vrijdag 3 april 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 E
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  DEN HAAG  >  VROUWEN EN PARLEMENT  >  BEROEP KAMERLID V
 >  ALFABETISCH  > 

E

DRS. A.C. (ANDRE) VAN ES

K. (KLAASJE) EISSES-TIMMERMAN

DRS. M. (MEINY) EPEMA-BRUGMAN

DRS. E.L. (EVELIEN) ESHUIS

M.J. (MARIJKE) ESSERS-HUISKAMP

C.H. (HANSKE) EVENHUIS-VAN ESSEN


DRS. A.C. (ANDRE) VAN ES

PSP (Pacifistisch-Socialistische Partij) / GroenLinks
Lid Tweede Kamer vanaf 10 juni 1981 tot 7 november 1990

'De Kamer is een omgeving waar vrouwen maar net getolereerd worden. Om daarmee om te gaan moet je een strategie kiezen en de mijne is een bepaalde vorm van arrogantie.'
(Haagse Post, 20 juli 1985)

Terreinen/onderwerpen
Justitie-aangelegenheden (kinderrecht, gevangeniswezen, vreemdelingenzaken), emancipatie, minderhedenbeleid en jeugdwelzijn Stelde Kamervragen over seksueel geweld en veel andere onderwerpen die vrouwen in binnen- en buitenland raken.

Persoonlijke gegevens
geboren:
's-Gravenhage, 26 januari 1953 familie-achtergrond:
vader is een zakenman van Indische afkomst, van moederszijde waren er kunstenaars in de familie opleiding:
gymnasium-a, Spaanse taal- en letterkunde (1 jaar) later rechten / bestuurswetenschappen Rijksuniversiteit Utrecht loopbaan:
medewerker JAC (Jongeren Adviescentrum), fractiemedewerker PSP, groepsredacteur Radio I VPRO 1993, medewerker t.v.-programma's NOS 1996 burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
samenwonend, 1 zoon woonplaats:
Amsterdam  

Nadere bijzonderheden
*de staatsgreep in Chili was aanleiding om politiek actief te worden
*fractievoorzitter PSP. Na een richtingenstrijd in 1985 werd zij partijleidster in plaats van fractiegenoot Fred van der Spek. Lijsttrekker PSP in 1986
*publiceerde in 1991 'Schengen, of De nieuwe deling van Europa', een anti-racistisch perspectief op Europa
*voorzitter Commissie Toekomst Leraarschap
*lid Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking 1992
*lid Raad voor het Openbaar Bestuur 1997

Banden met de vrouwenbeweging
*lid bestuur Stichting 'De Maan'
vrouwenhulpverlening  


K. (KLAASJE) EISSES-TIMMERMAN

CDA (Christen-Democractisch Appèl)
Lid Tweede Kamer vanaf 25 augustus 1992 tot 16 mei 1994 en vanaf 19 mei 1998

'De plaats van vrouwen in de samenleving zal in alle opzichten moeten worden geïntegreerd.'
(Boerderij, 1 september 1992)

Terreinen/onderwerpen
Landbouw, Defensie, VROM Sociale zaken en volksgezondheid

Persoonlijke gegevens
geboren:
Wapse, gemeente Diever, 10 februari 1944
familie-achtergrond:
boeren
levensbeschouwing:
Gereformeerd
opleiding:
huishoud- en nijverheidsonderwijs, loopbaan:
boerin, lid Provinciale Staten van Drenthe 1995 tot 1998
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd, 2 dochters
woonplaats:
Dwingeloo  

Banden met de vrouwenbeweging
*lid dagelijks bestuur CDA-Vrouwenberaad
*vice-voorzitter Emancipatieraad vanaf 1982 tot 1989
*voorzitter Christelijke Plattelandsvrouwenbond 1994 tot 1998. Zij vertegenwoordigde de CPB in het CBTB-bestuur. Nu is zij adviseur van de CVPO.  


DRS. M. (MEINY) EPEMA-BRUGMAN

PvdA (Partij van de Arbeid) Lid Tweede Kamer vanaf 28 april 1970 tot 10 mei 1971 en van 17 augustus 1972 tot 15 september 1982

'Ik denk dat vrouwen nog veel meer terecht moeten komen in de machtscentra, daar waar beslissingen worden genomen.'
(Haagsche Courant, 19 juni 1982)

Terreinen/onderwerpen
Economische zaken (energie) en milieu Waterstaatszaken. Zij was voorzitter van de bijzondere commissie voor de ontwerp-Grondwaterwet.

Financiën

Persoonlijke gegevens
geboren:
Groningen, 28 november 1930 familie-achtergrond:
vader was kruidenier en bestuurlijk actief. Moeder was lid van de AJC geweest.
levensbeschouwing:
humanistisch opleiding:
HBS-b, chemie (kandidaats) Rijksuniversiteit Groningen, economische Hogeschool Rotterdam
loopbaan:
chemisch analiste, lerares middelbaar onderwijs, correctrice, lid gemeenteraad van Puttershoek, lid Provinciale Staten van Zuid-Holland
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:
gehuwd
woonplaats:
Puttershoek  

