donderdag 22 oktober 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Januari 2004
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  ACTUEEL  >  NIEUWSARCHIEF  >  2004
 >  JANUARI 2004 
NIEUWS OP DATUM
Januari 2004

nieuws van zaterdag 24 januari 2004  

 • hspace=0  Allochtone vrouwen en de WAO (novatv.nl, 24 januari 2004). Allochtonen komen sneller in de WAO dan Nederlandse vrouwen en melden zich ook vaker ziek. Donderdag berichtte NOVA over een nieuw onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daaruit blijkt dat het totaal aantal allochtone vrouwen in de WAO snel stijgt. Niemand weet hoe dit probleem moet worden aangepakt. NOVA ging kijken bij een Amsterdams schoonmaakbedrijf waar het ziekteverzuim drie keer zo laag is als bij andere bedrijven in deze sector. Bijna al het personeel is allochtoon en de helft van hen is vrouw.
 • Annet de Jong en Roelien Wierstra: ''Emancipatie is nooit klaar''. Minister De Geus nuanceert gewraakte uitspraken (De Telegraaf, 24 januari 2004). Het was even slikken voor Aart Jan De Geus toen er een storm van kritiek losbarstte nadat hij op een feestje ter ere van het 25-jarig bestaan van de vrouwenbeweging had geopperd dat de emancipatie ''af'' is. De Geus trekt zich alle kritiek aan en neemt daarom een beetje gas terug. In essentie blijft hij bij zijn pleidooi: de minister voor Emancipatie is een achterhaald concept en alle bewindslieden krijgen wat hem betreft emancipatie op hun bordje. ''Wanneer is de emancipatie klaar ? Volgens mij nooit'', nuanceert hij zijn woorden.
 • Demonstratie tegen Frans hoofddoekverbod (Telegraaf, 24 januari 2004). Ongeveer 200 mensen demonstreren zaterdagmiddag in Den Haag tegen het aanstaande verbod op het dragen van hoofddoekjes in Frankrijk. De betogers zijn mannen, vrouwen met hoofddoek, kinderen en een groep Sikhs. nieuws van vrijdag 23 januari 2004  

Visitatiecommissie emancipatiebeleid

 • Emancipatie-politie op alle ministeries (De Telegraaf, 23 januari 2004). CDA-coryfee Tineke Lodders gaat de komende drie jaar in opdracht van minister De Geus (Sociale Zaken) alle ministers en staatssecretarissen achter hun broek zitten om emancipatiebeleid op alle departementen meer prioriteit te geven.
 • Commissie brengt emancipatiebeleid departementen in kaart (Ministerie van SZW, persbericht 23 januari 2004). Een speciale commissie onder leiding van voormalig CDA-senator Tineke Lodders-Elfferich gaat vanaf 1 april 2004 bij alle departementen langs om het emancipatiebeleid in kaart te brengen. Dit is besloten door minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en coŲrdinerend minister voor het emancipatiebeleid. Deze visitatiecommissie bekijkt of en hoe emancipatiedoelen in het beleid van de verschillende ministeries tot uitdrukking komen.

hspace=0

[biografie]

