woensdag 19 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 160
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  151-160
 >  160 
NIEUWSBRIEF nr. 160
hspace=0

Nieuwsbrief 160 (18 t/m 24 oktober 2004)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.
        

NIEUWS

 • andere landen |  België:
  • Lily Boeykens, een grenzeloze feministe (Rosadoc). Vele vrouwen, nationaal of internationaal, hebben op één of andere manier bijgedragen tot de vrouwenemancipatiebeweging. Zonder hun inzet zouden vrouwen misschien nog steeds niet vrij mogen beslissen over lijf en leden, have en goed. Weinig vrouwen hebben echter met zoveel brio en succes aan de kar getrokken als Lily Boeykens.
 • andere landen | Groot-Brittannië:
  • Britse moslims schuldig aan polygamie (RD, 22 oktober 2004). Duizenden moslimmannen in Groot-Brittannië maken gebruik van een maas in de Britse wet tegen polygamie om toch met meerdere vrouwen te kunnen trouwen, aldus de Britse Sharia-raad. „We maken ons zorgen om de vrouwen. De tweede en daaropvolgende echtgenotes hebben geen rechten als de relatie stukloopt”, zei Muftie Barkatullah, een rechter in de Shariah-raad. Volgens hem is driekwart van de 4000 mannen alleen in theorie polygaam.
 • andere landen | Marokko:

hspace=0

MUDAWWANNA - DE MAROKKAANSE FAMILIEWET

In Nederland en België zijn ruim driehonderdduizend Marokkanen woonachtig. Zij behouden, ook na het aannemen van de Nederlandse of Belgische nationaliteit, hun Marokkaanse nationaliteit en volgens het Internationale privaatrecht is derhalve in Nederland en België ook het Marokkaans familie- en erfrecht op hen toepasbaar.

Deze ook hier toepasbare Marokkaanse familiewet, de Mudawwana, heeft onlangs zeer ingrijpende wijzigingen ondergaan. Deze wijzigingen behelzen een volledige herschrijving en herschikking van de oude wetstekst. Het meest in het oog springen de nieuwe regelingen die zijn getroffen ten gunste van de vrouw, zoals de afschaffing van de verplichte huwelijksvoogd en het recht om zelfstandig een echtscheiding te kunnen aanvragen op grond van duurzame ontwrichting.

Voor allen die vallen onder of anderszins in aanraking komen met het Marokkaans familie- en erfrecht is een geannoteerde Nederlandse vertaling van de Mudawwana onmisbaar.
Deze inmiddels alweer derde herziene druk is – evenals de alom gewaardeerde en veel gebruikte tweede druk – weer een zowel taalkundig als juridisch verantwoorde vertaling die niet alleen uiterst praktisch en nuttig is voor de rechterlijke macht, advocaten, notarissen en andere juristen, maar ook voor maatschappelijke dienst- en hulpverlenende instanties, overheidsinstellingen en natuurlijk zeker niet in de laatste plaats voor de betrokkenen zelf.

Zie de gehele inhoudsopgave van deze uitgave of het elektronisch bestelformulier.

Vertaald uit het Arabisch door mr. drs. M.S. Berger.
Derde herziene editie 2004 | ISBN 90-6916-516-3 | artikelnummer 35 | 100p. | 25,- euro.

