zaterdag 24 oktober 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Februari 2006
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2006
 >  FEBRUARI 2006 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF FEBRUARI 2006

dinsdag 7  februari 2006

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Emancipatiebeleid zakt weg. Europese beloftes niet gehaald om meer vrouwen aan de slag te hebben (Trouw, 7 februari 2006). Nederland haalt de Europese doelstelling om over vier jaar 65 procent van de vrouwen aan het werk te hebben waarschijnlijk niet. Dat stelde minister De Geus van sociale zaken vandaag bij de presentatie van de tussenrapportage van de Visitatiecommissie Emancipatie (VCE).
 • De Geus: Nederland haalt doelstelling emancipatie niet (Volkskrant, 7 februari 2006). Nederland haalt de Europese doelstelling om in 2010 65% van de vrouwen aan het werk te hebben waarschijnlijk niet. Dat stelde minister De Geus van Sociale Zaken dinsdag bij de presentatie van de tussenrapportage van de Visitatiecommissie Emancipatie (VCE). Volgens VCE-voorzitter Tineke Lodders is het emancipatiebeleid op de verschillende ministeries weggezakt. Ze pleit voor een nieuwe impuls: ‘Het moet echt beter!’
 • Elsbeth Stoker: Meer vrouwen op de arbeidsmarkt (Volkskrant, 7 februari 2006). Steeds meer vrouwen hebben een baan. Waren in 2001 nog iets minder dan 3 miljoen vrouwen actief op de arbeidsmarkt, inmiddels zijn dat er 3,2 miljoen, ofwel 59%. Vooral alleenstaande moeders gaan vaker aan de slag. Het CBS concludeerde eind 2004 in een rapport met het SCP dat de emancipatie van vrouwen achterblijft. Het streven van het ministerie van SZW om 65% van de vrouwelijke beroepsbevolking aan het werk te hebben in 2010, wordt in dit tempo niet gehaald, concludeert Vergeer (CBS).

Tussenrapportage Visitatiecommissie Emancipatie

 • Ministeries krijgen extra hulp bij emancipatie (SZW, 7 februari 2006). Ministeries die dat willen, krijgen dit jaar extra ondersteuning bij het realiseren van de emancipatiedoelstelling van het kabinet. Het kabinet wil dat departementen bij alles wat ze doen aandacht besteden aan het man/vrouwperspectief, de zogeheten gendermainstreaming. Hierdoor kan de kwaliteit en de effectiviteit van het beleid verbeteren, aldus het kabinet. De ondersteuning wordt verzorgd door EQuality
 • Kabinetsstandpunt Samenvattende tussenrapportage VCE. Brief dd. 7 februari 2006 van minister De Geus (SZW) aan de Tweede Kamer. Hieruit nog: De kennisuitwisseling in de Interdepartementale Coordinatiecommissie Emancipatiebeleid ICE zal worden geïntensiveerd.
 • Emancipatiebeleid departementen toe aan een nieuwe impuls (persbericht VCE, 7 februari 2006). In het beleid van de departementen wordt te weinig aandacht gegeven aan emancipatie-aspecten, zo blijkt uit de tussenrapportage van de Visitatiecommissie Emancipatie (VCE). Er wordt op de departementen niet consequent nagedacht over gevolgen die het beleid kan hebben voor de posities van vrouwen en mannen. Dit is mede toe te schrijven aan het feit dat op de meeste departementen onvoldoende kennis aanwezig is om dit goed te kunnen doen. De aandacht voor gender mainstreaming bij de departementen zakt in veel gevallen weg als er binnen het departement geen centrale stimulering en ondersteuning is. De commissie beveelt de minister van SZW aan om de coördinerende en stimulerende rol weer actief op te pakken. Het visitatieproces tot nu toe heeft bij de departementen merkbaar weer beweging gebracht in het denken over emancipatie. Het gaande houden daarvan is geen taak voor een tijdelijke commissie als de VCE, maar een permanente zorg voor de politiek en ambtelijk verantwoordelijken.
 • Dat moet echt beter. Samenvattende tussenrapportage van de Visitatiecommissie Emancipatie. Brief dd. 18 december 2006 van VCE-voorzitter mr T. Lodders-Elfferich aan coördinerend minister De Geus.