 • Pieter van den Blink: Frankrijk | Gesprek van de dag: reli-tekens (Trouw, 23 januari 2004, tijdelijke link). De ''opzichtige religieuze tekens'', lees: de hoofddoeken, zijn nu het gesprek van de dag in Frankrijk. Diverse parlementariŽrs zijn na de moslimdemonstraties in verwarring, aan de voor avond van het debat over een wettelijk verbod.
 • Autochtone man vindt sneller goede baan (Reformatorisch Dagblad, 23 januari 2004). Vrouwen en allochtonen met een universitaire opleiding doen er langer over een passende baan te vinden dan autochtone Nederlandse mannen die van de universiteit komen. Vrouwen verdienen na het afstuderen 2 tot 3 procent minder dan mannen, maar allochtonen valt een gelijke beloning ten deel als autochtonen.
 • Zie ook Autochtone man met medische opleiding verdient het meest (UVA.nl, nieuwsbericht 12 januari 2004).
 • Nieuwe familiewet Marokko door parlement (De Telegraaf, 23 januari 2004). Marokko heeft met de goedkeuring vrijdag door de senaat een nieuwe familiewet. De wet versterkt de juridische positie van de vrouw in het patriarchaal ingestelde islamitische koninkrijk.
 • Leefbaar Rotterdam wil hoofddoekjesverbod ambtenaren (De Telegraaf, 23 januari 2004). Leefbaar Rotterdam (LR) bereidt een voorstel aan de gemeenteraad voor om religieuze uitingen in overheidsgebouwen te verbieden. Als ik mijn paspoort ga halen, wil ik niet geconfronteerd worden met de opvattingen van de ambtenaar. Ik kom voor een dienst en de ambtenaar moet die dienst verlenen , aldus fractieleider SŲrensen.
 • Vrouwen Alliantie bedreigd in voortbestaan (VA, persbericht 23 januari 2004). De Vrouwen Alliantie (VA) is verbijsterd door het besluit van minister De Geus van Sociale Zaken om de subsidie aan de Vrouwen Alliantie na 2004 stop te zetten. Hij vindt het geen taak van het kabinet om belangenbehartigende organisaties te subsidiŽren. Met dit besluit staat het voortbestaan van een van de grootste koepelorganisaties van de vrouwenbeweging in Nederland op het spel.  Bovendien staat dit beleid haaks op het VN-Vrouwenverdrag dat Nederland heeft ondertekend.
 • Henk Glimmerveen: Hoofddoek-affaire loopt uit de hand (Rotterdams Dagblad, 23 januari 2004). Luc Ferry, de Franse minister van Onderwijs, wil dat in de klas les wordt gegeven, liefst op fatsoenlijk niveau, en dat kinderen naar hun juf of meester luisteren. Nu heeft hij geregeld de indruk dat sommige kinderen niet in de eerste plaats naar school gaan om te leren, maar om godsdienstoorlogje te voeren.
 • Dirk Verhofstadt: De derde feministische golf (Liberales, column, 23 januari 2004).  Mensen, welke religie ze ook aanhangen, mogen aan geen enkele vorm van discriminatie of onderdrukking onderworpen worden. Dat vloeit voort uit de strijd die we sinds de Verlichting voeren. Een derde feministische golf, zoals voorgesteld door Ayaan Hirsi Ali, is dan ook broodnodig. De derde feministische golf zou een inhaalbeweging zijn voor islamitische en andere vrouwen die dit niet hebben meegekregen. Ze verdienen de steun van alle ware progressieven. Omdat het niet langer kan dat vrouwen die geen hoofddoek dragen of zich niet schikken naar de wensen van de man, wereldwijd vernederd, geslagen, verkracht, verstoten en vermoord worden.
 • Vrouwen strijden om burgemeesterschap (De Telegraaf, 23 januari 2004, tijdelijke link). Twee vrouwen zijn in de race voor het burgemeesterschap van Delfzijl. Dat heeft een woordvoerder van de gemeente vrijdag gezegd. Voor het eerst gaat de strijd in een burgemeesterreferendum tussen twee vrouwen.
 • Emancipatiesubsidies voor projecten voor vrouwen in achterstandsituaties (Ministerie van SZW, persbericht 23 januari 2004). Emancipatiesubsidies gaan voortaan vooral naar projecten en veel minder naar instellingen. Het gaat daarbij om projecten voor vrouwen die een achterstand hebben op andere vrouwen als het gaat om werk, deelname aan besturen of aan het sociale leven. De vrouwen zelf moeten betrokken zijn bij het initiatief tot het project en bij de uitvoering ervan.
 • Brief van Minister De Geus aan de Tweede Kamer over het nieuwe emancipatiesubsidiebeleid nieuws van donderdag 22 januari 2004  