Nadere bijzonderheden
*lid afdelings-, gewest- en partijbestuur PvdA
*voorzitter Algemene Energieraad en voorzitter Commissie Reactorveiligheid
*was kroonlid van de SER (Sociaal-Economische Raad)
*in 1981 vroeg men haar als staatssecretaris van Economische Zaken, met het argument dat 'er zo nodig een paar vrouwen in de regerings-ploeg moesten'. Dit weigerde zij.
*was in 1998 vanwege haar vele commissariaten een van de machtigste zakenvrouwen van Nederland

Banden met de vrouwenbeweging
*lid bestuur Vrouwenorganisatie PvdA
*was voorzitter van de bijzondere commissie en later van de vaste Kamer-commissie voor emancipatiezaken  


DRS. E.L. (EVELIEN) ESHUIS

CPN (Communistische Partij van Nederland)
Lid Tweede Kamer vanaf 16 september 1982 tot 2 juni 1986

'Ik heb me in een gedegen portefeuille als economische zaken ingewerkt, ik heb me met de scheepsbouw bemoeid. Op die basis zijn mensen eerder bereid naar me te luisteren als ik wat over vrouwen zeg.'
(Opzij, oktober 1985)

Terreinen/onderwerpen
Hield zich in de Tweede Kamer onder meer bezig met economische zaken, financiën, milieubeheer en emancipatie Lid Parlementaire Enquêtecommissie RSV (Rijn-Schelde Verolme) 1983 tot 1986

Persoonlijke gegevens
geboren:
Amersfoort, 25 november 1942 familie-achtergrond:
opgegroeid in een PvdA gezin, waarin veel over politiek werd gesproken
opleiding:
gymnasium-a, andragologie Universiteit van Amsterdam 1962 tot 1973, voortgezette opleiding opbouwwerk
loopbaan:
lerares sociale academie, buurtopbouwwerkster, coördinator buurthuis, secretaris stadsdeelraad De Pijp te Amsterdam vanaf 1988
burgerlijke staat:
ongehuwd
woonplaats:
Amsterdam  

Nadere bijzonderheden
*partijbestuur CPN
*lid bestuur Jhr. Mr. Schorerstichting
*lid Stichting Gay en Lesbian Filmfestival 1986
*plaatsvervangend lid Presidium Tweede Kamer 1983 tot 1986

Banden met de vrouwenbeweging
*lid Stichting Steunpunt Thuiswerk te Amsterdam
*lid bestuur feministisch maandblad 'Opzij', 1987  


M.J. (MARIJKE) ESSERS-HUISKAMP

VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)
Lid Tweede Kamer vanaf 17 mei 1994

 

Terreinen/onderwerpen 
Ruimtelijke Ordening, Sociale zaken, Uitvoeringsorganisaties Grote steden en integratiebeleid Voorzitter Vaste-Kamercomissie VWS

Persoonlijke gegevens
geboren:
's-Heerenbergh, 25 augustus 1954
opleiding:
HBO
loopbaan:
muziekdocent/uitvoerend musicus, zelfstandig ondernemer, lid gemeenteraad van Apeldoorn, wethouder van Apeldoorn vanaf 1992 tot 1994
woonplaats:
Apeldoorn  

   


C.H. (HANSKE) EVENHUIS-VAN ESSEN

CHU (Christelijk-Historische Unie) / CDA (Christen-Democratisch Appèl)
Lid Tweede Kamer vanaf 8 juni 1977 tot 2 juni 1986

'Voor emancipatie is wetgeving nodig, anders is het een kwestie van tolerantie en wisselende economie.'
(Vrij Nederland 18 april 1981)

Terreinen/onderwerpen
Justitie. Zij vroeg aandacht voor vrouwen binnen het gevangeniswezen en voor vreemdelingen en vluchtelingen in verband met discriminerende wetgeving voor vrouwen in het land van herkomst. Sociale Zaken, onder andere de positie van gescheiden vrouwen op de arbeidsmarkt. Stelde diverse keren Kamervragen over discriminatie van vrouwen die strijdig was met de Wet Gelijke Behandeling. Emancipatie. Zij was ondervoorzitter van de vaste commissie voor Emancipatiebeleid.

Persoonlijke gegevens
geboren:
Amsterdam, 30 oktober 1921 familie-achtergrond:
haar moeder de schrijfster C.J. Ooms-Vinckers streed voor vrouwenkiesrecht, haar dochter Carien Evenhuis is lid van de TECENA.
levensbeschouwing:
Nederlands Hervormd
opleiding:
HBS-a, muziekopleiding (zang)
burgerlijke staat / samenlevingsvorm:

gehuwd, 3 kinderen
woonplaats:
Amsterdam, 's-Gravenhage  

Nadere bijzonderheden
*lid bestuur Stichting Politiek Vormings- en Scholingswerk CDA
*lid werkgroep Homofilie CDA
*voorzitter Nederlands Vocalisten Ensemble
*vervulde vele bestuursfuncties in maatschappelijke organisaties: NSV (Nederlandse Stichting Vluchtelingenhulp), SAAM, Verzetsmuseum Amsterdam (Dagelijks Bestuur)

Banden met de vrouwenbeweging
*lid van de Centrale van de CHU-vrouwen, waar zij haar verkiesbare plaats in 1977 mede aan dankte
*landelijk president Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap
*voorzitter Contactorgaan Vrouwenorganisaties
*afgevaardigde internationaal jaar van de vrouw te Mexico 1975 en Kopenhagen, 1980
*zij was de eerste voorzitter van het Kamerbreed Vrouwen Overleg