donderdag 20 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 189
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  181-190
 >  189 
NIEUWSBRIEF 189
hspace=0

Nieuwsbrief 189 (30 mei t/m 5 juni 2005)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.
        

NIEUWS

Terug van weg

Twintig jaar, van 1978 tot 1997 verzorgde het Ministerie van CRM, later dat van SZW, de publicatie ''Emancipatie van de vrouw in de memories van toelichting''. Alle emancipatierelevante passages uit de begrotingsstukken van alle departementen opgezocht, geknipt en geplakt. De uitgave werd gestaakt toen overheidspublicaties online kwamen.

De Visitatiecommissie Emancipatie (VCE) onderzoekt van 2004-2007 op alle ministeries hoe men daar vorm geeft aan emancipatiebeleid en zorg draagt voor gender mainstreaming. Zij had behoefte aan weer zo'n overzicht. Daarom, voor enkele jaren, terug van weg: ''Emancipatie in de begrotingsstukken''.

Inzien / downloaden | Bestellen

 • abortus > Argentinië:
  • Abortusdebat laait op in Argentinië (RefD, 31 mei 2005). De twintigjarige Argentijnse Romina Tejerina kan volgende maand tot levenslang veroordeeld worden omdat ze haar pasgeboren dochtertje vermoordde. Tejerina werd zwanger na een verkrachting; de dader ging vrijuit. De dramatische zaak zwengelt het abortusdebat in Argentinië aan. Zwangerschaponderbreking is in Argentinië enkel in uitzonderlijke omstandigheden toegelaten. Abortus na een verkrachting kan alleen als het slachtoffer geestelijk gehandicapt of mentaal gestoord is, of als de zwangerschap de gezondheid van de vrouw bedreigt.
 • adoptie > seksuele gerichtheid > België:
  • Belgische bisschoppen zijn tegen adoptierecht homo's (Trouw, 2 juni 2005). De Belgische bisschoppen zijn tegen adoptierecht voor homoparen, hebben ze vóór het debat alvast laten weten. België wordt zo goed als zeker na Spanje het tweede land waar homoparen volledig adoptierecht krijgen.
  • Bisschoppen bezorgd over adoptiewet (Volkskrant, 1 juni 2005). De Belgische bisschoppen zijn bezorgd over een wetsvoorstel dat in België adoptie mogelijk moet maken voor homo’s en lesbiënnes. In de bevoegde Kamercommissie bleek daar een meerderheid voor te zijn.
 • arbeid > allochtone vrouwen:
  • Jeroen Hoorn: In de schaduw van Maxima (ND, 3 juni 2005). Volgende week rondt de commissie-Pavem, die zich inzet voor de emancipatie van allochtone vrouwen, haar werkzaamheden officieel af. Het bleek gemakkelijk om bedrijven zover te krijgen dat ze arbeidsplaatsen voor allochtone vrouwen realiseren, zegt Rosenmöller. 'We hebben zo'n 3.000 vrouwen aan werk geholpen.' De meest 'bemiddelbare' allochtone vrouwen die op deze manier aan werk zijn geholpen, waren vrouwen die al Nederlands spraken en een opleiding achter de rug hadden.
  • Yvonne Noorduyn: Rosenmöller stort deel salaris terug (Volkskrant, 3 juni 2005). Paul Rosenmöller heeft na de commotie over zijn salaris 25 duizend euro teruggestort op de rekening van het ministerie van SZW.
  • Scholen moeten stagiaires beschermen tegen discriminatie (LBR, 2 juni 2005). De Commissie Gelijke Behandeling heeft een bijzondere uitspraak gedaan: onderwijsinstellingen moeten zich inspannen om hun studenten een discriminatievrije omgeving te waarborgen. Van hen wordt een ‘pro-actieve houding’ verwacht en bescherming tegen discriminatie.
  • CGB oordeelt dat school te weinig doet aan discriminatie bij stages (CGB, 2 juni 2005). Maandag 30 mei jl. heeft de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) het oordeel uitgesproken dat een Amsterdamse onderwijsinstelling te weinig heeft gedaan om haar studenten een discriminatievrije omgeving te waarborgen. De onderwijsinstelling regelt stages op scholen. Studenten met een hoofddoek, gezichtssluier of andere uiting van godsdienst worden door sommige van de stagescholen als stagiair(e) geweigerd. De onderwijsinstelling houdt te zeer rekening met de wensen van de betreffende stagescholen. Zij heeft daarom in strijd gehandeld met de Algemene wet gelijke behandeling en dan met name de positieve verplichting studenten te beschermen tegen discriminatie door stagescholen.
