zondag 18 april 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Maart 2006
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2006
 >  MAART 2006 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF MAART 2006

Overzichtspagina archief ''Nieuw op de site''
vrijdag 31  maart 2006

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Carlijne Vos: Peiling | Bevallingsverlof voor vaders of niet ? (De Volkskrant, 31 maart 2006). Een aantal meningen van deskundigen.
 • Overnemen bevallingsverlof door vaders geen oplossing voor ongelijke taakverdeling tussen mannen en vrouwen (E-Quality, nieuwsbericht, 30 maart 2006). Tijdens het Algemeen Overleg Emancipatiebeleid op woensdag 29 maart in de Tweede Kamer is voorgesteld dat mannen een deel van het bevallingsverlof van vrouwen over zouden moeten kunnen nemen, om zo een gelijkwaardiger taakverdeling tussen ouders te stimuleren. De ongelijke taakverdeling tussen mannen en vrouwen is een taai probleem. Opvallend is bijvoorbeeld dat vaders na de geboorte van een kind gemiddeld meer uren gaan werken dan voordien. Volgens E-Quality is het overnemen van bevallingsverlof echter geen oplossing.
 • ''Geef vader deel van bevallingsverlof moeder'' (NRC-Handelsblad, 30 maart 2006). Als een moeder haar bevallingsverlof niet helemaal opgebruikt, mag de vader de resterende dagen opnemen. Minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) zei gisteren dat hij gaat onderzoeken of dit mogelijk is. Hij vindt het een 'sympathiek idee'. [...] Beatrijs Smulders noemt het plan 'een krankzinnig idee'. Ze zei: 'Ik ben zelf verloskundige geweest. Voor de meeste vrouwen is een verlof van tien weken veel te kort.' Smulders wil langer verlof voor beide ouders. Een woordvoerder van ambtenarenvakbond AbvaKabo FNV zei gisteren: 'Met uitruilen wordt verlof inzet voor onderhandelingen aan de keukentafel en moet je als man het geluk hebben dat je vrouw eerder herstelt.'
 • Vader moet bevallingsverlof kunnen overnemen (NRC-Handelsblad, 30 maart 2006). Als een moeder binnen tien weken bevallingsverlof herstelt en weer haar baan wil oppakken, dan moet haar werkende partner de resterende verlofdagen bij zijn werkgever kunnen opnemen. Een pleidooi hiertoe van VVD, D66 en PvdA won woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer over emancipatie de sympathie van minister De Geus van Sociale Zaken. De Geus noemde het uitruilen van verlofrechten een interessante manier om een gelijkwaardige taakverdeling tussen ouders te stimuleren in de zorg voor kinderen.
 • Kort verslag discussiebijeenkomst Roadmap Gender Equality (E-Quality, maart 2006). Het Europese emancipatiebeleid en in het bijzonder de ‘Roadmap for equality between women and men’ (COM (2006) 92 final) stonden centraal op de discussiebijeenkomst van de Nederlandse Coördinatie European Women’s Lobby (NCEWL) en E-Quality op 17 maart 2006.
 • VVD wil af van oude emancipatie denken (VVD.nl, 29 maart 2006). De VVD wil, bij monde van emancipatie- en discriminatiewoordvoerder Eske van Egerschot, af van het traditionele denken over emancipatie. “We moeten vechten voor algehele acceptatie en appreciatie van de diversiteit in onze samenleving.”

