zondag 18 april 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Februari 2004
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  ACTUEEL  >  NIEUWSARCHIEF  >  2004
 >  FEBRUARI 2004 
NIEUWS OP DATUM
Februari 2004

nieuws van dinsdag 17 februari 2004

Op Gelijke Voet, het informatiemagazine over het emancipatiebeleid van de rijksoverheid, heeft in de editie van februari 2004 de volgende artikelen:
 • Maakt Aart Jan zijn ambitie waar? Minister De Geus is ambitieus. Een volgend Kabinet heeft geen aparte minister voor emancipatiezaken. Ook geen staatssecretaris. Dat is tegen die tijd niet meer nodig, zegt hij. Emancipatiebeleid is dan verankerd in het kabinetsbeleid, en gemeengoed op alle departementen.
 • M/V @ De Toekomst spetterend DCE-feest. Een politiek feest waar de spetters vanaf vliegen? Het kan. Dat bewees de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid. Ze organiseerde de manifestatie ''M/V @ De Toekomst''. Over politieke kwesties als vrouwenemancipatie en migrantenintegratie. Het werd een in alle opzichten bruisend spektakel. Een sfeerverslag.
 • Zeven minuten tegenover de rest van de wereld.  Het is een unieke Nederlandse traditie, die van de vrouwenvertegenwoordiging tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Dit jaar was historica Margit van der Steen (42) uitverkoren om de wereld toe te spreken namens de vrouwenorganisaties in Nederland.
 • Nieuwe Taskforce over vrouwen in oorlog.  Vrouwen moeten een grotere rol krijgen bij conflicten in oorlogssituaties. Dat blijkt uit onderzoek van het Instituut Clingendael. Eind 2003 is de Taskforce ''Vrouwen, veiligheid en conflict'' ingesteld door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Taskforce heeft drie jaar de tijd om de rol van vrouwen te verbeteren.
 • Lilian Callender: Maart wordt de maand van de allochtone vrouw. Meer dan de helft van de Marokkaanse vrouwen in Nederland heeft nooit contact met autochtonen. Werk aan de winkel voor de commissie Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen (PaVEM). Commissielid Lilian Callender: ''Maart wordt de maand van de allochtone vrouw.''
 • Verhalen als bindmiddel.  Naima El baza schreef twee boeken die spelen in haar land van herkomst: Marokko. Ze gaf 15 november 2003 een workshop verhalen vertellen. ‘Verhalen zijn een manier om me te uiten,’ zegt Naima El Bezaz. Soms wordt de verteller gehoord en begrepen. 
 • Nieuwe aanpak geweld in relaties. De ervaring van de hulpverlening heeft geleerd dat veel vrouwen die zijn mishandeld teruggaan naar hun man. Ze willen dat het geweld stopt, maar de relatie behouden. Hulpverlening richt zich tegenwoordig meer op het doorbreken van de spiraal van geweld in een relatie. Dat vertelt Nico van Oosten, directeur van TransAct, het landelijk expertisecentrum seksespecifieke zorg en seksueel geweld.
 • Training over macht op het werk. Leila Jaffar Concultancy adviseert allochtonen en vrouwen die hun positie op het werk willen verbeteren. ''In Nederland doet iedereen het liefst alsof we allemaal gelijk zijn,'' zegt trainster Laila Jaffar. ''Voor vrouwen en allochtonen is dat helemaal niet zo goed.'' De norm is bij veel bedrijven en organisaties vaak nog de witte man tussen 25 en 50. Jaffar geeft trainingen over macht op het werk. 
 • De kruistocht tegen huiselijk geweld. Huiselijk geweld moet ferm worden aangepakt. Dat staat in de brief die de minister van SZW mede aan de Kamer stuurde. Het is het antwoord op een motie van kamerlid Hirsi Ali. Of de aanpak volgens de Kamer voldoende is, zal dit voorjaar blijken.
 • Nieuwe subsidieregeling emancipatieprojecten. Sinds 1 januari 2004 geldt de nieuwe Subsidieregeling emancipatieprojecten. Deze vervangt de Subsidieregeling emancipatie-ondersteuning uit 1998. Maatschappelijke organisaties en gemeenten kunnen een aanvraag indienen. Wel moeten hun projecten – meer dan vroeger – tot concrete resultaten leiden binnen de speerpunten van het emancipatiebeleid. 
 • Plannen jongeren hun levensloop? Op 25 november 2003 vond in Utrecht de conferentie over dagindeling ''Levensloop en de Jongere Generatie'' plaats. Meer dan 175 projecttrekkers en geïnteresseerden kwamen bijeen in Meeting Plaza in Utrecht. Uitwisseling stond tijdens de dag centraal. Er waren interviews, workshops, ''focusgroepbijeenkomsten'' en er was een uitgebreide infomarkt met stands van de projecten. Op Gelijke Voet nam deel aan de sessie over tien projecten over levensloop en de jonge generatie. Wat zijn de resultaten?
 • Cherchez la femme: Vrouwen in het migratiebeleid. Op 1 december 2003 organiseerde E-Quality een debat over vrouwen in het migratiebeleid, ter gelegenheid van het verschijnen van een gelijknamige publicatie. Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie nam het eerste exemplaar in ontvangst. 
 • Uitgeëmancipeerd? Minister De Geus en de Marokkaanse koning Mohammed VI zitten wat betreft hun standpunt over de emancipatie van moslimvrouwen op één lijn. Hierdoor zouden ze hun beide landen wat dichter tot elkaar kunnen brengen.
 • Korte berichten.  
  • Kandidaten gezocht voor integratieprijs De Triomf
  • Hoe gaat het met de winnaressen van de Joke Smit-prijs 2002?
  • Actie tegen vrouwonvriendelijke bilboards
  • en meer kort nieuws...
 • Welkom bij www.opgelijkevoet.nl. Dit is het tweede - en laatste! - nummer van Op Gelijke Voet dat naast een digitale uitgave óók op papier uitkomt. Vanaf nu verschijnt Op Gelijke Voet uitsluitend nog digitaal. Met ingang van het volgende nummer maakt een e-mailbericht u erop attent dat er op het internet een nieuwe uitgave van het blad is verschenen. Tenminste, als u zich voor deze – gratis - service hebt opgegeven. Niet gedaan? Abonneer u alsnog. Klik in de rechter kolom op ''Meld je aan voor de e-mailservice!''.
 • OGV gaat digitaal. Het moge eigentijds zijn zo’n e-zine, sneller dan snel, kosteneffectief, noem maar op. Maar het verdwijnen van ''Op Gelijke Voet'' als blad is natuurlijk ook gewoon doodzonde. Een tijdschrift is een bonbon. Je eet 'm pas op als je er lekker voor zit, aldus één van de vele lezeressen en lezers die reageerden op onze enquête.
 • Coaching en mentoring: handig voor vrouwen op weg naar de top. Coaching is één van de manieren om het zelfbewustzijn en zelfvertrouwen van vrouwen te versterken. Maar draagt het ook bij aan een betere doorstroming van vrouwen naar de top? Ja, zeggen de experts voorzichtig, maar het vergt meer dan coaching alleen. Het gaat ook om cultuurverandering en meer ''genderbewustzijn'' in organisaties. In het kader van het ESF-Equalproject Mixed vond op 8 en 9 december 2003 in Amsterdam een internationale expertmeeting plaats. ''Op Gelijke Voet'' ging op zoek naar tips en ''good practices''.


