maandag 28 september 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Januari 2005
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2005
 >  JANUARI 2005 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF JANUARI 2005

dinsdag 18  januari 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Kinderopvang. Antwoord dd. 17 januari 2005 van minister De Geus (SZW) op vragen van TK-leden Hamer, Stuurman en van TK-lid Gerfkens. Hieruit: een deel van de doelgroepouders heeft de tegemoetkoming laat of nog niet ingediend, maar in de meeste gevallen is door gemeenten een vangnet op maat gecreeerd. Voor de doelgroep met sociaal-medische indicatie zal ik in de loop van 2005 in overleg met de VNG besluiten over een meer structurele vormgeving. En: uitkeringsgerechtigden hoeven niet zelf de ouderbijdrage voor te schieten. Ik verwacht geen grote ontslaggolf voor de kinderopvangsector.

Nieuwsarchief:

 • hspace=0  Taboe op uithuwelijking doorbroken. NOVA, 14 januari 2005. Veel moslims vinden nu zelf dat de discussie maar eens op gang moet komen. Het Platform van Islamitische-organisaties Rijnmond organiseert zondag een conferentie voor moslimmeisjes. Thema is: 'Moslima, hoe kies jij je man?'
 • UN calls for empowering women to adress tsunami's gender-specific needs (UN News Centra, 14th january 2005). The Indian Ocean tsunami may have made no distinction between men and women in the grim death toll it reaped with its waves but it has produced some very gender-specific after-shocks, ranging from women’s traditional role in caring for the sick to increased cases of rape and abuse, a United Nations agency reported today. FAO calls for the empowerment of women by recruiting them for assessments and ensuring their full representation in community groups and meetings to ensure that they play a full role in decision-making about relief.

Actueel > Agenda:
maandag 17  januari 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Moslimvrouw wordt geestelijk verzorger (RefD, 17 januari 2005). De moslimvrouw Mualla Kaya werkt sinds 1 januari als geestelijk verzorger in het Medisch Centrum Haaglanden (MCH). Zij is voorzover bekend de eerste islamitische vrouw die deze functie in een ziekenhuis bekleedt. Voorzitter C. Pektas-Weber van de islamitische vrouwenorganisatie Al Nisa verwacht dat moslimvrouwen in de toekomst steeds vaker in zulke functies terecht zullen komen. Daar bestaan geen religieuze bezwaren tegen.

Nieuwsarchief (berichten vóór 17 januari 2005):

 • Verslag van de Europese Raad WSBVC van 6 en 7 december 2004, deel werkgelegenheid en sociaal beleid. Brief dd. 14 januari 2004 van minister De Geus (SZW) aan de Tweede Kamer. In dit verslag komen o.m. aan de orde:
  • Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwe in werkgelegenheid en beroep (herschikte versie);
  • Communautair actieprogramma ter bevordering van organisaties die op Europees niveau actief zijn op het gebied van de gelijkeheid van mannen en vrouwen;
  • Jaarlijkse follow-up van het Beijing Platform: indicatoren seksuele intimidatie op de werkplek;
  •  Gender mainstreaming in de JBZ Raad.
  Als bijlage van de brief is meegezonden:
 • Abortusboot zoekt ook plek aan wal (Volkskrant, 16 januari 2005). De stichting Women on Waves, die met een boot naar landen reist waar abortus verboden is, wil ook in Amsterdam actief worden. De noodlijdende stichting is op zoek naar een plek op de wal voor de mobiele container met de behandelruimte. Rebecca Gomperts: 'We hebben in Nederland veel te bieden door de kaalslag in de -seksuele- gezondheidszorg.'
 • Ziekenhuis begint adviesbureaus voor a.s. ouders (Volkskrant, 15 januari 2005). Aanstaande ouders moeten al voor de mogelijke bevruchting adviezen krijgen over zwangerschap en een gezonde leefstijl. In Rotterdam zullen hiervoor zogeheten preconceptiebureaus worden geopend, aldus prof. dr. E. Steegers, hoogleraar verloskunde en prenatale geneeskunde. Maar volgens een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid kunnen mensen voor advies gewoon langs bij de huisarts. Toch is VWS geïnteresseerd in de mogelijke positieve effecten van de advisering aan ouders in spé.
 • Verzoeken aan Commissie gelijke behandeling om advies (Cgb.nl, 10 januari 2005). De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft in de maand december twee verzoeken om advies ontvangen.
  • Het eerste verzoek komt van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en gaat over ongelijke beloning. SZW heeft in de Vierde Voortgangsbrief gelijke beloning een aantal maatregelen genoemd om ongelijke beloning tegen te gaan. Onder meer wordt hierin de suggestie gedaan om voor één jaar een ‘Equal Pay Force’ in het leven te roepen. SZW vraagt de CGB om haar visie te geven op de aangekondigde maatregelen. Daarnaast wil SZW graag weten op welke wijze de ‘Equal Pay Force’ kan worden opgericht en welke taken deze op zich zou moeten nemen. Het advies moet voor 1 april 2005 klaar zijn.
  • Het tweede verzoek gaat over het huisvestingsbeleid van Rotterdam. Een federatie van woningcorporaties legt aan de CGB de vraag voor of het stellen van een inkomenseis van 120% van het minimumloon bij de toewijzing van woningen tot indirect onderscheid leidt. Hierbij worden als mogelijk gedupeerden bijstandmoeders, studenten, ouderen, gehandicapten en bepaalde groepen allochtonen genoemd. Aan de CGB is gevraagd om hier vóór 1 april 2005 advies over uit te brengen.

