woensdag 19 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 183
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  181-190
 >  183 
NIEUWSBRIEF 183
hspace=0

Nieuwsbrief 183 (18 t/m 24 april 2005)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.
        

NIEUWS

 • abortus:
  • Lichte toename abortus (ND, 19 april 2005). Het aantal abortussen in Nederland is in 2004 licht gestegen. Dit blijkt uit cijfers van de bij StiSAN en Casa aangesloten klinieken. Volgens de instellingen kan nog niet worden vastgesteld of de stijging te maken heeft met het verdwijnen van de pil uit het ziekenfondspakket.
 • abortus > Andorra:
  • Abortus ondermijnt prinsdom Andorra (RefD, 22 april 2005). Abortus overschaduwt de verkiezingen a.s. zondag in Andorra. De huidige prins-bisschop zegt af te treden als het wetsvoorstel van de socialistische oppositie wordt aangenomen dat abortus mogelijk maakt.
 • arbeid > werkloosheid:
  • Werkloosheid blijft oplopen (CBS, 19 april 2005). In het eerste kwartaal van 2005 bedroeg de werkloosheid 7%, ofwwel 518.000. Het overgrote deel van de toename is te wijten aan vrouwen in de leeftijdsgroep 15-44 jaar. Er waren 256.000 vrouwen werkloos, een toename van 15.000 vergeleken met vorig jaar. Dit zou kunnen samenhangen met de sterk teruglopende werkgelegenheid in de sectoren onderwijs en zorg.
 • dumpen van vrouwen:
  • 'Snel actie tegen achterlaten migrantenvrouwen' (RefD, 22 april 2005). CDA en PvdA willen dat minister Verdonk (VI) snel actie onderneemt om het achterlaten van migrantenvrouwen in het herkomstland tegen te gaan.  'De zomer komt er weer aan, en veel vrouwen vrezen dat zij tijdens hun vacantie worden gedumpt', aldus Mirjam Sterk. Arib vreest dat het dumpen van vrouwen veel vaker voorkomt dan de schattingen van enkele tientallen per jaar. 
  • Verblijfstitel voor migrantenvrouwen (Telegraaf, 20 april 2005). Om te voorkomen dat migrantenvrouwen na een verblijf in Nederland worden gedumpt in hun herkomstland, moet hun rechtspositie worden versterkt. De vrouwen moeten zelf hun verblijfsvergunning regelen en dat niet overlaten aan hun man. Zo worden ze beter ingelicht over hun rechten. Ook moeten ze na 3 jaar een eigen verblijfsvergunning krijgen. Dat kan, maar gebeurt te weinig, aldus het advies van de ACVZ.
  • Tegen haar wil achtergebleven. Advies dd. 20 april 2005 van de Adviescommissie voor vreemdelingenzaken. Advies over in herkomstlanden achtergelaten vrouwen en kinderen.
 • (echt)scheiding:
  • VVD: echtscheiding buiten rechter om (RefD, 18 april 2005). De VVD-fractie zet de plannen door om echtscheiding buiten de rechter om mogelijk te maken. In een initiatief-ontwerp stelt hij voor de flitsscheiding te vervangen door een administratieve scheiding.  Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt deVVD-plannen.
 • E-Quality:
  • Impressie E-Quality voorjaarsborrel (E-Quality, 21 april 2005). Vele wegen leiden naar emancipatie.
   • Individuele verschillen zijn lastig te verenigen met algemene uitspraken. Beleid kan alleen worden gemaakt met het oog op (grote) groepen.Kan beleid de voorwaarden scheppen die zoveel mogelijk recht doet aan de individuele wegen naar emancipatie?
   • Wat kunnen beleidsmakers en politici doen aan het doorbreken van stereotiepe beeldvorming?
 • gelijke behandeling > Koeweit:
  • Vrouwen Koeweit dichter bij stemrecht (NRC-Handelsblad, 20 april 2005). Vrouwen in Koeweit zijn gisteren een grote stap dichter bij kiesrecht gekomen. In eerste lezing ging het parlement ermee akkoord vrouwen actief en passief kiesrecht te geven bij de volgende gemeenteraadsverkiezing, eind dit jaar.  ,,Goddank, de eerste stap voor de vrouwen is gezet'', zei premier sjeik Sabah al-Ahmed al-Sabah die evenals de emir van Koeweit vóór vrouwenkiesrecht is. Koeweit is een van de laatste landen waar vrouwen geen stemrecht hebben. Niettemin kunnen de conservatieve tegenstanders nog een spaak in het wiel steken.
