zaterdag 26 september 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 2004
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  ONZE VROUW IN  >  NEW YORK
 >  2004 
ONZE VROUW IN NEW YORK - 2004

New York City, 12 oktober 2004.

Vandaag 7 afspraken – zoals ik al zei een vol en interessant programma - waarvan ik speciaal wil noemen :

 • Bezoek aan UNICEF, het fonds voor hulp aan kinderen en aan kinderen in noodsituaties

Het fonds drijft voor 85% op particuliere donaties (denk aan de bekende Unicef kaarten).

Wat veel indruk maakt is de noodhulp die Unicef biedt en de geavanceerde middelen die daarbij worden ingezet.

Werkende vanuit de visie dat onderwijs aan kinderen bescherming, voedsel, water, rust en een mogelijheid tot traumaverwerking biedt, begint Unicef met noodscholen. Een noodschool zit in een Box, een bouwpakket in een container. Zo zijn Boxes voor meerdere doeleinden om de eerste hulp te kunnen geven.

Unicef is vaak als eerste in een noodgebied om korte termijn hulp te bieden. Zij kunnen zo snel reageren door hun OPSCEN, een operationeel centrum met een 24 uurs oog op de hele wereld. Vooral dreigende natuurrampen worden gemonitored, maar ook het nieuws in alle werelddelen en in 150 landen.

 • HIV/Aids

Er is bijzondere aandacht voor meisjes; toegang tot onderwijs om die achterstand in te halen, bescherming tegen sexueel geweld en voorkomen van besmetting met HIV/Aids.

Jonge vrouwen lopen 6x zoveel kans om besmet te worden met HIV/Aids!

Er zijn momenteel meer dan 2 miljoen kinderen onder de 15 jaar besmet en het ergste (de tweede golf) moet nog komen.

 • De Derde Commissie over Advancement of Women

’s-Middags start in de Derde Commissie mijn onderwerp met een aantal inleidingen, een vragenuurtje en als eerste het statement door Nederland namens de EU.

Aan het woord komen DAW, UNIFEM, CEDAW en INSTRAW. Niet zo boeiend, want de dames lichten hun rapporten toe (die op zichzelf wel interessant zijn).

 • Twee Nobel prijzen

De Nobelprijs voor Vrede en de Nobelprijs voor literatuur is naar een vrouw gegaan; en dit was afgelopen week goed nieuws, melden een aatal spreeksters.

 • CSW

Carolyn Hannan vestigt de aandacht op de komende vergadering in maart van de CSW (Commision on the Status of Women), waar de implementatie de van Beijing Declaratie en het Platform for Action (Beijing+10)  en de Eerste Vrouwenconferentie in Mexico in 1975 op de agenda staan. Er komen verschillende belangrijke Panels en Ronde Tafel bijeenkomsten in verschillende landen om deze CSW voor te bereiden.  De bijdragen van NGO’s en verschillende organisaties van de VN zullen worden verwerkt in de studie/het  rapport van de Secretaris Generaal.
New York City, 11 oktober 2004

Mijn tweede week in NY en nog steeds een stralend blauwe lucht.

Vandaag twee belangrijke, maar geheel verschillende afspraken.

 • Gesprek met de Plaatsvervangend Secretaris Generaal, Mevrouw Louise Frechette.

Een ontvangst op hoog niveau op de hoogste (38e) etage van het VN kantoor.

Zachte vloerbedekking, houten lambrizering en een grote, indrukwekkende en gewapende beveiligingsbeamte achter een groot bureau, die ons vriendelijk ontvangt. Daarna een secretaresse en 2 medewerkers die ons begeleiden naar de vergaderkamer. Eerst een foto van de Kamerleden met Mevrouw Frechette; daarna zetten we ons rond de tafel.

We spreken over het High Panel dat zich bezighoudt met Veiligheid en Bedreigingen en over de extra training die VN personeel nu krijgt.

 • Gesprek met Bevolkingsfonds (UNFPA).

Nederland is hoofddonor van dit Fonds met 58 miljoen Euro; we worden ontvangen door Directeur Obaid en minstens 10 van haar medewerkers, waaronder veel Nederlanders.

Het Bevolkingsfonds werkt op uitnodiging in 147 landen en via lokale deskundigen en NGO’s.