 • andere landen | Sudan
  • Ilona Eveleens: Darfur zwijgt over verkrachting (Trouw, 23 oktober 2004). Unicef stelt dat er zoveel vrouwen en kinderen verkracht worden in Darfur dat er sprake is van oorlogsmisdaden. Hulpverleners bereiken weinig; het onderwerp is taboe. ,,We weten dat vrouwen verkracht zijn en worden. We behandelen ze. Maar ze weigeren er met ons over te praten''.
 • anticonceptie:
  • Anticonceptiemiddel implanon is veilig (Trouw, 21 oktober 2004). Implanon blijft veilig. De Europese instellingen voor geneesmiddelregistraties hebben op voorstel van het Nederlandse College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG) bepaald dat het middel veilig en effectief is, 'mits ingebracht op de juiste manier'.
 • arbeid en zorg > herverdeling:
  • Rekenmodel werktijdverdeling (Wiedoetwat.nl). Wat zijn de financiële gevolgen voor een betere verdeling tussen arbeid en de zorg in een gezin? Bereken het met het ''rekenmodel werktijdverdeling''.
  • Traditionele rolverdeling in gezin moeilijk te doorbreken (NGR.nl, persbericht 20 oktober 2004). In de meeste gezinnen zijn de taken nog grotendeels traditioneel verdeeld. En dat is jammer want de taken thuis zijn voor vrouwen nog altijd een belangrijke reden om te stoppen met betaald werk.  Hoe komt het dat er toch zo weinig verandert in de dagelijkse praktijk van de gezinnen. Misschien wordt er te weinig geluisterd naar gezinnen zelf. Wat willen zij precies? Wat kunnen zij zelf en waarvoor hebben zij de overheid nodig? Hebben zij eigenlijk iets aan de maatregelen die zijn getroffen? Hebben zij nog andere ideeën? De Nederlandse Gezinsraad (NGR) organiseert in samenwerking met het project “Mannen in de Hoofdrol” van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een Gezinsparlement over de taakverdeling binnen gezinnen op 22 oktober 2004. Tevens wordt een brochure met achtergrondgegevens gepresenteerd.
 • autorijles voor vrouwen:
  • Seada Nourhussen: ''Een auto is toch een intieme ruimte'' (De Volkskrant, 20 oktober 2004). Met haar hoofddoek om en haar zwarte zonnebril op lijkt Tülay Vüral (28) wel een filmster uit de jaren vijftig, zo achter het stuur van haar luxe Golf. Maar dat is ze niet. De Turkse Vüral is eigenaar van de Amsterdamse rijschool Shewheeler: een rijschool speciaal voor vrouwelijke cursisten.
 • emancipatieproces > stand van zaken:
  • Mariëtte de Bruijn: Burgemeester Opstelten: ''Radicale aanpak nodig'' (Op Gelijke Voet, oktober 2004). Het is een week voor de officiële installatie, maar de burgemeester is een toonbeeld van kordaatheid en daadkracht. Een kwestie van willen, zegt hij. “Zo doen we dat hier in Rotterdam. Je doet iets en dan doe je het goed, of je begint er niet eens aan.” Bovendien, het thema verdient ook absolute toewijding. “Evenredigheid qua sekse is een vanzelfsprekendheid. Maar die is niet in daden omgezet. Nederland is een klein land. Iedereen kent elkaar. Bij het verdelen van bestuursfuncties spelen mannen elkaar de bal toe. Dat moet je met de nodige radicalisering durven doorbreken.”
 • glazen plafond:
  • Nederlandse vrouwen hebben evenveel ambitie als mannen (Marketingonline, oktober 2004). In 2004 wordt door Nederlanders veel minder belang gehecht aan het bezig zijn met een carrière dan een aantal jaren geleden: 26% tegen 43% in 1992. Opvallend is dat in 2004 voor het eerst jonge vrouwen evenveel ambitie vertonen als jonge mannen. Dit blijkt uit het Life & Living onderzoek van Trendbox.
  • Mannen gebruiken vaker sex voor carrière (Zibb.nl, 18 oktober 2004). Dat vooral vrouwen graag carrière maken tussen de lakens is een fabeltje. Mannen zijn namelijk veel meer dan vrouwen bereid om met hun baas naar bed te gaan voor een promotie of een salarisverhoging, zo blijkt uit onderzoek onder 12.078 personen door Vacature, een Belgisch weekblad voor human resources.
