zaterdag 26 september 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 2004
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  ONZE VROUW IN  >  NEW YORK
 >  2004 
ONZE VROUW IN NEW YORK - 2004


New York, maandag 8 maart 2004

Vrouwendag met Kofi Annan en Koningin Noor

Al een uur van tevoren zit de grote vergaderzaal vol en word ik tegengehouden door een groot aantal veiligheidsfunctionarissen: Ik mag de officiële viering van Internationale Vrouwendag op het Hoofdkwartier van de Verenigde Naties meevieren via een TV-scherm. Veel aandacht voor de steeds groter wordende HIV/Aids ramp voor vrouwen. Goed voor de vrouwenzaak dat de Secretaris-Generaal op een zo serieuze en betrokken manier aandacht besteed aan de belangrijke topics en dat hij op generlei wijze de indruk wekt afstand te willen nemen van de agreed conclusions.
 
CSW - Informational Consultations

Er wordt een begin gemaakt met de wijzigings- en aanvullingsvoorstellen op het thema De rol van jongens en mannen bij het bereiken van gender gelijkheid. Er is nog weinig vuurwerk; Europa wil extra genoteerd zien dat er een structurele onbalans in macht is tussen vrouwen en mannen en dat De Commissie de cruciale rol erkent van genderbewuste educatie en opleiding voor het bereiken van gender gelijkheid. En ik kan nog niet inschatten in hoeverre deze teksten op algehele instemming kunnen rekenen.
 
Angela King vertrekt

Na afloop van deze zitting van de CSW zal Angela King haar functie neerleggen.
 
Twee films over HIV/AIDS

De premiere van de film ''Women Are'', een zeer informatieve film over de grote ontvanklijkheid van vrouwen voor HIV/AIDS en haar rol om een verandering daarin aan te brengen. Een productie vanuit drie verschillende continenten door UNAIDS en World YMCA. In de film neemt men geen blad voor de mond en ontmaskert op duidelijke wijze een aantal ''misverstanden'' zoals dat het hebben van sexueel contact met een jonge maagd een HIV/AIDS-besmetting zou kunnen genezen !
De film ''Shouting Silence'' van een Zuid-Afrikaanse filmmaakster, beschrijft op hartverscheurend mooie manier de HIV/AIDS-crisis zoals die ervaren wordt door een 12-jarig meisje. Ook gaat de film dieper in op de filmmaker/hoofdpersoon's strijd met de dood van haar eigen moeder aan AIDS. Terwijl wij naar die film kijken, zijn er weer 150 mensen aan AIDS overleden.....
We  zijn tot tranen toe geroerd als we ons realiseren hoeveel kinderen in Afrika hun vader en moeder hebben verloren aan AIDS en hoe zij opgroeien zonder ouders in een gezinsverband-van-kinderen.
New York, vrijdag 5 maart 2004

Delegatie en Missie

Een meeting met de Nederlandse delegatieleden op de Missie in de 45e straat, op loopafstand van het gebouw van de VN. We worden op de hoogte gesteld van en wisselen van gedachten over de wijzigings- en aanvullingsvoorstellen van Europa op de Draft Agreed Conclusions (Europa neemt steeds gezamenlijk een standpunt in en voert via de Europees voorzitter, nu Ierland, het woord).
Europa wil niet te veel amendementen en niet te veel nieuwe teksten, is namelijk sterk gericht op uiteindelijke consensus. Twee nieuwe teksten zullen worden voorgesteld, te weten over ''gender based violence'' en over ''Een te entameren discussie en reflectie in de lidstaten over kwesties met betrekking tot mannelijkheid, relaties en sexualiteit''. Vooral over het belang van een nieuwe invulling van het begrip mannelijkheid wordt in site-events door de NGO's veel gesproken, maar de vrees bestaat dat dit (goede en vooruitstrevende) EU-voorstel, het niet zal halen in de CWS.
 
