woensdag 19 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 111
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  111-120
 >  111 
Nieuws van emancipatie.nl
Nummer 111 (17 april t/m 5 mei 2003)

Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek. 
   


REDACTIONEEL

Vrouwenverdrag.nl:

 • Momenteel zijn we bezig met de herinrichting van onze site vrouwenverdrag.nl. Hard nodig, want in vergelijking met emancipatie.nl en gelijkebehandeling.nl was dat echt een rommeltje geworden. Begin mei hopen we de nieuwe site online te brengen. Tot die tijd kunt u nog gewoon terecht op de oude site.

Andere verbeteringen:

 • In de loop van de komende weken hopen we op al onze drie sites (emancipatie.nl, gelijkebehandeling.nl en vrouwenverdrag.nl) een paar verbeteringen aan te brengen: sitemaps, lijsten met veel gestelde vragen en de mogelijkheid om pagina's te printen. Voorts hebben we inmiddels de zoekmachine weer gerepareerd.


NIEUWS

 • Reformatie en emancipatie | Positie reformatorische vrouw verschuift (Nederlands Dagblad, 5 mei 2003). Enquéte Reformatorisch Dagblad: Betaald werken als er jonge kinderen zijn is voor de helft van de reformatorische vrouwen al praktijk. 63% van de jonge SGP-stemmers is voor het partijlidmaatschap van vrouwen.
 • Slachtofferhulp | Kustaw Bessems: Buitenlandse cliënten | Slachtofferhulp ontoegankelijk (Trouw, 3 mei 2003). Slachtofferhulp houdt er geen rekening mee dat cultuur beïnvloedt hoe iemand een schokkende gebeurtenis ervaart en verwerkt. En is erook niet op berekend dat etnische groepen uiteenlopend denken over slachtofferschap. Bv: een Iraanse man provoceerde een vrouw, hopend dat haar zoon hem zou doden en hem zo van zonden zou verlossen.
 • Hirsi Ali | Dirk Verhofstadt: Je hoeft geen secularist zijn om feminist te zijn - Karen Vintges (FemiStyle.be, mei 2003). Karen Vintges is universitair docente Politieke en Sociale Filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze schreef een boeiend essay onder de titel De terugkeer van het engagement waarin ze pleit voor een ethisch individualisme.
 • Hirsi Ali | Dirk Verhofstadt: Ayaan Hirsi Ali: “Miljoenen vrouwen worden onderdrukt” (Femistyle.be, portretten, mei 2003). Sinds een jaar is Ayaan Hirsi Ali niet meer weg te branden uit de politieke actualiteit. De 33-jarige Somalische vrouw durfde het immers aan om de wantoestanden binnen de moslimwereld aan te klagen. Hierover schreef ze het ophefmakende boek De zoontjesfabriek waarin ze het opnam voor de moslimvrouwen of moslima’s zoals Ayaan ze noemt.
 • Kabinetsformatie | Zalm wilde nooit regeren met de SGP (NRC-Handelsblad, 2 mei 2003). VVD-leider Zalm heeft zich vanaf het begin van de formatieonderhandelingen met de klein-christelijke partijen op het standpunt gesteld dat de SGP niet in het kabinet vertegenwoordigd zou kunnen zijn.
  • ''Zalm vond het opnemen van SGP-bewindslieden in een kabinet niet aanvaardbaar, gezien het door de VVD voorgestane integratiebeleid, dat onder andere gericht is op aanvaarding van de scheiding van kerk en staat, en gelijke rechten ongeacht geslacht of seksuele geaardheid. [...] Dat desondanks met de SGP bijna twee weken verder is gesproken, komt omdat de informateurs een formule hadden bedacht, die voor de VVD ,,niet onaanvaardbaar'' was, schrijven ze. De SGP zou daarin ''volwaardig'' aan het regeerakkoord worden gebonden, maar zonder personele vertegenwoordiging in de ploeg van ministers en staatssecretarissen. Dat zou dus verder gaan dan gedoogsteun.''
 • België | ''Vrouwen in de regering''. Divazine presenteert een regering van vrouwen ! (Divazine, persbericht 2 mei 2003). De Belgische feministische site Divazine stelde over dit thema het D-file Vrouwen in de regering samen vol achtergrondartikelen, standpunten en praktische informatie.
 • Sharia | Via mailinglijsten circuleert momenteel het bericht dat het Nigeriaanse Hooggerechtshof het doodvonnis van Amina Lawal, onder de sharia-wetgeving schuldig bevonden aan ''overspel'', zou hebben bekrachtigd en dat zij op 3 juni 2003 zal worden gedood door steniging. Deze informatie is onjuist. Op genoemde dag dient haar zaak bij een sharia-rechtbank. Daarna is er nog in twee instanties hoger beroep mogelijk. Voor meer informatie ons dossier Amina Lawal.
 • Abortus | Meer abortussen bij allochtonen (Trouw, 2 mei 2003). Zo'n 60 % van de abortussen wordt door allochtonen ondergaan. Van Hall, voorzitter Stisan (koepel abortusklinieken) denkt dat ook de seksuele voorlichting zou beter moeten worden toegespitst op allochtone doelgroepen.
