donderdag 2 juli 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 tk 27000 - 27999
 TK 27017
 TK 27061
 TK 27223
 TK 27661
 TK 27853
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  DEN HAAG  >  PARLEMENT  >  KAMERSTUKKEN
 >  TK 27000 - 27999 
TK-DOSSIERS 27000 t/m 27999
Onze keuze:
Zie het algemene overzicht ''Alle dossiers op nummer''


27853: (Plan van aanpak) Herintredende vrouwen

27792: Verhoging strafmaat bij structurele vormen van discriminatie (dossier op gelijkebehandeling.nl)  

27661: Gelijke behandeling van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (dossier op gelijkebehandeling.nl)

27411: Emancipatiebeleid 2001

27400 - XV: (Begroting) Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2001

27400 - VI: (Begroting) Justitie 2001; enkele emancipatierelevante stukken

27269: Wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten in verband met de invoering van een regeling inzake de financiering van kinderopvang van uitkeringsgerechtigden

27256: Aanpassing van wetgeving in verband met de openstelling van het huwelijk en de invoering van adoptie door personen van hetzelfde geslacht

27223 - Arbeidsmarktbeleid etnische minderheden 2000-2003

27208: Invoeringswet arbeid en zorg

27207: Wet arbeid en zorg

27185: Wijziging van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen in verband met het laten vervallen van de bijzondere verjaringstermijn [wetsvoorstel aanvaard]

27111: Vreemdelingrechtelijke rechtspositie van vrouwen in het vreemdelingenbeleid

27099: Plan van aanpak gelijke beloning

27084: Wijziging van de titels 6 en 8 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (rechten en plichten echtgenoten en geregistreerde partners)

27074: Overerving van adeldom in de vrouwelijke lijn. Initiatief-wetsvoorstel van de leden Van Wijmen en Ross-Van Dorp

27061: Meerjarenprogramma emancipatiebeleid

27049: Regeling van het conflictenrecht met betrekking tot verevening pensioenrechten bij scheiding

27026: Bewijslast bij discriminatie op grond van geslacht

27017: Homo- en lesbisch emancipatiebeleid