vrijdag 3 april 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 N
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  DEN HAAG  >  VROUWEN EN PARLEMENT  >  BEROEP KAMERLID V
 >  ALFABETISCH  > 

N

T. (TINEKE) NETELENBOS

J. (JELTJE) VAN NIEUWENHOVEN

H.M. (JET) NIJPELS-HEZEMANS

A.H. (AGNES) NOLTE

ING. S.E.A. (SASKIA) NOORMAN-DEN UYL


T. (TINEKE) NETELENBOS

PvdA (Partij van de Arbeid)
Lid Tweede Kamer van 10 september 1987 tot 22 augustus 1994 en vanaf 19 mei tot 3 augustus 1998

'Ik heb altijd een positief beeld van het onderwijs gehad, zowel als leerling, als later als lerares. Ik wilde van jongs af aan lerares worden.'
(NGL Blad februari 1993)

Terreinen/onderwerpen
Was woordvoerder volksgezondheid en woordvoerder basisonderwijs en voortgezet onderwijs van de PvdA-Tweede-kamerfractie

Persoonlijke gegevens
geboren:
Wormerveer, 15 februari 1944
familie-achtergrond:
een niet-kerkelijk gezin van kleine middenstanders
opleiding:
MULO, vormingsklas, HBO-opleiding N-XX: een lerarenopleiding voor het nijverheidsonderwijs
loopbaan:
lerares LBO en MBO vanaf 1966 tot 1972, cursusleider opvoedkunde volwasseneneducatie van 1972 tot 1977, Kadertrainer Provinciale Vrouwenraad Noord-Holland van 1980 tot 1981, gemeenteraadslid van Haarlemmermeer van 1982 tot september 1987
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 2 kinderen
woonplaats:
Hoofddorp  

Nadere bijzonderheden
*bestuursfuncties in de PvdA vanaf 1973
*staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (belast met basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs) van 22 augustus 1994 tot mei 1998
*minister van Verkeer en Waterstaat in kabinet KOK-II
*beschouwt Den Uyl en Golda Meir als grote voorbeelden

Banden met de vrouwenbeweging
*actief geweest in de vrouwenvredesbeweging  


J. (JELTJE) VAN NIEUWENHOVEN

PvdA (Partij van de Arbeid)
Lid Tweede Kamer vanaf 15 september 1981 tot 16 september 1982 en vanaf 16 juni 1983

'Ik zeg altijd dramatisch: ik ben zˇ vanachter de typemachine in de Kamer gekomen. ... Na drie weken dacht ik: dat ik hier ooit tegenop heb gezien.'
(Vrouwen en het Binnenhof, 1985)

Terreinen/onderwerpen
Was woordvoerster cultuur en media-zaken, werkgelegenheid en arbeidstijden van de PvdA-Tweede-Kamerfractie; hield zich ook bezig met buitenlandse zaken (Suriname)

Persoonlijke gegevens
geboren:
Noordwolde (Frl.), 2 augustus 1943
familie-achtergrond:
vader werkte op een fabriekje, moeder ging wel eens schoonmaken buiten de deur.
opleiding:
MULO-a, opleiding bibliothecaresse
loopbaan:
bibliothecaresse, gemeenteraadslid en daarna wethouder van Vinkeveen en Waverveen, assistent-voorzitter PvdA
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
ongehuwd
woonplaats:
's-Gravenhage  

Nadere bijzonderheden
*voorzitter Tweede Kamer vanaf 20 mei 1998, de eerste vrouw in Nederland in deze functie
*voorzitter vaste Tweede-Kamercommissie voor het Emancipatiebeleid vanaf november 1989 tot mei 1994
*het langstzittende PvdA-Tweede-Kamerlid

Banden met de vrouwenbeweging
*lid Landelijke Kerngroep Rooie Vrouwen  


H.M. (JET) NIJPELS-HEZEMANS

VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) / lijst-Nijpels / AOV (Algemeen Ouderen Verbond) / Senioren 2000
Lid Tweede Kamer vanaf 17 mei 1994 tot 19 mei 1998

'Als ik ergens een mening over heb, ben ik daarin vrij duidelijk.'
(Gelderlander, mei 1994).

Terreinen/onderwerpen
Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met volksgezondheid, binnenlandse zaken en verkeer en waterstaat.