Nieuwsarchief:

 • Brief Hivos aan Tweede Kamer (Vaste Commissie Buitenlandse Zaken) over de tussenrapportage BuiZa van de Visitatiecommissie Emancipatie (brief d.d. 22 maart 2006). Hieruit: De positieve waardering van de VCE voor de inzet van ontwikkelingssamenwerking het terrein van gender mainstreaming behoeft ons inziens nuancering. Door veranderingen in de hulpmodaliteiten, met de nadruk op begrotingssteun en sectorale benadering, is het ingewikkelder geworden om de bijdrage van het Nederlandse bilaterale kanaal aan de doelstellingen empowerment en gendergeljkheid zichtbaar te maken en te monitoren. Het accent op gender mainstreaming is steeds meer ten koste te gaan van de directe ondersteuning van op vrouwen gerichte interventies en programma’s. Tegelijkertijd is gender mainstreaming bij lange na niet succesvol op alle ontwikkelingsterreinen.
 • 'Emancipatie verwaarloosd' (NRC-Handelsblad, 9 maart 2006). Europese initiatieven om de emancipatie van vrouwen te bevorderen vinden op de betrokken ministeries in Den Haag nauwelijks gehoor. Dit zegt woordvoerster Willemien Ruygrok van E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie.donderdag 30  maart 2006

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Tweede Kamer wil aanpak homodiscriminatie (RefD, 30 maart 2006). De Inspectie voor het Onderwijs moet kunnen toetsen of scholen een beleid voeren tegen homodiscriminatie en aandacht geven aan homoseksualiteit en het respectvol daarmee omgaan. Aldus een meerderheid van de Tweede Kamer.
 • 'Bevallingsverlof ook voor vaders' (Volkskrant, 30 maart 2006). Jonge moeders die snel na een bevalling weer aan het werk willen, moeten het restant van hun bevallingsverlof kunnen overdragen aan hun partner. Dat vinden VVD, D66 en PvdA. Ook CDA-minister De Geus van Sociale Zaken ondersteunt het idee. Om een gelijkwaardiger taakverdeling tussen ouders te krijgen, gaat De Geus onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om bevallingsverlof om te zetten in vaderschapsverlof.
 • Doelgroepenbeleid en kinderopvang. Antwoord van minister De Geus (SZW) dd. 29 maart 2006 op vragen van de vaste Kamercommissie SZW.woensdag 29  maart 2006

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Commentaar FNV op de tussenrapportages van de Visitatiecommissie Emancipatie (VCE) en de reacties terzake van kabinet en bewindspersonen (ingezonden tekst, 27 maart 2006).
 • Anja Sligter: In moskee schoenen uit? Niks ervan! (Volkskrant, 28 maart 2006). Strenggereformeerde leerlingen van het reformatorische Pieter Zandt College uit Kampen mogen van hun ouders hun schoenen niet uittrekken in een moskee. Een bezoek aan een islamitisch gebedshuis in Kampen is daarom op het laatste moment afgeblazen.
 • Defensie vertrouwde te lang op zelfreinigend vermogen marine (Trouw, hoofdredactioneel commentaar, 29 maart 2006). Het is mooi dat de staatssecretaris streeft naar meer vrouwen in de krijgsmacht. Vorig jaar stelde hij de eerste vrouwelijke generaal aan om te onderstrepen dat het hem ernst is. Maar dit beleid behoort een keerzijde te hebben in groter alertheid op ongewenst gedrag, zeker in een omgeving waar vanouds een machocultuur heerst en die naar haar aard tamelijk gesloten is. Het geeft daarom te denken dat de bewindslieden pas onder druk van de publiciteit over het incident op de Tjerk Hiddes overstag zijn gegaan.
 • Wangedrag marinemensen reden voor ontslag (Volkskrant, 28 maart 2006). Het wangedrag van marinemensen op het fregat de Tjerk Hiddes valt niet te tolereren. Wie daarbij betrokken is geweest wacht ontslag tot en met de commandant toe als hij er van af geweten heeft en er niets aan gedaan heeft. Aldus staatssecretaris van der Knaap in de Tweede Kamer.
 • Yvonne Noorduyn: Krijgsmacht moet het stellen zonder pornofilms (Volkskrant, 28 maart 2006). Het is bij de krijgsmacht met onmiddellijke ingang verboden in de openbare ruimte pornofilms te vertonen. De commandant der strijdkrachten, generaal Berlijn, heeft dit dinsdag afgekondigd. Het verbod is een verduidelijking van de geldende gedragsregels.dinsdag 28  maart 2006

