zondag 18 april 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Januari 2005
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2005
 >  JANUARI 2005 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF JANUARI 2005

Overzichtspagina archief ''Nieuw op de site''
maandag 31  januari 2005

hspace=0

half februari online

emancipatie.nl bestaat 8 maart 2005 vijf jaar. Dat vieren we met de opening van de website vrouwendag.nl, een verzelfstandiging van de rubriek Focus > Internationale Vrouwendag.

Natuurlijk wachten we niet tot 8 maart; we gaan al half februari van start. Tot die tijd vindt u alle informatie over Internationale Vrouwendag 2005 nog op deze pagina. En zodra plannen bekend zijn, kunt u ze melden !

Emancipatie algemeen > Vrouwen in en uit het nieuws:

 • hspace=0  Judith Herzberg - schrijver/dichter - radio-interview (NPS-radioprogramma Kunststof, 25 januari 2005). Ze zei eens dat haar poëzie tegenwicht voor het leven is. De gedichten van Judith Herzberg werden in verschillende landen vertaald en in 1997 ontving ze de P.C. Hooftprijs voor haar gehele oeuvre. Want behalve gedichten schreef ze ook filmscripts en teksten voor toneelstukken, musicals en televisie. Eind vorig jaar verscheen haar laatste gedichtenbundel Soms Vaak, waarin ze ons wederom laat zien dat alles een aanleiding voor een gedicht kan zijn.

Actueel > Agenda:

 • donderdag 17 februari 2005: Briefing Commission on the Status of Women. Briefing met de regeringsdelegatie voor de jaarlijkse vergadering van de VN Commission on the Status of Women (CSW). Tijd en locatie: 16.00-1800, ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag. Voor meer informatie en aanmelding: ank@e-quality.nl
 • donderdag 21 april 2005: Voorjaarsborrel E-Quality. Op 21 april vindt ’s middags de Voorjaarsborrel plaats in Den Haag. Het programma is nog volop in ontwikkeling, maar er zal in ieder geval uitgebreid gelegenheid zijn tot netwerken. Mocht u geïnteresseerd zijn, laat het ons alvast weten via info@e-quality.nl.zondag 30  januari 2005

Nieuwsbrieven:

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Zorgen voor zieke mag met behoud van uitkering (Trouw, 28 januari 2005). Langdurig werklozen mogen toch mantelzorg of vrijwilligerswerk gaan doen als ze drie jaar tevergeefs naar een baan hebben gesolliciteerd. Ze behouden hun uitkering voor de Werkloosheidswet, maar hoeven niet meer te solliciteren als ze tenminste 20 uur per week vrijwilligerswerk of mantelzorgtaken verrichten, aldus een nieuwe regeling van minister De Geus (SZW) die deze zomer in gaat.
 • De Beuk ontwikkelt Labyrint van het Gedroomde Leven; een ouderwets bordspel over het moderne leven (De Beuk, persbericht januari 2005). Hoe stimuleer je jongeren om bewuster na te denken over hun levensloop? In antwoord op die vraag van het Ministerie van Sociale Zaken en Welzijn ontwikkelde De Beuk: Het Labyrint van het Gedroomde Leven, een gezelschapsspel voor jongeren van 18-23 jaar.

Gesignaleerd: waar Internationale Vrouwendag al niet goed voor is ...

 • Twee Russische inspecteurs op veilingen (Vakblad voor de Bloemisterij, 27 januari 2005). De Russische inspecteurs die de planten en bloemen voor Rusland vanaf 15 februari gaan controleren, krijgen waarschijnlijk een werkplek op de veilingen. [...] Minister Veerman en de Russische landbouwminister maakten vorige week afspraken over hervatting van de export van bloemen en planten naar Rusland. Rusland heeft daarbij aangegeven dat ze voor 8 maart, Vrouwendag dus, weer graag over voldoende Nederlandse bloemen wil beschikken.

