donderdag 20 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 190
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  181-190
 >  190 
NIEUWSBRIEF 190
hspace=0

Nieuwsbrief 190 (6 t/m 12 juni 2005)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.
        

NIEUWS

 • abortus:
  • 'Babyluikje' alternatief abortus (ND, 8 juni 2005). Een 'babyluikje' , liefst in de buurt van een ziekenhuis, als alternatief voor abortus. Dat zou Addy Stoker van de (éénmansfractie van de) ChristenUnie in Leeuwarden graag zo snel mogelijk geregeld zien. Hij wil dat vrouwen zo een alternatief krijgen voor abortus. De moeders kunnen hun kind dan anoniem te vondeling leggen, terwijl ze de baby niet op een verlaten plek hoeven achterlaten.
 • allochtone vrouwen > PaVEM:
  • Liesbeth Wytzes: Integratie: Daar komt Paul nu mee (Elsevier commentaar, 10 juni 2005). Paul Rosenmöller is geschokt: een kwart miljoen allochtone vrouwen spreekt geen of erbarmelijk weinig Nederlands. Hij moest zich schamen, want hij stond erbij en keek ernaar.
  • Cees van der Laan: Inburgering vrouwen | Cocktail van plannen en goede bedoelingen (Trouw, 10 juni 2005). Na twee jaar polderen presenteerde gisteren de prinses Máxima-commissie (PaVEM) de plannen om taalachterstand aan te pakken: een pakket afspraken en goede bedoelingen. Het ziet er niet slecht uit voor allochtone vrouwen met taalachterstand in de grote steden, denkt de Commissie.Wie het rapport leest, realiseert zich dat maar weinig allochtone vrouwen de inhaalslag kunnen mislopen. PaVEM werkte als een koevoet om de bureaucratie open te breken. Maar wie naar de inhoud van het rapport kijkt, ziet vooral een samenvatting van alle plannen in de dertig grote steden om vrouwen met achterstand te helpen.
  • Marjolein Schippers en Roelien Wierstra: Rosenmöller keurde ons geen blik waardig (Telegraaf, 10 juni 2005). De commissie PaVEM is een fiasco. Allochtone vrouwen zijn er niets mee opgeschoten: alleen de portemonnee van voorzitter Paul Rosenmöller is gestimuleerd. Dat zeggen drie vrouwen van het Participatieteam van de commissie PaVEM.  'Er is door de commissieleden alleen gepraat. Er werden 'zaken op de agenda gezet'. Het geld ging naar het Centraal Planbureau en naar een reclamecampagne. Maar Nezos Demirel, die het PaVEM-werk in een stichting moet voortzetten, herkent niets van de kritiek: 'De vrouwen zijn juist zichtbaar gemaakt.'
  • Marjolein Schipper: 'Wij waren excuus-truusjes' (Telegraaf, 9 juni 2005). Ze zijn teleurgesteld én heel erg boos, de allochtone vrouwen die het zogenaamde Participatieteam ('P-team') van de commissie Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen (PaVEM) vormden. 'Wij zijn misbruikt als allochtone excuus-Truusjes, die alleen mochten komen opdraven voor het leuke plaatje en verder onze mond moesten houden. Vooral werd duidelijk gezegd dat de P-teamers op vrijwillige basis, zonder enige vergoeding, zouden moeten werken.
  • PaVEM: taalachterstand vóór 2010 weg (ND, 10 juni 2005). De achterstand die allochtone vrouwen hebben in kennis van de Nederlandse taal kan vóór 2010 worden weggewerkt. Dat stelde de commissie PaVEM (participatie van vrouwen uit etnische minderheidsgroepen) gistermorgen tijdens de slotbijeenkomst in Den Haag. Voor die inhaalslag die allochtone vrouwen in het Nederlands moeten maken is de komende vijf jaar driehonderd miljoen euro nodig. Tijdens de bijeenkomst werd door de politiek nog geen eurocent toegezegd.
  • Balkenende: Integratie gaat niet vanzelf (Regering.nl, 9 juni 2005). Een speciale commissie voor de integratie van allochtone vrouwen heeft vandaag haar eindresultaten gepresenteerd. Volgens minister-president Balkenende zijn het praktische plannen met concrete ambities. Hoewel 240.000 vrouwen van allochtone afkomst nog steeds nauwelijks betrokken zijn bij het land waarin ze wonen, ziet Balkenende ook positieve ontwikkelingen. Hij wijst daarbij op de stijgende arbeidsparticipatie en de grotere doorstroming naar het hoger onderwijs.