  • Mariëtte de Bruijn: Toppers voor vrouwelijke bestuurders (Op Gelijke Voet, oktober 2004). Burgemeester Opstelten en zijn dertien collega-ambassadeurs kregen van minister De Geus een heldere opdracht: Zet het thema “toename van vrouwen in besturen van maatschappelijke organisaties en politieke besturen” op de agenda. En zorg ervoor dat er binnen die besturen dan ook daadwerkelijk voor vrouwen plaats wordt gemaakt. De ambassadeurs hebben een jaar de tijd om die doelstelling waar te maken. In eigen bestuurlijke kring, maar liefst ook daarbuiten. In hun netwerk zijn vrijwel alle maatschappelijke terreinen vertegenwoordigd: zorg en welzijn, sport, cultuur, media, sociaal-maatschappelijke organisaties, natuur en milieu, politiek, en zelfs de kerk.
 • integratie:
  • Toine Heijmans: Positie allochtoon wordt nu gevolgd (De Volkskrant, 20 oktober 2004). De Integratiekaart leent zich niet voor haastige conclusies, zegt onderzoekster Van Rijn. 'Je kunt niet zomaar zeggen dat Afghanen slechter zijn geïntegreerd dan Irakezen.'
  • Lydia Bremmer en Cees van der Laan: Integratie | Marokkanen scoren beter dan Turken (Trouw, 20 oktober 2004). Marokkanen werden vaak gezien als de moeilijkste groep. Ten onrechte, blijkt nu minister Verdonk de verschillen eens in kaart heeft laten brengen. Hoe staat het met de integratie van de diverse migrantengroeperingen in de Nederlandse samenleving? Volgens onderwijssocioloog Jungbluth zeggen de getallen weinig. Een klassiek voorbeeld zijn Molukse meisjes: goede prestaties op school, maar helemaal niet geïntegreerd.'' Zie ook:
  • De ontwikkeling van een integratiekaart. (Justitie, 15 oktober 2004). Onderzoek door WODC i.s.m. CBS. Samenvatting: bldz 1, waarin ook allerlei gender-aspecten worden beschreven.
 • kinderopvang:
  • De Geus dringt bij werkgevers aan op kinderopvang (Volkskrant, 23 oktober 2004). Sociale partners moeten de financiering voor kinderopvang veilig stellen, ook al liggen onderhandelingen over CAO's stil. Minister De Geus (Sociale Zaken) heeft zaterdag tijdens de EU-conferentie Kinderopvang in een veranderende wereld in Groningen met name werkgevers opgeroepen mee te betalen aan kinderopvang.
 • onderwijs:
  • Meisjes goed in b-vakken (Het Parool, 21 oktober 2004). Vwo-meisjes doen het steeds beter in exacte vakken. De traditionele achterstand die zij altijd op jongens hadden, wordt langzaam maar zeker meer dan ingelopen. Voor het derde achtereenvolgende jaar scoorden meisjes bij hun eindexamen vwo in een aantal exacte vakken zelfs beter dan jongens.
 • onderwijs > seksuele voorkeur:
  • Hilbert Meijer: Filteren internet staat scholen vrij (ND, 23 oktober 2004). Opnieuw ligt het homobeleid in het christelijk onderwijs onder vuur. D66 wil opheldering over scholen die internetsites over homoseksualiteit afschermen. Dat christelijke scholen behalve zaken als porno en racisme ook informatie over homoseksualiteit en veilig vrijen blokkeren, is de Kamerfractie van D66 een brug te ver.
  • Christelijke scholen weren homosites (Volkskrant, 22 oktober 2004). Veel christelijke scholen blokkeren op hun computers internetpagina's die informatie verschaffen over homoseksualiteit en veilig vrijen. Zeelandnet levert bijvoorbeeld het spamfilter Kliksafe, dat behalve sekssites ook sites met gewone informatie over homoseksualiteit en safe seks weert. Die vindt gretig aftrek bij reformatorische scholen, aldus D66.
 • prostitutie:
  • Ron Meerhof: Opvang vrouwen Keileweg onzeker (De Volkskrant, 21 oktober 2004). De opvang van verslaafde prostituees van de Keileweg staat op losse schroeven. De ondernemingsraad van DeltaBouman, de instelling voor verslaving en psychiatrie die tien internaten zou moeten gaan exploiteren, heeft grote twijfels over de haalbaarheid van de plannen. Binnen het bestuur bestaat grote onenigheid over de opvang.
  • Sander van der Werff: Geweld dagelijkse kost voor prostituees Keileweg (AD, 18 oktober 2004). De Rotterdamse prostituee Astrid werd vorig jaar bijna gewurgd, maar ontsnapte door een mazzeltje aan haar belager. Haar collega's Conny en Jacqueline werden vorige week donderdag doodgeschoten. ,,Levensgevaarlijk werk, maar zonder geld geen cocaïne.''
 • religieuze symbolen:
  • Wel hoofddoek, geen school (AD, 21 oktober 2004). Twee meisjes die weigerden op school in Frankrijk hun hoofddoek af te doen, zijn geschorst. Het is de eerste keer sinds de invoering van de 'hoofddoekwet', anderhalve maand geleden, dat kinderen van school worden gestuurd.
  • Franse moslima's geschorst wegens hoofddoekje (RD, 20 oktober 2004). Vier moslimmeisjes zijn in Frankrijk van school gestuurd omdat zij weigeren hun hoofddoekje af te doen. De meisjes zijn de eerste scholieren die zijn geschorst als gevolg van het hoofddoekjesverbod dat dit schooljaar van kracht is gegaan.
 • seksueel geweld:
  • Klachten seksueel misbruik vaak niet gegrond (AD, 23 oktober 2004). Klachten tegen docenten over seksueel misbruik blijken vaak niet gegrond te zijn. In het vorige schooljaar (2002-2003) kwamen bij de Inspectie van het Onderwijs 60 meldingen van seksueel misbruik (aanranding of ontucht) binnen. De politie staakte in bijna 40% van de gevallen voortijdig het onderzoek. Eenderde daarvan werd officieel geseponeerd.
  • Annemarie Eversdijk: Ruchama ontfermt zich over vrouwen in nood (ND, 23 oktober 2004). Ruchama, onderdeel van stichting Tot Heil des Volkshaar is een christelijk opvanghuis voor misbruikte en mishandelde vrouwen en ex-prostituees. Uit onderzoek bleek dat er behoefte was aan een christelijk opvangadres waar vrouwen met hun kinderen terechtkonden.
  • Wilma Kieskamp: Seksueel misbruik | De nieuwe nuchterheid (Trouw, 18 oktober 2004). Steeds minder zedenzaken eindigen in een strafproces. Politie en justitie zijn vooral terughoudender geworden in zaken met jonge kinderen.
  • Seksueel kindermisbruik daalt (Trouw, 18 oktober 2004). De bestrijding van seksueel kindermisbruik heeft succes: het aantal aangiftes en verdachten is gestaag aan het dalen, zo blijkt uit onderzoek van het WODC. Tussen 1996 en 2002 registreerde de politie 20% minder verdachten.
 • sociale uitsluiting:
  • Isolement vooral door slechte gezondheid (AD, 19 oktober 2004). Een op de tien Nederlanders heeft het gevoel niet mee te tellen in de samenleving, zo blijkt uit onderzoek van het SCP. Vooral de alleenstaande ouder heeft het niet makkelijk. ,,Ze voelen zich sociaal uitgesloten. Omdat ze alles alleen moeten doen, zitten ze dubbel klem''.
  • Bart Jungmann: Eén op de tien in sociaal isolement (Volkskrant, 18 oktober 2004) .Vooral alleenstaande ouders hebben het moeilijk.  ....Ook in een ander opzicht weerspreekt het SCP-rapport een ingesleten idee: het aantal mannen dat zich buitengesloten voelt of weet, is even groot als het aantal vrouwen. Alleen in de specifieke groep van het eenoudergezinnen scoren vrouwen hoog op de index van sociale uitsluiting.
  • Sociale uitsluiting hangt samen met een slechte gezondheid (persbericht SCP, 18 oktober 2004). Ouderen en vrouwen behoren als zodanig niet tot de risicogroepen. Van vrouwen wordt vaak verondersteld dat zij zich in een achterstandspositie bevinden. Wat betreft sociale uitsluiting blijkt dit niet geval. Vrouwen scoren nauwelijks anders dan mannen. Wel is er een specifieke groep vrouwen, de alleenstaande ouders, die hoog scoort op de index voor sociale uitsluiting.
 • vrouwen in de politiek:
  • Frank Poorthuis: De prinsessenclub (Volkskrant, 22 oktober 2004).  'Hebben wij kroonprinsessen?' Het is nieuw voor Martijn van Dam, een gewoonlijk goed geïnformeerd PvdA-Kamerlid, dat er vijf vrouwen in zijn fractie rondlopen die zich onder die noemer verenigd voelen. Toch is het waar. Ella Kalsbeek, Sharon Dijksma, Nebahat Albayrak, Mariëtte Hamer en Jet Bussemaker bestempelen zichzelf zo op momenten dat zij de hiërarchie binnen de sociaal-democratie bespreken.
 • vrouw en wetenschap:
  • Vrouwen weren vrouwen aan universiteiten (Opzij.nl, oktober 2004). Hoewel vrouwen inmiddels de helft uitmaken van de studentenpopulatie, is minder dan een kwart van de wetenschappers aan een universiteit vrouw. Opvallend genoeg wordt de opmars van jonge vrouwen geremd door vooroordelen van hooggeplaatste vrouwelijke wetenschappers. Dat blijkt uit onderzoek dat de Leidse psychologe prof.dr. Naomi Ellemers samen met Nederlandse en Italiaanse collega's heeft verricht en dat is gepubliceerd in het British Journal of Social Psychology.