Focus > Internationale Vrouwendag 2005:

Nieuwsarchief:

 • Fatoº Ipek-Demir: AOW-inkomenspositie (vrouwelijke) migranten nu (E-Quality, actueel nieuws - 13 januari 2005).De AOW-inkomenspositie van migrantenvrouwen is nijpend. Concrete (beleids)aanbevelingen en aanvullende feiten en cijfers over deze groep zijn daarom noodzakelijk.Nu en in de toekomst hebben oudere vrouwen en in het bijzonder oudere migranten (mannen én vrouwen) onvoldoende pensioeninkomen. Er is sprake van een feminisering van de armoede onder ouderen, omdat vrouwen in Nederland door allerlei oorzaken een klein of geen aanvullend pensioen hebben. Daarnaast kunnen we spreken van ‘etnisering’ van armoede onder ouderen, vanwege een toename van de groep niet-westerse allochtone oudere mannen en vrouwen.
 • Mevrouw dr. A. G. Bus bijzonder hoogleraar Ontluikende geletterdheid (Universiteit Leiden, persbericht 3 september 2004). Mw. dr. A.G. Bus is benoemd tot bijzonder hoogleraar Ontluikende Geletterdheid aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Het is een nieuwe leerstoel, die aan de universiteit is gevestigd vanwege Stichting de Beauvoir.

Actueel > Agenda:

 • zaterdag 12 maart 2005: Open School Technika 10. Op zaterdag 12 maart 2005 is alweer de derde Open School Technika 10. De beide voorafgaande Open Schooldagen waren heel succesvol. Een stijgend aantal deelnemers, ook uit het basis- en praktijkonderwijs, en enthousiaste reacties na afloop. Kom ook naar deze inspirerende en leerzame cursusdagen van Technika 10 Nederland en leer hoe u technieklessen leuk en aantrekkelijk maakt voor kinderen. De Open School Technika 10 biedt volwassenen praktische, ééndaagse cursussen. Van basistechnieken hout- en metaalbewerking, APK voor je fiets en het werken met elektriciteit en sensoren tot het bouwen van webpagina's, het ontmantelen van een computer en een cursus over veilig internetten.
 • dinsdag 15 maart 2005: Debat over de 40-urige werkweek (E-Quality.nl). Steeds vaker klinkt de roep om terug te keren naar een 40-urige werkweek. Wat voor effect zal dat hebben op de arbeidsparticipatie van vrouwen en mannen? Hierover organiseert E-Quality samen met VNO-NCW en de FNV een debat met wetenschappers, sociale partners en politici als Paul Schnabel, Ieke van de Burg, Agnes Jongerius en Jet Bussemaker. Meer weten ? Aanmelden is gewenst, via Khadija Nairi. Voor meer informatie over de inhoud van het debat kunt u terecht bij E-Quality, Alexandra van Selm, tel. 070-3129784. Tijd en plaats:Van 19.30 tot 21.30 in Den Haag.zaterdag 29  januari 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Beeld van Antilliaanse jongeren te zwart wit (ND, 29 januari 2005). Het beeld dat van Antilliaanse jongeren bestaat is te zwart-wit, vindt Youth for Christ. Dat ze de ,,verkeerde lijstjes'' aanvoeren, ook dat van groepsverkrachting, komt door hun opvoeding. Wethouder Leonard Geluk (Rotterdam. jeugdzaken) zoekt de oorzaak van groepsverkrachtingen in de Antilliaanse opvattingen over seksualiteit en gezin. Hij bepleit daarom intensieve hulpverlening in de gezinnen waar het dreigt mis te gaan.
 • Vrijwilligers en mantelzorgers na drie jaar vrijgesteld van sollicitatieplicht (persbericht SZW, 27 januari 2005). Langdurig WW-gerechtigden die omvangrijke vrijwilligers- of mantelzorgtaken verrichten, worden vrijgesteld van de plicht om te solliciteren. Om voor de vrijstelling in aanmerking te komen moet iemand drie jaar WW hebben ontvangen en een aanzienlijk deel van de week als vrijwilliger en/of mantelzorger actief zijn.
 • Inkomensafhankelijke kinderregelingen. Brief van 27 januari 2005 van staatssecretaris van Hoof (SZW) aan de Tweede Kamer. Met o.m. een vergelijking van bijdragen aan kosten van kinderen in andere landen, uitgavenposten zoals berekend door het CBS, situatie van grote gezinnen en het voorstel van de SP voor een inkomensafhankelijke kinderbijslag.
 • De Barrièremeter voor Vrouwen: Meer zorgende mannen gewenst (VHTO, persbericht 28 februari 2005). De definitieve versie van de Barrièremeter voor Vrouwen staat online (zie www.vhto.nl/barrieremetervrouwen). In een test van ongeveer 10 minuten komen eventuele werk/zorg-barrières aan het licht, waarbij tevens wordt aangegeven wat je eraan kunt doen.