 • Abortus | Tolken te druk voor abortushulp (Volkskrant, 2 mei 2003). De bewering van staatssecretaris Ross van Volksgezondheid dat tolken binnen één minuut telefonisch beschikbaar zijn voor taalhulp bij abortus, klopt niet. Yvonne Hazeveld (vice-voorzitter Stisan): 'De tolkencentra zijn zeer druk bezet, er is hooguit een half uur om een afspraak te maken.
 • Internetgebruik m/v | Internetgebruik groeit vooral onder mannen (Haagsche Courant, 2 mei 2003). Ongeveer 57 % van de Nederlanders ouder dan zestien surft wekelijks op het internet, tegen 51% eind vorig jaar. De groei zit voornamelijk in een toename van het aantal mannen. Nederland behoort met het aantal internetters tot de top in Europa.
 • Reformatie en emancipatie | Emancipatie rukt op in reformatorische kring (Reformatorisch Dagblad, 2 mei 2003). 41% van de vrouwen in reformatorische kring heeft een betaalde (deeltijd)baan. SGP-voorzitter Kolijn is bezorgd: De ontwikkelingen gaan wel bijzonder snel. Hij ziet geen aanleiding om de discussie over het partijlidmaatschap over te doen.
 • Reformatie en emancipatie | Vrouwen meer mans (Reformatorisch Dagblad, 2 mei 2003). Emancipatie heeft duidelijk invloed op gereformeerde gezindte. Resultaten van een enquete naar opvattingen in reformatorische kring over o.m. creches, betaalde werkende vrouwen,  vrouwelijke pastoraal werkenden.
 • Abortus | Abortusartsen: eis Inspectie voor klinieken onhaalbaar (Leidsch Dagblad, 1 mei 2003). K. van Bunningen van het Nederlands Genootschap van Abortusartsen (NGvA):  In abortusklinieken komen vrouwen met elke denkbare nationaliteit. 90 nationaliteiten in één jaar bv. in de abortuskliniek in Eindhoven. Het is praktisch onuitvoerbaar om telkens als er een vrouw komt die geen Nederlands spreekt een tolk te regelen.
 • Abortus | Tolk verplicht bij abortus bij niet-Nederlands sprekende vrouw (De Volkskrant, 1 mei 2003). Vrouwen die geen Nederlands spreken, moeten in abortusklinieken worden bijgestaan door een tolk. Ziekenhuizen en klinieken kunnen gratis gebruik maken van gekwalificeerde tolken. Die zijn binnen een minuut telefonisch bereikbaar.
 • Kabinetsformatie | Toch invloed christelijk rechts op coalitie (De Volkskrant, 1 mei 2003). ChristenUnie en SGP krijgen toch nog invloed op het beleid van de nieuwe coalitie. De onderhandelaars van VVD en CDA hebben bij gesprekken met D66 bedongen dat enkele aan de kleine christelijke partijen gedane toezeggingen in een regeerakkoord worden opgenomen. Dat zeggen bronnen rond de onderhandelaars. Met de kleine christelijke partijen was overeengekomen dat de palliatieve zorg (pijnbestrijding in de stervensfase) verbeterd wordt en dat ook evaluaties van euthanasie- en abortuswetgeving worden gehouden.
 • Kabinetsformatie | Verslag Informateurs Hoekstra en Korthals Altes aan de Koningin (1 mei 2003). Hieruit: CDA, VVD en D66 willen levensloopregeling als alternatief voor spaarloonregeling, en voorts speciale aandacht voorde armoedeval. CDA en VVD steunen de wens van CU en SGP voor intensievering en opsporings- en vervolgingsbeleid vrouwenhandel en jeugdprostitutie.
 • Emancipatiebeleid | Roelien Wierstra: Nieuwe partners en coalities onmisbaar bij emancipatiebeleid. Interview met de nieuwe Directeur Coördinatie Emancipatiebeleid. In:  E-Quality Matters, april 2003, jaargang 5, nr. 4. Sinds 18 februari dit jaar staat er een man aan het hoofd van de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid (DCE). Arbeids- en organisatiepsycholoog Ferdi Licher (44) is de opvolger van Gabriëlla Bekman die is overgestapt naar de directie Luchtvaart. Licher komt binnen op een mooi moment: DCE bestaat dit jaar 25 jaar, in november is er feest. ''Wat we gaan doen vertel ik niet, dat is nog een verrassing. Zeker is al wel dat het geen feest der herkenning zal worden, maar eerder een feest der verbeelding, een reis in de toekomst van de m/v-maatschappij''.
 • Bezuiniging thuiszorg kost 90.000 banen (persbericht ABVAKABO FNV, 30 april 2003). Het schrappen van de huishoudelijke zorg uit het AWBZ-pakket, zoals aan de orde in de formatieonderhandelingen, is contraproduktief. De hulp wordt verleend door ongeveer 90.000 medewerkers, die meestal in deeltijd werken. Het gaat om werk met een lage drempel naar de arbeidsmarkt en relatief veel doorstroming naar zwaarder gekwalificeerde functies in de zorg.
 • Franse bonus voor ouder die baan opzegt (NRC-Handelsblad, 30 april 2003). Frankrijk maakt zich zoveel zorgen over de vergrijzing en de dreigende pensioentekorten dat een ouder die zijn baan opzegt en voor zijn eerste kind gaat zorgen een bonus krijgt.