 • geweld tegen vrouwen > Afghanistan:
  • Afghaanse vrouw voor overspel gestenigd (De Volkskrant, 24 april 2005). Een Afghaanse vrouw is deze week in in het district Argo in het noordoosten van Afghanistan tot de dood gestenigd. Dat heeft politiechef Shah Jahan Noori zondag laten weten. Volgens Noori is het de eerste steniging wegens overspel in Afghanistan sinds de Taliban eind 2001 uit de macht werden verdreven.
 • (her)verdeling arbeid, zorg en inkomen:
  • Meer verdienen door minder te werken (Volkskrant, 23 april 2005). Ruim 330.000 tweeverdieners kunnen meer verdienen als beide partners minder gaan werken. In de meeste huishoudens met kinderen zijn de ouders anderhalfverdieners: de man heeft een volledige baan en de vrouw een halve. Deze gezinnen kunnen er financieel op vooruit gaan als beide ouders parttime werken, aldus het NIBUD, dat de test De Werkverdeler lanceerde. 'Zelfs als de man een hoger uurloon heeft dan zijn vrouw, wat bij 720.000 huishoudens zo is, heeft 30 procent baat bij een andere werkverdeling’.
  • Minder werken, meer verdienen. Persbericht NIBUD,  23 april 2005. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) heeft vanaf vandaag een test op de website staan, de Werkverdeler, waarmee tweeverdieners kunnen uitrekenen of een andere werkverdeling in hun situatie financieel gunstig is. De Werkverdeler is een initiatief van het ministerie van SZW.
 • homohuwelijk > Spanje:
  • Spanje laat homo's trouwen (Volkskrant, 22 april 2005). Het Spaanse parlement heeft donderdag een wetsvoorstel goedgekeurd dat het homohuwelijk mogelijk maakt. Spanje ligt daarmee op koers om na Nederland en België het derde Europese land te worden waar een dergelijke echtverbintenis is toegestaan. Tweederde van de Spanjaarden is voorstander van de door de socialistische premier Zapatero voorgestelde legalisering van het homohuwelijk, bleek uit een recente peiling. De Spaanse katholieke kerk heeft zich fel verzet.
  • Spaanse Tweede Kamer stemt in met homohuwelijk (RefD, 21 april 2005). De Spaanse Tweede Kamer heeft ingestemd met de mogelijkheid van een homohuwelijk en ook adoptie door gehuwde homo's. Als ook de Senaat het wetsoorstel goedkeurt wordt Spanje na België en Nederland het derde land waar het homohuwelijk kan worden gesloten. Ook is een wetsvoorstel goedgekeurd dat scheiden makkelijk maakt.
 • huiselijk geweld > Australië:
  • Huiselijk geweld door babybonus (AD, 22 april 2005). De overheidspremie van 1866 euro die een Australisch koppel krijgt bij de geboorte van een kind, heeft geleid tot een toename van het huiselijk geweld. Verschillende opvattingen over de besteding van bedrag monden geregeld uit in ruzies en vechtpartijen tussen man en vrouw.
 • integratie:
  • Samenvatting plan van aanpak emancipatie en integratie Brief dd. 19 april 2005 van minister de Geus (SZW) aan de Tweede Kamer. De Geus vindt instelling van een Taskforce Vrouwen als opvolger van de PAVEM niet nodig. Het Plan van aanpak is er op gericht de voorgenomen initiatieven te verankeren in gemeentelijk beleid. Een taskforce heeft geen toegevoegde waarde. De Geus benadrukt, dat voor een aantal allochtone vrouwen onderwijs en arbeid niet de eerste doelen zijn, en dat eerst de stap ter doorbreking van sociaal isolement moet worden gezet.
 • katholieke kerk:
  • Gretha Pama en Arjen Schreuder: Vrouw peiler katholieke kerk in Nederland (NRC-Handelsblad, 23 april 2005). De katholieke kerk drijft in Nederland op vrouwen. Maar sacramenten toedienen mogen ze niet. Wat vinden ze daarvan? ,,Ik voel me geroepen door God. Niet door de paus.'' Het is zoals het is: dat is onder vrouwen die werken in de katholieke kerk de meest gehoorde reactie op de keuze, afgelopen dinsdag, van de nieuwe paus, Joseph Ratzinger.
  • Wat mogen vrouwen in de r.k.-kerk niet wat wat mogen ze wel?. Het toedienen van sacramenten - belangrijke gebeurtenissen in de katholieke kerk - is niet toegestaan aan vrouwen. Wel kunnen ze een maagdenwijding krijgen en een zending. Ze kunnen ook bestuursfuncties vervullen.
 • kinderopvang:
  • Kinderopvang verkleint kans op leukemie (RefD, 23 april 2005). Kinderen die in de eerste maanden van hun leven worden opgevangen in kinderdagverblijven hebben later een kleinere kans op leukemie, alsdus Brits onderzoek. De vroege blootstelling aan infecties beschermt hen waarschijnlijk.
 • leefstijl > jongeren:
  • Jonge meisjes drinken steeds meer alcohol (NRC-Handelsblad, 20 april 2005). Scholieren, vooral meisjes onder de 15 jaar, drinken steeds meer alcohol. Het gebruik van cannabis en ecstasy onder scholieren daalt nog steeds. Ook roken scholieren minder. In 2003 had 68% van de 12-jarige meisjes al eens alcohol gedronken (1999: 38%). De meeste zware drinkers (minstens zes glazen op één of meer dagen per week) bevinden zich onder mannen van 18 tot 24 jaar. In 2003 viel één op de drie mannen van deze leeftijdsgroep in deze categorie.
 • loverboys:
  • Verdeelde meningen over loverboys (RefD, 22 april 2005). Nederlandse onderzoekers zien geen kans eenduidig in kaart te brengen op welke schaal zogenaamde loverboys meisjes ronselen voor de illegale prostitutie. Over de manier waarop het probleem moet worden aangepakt, lopen de meningen fors uiteen. De Utrechtse onderzoekster Anke van Dijke pleit voor een afzonderlijke, landelijke aanpak. Onderzoeker Bovenkerk : 'De kwestie is in Nederland opgeklopt en overdreven. Het gaat om dezelfde souteneurs, niet om een nieuwe categorie.”
  • Aantal slachtoffers loverboys stijgt in Rotterdam (RefD, 21 april 2005). Bij het Prostitutie Maatschappelijk Werk (PMW) in Rotterdam meldden zich het eerste kwartaal van 2005 vijftien slachtoffers van loverboys. Het gaat om meisjes van 14 tot 23 jaar die te maken kregen met „modern pooierschap' zoals coöordinator S. Kern stelt.  Het aantal meldingen stijgt fors: over heel 2004 werden in Rotterdam nog twintig loverboy–slachtoffers geteld.
  •  Amsterdam gaat door met aanpak loverboys (Trouw, 19 april 2005). Hulpverleners zijn het niet eens met hoogleraar Frank Bovenkerk, die in zijn vorige week gepubliceerde onderzoek schrijft dat het fenomeen loverboy vaak een verzinsel is van meisjes zelf: De loverboy, de jongen die een meisje overlaadt met cadeautjes en aandacht zodat ze verliefd op hem wordt om haar vervolgens te prostitueren, bestaat niet. Onzin, vinden hulpverleners Anke van Dijke (Opvang Fryslân) en Lou Repetur (Pretty Woman), die met slachtoffers van dergelijke pooiers werken. Repetur: ,,Natuurlijk is het meisje niet alleen een slachtoffer. Jonge meiden zitten in een experimentele fase, soms stellen ze het zelf voor om de prostitutie in te gaan.''
 • moslimvrouwen > Europese Unie:
  • Hirsi Ali: Europa faalt bij beschermen moslimvrouwen (RefD, 18 april 2005). Europa faalt in het beschermen van moslimvrouwen tegen extremisten. Uit naam van het multiculturalisme wordt aan hun leed voorbij gegaan, aldus Hirsi Ali bij de Mensenrechtencommissie in Genève.
 • naamrecht:
  • Voorstel D66: dubbele naam bij conflict over kind (NRC-Handelsblad, 22 april 2005). D66 wil dat ouders hun kinderen een dubbele achternaam kunnen geven bij onenigheid over de vraag of het kind de naam van de vader of moeder zal dragen, aldus TK-lid Van der Laan (D66). Nu krijgt het ind automatisch de naam van de vader als de ouders er niet uitkomen. Van der Laan vindt dat ,,ouderwets en niet meer van deze tijd''. Bovendien is het discriminerend en strijdig met het Europese mensrechtenverdrag en met artikel 1 van de Nederlandse Grondwet. Als ouders het over de volgorde van de twee namen niet eens worden, moet de alfabetische volgorde worden aangehouden. Alabyrak vindt dat bij conflict het kind de naam van de moeder moet krijgen. Maar als haar voorstel het niet haalt, zal ze D66 steunen.
  • D66: Kind dubbele naam van vader én moeder geven (De Volkskrant, 21 april 2005). D66 wil dat ouders hun kind een dubbele achternaam mogen geven, zowel de naam van de vader als van de moeder. Sinds enkele jaren mogen ouders bij de geboorteaangifte kiezen voor de geslachtsnaam van de vader of van de moeder. Als zij geen keuze maken, of bij onenigheid, wordt standaard de naam van de vader toegekend.
 • onderwijs > internationaal:
  • Meer meisjes naar school (ND, 18 april 2005). Wereldwijd gaan meisjes steeds vaker naar school, hoewel zij in veel gebieden nog altijd achterblijven ten opzichte van jongens, aldus een nieuw rapport van UNICEF. In de meeste landen is aanzienlijke vooruitgang geboekt om de aantallen schoolgaande jongens en meisjes gelijk te trekken. In 125 van de 180 landen waarover gegevens beschikbaar zijn, zullen die cijfers dit jaar vrijwel gelijk zijn. Sommige gebieden in met name het Midden-Oosten, Zuid-Azië en delen van Afrika dreigen echter de boot te missen.
  • Progress for children (UNICEF, 18 april 2005). Meer kinderen dan ooit gaan naar school, deels omdat meer meisjes naar school gaan. Dat is het goede nieuws van het Unicef-rapport Progress for Children, dat ingaat op de verschillen tussen jongens en meisjes in het onderwijs. Desondanks kunnen miljoenen meisjes nog steeds niet naar school. Carol Bellamy: 'Een meisje dat niet naar school gaat heeft een grotere kans om HIV/aids te krijgen en minder kans om een gezond gezin groot te brengen.'
 • politiek > Groot Brittannië:
  • Peter de Waard: Blair heeft vrouwen van zich vervreemd (Volkskrant, 20 april 2005). Vrouwen hebben volgens een Britse barones een betere bullshit-sensor dan mannen. Daarom keren ze zich massaal af van de ‘glibberige’ Tony Blair. Hij heeft een vrouwvriendelijk selectiesysteem voor Lagerhuisleden ingevoerd, waardoor tientallen nieuwe vrouwelijke parlementariërs werden verkozen die door de media gekscherend de Blair babes werden genoemd. Acht jaar na de dageraad is er de kater. 'Lagerhuismannen zijn zeer seksistisch, zeker die van Labour'.
 • toekomst van Nederland:
  • Dick van Eijk: Een baan, een huis, kinderen - maar geen controle (NRC-Handelsblad, 23 april 2005). Van alle leeftijdscategorieën zijn mensen van begin veertig het minst gelukkig met Nederland. Er móet zo veel. .... Veel mensen willen wel meer uren werken, huisvrouwen willen zelfs en masse aan het werk, mits aan voorwaarden is voldaan. De meest genoemde voorwaarden zijn - zowel voor werkenden als voor huisvrouwen - 'als ik zelf mijn werktijden kan bepalen' en 'als ik thuis kan werken'. 60% van de werkenden en 70% van de huisvrouwen zouden hiermee uit de voeten kunnen. Kortom: er is behoefte aan flexibiliteit. Met de huismoeder verdwijnen de buffers die vroeger zaten ingebouwd.
  • Toekomst van Nederland. Onderzoek van 21minuten.nl