 • arbeid > transseksualiteit:
  • Natasja de Groot: Transseksueel en onbemiddelbaar (AD, 28 mei 2005). Na 25 jaar trouwe dienst bij TPG mag Jennifer-Ashley Kuiper (49) uit Den Haag haar biezen pakken. Dat ze eruit moet vanwege een reorganisatie is triest, maar dat is niet wat haar het meest steekt. Wél dat ze wordt weggestuurd omdat ze transseksueel is. ,,Ze zeiden tegen me: jou bemiddelen zal toch niet lukken, want je ziet er niet uit.''
 • arbeid > sociale zekerheid:
  • Verzamelbrief reintegratie. Brief dd. 31 mei 2005 van staatssecretaris Van Hoof (SZW) aan de Tweede Kamer ter aanbieding o.m. van:
   • Arbeid in de prostitutiesector. Brief van minister De Geus (SZW) dd. 31 mei 2005 aan het CWI. Conform het gevoelen in de Tweede Kamer meldt de minister dat niet actief naar werk in de prostitutiesector bemiddeld moet worden en dat er nooit sprake mag zijn van dwang of sancties. Een eensluidende brief is verzonden aan de UWV.
 • arbeid en zorg:
  • Wet voorzieningen arbeid en zorg alleenstaande ouders. Brief dd. 3 juni 2005 van minister De Geus (SZW) aan de Tweede Kamer inzake het initiatief-wetsvoorstel Noorman-Den Uyl. Het Kabinet vindt dat er al voldoende maatregelen zijn genomen en dat gemeenten voldoende mogelijkheden hebben om te voorzien in kwesties rond de combinatie van arbeid en zorg door alleenstaande ouders.
 • echtscheiding/flitsscheiding:
  • Kabinet: verplicht ouderschapsplan bij echtscheiding (persbericht ministerraad, 27 mei 2005). De ministerraad heeft op  voorstel van minister Donner (Justitie) ingestemd met een wetsvoorstel dat ouders verplicht afspraken te maken over verzorging en opvoeding van hun kinderen als zij gaan scheiden. De afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Het wetsvoorstel maakt ook een einde aan de flitsscheiding.
 • Europese Unie > Europees Parlment > Turkije:
  • Brede steun voor rapport Bozkurt over vrouwenrechten Turkije (PvdA, 30 mei 2005). Het rapport over vrouwenrechten in Turkije van PvdA-europarlementariër Emine Bozkurt is met een grote meerderheid aangenomen in de Commissie Vrouwenrechten van het Europees Parlement. Het rapport prijst Turkije voor de nieuwe wetgeving over vrouwenrechten, maar stelt dat er nu vooral in de praktijk veel moet veranderen. Zo moeten er meer opvanghuizen komen voor vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld. Ook moeten er quota komen voor vrouwen in de Turkse politiek als een tijdelijke maatregel om de teleurstellende participatie van vrouwen in de politiek te verbeteren.  Zie ook:
 • Europese Unie > gelijke rechten:
  • 2007 to be 'The European Year of  Equal Opportunities for All' (persbericht EU, 1 juni 2005). The European Commission has designated 2007 as 'European Year of Equal Opportunities for All' as part of a concerted effort to promote equality and non-discrimination in the EU. The European Year is the centrepiece of a framework strategy designed to ensure that discrimination is effectively tackled, diversity is celebrated and equal opportunities for all are promoted. The strategy is set out in a Communication adopted by the European Commission today. The four core themes of the European Year proposed by the Commission are:
   • Rights – raising awareness of the right to equality and non-discrimination;
   • Representation – stimulating a debate on ways to increase the participation of under-represented groups in society;
   • Recognition – celebrating and accommodating diversity;
   • Respect and tolerance – promoting a more cohesive society.
 • Europese Grondwet:
  • Meer mannen dan vrouwen 'ja' gestemd (Telegraaf, 2 juni 2005). Meer mannen dan vrouwen hebben woensdag ja gezegd tegen de Europese grondwet. Ruim 60% van de mannen stemde voor, bij de vrouwen deed bijna 40% dat. Van de mensen die voor stemden, was meer dan de helft (52,9%) boven de vijftig jaar oud, zo blijkt uit onderzoek van Interview/NSS.