 • Fokke Obbema: Geld voor Franse ouder die stopt met werken (Volkskrant, 30 april 2003). Franse regering kondigt maatregelen aan tegen vergrijzing: deouder die met werken stopt om zijn of haar kinderen te verzorgen, krijgt voortaan drie jaar lang een maandelijkse toelage van minimaal 334 euro. Ook keert de Franse staat voortaan een geboortepremie van 800 euro uit.
 • Drie genomineerden voor derde Kartiniprijs (Haagsche Courant, 30 april 2003). Drie Haagse vrouwen zijn genomineerd voor de Raden Adjeng Kartiniprijs, in 2001 ingesteld door de gemeente Den Haag en vernoemd naar de Indonesische voorvechtster van vrouwenemancipatie. Ze hebben zich verdienstelijk gemaakt voor de emancipatie van allochtone meisjes en vrouwen. Uitreiking: 22 mei in De Batterij.
 • Lintjesregen 2003 (persbericht ministerie van BZK, 29 april 2003). Bij de lintjesregen t.g.v. Koninginnedag zijn 3182 onderscheidingen toegekend.  Het aantal vrouwen dat werd onderscheiden bedraagt 820, 23 minder ten opzichte van het voorgaande jaar. Redactie: 25,8% vrouwen dus.
 • Carrière en seks: is er een relatie? (Spits!, 29 april 2003). De ambitieuze man en vrouw groeien ten aanzien van hun opvattingen over relaties en seks uit elkaar. De carrièregerichte man is anders dan de carrièregerichte vrouw steeds vaker van mening dat seks uitsluitend thuishoort binnen een vaste relatie.
 • Tolken ingeschakeld bij abortus (persbericht ministerie van VWS, 29 april 2003). Vrouwen die geen Nederlands spreken, moeten in abortusklinieken worden bijgestaan door een tolk. Aldus staatssecretaris Ross  in antwoord op vragen van kamerleden Ormel en Sterk (CDA) over mogelik onvrijwillige abortus.
 • Uitvoering aanbevelingen IBO-onderzoek kinderalimentatie. Vragen dd. 29 april 2003 van TK-leden Bussemaker en Stuurman (PvdA) aan staatssecretaris Rutte (SZW) en minister Donner (Justitie).
 • Jessie van Loon: Mannen horen slechter (AD, 29 april 2003). De afgelopen 4 maanden is massaal gebeld naar de Nationale Hoortest; 60.000 keer. Van de bellers was bijna 60% vrouw. Mannen van 45 jaar en ouder scoorden beduidend slechter dan vrouwen van dezelfde leeftijd.
 • Akkoord over omzetten gesubsidieerde banen in gewone banen in de kinderopvang (Ministerie van SZW, persbericht 29 april 2003).  De branche kinderopvang streeft ernaar om minimaal 720 ID-banen (gesubsidieerde banen) in de kinderopvang om te zetten in een gewone baan. Het gaat om groepshulpen die een zogeheten leerwerktraject aangeboden krijgen om te worden opgeleid tot groepsleidster.
 • Orkun Akinci: One night stand? Vrouwenpraat! (AD, 29 april 2003). Steeds minder vrouwen en steeds meer mannen vinden dat seks uitsluitend in een vaste relatie thuishoort. NFO Trendbox: In 1996 vond 50% van de vrouwen seks buiten een relatie niet horen, tegenwoordig is dat nog 48%. Bij de mannen is dit cijfer juist gestegen, van 40 naar 46%.
 • Man monogamer, vrouw losser (Utrechts Nieuwsblad, 29 april 2003). Mannen kiezen er steeds vaker voor om alleen nog maar seks te hebben binnen een vaste relatie. Vrouwen daarentegen kiezen voor meer vrijheid. Die ‘seksuele inhaalslag’ van vrouwen is een van de opvallende resultaten uit het onderzoek ‘Life & Living’ van NFO Trendbox.
 • Toenadering van D66 is snel en politiek realistisch (Haagsche Courant, 29 april 2003, Hoofdredactioneel commentaar). Hieruit: Anno 2003 zou het voor een zich modern noemende democratie niet uit te leggen zijn dat een partij die een loopje neemt met het gelijkheidsbeginsel voor mannen en vrouwen een regeringscombinatie aan een meerderheid moet helpen. Terecht maken veel liberale VVD-vrouwen hiertegen bezwaar. Het zou ondenkbaar moeten zijn dat een kabinet met daarin de liberale VVD én de SGP tot stand komt.
 • Liberalisering ... (Friesch Dagblad, 28 april 2003, Hoofdartikel). Liberalisering en privatisering zijn geen tovermiddelen. Een rapport van Social Watch: de verkregen vrijheid van openbare dienstverleners werkt verkeerd uit voor specifieke groepen in de samenleving. Er zijn ook veel afgeleide gevolgen die zwakkeren in de samenleving treffen: alleenstaande vrouwen met kinderen hebben geen mogelijkheden de wachtlijsten te omzeilen of specifiek onderwijs voor hun kinderen ‘in te kopen’, ze zijn afhankelijk van het slecht functionerend openbaar vervoer, vooral de trein, omdat ze geen auto hebben.
 • Lichte daling aantal verkeersdoden (persbericht CBS, 28 april 2003). In 2002 kwamen 2% minder mensen in het verkeer om het leven dan in 2001. Het zijn vooral mannen en jongeren. Mannen zijn 3x zo vaak als vrouwen. In de leeftijdsgroep 30-30 jaar zelfs 7x zo vaak.
