woensdag 22 januari 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 tk 27000 - 27999
 TK 27017
 TK 27061
 TK 27223
 TK 27661
 TK 27853
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  DEN HAAG  >  PARLEMENT  >  KAMERSTUKKEN
 >  TK 27000 - 27999 
TK-DOSSIERS 27000 t/m 27999
Onze keuze:
Zie het algemene overzicht ''Alle dossiers op nummer''


27853: (Plan van aanpak) Herintredende vrouwen

27792: Verhoging strafmaat bij structurele vormen van discriminatie (dossier op gelijkebehandeling.nl)  

27661: Gelijke behandeling van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (dossier op gelijkebehandeling.nl)

27411: Emancipatiebeleid 2001

27400 - XV: (Begroting) Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2001

27400 - VI: (Begroting) Justitie 2001; enkele emancipatierelevante stukken

27269: Wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten in verband met de invoering van een regeling inzake de financiering van kinderopvang van uitkeringsgerechtigden

27256: Aanpassing van wetgeving in verband met de openstelling van het huwelijk en de invoering van adoptie door personen van hetzelfde geslacht

27223 - Arbeidsmarktbeleid etnische minderheden 2000-2003

27208: Invoeringswet arbeid en zorg

27207: Wet arbeid en zorg

27185: Wijziging van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen in verband met het laten vervallen van de bijzondere verjaringstermijn [wetsvoorstel aanvaard]

27111: Vreemdelingrechtelijke rechtspositie van vrouwen in het vreemdelingenbeleid

27099: Plan van aanpak gelijke beloning

27084: Wijziging van de titels 6 en 8 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (rechten en plichten echtgenoten en geregistreerde partners)

27074: Overerving van adeldom in de vrouwelijke lijn. Initiatief-wetsvoorstel van de leden Van Wijmen en Ross-Van Dorp

27061: Meerjarenprogramma emancipatiebeleid

27049: Regeling van het conflictenrecht met betrekking tot verevening pensioenrechten bij scheiding

27026: Bewijslast bij discriminatie op grond van geslacht

27017: Homo- en lesbisch emancipatiebeleid