NIEUWSARCHIEF (berichten van vóór 18 oktober 2004)

 • arbeidsmarkt > vrouwen werken bij de overheid:
  • Groei van de overheid neemt af (persbericht BZK, 5 oktober 2004). Uit Kerngegevens Overheidspersoneel 2003 blijkt dat voornamelijk vrouwen zijn ingestroomd bij de overheid. Het aandeel mannen in overheidsdienst nam hierdoor af. Het aandeel vrouwen in overheidsdienst stijgt nog steeds: van 46,0% in 2002 naar 46,8 procent in 2003. Een duidelijke verschuiving is zichtbaar van voltijd naar deeltijd. Bij de overheid zijn het vooral vrouwen die in deeltijd werken: 76,7% van de deeltijders is vrouw.
 • emancipatieproces > stand van zaken:
  • Michiel Couzy: ''Emancipatie stelt weinig voor'' (Parool, 16 oktober 2004). Nederland is een van de minst geëmancipeerde landen ter wereld. We lijken zo tolerant, maar andere landen zijn veel verder. Vooral bij bedrijven, zo stelt Annelies van der Horst (Universiteit van Maastricht) tijdens een debat op het Amsterdamse hoofdkantoor van IBM.
 • gezinsbeleid:
  • Resultaten en brochure van het Eerste Gezinsparlement (NGR.nl, 18 oktober 2004). Het eerste Gezinsparlement is georganiseerd op 24 september 2004 in Den Haag. Er waren 30 gezinsleden aanwezig die als parlementariër het woord voerden. Het parlement ging in discussie met afgevaardigden van politiek en beleid. Het was een levendige discussie, geleid door Jeltje van Nieuwenhoven. De NGR heeft voorafgaande aan het Gezinsparlement een brochure uitgebracht met achtergrond informatie over het thema; opvoeden doe je samen. Daarnaast is er een verslag van de resultaten beschikbaar.
 • gezondheidszorg > herintredende (vrouwelijke) artsen:
  • Arts weer aan de slag (KNMG, 15 oktober 2004). In maximaal twaalf maanden een terugstroom bewerkstelligen van 30 artsen naar functies in de gezondheidszorg. Dat is één van de doelstellingen van het opleidingsprogramma voor herintredende artsen, ‘Arts weer aan de slag’, dat in januari 2005 van start gaat.
 • homo-emancipatie:
  • Meer geld homo-emancipatie (Spits, 11 oktober 2004, mogelijk instabiele link). Een meerderheid van de Tweede Kamer maakt zich zorgen over de emancipatie van homoseksuelen in Nederland. De fracties van VVD, PvdA, GroenLinks en D66 vragen staatssecretaris Ross (Welzijn) morgen om de homo-emancipatie met concrete plannen te bevorderen. Zo willen zij dat het kabinet meer geld uittrekt voor dit onderwerp.
 • seksuele voorkeur:
  • Maarten Vermeulen: Normaal doen over homofilie (ND, 16 oktober 2004). Christelijk onderwijs en homofilie is een lastig onderwerp. Liever praten scholen er niet over: te moeilijk en te confronterend. Dat tot ergernis van christelijke homo's, die vinden dat er ruimte moet komen voor gedegen voorlichting. Christelijke scholen hebben de schijn een beetje tegen als het gaat om homoseksualiteit. Als er wordt nagedacht gebeurt dat in stilte.
 • vrouwelijke ondernemers:
  • Vrouwelijke ondernemer minder snel failliet (Financiele Telegraaf, 7 oktober 2004). Vrouwelijke ondernemers gaan minder snel failliet, zo blijkt uit een onderzoek van kredietbureau Graydon naar 1400 faillissementen. Volgens onderzoeker Robert Blom kunnen mannen een hoop van de vrouwen leren. Vrouwen zijn veel zuiniger, minder gericht op groter worden en veel stabieler. Ondanks dat vrouwen minder snel failliet gaan, blijken ze nog regelmatig te worden gediscrimineerd.

