dinsdag 12 november 2019 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 18
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  DISCUSSIES  >  MAG AART JAN HE...
 >  BIJDRAGEN 11 - 20  >  18 

Krijtje van der Stoep

De BV Nederland heeft geen cent meer over voor emancipatie


Het maakt niet uit wat vrouwen en feministen ervan vinden; de B.V. Nederland heeft sowieso geen cent meer over voor emancipatie. De Geus kan wel zo mooi beweren: ''Wat er nog niet gerealiseerd is daarvoor moet het verantwoordelijke ministerie zorgen'', maar iedereen ziet dat alle ministeries stoppen met het subsidiŽren van voor vrouwen belangrijke organisaties. Dus het is gewoon schijnheilig om dat te zeggen.

Als Balkenende 2 met alle m/v's die er deel van uitmaken eerlijk is, dan komen ze ervoor uit dat ze niks over hebben voor de (yes - nog steeds noodzakelijke) bevrijding en gelijkberechtiging van vrouwen. Het is een belediging voor iedereen die aan emancipatie werkt en gewerkt heeft om te beweren dat het voltooid is. Daarmee zegt de Geus eigenlijk dat emancipatie niks voorstelt, want iedereen die vindt dat vrouwen gelijkgesteld zijn aan mannen in deze maatschappij en dat vrouwen alle nodige mensen- en burgerrechten bezitten is wel erg gauw tevreden.

Ik kom later terug op wat er volgens mij  niet  volledig bereikt is.

Met alle respect voor de mensen die gestreefd hebben naar vrijheid en gelijkberechtiging voor vrouwen. Het ligt niet aan dezen dat de weg nog lang is, maar aan de paternalisten die hun kont tegen de krib gooien en aan een nog grotere groep die aan struisvogelpolitiek doet en het onrecht niet wil zien.

Tsja, Aart Jan.... wat is gemakkelijker als je iets niet wilt doen dan te zeggen dat het niet meer nodig is iets te doen ? Balkenende 2 staat voor een zo patriarchaal en kapitalistisch mogelijk beleid. En vrouwenrechten stroken daar niet mee. Hoe is b.v waarneembaar in details dat deze regering paternalistisch-patriarchaal is?

 • Papa Jan Peter zal wel vertellen aan welke normen en waarden de burgertjes zich moeten houden, want dat weten we zelf niet zo goed.
 • Joods-Christelijke waarden willen vastleggen in de grondwet, zoals het CDA dat binnen de europese grondwet wil.
 • Een financieel beleid dat in de praktijk jonge, blanke, want gegoede gezinnetjes bevoordeelt en op alleengaanden beknibbelt.
 • Tendentieuze uitspreken van de minister-president over de uitvoering van de abortuswet, zie ''Balkenende belastert abortusklinieken'' (Janjo op Indymedia.nl, 16 januari 2003).
 • Stoppen met het subsidiŽren van voor vrouwen belangrijke organisaties, waardoor zelfs sommige zeer belangrijke internationale organisaties in hun bestaan bedreigd worden, zoals Unifem en het WGNRR (Women's Global Network for Reproductive Rights)
 • Uit het ziekenfonds schrappen van anticonceptie en sterilisatie.

Aan zulke dingen zie ik dat verworven vrouwenrechten en bestaande vrouwenorganisaties als bedreigend voor het patriarchaat worden ervaren. Waarom zouden ze anders wegbezuinigd moeten worden? Om het geld? Geld zat! Er worden immers miljarden in bodemloze-put projekten als Betuwelijn, HSL, Joint Strike Fighter, en het asfalteren van elke grasspriet gepompt? En dan nog kan er best een penthousje voor Jan Peter af, en dan nog is er voortdurend geld genoeg om een geldvretend en archaÔsch instituut als het koningshuis te blijven financieren. Dat alles van het belastinggeld van vrouwen.

Wij zijn een minderheidsgroep die een meerderheid vormt. Maar de vrouwenorganisaties moeten wegbezuinigd worden, en alle anticonceptie uit het ziekenfondspakket. HŤ, gezellig, we worden weer broedmachines. Ik heb hier helemaal geen zin in.