maandag 6  februari 2006

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Sara de Sloover: Cheque voor wassen, poetsen en strijken (Volkskrant, 6 februari 2006). Terwijl in Nederland binnenkort zwart huishoudelijk werk legaal wordt gemaakt, maken de Belgen al twee jaar gebruik van een ander succesvol systeem: de dienstencheque voor burgers.
 • Vrouwen in opmars op de arbeidsmarkt (CBS webmagazine, 6 februari 2006). Steeds meer vrouwen zijn actief op de arbeidsmarkt (12 uur of meer, en werkzoekend) : in 2001 nog iets minder dan 3 miljoen vrouwen, in 2005 is dat aantal toegenomen tot bijna 3,2 miljoen. De toename tussen 2001 en 2004 kwam voor ruim een kwart op het conto van alleenstaande moeders. De bruto arbeidsparticipatie van mannen daalde sinds 2001 met 2 procentpunten tot 76,5 procent in 2005, vooral onder mannen tussen 15 en 45 jaar.
 • Bart Jungmann: Blijf met je tengels van homo's af (Volkskrant, 6 februari 2006). Een nieuwe generatie moet het COC weer een leidende rol in het publieke debat bezorgen. Frank van Dalen gaat de derde fase in homo-emancipatie inluiden. Wettelijk is alles geregeld, nu de praktijk nog.
 • Amerikaanse feministe Friedan overleden (NRC-Handelsblad, 4 februari 2006). De bekende Amerikaanse feministe Betty Friedan is zaterdag overleden in Washington. Friedan geldt als een van de grondlegsters van het moderne feminisme. De schrijfster en filosofe was een van de oprichtsters van onder meer de Amerikaanse Nationale Organisatie voor Vrouwen en ijverde voor een betere abortuswetgeving.

Nieuwsbrieven:

Vrouwendag.nl > Internationale Vrouwendag 8 maart 2006:

 • toegevoegd: Amsterdam : FNV-bijeenkomst 4 maart, OPZIJ-bijeenkomst 8 maart en Paradise Now 8 maartzondag 5 februari 2006

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Feminist author Betty Friedan dies at 85 (NYT, 4 Februari 2006). Betty Friedan, whose manifesto ''The Feminine Mystique'' became a best seller in the 1960s and laid the groundwork for the modern feminist movement, died Saturday, her birthday. She was 85.
  •  ''A woman has got to be able to say, and not feel guilty, `Who am I, and what do I want out of life?' She mustn't feel selfish and neurotic if she wants goals of her own, outside of husband and children,'' Friedan said.
 • 'Schrap eenderde van de VN-organisaties' (De Volkskrant, 4 februari 2006). Agnes van Ardenne wil radicale hervormingen bij de VN. Veel organisaties zijn overbodig en verspillen geld. Van haar krijgen ze daarom geen geld meer. Maar volgens UNDP-topman Kemal Dervis moeten rijke landen de hand in eigen boezem steken.
  • Uit dit interview: Het gevaar van het huidige tempo van de hervormingen bij de VN is evenwel dat landen het heft in eigen hand nemen. Door hun troetelkindjes binnen het VN-systeem meer geld te geven, en de contributies aan lelijke stiefdochters terug te brengen. Nederland geeft het voorbeeld hoe dat werkt. Van Ardenne: ‘Eind 2003 heb ik de geldkraan voor Unifem, de VN-organisatie voor vrouwenemancipatie, dichtgedraaid. Een aparte VN-organisatie als Unifem zou helemaal niet moeten bestaan, want iedere VN-organisatie moet emancipatie in het beleid opnemen.’ Volgens Van Ardenne is dat sindsdien ook gebeurd. Dat besluit veroorzaakte niettemin flinke opschudding in de ontwikkelingswereld. ‘Het was verschrikkelijk wat daarna gebeurde. Al mijn collega-ministers uit het buitenland belden me. ‘‘Agnes, wat doe je nu? Unifem, je bent zelf toch een vrouw?’. Maar Van Ardenne blijft ‘de macht van de portemonnee’, zoals ze het zelf noemt, in stelling brengen. ‘Vanwege de uitstekende prestaties van de UNDP heb ik de Nederlandse contributie aan hen verhoogd. Dat kan ook stimulerend zijn voor andere VN-organisaties.’