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


ONZE ANDERE SITES

emancipatie.pagina.nl:

 • Stichting Jotin biedt o.a. opvang aan geestelijk/lichamelijk of seksueel mishandelde mannen.
 • Vrouwen in hoger overheidsmanagement. Professioneel vrouwennetwerk voor de overheid (HOM), onder auspiciën van de Vereniging Vrouwennetwerk Nederland (VVN). Het netwerk richt zich op vrouwelijke managers en bestuurders van overheidsorganisaties.
 • Femconsult - Consultants on gender and development. Femconsult is a multidisciplinary group of professionals applying a gender perspective in development programmes and projects.
 • Atalantas. Vereniging Atalantas, vereniging van slachtoffers van mensenhandel in relatie tot prostitutie.

gelijkebehandeling.nl:


SERVICEPAGINA

Oproepen:

 • Moet er een Europees Feministisch Forum komen? EFFe discussie (Divazine, 14 oktober 2004). Wil je meedenken over de wenselijkheid van een Europees Feministisch Forum (EFF), ergens in de komende jaren?
 • Oproep | Tijd voor actie ! Initiatief Beijing+10 Nederland (IIAV.nl, 20 oktober 2004). Vind je ook dat de positie van vrouwen nog niet goed genoeg is? En dat het tijd wordt om actie te ondernemen? Doe dan mee met het initiatief Beijing+10, Tijd voor Actie! Bijna tien jaar geleden vond de 4e Wereldvrouwenconferentie van de Verenigde Naties plaats in Beijing. Vertegenwoordigers van bijna alle landen vonden dat het hoog tijd was om afspraken te maken om de positie van vrouwen te verbeteren. Tienduizenden vrouwen uit de hele wereld waren daar bij en hielden hen samen scherp. Wat is er van terechtgekomen? Op zaterdag 15 januari 2005 vindt hierover een grote conferentie plaats in Utrecht.


