zondag 5 december 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 December 2004
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2004
 >  DECEMBER 2004 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF DECEMBER 2004

Overzichtspagina archief ''Nieuw op de site''De redactie was afwezig van 25 december 2004 t/m 1 januari 2005. Berichten uit deze periode zullen later worden bijgeplaatst.
vrijdag 24 december 2004

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Aart Jan de Geus: Emancipatie gaat gestaag door, met steun (De Volkskrant, 24 december 2004). Voert het kabinet een conservatief en anti-emancipatoir beleid? Nee, zegt Aart Jan de Geus, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Er is meer geld voor kinderopvang en allochtone vrouwen krijgen een steun in de rug. Een reactie op het artikel ''Anti-emancipatie loopt prima'' van TK-lid Evelien Tonkens (GroenLinks)  in De Volkskrant van 21 december 2004).
 • De lokale overheid en zmv-zelforganisaties (E-Quality, factsheet december 2004). De rol en de functie van zmv-zelforganisaties staat in de samenleving enorm in de belangstelling. De toenemende verharding in de samenleving zorgt ervoor dat de spanningen tussen burgers van verschillende etnische achtergronden toenemen. De overheid wordt steeds kritischer als het om zmv-zelforganisaties gaat.
 • Huishoudelijke hulp werkt vaak zwart (Ministerie van SZW, persbericht 23 december 2004). Veel huishoudens regelen huishoudelijke hulp, kinderopvang en klussen in huis informeel, via familie of kennissen. Vaak gebeurt het werk dan zwart. Vooral bij huishoudelijke hulp is dat het geval. Van de 1,2 miljoen huishoudens die een werkster hebben, regelt 72 procent dat informeel. Kinderopvang wordt vooral voor wat oudere kinderen (van 4 tot 12 jaar) informeel geregeld. Vaak is dat onbetaald. Klussen in huis regelt 44 procent van de 2 miljoen huishoudens via via. Het gaat dan vooral om de eenvoudiger klussen (zoals schilderen of het repareren van apparaten). Overigens worden deze klussen niet alleen zwart, maar ook vaak onbetaald verricht. Voor verdere informatie, zie:

Emancipatie algemeen > Vrouwen in en uit het nieuws:

 • hspace=0  Danie Bles - styliste - radio-interview (NPS-radioprogramma Kunststof, 23 december 2004). Ze wil ons best in het nieuw steken, maar dat kost minimaal 1500 euro, ‘en daar kun je veel voor doen, hoor’. Zelf kan Danie Bles geen afstand doen van haar oude spijkerbroek. Acht jaar geleden begon ze als kleedster en naaister tijdens een tournee van de Rolling Stones. Inmiddels kleedt ze bijna heel Bekend Nederland.donderdag 23 december 2004

Nieuws (berichten in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Raoul du Pré: Ayaan Hirsi Ali, bejubeld en omstreden (Volkskrant, 23 december 2004). Bejubeld en omstreden, hartstochtelijk geliefd én gehaat. Ayaan Hirsi Ali laat zich de mond niet snoeren. Ze staat model voor Nederland, dat in twee jaar transformeerde tot een samenleving vol polarisatie. 'Het merendeel van de islamitische vrouwen hier wordt onderdrukt', zei ze. 'Dat is mijn thema voor de komende twintig jaar.'
 • Lezer kiest Hirsi Ali tot Nederlander van het jaar (Volkskrant, 23 december 2004). Het VVD-Tweede-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali is door lezers van de Volkskrant gekozen tot Nederlander van het Jaar. Zij volgt de Tilburgse burgemeester Johan Stekelenburg op, die vorig jaar postuum met deze eer ging strijken. Hirsi Ali veroverde 10.071 punten en liet de Amsterdamse wethouder Ahmed Aboutaleb (tweede, 9749 punten) en prins Bernhard (derde, 9595 punten) achter zich. Aan de peiling deden 9503 lezers mee - tegen ruim 2500 vorig jaar.
 • Fransen verbieden homohaat (Volkskrant, 23 december 2004). Seksistische opmerkingen worden in Frankrijk niet meer getolereerd en hatelijkheden jegens homo's al helemaal niet. De beledigde mag voortaan naar de rechter stappen om een boete of celstraf te eisen, zo heeft de in meerderheid conservatieve Franse senaat besloten. De socialisten en communisten onthielden zich van stemming. De homobeweging heeft verheugd gereageerd op het besluit, omdat er nu geen verschil meer is tussen rassenhaat en homohaat.
 • MKB draagt niet bij aan levensloop (ND, 22 december 2004). Werknemers van middelgrote en kleine bedrijven hoeven wat MKB-Nederland betreft niet te rekenen op een bijdrage voor de levensloopregeling van hun werkgever. Voorzitter L. Hermans van MKB-Nederland zei gisteren bij de presentatie van de CAO-inzet voor 2005 van zijn organisatie dat verlofsparen ,,een eigen verantwoordelijkheid'' is van de werknemer.

