zondag 18 april 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Januari 2006
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2006
 >  JANUARI 2006 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF JANUARI 2006

Overzichtspagina archief ''Nieuw op de site''
dinsdag 31 januari 2006

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Vrijstelling sollicitatieplicht voor vrijwilligers (RefD, 31 januari 2006). CDA en PvdA willen dat werklozen die vrijwilligerswerk doen of mantelzorg verlenen, worden vrijgesteld van sollicitatieplicht. Zij brengen dit in bij de behandeling van de Werkloosheidswet.
 • School weigert moslima (RefD, 31 januari 2006). Een onderwijsinstelling in Utrecht weigert een moslima toe te laten tot de opleiding, omdat zij mannen geen hand wil geven. Het is voor zover bekend de eerste keer dat een school op deze grond een leerling weert. Het Bureau Discriminatiezaken Utrecht wil een oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling. Zie ook:
  • Ewout van der Staay: 'Bij Christelijke cultuur horen ook regels' (RefD, 31 januari 2006). Ze viert vandaag haar twintigste verjaardag. Maar het is pas echt feest voor Fatima Amghar als de Commissie Gelijke Behandeling binnenkort oordeelt dat een school haar had moeten toelaten tot de opleiding voor onderwijsassistente. „Ik heb goede hoop.”
 • Belastingvrij klussen in en rond het huis (FNV, januari 2006). Werkster, oppas en hulp in de huishouding kunnen straks bij particulieren aan de slag, zonder dat ze belasting of premie hoeven te betalen, zo luidt het voorstel van de Raad voor Werk en Inkomen, waar ook de FNV in zit. De raad heeft twee verschillende oplossingen bedacht. In de ene variant hoeft de werkster of klusser geen belasting te betalen en draagt de opdrachtgever geen premies af. Het bedrag dat de werkster belastingvrij mag bijverdienen is vijfhonderd euro per maand. In de andere variant bouwt de werkster of oppas wel sociale zekerheidsrechten op, maar zijn de kosten voor inhuur fiscaal aftrekbaar voor de opdrachtgever. De dienstverlener mag zelf kiezen voor een variant.
 • RWI wil legale plek voor huis-, tuin- en keukenklussen op de arbeidsmarkt (RWI, 26 januari 2006). Werkgevers, werknemers en gemeenten hebben in de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) een akkoord bereikt over de ontwikkeling van een markt voor persoonlijke dienstverlening. Het gaat bv. om schoonmaak in huis, hulp bij wassen en strijken, kinderoppas, boodschappen doen, hulp bij maaltijdbereiding, eenvoudig onderhoud in de tuin en verschillende vormen van persoonlijke begeleiding van chronisch zieken, gehandicapten en ouderen.

Meerjarenbeleidsplan Emancipatie 2006 - 2010

In onze serie Opinies over het Meerjarenbeleidsplan Emancipatie 2006 - 2010 de vierde bijdrage:

Eerder publiceerden we:Erna Hooghiemstra
Directeur Nederlandse Gezinsraad

Gesignaleerd:

 • Remco Tomesen: Met casual games geld verdienen aan vrouwen (VNU-net, 30 januari 2006). In Europa werd in 2005 naar schatting voor een bedrag van zo'n 55 miljoen euro verdiend aan casual games, eenvoudige online computerspelletjes die vooral onder vrouwen populair zijn. Rutger Peters: Traditioneel spelen vooral mannen tot dertig jaar computerspelen. Voor casual games geldt dat ze vooral populair zijn onder vrouwen vanaf een jaar of dertig tot zo’n 65 jaar; ongeveer 70 procent van de spelers is vrouw. .. De belangrijkste reden waarom vrouwen spelletjes spelen, is om tijd voor zichzelf te nemen.''  maandag 30 januari 2006

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • COC viert 60-jarig bestaan (Trouw, 29 januari 2006). Het kabinet moet 'mede-verantwoordelijk' blijven voor de integratie van homoseksuelen in de maatschappij. Dat zegt voorzitter Frank van Dalen van homo-organisatie COC Nederland tijdens de feestelijke opening van het jubileumjaar. De federatie is 's werelds oudste organisatie voor homo's en lesbiennes.
 • Pieter de Lange: Homo's 'stevig gediscrimineerd' (AD, 26 januari 2006). Homoseksuele mannen en lesbische vrouwen worden in Rotterdam ’stevig gediscrimineerd', zo is de voorlopige conclusie van de Rotterdamse anti-discriminatieraad Radar na een uitgebreid onderzoek onder 300 homo's en lesbo's in de stad. Onder de ondervraagden zijn mensen die hun baan zijn kwijt geraakt of hun huis uit zijn gepest wegens hun seksuele geaardheid. Het onderzoek wordt binenkort besproken met wethouder Van den Anker.
 • Bert Lanting: Brussel steunt plan voor groei (Volkskrant, 27 januari 2006). Nederland heeft een pluim gekregen van de Europese Commissie voor zijn plannen de economische groei te stimuleren en meer banen te scheppen. Maar: De Commissie vindt wel dat de regering onvoldoende doet om meer vrouwen aan het werk te krijgen. Zie ook:
 • Situatie van bestrijding van geweld tegen vrouwen en mogelijke toekomstige acties (Europees Parlement, 27 januari 2006). De commissie rechten van de vrouw wil dat geweld van mannen tegen vrouwen wordt teruggedrongen. 'Familie-eer' mag niet als verzachtende omstandigheid worden aanvaard bij misdrijven en genitale verminking moet altijd strafbaar zijn. Ouders moeten wettelijk verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor genitale verminking van hun kinderen. Het rapport wordt op 1 februari 2006 in het EP behandeld.
 • Gelijkheid van mannen en vrouwen in de Europese Unie (Europees Parlement, 27 januari 2006). Op 1 februari 2006 wordt het rapport hierover van de hand van Edite Estrela in het EP behandeld.zondag 29 januari 2006