Nieuwsarchief:

Onze andere sites > gelijkebehandeling.nl > Tijdschriftenrek:

 • Pink Link nummer 29 - 25 januari 2005. E-mail nieuwsbrief voor beleidsmakers en belangenbehartigers rond homo en lesbisch beleidvrijdag 28  januari 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • FNV: Aandachtspunten voor Algemeen Overleg emancipatiebeleid op 27 januari 2005. De FNV vraagt in deze brief d.d. 24 januari o.m. aandacht voor:
  • de NGO-Schaduwrapportage Beijing + 10
  • de Emancipatiemonitor en de brief van de minister terzake
  • Levensloop overdraagbaar ?
  • Gelijk loon
  • Stagnatie emancipatiebeleid
 • Petra Sjouwerman: Zweden zweert bij brede school (Trouw, 27 januari 2005). De ''brede school'' is in op komst in Nederland. Zweden geldt internationaal als lichtend voorbeeld. Alle scholen zijn daar breed: crèche, peuterspeelzalen, scholen en naschoolse opvang zijn geïntegreerd.
 • Minder frequente toezending Nieuwsbrief Vrouweninfo.nl (nieuwsbericht 27 januari 2005 redactie vrouweninfo.nl). In verband met bezuinigingen heeft het IIAV met ingang van 2005 helaas een paar rubrieken van de website Vrouweninfo.nl moeten stopzetten: Nieuws en Agenda. In plaats daarvan wordt verwezen naar andere sites met nieuwsrubrieken en activiteitenagenda’s. De andere rubrieken op Vrouweninfo.nl worden voortgezet. U kunt bijvoorbeeld regelmatig nieuwe dossiers en statistieken aantreffen. In verband daarmee komt de elektronische nieuwsbrief minder frequent uit.
 • Meerderheid Nederlandse ouders bereid tot betaling van twee euro voor overblijf kinderen (TNS/NIPO, persbericht 27 januari 2005). Een meerderheid van de Nederlandse ouders is bereid om twee euro per dag te betalen voor een goede organisatie van de overblijf van hun kinderen op de basisschool. Dit blijkt uit onderzoek dat TNS NIPO januari 2005, in opdracht van NOKIK tussenschoolse opvang (NOKIK TSO) uit Haarlem, onder ruim duizend huishoudens uitvoerde. Aanleiding is de aankomende wetswijziging met betrekking tot de overblijf op basisscholen en het NOT-congres dat deze week plaatsvindt in de Jaarbeurs te Utrecht.
 • Seksuele problemen verdienen meer aandacht (Telegraaf, 25 januari 2005). De seksuele hulpverlening die in Nederland bijna geruisloos de das is omgedaan moet in ere hersteld worden, aldus Weijmar Schultz dinsdag tijdens zijn oratie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Nederland dreigt zijn koppositie op het gebied van seksuele gezondheid te verliezen. Instanties als Het Rutgershuis moeten hun taken weer snel kunnen uitbreiden. Ook allochtone vrouwen zouden baat hebben bij betere seksuele hulpverlening, en ook vrouwenbesnijdenis kan dan effectief worden aangepakt..