Persoonlijke gegevens
geboren:
Bergen op Zoom, 10 september 1947
familie-achtergrond:
schoonvader Nijpels zat meer dan 25 jaar in de gemeenteraad van Bergen op Zoom, zwager Ed Nijpels is oud-minister en fractieleider van de VVD in de Tweede Kamer.
opleiding:
MMS en MO Nederlands
loopbaan:
hoofd van een studentenuitzendbureau, medewerker afdeling bouwzaken Universiteit Utrecht, medewerker Provinciale Griffie te Utrecht, lid gemeenteraad van Eindhoven vanaf 1986 tot 1994
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 2 kinderen
woonplaats:
Eindhoven  

Nadere bijzonderheden
*lid bestuur VVD afdeling Eindhoven
*fractievoorzitter AOV Tweede Kamer vanaf mei 1994 tot 6 september 1995 en daarna van de Groep-Nijpels
*plaatsvervangend lid presidium Tweede Kamer tot oktober 1996

Banden met de vrouwenbeweging
*vice-voorzitter vrouwen in de VVD afdeling Eindhoven  


A.H. (AGNES) NOLTE

KVP (Katholieke Volkspartij)
Lid Tweede Kamer vanaf 27 juli 1948 tot 14 juli 1952 en vanaf 6 november 1956 tot 4 juni 1963

'Ze is overtuigd van de noodzaak van meer vrouwen in de politiek. Ze heeft ervoor gevochten ook.'
(de Opmars, juli 1957)

Terreinen/onderwerpen
Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met onderwijszaken

Persoonlijke gegevens
geboren:
Amsterdam, 26 juli 1896 overleden:
Amsterdam, 29 april 1976
levensbeschouwing:
Rooms-Katholiek
opleiding:
opleiding kweekschool met hoofdacte en LO-acte handelsonderwijs, MO-acten geschiedenis en staatsinrichting
loopbaan:
onderwijzeres lager onderwijs vanaf 1915, lerares geschiedenis lyceum voor meisjes te Amsterdam tot 1948, lerares geschiedenis middelbare school te Amsterdam vanaf 1952 tot 1956, lerares School voor Maatschappelijk Werk
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
ongehuwd
woonplaats:
Amsterdam  

Nadere bijzonderheden
*in 1937 vocht zij al, na het aftreden van Annie Meijer, voor het behoud van wat toen de 'vrouwenzetel'
in de katholieke Kamerfractie heette (toen tevergeefs).
*lid dagelijks bestuur KVP vanaf 1953 tot 1956
*lid partijbestuur KVP vanaf 1953 tot 1955
*het CDA-Eerste-Kamerlid Lies Uijterwaal-Cox werd door de lessen van Nolte op de School voor Maatschappelijk Werk ge´nteresseerd in politiek.

Banden met de vrouwenbeweging
*vanaf 1932 actief in `De Sleutelbos', de enige Katholieke vrouwenclub die protesteerde tegen het wetsontwerp-Romme (1937), dat beroepsarbeid van gehuwde vrouwen wilde verbieden.
*lid van het Katholiek Vrouwendispuut
*presidente van het Katholieke Vrouwengilde
*secretaresse van het Centrum van de Ned. Katholieke Vrouwenbeweging  


ING. S.E.A. (SASKIA) NOORMAN-DEN UYL

PvdA (Partij van de Arbeid) vanaf 1 maart 1974
Lid Tweede Kamer vanaf 17 mei 1994

'Waarom mogen in de gemeente Gouderak zwarte kousen wel en witte hoofddoekjes niet?'
(Haarlems Dagblad, 23 april 1994)

Terreinen/onderwerpen
Sociale zaken en werkgelegenheid, armoedebestrijding Minderheden, integratiebeleid Gemeentefinancien en lokale lasten

Persoonlijke gegevens
geboren:
Amsterdam, 31 maart 1946
familie-achtergrond:
oudste dochter van Liesbeth van Vessem en oud-PvdA-leider Joop den Uyl
opleiding:
HBS (4 jaar), Gerrit Rietveld-academie (binnenhuisarchitectuur)
loopbaan:
interieurarchitect, veel bestuursfuncties op sociaal en cultureel gebied, gemeenteraadslid en wethouder van Heemstede, directeur Sociale Dienst gemeente Leiden, directeur Dienst Economische en Sociale zaken gemeente Leiden 1992 tot 16 mei 1994
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 4 kinderen
woonplaats:
Heemstede  

Nadere bijzonderheden
*lid van de beleggingsadviescommmissie van de ASN-bank
*lid bestuur Dr. J.M. den Uyl-lezing
*voorzitter van de Raad van Toezicht van De Blauwe Kamer Theofaan groep, instellingen en voorzieningen voor visueel gehandicapten
*was lid fractiebestuur PvdA Tweede Kamer
*vice-voorzitter Woonwagenschap 1985 tot 1990
*is een uitgesproken voorstander van het individualiseren van de bijstand

Banden met de vrouwenbeweging
*vanaf 1973 actief in de Rooie Vrouwen van de PvdA in diverse functies
*was een van de oprichters van het vrouwencafÚ in Heemstede
*was een van de initiatiefneemsters die samen met andere vrouwen in de gemeenteraad in Heemstede in 1982, 35 straten naar vrouwen noemden
*lid van het stichtingsbestuur van het maandblad `Opzij'