 • G. Braam: Arme ouderen en de pensioenfondsen (Brabants Dagblad, 28 april 2003, opinie). Om de nood te lenigen dreigen de machtige pensioenfondsen de waardevastheid van de pensioenen nog verder aan te tasten. Veel mensen met een klein pensioen komen nu onder de armoedegrens. Dat zijn zonder meer al honderduizenden ouderen - vooral alleenstaande vrouwen -. Als we onder een klein pensioen verstaan minder dan 3000 euro per jaar, dan betreft dat volgens cijfers van het CBS een kwart miljoen alleenstaanden, onder wie zeer veel vrouwen, en daarboven ook nog eens een kwart miljoen gehuwden.
 • Clara Wichmann Instituut roept op onderhandelingen met SGP te staken (persbericht CLWI, 28 april 2003). Het zogenoemde ‘vrouwenstandpunt’ van de SGP is in strijd met de Nederlandse Grondwet en in strijd met het VN-Vrouwenverdrag en andere internationale mensenrechtenverdragen. Een partij die deze wetten en verdragen niet respecteert, kan op geen enkele wijze deelnemen aan de regering. Over regeringsdeelname zou niet eens gesproken mogen worden.
 • Jean Dohmen en Sandra Donker: Vrouwen in Kamer tegen SGP.  Vrouwonvriendelijke standpunten stuiten op principiële bezwaren (Algemeen Dagblad, 28 april 2003). Vrouwelijke Tweede-Kamerleden van de VVD hebben grote principiële bezwaren tegen een coalitie met de SGP. Zij zijn het volledig oneens met de standpunten van de orthodox-christelijke partij over de positie van de vrouw. Ook bij het CDA heerst weerstand tegen deze opvattingen van de SGP.
 • Eenderde stedelingen slachtoffer criminaliteit (CBS Webmagazine, 28 april 2003). Een van de twaalf inwonerse van zeer sterk stedelijke gebieden is slachtoffer van een geweldsmisdrijf als mishandeling, bedreiging of een seksueel delict.(cijfers 2002).
 • Gesluierd protest (BN/De Stem, foto, 26 april 2003). Een groep moslima's hield gisteren een protestmanifestatie tegen het besluit van een ROC in Amsterdam om islamitische meisjes met een niqab de toegang tot de school te weigeren. De Commissie Gelijke Behandeling oordeelde onlangs dat het ROC de gezichtssluier mag verbieden.
 • Actie (Twentsche Courant, 26 april 2003, Hoofdredactioneel commentaar). Hieruit: De partijprogramma’s van CDA en VVD kunnen het best worden uitgevoerd met de LPF. Die deur is echter dichtgeslagen. De SGP, nota bene een partij die volgens een VN-commissie straf verdient vanwege haar opstelling ten opzichte van de vrouw in de politiek, is een ondenkbare optie.
 • Raoul du Pré: Terugdraaien abortuspraktijk is utopie (Volkskrant, 26 april 2003). Burgemeester Joop Alssema van Staphorst (CU): ''We moeten wel reëel blijven. Abortus en euthanasie zijn al heel lang gelegaliseerd. Dat zijn als het ware verworvenheden geworden, al hebben wij ons er dan sterk tegen verzet''.
 • Frank Poorthuis: Derde partij moet bovenal loyaal en stabiel zijn (Volkskrant, 26 april 2003). De politieke flexibiliteit van het CDA en de VVD is groot. Een jaar geleden gingen de twee partijen in zee met een partij die even daarvoor nog werd aangevoerd door een vrijzinnig homoseksueel die geen geheim van zijn levensstijl maakte. Nu overwegen ze een regering te vormen met een partij die homoseksualiteit als ziekte beschouwt en vrouwen democratische rechten ontzegt.
 • Peter Giesen en Bart Jungmann: Patatgeneratie verdwijnt, idealisme is terug (Volkskrant, 26 april 2003). De ''mentaliteitsmonitor'' van het Amsterdamse onderzoeksbureau Motivaction: Het maatschappelijk en politiek engagement is sterk toegenomen, met name onder jongere generaties. Het belang van hard werken neemt af. Ook: de wens om de top van de maatschappelijke ladder te bereiken neemt af. Stellingen over carrière en maatschappelijk aanzien werden door 34% positief beoordeeld, tegen 5 jaar eerder 44%. Vergeleken met 1997 is de daling onder mannen zelfs 15%, bij vrouwen 6%.
 • Discussie: Parttime dokter moet kunnen (Trouw, 26 april 2003). Stelling van 3 Leeuwarder internisten in Medisch Contact was: Werken in deeltijd is misschien wel goed voor de dokter, maar niet voor de patiënt.  Inmiddels is een levendige discussie gaande. Veel steunbetuigingen aan de stelling waren er niet.
 • Mayke Calis: ''Geen man mag naar mij kijken'' (Rotterdams Dagblad, 26 april 2003, tijdelijke link). Van Aïcha zijn alleen haar wimpers te zien. Die krullen dwars door de dunne zwarte gezichtssluier heen. Haar zwarte niqaab reikt tot aan de grond. Ze staat met haar vriendin, ook in het zwart gehuld, voor de ingang van het ROC aan het Amsterdamse Frederiksplein. Ze spreekt ongeveer veertig jongeren toe, die gistermiddag protesteerden tegen het besluit van het ROC om Aïcha geen onderwijs te geven zolang ze weigert binnen haar sluier af te doen.