Aktueel > Agenda:
zondag 16  januari 2005

Nieuwbrieven:

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Gijs Herderschee: Agnes Jongerius is logische opvolger De Waal (Volkskrant, 15 januari 2005). Het lijkt erop dat bij het eeuwfeest van de FNV de emancipatie van de arbeider zover is dat een vrouw de leiding krijgt. Maar het is eerder gebeurd dat een vrouwelijke vice-voorzitter op het laatste moment werd gepasseerd. Zo verkozen de bonden in 1997 Lodewijk de Waal boven Ella Vogelaar, die verbitterd vertrok. Na drie vrouwelijke vice-voorzitters die de hoogste post misten - Karin Adelmund, Ella Vogelaar en Kitty Roozemond - lijkt het voor een emancipatiebeweging ondenkbaar weer een vrouw te passeren.
 • Yvonne Noorduyn: De Geus 'hypocriet' over kinderopvang (Volkskrant, 15 januari 2005). Als het vergrijzingsprobleem groeit doordat stellen minder snel kinderen krijgen vanwege de slechte toegankelijkheid van de kinderopvang, dan is minister De Geus van Sociale Zaken degene die daar iets aan moet doen. PvdA-Kamerlid Mariëtte Hamer vindt de uitspraken van De Geus hypocriet. 'De Geus heeft de kinderopvang zelf uitgekleed. Hij moet de oplossing bij zichzelf zoeken.' Jellesma (BOINK): 'Er is een groot potentieel aan vrouwen dat (meer) kan gaan werken. Als De Geus dat ook vindt, dan moet hij daar wat aan doen.
 • The van Beek: Au-pair straks niet aan te slepen (ND, 15 januari 2005). De au pair als traditionele kinderoppas krijgt concurrentie. Sinds kort maken ook volwassenen gebruik van een au pair. Een welkome oplossing voor ouderen en chronisch zieken, want de behoefte aan zorg is groot. Vorige maand begon het bureau World Wide Au Pair & Nanny met de werving van au pairs voor chronisch zieken en ouderen. Deze maand arriveerden de eerste vijf in Nederland. Ze komen uit Tsjechië en Slowakije.

hspace=0

Zaterdag 15 januari 2005: Conferentie Beijing +10 - Tijd voor aktie ! (Utrecht). Programma. Website.

Beijing + 10 - Tijd voor actie !
De zaterdag 15 januari gehouden conferentie Beijing + 10 - Tijd voor actie werd bezocht door meer dan 650 vrouwen. Zie:

 • Bram Pols: De kunst van het ''gender begroten'' (Haagsche Courant, 15 januari 2005). Sinds de Vierde Wereld Vrouwen Conferentie in Peking, tien jaar geleden, is 'gender bewust begroten' door overheden verplicht. De praktijk leert dat het niet of nauwelijks gebeurt. Toch is het simpeler dan het lijkt. Hoe richt je een schoolplein in dat jongens én meisjes leuk vinden? Drie vrouwen schreven een praktische handleiding.