 • Aanbiedingsbrief d.d. 22 januari 2004 van Minister De Geus aan Tweede Kamer inzake:
 • Sandi Toksvig: And woman creates ... (The Guardian, January 23, 2004). Female inventors have been denied their place in history for far too long. A new book sets the record straight.
 • hspace=0  Meer vrouwen in de WAO (novatv.nl, 22 januari 2004). Het aantal WAO-ers daalt. Dat was de blijde boodschap van het kabinet eind vorig jaar. Maar uit onderzoek van NOVA blijkt dat die daling alleen geldt voor Nederlandse mannen. Het aantal Nederlandse vrouwen en het aantal allochtonen in de WAO was vorig jaar groter dan het jaar daarvoor. Het valt op dat juist het aantal allochtone WAO-vrouwen is gestegen. En het lijkt vrijwel onmogelijk om deze vrouwen, die al jaren in de WAO zitten, weer aan het werk te krijgen. In Oost-Nederland is een speciaal project gestart dat daar verandering in wil brengen.
 • Onderzoek: voorlichting en training helpen bij voorkoming van meisjesbesnijdenis (Ministerie van SZW, persbericht 22 januari 2004). Het voorkomen van besnijdenis van meisjes is vooral gebaat bij voorlichting en training van de betrokken bevolkingsgroepen, hulpverleners, politie en justitie.  Hoewel meisjesbesnijdenis in Nederland en veel andere landen strafbaar is, blijkt dat voor de preventie weinig uit te maken. Desondanks stellen de onderzoekers voor dat besnijdenis in Nederland ook strafbaar wordt als het plaatsvindt in een land waar meisjesbesnijdenis wel is toegestaan. De onderzoekers verwachten dat hiervan een belangrijke signaalwerking uitgaat.
 • ''Vrouwenbesnijdenis ook in buitenland verbieden'' (De Telegraaf, 22 januari 2004). Het moet voor Nederlanders en mensen die in Nederland verblijven, ook strafbaar worden hun dochters in het buitenland te laten besnijden. Dat staat in een onderzoek dat de Vrije Universiteit in Amsterdam in opdracht van de ministeries van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Justitie heeft uitgevoerd.
 • GroenLinks wil genitale verminking in het buitenland strafbaar stellen (GroenLinks.nl, 22 januari 2004). Vrouwen- en meisjesbesnijdenis in het buitenland is op dit moment niet strafbaar, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Gezien de ingrijpende, inhumane en verschrikkelijke gevolgen van genitale verminking voor vrouwen en meisjes pleit GroenLinks voor snelle strafwetgeving die besnijdenis in het buitenland strafbaar stelt. GroenLinks pleit voor snelle actie om te voorkomen dat het gruwelijke lot van genitale verminking in het buitenland nog iemand ten deel valt
 • VVD: extra inspectie tegen besnijdenis (De Volkskrant, 22 januari 2004). Er moet een landelijk controlesysteem komen ter bestrijding van vrouwenbesnijdenis. Dat vindt de VVD. Meisjes uit 'risicolanden' als SomaliŽ, Sudan en Egypte zouden jaarlijks een medische inspectie moeten krijgen.


nieuws van woensdag 21 januari 2004  

 • Onderzoeksbudget voor Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (Universiteit Utrecht, 21 januari 2004). De historica Els Kloek krijgt extra budget voor haar Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (DVN). Het DVN beoogt een biografisch overzicht te geven van vrouwen die vůůr 1850 een rol hebben gespeeld in de Nederlandse geschiedenis.
 • Wiegendood-zaak breidt zich uit. Britse advocaat-generaal kondigt onderzoek aan naar duizenden vonnisen (Trouw, 21 januari 2004). Behalve 258 veroordelingen vanwege babymoord worden de komende tijd in Groot-BrittanniŽ mogelijk ook duizenden zaken opnieuw beoordeeld waarin ouders uit de ouderlijke macht zijn ontzet.
 • Peter van Nuijsenburg: ''Slimme prostitutie'' van schoolmeisjes in Tokyo (Rotterdams Dagblad, 21 januari 2004, tijdelijke link). De nieuwste kruistocht van de gouverneur van Tokyo, Shintaro Ishihara,  is gericht tegen de schoolmeisjesprostitutie. Dat is in Tokyo een groot probleem. Volgens een ruwe schatting verleent eenderde van de meisjes tussen dertien en zestien jaar regelmatig seksuele diensten.
 • Frankrijk worstelt met hoofddoekjes (Nederlands Dagblad, 21 januari 2004). Kan uitbundige ,,harigheid'' op of rond het hoofd een opzichtige religieuze uiting zijn? Met dergelijke vragen worstelen dezer dagen de Franse volkvertegenwoordigers.
 • VVD: Betrouwbaar controlesysteem genitale verminking noodzakelijk (VVD.nl, 21 januari 2004). VVD-woordvoerder Ayaan Hirsi Ali reageert op de uitslag van het onderzoek van Sociale Zaken naar genitale verminking als volgt: ,,Het is op zichzelf een goed onderzoek, maar het loopt vast op het vlak van controlesystemen. Het is te vrijblijvend. Wat moet er dan wel gebeuren? Ik vind dat een controlesysteem ter bestrijding van genitale verminking noodzakelijk is.Ē
  • Het betreffende rapport is donderdag 22 januari online gekomen op de site van SZW. Zie hierboven.
 • Bush pleit voor verbod homohuwelijk (Rotterdams Dagblad, 21 januari 2004). De Amerikaanse president Bush heeft in zijn State of the Union het traditionele huwelijk tussen man en vrouw met kracht verdedigd. Hij liet doorschemeren mogelijk een grondwetswijziging te zullen voorstellen waarin het homohuwelijk nadrukkelijk wordt verboden. nieuws van dinsdag 20 januari 2004  