Het wordt me langzaamaan duidelijk hoe belangrijk taalgebruik hier is en hoe ervaren men moet zijn om hier te kunnen opereren! Zo wijst de Amerikaanse Joyce Braak (de permanente NVR-vertegenwoordiger in New York) erop dat het woord ''services'' mogelijk gewijzigd kan gaan worden in ''care''. Dit zou betekenen dat pro-actieve maatregelen, educatie en voorlichting (=service) moeten plaats maken voor curatieve zorg. En dat zou voor de HIV/Aids-bestrijding en voor de reproductieve rechten van vrouwen een flinke stap terug betekenen !
 
Family Lobby

Dit brengt me op de zware USA-lobby die hier gehouden wordt voor bijvoorbeeld onthouding als de remedie tegen HIV/Aids-besmetting. Voor deze Family Lobby is door de regering Bush 1,5 biljoen dollar beschikbaar gesteld en ook daadwerkelijk vrijgemaakt. De zuster van de Amerikaanse president en de dochter van vice-president Cheney zitten in de officiële regeringsdelegatie (=onderhandelaars) van de USA ...
 
Linkage Caucus: Te weinig spreektijd voor de NGO's

Een keer of vier wordt door en voor de NGO's een Linkage Caucus georganiseerd. Dit is een zeer nuttige bijeenkomst in een slecht geventileerde kleine ruimte waar vanuit alle overleggen - zowel regionaal als thematisch - verslag wordt gedaan. Alle informatie wordt hier in grote lijnen met elkaar verbonden.
Er is grote onvrede over het feit dat vandaag slechts één NGO in de Commissie het woord heeft kunnen voeren. Dit is niet alleen zeer ongewenst, maar ook heel onbeleefd tegenover die NGO-vertegenwoordigers die de gehele dag hebben zitten wachten op de hen toegezegde spreektijd. Vooral omdat het heet dat veel waarde gehecht wordt aan de inbreng van en de discussie met de NGO's in de Commissie, spreken de aanwezigen af deze kwestie onder de aandacht van de eigen delegatieleiding te brengen.
New York, woensdag 3 maart 2004

Iraq

Tijdens de NGO-briefing van vandaag was het woord aan de delegatie van Iraq. Ze zijn hier voor het eerst aanwezig ! ''We zijn 35 jaar opgesloten geweest, verstoken van alle moderne kennis en informatie. We hebben jullie hulp nodig. Kom vooral bij ons kijken om het zelf te zien en begrijpen. In ieder huis in Iraq is minstens één weduwe! Er rust een zware taak op de schouders van ons vrouwen''. Een ontroerend eerlijk en deerniswekkend verhaal. Van alle kanten wordt hulp aangeboden bij het opzetten van campagnes en het programmeren van strategieën, maar het lijkt erop dat de behoefte vooral uitgaat naar grassroot-ondersteuning. Als één van de eerste mijlpalen wordt genoemd dat er recentelijk 10 vrouwen bij de politie zijn aangesteld in het land; een applaus volgt. Op 9 maart organiseert de Nederlandse missie een paneldiscussie met vrouwen uit Iraq.
 
Training

Ik volg een dagdeel-training van The Institute@CSW <mailto:Institute@CSW>  getiteld ''How to programme with men and boys gender equality''. Ik leer van twee voorbeeldprogramma's (o.a. uit Yemen) principes voor het opzetten van zulke programma's. In mijn eindverslag zal ik erover rapporteren.
 