 • Ingrid Weel: Gezichtssluiers / ''Ik ben geen monster of extremist'' (Trouw, 26 april 2003, tijdelijke link). Ouafa gaat gesluierd door het leven. Daardoor is ze niet meer welkom op school. Maar ze is vastbesloten haar nikaab aan te houden. ''Het doet me zo'n pijn dat ik nu anders behandeld wordt, en dat alleen maar vanwege mijn nikaab.''
 • SER-advies Levensloop. Stond voor 25 april op de agenda, maar is uitgesteld tot de SER-vergadering van 21 juni 2003.
 • ''Allochtone meisjes gaan de schaamte voorbij'' (Spits!, 24 april 2003). Een groeiende groep allochtone vrouwen gaat zich de komende jaren in snel tempo verzetten tegen onderdrukking door allochtone mannen. Deze emancipatiegolf zal met veel meer conflicten gepaard gaan dan de tweede golf in de jaren zestig. De eerste tekenen zijn al zichtbaar, stelt seksuoloog J. Frenken
 • Lancering Digitaal Kenniscentrum Seksespecifiek Medisch Onderwijs. Op donderdag 24 april gaat de website van het Digitaal Kenniscentrum Seksespecifiek Medisch Onderwijs de lucht in. Via www.vrouwenstudiesgeneeskunde.nl kunnen onderwijsmakers van de medische faculteiten en andere geïnteresseerden onderwijsmateriaal raadplegen of downloaden om daarmee hun eigen onderwijs seksesensitiever te maken.
 • Doek tegen opwaaiende tennisrokjes (Rotterdams Dagblad, 24 april 2003, tijdelijke link). Rijkswaterstaat heeft tennisvereniging De Pelikaan in Zwolle een groot doek aangeboden om de tennisbanen langs de snelweg A28 af te schermen. De vereniging en de Zwolse afdeling van verkeersorganisatie 3VO vrezen gevaarlijke situaties, omdat weggebruikers ruim zicht hebben op de spelers en daarmee ook op opwaaiende tennisrokjes van dames op de baan.
 • Greta Riemersma: Beeld van allochtonen laat Hirsi Ali koud (De Volkskrant, 24 april 2003).  ''Iedereen doet alsof ik een hetze tegen de islam ben begonnen. Dat is niet zo'', zegt Ayaan Hirsi Ali. ''U hebt de islam achterlijk genoemd. Dat is kwetsend'', antwoordt een jongen in de zaal. Hij vervolgt: ''Volgens mij bent u opgegroeid in een land dat heel wreed is tegenover vrouwen. Maar de islam is niet Somalië. Projecteert u niet uw eigen ervaringen op de islam?'' Hirsi Ali: ''Nee.''
 • Ayaan Hirsi Ali niet vervolgd (Volkskrant, 24 april 2003). Volgens de officier van justitie ligt in de kritiek van Hirsi Ali 'geen conclusies besloten ten aanzien van moslims en wordt de waardigheid van hen als groep niet miskend'.
 • Hirsi Ali niet vervolgd voor ''belediging'' Mohammed (Trouw, 24 april 2003). Het Openbaar Ministerie noemt  als overwegingen om Hirsi Al niet te vervolgen:  Mohammed zelf leeft niet meer en er is geen naaste familie van de islamitische profeet die zich namens hem beledigd kan voelen. Omdat Mohammed daarnaast geen god is, mag je over hem zeggen wat je wilt.
 • De SGP mag niet meeregeren (Hoofdredactioneel commentaar van Trouw, 24 april 2003). Deze partij hangt het theocratische ideaal aan: zij wil een natie op orthodox-protestantse grondslag en is dus tegen de vrijheid van godsdienst is.  Daarnaast duldt zij geen vrouwen in het publieke ambt. Vrouwen mogen wel meepraten over politieke zaken, maar niet meebeslissen en geen functies vervullen. De SGP in de regering zou om te beginnen voor de meeste vrouwen een klap in het gezicht zijn.
 • Spelletjesindustrie ontdekt vrouwelijke gamer (MKB-net nieuwsbericht, 24 april 2003). De spelletjesindustrie voor volwassenen richt zich niet enkel meer op mannen. Langzamerhand komen er meer vrouwvriendelijke computergames. Niet uit emancipatie-overwegingen, maar gewoon uit winstbejag, want de markt van vrouwelijke gamers groeit.
 • Corine van Zuthem: Nederland is moe (Rotterdams Dagblad, 23 april 2003). Nederland is moe. De helft van alle vrouwen tussen de 15 en 64 jaar klaagt over vermoeidheid, bij de mannen is dat een derde. Vooral jonge, hoogopgeleide vrouwen zijn afgemat.
 • Prijzen van kinderdagverblijven met 10 procent gestegen (Ministerie van SZW, persbericht 23 april 2003). De prijzen van de kinderdagverblijven zijn dit jaar met 10 procent gestegen ten opzichte van 2002. De prijs van de buitenschoolse opvang is met 5 procent en de prijs van de opvang door gastouders met 9 procent gestegen. De prijsstijgingen liggen ruim boven de gemiddelde prijsstijging over 2002 van 3 procent. Demissionair staatssecretaris Phoa van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wijst erop dat een aantal kinderopvanginstellingen de prijzen verhoogt om op een marktconform prijsniveau te komen. Vooruitlopend op de Wet basisvoorziening kinderopvang maken deze instellingen in deze fase een omslag van welzijnsinstelling naar marktpartij. Zie ook:
 • Gemengd huwelijk niet populair (AD, 23 april 2003). Het CBS: Huwelijken tussen Nederlanders en Turken of Marokkanen komen nog steeds zelden voor. Bijna driekwart van dergelijke gemengde huwelijken wordt binnen tien jaar ontbonden.
 • Zalm ziet VVD niet goed met SGP regeren (NRC-Handelsblad, 23 april 2003). Zalm: Wens van de kleine christelijke partijen om de huidige euthanasie- en abortuswet terug te draaien is voor de VVD niet haalbaar. ''Hoe kunnen we aan buitenlanders uitleggen dat hier gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen en homo's en hetero's is, terwijl dat geen gemeengoed is bij de SGP?''
 • Remkes wijst SGP als partner af (Parool, 23 april 2003). Remkes, vice-premier voor de VVD, meent dat de visie van de SGP op vrouwen samenwerking onmogelijk maakt. Zo is de partij tegen kiesrecht voor vrouwen. Remkes: ''Daartoe uitgedaagd, zie ik samenwerking in één kabinet niet zitten.''
 • Hirsi Ali wordt niet vervolgd (Parool, 23 april 2003). Het openbaar ministerie in Amsterdam:  VVD-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali heeft geen strafbare feiten gepleegd met haar uitlatingen over de islam in dagblad Trouw in januari. Zij zal dan ook niet worden vervolgd voor die uitspraken (''Mohammed is, gemeten naar onze westerse maatstaven, een perverse man. Een tiran.'').
 • Liefde kent geen grenzen (CBS Webmagazine, 22 april 2003). Van de 20.000 personen die hun partner uit het buitenland haalden om te trouwen of samen te wonen waren er bijna 7.000 autochtoon. De meerderheid van de Turken en Marokkanen die hun partner laten overkomen behoort tot de eerste generatie.
 •  De plaats van autochtone vrouwen in een Jemenitisch ontwikkelingsproject.(promotie UvA van 22 april 2003). Marina de Regt onderzocht een bilateraal ontwikkelingsproject in Jemen waar de afgelopen vijftien jaar vrouwen zijn opgeleid tot gezondheidsvoorlichter (murshida). Betaald werk door vrouwen wordt in Jemen negatief gewaardeerd. Toch schiepen opleiding en werk nieuwe mogelijkheden voor zelfontplooiing, wat de vrouwen tot pioniers maakt, en ook tot pionnen.
 • Marjan Agerbeek: Carrière | Deeltijdwijzer helpt mannen bij korter werken (Trouw, 22 april 2003). Om meer vrouwen in leidinggevende functies te kunnen benoemen, moeten mannen met managementbanen vaker in deeltijd werken. Dat doorbreekt de vrouwonvriendelijke bedrijfscultuur van 60 uur per week werken, de carrière boven alles. Bedrijven zien echter meer in een psychologische aanpak van het zogeheten glazen plafond, zo blijkt uit ervaringen van het emancipatie expertisecentrum E-Quality.
 • Edwin Kreulen: Slechts rijke ouder kan straks crèche betalen (Trouw, 22 april 2003). Kinderopvang wordt onbetaalbaar voor mensen die weinig verdienen of van hun werkgever geen bijdrage krijgen in de kinderopvang, zo voorspellen de ouderorganisatie Boink en de grote opvangaanbieder Alcides.
 • Helga Kormos: Echtscheiding door keuze achternaam (AD, 22 april 2003). Sinds 1998 kunnen (aanstaande) ouders kiezen of ze hun eerste kind vaders of moeders achternaam geven. De evaluatie 'De gekozen achternaamvan het WODC is tevreden. Boor (CLWI) vindt dat te makkelijk: ,,Dat de naamskeuze snel en gemakkelijk verloopt, zegt niets over gelijkwaardigheid tussen de ouders bij dat proces.''
 • News We Can Use, update April 21, 2003
 • Ongewilde abortus door miscommunicatie. ''Klinieken moeten gebruik maken van professionele tolken'' (Evangelische Omroep, Samenleving > Nieuws, 17 april 2003)
 • Lisette van der Swaluw: Bosch Computerhuis wint emancipatieprijs (Brabants Dagblad, 19 april 2003). Het Computerhuis, waar ouders hun schoolgaande kinderen tussen 17.00 en 18.00 uur kunnen ophalen, maakt dat zorg en werk makkelijker gecombineerd worden. Het Computerhuis is bovendien een bindende factor in een pluriforme wijk.
 • Wet basisvoorziening kinderopvang. Brief dd. 18 april 2003 van minister de Geus en staatssecretaris Phoa (SZW) aan de Tweede Kamer ter aanbieding van de nota naar aanleiding van het (Kamer)verslag en de nota van wijziging op de Wet basisvooziening kinderopvang. De nota's zelf zijn aan de brief gehecht.
 • Scenario's tegemoetkoming onderhouds- en verzorgingskosten kinderen. Brief dd. 18 april 2003 van minister de Geus en staatssecretaris Phoa aan de Tweede Kamer. Zij gaan in op 3 scenario's: het verzorgingsscenario, het arbeidsscenario en het gemengd scenario.