  • PaVEM presenteert resultaat 2 jaar werk (persbericht PaVEM, 9 juni 2005). De commissie heeft de afgelopen twee jaar met 29 grote steden afspraken gemaakt om allochtone vrouwen te stimuleren volwaardig mee te doen in de maatschappij. De afspraken, vastgelegd in lokale P-agenda’s, betekenen extra investeringen op het gebied van TaalPlus, Werk, Maatschappelijke dialoog en Netwerk, de speerpunten van PaVEM. Daarnaast heeft de commissie instrumenten ontwikkeld en landelijke afspraken gemaakt over de inzet hiervan.
  • Yvonne Noorduyn: 'Vrouwen moeten taal sneller leren' (Volkskrant, 6 juni 2005). Met een prinses in de gelederen lag de lat hoog, zegt voorzitter Rosenmöller van de Pavem. ‘Waar ik erg van geschrokken ben, is dat een kwart miljoen vrouwen de Nederlandse taal niet machtig is. Als we op deze manier doorgaan, duurt het tot 2020 voor we de achterstand hebben weggewerkt. Pavem heeft Verdonk geadviseerd dat in vijf jaar te doen. Vóór 2010 moet iedereen Nederlands spreken en het inburgeringsexamen halen.’
 • arbeid > gezondheidsrisico's:
  • Marc van den Broek en Gerard Reijn: Inspectie hield gevolg van lachgas stil (Volkskrant, 6 juni 2005). De Inspectie voor de Gezondheidszorg weet door onderzoek al sinds augustus 2004 dat er aan het gebruik van lachgas grote risico’s kleven voor zwangere verpleegkundigen, maar heeft dat niet naar buiten gebracht. De Inspectie vreesde dat publicatie zou leiden tot onnodige paniek.
 • arbeid > leeftijd:
  • Stijging van het aantal werkende ouderen (persbericht SZW, 8 juni 2005). Het aantal 55-plussers met een baan stijgt. Het kabinet haalde dit jaar al de doelstelling voor 2007 van 40% werkende ouderen. De stijging deed zich de afgelopen twee jaar vooral bij vrouwen voor, zo zei staatssecretaris Van Hoof (SZW) bij de startbijeenkomst leeftijdsbewust personeelsbeleid.
 • arbeid > telewerken:
  • Telewerkers: hoogopgeleiden met lange werkweek (CBS Webmagazine, 6 juni 2005). Telewerken is het meest gebruikelijk bij werkenden van 35 jaar en ouder, terwijl slechts 1 procent van de werkenden onder de 25 jaar telewerkt. Onder mannen komt telewerken ruim tweemaal zo vaak voor als bij vrouwen.
 • eerwraak:
  • Verdonk bezorgd om eerwraak (ND, 7 juni 2005). Eerwraak leidt in de helft van de gevallen tot geweld. Geregeld vallen er dodelijke slachtoffers. De politie zou dat kunnen voorkomen, maar weet te weinig van eerwraak. Dat blijkt uit twee onderzoeken waarvan minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) de resultaten gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
  • Eerwraak leidt vaak tot ernstig geweld (Telegraaf, 6 juni 2005). Eerwraak mondt in bijna de helft van de situaties uit in geweld, geregeld met dodelijke afloop. Dat blijkt uit de eerste bevindingen van de politie Haaglanden en Zuid Holland-Zuid. Minister Verdonk (VI): Er komt een protocol zodat de vrouwenopvang, politie en het Openbaar Ministerie effectiever om kunnen gaan met eerwraak. Ook moeten er eind dit jaar genoeg noodplaatsen zijn voor opvang van vrouwen in een acute geweldssituatie. Verder trekt Verdonk 200.000 euro uit om minderheden zelf meer te betrekken bij de aanpak van eerwraak.
  • Vroegtijdig ingrijpen helpt bij eerwraak (Telegraaf, 6 juni 2005). Vroegtijdig en kundig ingrijpen in situaties waar eerwraak dreigt, blijkt te leiden tot afname van die dreiging. Dat concludeert het Instituut voor veiligheids- en crisismanagement (COT) na onderzoek van twintig zaken met betrekking tot eerwraak waarbij sprake was van ernstig of dodelijk geweld.
  • Kabinet zet in op stevige maatregelen tegen eerwraak (Ministerie van Justitie, 6 juni 2005). De vrouwenopvang, politie en Openbaar Ministerie (OM) slaan de handen ineen om eergerelateerd geweld in Nederland te bestrijden. Een protocol, betere signalering, meer opvangplaatsen en een 'stevigere' aansturing door het OM moeten bijdragen aan een effectievere aanpak van geweld dat is gerelateerd aan eerwraak. 