 • Britse vonnissen wegens babymoord wellicht herzien (NRC-Handelsblad, 20 januari 2004). De afgelopen tien jaar zijn in Groot-BrittanniŽ mogelijk tientallen ouders ten onrechte veroordeeld voor de moord op hun kinderen. Procureur-generaal Lord Goldsmith zei gisteren dat de veroordeling van 258 ouders opnieuw zal worden onderzocht, omdat mogelijk geen sprake was van moord maar van wiegendood.
 • Janna: Hoogervorst bevordert emancipatie, vindt hij (Indymedia.nl, posting 20 januari 2004). Ik kreeg zojuist een brief van Wever, namens Hoogervorst van volksgezondheid, waarin hij (in antwoord op mijn brief van drie en een halve maand geleden) zijn bezuinigingsmaatregel op anticonceptie als een bijdrage aan verworvenheden op gebied van emancipatie benoemt.
 • Werkloosheid in 2003 sterk gestegen (persbericht CBS, 20 januari 2004). In vergelijking met een jaar geleden is de werkloosheid gestegen van 4,2 naar 5,5%. Er zijn nu meer werkloze mannen dan vrouwen. De werkloosheid onder vrouwen is in 2003 nog steeds hoger dan onder mannen: 6,1% tegen 4,7%.
 • Allochtone meisjes trouwen minder jong (Nederlands Dagblad, 20 januari 2004). Van de Turkse meisjes die naar Nederland emigreren om te trouwen is 60%  20 jaar of jonger. Van de Marokkanse meisjes ligt dit op 40%. Wel neemt het trouwen op jonge leeftijd onder Turkse en Marokkaanse meisjes gestaag af. Onder Marokkaanse meisjes wint het samenwonen aan populariteit.
 • Barbara de Jong: Strijken wordt gemakkelijker (Algemeen Dagblad, 20 januari 2004). Gladde blouses en pantalons in een handomdraai? Misschien maakt de nieuwste uitvinding van Philips en Unilever, die zij vanmiddag presenteren, dit wel mogelijk. De gebruikers hopen op lichtgewicht met veel stoom.nieuws van maandag 19 januari 2004
 • Eťn van de vijf ouderen beperkt in bewegingsvrijheid (CBS Webmagazine, 19 januari 2004).Ondanks de vergrijzing daalde het aandeel personen met ernstige mobiliteitsbeperkingen van 9% in 1989 naar 7% in 2002. De daling is het grootst bij ouderen. Oudere vrouwen kampen vaker met mobiliteitsproblemen dan oudere mannen: een kwart van de vrouwen van 75 jaar en ouder heeft serieuze problemen met voortbewegen. Dat is twee keer zo veel als bij de mannen in deze leeftijdsgroep.
 • Tweede Kamer | Op onze site gelijkebehandeling.nl vandaag en de komende periode veel berichten over het eindrapport van de Tijdelijke Commissie Integratiebeleid. Op deze plaats alleen een verwijzing naar de pagina waarop het hele rapport kan worden gedownload, naar hoofdstuk 7, Emancipatie van vrouwen en meisjes en naar de Samenvatting, conclusies en aanbevelingen. En omdat ''het hoofddoekje'' voortdurend aandacht krijgt in de media hier ook de aanbeveling die de commissie terzake heeft gedaan:
  • ''Het dragen van een hoofddoek of andere religieuze uitingen in de kleding is een eigen keuze en verantwoordelijkheid. Uitsluitend indien er functionele gronden voor zijn, is de inperking van dit basisprincipe acceptabel. Discriminatie op deze grond is vanzelfsprekend verboden'' (Rapport, p. 545).
 • Franse radicalen kapen hoofddoekje. Relatie christendom-islam staat op het spel (Rotterdams Dagblad, 19 januari 2004). In verschillende plaatsen in Frankrijk is het afgelopen weekeinde gedemonstreerd tegen het aangekondigde verbod van het dragen van islamitische hoofddoekjes op openbare scholen. In andere Europese steden, Noord-Amerika en in de Arabische wereld betuigden moslims hun solidariteit. De betogers stelden dat de nieuwe Franse wet ingaat tegen de vrijheid van meningsuiting en de religieuze vrijheid beperkt.