  • Vrouwen verdienen een beter Europa (PvdA, 30 mei 2005). Vrouwen kunnen beter vóór een Europese Grondwet stemmen, schrijven PvdA TKlid Jet Bussemaker en PvdA Europarlementariër Emine Bozkurt vandaag in Trouw: 'Zonder Europa zou Nederland op het gebied van gelijke rechten in het stenen tijdperk leven. Gelijke rechten voor vrouwen zijn door Europa al vanaf haar oprichting in 1957 op de kaart gezet. Europese wetten schrijven de kaders voor, lidstaten zijn daarbinnen vrij zelf invulling aan de wet te geven.'
 • gelijke rechten > Turkije:
  • Parlement Turkije past strafwet aan (NRC-Handelsblad, 28 mei 2005). Het Turkse parlement heeft gisteren onder druk van de Europese Unie een aantal wijzigingen van het strafrecht aangenomen. De nieuwe strafwetgeving, de eerste grote hervorming op dit gebied in 79 jaar, betekent een verbetering van de rechten van vrouwen en kinderen. Verkrachting binnen het huwelijk en ongewenste intimiteiten worden strafbaar gesteld. Verder wordt er harder opgetreden tegen verkrachting, pedofilie, mensensmokkel en marteling.
 • genderkloof > internationaal:
 • geweld tegen vrouwen > Darfur:
  • Koert Lindijer: Verkrachtingen wapen in oorlog Darfur (NRC-Handelsblad, 1 juni 2005). Verkrachting is een ultieme vorm van vernedering en heeft weinig van doen met seksuele lust. De wijdverspreid gemelde verkrachtingen in de West-Soedanese regio Darfur zijn voor een groep extremistische, gearabiseerde Soedanezen en hun milities een middel om de Afrikaanse boeren te onderdrukken. Volgens het nu door de Soedanese autoriteiten bestreden rapport van Artsen zonder Grenzen (AzG) beschrijft 81% van de slachtoffers de verkrachters als militieleden en militairen.
  • Kees Broere, Charlotte Huisman: Iedereen die water of hout haalt loopt risico (Volkskrant, 1 juni 2005). Ondanks intimidatie door de Sudanese regering vindt Artsen zonder Grenzen het onmogelijk te zwijgen over de stelselmatige verkrachtingen in Darfur. ‘We zijn getuige van de misstanden.’
 • gezondheid > zwangerschap:
  • Meer mensen in ziekenhuis opgenomen (CBS webmagazine, 30 mei 2005). Hieruit: Het percentage vrouwen dat werd opgenomen in verband met zwangerschapscomplicaties in de periode vóór de geboorte is tussen 1995 en 2003 met 41% gestegen. Belangrijke oorzaak: een toename van het aantal zwangerschappen (gemeten aan het aantal geboorten) met name bij moeders van hogere en zeer jonge leeftijd. Maar ook als hiervoor wordt gecorrigeerd, is er nog steeds sprake van een stijging van 23%.
 • glazen plafond:
  • Nederlandse vrouw wil geen topfunctie (AD, 3 juni 2005). Nederlandse vrouwen hebben niet de ambitie om door te stoten naar de top van de maatschappij. Over het algemeen zijn ze tevreden met hun huidige leven en de rolverdeling in het huishouden, zo blijkt uit een enquête van marktonderzoeksbureau Motivaction in opdracht van tijdschrift Esta. De meeste ondervraagden vinden wel dat meer vrouwen op topposities moeten komen, maar zouden zelf niet bereid zijn die in te vullen. Slechts 8% van de Nederlandse vrouwen ambieert zo'n hoge functie.
 • IVF> België:
  • Paus steunt bisschoppen in IVF-debat (RefD, 31 mei 2005). Paus Benedictus XI heeft zich gemengd in het debat in Italië over kunstmatige bevruchting en sprak zich uit tegen zwangerschapsbehandelingen  als IVF. Voorstanders van de wet willen dat ook alleenstaande vrouwen en homoseksuele stellen in aanmerking komen voor IVF, en dat embryo-onderzoek mogelijk wordt. 
 • ICT:
  • Onderwijs speelt slechts kleine rol in emancipatie van meisjes op ICT-gebied (persbericht Universiteit van Twente, 28 mei 2005). Computergebruik onder meisjes en vrouwen moet gestimuleerd worden om zo de ‘gender-gap’ in ICT-opleidingen en –banen te verkleinen. Meisjes op de basisschool schatten hun zelfredzaamheid en kennis over ICT lager in dan jongens. Het onderwijs speelt echter slechts een bescheiden rol in deze emancipatieslag. De ouders blijken een grotere invloed te hebben op de houding van hun dochters ten opzichte van computers, aldus Martine Meelissen in haar promotieonderzoek.
