donderdag 20 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 188
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  181-190
 >  188 
NIEUWSBRIEF 188
hspace=0

Nieuwsbrief 188 (23 t/m 29 mei 2005)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.
        

NIEUWS

Terug van weg

Twintig jaar, van 1978 tot 1997 verzorgde het Ministerie van CRM, later dat van SZW, de publicatie ''Emancipatie van de vrouw in de memories van toelichting''. Alle emancipatierelevante passages uit de begrotingsstukken van alle departementen opgezocht, geknipt en geplakt. De uitgave werd gestaakt toen overheidspublicaties online kwamen.

De Visitatiecommissie Emancipatie (VCE) onderzoekt van 2004-2007 op alle ministeries hoe men daar vorm geeft aan emancipatiebeleid en zorg draagt voor gender mainstreaming. Zij had behoefte aan weer zo'n overzicht. Daarom, voor enkele jaren, terug van weg: ''Emancipatie in de begrotingsstukken''.

Inzien / downloaden | Bestellen

 • beeldvorming > Zweden:
  • Minder halfnaakte vrouwen in reclame (AD, 23 mei 2005). De Zweedse premier Persson wil via wetgeving grenzen stellen aan het gebruik van afbeeldingen van schaars of niet geklede vrouwen in media en advertenties. Hij zei dat in een toespraak op het vrouwencongres van zijn sociaal-democratische partij.
 • dumpen van vrouwen:
  • Minister Verdonk komt weg met excuses (ND, 26 mei 2005). Minister Verdonk (VI) heeft gisteren verzekerd dat zij de Tweede Kamer niet bewust en opzettelijk verkeerde informatie heeft verstrekt. Dat gebeurde tot twee keer toe: in een debat over achtergelaten migrantenvrouwen en opnieuw in de brief die zij twee dagen later schreef om een en ander recht te zetten. De Kamer wil dat Verdonk de vrouwen die kunnen aantonen dat zij tegen hun wil door hun man zijn gedumpt in Marokko of Turkije en Nederlandse kinderen hebben, snel naar Nederland laat terugkeren. Daarover heeft de Kamer vorig najaar al een motie aangenomen. Nu blijkt echter dat de minister deze vrouwen niet in alle gevallen toestemming geeft terug te keren.
 • echtscheiding/flitsscheiding:
  • Plan voor scheiding niet rijp (ND, 27 mei 2005). Minister Donner (Justitie) ziet tal van haken en ogen aan het initiatiefwetsvoorstel van VVD-Tweede-Kamerlid Luchtenveld om te komen tot een administratieve echtscheiding en een gelijke verdeling van het ouderlijk gezag. De Kamer praat op een later moment verder over het voorstel van Luchtenveld.
  • Advocaten tegen snelle scheiding (RefD, 25 mei 2005). Scheiden zonder tussenkomst van de rechter is geen goed alternatief voor de flitsscheiding. Beide manieren om snel een huwelijk te ontbinden worden in het buitenland niet erkend. Dat kan voor betrokkenen flinke problemen opleveren, aldus de Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (VFAS)
  • Flitsscheiding | Onvoldoende steun simpeler scheiding (Trouw, 25 mei 2005). Als je kunt trouwen en kinderen kunt verwekken, kun je ook samen scheiden en een regeling treffen voor de zorg voor kinderen, vindt VVD-kamerlid Luchtenveld. Hij lijkt geen meerderheid te krijgen voor zijn wetsvoorstel. De PvdA: het belang van de kinderen vergt dat een ouderschapsplan wordt onderworpen aan een rechterlijke toetsing.
  • VVD: kind heeft recht op opvoeding door beide ouders, ook na scheiding (persbericht, 24 mei 2005). VVD-Tweede-Kamerlid Ruud Luchtenveld verdedigt deze week het initiatiefwetsvoorstel op het gebied van scheiding zonder rechterlijke tussenkomst en voortgezet ouderschap ná scheiding.
