vrijdag 3 april 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 O
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  DEN HAAG  >  VROUWEN EN PARLEMENT  >  BEROEP KAMERLID V
 >  ALFABETISCH  > 

O

M.J. (MARJET) OCKELS

T. (TARA) OEDAYRAJ SINGH VARMA

H.J. (ANNIE) VAN OMMEREN-AVERINK

M.G.H.C. (RIA) OOMEN-RUIJTEN

DRS. F. (FADIME) ORG▄

M.J.H. (GREETJE) DEN OUDEN-DEKKERS


M.J. (MARJET) OCKELS

PvdA (Partij van de Arbeid) tot september 1993 / Nieuwe Partij vanaf september 1993
Lid Tweede Kamer van 4 juni 1991 tot 16 mei 1994

'Ik verwachtte teamgeest, maar het werd de pikorde.'
(Ockels in De Gooi- en Eemlander, 22 september 1993)

Terreinen/onderwerpen
Hield zich in de Tweede Kamer bezig met visserij en volksgezondheid

Persoonlijke gegevens
geboren:
Almelo, 12 november 1943
familie-achtergrond:
is zuster van ruimtevaarder Wubbo Ockels
opleiding:
HBS (drie jaar), opleiding hersenpathologisch assistente
loopbaan:
medewerkster apotheekhoudende huisartsenpraktijk, toelichting: 20 jaar, gemeenteraadslid van Ulrum, wethouder van Ulrum tot 1987
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gescheiden
woonplaats:
Zoutkamp  

Nadere bijzonderheden
*uitte in een interview in HP/De Tijd op Zondag (december 1992) kritiek op het functioneren van de PvdA-fractie en op het gedrag van fractiegenoten
*woonde wegens ziekte sinds begin 1993 geen vergaderingen meer bij en voerde als PvdA-Tweede-Kamerlid nimmer het woord
*brak op 21 september 1993 met de PvdA-fractie en trad op als onafhankelijk Kamerlid; ook trad zij toe tot `De Nieuwe Partij'
 


T. (TARA) OEDAYRAJ SINGH VARMA

GroenLinks
Lid Tweede Kamer vanaf 17 mei 1994

'Zwarte en migrantenvrouwen moeten nog veel zichtbaarder worden, dwars door alle partijen heen.'
(Tara Varma in Trouw, juli 1996)

Terreinen/onderwerpen
Lid van de vaste Kamercommissies voor Binnenlandse Zaken en voor Volksgezondheid, welzijn en sport. Tevens lid van de Commissie voor de Verzoekschriften

Persoonlijke gegevens
geboren:
Springland (Brits-Guyana), 29 augustus 1948
familie-achtergrond:
groeide op in Suriname in een Hindoestaanse onderwijzersfamilie. Haar grootvader was medeoprichter van de VHP, Verenigde Hindoestaanse Partij.
levensbeschouwing:
Hindoe, niet belijdend
opleiding:
Surinaamse kweekschool (geen diploma), Surinaamse Rechtschool (geen diploma), cursussen vreemdelingenrecht, cursussen kaderschool GroenLinks
loopbaan:
voor de CPN duo-lid gemeenteraad van Amsterdam van 1982 tot 1986, voor het Links Akkoord gemeenteraadslid van Amsterdam van 1986 tot 1994, voorzitter Landelijke Federatie Surinaamse Vrouwenzaken
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
samenwonend
woonplaats:
Amsterdam  

Nadere bijzonderheden
*kwam in 1969 naar Nederland om aan een gearrangeerd huwelijk te ontsnappen
*bestuurslid en vrijwilligster informatiepunt voor migranten
*voorzitter Service organisatie migranten media `SOM-Media'
omstreeks oktober 1994
*lid werkgroep kiesrecht voor migranten van het Nederlands Centrum voor Buitenlanders
*kreeg in 1996 regelmatig te maken met (telefonische) intimidaties vanuit extreem-rechtse hoek en werd op 21 mei 1996 voor haar huis gemolesteerd.
*houdt iedere vrijdag spreekuur bij het Informatiepunt voor Migranten in Amsterdam

Banden met de vrouwenbeweging
*columniste vrouwenweekblad `Furore', voor kamerlidmaatschap
*voorzitter Landelijke Federatie Surinaamse Vrouwenzaken
*bestuurslid Zwarte en Migrantenvrouwencentrum `Zami'
omstreeks 1994  


H.J. (ANNIE) VAN OMMEREN-AVERINK

CPN (Communistische Partij van Nederland)
Lid Tweede Kamer vanaf 8 februari 1966 tot 22 februari 1967

'Het is nergens wat geworden [met het communisme].'
(Van Ommeren-Averink na de val van de Berlijnse muur tegen haar dochter, NRC Handelsblad, november 1993)

Terreinen/onderwerpen
Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met onderwijs, volksgezondheid en CRM-aangelegenheden

Persoonlijke gegevens
geboren:
Enschede, 28 mei 1913 overleden:
Haarlem, 1 februari 1991
familie-achtergrond:
woonde omstreeks 1930 in Amsterdam-Betondorp
opleiding:
alleen lagere school
loopbaan:
diverse baantjes o.a. in textielindustrie, naaister op lampenkappen-atelier te Amsterdam, lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 9 april 1957 tot 30 januari 1966 en vanaf 7 maart 1967 tot 13 november 1969
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, oktober 1940 (huwelijk ontbonden), tweede huwelijk in 1946, 2 dochters en 1 zoon
woonplaats:
Haarlem bijnaam:
Annie Schmidt was schuilnaam tijdens verblijf in Moskou in de jaren dertig  