 • Eerwraak (Gelderlander, 25 januari 2005, commentaar). Het alarm dat de vrouwenopvanghuizen sloegen, moet ernstig worden genomen. Sleutelen aan de strafwet is niet het antwoord op het probleem, dat aan de andere kant groter lijkt dan gedacht. Geloof biedt geen excuus voor onwettigheid. Bedreiging van vrouwen in blijf van mijn lijf-huizen ìs onwettig, en tegen de bedreigers valt dus op te treden. Een goed idee is het ook om de kennis van eerwraakdreiging binnen het politieapparaat door te gaan geven, en, als het om de opvanghuizen gaat, die dreiging zelf bij binnenkomst van een moslima direct te taxeren.donderdag 27  januari 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Jasper van de Kerkhof: Moet de hoofddoek nu wel of niet af? (AD, 26 januari 2005). Schoolgaande tieners uiten zich graag met stoere bomberjacks, sexy naveltruitjes of devote hoofddoekjes. Maar wat mag nou wel en wat niet in de klas? En wie bepaalt dat? Voorlichter Harm van Gerven van de Onderwijsinspectie: ,,Als er echt iets mis is, signaleren we dat natuurlijk wel. Maar zo vaak komen kledingverboden niet voor. Ik heb de indruk dat er meer over wordt gepraat dan dat het in de praktijk aan de orde is.''
 • Gender mainstreaming in industrial relations (EIROnline, January 2005). This comparative study analyses the state of gender mainstreaming in industrial relations in 17 EU Member States and Norway. It examines collective bargaining and its results, as well as the gender mainstreaming policy and infrastructure of trade unions and employers’ organisations. Government policy and legislation is dealt with as far as is necessary to provide insight into the national context in which the social partners operate.
  • Comparative study
  • Contributing article: Netherlands [The comparative study was compiled on the basis of individual national reports submitted by EIRO's national centres. The text of each of these national reports is available below in Word format. The reports have not been edited or approved by the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. The national reports were drawn up in response to a questionnaire and should be read in conjunction with it.]
 • Omroepen mogen 'kwetsende reclame' weigeren (ND, 26 januari 2005). De regionale zenders RTV Utrecht en RTV West mogen de reclameboodschap weigeren voor het boek Judas, waarin wordt beweerd dat Jezus homoseksueel was, aldus de rechtbank in Utrecht. In de reclame voor de 'erotische thriller' worden de vragen gesteld waar de homohaat van het christendom vandaan komt, of Jezus een minnaar had en of Hij homo was. Beide omroepen vinden de televisiespot 'onnodig kwetsend' voor christelijke kijkers en weigerden de reclameboodschap uit te zenden. De rechtbank laat zich niet uit over de vraag of de reclame al dan niet kwetstend is voor christenen.
 • Erna Hooghiemstra en Marjet van Zuijlen: Meer kinderen ? Dan ook meer gezinssteun ! (De Volkskrant, 26 januari 2005). De overheid wil het taboe op bevolkingspolitiek doorbreken. De auteurs zijn voor een expliciete gezinspolitiek, maar dan moet minister De Geus de combinatie van arbeid en zorg ook werkelijk steunen. Zo niet, dan kiest de hoogopgeleide vrouw niet voor een kind.