Actueel > Agenda:

Nieuwsarchief:

 • Emancipatie van vrouwen met een islamitische achtergrond. Factsheet E-Quality, 23 december 2004. Doel van deze factsheet is bekendheid geven aan inzichten van feministen met een islamitische achtergrond. En tevens sociaal-economische componenten toevoegen in de discussie over de positie van vrouwen met een islamitische achtergrond, evenals processen van stereotypering en uitsluiting. Deze inzichten kunnen ervoor zorgen dat beleid optimaal de emancipatie en integratie van vrouwen met een islamitische achtergrond ten goede komt.zaterdag 15 januari 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Eveline Brandt: Adviesbureaus voor ouders-in-spé (Trouw, 15 januari 2005). De zorg voor zwangeren in Nederland is achterhaald. Al vóór de bevruchting moeten aanstaande ouders adviezen krijgen over een verantwoorde, gezonde zwangerschap. Prof.dr. E. Steegers, hoofd verloskunde en prenatale geneeskunde in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam: ''We doen het niet goed in Nederland. De sterfte onder baby's rond de bevalling daalt al jaren niet meer; in Europees verband scoren we daarmee slecht. De sterfte onder jonge moeders lijkt zelfs iets toe te nemen, met zwangerschapsvergiftiging als voornaamste oorzaak.''
 • Petrra Sjouwerman: Deense rel over 'Submission' zakt in elkaar (Trouw, 15 januari 2005). De twintig moslims die in december anoniem aangifte deden tegen de Deense publieke omroep wegens de uitzending van Theo van Gogh's film 'Submission', lijken zijn van de aardbodem verdwenen. De advocaat van deze groep, Laue Traberg Smidt, zat op zijn eentje achter deze aangifte.
 • Jet Bruinsma: De Geus: meer crèches leiden tot meer kinderen (Volkskrant, 14 januari 2005). Minister de Geus van Sociale Zaken verwacht dat er meer kinderen worden geboren als het aantal crèches wordt uitgebreid. Door een tekort aan mogelijkheden van opvang worden veel minder kinderen geboren dan veel vrouwen en mannen eigenlijk wensen. Dat tekort weerhoudt vrouwen er ook van om langer dan 12 uur per week te gaan werken, terwijl langer werken nodig is om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen. Het accent ligt doorgaans te veel op de aanpak van de vergrijzing en te weinig op de noodzaak van ontgroening, zei hij.
 • Gijs Herderschee: Aantal armen met baan neemt fors toe (Volkskrant, 14 januari 2005). In Nederland is een onderklasse van 'werkende armen' ontstaan. Het aantal huishoudens met een baan dat langdurig een inkomen rond het minimum heeft, is sinds 1990 verdubbeld tot 250.000. Het betreft vooral zelfstandigen, allochtonen en alleenstaande vrouwen met kinderen, aldus Leo van der Geest van Nyfer. Ook gescheiden vrouwen lopen het risico arm te blijven, ondanks een baan.
 • Nederland schendt verplichting (RefD, 14 januari 2005). Commotie in het Koninkrijk. Aruba wil een in Nederland gesloten homohuwelijk niet erkennen. „Het is gebrek aan respect voor de eigenheid van de eilanden.” Universitair docent staatsrecht Gerhard Hogers (RUG): „Nederland had voordat het homohuwelijk werd ingevoerd, de statutaire verplichting om met Aruba en de Nederlandse Antillen te overleggen. Dat is niet gebeurd. Nederland heeft als land zijn verplichting geschonden.”
 • Aruba als voorbeeld (RefD, 14 januari 2005, hoofdredactioneel comentaar). 'Over het geheel genomen is er over de gang van zaken op de Antillen niet zo veel goeds te zeggen, maar ten aanzien van het homohuwelijk laten ze in ieder geval zien dat ze meer normbesef hebben dan in Nederland het geval is.'
 • Eva Brems: Hoofddoek verbieden mag van Straatsburg (Liberales, nieuwsbrief 14 januari 2005). Bespreking van Hof Mensenrechten, Leyla ªahin tegen Turkije, 29 juni 2004. Zie ook Eva Brems, “De hoofddoek als constitutionele kopzorg”, T.B.P., 2004, 323-360.
