dinsdag 12 november 2019 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Start van de discussie
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  DISCUSSIES  >  MAG AART JAN HE...
 >  START VAN DE DI... 
MAG AART JAN HET LICHT UITDOEN ?

Op zaterdag 17 november heeft onze minister voor Emancipatie, Aart Jan de Geus, bij de manifestatie 25 jaar emancipatiebeleid gezegd :

''Aan het begin van deze eeuw gaan we met de emancipatie een nieuwe fase in. Een fase die in belangrijke mate zal worden gekenmerkt door de emancipatie van de vrouwen van allochtone herkomst. Zodat in de 21e eeuw voor alle vrouwen in Nederland geldt dat hun aanwezigheid op alle plekken in de samenleving vanzelfsprekend is. Dit raakt steeds meer alle onderdelen van kabinetsbeleid. Ik noemde al arbeidsmarkt-, onderwijs-, vreemdelingen-, integratie- en veiligheidsbeleid. Het is mijn ambitie om deze integrale aanpak de komende jaren zo vorm te geven dat een speciale portefeuille emancipatiebeleid bij de volgende kabinetsformatie overbodig is''.

Het Algemeen Dagblad rapporteert het wat minder omfloerst:

''De emancipatie van blanke vrouwen is af. Dat is de stellige overtuiging van minister Aart Jan de Geus (Sociale Zaken), die nu verantwoordelijk is voor het emancipatiebeleid. Hij vindt het niet nodig dat een volgend kabinet weer een bewindspersoon op de portefeuille zet. Vrouwen die het daarmee niet eens zijn, kunnen volgens hem geen afscheid nemen van hun strijd, terwijl die eigenlijk al voorbij is'' (AD, 17 november 2003).

Over deze prikkelende stellingname willen we op emancipatie.nl graag verder discussiŽren, onder het motto: Mag Aart Jan het licht uitdoen?

Onze aanzet voor de discussie is: Heeft minister De Geus gelijk ?  Vragen zijn bijvoorbeeld:

  • Is "de" emancipatie van "de" vrouw in Nederland inderdaad (bijna) voltooid? Gaat het inderdaad, zoals De Geus stelt, vooral om nog enkele achterstanden bij sommige groepen allochtone vrouwen (en mannen)?
  • Of blijft juist op allerlei terreinen nog langere tijd gerichte overheidsbemoeienis en overheidszorg nodig? Zo ja, is dat dan omdat het emancipatieproces in de samenleving het niet redt zonder de overheid? Of gaat de emancipatieproces toch wel zijn gang en moet de overheid haar beleid juist voortdurend bijstellen om de maatschappelijke ontwikkelingen niet te blokkeren ?
  • Kunnen de diverse actoren in het emancipatieproces, zoals de vrouwenbeweging en emancipatieproject-ontwikkelaars, het zelf af, zonder feitelijke of financiŽle steun/stimulans van de overheid?
  • Hoe belangrijk is in dit verband de evaluatie van het Meerjarenbeleidsplan Emancipatie (in 2005), met al z'n concrete doelstellingen en streefcijfers? Of de uitvoering van het Kabinetsstandpunt Gendermainstreaming uit 2001? Of de bevindingen van de toen aangekondigde visitatiecommissie (die overigens nog steeds op instelling wacht)? Heeft De Geus gelijk als hij bij voorbaat al zo optimisch is over de uitkomsten?
  • Is de benadering van De Geus een logische stap ? Of is hier misschien een nieuwe bewindspersoon emancipatie aan het woord die zich wat meer wil profileren? Zoals eerder minister Ad Melkert (1995: "in deze nieuwe fase gaat het om uitvoering van beleid'), staatssecretaris Verstand (2001: "we gaan een nieuwe fase in, die van gendermainstreaming") en staatssecretaris Phoa (2002: "Er is liefdevolle aandacht nodig, it takes two to tango").

Zie voor de reacties op "de ambitie" van De Geus: ons dossier 034: Emancipatieportefeuille in Kabinet.

Naar de discussiebijdragen