NIEUWSARCHIEF (berichten van voor 18 april 2005)

 • kiezen voor kinderen:
  • Marjorie Tjon A Fong: Bewust geen kind: kiezen voor vrijheid (AD, 15 april 2005). Bewust kinderloos lijkt inmiddels geheel te zijn geaccepteerd, maar vaak moeten vrouwen toch hun keuze verdedigen. Eén op de vijf vrouwen in de vruchtbare leeftijd krijgt geen kinderen. En voor bijna de helft (10%) is dat een bewuste keuze (CBS). ,,Ter vergelijking: van alle vrouwen die nu in de 60 zijn, kreeg één op de tíen geen kinderen'', zegt Ruut Veenhoven. Vrijheid is voor ruim de helft van alle vrouwen doorslaggevend. En het zijn vooral hoog opgeleide vrouwen die bewust geen kinderen willen.
   • Liever een puppy dan een baby (AD, 15 april 2005). Cora (37) weet zeker dat ze geen kinderen wil. En ze is blij dat Ruud (43) er ook zo over denkt. ,,Het is nu meer geaccepteerd, toch voel ik me soms een outcast.''
   • Bang om fouten door te geven (AD, 15 april 2005). Het verhaal van Renate (41) en Walter (39), die bewust geen kinderen hebben. Renate: Ik heb geen hekel aan kinderen, maar zou er niet altijd voor willen zorgen.
 • kinderopvang > tegemoetkoming voor werklozen:
  • Wet Kinderopvang en belastingdienst. Antwoord dd. 15 april 2005 van minister De Geus (SZW) op een vraag van TK-leden Hamer en Stuurman (PvdA). Aanvankelijk heeft de Belastingdienst ouders verkeerd geinformeerd over tegemoetkoming in kinderopvangkosten bij werkloosheid. Dit is inmiddels hersteld. Ouders die om die reden geen formulier hebben ingediend, kunnen dat alsnog doen.
 • loverboys:
  • Hans van der Beek: Amsterdam favoriet bij loverboys (Het Parool, 16 april 2005). Een kwart van de loverboys in Nederland gebruikt Amsterdam als werkplek. Dat blijkt uit een landelijk onderzoek in opdracht van de stichting Transact, dat volgende week wordt gepresenteerd.

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


ONZE ANDERE SITES

gelijkebehandeling.nl:

Onze andere sites > emancipatie-lokaal.pagina.nl:


AKTUEEL 

In ons Tijdschriftenrek :

 • Opzij, mei 2005
 • E-Quality Matters, jaargang 7 nr. 2, april 2005. Met een vernieuwde formule.
  • Vrouwelijke nieuwkomers en sociale zekerheid
  • Eerste hulp bij gender mainstreaming
  • Effect van WW-plannen voor vrouwen
  • Estafette: Beleidsambtenaren vertellen over emancipatie en diversiteitsbeleid binnen hun beleidsterrein: Defensie ziet toegevoegde waarde van emancipatie
  • Becijferd: Arbeidsparticipatie
  • Gastcolumn Emancipatie & Integratie: Mavis Albertina

Agenda > Toegevoegd:

 • woensdag 27 april 2005: Ad Vingerhoets: Over liefde en polygamie. Organisatie: Feministisch Kafee Nijmegen, ter gelegenheid van het 2-jarig bestaan. Plaats: Politiek Kafee De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46, Nijmegen. Tijd: 20.00 uur, met vooraf vanaf 18.30 uur soepkafee.

Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


VARIA

Signalementen:

 • De emancipatie van de vrouw. Studie uit 1976 van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid door dr. H. in 't Veld-Langeveld en drs I. Schooneboom. De volledige tekst uit 1976 nu online !


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.