hspace=0

Persbericht 22 december 2004
E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie in de multiculturele samenleving
LBR, Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie
Kenniscentrum lesbisch en homo-emancipatiebeleid
LBL, expertisecentrum leeftijd en maatschappij

Vier organisaties openen een gecombineerde website: www.discriminatie.nl
Op 22 december 2004 hebben vier organisaties, alle vier betrokken bij het tegengaan van discriminatie, negatieve beeldvorming en vooroordelen, een gecombineerde website geopend. De website informeert iedereen die beleidsmatig betrokken is bij het voorkomen en bestrijden van onderscheid op grond van leeftijd, sekse, seksuele voorkeur, ras, afkomst, nationaliteit, godsdienst, levensbeschouwing, handicap, burgerlijke staat en leefvorm.
De website brengt de vele vormen van discriminatie met elkaar in verband en geeft een breed beeld van de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op dit terrein. De redactie www.discriminatie.nl is in handen van de gezamenlijke organisaties.

 
woensdag 22 december 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

Ben Bussink onverwacht overleden. 

Dinsdag bereikte ons het bericht van het overlijden van drs. Ben Bussink, van 1979-2004 verbonden aan de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid. In oktober 2004 ging hij met vervroegd pensioen.

Rouwadvertenties DCE en SZW/AVIB

 • Evelien Tonkens: Het krachtdadige anti-emancipatiebeleid van Balkenende 2 (volledige tekst van een artikel dat onder de titel ''Anti-emancipatie loopt prima'' verscheen in De Volkskrant van 21 december 2004). De emancipatie van vrouwen stagneert, zo blijkt uit de emancipatiemonitor van SCP. De doelen die de regering zich gesteld heeft – bijvoorbeeld dat in 2010 60 % van de vrouwen economisch zelfstandig is, (tegenover 41% nu) en dat 65% werkt (tegenover 55% nu) - worden niet gehaald. De belangrijkste oorzaak van deze stagnatie is volgens het SCP het weinig krachtdadige beleid van dit kabinet. Te verwachten was dat verantwoordelijk minister De Geus in reactie hierop extra maatregelen zou aankondigen om deze doelen alsnog te halen. Maar nee. De Geus mompelde weliswaar dat het beleid wel een tandje meer kon, maar noemde daarbij niet één concreet voornemen. Geen wonder. Het kabinet is helemaal niet bezig met emancipatie, wel met anti-emancipatiebeleid.
 • Kamer dwingt Verdonk tot wijziging inburgering (RefD, 21 december 2004). Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie moet haar plannen voor een nieuw inburgeringsstelsel aanpassen. De Kamer wil geen autochtonen laten inburgeren en wil meer actie voor allochtone vrouwen.
 • Opvoeding steeds vaker taak van school (Volkskrant, 21 december 2004). Verschuiving mede door werkende moeder. Ouders besteden te weinig tijd aan de opvoeding en laten deze taak te vaak over aan scholen. Dat zeggen docenten uit het basis- en voortgezet onderwijs in het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau 'Ouders over opvoeding en onderwijs'.
 • Meeste ouders positief over school van hun kind (persbericht SCP, 21 december 2004). Bij de schoolkeuze zeggen ouders de kwaliteit van het onderwijs het belangrijkste te vinden. Toch geven bij de uiteindelijke keuze ‘sfeer’ en ‘bereikbaarheid’ de doorslag. Een kleine meerderheid (53%) van de ouders vindt dat de school een opvoedkundige taak moet vervullen.
 • Vrouwen krijgen eenvijfde minder loon dan man (Volkskrant, 21 december 2004). Oudere vrouwen met als hoogste opleiding een havo- of vwo-opleiding verdienen 40 procent% minder dan mannen met hetzelfde opleidingsniveau. Dat blijkt uit het Loonstructuuronderzoek 2002 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vrouwen verdienden in 2002 per uur gemiddeld 19% minder dan mannen.