Onze andere sites > vrouwendag.nl > toegevoegd:

 
zaterdag 28 januari 2006

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Ouder-en-kindcentra effectief (NRC-Handelsblad, 28 januari 2006). Het aantal meldingen door hulpverleners van vermoedens van kindermishandeling is in Amsterdam het afgelopen half jaar gestegen van vijftig naar honderd per maand. Dit blijkt uit cijfers van Vangnet Jeugd van de GGD, waar in Amsterdam ‘professionals’ (politie, huisartsen, consultatiebureau-artsen, verpleegkundigen, verloskundigen, ziekenhuizen) zorgen over een kind kunnen melden.
 • 'Homobeleid op school is onnodig' (De Volkskrant, 28 januari 2006). Scholen hoeven geen specifiek beleid te voeren tegen homodiscriminatie. Dit blijkt uit de uitspraak die de Commissie Gelijke Behandeling vrijdag heeft gepubliceerd in de zaak van een natuurkundedocent tegen zijn werkgever, een scholengemeenschap in Breukelen.
 • Marc Peeperkorn: PvdA wil babypas zwangere vrouwen (De Volkskrant, 28 januar 2006). Zwangere vrouwen moeten een boekje krijgen waarin hun medische achtergrond staat beschreven. Deze ‘moederpas’ – later ook elektronisch beschikbaar – kan volgens de PvdA miscommunicatie tussen artsen, verloskundigen en kraamverzorgers voorkomen, waardoor er minder baby’s sterven.
 • Jaus Müller: Strippen is gevaarlijk achter de webcam (NRC-Handelsblad, 28 januari 2006). Brian N. wist meer dan tien meisjes voor de webcam uit de kleren te praten. Hij dreigde de beelden openbaar te maken als ze niet vaker stripten. Gisteren stond hij voor de rechter.
 • Marjan van den Berg: Kamer stelt eisen aan kwalliteit van opvang kinderen op school (De Volkskrant, 27 januri 2006). Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil niet dat scholen kinderopvang kunnen aanbieden zonder kwaliteitseisen of de mogelijkheid een tegemoetkoming in de kosten te krijgen. Opvang op school moet voldoen aan dezelfde criteria die voor erkende kinderopvanginstellingen gelden.
 • Stok achter de deur voor vergoeding kinderopvang (Trouw, 27 januari 2006). Een werkgeversbijdrage voor kinderopvang wordt vanaf volgend jaar wettelijk verplicht, als blijkt dat werkgevers niet voldoende aan de opvang willen meebetalen. Dat heeft minister Aart Jan De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (CDA) vrijdag gemeld. Hoeveel werkgevers bijdragen aan kinderopvang bepaalt of De Geus het wetsvoorstel indient. De resultaten van een onderzoek naar de hoogte van de werkgeversbijdrage worden in juni bekend gemaakt. De Geus heeft dat vrijdag laten weten aan de Tweede Kamer en de werkgevers- en werknemersorganisaties in de Stichting van de Arbeid.
 • Kabinet werkt uit voorzorg aan verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang (Ministerie van SZW, 27 januari 2006). Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bereidt een wetsvoorstel voor om de werkgeversbijdrage voor kinderopvang per 1 januari 2007 verplicht te stellen. Of het daadwerkelijk komt tot een wettelijke verplichtstelling hangt af van de resultaten van een onderzoek in mei naar de mate waarin werkgevers financieel bijdragen aan de kosten voor kinderopvang van hun werknemers. Onderzocht wordt hoeveel procent van de werknemers beroep kan doen op een ‘volwaardige’ regeling. Dit betekent dat een werknemer aanspraak moet kunnen maken op een vergoeding van ten minste een zesde deel van de kosten voor opvang van kinderen tot en met de basisschoolleeftijd.vrijdag 27 januari 2006