Interessant te vermelden dat Mars-chocolade een goede donor is. Wat een prachtig idee voor Nederlandse ondernemers om na te volgen!

UNFPA werkt aan de implementatie van de Cairo-Resolutie; deze week wordt het 10-jarig bestaan van deze resolutie gevierd.

Hoofdonderwerp van gesprek zijn Reproductieve Rechten en onderwerpen die daarmee verband houden, zoals moedersterfte, teenager-zwangerschappen, HIV/Aids, genitale verminking, voorbehoedmiddelen. Ook werkt men vanuit de visie dat er een grote samenhang is tussen armoede en reproductieve rechten en dat de Millennium Goals moeilijk te realiseren zullen zijn zonder reproductieve rechten en de mogelijkheid tot geboorteregeling.

Sinds 2002 ontvangt het Bevolkingsfonds geen geld meer van de USA!!

Het positieve besluit van het Congres om het Bevolkingsfonds te subsidieren, heeft President Bush persoonlijk teruggedraaid. De officiele reden voor zijn besluit is dat het Fonds in China werkt en daar zou meewerken aan abortussen. Zowel Engelend als de VS stuurden een delegatie om dit te onderzoeken en rapporteerden positief over het werk van het Bevolkingsfonds... Maar nog steeds geen geld van de VS. De VS staan hierin geheel geïsoleerd, behalve de steun van het Vaticaan en soms de (politieke) steun van Soedan.

Vanuit een particulier initiatief is toen in de VS een iternet-actie gestart om per persoon 1 Dollar te doneren; dit heeft inmiddels geleid tot een gift van 2 miljoen dollar.

We praten over genitale verminking en dat het belangrijk is om te herhalen dat dit niet voortkomt uit de Islam, maar dat het een culturele gewoonte is. Door een pleidooi te houden om fgm als onderdeel van initiatie ritueel op latere leeftijd te doen plaatsvinden, wordt er tijd gecreeerd voor beinvloeding.

 • HIV/AIDS en Reproductive Health

80/85 % van de besmettingsgevallen komt via sexueel contact. Er is een groot tekort aan betaalbare en betrouwbare condooms en dit tekort groeit.

Gewerkt wordt aan het condoom voor vrouwen; probleem is echter dat dit vele malen duurder is dan het condoom voor mannen ..., maar het kan in principe meerdere malen worden gebruikt en toegepast in bedreigende oorlogssituaties.

“Zolang vrouwen arm zijn, onontwikkeld en ondergeschikt, zal het HIV/AIDS probleem niet worden opgelost”, zegt een van de mederwerkers.

En: “Hoe kan een vouw in een ondergeschikte positie, ook binnen het huwelijk, ooit onderhandelen over onbeschermde sex en over het gebruik van een condoom ...”.
New York City, dinsdag 5 oktober 2004

-- 10.00 uur, Veiligheidsraad

De temperatuur in de zaal van de Veiligheidsraad is ijzig; de speech van de Speciale Vertegenwoordiger van de Secretaris Generaal voor Soedan – Jan Pronk - is indringend en weinig hoopvol. De oorlogsacties van beide kanten zijn niet gestopt en er zijn geen nadere stappen in de richting van een vrede gedaan!
Een kleine positieve mogelijkheid ziet Pronk op politiek niveau. Samenwerking met een derde partij, de Afrikaanse Unie, is noodzakelijk om o.a. de mensen in de kampen te beschermen, de eigendommen van burgers te beschermen en om als een buffer te kunnen dienen tussen de burgers en potentiele aanvallers.
Er moet vooral worden samengewerkt met locale organisaties, waaronder vrouwengroepen. (Is dit laatste een obligate toevoeging?)
Pronk waarschuwt om niet alleen hulp aan de slachtoffers te bieden zonder de oorzaak van het conflict aan te pakken. Er zijn nu al bijna 4 miljoen vluchtelingen, waarvan de helft uit een vorige ‘vergeten’ oorlog!

-- 12.30 uur, Lunch met Heleen Bakker PV-medewerker voor genderzaken.