Vrouwendag.nl > Internationale Vrouwendag 8 maart 2006:
zaterdag 4  februari 2006

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Mineke van Essen: Staat van het kind / Vaders gaan meer op moeders lijken (Trouw, 4 februari 2006). Vaders zijn niet minder betrokken, maar nemen juist vaker de lasten van de kinderen op zich. Minder ’man-van-leuke-dingen’, meer afwassen. Eerder concludeerde Trouw dat het met vaders in de opvoeding juist weer de verkeerde kant op gaat. Wellicht ligt dat aan de vraagstelling: allerlei klusjes als afwassen e.d. werden niet meegerekend. Toch neemt de betrokkenheid van vaders bij het gezinsleven wel uiterst traag toe.
 • Mantelzorgers bouwen straks WW-rechten op (AD, 4 februari 2006). De tijd die mantelzorgers kwijt zijn aan de zorg voor een ziek familielid of kennis, wil minister De Geus (SZW) vanaf volgend jaar deels meetellen als arbeidsverleden. Op die manier bouwen vrijwilligers toch rechten op voor een werkloosheidsuitkering. Hij streeft naar invoering per 1 januari 2007.
 • Wetsvoorstel mantelzorgforfait in WW-stelsel. Brief dd. 3 februari 2006 van minister De Geus (SZW) aan de Tweede Kamer, in reactie op de motie-Verburg (CDA). In algemene zin is een mantelzorgforfait niet uitvoerbaar. De uitvoeringskosten echter langs een systeem zoals door de motie wordt aangegeven hoeft wetgeving niet in de weg te staan. Het amendement biedt namelijk voldoende ruimte om in overleg met UWV te kijken op welke wijze en vanaf welk moment het mantelzorgforfait ingevoerd kan worden.
 • Kabinet wil mensenhandel en loverboys strenger aanpakken (AD, 4 februari 2006). Het kabinet wil mensenhandel en seksuele uitbuiting van jongeren harder aanpakken. Om beter te weten wat er in die wereld omgaat, worden slachtoffers van loverboys geregistreerd. Ook komt er een landelijk informatiepunt jeugdprostitutie.
 • Aanvullende maatregelen tegen mensenhandel (Regering.nl, 3 februari 2006). Het kabinet neemt aanvullende maatregelen om mensenhandel te bestrijden, nl:
  • Er komt een landelijk handelingsprotocol over hoe te handelen bij mensenhandel.
  • Organisaties krijgen meer voorlichting over het tijdig herkennen van signalen van mensenhandel of uitbuiting van jongeren.
  • Er komt een betere registratie van jeugdprostitutie, waaronder slachtoffers van loverboys.
  • Slachtoffers die meewerken aan het onderzoek, kunnen een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen.
 • Allochtone vrouwen langzaam uit isolement (AD, 2 februari 2006). Het project ’Meedoen: bouwen aan Burgerschap’ in de Chassébuurt in Amsterdam-West begint zijn vruchten af te werpen. Steeds meer veelal allochtone vrouwen komen langzaamaan uit het isolement waarin ze soms al tientallen jaren verkeren.  Aangezien het geen gemakkelijke taak is om de ongeveer 160 sterk geïsoleerde vrouwen in de buurt te activeren, heeft de DWI een onverbiddellijke stok achter de deur: korting op de uitkering. ... Sommige vrouwen zitten al dertig jaar thuis.vrjdag 3 februari 2006

