dinsdag 26 januari 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Gezinsbeleid
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  TK-VERKIEZINGEN 2006  >  PROGRAMVERGELIJKING
 >  VERKIEZINGSPROGRAMMA  >  GEZINSBELEID 
Gezinsbeleid | Als onderwerp in de verkiezingsprogramma's

kosten van kinderen voortplanting alleenstaande ouders gezinsvorming en -hereniging veiligheid: huiselijk geweld

 

De meeste politieke partijen zijn het eens over déze doelstellingen:

   • de kosten van kinderen zijn voor gezinnen té hoog opgelopen.
   • de overheid moet méér bijdragen, niet alleen financieel,  maar ook op andere manieren, zoals via opvoedingsondersteuning en een betere jeugdzorg.
   • opvang van kleine kinderen en ook van schoolgaande kinderen moet goedkoper of zelfs gratis worden, opdat vrouwen met kinderen daadwerkelijk meer tijd krijgen om betaalde arbeid te verrichten. Zie hiervoor: arbeid/participatie - in verkiezingsprogramma's : combinatie arbeid en zorg

Wat zeggen de programma's (niet?) Wat zijn knelpunten?

kosten van kinderen

Goedkope of zelfs gratis kinderopvang is voor de meeste partijen het voornaamste middel om bij te dragen in de kosten voor kinderen. 
Het CDA doet er nog een fors schepje boven op: de kinderbijslag gaat omhoog, blijft onafhankelijk van het inkomen, en ouders met een minimuminkomen krijgen een kindertoeslag. De Christen Unie wil alleen de bijslag voor kinderen tot 5 jaar verhogen. De SP en GroenLinks, willen, anders dan het CDA, de kinderbijslag juist afhankelijk maken van het inkomen van de ouders.


Kamer: meer geld voor kinderbijslag (RefD, 25 oktober 2006). Het CDA wil de kinderbijslag fors verhogen. De PvdA wil niet zo ver gaan, maar wil wel de bezuinigingen op de kinderbijslag in 2004 en 2005 ongedaan maken.

Maar er zijn méér aspecten aan gezinsbeleid, bijvoorbeeld:

voortplanting : pil, abortus, IVF

Over kwesties rond voortplanting zijn de meeste verkiezingsprogramma's zeer summier. Met uitzondering van de Christen Unie: de CU wil - zolang de abortuswet van kracht is - met onder meer voorlichting op scholen en opvanghuizen voor zwangere vrouwen abortus terugdringen. IVF mag alleen zeer terughoudend worden toegepast, voor alleen gehuwden.
De PvdA wil dat de anticonceptiepil terugkomt in het basispakket en dus voor iedereen, niet alleen jonge meisjes en vrouwen, wordt vergoed. 
Het CDA houdt bij de abortuswet vast aan de wettelijke bedenktijd van 5 dagen. D66 wil die bedenkttijd juist afschaffen, en wil ook uitdrukkelijk vastleggen dat een overtijdbehandeling niet onder de abortuswet valt.
Geen der partijen laat zich uit over IVF.
 • IVF volledig vergoed (ND, 10 juni 2006). De eerste drie behandelingen voor reageerbuisbevruchting (IVF) worden vanaf 1 januari weer volledig vergoed. Minister Hoogervorst van Volksgezondheid heeft dat gisteren besloten, nadat een grote meerderheid van de Tweede Kamer daarop had aangedrongen.
 • Meer abortussen bij Surinaamse vrouwen (Volkskrant, januari 2006). De Centra voor Anticonceptie, Seksualiteit en Abortus (CASA) hebben vorig jaar aanzienlijk meer abortussen uitgevoerd bij Surinaamse vrouwen.  In totaal is het aantal abortussen in klinieken van CASA vorig jaar gedaald van 9918 naar 9645. Bij meer dan de helft van de abortussen ging het om allochtone vrouwen.
 • Abortusrechten in Nederland teruggedraaid (Women on Waves, persbericht 29 juni 2006). Voor het eerst sinds de legalisering van abortus ruim 30 jaar geleden zijn tegenstanders van abortus erin geslaagd om de toegang en het recht op abortushulpverlening in te perken. De afgelopen ruim 30 jaar viel deze 'overtijdbehandeling' tot 16 dagen na het uitblijven van de menstruatie niet onder de abortuswet, en daarvoor gold geen 5 dagen bedenktijd.

alleenstaande ouders en alleenstaanden

De verkiezingsprogramma's spreken vrijwel niet (meer?) over alleenstaande ouders/alleenstaande moeders als aparte categorie, en ook niet over alleenstaanden.