 • Europese Unie | De richtlijn 2004/113/EG tot uitvoering van het beginsel van gelijke behandeling van vrouwen en mannen bij de toegang tot en de levering van goederen en diensten is op 13 december 2004 aangenomen en op 21 december 2004 gepubliceerd in het Publicatieblad (L 373/37) en daarmee in werking getreden. De implementatietermijn verstrijkt op 21 december 2007.vrijdag 14 januari 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Verdonk: analfabeten worden niet geweerd (ND, 13 januari 2005). Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken zal haar inburgeringseisen voor allochtonen afzwakken. Van migranten zal zij op advies van de ACVZ niet meer eisen dat ze kunnen lezen en schrijven. De Tweede Kamer wilde dat vooral importbruiden en andere migranten die hier komen in het kader van gezinshereniging, moeten kunnen lezen en schrijven. Die eis staat echter op gespannen voet met het recht om te huwen met wie je wilt en het recht op eerbiediging van het privé-leven. Zie ook:
 • Advies ACVZ inzake motie-Dittrich. Brief dd. 10 januari 2005 van minister Verdonk (VI) aan de Tweede Kamer. De ACVZ is op basis van beleidsmatige en juridische overwegingen tot de conclusie gekomen dat het invoeren van een alfabetiseringseis, naast de entree- en verblijfseisen voor duurzaam verblijf in Nederland die thans in het inburgeringsstelsel zijn voorzien, geen aanbeveling verdient. De minister kan zich daar in het algemeen mee verenigen. Wat betreft de Turkse migranten bestaat er nog onduidelijkheid.
 • Sylvia Marmelstein: Bonden frustreren moderne kinderopvang (ND, 13 januari 2005). Een deel van de werkgevers in de kinderopvang wil af van de ambtenarenbonden van FNV en CNV. Zij willen in het vervolg alleen nog over de CAO onderhandelen met bonden in de marktsector. ,,Anders lukt het nooit om van de crèches moderne bedrijven te maken'', beweren deze werkgevers. Centrale afspraken over werkwijzen, zoals over de wijze van roosters, staan volgens hen op gespannen voet met de behoefte aan flexibiliteit.
 • Ilse Kuiper: Op een au-pair kun je lang wachten (Trouw, 13 januari 2005). Op een au pair kun je lang wachten: de overheid werkt niet echt mee. Toch kiezen veel ouders sinds kort voor een au pair in plaats van een crèche. De teneur door vrijwel geheel Europa is om ouders te helpen werk en gezin beter te combineren. Nederland vormt hierop een schrijnende uitzondering. Niet alleen stijgen door de nieuwe Wet Kinderopvang de kosten voor veel ouders schrikbarend: als men dan wil uitwijken naar een alternatief, zoals een au pair, blijkt deze weg door strikte overheidsmaatregels veelal afgesloten.
 • Opkomst vrouwen bevolkingsondezoek baarmoederhalskanker. Antwoord dd. 10 januari 2005 van minister Hogervorst (VWS) op vragen van TK-lid Arib (PvdA).Bij de opkost van vrouwen bij bevolkingsonderzoek spelen twee patronen een rol: de opkomst is lager in grote steden en lager onder allochtone vrouwen. Deze twee factoren hangen samen: in grote steden wonen relatief en absoluut meer allochtonen. Ook speelt een rol dat allochtone vrouwen vaak niet door een mannelijke huisarts willen worden geholpen. Er is veel gedaan om er voor te zorgen dat het recht van iedere vrouw om door een vrouwelijke artis te worden geholpen ook inderdaad dagelijkse praktijk is.
 • Arjan Paans: Stiekeme vaderschapstest in Duitsland onwettig (AD, 13 januari 2005). Stiekeme vaderschapstests gelden niet als bewijs in een rechtszaak, zo besliste gisteren het hoogste Duitse gerechtshof in Karlsruhe in een rechtszaak van twee mannen die wilden aantonen dat zij niet de vaders van hun kinderen zijn. Hoewel de vaders zich in hun vermoeden gesterkt zagen, liet de rechtbank het bewijs niet toe omdat het onrechtmatig verkregen was.