In een druk, bruin en lawaaiig café bespreken we de moeilijkheid van gendermainstreaming, dat het meer moet betekenen dan –zoals nu nog meestal gebeurt- het toevoegen van een bijzin! Zij vertelt hoe moeizaam de aandacht voor vrouwen bij het werken aan de Millennium Goals groeit, terwijl toch een een aantal van deze doelen voornamelijk betrekking heeft op vrouwen en genderkwesties…. Het zal nog wel even duren voordat alle specialisten een genderbril hebben opgezet en er ook door kunnen kijken!

-- 13.30 uur, Briefing door DAW (Division on the Advancement of Women) en het Secretariaat van de Speciale Adviseur voor Gender Zaken.

Een saaie en weinig inspirerende briefing over alle rapporten die straks (13,14 en 15/10) in de 3e Commissie besproken gaan worden. Heleen Bakker zal voor mij de rapporten laten verzamelen. Ook zijn ze te lezen op de DAW-website en straks na 25/10 bij mij in te zien. Carolyn Hannan zit de bijeenkomst voor en haar medewerkers lichten de rapporten toe.

 • De nieuwe plaatsvervangend directeur van DAW –Sylvie Cohen- wordt voorgesteld.
 • De opvolgster van Angela King zal op 15 november beginnen, haar naam is Rachel Mayanja.
 • Ter gelegenheid van de 4e verjaardag van resolutie 1325 zal er op 28 oktober een open discussie zijn over Women, Peace and Security. Jammer, dan ben ik alweer in Den Haag.

-- 17.30 uur, Gesprek met de PV de heer Van den Berg, op het kantoor van de Missie.

Over de opbouw en werkwijze van de Permanente Vertegenwoordiging, over de rol van Nederland als klein maar tamelijk (top 20) invloedrijk land.
Over de kracht/macht van een unaniem opererend Europa als richtringbepaler voor veel andere landen. En over de matige belangstelling in Nederland en bij Kamerleden voor het werk van de Verenigde Naties en het belang hiervan voor de Nederlandse politiek.
New York City, dinsdag 4 oktober 2004.

Mijn eerste officiële dag als niet-ambtelijk delegatielid.

Ik word om 8.00 uur verwacht op het kantoor van de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Verenigde Naties (kortweg de Missie genoemd).

Onze delegatie bestaat uit vertegenwoordigers van 1e en 2e Kamer, werkgevers- en werknemersorganisaties, jongeren- en vrouwenorganisaties; dit jaar komt deze groep in dezelfde periode zodat er voor ons een mooi  programma is gemaakt.

De plaatsvervangend Permanente Vertegenoordiger (Plv. PV), Arjan Hamburger, houdt zich persoonlijk met onze delegatie bezig. Dit betekent dat wij goed, zinvol en instructief zullen worden beziggehouden en een druk programma hebben, waarin bovendien rekening is gehouden met onze speciale wensen.

Druk is het ook op het kantoor van de Missie, waar het aantal medewerkers tijdelijk is verdubbeld in verband met het vele werk als Voorzitter van de EU. Ik realiseer me nu dat de EU met 25 lidstaten, een belangrijke 13% van de VN-leden uitmaakt, meer dan 36% aan het VN-budget betaalt en ongeveer 50% van alle vrijwille bijdragen aan fondsen en programma’s levert.

Na een korte stafvergadering van 8.15 tot 8.45 uur onder leiding van de PV Van den Berg, waarin we met de staf kennismaken en horen wat er zoal in de verschillende Commissies speelt, ga ik op de foto voor het zo fel begeerde pasje waarmee ik toegang heb tot alle niet-besloten bijeenkomsten in het VN-gebouw.

Om 10.00 uur naar de Plenaire Algemene Vergadering, waar onze PV (= ambassadeur Van den Berg) namens de EU een statement uitspreekt over ''Het verbeteren van de werkprocedures van de Algemene Vergadering'' en ''Het versterken van het VN systeem''. Hij besteedt o.a. aandacht aan het Cardoso-rapport, dat gaat over de relatie tussen de VN en Civil Society, met name de NGO’s.

“Omdat de wereld sterk is veranderd in de 60 jaar dat de VN bestaan, moeten de VN de blik meer naar buiten gaan richten. Dit kan alleen maar door een nauwe samenwerking en goede contacten met NGO’s. Daartoe zullen NGO’s moeten kunnen gaan meepraten in vergaderingen en in de Algemene Vergadering. Maar: de wijze van accreditatie (en met name de selectie van NGO’s) behoeft nodig verbetering, stroomlijning en screening. De deelname van vrouwenorganisaties moet worden aangemoedigd, gezien haar relevante inbreng to nu toe”.