AKTUEEL 

Agenda > Toegevoegd:

 • vrijdag 22 oktober 2004: Gezinsparlement (NGR.nl). De Nederlandse Gezinsraad organiseert in het kader van het Jaar van het Gezin een serie gezinsparlementen. Het volgende Gezinsparlement gaat over de taakverdeling tussen vaders en moeders en vindt plaats op 22 oktober in de Raadszaal van het Amsterdamse stadhuis.
 • zaterdag 30 oktober 2004: de eerste landelijke archievendag plaats. Maar liefst 70 archiefinstellingen presenteren hun archiefschatten aan het publiek. Ook het IIAV doet mee en organiseert een dag onder het motto ''Moederlandse geschiedenis: beleef 't mee !''  (12.00 - 17.00 uur). 
 • dinsdagmiddag 9 november 2004: Slotbijeenkomst project Vrouwen hogerop in de gezondheidszorg (Amsterdam, Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566, vanaf 13.30 uur)
 • vrijdag 26 november 2004: Duizend & één vrouwen in de Nederlandse geschiedenis. Conferentie ter ere van de afronding van de pilot van het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. Nog geen digitale informatie beschikbaar, daarom even het volgende genoteerd. Plaats : Aula Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. Tijd: 13.00-18.00 uur, aansluitend borrel. Sprekers: Els Kloek (projectleider DVN), Mineke Bosch (historica), Herman Pleij (letterkundige), Nelleke Noordervliet (schrijfster), Louis Grijp (musicoloog) en Jacqueline Blom (actrice). Toegang: gratis.
 • 12 t/m 21 november 2004: Black Magic Women Festival (Amsterdam).

Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


VARIA

Audio - video > Video online:

 • hspace=0  De veranderende positie van de vrouw (NOT/Teleac, uitzending 13 november 2002).
  Aan de orde komt: korte terugblik op het traditionele rolpatroon van man en vrouw in de jaren vijftig en de positie van de vrouw als huisvrouw; de langzame veranderingen in de jaren zestig en de gang van de vrouw naar vooral dienstverlenende beroepen; de komst van de pil als voorbehoedmiddel; het veranderende bewustzijn bij vele vrouwen van hun positie in de samenleving; de acties van de Dolle Minna's tegen discriminatie en voor gelijkstelling van de vrouw naast de man; de acties voor vrijheid van abortus; de bezetting van een abortuskliniek door feministen; het werk van de opgerichte Vereniging Man-Vrouw Maatschappij; het pleidooi voor positieve discriminatie; de politieke werkgroep Rooie Vrouwen binnen de PvdA; de komst van een staatssecretaris voor emancipatiezaken; de huidige achterstand van vrouwen in de leidinggevende sfeer. ARCHIEFMATERIAAL: (zw/w) traditioneel gezin thuis aan tafel; meisjes aan de afwas; (zw/w) huishoudschool met praktijklokaal; (zw/w) klaslokaal met jongens; (zw/w) typistes op kantoor aan het werk; presentatie van huishoudelijke artikelen op de huishoudbeurs;Tweede Kamer; (zw/w) vader wordt verwelkomd door zijn kinderen bij thuiskomst; (zw/w) vrouwelijke arbeiders bij technisch werk; schoonmaaksters aan het werk; productie van voorbehoedsmiddelen; interview met vrouw over de pil; (zw/w) vrouwen op straat; interview met Joke Kool-Smit; demonstatie van Dolle Mina's op straat; acties voor vrijheid van abortus; interview met F. Kause van de abortuskliniek; (zw/w) demonstraties van stakende vrouwen oa in Groningen; bijeenkomst de Verenging Man-Vrouw-Maatschappij; PvdA-politica Ien van den Heuvel deelt folders uit op straat; kinderen blazen rode ballonnen op; interview met J. Kraaijeveld-Wouters; massa-bijeenkomst van vrouwen; vrouwen als verpleegsters; interview met Hedy d'Ancona, oud-minister van WVC.


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.