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Vierdaagse werkweek biedt voordelen (MKB-net, 3 februari 2006). Veel tweeverdieners kiezen ervoor om beide vier dagen per week te werken, het zogenoemde 4/4-model. Op deze manier krijgen zij meer tijd voor hobbies, het huishouden en de opvoeding van hun kinderen, terwijl zij toch hun carrierepad kunnen vasthouden. Ook voor de werkgevers zou het 4/4-model positief zijn. Inmiddels zijn er verschillende grote bedrijven die de vierdaagse werkweek stimuleren, bijvoorbeeld bank-verzekeraar ING en verzekeraar Interpolis.
 • Willem Beusekamp: Als het de vrouw goed gaat gedijt de wijk (Volkskrant, 3 februari 2006). Het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes probeert met Bouwen aan Burgerschap 160 geïsoleerde vrouwen weer bij de maatschappij te betrekken. Desnoods met een strafkorting op de uitkering.
 • Gonnie ten Haaft: Wachtlijsten in de kinderopvang verdwijnen. Tijd om naar de crèches te kijken (Trouw, 3 februari 2006). Voor veel ouders is de afstand tot de crèche een van de belangrijkste criteria waarop ze hun keuze baseren. Tot voor kort vroegen veel ouders zich verder nauwelijks af op welke punten ze kunnen letten. De wachtlijsten waren vaak lang, met een plek waren ze al blij. Inmiddels zijn deze wachtlijsten korter of zelfs verdwenen, omdat het aantal plaatsen in kinderdagverblijven is toegenomen en omdat de wet kinderopvang (ingegaan op 1 januari 2005) een aantal ouders juist van een crèche deed afzien.
 • Sybilla Claus: Op een universiteit voor vrouwen ben je vrij (Trouw, 3 februari 2006). Vrouwenuniversiteit Al Ahfad in Soedan hoort bij de beste van het land. Door het islamitisch bewind met zachte hand te benaderen, kan Al Ahfad groeien. De 5000 studentes voelen zich nergens zo vrij als hier. „Wij houden ons op de achtergrond. Soms doet het regime moeilijk, soms laten ze de teugels vieren. Wij volgen die beweging. Maar altijd doceren wij mensenrechten.”
 • Zorgplicht scholen voor homoseksuele docent (Commisie Gelijke Behandeling, 31 januari 2006). Iedere werkgever heeft een zorgplicht voor een discriminatievrije werkomgeving, bijvoorbeeld door het formuleren van een doelgroepenbeleid. De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft naar aanleiding van een verzoek hiertoe van een docent geoordeeld dat zijn werkgever, een scholengemeenschap, geen expliciet homobeleid hoeft te formuleren.

Oproepen > vacatures:
donderdag 2 februari 2006

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Meebeslissen is meetellen; Haagse vrouwen binden de strijd aan met de politiek (Persbericht Importante, februari 2006). Op 19 februari 2006 presenteert Sjaak Bral een emancipatiequiz in het Theater aan het Spui. Vlak na de gemeenteraadsverkiezeingen, tijdens een speciale en feestelijke bijeenkomst op 9 maart 2006 in het Nutshuis, doen de pas gekozen raadsleden uit de doeken hoe zij het toekomstig Haags emancipatiebeleid vorm gaan geven.

Vrouwendag.nl > toegevoegd:
woensdag 1 februari 2006

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Nieuwe regiegroep gaat allochtone vrouwen helpen aan het werk te komen (Ministerie van SZW, persbericht, 31 januari 2006). De regiegroep Allochtone vrouwen en arbeid gaat vrouwen uit etnische minderheidsgroepen helpen hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Ze is op het gebied van werk de opvolger van de commissie Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen (PaVEM), die vanaf medio 2003 twee jaar lang gemeenten heeft geholpen om meer allochtone vrouwen bij de samenleving te betrekken. Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het werkplan van de regiegroep naar de Tweede Kamer gestuurd en zal het instellingsbesluit deze week publiceren in de Staatscourant.

Vrouwendag.nl > toegevoegd:[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5  >>>]