Over de organisatie van de VN zelf, zegt Van den Berg dat het Human Resource Management hier geweldig achterloopt. Hij pleit voor een betere gender balance (vrouwen zijn  sterk ondervertegenwoordigd in de staf en zeer slecht vertegenwoordigd in de hogere functies !). Bij nalezing blijkt me, dat in het Cardoso-rapport geen aandacht wordt besteed aan deze achterblijvende participatie van vrouwen!

‘s Middags een heerlijke lunch in de prachtig aan East River gelegen ambtswoning van de PV, ter gelegenheid van de ondertekening van een unieke samenwerkingsovereenkomst. Het UNDP (Development Goals) en het SVN (Nederlandse Ontwikkelingsorganisatie) gaan samenwerken om de Development Goals te realiseren in de 26 landen waar SVN werkzaam is. Deze overeenkomst in de eerste in zijn soort en sluit aan bij de aanbevelingen van het Cardoso-rapport om meer en beter te gaan samenwerken met NGO’s in de ontwikkelingslanden en om hun kennis en ervaring te gbruiken, dan wel te versterken. SVN heeft als aanpak en filosofie “Capacity Building”’ dus in het helpen opbouwen en versterken van locale organisaties en infrastructuren.

De UN Development Goals, zols armoedebestrijding, HIV/AIDS-bestrijding, gendermainstreaming, eductie, afnemen van kindersterfte, richten zich uitgesproken op de positieverbetering van meisjes en vrouwen. Ik maak een afspraak met de SVN-bestuurders om in Den Haag een vervolggesprek te hebben.

Volgt de feestelijke ondertekening van de overeenkomst.

Vanavond gezamenlijk eten met de delegatieleden; morgen luisteren naar de toespraak van Jan Pronk in de Veiligheidsraad.De 48e zitting van de Commission on the Status of Women (CSW), New York, maart 2004

Van 1 tot 13 maart was ik op kosten van de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) als NGO-vertegenwoordiger bij de 48e zitting van de CSW (Commission on the Status of Women) in New York. Onderstaand het verslag van mijn activiteiten, ervaringen en belevenissen daar.
 
Twee onderwerpen stonden op de a.s. CSW-bijeenkomst speciaal op de agenda:
 1. De participatie van vrouwen bij conflictpreventie, -hantering en -oplossing en vredesopbouw
 2. De rol van jongens en mannen voor het bereiken van sexe- gelijkheid.
Met dit laatste onderwerp heb ik mij met name beziggehouden. Op 24 februari hield ik hierover een korte inleiding voor de aanwezige NGO's en de regeringsdelegatie. Hieronder - chronologisch, meest recente bijdrage bovenaan - mijn berichten uit New York.

Meer informatie over de CSW-vergadering ? Lees ook de ''Berichten uit New York'' van Ines Orobio de Castro (E-Quality).

Nieuws rond de CSW-vergadering:
New York, vrijdag 12 maart 2004 
 
Vaders

 • Het NGO Commitee voor Geestelijke Gezondheid organiseerde eergisteren een panel waar de Surinamer Carl Breeveld van ''Man mit Man''  vertelde hoe zijn organisatie - die werkt vanuit de kerk - aan Surinaamse mannen leert hoe zij hun rol en verantwoordelijkheid als vaders (en echtgenoten) moeten oppakken.
  Dat zij aandacht en begrip moeten ontwikkelen voor de behoeften van vrouwen en meisjes, moeten helpen bij de dagelijkse taken en zich niet mogen onttrekken aan hun financiele verplichtingen.
  Zijn organisatie, die pas sinds 1999 bestaat,  heeft al 60 groepen opgericht, ook in de dunbevolkte districten; ieder jaar worden op verschillende plaatsen bijeenkomsten gehouden over ''ongebruikelijke'' onderwerpen, zoals emoties, relaties, geweld tegen vrouwen.
  Man mit Man werkt vanuit de gedachte dat er een herdefiniëring moet komen van de bestaande machtsstructuur en van het begrip ''mannelijkheid''.  Men wil werken met mannen om de positie van vrouwen (en mannen) te verbeteren.
 • Vandaag organiseerde Verontruste vrouwen voor Amerika'' een bijeenkomst over de Ecology van het Vaderschap, waar een psychologisch onderzoeker een exposé gaf over ''de crisis in het vaderschap''.
  Hoewel deze bijeenkomst werd georganiseerd door de Family Lobby en deze groep nu niet bepaald uitmunt in een genuanceerde benadering, was dit een interessante presentatie over ''de man die 's zondags het vlees snijdt''. Over het gegeven dat de meeste mannen nog steeds te weinig aandacht besteden aan hun vaderrol, wat zij hierdoor zichzelf en hun dochters en hun zoons tekort doen.