  • Flitsscheiding populair (CBS webmagazine, 23 mei 2005). In 2004 zijn 5.000 huwelijk geeindigd in een flitsscheiding. Het totaal aantal echtscheidingen is gedaald van 37.000 (2001) tot 32.000 (2004). De flitsscheiding is dus een serieus alternatief voor de formele echtscheiding. Voorts: het aantal partnerregistraties is fors toegenomen, van 3.000 (2001) naar 11.000 (2004). Vooral partnerregistraties tussen een man en een vrouw zijn gestegen.
 • Europese Unie > gendermainstreaming/gender-instituut:
  • Geannoteerde agenda Raad WBSC van 2 juni 2005. Brief van minster De Geus (SZW) aan de Tweede Kamer. Hieruit: Oprichting Europees Gender Instituut.Nederlandse opstelling: Nederland staat positief tegenover de oprochting van een Genderinstituut. Nederland is van mening dat een dergelijke instituut bij de uitwisseling van informatie en ervaringen inzake gendermainstreaming en gender-equality op Eurpees niveau een positieve rol kan spelen. Voorwaarde is dat de oprichting budgettair neutraal geschiedt. Nederland kan niet akkoord met het budget zolang er geen akkoord is over de Financiele Perspectieven.
  • European Commission promotes gendermainstreaming in the Structural Funds (EU, 25 mei 2005). Today Danuta Hübner, European Commissioner for Regional Policy, has hosted the third meeting of the High Level Group on Gender Mainstreaming, which comprises senior civil servants from EU Member States responsible for promoting the gender dimension in the management of the structural funds. Best practice examples include a Gender Institute in Sachsen-Anhalt (Germany), pre-school care facilities in Kent (UK) and a micro-credit scheme for female entrepreneurs in Finland.
 • gelijke behandeling > voorkeursbehandeling:
 • kinderontvoering:
  • Stichting: ruim 400 kinderen in vier jaar ontvoerd (Volkskrant, 25 mei 2005). De afgelopen vier jaar zijn minstens 423 kinderen uit Nederland ontvoerd naar het buitenland. De grootste groep kinderen, zestig, kwam terecht in Egypte, aldus de stichting Gestolen Kinderen. Hun woordvoerster: 'Vooral Egyptische vaders opereren vaak met een vooropgezet plan. Ze komen naar Nederland, trouwen en krijgen een kind. Als ze een verblijfsvergunning hebben, sturen ze het kind naar Egypte omdat het daar volgens hen een betere toekomst heeft. De vrouw heeft zich daar maar bij neer te leggen.’ 
 • leefstijl:
  • Sander Becker: Wie is kampioen vreemdgaan? (Trouw, 23 mei 2005). 'Vrouw gaat iets vaker vreemd als man', kopte Trouw op 4 maart boven een klein berichtje. Dat hebben we geweten. De enquête is uitgevoerd door psycholoog Henk Noort, verbonden aan het bureau Motivaction. Hij verklaart de inhaalslag van de vrouw vooral uit het feit dat ze eerlijker is geworden: de vrouw is niet meer economisch afhankelijk van de man, dus zij heeft minder reden om te zwijgen over haar pleziertjes.
 • mantelzorg > allochtone vrouwen:
  • Allochtone mantelzorgsters vaak overbelast (Sp!its, 26 mei 2005). Turkse of Marokkaanse vrouwen die een terminaal ziek familielid verzorgen, raken daardoor vaak overbelast omdat deze bevolkingsgroepen nauwelijks gebruik maken van thuiszorg. Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau Nivel. De soms maandenlange zorg voor de stervende is vrijwel altijd in handen van één vrouwelijk familielid die daardoor grote kans loopt om overbelast te raken. Volgens huisartsen en thuiszorgmedewerkers maken Turkse en Marokkaanse patiënten nauwelijks gebruik van de thuiszorg door taal- en cultuurbarrières.
 • onderwijs > seksuele gerichtheid:
 • opvoeding > allochtone vaders:
  • Allochtone opvoeding wordt losser (ND,28  mei 2005). De jongere allochtone vader voedt zijn kinderen steeds losser op. Hij luistert meer, is minder autoritair en willen nauwer betrokken zijn bij de opvoeding. Dat blijkt uit een onderzoek door het Verwey-Jonker Instituut onder Chinese, Marokkaanse en Creools-Surinaamse vaders. Maar allochtone vaders willen wel meer tijd besteden aan hun kroost, meer met ze praten, naar ze luisteren, zich minder autoritair opstellen. Dat heeft invloed op de ontwikkeling van de kinderen, menen de onderzoekers. En op de moeders, want de houding van de vaders maakt dat die vaker buitenshuis kunnen gaan werken en zich zo kunnen ontplooien.
 • reproduktieve rechten > internationaal:
  • Van Ardenne: Vrouwenrechten schieten tekort (Metro, 23 mei 2005). De internationale gemeenschap moet meer doen om de positie van vrouwen op het gebied van seksualiteit en zwangerschap te verbeteren. De ontwikkelingsagenda schiet op dat terrein tekort, aldus minister Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking). Door toegang te hebben tot voorbehoedmiddelen kunnen gezinnen in een afgemeten tempo groeien en kunnen de bevolkingsgroei en de aidsepidemie worden afgeremd, aldus de bewindsvrouw.
 • sekse-segregatie > Iran:
  • Carolien Omidi: Iran | In taxi geldt seksescheiding niet (Trouw, 25 mei 2005). Niet alleen Japan heeft speciale voorzieningen voor vrouwen in het openbaar vervoer, ook islamitische landen. In Iran zijn er strikte regels, maar daarmee neemt men het niet altijd zo nauw. In sommige bussen neemt men het niet meer zo nauw met de regels en gaan vrouwen ook in het voorste busgedeelte zitten, terwijl de mannen het achterste deel verkennen.
 • seksueel misbruik:
  • Misbruik kind forse kostenpost (ND, 24 mei 2005). Kindermishandeling kost de Nederlandse samenleving jaarlijks minstens één miljard euro, zo blijkt uit nieuw onderzoek, een voorzichtige becijfering. Bijna de helft van de één miljard euro gaat op aan directe zorg bij kindermishandeling. Nog veel meer geld gaat op aan de indirecte schade, die zich vaak pas jaren later openbaart: slachtoffers van kindermishandeling blijven hun hele leven relatief 'duur'.
 • vrouwen in hogere functies:
  • Voor het eerst vrouwelijke voorzitter (FNV, 25 mei 2005). Voor het eerst in de geschiedenis heeft een Nederlandse vakcentrale een vrouw als voorzitter. Agnes Jongerius (44) nam vanmiddag de voorzittershamer over van Lodewijk de Waal.
   • Lippenstift verpest voor Agnes Jongerius. Agnes Jongerius was nog geen voorzitter, of vanuit de zaal vormde zich een lange rij vrouwen. Ieder had een roos in de hand. In tal van kleuren. Het eerste eerbetoon van de vrouwelijke collega’s.
  • Merkel mogelijk eerste vrouwelijke bondskanselier (RefD, 24 mei 2005).  „Vrouwen kunnen net zo hard zijn en net zo goed hun zin doordrukken als mannen”, antwoordde Angela Merkel ooit op de vraag of Duitsland klaar is voor een vrouwelijke bondskanselier. Het lijkt erop dat haar partij, de christen-democratische CDU, het met haar eens is.
 • vrouwenorganisaties:
  • Huisvrouwen gaan netwerken (ND, 23 mei 2005). De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen (NVVH) wil af van haar oubollige imago. Daarom heeft ze de naam gewijzigd in NVVH vrouwennetwerk. In de jaren '70 telde de vereniging 70.000 leden, momenteel zijn dat er nog 19.000. Het nieuwe programma richt zich vooral op de jongere vrouw.
 • zelfstandig ondernemerschap > faillissment:
  • Vrouwen minder vaak failliet (Sp!ts, 23 mei 2005). Het CBS constateerde vorig jaar in de eerste negen maanden van 2004 een recordaantal faillissementen: 6900.  Onderzoeker Blom (Grayton): Wel is de sekse van de eigenaar van invloed. Vrouwen gaan minder vaak failliet en als het mis gaat, is de schade die ze aanrichten kleiner dan bij mannen, stelt hij.