 • Werkloosheid stijgt in tempo rampjaar 1983 (De Volkskrant, 18 april 2003). De stijging van de werkloosheid wordt vooral veroorzaakt door een toename van het arbeidsaanbod. Vergeer (CBS): 'Het arbeidsaanbod stijgt doordat meer mensen van school komen dan met pensioen gaan, meer vrouwen willen werken en jaarlijks meer mensen immigreren dan emigreren'.
 • CDA-Kamerlid: Echte tolken nodig in abortuskliniek (Reformatorisch Dagblad, 18 april 2003). Staatssecretaris Ross van Volksgezondheid moet ervoor zorgen dat allochtone vrouwen die geen Nederlands spreken zich in abortusklinieken ondubbelzinnig verstaanbaar kunnen maken.
 • SGP en CU noemen geen breekpunten (Nederlands Dagblad, 18 april 2003). ChristenUnie en SGP zijn serieus kandidaat in de kabinetsformatie. Beide partijen beseffen dat ze niet ''het onderste uit de kan kunnen halen'', maar ze vinden wel ''dat alles bespreekbaar moet zijn. Ook onze visie op abortus, euthanasie en homohuwelijk''.
 • Women need widescreen for virtual navigation (New Scientist.com, 17 april 2003). Microsoft has found that women tend to be about 20 per cent slower than men when working out where they are in a computer-generated world. They found that women were just as good as men at virtual navigation when they had a large computer display. The gender difference simply disappeared, says Czerwinski.
 • Ontslagstatistiek Jaarrapportage 2002 (CWI, april 2003). Hieruit o.m.: Jarenlang was het aantal ontslagaanvragen bij vrouwen hoger dan bij mannen. In 2001 was voor het eerst het aantal ontslagaanvragen voor beiden gelijk. Het jaar 2002 echter laat een beduidend hoger aantal ontslagaanvragen voor mannen zien: 39.579 t.o.v. 30.585 voor vrouwen. Net als in voorgaande jaren blijken grote m-v-verschillen bij de reden van uitstroom.
 • Thema: Secretaressedag (Haagsche Courant, 17 april 2003). Met:
  • Geert Dekker: Man is meer secretaresse dan hij denkt. Het secretariaat is bijna altijd in handen van vrouwen. Een kwestie van vooroordelen, of past het zorgzame karakter van het werk niet bij mannen? 'Eigenlijk verdient de secretaris - generaal van elk ministerie vandaag een bloemetje.' De secretaressedag nader beschouwd
  • Cathérine van der Linden: Mannen kunnen wel degelijk perfectionist én regelaar zijn. Vrouwen hebben géén monopolie in het leger van witteboordenwerkvoorbereiders. Honderden mannen verschuilen zich achter andere functies met vrijwel dezelfde inhoud.
  • Kantoorarbeid groeit nog steeds. Directeur Ria van 't Klooster van Schoevers Bedrijfsopleidingen: Grofweg 150.000 mensen in Nederland doen secretarieel werk. Op topniveau werken ongeveer 800 secretaresses.
 • Patrick Meershoek: Bijlhouts nieuwe job: meditatief reisleider (Het Parool, 17 april 2003, artikel alleen tegen betaling beschikbaar). Philomena Bijlhout , de LPF- staatssecretaris van één dag, heeft een nieuwe bestemming gevonden. A Spiritual Odyssee heet haar reisorganisatie, die spirituele groepsreizen naar Suriname organiseert.
 • Korter werken in trek bij veel ambtenaren (Haagsche Courant, 17 april 2003). In de gemeente Den Haag werkte in 2001 27,5% van de ambtenaren in deeltijd. Bij vrouwelijke ambtenaren was dat 54,6 %, bij mannen 10,6%.
 • Evert de Vos: De kick van een 80-urige werkweek (Intermediair, 17 april 2003). Intermediair Loopbaanenquete: Bij de mannen is het percentage workaholics veel groter dan bij de vrouwen. En workaholics werken vooral in de profitsector en dan vooral in de industrie en handel.
 • Begin van de week is beste studietijd (Spits!, 17 april 2003). Onderzoek LOI: maandag, dinsdag en woendag zijn de beste dagen om te studeren. Vrouwen hebben een hogere concentratie en discipline tijdens het studeren dan mannen. Zij studeren gemiddeld twee uur achter elkaar. Mannen laten zich sneller afleiden en houden het studeren niet langer dan een half uur tot een uur vol.
 • Werkloosheid stijgt sterk (persbericht CBS, 17 april 2003). De werkloosheid is in het 1e kwartaal van 2003 gestegen tot 377.000 mensen. De toename is nu ook ingezet voor vrouwen. Het percentage mannen steegt van 3 naar 4,6%, dat van vrouwen van 5 naar 5,7%. De stijging geldt voor alle leeftijdsgroepen.
 • Edwin Kreulen: Opvang | Een nachtje op de crèche (Trouw, 17 april 2003, tijdelijke link). Ouders met nachtdiensten mogen hun kinderen binnenkort naar een kinderhotel brengen. En wie zijn kind de volgende ochtend van de nachtcrèche afhaalt, kan ook zijn gestoomde kleding en een ingevulde belastingaangifte meenemen.