Afscheid van Angela King

Twee maal werd vandaag op ontroerende wijze afscheid genomen van Angela King, special adviser to the Secretary General on the advancement of women. Tijdens de ochtendbriefing voor de NGO's en tijdens de slotzitting van de CSW. Zij kon ons geruststellen: in de vacature zal opnieuw worden voorzien, heeft Kofi Annan haar nog recentelijk toegezegd. Mannen moeten hun verantwoordelijkheid gaan nemen, ze moeten hun positie gaan herdefiniëren, want het is voor hen een kwestie van overleven! Vooral op het gebied van sex moeten mannen gaan leren dat dit niet vrijblijvend is. En vrouwen blijf vooral solidair en let erop dat er een 50/50 samenstelling komt in alle vertegenwoordigende organen, ook in de delegaties naar de VN (let op NL!).
Ik zal altijd jullie vriend blijven en een strijder voor de positie van vrouwen Tweemaal een staande ovatie en bloemen.
 
Unifem

Dat is toch wel een anti-reclame voor dat vooruitstrevende Nederland! Het besluit om de - substantiele 20% - donatie aan Unifem te gaan stoppen,wordt hier zeer kritisch besproken. Vooral het argument van onze Minister dat het nu voorbij is met het subsidiëren van projecten en dat het tijd wordt voor gender mainstreaming, wordt hier in de wandelgangen kritisch ontvangen. Het werk van Unifem wordt hiet beschreven als een ingang of facilitator voor gender mainstreaming. Wie anders zou deze zaken moeten oppakken en tot wie anders zou men zich moeten wenden. De programma's van Unifem zijn wel degelijk een specifiek en genderdeskundig onderdeel van breder VN-werk, zoals bijvoorbeeld zeer recent in Iraq. Niet goed voor de Nederlandse reputatie, merk ik...
 
Mijn statement in de Algemene Vergadering in oktober...

Vandaag nog eens met de Missie gebeld; vooral omdat het niet zo goed gaat met de onderhandelingen en er een sterke behoudende (reactionaire, fundamentalistische) stroming is, zou een NGO statement belangrijk kunnen zijn. Het wordt mij nu duidelijk dat het voorzitterschap van de EU het aan Nederland onmogelijk maakt om de beschikbare spreektijd aan één van de EU-landen te geven.
Dus wordt het nu zoeken naar een andere mogelijkheid om te communiceren, bv. via een geschreven tekst of door het organiseren van een site-event in samenwerking met bv. anderen uit de EU. Alles in en na overleg met het Ministerie van Buitenlandse Zaken uiteraard.
 