 • Europese Unie > Europees parlement > seksuele gerichtheid:
  • D66 forceert doorbraak homorechten in EU (D66, 8 juni 2005). Op initiatief van D66 stemde het Europees Parlement in met een oproep aan de Europese Commissie om met voorstellen te komen voor de erkenning van gehuwde homoparen in de Europese Unie. Eurocommissarissen Frattini (Justitie) en Spila (Sociale Zaken) hebben hun medewerking toegezegd.
 • geweld > seksuele gerichtheid:
  • Aanpak van geweld tegen homo's (AD, 9 juni 2005). De gemeente, de politie en het COC in Amsterdam gaan gezamenlijk het geweld tegen en de discriminatie van homoseksuelen in de hoofdstad aanpakken.
 • glazen plafond:
  • Paul Turken: Vrouw aan het stuur (Chief Financial Officer, juni 2005, vermeld op Opportunity in bedrijf). Het gaat bij een aankomende generatie vrouwelijke topmanagers (en bij een significante groep potentiële mannelijke topmanagers) niet primair om Macht, Geld en Status (MGS). Die drie zijn geen doel maar een aangename bijkomstigheid van interessant werk. Veel belangrijker zijn taakintrinsieke factoren.
 • ICT:
  • Verzonken technologie. ICT en de arbeidsmarkt (persbericht SCP, juni 2005). Computertechnologie is inmiddels te beschouwen als een vorm van ‘verzonken technologie’, omdat het gebruik volledig geïntegreerd is geraakt in het dagelijks werk en in de privé-sfeer. Vrouwen hebben een achterstand in het ict gebruik op mannen. Het -gebruik van vrouwen is minder divers en beperkt zich tot de minder complexe toepassingen. 66% van de vrouwen gebruikt alleen basisprogramma’s (mannen 42%) en 17 % gebruikt complexere toepassingen (mannen 40%).
 • internationale vrouwendag:
  • Internationale Vrouwendag 2006 geheel in het teken van allochtone vrouwen (Emancipatieweb, 9 juni 2005). Internationale Vrouwendag op 8 maart 2006 geheel in het teken worden gesteld van de emancipatie en integratie van de allochtone vrouw. Minister De Geus (emancipatiebeleid) en minister Verdonk (integratiebeleid) hebben tijdens het afscheid van PaVEM laten weten zich voor dit nieuwe perspectief sterk te maken. Zij pleiten voor een Vrouwenweek, van maandag 6 maart tot en met zondag 12 maart 2006.
 • ondernemerschap:
  • Vrouwelijk ondernemerschap (EIB,  juni 2005). Met de toename van het aantal vrouwelijke ondernemers wereldwijd is ook het onderzoek naar vrouwelijk ondernemerschap op gang gekomen. Ingrid Verheul heeft de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers in Nederland onderzocht. Het onderzoek toont aan dat zowel op micro als op macro niveau gender verschillen bestaan. Vrouwelijke en mannelijke ondernemers verschillen op tal van aspecten van het ondernemerschap, zoals zelfperceptie, tijdsinvesteringen, de omvang en samenstelling van het startkapitaal, en HRM.
 • politieke rechten > religie:
  • 'Vrouwen volwaardig lid van SGP' (NRC-Handelsblad, 8 juni 2005). De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) moet vrouwen als volwaardig lid toelaten. Dat eiste de Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann gisteren namens negen organisaties in de Haagse rechtbank.
  • Eis tot wijziging statuten SGP (ND, 8 juni 2005). Binnen vier maanden na de uitspraak van de rechtbank moet de SGP haar statuten wijzigen. Dat eiste het proefprocessenfonds van het Clara Wichmanninstituut (CWI) gisteren in de civielrechtelijke procedure tegen de SGP. De wijziging moet een eind maken aan de 'onrechtmatige situatie' waarin de partij vrouwen van het lidmaatschap uitsluit. Eerder al had het CWI van de Staat der Nederlanden geëist dat hij de oudste partij van Nederland aanpakt en in elk geval de subsidies aan de SGP stopt. De rechtbank maakt uiterlijk 7 september het vonnis bekend.