Actueel > Tijdschriftenrek:
woensdag 26  januari 2005

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Fred Kramer: Weerzin op Aruba tegen lesbisch paar (AD, 26 januari 2005). Aruba zet een lesbisch echtpaar uit Breda, dat zich op het eiland wil vestigen, de voet dwars uit weerzin tegen het homohuwelijk. De autoriteiten weigeren het huwelijk van Esther Lamers en Charlene Obuder te erkennen. Weerzin staat vestiging in de weg.
 • Wellicht toch keizerin in Japan (AD, 25 januari 2005). Een speciale Japanse regeringscommissie is dinsdag begonnen aan een onderzoek over het mogelijke aantreden van een keizerin. De Japanse wetgeving bepaalt sinds 1947 dat alleen mannen de keizerlijke troon mogen bestijgen, maar er is momenteel geen mannelijke opvolger in beeld voor de lange termijn. Een wetswijziging zou volgens peilingen door 70 procent van de Japanners worden gesteund.
 • Olof van Joolen en Denis van Vliet: Groepsverkrachtingen deel bende-oorlog (AD, 25 januari 2005). De groepsverkrachting waarvan justitie in Rotterdam veertien jongens verdenkt, is onderdeel van een oorlog tussen jeugdbendes. Drie verdachten van een steekpartij waarbij op 20 december de 15-jarige Fabian Mahadio om het leven kwam zijn volgens justitie ook betrokken bij de groepsverkrachtingen.
 • Ellen de Visser: 'Ik denk nog altijd: ik moet snel naar huis ' (Volkskrant, 25 januari 2005). Aflevering 7 in de seire over Blijfhuizen. Bij Marijke slaat buiten de deur nog steeds de stress toe, bekent ze. 'De anderen zeggen: wat loop je toch hard, maar ik denk nog altijd: ik moet snel naar huis.' De verhalen van de vier moslimvrouwen over hun gevangenschap zijn identiek. Ze mochten niet werken, niet met de buren praten, de man nam op de terugweg van de moskee boodschappen mee.
 • Edith Snoey nieuwe voorzitter Abvakabo (Volkskrant, 25 januari 2005). De Abvakabo FNV heeft dinsdag de 48-jarige Edith Snoey aangesteld als voorzitter. Met Snoey heeft de Abvakabo als eerste grote vakorganisatie een vrouw als hoogste leidinggevende.
 • Motie Örgü over plan van aanpak loverboys aangenomen (VVD.nl, 25 januari 2005). De VVD-Tweede-Kamerfractie wil dat politie en justitie hoge prioriteit geven aan de bestrijding van loverboys, die met hun activiteiten de levens van onschuldige meisjes verwoesten. Woordvoerder jeugdzorg en –criminaliteit, Fadime Örgü, heeft vorige week een motie ingediend die vraagt om een omvattend plan van aanpak van loverboys, inclusief bescherming van slachtoffers, hulpverlening en voorlichting aan slachtoffers en harder en effectiever straffen van daders. Die motie is vandaag door de Kamer aangenomen. De VVD vindt dat de aanpak van de loverboyproblematiek onvoldoende resultaten laat zien, ondanks eerdere toezeggingen van de minister van Justitie zich meer in te spannen.
 • Arend van Wijngaarden: Veel bedreigde vrouwen vluchten naar Noorden (Dagblad van het Noorden, 24 januari 2005). De Blijf van m'n Lijfhuizen in Groningen en Emmen zijn een toevluchtsoord voor allochtone vrouwen uit West-Nederland die hun leven vanwege eerwraak niet zeker zijn. Vrouwen vinden het een veilig idee dat het zo ver weg is en er weinig kans is iemand uit hun eigen kring tegen te komen, zegt locatiemanager Magda Rozenveld van het Blijfhuis in Emmen.
 • IBM wint Diversity Award (Management team, 24 januari 2005). IBM Nederland heeft de Diversity Award 2004 gewonnen, de prijs van VNO-NCW voor bedrijven die actief beleid voeren om een evenwichtig samengesteld personeelsbestand te bewerkstelligen, ook in het management en in de top. Het aantal vrouwen in topfuncties neemt in Nederland gestaag toe. VNO-NCW ondersteunt deze ontwikkeling door bedrijven te stimuleren tot het voeren van een actief diversiteitsbeleid.

Nieuwsarchief (berichten voor 24 januari 2005):

 • FC Poppesnor & NextGenderation Brussel: 11D: een dag van feministische zichtbaarheid en verzet (Divazine, 19 december 2005). Op 11 december trokken tweeduizend feministen (en hun vriend/inn/en) de straat op in Madrid. Inzet: een feministische verstoring van het dagelijks leven en verzet tegen de ontruiming van La Eskalera Karakola, het feministische kraakpand of sociaal centrum in Madrid. Een ooggetuigenverslag.

Actueel > agenda:

 • donderdag 3 februari 2005: Benefietavond. De Stichting Ariana studiefonds voor Afghaanse vrouwen organiseert op donderdag 3 februari 2005 wederom een benefietavond in de Feestzaal en de Salon van de Boullionstraat 3. Tijd: 19.30-22.30 uur. Zie genderdiversiteit.unimaas.nl > Actueel.


[ Pagina: 1 2 3 4 5  >>>]