Afsluiting van de 48e CSW

Gisteren de gehele dag de onderhandelingen over ''Boys and Men'' met zorg gevolgd. Zullen de landen het binnen de gestelde tijd eens kunnen worden ? Er wordt tot laat in de avond gelobbied, compromisvoorstellen gedaan en die weer met andere groepen besproken. Nog steeds opereert de VS alleen; het is onduidelijk in hoeverre de VS zal gaan instemmen met ''reproductieve en sexuele rechten van vrouwen'' en met services and programma's, die immers de mogelijkheid openen voor voorlichting en voorbehoedmiddelen. (In een persbericht van 11/3  lees ik tot mijn ontsteltenis dat de VS de enige tegenstemmers zijn op de ICPD-conferentie ''Caïro+10'' over bevolkingspolitiek van meer dan 40 Zuid-Amerikaanse landen. De VS stelt daar te betreuren dat ''onthouding'' niet expliciet genoemd wordt als methode voor geboorteregeling en wil op geen enkele manier de indruk wekken abortus te promoten of te ondersteunen.)   
Vandaag gaat alles plotseling heel voorspoedig en worden nog voor 15.00 uur de teksten over de beide thema's vastgesteld. Het is mooi en uiteindelijk heel positief dat is toegewerkt naar een gezamenlijke tekst, toch kan ik me niet echt tevreden voelen met het uiteindelijke resultaat. Geen ''reproductieve en sexuele rechten'' in de tekst, maar ''human rights'',  wel ''services and programmes'', behalve de rol van ''mannen als vaders'', nu ook ' verzorgers en wettelijke vertegenwoordigers'', niet het begrip ''stereotypering'', maar het voor velerlei interpretaties vatbare ''harmful traditional perceptions''.
De VS heeft als wisselgeld een extra paragraaf (6c) uit de hoge hoed getoverd over vaders en moeders en familieverantwoordelijkheden.
 
Resoluties

Het is niet gelukt - en de EU betreurt dat in haar laatste statement - om Beiijng+5 en het Platform for Action herbevestigd te krijgen. Niet openbreken, maar ook niet onderschrijven!
Soms lijkt het wel of we teruggaan in de tijd, hoor ik teksten die ik 25 jaar geleden hoorde... Een aantal landen (Sudan, Pakistan en ...) vindt het nodig te benadrukken dat zij niet instemmen met het Rapport van de Secretaris-Generaal over Jongens en Mannen, hoewel zo'n instemming niet aan de orde is.
De gevoelige kwestie in hoeverre de CSW officieel inzicht in en toegang krijgt tot documenten van andere VN-commissies betreffende de situatie van vrouwen in lidstaten, blijkt nog steeds zó gevoelig, dat besloten wordt hier pas weer in 2005 op terug te komen. Sommige landen vrezen pottenkijkers als het gaat om de positie van vrouwen in hun land!!
 
Na vele complimenten aan de organisatoren, de goede tolk-vrijwilligers en vooral de procedurele voorzitters van de themabesprekingen, wordt de 48e CSW afgesloten met applaus en omhelzingen van de organisatoren.
Wij Nederlandse NGO-vertegenwoordigers praten nog even na en nemen dan afscheid.  

Hiermee is dan ook een einde gekomen aan mijn dagelijkse verslaglegging. Binnenkort kom kom ik met een vervolgbericht.
New York, dinsdag 9 maart 2004

Iraq; hoe gebruik te maken van de overgangswetgeving om vrouwen in posities te krijgen

De dag begint voor mij met het bijwonen van een paneldiscussie met Vrouwen uit Iraq, georganiseerd door de Permanente Missie van Nederland bij de VN. Een goed initiatief, waar veel NGO's en organisaties van de VN op af komen. Zes hoog opgeleide en moedige vrouwen vertellen ons over de situatie in hun land; over de overgang naar een tot nu toe onbekend democratisch bestel en over het oprichten van een Vrouwenbeweging. Ze vertellen ons dat er nog nooit eerder in Iraq een ''civil society''  was, dat vrouwen nog moeten leren beseffen dat zij kunnen/mogen participeren, dat er grote behoefte is aan trainingen om vrouwen te leren hoe zij van hun democratische rechten gebruik kunnen maken, enz.
Leuk is om te horen hoe op 18 februari in het hele land vrouwen de straat zijn opgegaan om folders uit te delen, waarin een 40% participatie van vrouwen wordt geeist ! Er zijn genoeg goed opgeleide vrouwen (!), maar hoe krijgen we hen in de besluitvormende posities ?!
Afschuwelijk om te horen hoe onveilig het in het land is, speciaal voor de nieuwe overheidsdienaren (politie, politici, ambtenaren). Zij lopen allen gevaar voor hun leven; de meesten hebben al meerdere aanslagen op hun leven meegemaakt en velen worden gedood. Deze terroristische acties komen niet van aanhangers van het oude Sadam-regime, maar zijn afkomstig van een internationale terroristische beweging...
De gezondheidszorg kampt na drie oorlogen met slecht geoutilleerde ziekenhuizen, tekort aan medicamenten en het eerdere vertrek van veel goede artsen naar het buitenland. De vele weduwen die geen kostwinner hebben, kunnen geen medische zorg betalen en er komen nieuwe ziektes en epidemieën.
Hulp bij het opleiden van verpleegkundigen is dringend nodig. Maar ook hulp bij het opzetten van trainingen (train de trainers) over bijv. spreken in het openbaar. Te veel om op te noemen en waar te beginnen?
De advocate vertelt hoe zij voorheen geen kans zag de wet toegepast te krijgen en dat zij haar cliënt zelden of nooit kon spreken. Overtredingen van de wet gebeurden het vaakst ín het systeem zelf ! Hierin komt nu verandering, maar dat vraagt grote aanpassingen.
Van vele kanten wordt serieus gevraagd naar concrete mogelijkheden om hulp te bieden; ook na afloop van de bijeenkomst wordt druk nagepraat met de Iraakse vrouwen (die buitengewoon goed Engels praten).