NGO - Receptie

Tijdens deze receptie met heerlijke Indiase hapjes, drankjes en (te) goede live muziek, heb ik mijn lobby voortgezet voor een uitvinding van de Nederlandse dr. Mathilde Boon van het Leids Cytologisch en Pathologisch Laboratorium, ter voorkoming van heterosexuele overdracht van HIV. Het is een eenvoudig en discreet door de vrouw zelf te gebruiken vaginale douche; ik heb engelstalige wetenschappelijke brochures en 2 demonstratiepaketjes bij me. Vooral Afrikaanse NGO's en NV-organisaties zijn geïnteresserd. Als dit nou eens zou kunnen helpen verzucht een jonge vrouw uit midden-Afrika.
New York, dinsdag 2 maart 2004

Ochtendbriefing voor NGO's
 

Iedere dag is er in de grote Conferentiezaal-2 een briefing voor NGO's, zo dus ook vandaag. Het valt me op dat er weinig vrouwen met hooddoekjes in de zaal zijn en dat er een beduidend grote vertegenwoordiging is uit de ''rijke'' landen. Dit jaar is het recordaantal van meer dan 2000 NGO-vertegenwoordigers aanwezig en meer dan 40 delegatieleden op ministerieel niveau. Ook zijn er relatief veel mannelijke delegatieleden (als het er maar niet meer dan 15% gaan worden!). Mij bekruipt de onaangename gedachte dat dit wel eens zou kunnen betekenen dat er weer een behoudender koers gevaren gaat worden. Om dit te ondersteunen komen er vragen uit de zaal over de mogelijk te verwachten stap-terug. Is het waar dat de USA-delegatie van plan is de oude teksten open te breken en zeer scherp te gaan onderhandelen ?

Displaced
  
Ik raak verzeild op een bijeenkomst over de biologische verschillen tussen jongens/mannen en meisjes/vrouwen. Het wat oudere echtpaar Lundberg van het David M. Kennedy Center for Human Rights houdt een gelikte presentatie, waarin zij zeer selectief citeren uit onderzoeksgegevens zoals uit Brain Sex'. Langzaam maar zeker werken zij toe naar - althans in mijn ogen - zeer reactionaire stellingen over het huwelijk, de voordelen van het gezin en het belang om op te groeien in een man/vrouw-gezin. De zaal wordt steeds leger; ook ik vertrek.

Mary Robinson (ex-president van Ierland en ex-hoge commissaris voor de mensenrechten), een zeer inspirerend rolmodel.

Moeders zijn zowel rolmodel voor hun dochters als voor hun zoons en vaders zijn dat zowel voor hun zonen als hun dochters! stelt zij om te benadrukken dat gender een heel brede betekenis heeft. Zij vraagt speciale aandacht voor het feit dat het geweld tegen vrouwen toeneemt, ondanks alle hulp en toezicht. Door de snelle maatschappelijke ontwikkelingen (en oorlog) ontstaat er veel onzekerheid en agressie bij mannen. Er is tot nu toe nog te weinig aandacht voor deze kant van het probleem. Zij pleit dan ook voor aandacht én steun voor (jonge) mannen én vrouwen, teneinde het geweld tegen vrouwen te doen afnemen. Opvoeding in onderwijs is zó belangrijk, vooral nu posities en rollen voor jongens én meisjes veranderen.

Plenair CSW - Panel over de rol van jongens en mannen bij het bereiken van gender-gelijkheid.

Het Australische mannelijke pannellid zegt ''dat er niets in het brein van mannen zit dat hen belet om in gelijkheid en evenwicht met vrouwen te leven'' (gelach). Het mannelijke Braziliaanse panellid benadrukt het belang van Vaderen en wil dat er geld komt uit het defensiebudget voor het ontwikkelen van teach-the-teachers programma's om onderwijzend personeel te leren gender-onderwijs te geven. Hij wil dat we gaan nadenken over een andere invulling van het begrip ''mannelijkheid'' en zou wel eens willen weten in hoeverre het huidige mannelijkheidsconcept spoort met onverantwoordelijk sexueel gedrag van mannen. Ik vraag me stilletjes af of deze meneer dat nu allemaal echt zelf heeft bedacht; maar wat doet dat er toe, het is maar weer eens gezegd !
New York, 1 maart 2004

Vandaag is de eerste zittingsdag van de CSW; dat betekent dat de Regeringsdelegaties hun verklaringen gaan afleggen over wat en hoe zij zich hebben gekweten van de afspraken (agreed language) die zijn gemaakt.