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Babyblues bij papa's (e-gezondheid.be, 23 januari 2006). Dat pas bevallen moeders de babyblues kunnen krijgen is algemeen bekend. Dat ook mannen die vader zijn geworden depressief kunnen worden is veel minder bekend. De gevolgen zijn nochtans niet te onderschatten, vooral voor de ontwikkeling van het kind. Vroegtijdig opsporen en ingrijpen is dus de boodschap.
 • Vrouwen misbruikt als oefenpop (Elsevier, 27 januari 2006). Vrouwen die een gynaecologische operatie ondergaan, worden regelmatig 'betast' zonder dat ze daarvoor toestemming hebben gegeven. De verdoofde patiënten worden als 'oefenpoppen' gebruikt door geneeskundestudenten. Dat schrijft het Algemeen Dagblad.
 • Ronald van Geenen: Vrouwen 'oefenpop' tijdens narcose (Algemeen Dagblad, 27 januari 2006). Vrouwen die een gynaecologische operatie ondergaan, worden zonder het te weten geregeld ingezet als levende oefenpop.
 • Ronald van Geenen: 'Het is geen verkrachting, maar voelt wel zo' (Algemeen Dagblad, 27 januari 2006). De geneeskundestudente (25) voelde zich gedwongen vaginaal onderzoek te oefenen bij patiënten die daar geen weet van hadden

Meerjarenbeleidsplan Emancipatie 2006 - 2010

In onze serie Opinies over het Meerjarenbeleidsplan Emancipatie 2006 - 2010 de derde bijdrage:

 • Trees Pels: Emancipatie is níet vanzelfsprekend ! Hieruit: Het Beleidsplan haalt wenselijkheid en werkelijkheid door elkaar. Het emancipatiebeleid en het integratiebeleid zijn niet eenduidig. Ze nemen, ieder vanuit de eigen optiek en doelstellingen, eerder maatschappelijke belangen als uitgangspunt, dan het levensplan van vrouwen zelf.

Eerder publiceerden we:Trees Pels (
Verwey-Jonker Instituut)
donderdag 26 januari 2006

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Minister De Geus vindt ongelijke beloning niet acceptabel (SZW, 26 januari 2006).Werkgevers en werknemers mogen ongelijke beloning niet meer accepteren. Bij de installatie van de nieuwe werkgroep Gelijke Beloning in Den Haag zei de minister dat werknemers en werkgevers samen de strijd tegen ongelijke beloning moeten aangaan. Ook is het volgens De Geus het hoog tijd dat grondig op zoek wordt gegaan naar de oorzaken van ongelijke beloning. Voorzitter van de werkgroep is Paulien Osse, directeur Loonwijzer.
 • Annemarie Raaff: Tolerantie lesbo's is dun laagje (Sp!ts, 24 januari 2006). Het enige tijdschrift over de vrouwenliefde 'Zij aan Zij' rolt vrijdag voor de honderdste keer van de persen. Oprichtster en hoofdredactrice Ria van Oosten (46) over het begin van het blad en over het terrein dat nog te winnen valt op het gebied van homo-acceptatie. ''Ook in soaps komen vaker homoseksuele personages voor. Het begint er langzaam op te lijken, maar er is nog een hoop te doen op het gebied van acceptatie!''
 • Oostenrijk zet genitale verminking op Europese agenda (HNL.be 24 januari 2006). Oostenrijk neemt het voorzitterschap van de Europese Unie te baat om de strijd tegen traditionele praktijken waarvan vrouwen het slachtoffer worden, voor het eerst op Europees niveau te tillen. De Oostenrijkse minister van Gezondheid en Vrouwenzaken, Maria Rauch-Kallat, heeft collega's uit de 25 lidstaten uitgenodigd om woensdag in Brussel over 'gezamenlijke actie' tegen praktijken als genitale verminking, gedwongen huwelijken en eerwraak te praten.
 • Gender Equality Institute up and running in 2007 ? (Europees Parlement, 24 januari 2006). The Committee on Women's Rights adopted on Tuesday a first reading report on plans to set up a European Institute for Gender Equality.  It is hoped the institute will be able to start work next year.
 • Opheffen ontslagverboden niet aan de orde (CNV, 23 januari 2006). CNV-bestuurder Yvon van Houdt is niet onder de indruk van het voorstel van VNO/NCW-secretaris van sociale zaken René Blijlevens om het aantal ontslagverboden uit te dunnen. 'Deze ontslagverboden zijn pas in de jaren negentig ingevoerd. Het zijn vooral werkende vrouwen die hierdoor beschermd worden en we hadden destijds goede redenen om deze afspraken te maken.' Zie ook onder eerder signalement:
  • Miranda Megens: 'Maak ontslag gemakkelijker' (AD, 23 januari 2006). Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland willen het ontslagverbod van honderdduizenden werknemers opheffen. De werkgevers willen dat werknemers met ouderschapsverlof, werknemers die deeltijd hebben aangevraagd en werknemers die weigeren op zondag te werken voortaan ook ontslagen mogen worden. Aldus René Blijlevens, secretaris sociale zaken bij VNO-NCW.

Actueel > Tijdschriftenrek:[ Pagina: 1 2 3 4 5  >>>]