NIEUWSARCHIEF (berichten van voor 23 mei 2005)

 • aupairs:
  • Flex-aupair. Antwoorden dd. 20 mei 2005 van minister De Geus (SZW) op vragen van TK-lid Gerfkens. Hieruit: Bureaus die bemiddelen voor aupairs worden niet centraal geregistreerd. Voor gastouderopvang is het spreken van de Nederlandse taal vooralsnog niet verplicht. Aupairs die otreden als gastouder worden meegenomen in het onderzoek naar de effecten van de Wet Kinderopvang op de gebruikers.

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


SERVICEPAGINA

Oproepen:

 • Hoogopgeleide allochtone vrouwen in/uit de WAO (E-Quality, mei 2005). Mijn naam is Rachel Brussen en in het kader van mijn afstuderen doe ik een onderzoek voor E-Quality. Dit onderzoek gaat over het reïntegratieproces van hoger opgeleide (HBO of WO werk- en denkniveau) allochtone vrouwen. Hierover is weinig bekend, vandaar dat ik uw hulp nodig heb! tel: 070-3129785 (kantooruren) of via de e-mail: r.brussen@e-quality.nl


AKTUEEL 

In ons Tijdschriftenrek :

Agenda > Toegevoegd:

 • maandag 30 mei 2005: Ja/Nee/Weetniet. Europese Grondwet en de consequenties voor vrouwen. Discussie-avond met medewerking van Willemien Ruygrok, Daniel de Jongh en Alice de Rooy. Plaats: Boven Tivoli, Oude Gracht 245, Utrecht. Tijd: vanaf 19.30 uur. Aanmelding/informatie: 030-2347300, Charlotte Pierik (IDEA).
 • donderdag 2 juni 2005: Wereldvrouwenmars: Charter en quilt in Nederland. Plaats: Utrecht. Tijd: 13.30 uur verzamelen bij Stadhuis. 14.00 uur: overhandiging aan burgemeester Annie Brouwer. 14.30 - 17.00 uur informatieve bijeenkomst, Telingstraat 2, Utrecht. Meer informatie: Charlotte Pierik, 030–2347300.

Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


EMANCIPATIE ALGEMEEN

Biografische berichten:

 • Engelen-Sewing, Cato (1868-1961), sopraan (AVRO Klassiek). “Wanneer mevrouw Engelen-Sewing in het Paleis voor Volksvlijt zong,  vielen de leeuwerikken van jaloezie dood neer, omdat de arme beestjes niet in staat waren van haar mooie coloraturen te evenaren!” Dat werd althans zo beweerd!


VARIA

Signalementen (tekst niet online):

 • Amanda Kluveld: Een onwrikbaar geloof in rechtvaardigheid. Aletta Jacobs, 1854-1929 door Mineke Bosch. Recensie in Historisch Nieuwsblad, 2005 nr. 5. Hieruit: Eerder wil ik aangeven dat de historica een indrukwekkend verhaal heeft geschreven, gebaseerd op een ontzagwekkende hoeveelheid onderzoek naar de nationale en internationale politieke en culturele context waarin Jacobs haar leven als eerste vrouwelijke 'doctoresse' van Nederland leefde en waarbinnen de strijd voor vrouwenkiesrecht werd gevoerd.


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.