Aktueel > Tijdschriftenrek:
maandag 20 december 2004

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Vrouwen studeren sneller af dan mannen (CBS Webmagazine, 20 december 2004). Vrouwen in het wetenschappelijk onderwijs studeren binnen elke onderwijssector sneller af dan mannen. 35% van de mannen die in 1997 een universitaire studie begonnen hadden in 2003 een doctoraaldiploma op zak, tegen 50% van de vrouwen die in 1997 startten. Ook in de technische sector, waar slechts een op de zes studenten vrouw is, studeren vrouwen sneller af dan mannen. Bij vrouwen is rechten de populairste studie, bij mannen is dat bedrijfskunde.
 • Gelijke opleiding, gelijk uurloon? (CBS Webmagazine, 20 december 2004). Het uurloon van werknemers bedroeg eind 2002 gemiddeld ruim 17 euro. Vrouwen verdienden per uur 19% minder dan mannen. Voor alle opleidingsniveaus blijkt het uurloon van vrouwen lager dan dat van mannen. Het verschil is het grootst bij werknemers met basisonderwijs: 25%, en het kleinst bij werknemers met een mavo-diploma: 13%. Voor jongeren zijn de verschillen in uurloon tussen mannen en vrouwen relatief klein. Onder 25-44-jarigen verdienden vrouwen op alle niveaus (uitgezonderd mavo) tussen de 10 en 20 procent minder dan mannen.
 • Ellen de Visser: Uithuilen boven een pan soep, welnee (Volkskrant, 20 december 2004). De Blijf-van-mijn-Lijfhuizen zitten overvol. De Volkskrant koos er domicilie en doet daarvan in acht afleveringen verslag. Vandaag aflevering 1: de tuinbroeken zijn de deur uit. Opvanghuizen blijven bouwen is geen optie. Bovendien keert ruim de helft van de mishandelde vrouwen terug naar de partner of kiest een nieuwe vriend van hetzelfde type. Daarom is de afgelopen jaren de werkwijze veranderd: van opvang na huiselijk geweld naar de preventieve aanpak van dat geweld, waarbij het hele gezin wordt geholpen.
 • Arjan Paans: Hoofddoekjes in het land van Haider (AD, 20 december 2004). Oostenrijk als succesmodel voor geslaagde integratie van moslims? Sinds de moord op Theo van Gogh prijzen moslims 'het land van Haider' als voorbeeld voor de rest van Europa. 'Holland kan van Oostenrijk leren om te gaan met integratie moslims'.
 • 'Een vrouw  met ballen!' (AD, 20 december 2004). Spannend gevecht om de politicus van het jaar. De toch best wel robuuste minister Rita Verdonk stormt vanuit het niets de top-10 van beste politici binnen. Maar is de VVD-minister nou een sterke man of een sterke vrouw? ,,Een wijf met kloten. Daar zouden we er meer van kunnen gebruiken'', zegt Kees Noks. zondag 19  december 2004

Nieuwsbrieven:

Nieuws (in volgorde van plaatsing vandaag):