 • kinderopvang:
  • Kinderopvang zelfstandigen. Antwoord dd. 27 mei 2005 van minister De Geus (SZW) op vragen van TK-lid Koser Kaya (D66). De minister wijst de idee af, dat zelfstandige beroepsbeoefenaars en zelfstandigen met een eenmanszaak ziczhelf een tegemoetkoming in de kosten van kinderenopvang kunnen toekennen. Een eerder amendement hierover is destijds verworpen.
 • opvoeding > allochtone vaders:
  • Dorien Pels: 'Vader als autoriteit verdwijnt in rap tempo' (Trouw, 28 mei 2005). Allochtone vaders worden steeds moderner. Ze zouden hun zonen en dochters graag meer tijd en aandacht geven dan ze feitelijk doen. ,,Creools-Surinaamse vaders hebben de modernste opvattingen. Daar is het vanzelfsprekend dat moeders werken, gewoner ook dan in autochtone gezinnen. De Marokkaanse gezinnen zijn het meest traditioneel. Vrouwen werken zelden buitenshuis. De man is de kostwinner, de vrouwen doen de zorgtaken.'' Toch wordt ook de betrokkenheid van Marokkaanse vaders groter. 
  • Allochtone vaders voeden moderner op (NRC-Handelsblad, 27 mei 2005). De huidige jonge migrantenvaders voeden hun kinderen meer op volgens het westerse model dan vorige generaties. De vaders zijn meer betrokken bij hun kinderen, minder autoritair en opener. De Nederlandse manier van opvoeden vinden ze echter van te weinig respect getuigen en overassertief, zo blijkt uit het onderzoek Diversiteit in Vaderschap van het Verweij-Jonkerinstituut.
  • Nieuwe generatie migrantenvaders: minder patriarch, meer kameraad (Verweij-Jonkerinstituut, 27 mei 2005). De jongere generatie vaders in migrantengezinnen voedt in rap tempo anders op dan voorheen. De opvoeding wordt losser, van afstandelijk en autoritair (berust op bevelen en soms slaan) naar opener en autoritatief (berust op uitleg en praten). De vaders raken meer betrokken bij hun kinderen en willen meer tijd met ze doorbrengen. Er is behoefte aan kennis en steun om vragen en problemen bij de opvoeding het hoofd te bieden.
 • politieke rechten > gelijke behandeling:
  • Staat wil subsidie SGP niet schrappen (RefD, 3 juni 2005). De staat is niet van plan de subsidie aan de SGP te schrappen omdat de partij vrouwen weigert als volwaardig lid. De overheid betreurt het vrouwenstandpunt van de SGP wel, zo stelden de landsavocaten in het geding dat het Proefprocessenfonds Clara Wichmann met een aantal andere vrouwenorganisaties tegen de staat aanspande.
  • 'Stop subsidie aan SGP' (ND, 3 juni 2005). De Staat der Nederlanden handelt onrechtmatig door de SGP toe te staan vrouwen te weren als volwaardig lid. De Staat moet in actie komen om aan die ongelijke behandeling van mannen en vrouwen een eind te maken. In elk geval moet de overheid de subsidie aan de oudste partij van Nederland, ongeveer één miljoen euro, stopzetten. Dat was de inzet van het drietal advocaten van het proefprocessenfonds van het Clara Wichmanninstituut (CWI) gisteren bij de Haagse rechtbank.
  • Staat en vrouwen twisten over subsidie aan SGP (Telegraaf, 2 juni 2005). Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann en zeven andere maatschappelijke instanties zijn niet bevoegd om via de rechter te proberen de subsidie voor de SGP stop te zetten, zo betoogden de landsadvocaten donderdagochtend voor de rechtbank. De advocaten van het fonds stelden dat de Staat een aantal aangegane mensenrechtelijke verdragsverplichtingen, niet nakomt.
  • SGP weer in verdachtenbankje (RefD, 1 juni 2005). Mag de SGP vrouwen weigeren als lid? Mag de SGP dames het passif kiesrecht onthouden? Hamdelt de rijksoverheid onrechtmatig door de SGP subsidie te geven? Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann dagvaart donderdag en dinsdag de SGP en de Staat wegens discrimiinatie.