 • Protest verbod hoofddoekjes (Het Parool, 19 januari 2004). ''Aan de demonstraties tegen het verbod op hoofddoeken deed slechts een radicale minderheid van de Franse moslimgemeenschap mee. De gematigde zwijgende meerderheid moet zich laten horen.'' Dat zei de voorman van de Franse Raad voor het Moslimgeloof, Dalil Boubakeur, in een interview met de krant Le Parisien.
 • Nederlandse moslims betogen in Brussel voor hoofddoek (Reformatorisch Dagblad, 19 januari 2004). Ongeveer driehonderd leden van de islamitische organisatie HizbĖut Tachir, van wie het merendeel afkomstig uit Nederland, hebben zondag in Brussel gedemonstreerd voor het recht van moslimvrouwen overal een hoofddoek te mogen dragen. De demonstratie vond plaats voor de Franse ambassade in Brussel, omdat Frankrijk het dragen van de hoofddoek op scholen en in officiŽle instellingen wil verbieden.nieuws van zaterdag 17 januari 2004
 • Ieme van der Poel: Eerwraak, sluiers en bruiden uit het land van herkomst (De Groene Amsterdammer, 17 januari 2004). Veertig jaar geleden hield de nu 96-jarige Franse etnologe Germaine Tillion zich al bezig met traditionele familiestructuren die kenmerkend zijn voor het hele Middellandse-Zeegebied, en niet alleen voor de islam, zoals tegenwoordig dikwijls wordt aangenomen. Dat maakt haar tot een voorbeeld voor huidige experts in het integratiedebat.
 • ''Apart beleid in vrouwengevangenis'' (Limburgs Dagblad, 17 januari 2004). Er moet een apart beleid komen voor vrouwendetentie in Nederland. Het vasthouden van vrouwen in een gevangenis is namelijk niet te vergelijken met dat van mannen.
 • hspace=0  Saskia Dekkers: Frankijk verbiedt hoofddoekjes op school per wet (Novatv.nl, 17 januari 2004). Ook in andere Europese landen is de mate waarin allochtonen zich moeten aanpassen onderwerp van heftige maatschappelijke en politieke debatten. In Frankrijk bijvoorbeeld, waar de regering het dragen van hoofddoekjes op scholen per wet gaat verbieden. Tot woede van groepen allochtonen die vandaag in Parijs protesterend de straat op gingen.
 • Afghaanse zangeres toch van tv (De Volkskrant, 17 januari 2004). Nog geen week nadat de Afghaanse televisie voor het eerst in twaalf jaar beelden had uitgezonden van een zingende vrouw, zijn zangeressen op de beeldbuis voorlopig weer taboe. De staatstelevisie heeft dat besloten na een protest van het Hooggerechtshof.
 • Steffie Kouters en Ellen de Visser: Bevallen met pijnbestrijder wordt steeds gebruikelijker  (De Volkskrant, 17 januari 2004). Steeds meer zwangere vrouwen krijgen bij de bevalling een vorm van pijnbestrijding. Van de negentigduizend vrouwen die in 2002 onder leiding van een gynaecoloog bevielen, kreeg ruim 27 procent een ruggenprik of een injectie tegen de pijn. Dat is 6 procent meer dan in 1995.
 • Steffie Kouters en Ellen de Visser: Pijnbestrijding bij baren (De Volkskrant, 17 januari 2004). Veel zwangere vrouwen zijn niet langer bereid om ''in smart kinderen te baren''. Ze willen de pijn verzachten door bijvoorbeeld de ruggenprik.
 • Nienke Ledegang: In het spitsuur van het leven ... (Trouw, 17 januari 2004, tijdelijke link) ...  kan een 'gezinsmanager' uitkomst bieden. Deze maand betreden de eersten de markt. Willen we er straks allemaal een? Het spitsuur van het leven, daar hebben we het over. Steeds meer gezinnen raken de grip op de alledaagse gang van zaken langzaam maar zeker kwijt. We moeten veel van onszelf - we wŪllen ook veel. Maar de consequentie is wel dat we onze moeder op een vieze wc-pot neerzetten. En zo kregen we het van huis uit niet mee, dus begint er hier en daar wat te knagen.


[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5  >>>]