 • Aandeel vrouwen in topfuncties groeit uiterst traag (DFT, 16 december 2004). Het aantal vrouwen in topfuncties bij bedrijven en non-profit organisaties stijgt erg langzaam.  Nederland loopt internationaal gezien dan ook nog steeds ver achter, aldus Opportunity en SCP op basis van eigen onderzoek.
 • Zeven ton extra voor homo-emancipatie (persbericht TK-fractie D66, 16 december 2004). Op voorstel van Lousewies van der Laan (D66) heeft de Tweede Kamer vandaag 700 duizend euro extra voor homo-emancipatie beschikbaar gesteld. Waarschijnlijk wordt daar aanstaande dinsdag, bij de stemming over de Justitiebegroting, nog eens 350 duizend euro aan toegevoegd. In totaal gaat het dan om 1,05 miljoen euro.
 • Besnijdenis niet meer vergoed (AD, 18 december 2004). Een penisbesnijdenis wordt vanaf 1 januari niet meer door het ziekenfonds vergoed, zo schrijft minister Hoogervorst (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. Vergoeding voor een besnijdenis uit religieuze overweging werd al in 2002 uit het pakket gehaald. Het verwijderen van (een deel) van de voorhuid van de penis uit medische noodzaak, werd nog wel betaald. De zorgverzekeraars gingen ervan uit dat deze ingrepen op medische gronden plaats vonden en dus werden die operaties vergoed.
 • Circumcisie: pakketbeperking. Brief dd. 17 december 2004 van minister Hogervorst (VWS) aan de Tweede Kamer. Nieuw is dat met die regeling tevens de besnijdenis van jongens en mannen (circumcisie) uit het pakket van de ziekenfondsverzekering en van de Wtz 1998 wordt verwijderd.
 • Nieuwsbrief ENOVA, december 2004 (Drents emancipatiebureau).

Nieuwsarchief:

 • Verslag conferentie Leeftijdsloze levensloop (lustrumconferentie LBL, 19 november 2004). De deelnemers aan deze conferentie kozen voor de volgende vijf aanbevelingen als topprioriteiten voor de middellange termijn:
  • In het levensloopbeleid krijgen de keuzemogelijkheden van lager opgeleiden hoge prioriteit
  • Iedereen krijgt het recht een startkwalificatie te behalen ongeacht de leeftijd
  • De regelgeving voor woningbouw gaat zich richten op de toegankelijkheid van woningen en van de woonomgeving
  • Mantelzorgers krijgen meer ondersteuning en erkenning
  • Het verbod op leeftijdsdiscriminatie bij de arbeid wordt uitgebreid naar het brede terrein van goederen en diensten.

Emancipatie algemeen > Vrouwen in en uit het nieuws:

 • hspace=0 kookboekenschrijver Jonah Freud - radio-interview (NPS-radioprogramma Kunststof, 15 december 2004). Ze leidt al vijftien jaar de enige kookboekenwinkel in de Benelux. De boeken die Jonah Freud mist in het brede assortiment schrijft ze zelf, zoals een kookboek voor verstandelijk gehandicapten en een boek met recepten die je in een bootje kunt klaarmaken. Recentelijk verschenen van haar hand een boek over bonbons en Onze Smaak, een nostalgisch naslagwerk over typisch Hollandse producten.
 • hspace=0 Rozemarijn de Witte - tijdschriftmaakster -  radio-interview (NPS-radioprogramma Kunststof, 16 december 2004). Alles wat ze aanraakt verandert in goud. Rozemarijn de Witte maakte van het handwerkblad Ariadne een eigentijds interieurmagazine en richtte vervolgens Living op. Met haar eigen uitgeverij lanceerde ze Linda. en vorige maand La Vie en Rose. Linda. werd vorige week Tijdschrift van het jaar en zelf kreeg ze de oeuvreprijs Mercur d’Or.
 • hspace=0 Hedy D'Ancona (AVRO, De Schatkamer, 18 december 2004). Zie ik er zó achterlijk uit?, luidt het commentaar van Hedy d’Ancona als ze kijkt naar een Hedy-persiflage van Ellen Pieters in Kopspijkers (2003). Wij confronteren d'Ancona met zichzelf op de buis. De voormalig tv-maakster èn PvdA-politica is onder andere te zien als omroepster (1964), als interviewer ( Koning Klant,1966) en als opposant van Hans Janmaat in Het Zwarte Schaap (1999).
 • hspace=0 Tara Elders - actrice - radio-interview (NPS-radioprogramma Kunststof, 13 december 2004). Ze brak door met haar hoofdrol in de televisieserie Najib en Julia. Vanaf dat moment staat Tara Elders bekend als muze van Theo van Gogh. Ze speelde in de laatste producties die hij maakte voor zijn dood. De film 0605 beleeft deze week zijn internetpremière en de televisieserie Medea is vanaf januari te zien. 

Emancipatie algemeen > Prijzen en lezingen:

Gesignaleerd :

 • Verzekerd! december 2004. Het decembernummer van Verzekerd!, het blad van het Verbond van Verzekeraars, is een special over vrouwen aan de top in de verzekeringsbranche.


[ Pagina: 1 2 3 4  >>>]