  • Staat en SGP voor de rechter inzake positie van de vrouw (ND, 1 juni 2005). Bij de Haagse rechtbank dient morgen het proces tegen het vrouwenstandpunt van de SGP. Het proefprocessenfonds van het inmiddels niet meer bestaande Clara Wichmanninstituut daagt morgen de Staat voor de rechter. Volgende week dinsdag is de beurt aan de SGP zich tegen de klachten te verweren. Woordvoerder mw. S. Nhass van het proefprocessenfonds geeft aan dat het om een principekwestie gaat. Een SGP-woordvoerder noemt de rechtszaak een ,,herhaling van zetten''.
  • Rechtszaak tegen SGP deze week van start (persbericht Proefprocessenfonds Clara Wichmann, 31 emi 2005, niet online). De SGP moet zijn statuten wijzigen zodat vrouwen volwaardig lid kunnen worden en de Staat mag een partij die vrouwen discrimineert niet langer gedogen en subsidiëren. Dat vinden het Proefprocessenfonds Clara Wichmann en zeven andere maatschappelijke organisaties, die zowel de SGP als de Staat voor de rechter hebben gedaagd. Op 2 en 7 juni worden in de Haagse Rechtbank de pleidooien gehouden.
 • rechtspraak > religie > Canada:
  • Quebec wijst invoering sharia af (RefD, 3 juni 2005). De wetgevende vergadering heeft unaniem het gebruik van zgn sharia-tribunalen afgewezen. Quebec is de eerste Canadese provincie die arbitrage overeenkomstig de sharia expliciet wil verbieden. Fatima Houda-Pepin had daartoe een motie ingediend omdat de sharia vrouwen discrimineert den moslimvrouwen juist in Canada willen integreren.
 • seksueel misbruik > hulpverlening > mannelijke slachtoffers:
  • Ferry Piekart: Reken dansend met 'ontucht-trauma' af (AD, 30 mei 2005). Mannen die ooit seksueel zijn misbruikt, hebben hun trauma vaak diep weggestopt. Ze houden mensen op afstand. Vluchten in hun werk en hebben zo een eigen overlevingsmechanisme gecreëerd. Danstherapeut Zvika Frank laat hen in het Delta Psychiatrisch Ziekenhuis dansen om hun trauma's te verwerken.
 • subsidie > religie:
  • De Geus hard voor Leger des Heils (RefD, 3 juni 2005). Het Leger des Heils loopt 2 ton subsidie mis omdat 2 moslima's niet in dienst mogen komen. Geloofsdiscriminatie? Het Leger schendt subsidieregels? Ambtelijk SZW was akkoord dat de 2 moslima's via een detacheringsconstructie zouden werken. Maar minister De Geus gooit roet in het eten: het Leger moet de vrouwen zelf aanstellen.
  • De Geus stopt subsidie Leger des Heils (ND, 3 juni 2005). Minister De Geus (SZW) discrimineert het Leger des Heils door te eisen dat de christelijke hulporganisatie twee moslima's in dienst neemt,  vindt luitenant-kolonel Ine Voorham van het Leger des Heils. Het Leger hanteert een strikt aannamebeleid en neemt daarom alleen christenen in dienst. De minister wijst erop dat in het aanvankelijk goedgekeurde projectplan was afgesproken dat het Leger de moslima's en nog twee andere vrouwen per 1 juli in dienst zou nemen. ,,Ze weten al maanden hoe het zit, maar weigeren principieel de vrouwen aan te stellen.'
  • Marc van Dijk en Lodewijk Dros: Minister trekt subsidie Leger des Heils in (Trouw, 2 juni 2005). Minister De Geus (SZW) trekt twee ton subsidie in van het Leger des Heils. Het Leger weigert twee moslima's aan te nemen die nu als vrijwilliger werken voor een van hun projecten. Het Leger neemt alleen christenen in dienst. De term 'geloofsdiscriminatie' wil minister De Geus niet in de mond nemen.
 • vrouwen in topfuncties > Duitsland:
  • Merkel kan eerste vrouwelijke Bondskanselier worden (Telegraaf, 30 mei 2005). Angela Merkel is bij de vervroegde landelijke verkiezingen in september de belangrijkste uitdager van de Duitse bondskanselier Gerhard Schröder. Merkels standpunten op diverse terreinen plaatsen haar in de gematigde vleugel van de conservatieve CDU. Zij is bijvoorbeeld tegen abortus, maar wil liever vrouwen overhalen zwangerschappen niet te laten afbreken dan abortus verbieden.


hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


ONZE ANDERE SITES

gelijkebehandeling.nl:


AKTUEEL 

Agenda > Toegevoegd:

 • dinsdag 7 juni 2005:  Anti-SGP-picket tegen vrouwendiscriminatie ter ondersteuning van de rechtszaak van het proefprocessenfonds Clara Wichmann tegen SGP en staat. Tijd: 9.40 uur. Plaats:  Rechtbank, Prins Clauslaan 60 Den Haag.
 • woensdag 8 juni 2005: Recital Women in Music. Recital van Irene Friedeland met werk van vrouwelijke componisten in het kader van het 20-jarig bestaan van het Institute for Genderstudies in Nijmegen. Plaats: De Vereniging, Nijmegen. Tijd: 20.15 - 23.00 uur. Met een inleiding van musicologe Helen Metzelaar.
 • vanaf vrijdag 17 juni 2005: tentoonstelling over Eiske ten Bos-Harkema, de eerste vrouwelijke wethouder van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) in Nederland. Plaats: IIAV, Obiplein 4, Amsterdam.  Nadere informatie over Eiske ten Bos-Harkema.
 • vrijdag 17 juni 2005: Girl Power Het Zephyr Kwartet presenteert Girl Power, een spannend en gevarieerd programma met werken van alleen vrouwelijke componisten uit alle windstreken. Het kwartet speelt nieuw werk van Hanna Kulenty, Alison Isadora, Seung-Ah Oh, Mayke Nas, Calliope Tsoupaki en Rozalie Hirs. Tijd: 20.30 uur. Plaats: Korzo Theater, Prinsestraat 42, 2513 CE Den Haag
 • zondag 19 juni 2005: Zwarte tulp, witte toekomst. Vrouwen klem tussen mentaliteitsverschillen. Debat naar aanleiding van het rapport van europarlementariër Emine Bozkurt over vrouwenrechten in Turkije. Met Esma Choho en gastsprekers Emine Bozkurt, Ceylan Pektas-Weber en Nazmiye Oral. Plaats: KIT Tropentheater, Linnaeusstraat 2, Amsterdam. Aanvang: 14.00 uur.
 • vrijdag 15 oktober 2005:  Fact and Fiction. Congres in het kader van het 20-jarig bestaan van het  Institute of Gender Studies in Nijmegen. Eendaags en multidisciplinair congres over de rol van  gender in de dynamiek tussen kust en wetenschap.  Informatie bij c.krops@maw.ru.nl
 • zaterdag 5 november 2005: Open School Technika 10 voor de leukste technieklessenBij Open School Technika 10 Daar leren de vrouwen van Technika 10 Nederland u hoe u leuke en aantrekkelijke technieklessen aan kinderen en jongeren geeft. Plaats: Vader Rijn College, Vader Rijndreef 9 te Utrecht. Tijd: 10.00 - 16.00 uur. Kosten: 225 euro. Inschrijven

Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


VARIA

Signalementen:

 • Langdurend zorgverlof: informatie voor werknemers (SZW) Sinds 1 juni 2005 hebben werknemers recht op onbetaald langdurend zorgverlof. Ze kunnen dit opnemen om tijdelijk hulp te bieden aan een partner, kind of ouder die levensbedreigend ziek is.


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.