Als de regering iets heeft bereikt bij mij persoonlijk dan is het dat het onbehagen (en kijk uit - onbehagen is produktief) weer in alle hevigheid opbloeit. Het lijkt me niet nodig in detail uit te leggen wat er kapitalistisch is aan het huidige CDA/VVD/D66. ik ben toch al zo lang van stof. We hebben allemaal al gezien dat de armen armer worden en de rijken rijker en dat dat met dit beleid in een ijltempo verergert. Zo erg, dat het aantal zelfmoorden door financiŽle problemen nu al gestegen is en de ergste klappen moeten nog komen.

Het huidige beleid gaat betekenen dat heel veel vrouwen met anticonceptie in de problemen komen; dit niet kunnen betalen. Meer abortussen. En ik ben bang dat met de vinger in de pap van het christenfundamentalisme ook het recht op vrije abortus ter discussie zal staan. Niet heel binnenkort, maar wij feministen moeten hier alert op zijn, denk ik. Hopelijk zie ik het te somber in. Maar binnen de EU zijn de anti-abortus lobbygroepen al druk bezig de parlementsleden te bewerken. Alleen al hiermee liggen de randvoorwaarden voor een vrij en aan mannen gelijk leven voor vrouwen op de tocht.
 
Hoe kun je aan zelfontwikkeling en aan je eigen toekomst werken als individu en als groep terwijl ongewenste zwangerschap steeds vaker aan de orde is. Dat hakt er nogal in, dacht ik. Om op dit gebied  te bereiken wat we nu hebben is geknokt, en als we de reproduktieve rechten terug willen en voor zover we ze hebben, willen behouden en uitbreiden naar gebieden waar vrouwen ze niet hebben, dan moet er ook nu hard aan gewerkt worden en in de toekomst ook. En ik zie geen grote krachtige pro choice beweging hier en nu terwijl die wel nodig is. Ook internationaal is het glad ijs voor reproduktieve rechten. George Bush promoot wereldwijd het wegbezuinigen van geboorteregelingsklinieken en een abstinence only sex education. Als hij herkozen wordt, is dat afgezien van alle oorlogsellende ook niet best voor vrouwenrechten. Zie Bush tegen de rechten van de vrouw (ThinkPink op Indymedia.nl, 14 november 2002).

Maar de vraag was: is vrouwenemancipatie voltooid? Kijk of de eisen van de 2e golf gerealiseerd zijn. Niet helemaal dacht ik:

 • Zijn vrouwen evenredig vertegenwoordigd in het maatschappelijk leven?
 • Hebben (ook arm laag opgeleide) vrouwen voldoende politeke macht?
 • Is het door Kool-Smit en Burnier bepleite gelijke aantal uren werken voor vrouwen en mannen bereikt?
 • Worden vrouwen gelijk aan mannen betaald? nog steeds niet. 7 procent minder voor hetzelfde werk.
 • Doen mannen 50 procent van het huishoudelijk werk?
 • Zijn alle politieke partijen die weigeren vrouwen als lid te aanvaarden afgeschaft? O nee, van der Vlies zit nog gebakken.
 • Zijn er al openbare toiletten gratis voor vrouwen?
 • Is er al echt goedkope en echt op de wensen van vrouwen afgestemde kinderopvang?

En ook:

 • Is er al een sterke solidiare vrouwenbeweging waarin allochtone en autochtone vrouwen samenwerken?

De Geus kan wel zitten kankeren dat allochtonen minder geŽmancipeerd zijn dan autochtonen, maar dat hoort toch tweerichtingsverkeer te zijn. Het lijkt me voor ons vrouwen belangrijker dat we gezamenlijk iets opbouwen en dat we voor gezamenlijke rechten (anticonceptie, goedkope kinderopvang, gratis maandverband en tampons, politieke invloed voor alle vrouwen) opkomen, dan dat de ene helft op de andere helft zit te vitten vanwege een hoofddoekje.

Een derde golf is heel urgent. Anders moeten je dochters over twintig jaar helemaal opnieuw beginnen.

4 januari 2004