Ontvangst op de Missie van Nederland bij de VN in New York

Om 11 uur worden wij, de Nederlandse NGO-vertegenwoordigsters, ontvangen door de Nederlandse Ambassadeur bij de Verenigde Naties, de heer van den Berg. Ook aanwezig zijn de delegatieleden Peggy Visser en Jan Derk Hof, die ook bij de Missie werken en Flora van Houwelingen, de Nederlandse Delegatieleider.
Onder het genot van heerlijke Amerikaanse cookies luisteren wij naar een zeer instructief verhaal van de ambassadeur over de werking en situering van de missie en de VN. Met 35 mensen, waarvan 12 met een diplomatieke status, worden 3 hoofdtaken uitgevoerd, nl. op politiek niveau, op sociaal-economisch- en ontwikkelingshulpgebied en op institutioneel-organisatorisch terrein. Wat betreft dit laatste werkterrein wordt door Nederland ieder jaar een thema op het gebied van het functioneren van de VN opgepakt. Dit jaar organiseert Nederland een Panel op basis van uitspraken van Secretaris-Generaal Kofi Annan naar aanleiding van het buiten de VN om optreden van Amerika in Iraq. In april verschijnt een rapport over twee issues, nl. de kwestie van buiten de VN om tot acties komen en over het ''preventieve'' karakter van dergelijke acties. Er zal veel belangstelling zijn voor dit rapport, temeer daar het de mening bevat van meerdere lidstaten.
 
Het onderhandelen is begonnen

In deze tweede week van de 48e zitting van de CSW is nu het onderhandelen op gang gekomen. Eerst nog het verkennen van de meningen van de verschillende landen of groepen van landen, zoals de Europese Unie. Nu het doornemen van de teksten met de amandementen. Prachtig om te zien hoe de voorzitter steeds weer samenvat over welke zinnen en woorden de landen het eens zijn en hoe langzaam maar zeker zich teksten ontwikkelen waarover consensus bestaat.
Vanmiddag de onderhandelingen over ''Jongens en mannen...'' bijgewoond, met de teksten in mijn hand en druk meeschrijvend.
De US opereren nu alleen, maken niet meer deel uit van een groep ! Hun  tekstvoorstellen, die steeds sterke pro-family aspecten bevatten, worden opvallend vaak ondersteund door de Holy Seat (het Vaticaan), leveren lange discussies op en de voorzitter wijst de vergadering erop dat we op deze manier niet op tijd klaarkomen. Vooral over de rol van vaders en moeders versus wettelijke vertegenwoordigers en verzorgers wordt lang gepraat, evenals over de norm van het opgroeien in een gezin met een vader en een moeder (lijkt mij meer wishful thinking, zoals het Vaticaan dit concept beschrijft, als je denkt aan het grote aantal echtscheidingen, tienermoeders en Aids-wezen !).
De voorzitter geeft de landen het huiswerk mee om goed vooroverleg te hebben en stelt een aantal besluiten uit tot morgen. Interessante ervaring om mee te maken; geen productieve onderhandelingen.
Opvallend positief is het opereren van de EU; een gezamenlijk standpunt, dat door de EU-voorzitter (nu Ierland) naar voren wordt gebracht. Een standpunt dat meestal invloed heeft, doordat het reeds een product van onderhandeling (=compromis) is, heeft de heer van den Berg ons vanochtend uitgelegd.[ Pagina: <<< 1 2 3  >>>]