NIEUWSARCHIEF (berichten van voor 17 april 2003)

 • [Herplaatst wegens fout bij eerdere publicatie] Enno de Graaff: Vrouwelijke consument anders benaderen (Friesch Dagblad, 8 april 2003). Hardnekkige beeldvorming: It’s a man’s world. In de praktijk bepalen vrouwen echter veel meer dan mannen het aanschafbeeld. Jacobien Beeker van AOVC (Advies, Onderzoek, Vrouwelijk Consumentengedrag) : ,,Vrouwen hebben bij de aanschaf van een dienst of product in tachtig procent van de transacties een doorslaggevende stem, zo blijkt uit onderzoek’’.
 • Martin van Amerongen: Het lichte vrouwtje van de economie (De Groene, 21 februari 1996). Waarom worden we zo godsgruwelijk geplaagd met al die reclames voor wasmiddelen en inlegkruisjes? Iedereen is ongelukkig met de vercommercialisering van de media: de kijker en de lezer, de kranten en de omroepen, de commerciëlen en de niet-commerciëlen. En zelfs de jongens en meisjes van de reclame.


ONZE ANDERE SITES

Emancipatie-.pagina.nl:

emancipatie.pagina.nl en emancipatie-lokaal.pagina.nl:

 • Stichting Oemnia: behartigt belangen van Marokkaanse vrouwen, woonachtig in Amsterdam, in de leeftijd van 15 t/m 65 jaar,  die willen en kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt.

DEN HAAG

Emancipatiebeleid:


AKTUEEL 

In ons
Tijdschriftenrek:

Agenda:


EMANCIPATIE ALGEMEEN

Biografische berichten:


FOCUS

Onze vrouw in ... New York:

 • Verenigde Naties | Margit van der Steen schreef de eerste nieuwsbrief (mei 2003) over de voorbereiding van haar toespraak tot de Algemene Vergdering van de Verenigde Naties.

SERVICEPAGINA

Boekenkast online:


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF
 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.