  • Dwangsom als SGP vrouwen lidmaatschap onthoudt (metro, 7 juni 2005). De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) discrimineert vrouwen. Om hier een einde aan te maken moet de rechtbank de statuten van de partij nietig verklaren. Daarna moet de SGP haar beginselen binnen vier maanden na de uitspraak zo wijzigen dat vrouwen volwaardig lid kunnen worden, op straffe van een dwangsom. Initiatiefnemer voor het proces is de Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann.
  • SGP moet vrouwen toelaten (NOSNieuws, 7 juni 2005). Mag de SGP vrouwen weigeren als volwaardig partijlid, zoals in artikel 10 van haar statuten staat? Om die vraag draait een proefproces, dat is aangespannen door het Clara Wichmann Proefprocessenfonds. Op video: SGP geeft ruiterlijk toe dat zij discrimineert.
  • Anti-sgp spandoek bij hof van Justitie (Indymedia, 7 juni 2005). Tijdens een groot deel van de zitting van de rechtszaak die proefprocessenfonds Clara Wichmanninstituut samen met 8 andere organisaties heeft aangespannen tegen de staatkundig gereformeerde partij en de Nederlandse staat wegens vrouwendiscriminatie heeft anti sgp buiten betoogd met spandoek en flyers. 'Vrouwendiscriminatie is misdadig'.
 • seksuele gerichtheid > Polen:
  • Jan Hunin: Poolse burgemeester tegen homoparade (Volkskrant, 6 juni 2005). Burgemeester Lech Kaczynski van Warschau heeft een voor komende zaterdag geplande optocht voor gelijke rechten voor homo’s en lesbiennes verboden. ‘Als burgers mogen ze betogen, als homo’s niet.’ Van discriminatie is volgens de burgemeester geen sprake. De Poolse homobeweging heeft aangekondigd desnoods zonder toestemming te zullen betogen.
 • sport:
  • Meer jeugd lid van sportvereniging (NOC*NSF, 7 juni 2005). Hieruit: In 2004 waren 1.439.692 meer mannen lid van een sportbond dan vrouwen. De verhouding man/vrouw is dan ook 65,7% / 34,3%. Sporten waarin opvallende veranderingen plaatsvinden in de verdeling mannen/vrouwen zijn: base- en softball (aandeel mannen gestegen), atletiek (aandeel mannen gedaald), hippische sport (aandeel vrouwen gestegen) en kruisboog (aandeel vrouwen gedaald).
 • vrijwilligerswerk:
  • Meer ouderen actief als vrijwilliger (CBS Webmagazine, 6 juni 2005). In de late jaren negentig verrichtte nog 45% van de bevolking vrijwilligerswerk, in 2004 was dat 43%. Deze afname werd gecompenseerd door een toename in de informele hulpverlening. De groep voltijdswerkenden springt er uit met de laagste deelname aan vrijwilligerswerk. Personen met een kleine (bij)baan zijn veruit het vaakst actief als vrijwilliger, gevolgd door deeltijders die wekelijks 12 tot 20 uur werken.
 • vrouwen in de politiek:
  • 'Politiek plaats voor mannen en vrouwen' (ND, 10 juni 2005). Volgens D66-leider Boris Dittrich voegt het vrouw-zijn van vrouwen niets toe aan de politiek, zegt hij deze maand in een interview met het blad Opzij. De vrouwensteungroep van de ChristenUnie is het niet met hem eens. Geeske Dijkstra: ,,Wij denken dat God mannen en vrouwen niet zomaar verschillend heeft gemaakt. Ze vullen elkaar aan, ook in de politiek.'' Volgens Huizinga (TK-lid CU) is een belangrijke oorzaak van het geringe aantal vrouwen in de politiek het beeld over de politieke cultuur. Voor een vrouw in de Tweede Kamer komt daar nog bij dat het werk erg intensief is. Volgens Sterk (TK-lid CDA) is het werk lastig te combineren met kinderen. Toch is ze optimistisch. ,,Er zijn meer vrouwen in de Kamer die een klein kind hebben, je moet strak plannen.''
  • 'Vrouwen hebben andere oren' (AD, 9 juni 2005). ,,Zolang het nog uitmaakt of je als jongen of als meisje wordt geboren, hebben vrouwen meerwaarde in de politiek.'' D66-leider Boris Dittrich slaat de plank mis, vindt Monique Leyenaar. Uit haar onderzoek blijkt het 'nut' van vrouwen in de politiek. ,,Ze hebben de agenda veranderd. Onderwerpen die vroeger privé waren, worden nu in de politiek besproken, zoals kinderopvang en problemen bij verkrachting.''