hspace=0

VROUW EN RECHT

Deze nieuwe online catalogus op de site van het IIAV omvat boeken, tijdschriften en artikelen over Vrouw en Recht uit de collectie van het onlangs opgeheven Clara Wichmann Instituut.

De catalogus bestaat uit:

U kunt de afzonderlijke catalogi raadplegen of

De titels in bovenstaande collectie zijn bij het IIAV aanwezig en kunnen aangevraagd worden. U kunt ook online boeken te leen vragen of fotokopieën van documenten bestellen.
woensdag 12 januari 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Homohuwelijk zet verhoudingen met Aruba op scherp (RefD, 12 januari 2005). Het conflict tussen Aruba en Nederland over het homohuwelijk is door minister De Graaf van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op scherp gezet. Hij verklaarde op de Arubaanse tv dat het eiland maar onafhankelijk moet worden als het weigert homohuwelijken te erkennen. De Arubaanse minister R. Croes van Justitie verwijt Nederland dat het Aruba niet bij de goedkeuring van het homohuwelijk heeft betrokken.
 • Ellen de Visser: Wat deden vrouwen zelf om geweld te keren? (Volkskrant, 11 januari 2005). Aflevering 5 in de reportageserie over Blijf-Huizen. Uithuilen mag in het Blijf-van-mijn-Lijfhuis, maar daarna komt de spiegel en die is vaak meedogenloos. 'Vrouwen hebben een aandeel in wat hun overkomt', zegt directeur Jacqueline Dingemanse. 'Vaak is in het gezin sprake van een wisselwerking.'
 • Gonny ten Haaft: School moet kinderen weer gaan opvoeden (Trouw, 12 januari 2005). Morgen is het een jaar geleden dat Hans van Wieren, conrector van het Terra College in Den Haag, door een leerling werd neergeschoten. Directievoorzitter Westbroek: 'Scholen zijn te veel uitgegaan van het kind als tabula rasa, een onbeschreven blad. In een multiculturele samenleving kan dat niet meer. ...Ik vond het opvallend hoeveel tijd de docenten aan kleine en grote voorvallen moesten besteden. Jongens die aan een meisje zitten, vechtpartijtjes, dat soort dingen.'
 • Albert Kok: Seks? Nee dank je (AD, 12 januari 2005). Seks is uit. Nederlanders vreeën het afgelopen jaar 20 procent minder dan in 2003, zo tonen nieuwe cijfers. Waar dat aan ligt? ,,Steeds meer mensen geven aan dat ze zich overbelast voelen'', aldus seksuoloog Vera Steenhart. ,,Ook krijg ik de laatste tijd opvallend vaak verhalen te horen van mannen die er de brui aan geven. Dat kan te maken hebben met een verhoogde werkdruk; het kan ook zijn dat ze zich geïntimideerd voelen door vrouwen die steeds preciezer aangeven wat ze wel en niet prettig vinden.''
 • We doen het minder vaak (AD, 12 januari 2005). De Nederlander doet het nu gemiddeld krap twee keer per week (103 keer per jaar). In 2003 was dat nog ruim 2,3 keer per week (120 keer per jaar). mannen hebben vaker zin in seks dan vrouwen. En: Vrouwen hebben vaker dan mannen seks zonder daar plezier aan te beleven (11 versus 5%). Ook klagen vrouwen vaker dan mannen over pijn tijdens het vrijen (14 versus 5%).
 • Abortusartsen door regering beschermd (RefD, 11 januari 2005). De regering werkt niet mee aan de vervolging in het buitenland van Nederlandse abortusartsen, die zich bij hun optreden in Nederland aan de wet houden, zo schrijft staassecretaris Ross (VWS) in een brief aan het Nederlands Genootschap van Abortusartsen en aan de Stichting Samenwerkende Abortusklinieken Nederland. Als een Nederlandse arts in Nederland abortus pleegt bij een vrouw uit een ander land waar abortus is verboden en het land van herkomst van de vrouw in kwestie om uitlevering van de arts verzoekt, zal de regering haar medewerking daaraan weigeren wanneer het feit in Nederland heeft plaatsgevonden.
 • Gevolgen nieuwe uitleveringsregels. Brief dd. januari 2005 van staatssecretaris Ross (VWS) aan Stisan.
 • Moedergroep De Olifanten wint het Krispijntje (Dordrecht.nl, 10 januari 2005). Moedergroep De Olifanten heeft het Krispijntje 2005 gewonnen. Wethouder Aaike Kamsteeg reikte de prijs uit. In  vijf jaar zijn De Olifanten uitgegroeid tot een begrip in Oud Krispijn (Dordrecht). Meer dan 150 vrouwen van verschillende culturen bezoeken jaarlijks De Olifanten. Meer dan 40 vrouwen hebben twee keer per week Nederlandse les onder begeleiding van 15 vrijwilligers. Zij hebben een eigen leerlijn gemaakt om de Nederlandse taal te leren: van oudere allochtone vrouw die analfabete is tot Nederlandse op Mavo-niveau.
 • Hooggerechtshof Israel staat adoptie door lesbisch paar toe (Telegraaf, 10 januari 2005). Het Israëlische hooggerechtshof heeft maandag twee lesbische vrouwen toestemming gegeven voor adoptie van elkaars kinderen. De rechters zeiden de specifieke belangen van de kinderen voorop te hebben gesteld, maar voegden eraan toe dat aan de uitspraak geen rechten kunnen worden ontleend bij toekomstige zaken.

32e zitting CEDAW

 • Meer informatie over het verloop van deze zitting vindt u op of via onze site vrouwenverdrag.nl[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5  >>>]