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Robin Gerrits: Weigeren moslima niet terecht (Volkskrant, 28 maart 2006). Een Utrechtse school voor beroepsonderwijs heeft ten onrechte een jonge vrouw de toelating geweigerd omdat ze op grond van haar geloofsovertuiging mannen geen hand wil geven. Advocaat Brussee: ‘Doordat de man vrouwen geen hand wilde geven, was de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw in het geding.’ De commissie verklaart nu dat er genoeg alternatieven zijn voor het geven van een hand om de opleiding voor de vrouw een zinvolle invulling te geven.
 • Geen hand geven geen reden voor afwijzen moslima (Trouw, 27 maart 2006). Een Regionaal Opleidings Centrum (ROC) in Utrecht moet een moslima toelaten die mannen geen hand wil geven. Dat stelt de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) maandag. De vrouw kan volgens het opleidingscentrum geen onderwijsassistente worden als ze mannen niet de hand kan schudden. De commissie vindt dat de vrouw de opleiding tot onderwijsassistente gewoon moet kunnen volgen.
 • Hand geven geen wettige toelatingseis voor onderwijsassistent (CBB, 27 maart 2006). De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft geoordeeld dat een school voor beroepsonderwijs verboden onderscheid heeft gemaakt door een islamitische vrouw niet toe te laten tot de opleiding voor onderwijsassistent, omdat zij mannen geen hand wil geven. De vrouw heeft bij aanmelding voor de opleiding aangegeven vanuit haar geloofsovertuiging geen fysiek contact met mannen, ouder dan 12 jaar te willen. Er zijn volgens de Commissie echter voldoende alternatieve begroetingen.
 • Vrouwen willen samenwonen voor het trouwen (Trouw, 27 maart 2006). Vrouwen willen tegenwoordig eerst samenwonen met hun partner, voordat zij overwegen in het huwelijk te treden. Een op de tien Nederlandse vrouwen gaat samenwonen na te zijn getrouwd. Eind jaren zestig deed negentig procent van de dames dit nog, aldus het CBS.
 • Niet-westerse allochtonen krijgen minder kinderen (Trouw, 27 maart 2006). Niet-westerse allochtone vrouwen krijgen steeds minder kinderen. Het aantal kinderen dat de tweede generatie allochtonen in Nederland krijgt, is vrijwel gelijk aan dat van autochtone vrouwen, aldus het CBS. Opvallend is dat steeds meer allochtone vrouwen kinderloos blijven. Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse vrouwen zijn op 35-jarige leeftijd zelfs vaker kinderloos dan autochtone vrouwen.maandag 27  maart 2006