De SP wil uitdrukkelijk géén sollicitatieplicht voor bijstandsouders/-moeders met kinderen tot 12 jaar, maar GroenLinks wil een dergelijke solicitatieplicht juist overwegen.
De PvdA volstaat met te verwijzen naar gratis kinderopvang: op die manier gaat werk voor alleenstaande moeders lonen.

 

 • CDA en PvdA willen extra geld voor bijstandsmoeder (Trouw, 27 april 2006).  CDA en oppositiepartij PvdA willen dat er nog dit jaar extra koopkracht komt voor bijstandsmoeders. Uit onderzoek dat de gemeente Rotterdam vorige week presenteerde, blijkt dat alleenstaande bijstandsmoeders met meerdere kinderen structureel gemiddeld 51 euro per maand tekortkomen.
 • GroenLinks wil banen voor bijstandsmoeders (GroenLinks.nl, 7 december 2005). GroenLinks wil dat alleenstaande moeders in de bijstand een deeltijdbaan krijgen voor een voltijdsalaris. Gemeenten moeten kinderopvang en zonodig een opleiding regelen. Hiermee wordt de armoede van de vrouwen en hun kinderen effectief bestreden en staan moeders niet jarenlang buiten de arbeidsmarkt.

gezinsvorming en gezinshereniging

Gezinsvorming en gezinshereniging figureren vrijwel niet (meer) in de verkiezingsprogramma's. 
GroenLinks wil de huidige regels stevig aanpassen: wie in Nederland woont, een inkomen heeft op minimumniveau, en evenals de beoogde partner 18 of ouder is, moet het recht hebben de partner te laten overkomen. Wel moet die partner dan hier deelnemen aan een inburgeringstraject. 
Ook bepleit GL het recht op eenzelfstandige verblijfsvergunning na 1 jaar. Bij mishandeling, seksueel misbruik of overlijden van partner moet dat zelfs al eerder kunnen.
 • Inburgeringswet schrikt importbruiden af (NOS journaal, 18 oktber 2006). Sinds maart komen er per maand 850 bruiden en andere gezinsleden van allochtonen naar Nederland. Daarvoor waren dat er nog 2,5 keer zoveel.  De daling volgt op de inburgeringswet,  die in maart van kracht werd. Sindsdien moeten niet-westerse immigranten in hun eigen land een inburgeringsexamen doen. Alleen bij het behalen van een voldoende krijgen zij een machtiging tot voorlopig verblijf.
 • Rechter: gezinshereniging kan soepeler (NRC-Handelsblad, 28 december 2005). Nederland legt de Europese richtlijn inzake het recht op gezinshereniging uit 2003 te beperkt uit. Ook als kinderen van migranten langer dan vijf jaar gescheiden van hun ouders wonen, kan er nog sprake zijn van een gezinsband, aldus de Haarlemse rechtbank.
 • Helft immigranten HAVO-niveau of hoger (Stichting Buitenlandse Partner, 28 april 2005).Bijna de helft (48%) van de immigranten heeft een opleidingsniveau van HAVO en hoger. Slechts 6% is analfabeet. 

veiligheid in het gezin: huiselijk geweld

Bestrijding van huiselijk geweld, inclusief eerwraak, jegens vrouwen, mannen en zeker ook kinderen staat al langer op de politieke agenda, en heeft de afgelopen jaren extra accent in het overheidsbeleid gekregen. Maar veel aandacht in de verkiezingsprogramma's krijgt het niet.
 • Geweld is topje van de ijsberg (Volkskrant, 2 maart 2006). Het probleem van huiselijk geweld is niet groter geworden, zegt politiecommissaris Gerda Dijksman. Slachtoffers doen nu alleen vaker aangifte, omdat de hulpverlening en voorlichting zijn verbeterd. Zijn de 57.000 meldingen het topje van de ijsberg? ''Absoluut. Slechts een op de tien gevallen van huiselijk geweld komt terecht bij de politie. Vaak weet niemand dat er wordt mishandeld. En als anderen iets vermoeden, doen ze vaak niets. Dat geldt zelfs voor huisartsen en hulpverleners. Als zij iets merken, melden ze dat niet. Dat vind ik onbegrijpelijk en het zou moeten veranderen.’