Voor de NGO-vertegenwoordigers betekent dat eerst een urenlange registratieprocedure en lang in de rij staan. Om half twee heb ik eindelijk mijn toegangspas met foto, is er geen tijd meer om wat te eten en haast ik mij naar een Introductie voor nieuwe deelnemers in het Dag Hammarskjold Auditorium, zodat ik iets meer ga begrijpen van procedures en jargon. Ik leer binnen 90 minuten hoe ik onderwerpen kan aanzwengelen bij regeringsdelegaties, hoe ik moet lobbyen voor zaken die ik belangrijk vind en hoe ik mijn weg vind in de bureaucratie!

De middag gaat op aan het zeer selectief verzamelen van informatiemateriaal, dat in grote stapels ligt uitgestald in een speciale kamer, aan het bestuderen van het ''CSW 2004 Handbook'' en aan het plannen van mijn programma voor de komende dagen.

Om niet zoals vorig jaar in tijdnood te komen, zijn dit jaar reeds van te voren concept afspraken (draft agreed conclusions) geformuleerd en naar verluidt zal de Verenigde Staten een zéér behoudend standpunt gaan innemen... Mogelijk betekent dit zelfs stappen achteruit, vooral op het gebied van de ''reproductieve rechten van vrouwen''. Er zal dus flink moeten worden gelobbyed door de NGO’s !
New York, 29 februari 2004

Dat is werkelijk een kadootje om, na een vlucht van 7 uur en vele uren wachten en gecontroleerd worden in Amsterdam én in New York, de zon oranje-rood te zien ondergaan achter een muur van ontelbaar vele wolkenkrabbers !  New York here I come !
 
In het vliegtuig heb ik me nog eens verdiept in de stukken ter voorbereiding van de 48e zitting
van de Commission on the Status of Women (CSW) , waarbij ik me beperk tot het eerste aandachtspunt van de CSW ''De rol van jongens en mannen bij het bereiken van gender-gelijkheid''. Verslaglegging over het andere onderwerp ''De gelijke deelname van vrouwen in conflict-preventie, management en conflictoplossing en in post-conflict vredesoperaties'', zal ik om praktische redenen van tijd aan anderen overlaten.

Vanochtend ben ik in een heerlijk zonnetje alvast maar eens naar het VN-gebouw gelopen en de Visitors Entrance gezocht waar ik mij morgen moet gaan inschrijven. Doodse stilte daar op zondag, geen vlaggen en geen mensen; dat zal morgen wel anders zijn.

Op de Inleiding die ik bij het ministerie van Buitenlandse Zaken heb gehouden op 24 februari heb ik goede positieve reacties gekregen, die mij aanleiding gaven tot onderstaande toevoeging:

Het dilemma is, dat met het oogmerk de positie en situatie van vrouwen te verbeteren, we aansluiting zullen moeten zoeken bij de mannenbeweging en bij de mannen die willen bewegen, dat we ons zullen moeten verdiepen in het ''boys problem''en in ''de crisis in de mannelijkheid'', dus in de situatie van jongens en mannen, terwijl ons doel en onze invalshoek is om de rol van jongens en mannen bij het realiseren van gender-gelijkheid te verduidelijken, te versterken en te benadrukken.

Ik zie dan ook als mijn belangrijkste taak, zowel bij CSW als straks in oktober bij de AVVN, om kennis en ervaringen te verzamelen over hoe jongens en mannen kunnen worden aangespoord, opgevoed en ondersteund om hun rol bij het realiseren van een grotere gender-gelijkheid te realiseren.

Bij terugkost in Nederland wil ik ook graag nader in gesprek komen met mannen en mannenorganisaties die zich hiermee bezighoeden en in deze invalshoek geïnteresseerd zijn.
Den Haag, dinsdag 24 febrari 2004


[ Pagina: <<< 1 2 3 ]