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Morning-afterpil populair (AD, 25 maart 2006). De verkoop van de morning-afterpil is fors gestegen. De pil is sinds vorig jaar zonder recept verkrijgbaar. De cijfers lijken uit te wijzen dat de ‘noodpil’ veelvuldig bij de drogist wordt gekocht en minder bij de apotheek. De Bruin (Apothecon) vermoedt verder dat (jonge) vrouwen door de lage drempel eerder de winkel binnenstappen om het risico op een zwangerschap uit te sluiten.
 • Teun Lagas: Seksuele intimidatie | Nu wel politiek alarm over marinevrouwen (Trouw, 25 maart 2006).De marineleiding greep snel in na een incident, waarbij vier matrozen als grap een marteling naspeelden. Aanwijzingen dat er stelselmatig sprake is van seksuele intimidatie en geweld tegen marinevrouwen deden echter geen alarmbellen rinkelen. Na de nieuwste geruchten neemt Den Haag de kwestie zeer serieus. Alle krijgsmachtdelen worden gedwongen alle recente incidenten tussen mannen en vrouwen boven water te halen.
 • Theo Koelé: Seksueel misbruik op marineschip schokt kabinet (Volkskrant, 25 maart 2006). Het kabinet is volgens vice-premier Zalm geschokt door de berichten over seksueel misbruik aan boord van het marineschip Hr.Ms. Tjerk Hiddes. Bij de militaire vakbond AFMP, die de affaire aankaartte, zijn meer klachten binnengekomen.
 • Jeroen de Vreede, Carl Mureau: Maanden op elkaar aangewezen (AD, 26 maart 2006). Valentijnsdag op Hr Ms De Ruyter. Onrust in de gangen van het fregat: de dagelijkse orders zijn in lieftallig roze afgedrukt. Dat is prettig, maar levert ook risico’s op. De misstanden die de afgelopen dagen openbaar zijn worden, worden stellig afgekeurd, maar ze wekken geen verbazing.
 • Job van de Sande en Jeroen de Vreede: Seksschandalen komen vaker voor in leger (AD, 24 maart 2006). Seksuele misstanden op Nederlandse fregatten komen vaker voor, vertellen marinemensen vandaag in het AD. Belangrijke oorzaken zijn volgens hen de informele sfeer aan boord en de introductie van vrouwen op de fregatten. De lange tijd van huis leidt vaak tot seksuele uitwassen. Zie ook:
  • Allard Besse, Carl Mureau: Verkrachting op fregat: geintje van de jongens (AD, 24 maart 2006). Op het marineschip Tjerk Hiddes blijkt ook een vrouwelijke matroos te zijn verkracht. Daarmee lijkt de seksaffaire op het fregat nog ernstiger te zijn dan tot op heden bekend was. Gisteren bleek dat een ander 18-jarig vrouwelijk bemanningslid bij de marechaussee in Den Helder aangifte wegens aanranding had gedaan.
 • Piet H. de Jong: Abraham Kuyper als stimulator van het feminisme (ND, 24 maart 2006). Orthodox protestantse vrouwen stonden aan de wieg van het georganiseerde feminisme in Nederland aan het eind van de 19e eeuw. De in 1884 opgerichte christelijke 'Nederlandsche Vrouwenbond ter Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn' (NVVZB) o.l.v.  Anna en Marianne van Hogendorp markeerde een breuk met de rationele politieke cultuur van de liberalen.
  • ,,De samenwerking van calvinistische dominees en deze activistische vrouwen luidde de ondergang in van de liberale samenleving. Er kwam een eind aan de elitaire cultuur. De populaire cultuur met volkse sentimenten deed haar intrede.'' Die these poneert de Groningse historica dr. Hanneke Hoekstra in haar onlangs verschenen boek Het hart van de natie.zaterdag 25  maart 2006

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Innovatief diversiteitsmanagement-project van start (nieuwsbericht VanDoorneHuiskes, 24 maart 2006). Na het grote succes van het Equalproject 'Mixed – naar een betere m/v balans op het werk' gaat binnenkort een tweede Equalproject van start onder de naam 'Doorstroom, Diversiteit en Levensloop'. Bij dit innovatieve project staat de relatie tussen levensloop en diversiteitsmanagement centraal. De toekomstige arbeidsmarktontwikkelingen en de groeiende belangstelling voor levensloopbeleid vormen de aanleiding van het project.

Onze andere sites > vrouwendag.nl:

 • Verslag Vrouwendag 2006 van Shora Iraanse Linkse Vrouwen in Nederland (nieuwsbericht, 25 maart 2006). Shora is een groep Iraanse vrouwen in Nederland die zich bezig houdt met het in kaart brengen van vrouwenproblematiek. Speerpunten zijn maatschappelijke ongelijkheid en negatieve seksuele discriminatie. Shora brengt regelmatig een nieuwskrant uit met actuele onderwerpen, aangevuld met kritische analyses.


[ Pagina: 1 2 3 4 5  >>>]