zondag 5 december 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Brigitte Theeuwen
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  EMANCIPATIE AGE...  >  OPINIES
 >  BRIGITTE THEEUWEN 
De top 3 emancipatie-onderwerpen van:

Brigitte Theeuwen
Directeur van Enzovoort - innovatie in emancipatie

 

  1. Gelijk profijt
  2. Veiligheid
  3. Participatie

 

Algemeen:

Centraal in het werk van Enzovoort staat het stimuleren en ondersteunen van emancipatieprocessen in de provincie Gelderland. In de dagelijkse praktijk betekent dit: projectontwikkeling op vlakken waar emancipatie aan de orde is, en advies geven over het versterken van beleid, projecten en processen. In onze dagelijkse praktijk komen we een veelheid aan thema’ s tegen die dringend toe zijn aan (nieuwe) emancipatieperspectieven. 

ad 1 Gelijk profijt : specifieke instrumenten

In Nederland wordt dagelijks beleid geformuleerd en uitgevoerd. Maatregelen worden genomen met de intentie om Nederland leefbaarder te maken voor iedereen. Toch blijkt in de praktijk niet iedereen gelijkelijk te profiteren van dit beleid. Analyse van de effecten en opbrengsten van beleid is nodig om daadwerkelijk meer rechtvaardigheid te bereiken. Voor allerlei groeperingen en voor vrouwen binnen elke groepering.Want emancipatie stopt niet bij gelijke rechten en gelijke kansen, het gaat ook om gelijk profijt.
Dit is niet eenvoudig, maar juist erg gecompliceerd: er spelen veel verschillende aspecten een rol spelen. Daarom zijn er, naast een sterke visie en kennis, specifieke instrumenten nodig. Sommige daarvan zijn al voorhanden. Met een checklist of met een toets is in beeld te brengen of bijvoorbeeld algemeen geformuleerd ouderenbeleid voor allochtone oudere vrouwen het gewenste effect heeft. Essentieel is echter de keuze om voor rechtvaardigheid te gaan als basis om de problemen in onze huidige samenleving op te lossen. Die keuze dient door de politiek gemaakt te worden.

ad 2: Veiligheid : ook binnenshuis

De overheid heeft zowel publiek als privaat een taak op dit gebied. Dikwijls verschuilt men zich bij geweld binnenshuis nog achter het feit dat slachtoffers geen aangifte doen. Opvallend. Want op andere terreinen speelt dit in het geheel niet:. Bijvoorbeeld: wanneer een minderjarige, met toestemming van de ouders, zonder rijbewijs een auto van de oprit in de garage rijdt, is dit strafbaar en kan de politie een bekeuring geven. Ook zonder aangifte.
Nu wil ik niet zeggen dat bekeuringen geweld de wereld uit helpen. Maar wel dat er vele andere mogelijkheden zijn om je als overheid met geweld binnenshuis te bemoeien. In allerlei steden zijn heel bruikbare ervaringen opgedaan met samenwerking tussen politie, hulpverleners en sociale dienst. Die samenwerkings-verbanden dienen te worden uitgebreid, in de stad en ook op het platteland. De overheid kan hierin een belangrijke rol vervullen.
In vele steden staat men op het punt om integraal veiligheidsbeleid te formuleren. Hierin dienen ook protocollen bij geweld binnenshuis te worden opgenomen.

ad 3: Participatie

Participatie blíjft een punt van aandacht. Zowel in politieke als in maatschappelijke organisaties stagneert de participatie van vrouwen bij 20 tot 30 %. En er zijn helaas de nodige uitschieters naar beneden. Zoals het aantal ministers en staatssecretarissen in het gevallen kabinet. Of in de reconstructie- en streekcommissies die momenteel in Gelderland worden geďnstalleerd. Daar kan het zomaar voorkomen, dat er geen enkel vrouwelijk lid is! En dat de belangen van vrouwen op het platteland niet verwoord worden.
Ook management van water wordt dagelijks actueler in Nederland. En hoeveel vrouwen zijn daarbij betrokken? Gemiddeld nog geen 10 %. In het Gelderse polderdistrict de Tieler en Culemborger Waarden heeft zelfs nooit een vrouw zitting genomen sinds de oprichting in 1327. Daar waar vrouwen wel participeren, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt doen zich weer andere verschijnselen voor, waardoor vrouwen minder invloed hebben en slechter betaald worden. Een effectieve strategie werkt van twee kanten: weerbare vrouwen en een open houding en open organisatiecultuur bij zittende leden.