NIEUWSARCHIEF (berichten van vóór 6 juni 2005)

 • dumpen van vrouwen:
  • Herman Veenhof: Zomerdump in Marokko (ND, 4 juni 2005). De kwestie van de gedumpte vrouwen is zo een politiek gevoelig onderwerp geworden, maar het gaat om niet meer dan enkele tientallen zaken per jaar, stelt de Stichting Steunpunt Remigranten in de Oost-Marokkaanse stad Berkane. ,,Het steunpunt maakt het probleem al sinds 2000 zichtbaar'', zeggen Cynthia Plette en Mohamed Sayem. Ze zien de houding van de Marokkaanse man die vrouw en kinderen achterlaat wel als het morele, maar niet het juridische probleem: ,,Dat ligt bij de Nederlandse staat.''
 • homohuwelijk > Frankrijk:
 • homohuwelijk > Zwitserland:
  • Zwitsers stemmen voor opheffing grenscontroles (Volkskrant, 5 juni 2005). De inwoners van Zwitserland spraken zich zondag in een tweede referendum ook positief uit over de vraag of homoseksuele paren dezelfde rechten konden krijgen als heteroseksuele echtparen. Homoseksuelen en lesbiennes kunnen voortaan een registreerd partnerschap aangaan. Bepaalde zaken, zoals adoptie, blijven echter voorbehouden aan getrouwde stellen.
 • politieke rechten > Koeweit:
  • Eerste vrouwen in bestuur Koeweit (AD, 5 juni 2005). De regering van Koeweit heeft twee vrouwen benoemd in het enige lokale bestuur dat het land rijk is. Het is voor de eerste keer in de geschiedenis van Koeweit dat vrouwen deel mogen nemen aan een bestuur. Het was vrouwen overigens nog niet toegestaan hun stem uit te brengen tijdens de lokale verkiezingen, omdat de wet die hen kiesrecht verleent, te laat was ingediend.
 • subsidie > religie:
  • J. Cordia: Subsidie (ND, 4 juni 2005). Minister De Geus (Sociale Zaken) en het Leger des Heils zijn met elkaar in botsing gekomen zijn om twee moslima's. Het Leger des Heils neemt alleen christenen in dienst. Dat personeelsbeleid heeft het fiat van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). Als een levensbeschouwelijke instelling naar willekeur handelt, vindt zij de CGB in voorkomend geval tegenover zich. In dat licht bezien, is de opstelling van de minister op z'n minst merkwaardig.

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


AKTUEEL 

Agenda > Toegevoegd:

 • vrijdag 17 juni 2005: Presentatie van De Rode Geranium: Leven en werk van Eiske ten Bos-Harkem. Met Jeltje van Nieuwenhoven, Willemien Ruygrok en Ulla Jansz. Plaats: IIAV, Obiplein 4, Amsterdam. Tijd: 15.00 - 17.00 uur. Zie ook ons eerder bericht:
  • vanaf vrijdag 17 juni 2005: tentoonstelling over Eiske ten Bos-Harkema, de eerste vrouwelijke wethouder van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) in Nederland. Plaats: IIAV, Obiplein 4, Amsterdam.  Nadere informatie over Eiske ten Bos-Harkema.
 • zaterdag 18 juni 2005: Is de emancipatie voltooid? Debat tijdens het zomercongres van Dwars, jongerenorganisatie GroenLinks, met Femke Halsema, Lousewies van der Laan, Bianca Hagenbeek, Rieke Spierings en iemand van Expreszo. Plaats:  Rotterdam, Poortgebouw, Stieltjesstraat 27-38. Tijd: 15.30 uur
 • donderdag 30 juni 2005: dr Nawal al Saadawi houdt Kuyper-voordracht. Dr. Nawal El Saadawi, internationaal vermaard als auteur, arts en academica, maar bovenal als moslimfeministe van het eerste uur spreekt over Creativity, Dissidence and Feminist Thought (in Islam, Christianity and Judaism), het proces van feminisering van vrouwen uit Islamitische landen in de Nederlandse multiculturele samenleving.  Tijd:  15.45 uur. Plaats: Auditorium Vrije Universiteit, Boelelaan 1105, Amsterdam. Aanmelden noodzakelijk, via formulier. 

Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.