Nadere bijzonderheden
*lid partijbestuur CPN omstreeks 1946 tot 1974, o.a. belast met vrouwenwerk
*fractievoorzitter CPN Eerste Kamer vanaf 18 september 1960 tot 8 februari 1966 en van 22 maart 1967 tot 14 november 1969
*was met haar echtgenoot, Cor Fels, betrokken bij de organisatie van de Februari-staking, was betrokken bij hulp aan onderduikers, zat zelf op 28 verschillende onderduikadressen, organiseerde in 1943 het Haarlemse gewapende verzet (Hannie Schaft was een van haar leerlingen).
*Drager Verzetsherdenkingskruis

Banden met de vrouwenbeweging
* secretaris Nederlandse Vrouwenbeweging (NVB)  


M.G.H.C. (RIA) OOMEN-RUIJTEN

KVP (Katholieke Volkspartij) / CDA (Christen-Democratisch AppŔl)
Lid Tweede Kamer vanaf 10 juni 1981 tot 13 september 1989

'Mensen worden soms vermalen door overheidsinstanties. ... Als Kamerlid heb je ook een ombudsfunctie. Vaak kun je dan iets doen, waardoor die mensen worden geholpen.'
(De Stem, juni 1989)

Terreinen/onderwerpen
Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met milieuhygiŰne, sociale zaken en het gehandicaptenbeleid

Persoonlijke gegevens
geboren:
Echt, 6 september 1950
familie-achtergrond:
een traditioneel katholiek milieu
levensbeschouwing:
Rooms-Katholiek
opleiding:
MULO, analistenopleiding, opleiding voorlichting, public relations en communicatie te Eindhoven loopbaan:
public relations medewerker Provinciale Limburgse Energie Maatschappij vanaf 1974 tot 1981
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd
woonplaats:
Maasbracht  

Nadere bijzonderheden
*vice-voorzitter KVP-jongerenorganisatie, mede-oprichter in 1975
*lid partijbestuur CDA
*lid Europees Parlement vanaf 25 juli 1989
*vice-fractievoorzitter Christen-Democraten Europees Parlement vanaf 20 november 1989
*noemde in 1983 Simone de Beauvoir haar favoriete auteur  


DRS. F. (FADIME) ORG▄

VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)
Lid Tweede Kamer vanaf mei 1998

'Ik wil er graag bij zijn en richting helpen geven aan wat er gebeurt.'
(NRC Handelsblad, 3 juni 1998)

Terreinen/onderwerpen
Haar belangstelling gaat uit naar jongerenbeleid, onderwijs, media en werkgelegenheid.

Persoonlijke gegevens
geboren:
Karaman, 15 maart 1968
opleiding:
Duits en Engels te Rotterdam vanaf 1988 tot 1994, politicologie en bestuurskunde (niet voltooid)
loopbaan:
onder meer gezondheidsvoorlichter voor vrouwen, co÷rdinator, begeleider en adviseur van verschillende projecten in binnen- en buitenland, leraar basisonderwijs in Londen, medewerker stichting welzijnsprojecten in Vlaardingen, medewerker Nederlandse Moslim Omroep, trainer voor 'Training Course for Minority Youth Leaders', en projectco÷rdinator bij Dialogues Foundation te Den Haag
burgerlijke staat:
ongehuwd
woonplaats:
Vlaardingen  

Nadere bijzonderheden
*medeoprichter Council of Europe Minority Youth Committees
*vice-voorzitter Stichting Bijzondere leerstoel Islam, Universiteit van Amsterdam vanaf 1993

Banden met de vrouwenbeweging
*medeoprichter migrantenmeidenvereniging Selam
*lid bestuur Stedelijk Overleg Migranten en Platform Vrouwenorganisatie Reyhan vanaf 1991 tot 1994
*initiatiefnemer en adviseur project `Moslima'
vanaf 1995  


M.J.H. (GREETJE) DEN OUDEN-DEKKERS

VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) vanaf 1977
Lid Tweede Kamer vanaf 16 september 1982 tot 2 juni 1986

'Toen ik in de Kamer zat, ging ik zo vaak mogelijk naar het Kamerbreed Vrouwen Overleg. Ik vond dat heel plezierig.'
(Opzij, mei 1989)

Terreinen/onderwerpen
Hield zich in de Tweede Kamer o.a. bezig met Defensie, Ontwikkelingssamenwerking, Onderwijs en Emancipatie

Persoonlijke gegevens
geboren:
Bergen op Zoom, 1 januari 1940
levensbeschouwing:
Nederlands Hervormd: vrijzinnig; humanistisch
opleiding:
HBS-b, MO-a Nederlands School voor Taal- en Letterkunde te 's-Gravenhage, MO-b Nederlands School voor Taal- en Letterkunde te 's-Gravenhage en Stichting de Vrije Leergangen Vrije Universiteit te Amsterdam
loopbaan:
docente Nederlands Hervormd Lyceum te Amsterdam, lid Provinciale Staten van Utrecht, docente formuleringsvaardigheid STOVA te Wageningen, gemeenteraadslid van Wageningen, lid Provinciale Staten van Gelderland, lid Centrale stafgroep Technische Universiteit te Eindhoven, voorzitter Emancipatieraad vanaf 1 mei 1989 tot 1 mei 1997, voorzitter Procesmanagement primair onderwijs vanaf 1 januari 1996
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 2 kinderen
woonplaats:
Wageningen  

Nadere bijzonderheden
*lid federatiebestuur DS'70 te Utrecht vanaf 1971 tot 1974
*secretaris partijbestuur VVD omstreeks 1990
*een groot aantal bestuurlijke nevenfuncties

Banden met de vrouwenbeweging
*vice-voorzitter vrouwen in de VVD in 1982
*voorzitter van het bestuur van het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV) vanaf 1 mei 1997