huiselijk geweld
De PvdA vindt dat er voor mensen die vanuit hun werk met kinderen te maken hebben een meldingsplicht moet komen en dat kinderen dan ook direct worden geholpen. En: uithuisplaatsing van daders heeft prioriteit boven opvang van de slachtoffers elders. Maar die opvang moet er wel voor de slachtoffers beschikbaar zijn.
En tenslotte vindt de PvdA dat verdachten van geweld- en zedenmisdrijven moeten snel worden berecht. 
De Christen Unie legt nadruk op een strafrechtelijke aanpak.
GroenLinks bepleit dat organisaties die strijden tegen huiselijk geweld krijgen meer steun krijgen van de overheid. 

 • Annelieke Dijkstra: 'Hulpverlening huiselijk geweld faalt' (AD, 29 oktober 2006). Slachtoffers van huiselijk geweld zoeken vaak vergeefs naar hulp. Door wachtlijsten, ondeskundige hulpverleners en gebrek aan samenwerking tussen instanties staan de voornamelijk vrouwelijke slachtoffers nog herhaaldelijk in de kou, zegt Jandirk Veenstra van TransAct. In hun programma’s besteden Politieke partijen volgens hem nauwelijks iets over huiselijk geweld.
 • Eén derde vrouwen slachtoffer huiselijk geweld (De Telegraaf, 10 oktober 2006). Wereldwijd is zeker eenderde van de vrouwen slachtoffer van fysiek, seksueel of psychisch geweld door de partner. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties dat dinsdag is gepubliceerd. „Er is overtuigend bewijs dat geweld tegen vrouwen alomtegenwoordig en hevig is”, zei VN-baas Kofi Annan bij de presentatie van het rapport.
 • Kind slachtoffer huiselijk geweld (ND, 2 maart 2006). Naar schatting 50.000 kinderen zijn jaarlijks slachtoffer van huiselijk geweld. In slechts tien procent van de gevallen wordt daarvan aangifte gedaan. Uit het onderzoek blijkt verder dat de daders vrijwel altijd mannen zijn, en dan vooral in de leeftijd van 25 tot 55 jaar. Driekwart is geboren in Nederland en twee derde maakt zich meer dan eens schuldig aan huiselijk geweld.

eerwraak
In de campagne is inmiddels aandacht voor eerwraak gekomen.

 

 

 

 • Dorien Pels: Amsterdamse meisjes worden steeds vaker slachtoffer eerwraak (Trouw, 8 november 2006). Amsterdamse hulporganisaties zien dat eerwraak onder jonge meisjes steeds vaker voorkomt. De Amsterdamse PvdA slaat alarm. Hoe vaak een meisje door haar eigen familie wordt gestraft omdat ze zich te losbandig zou gedragen, weet niemand. De Amsterdamse politie meldt enkele recente zaken, waaronder moord, zelfmoord, bedreiging en vermissing. Scholen zien meisjes na de vakantie soms niet terug.
 • Verdonk en Halsema (Nederlandkiest,nl). Verdonk wil eerwraak harder bestraffen. Halsme wil een aparte officier van Justitie en uitbreiding van de speciale opvanghuizen.
 • Verdonk wil eerwraak harder bestraffen (AD, 8 november 2006). Plegers van eerwraak moeten net als terroristen een extra zware straf kunnen krijgen. Daders met een buitenlandse identiteit moeten eerder het land worden uitgezet dan nu het geval is. Verder wil ze dat uitlokkers van eerwraak vervolgd worden, zoals vaders die hun zonen ophitsen, omdat die als minderjarigen minder zwaar gestraft worden.
 • hspace=0  Veel kritiek op eerwraak-beleid Verdonk en Donner (novatv.nl, 10 februari 2005). Een familielid vermoorden omdat de eer van de familie geschonden zou zijn. Eerwraak dus. Lang is gedacht dat het in Nederland slechts zou gaan om enkele incidenten. Maar een paar weken geleden hield de Federatie Opvang op verzoek van NOVA een enquête onder Blijf-van-mijn-Lijfhuizen. Daaruit blijkt dat ruim 100 vrouwen op dit moment door wraakdreiging in acuut levensgevaar zijn. De Federatie Opvang stuurde daarom een alarmbrief aan minister Verdonk. Vandaag riep de Tweede Kamer de minister, samen met haar collega Donner, ter verantwoording.