Het meest recente nieuws vindt u op onze openingspagina
nieuws van zaterdag 7 februari 2004 

 • Verdonk: controle op besnijdenis niet werkbaar (De Volkskrant, 7 februari 2004, bericht niet online). Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie vindt een verplichte medische controle op vrouwenbesnijdenis voor meisjes uit risicolanden ''niet werkbaar''. Dat zei ze vrijdag na afloop van de Dag tegen Vrouwenbesnijdenis in Amsterdam.
 • Kustaw Bessems: Besnijdenis | ''Nooit, nooit zal zoiets met mijn dochters gebeuren'' (Trouw, 7 februari 2004, tijdelijke link). Ruim tien jaar nadat de discussie over vrouwenbesnijdenis losbarstte, weet Nederland niet eens hoeveel dit hier voorkomt. Tijd voor rigoureuze maatregelen?nieuws van vrijdag 6 februari 2004

 • Conference delegates in Ethiopia call for end to FGM (nieuwsbericht IRIN, February 6th).  African governments faced renewed demands on Friday to introduce and enforce tough laws to stamp out female genital mutilation (FGM) and protect the women of their countries. Leading health and human rights experts on the continent called for legislation to end the practice to which 2 million African women and girls in 28 countries are subjected every year.
 • Gelijke kwaliteitseisen kinderopvang: groepen ouders krijgen straks hetzelfde of meer geld voor opvang (Ministerie van SZW, persbericht 6 februari 2004). Alle kindercentra en gastouderbureaus moeten straks gaan voldoen aan gelijke landelijke kwaliteitseisen. Er komt een eind aan de mogelijkheid die gemeenten nu hebben om zelf gedetailleerde nadere regels te stellen. Verder blijkt dat door invoering van de nieuwe Wet basisvoorziening kinderopvang, driekwart van de ouders minder of hetzelfde gaan betalen als wanneer de huidige SZW adviestabel zou worden toegepast. De kosten voor kinderopvang voor de meeste werkgevers zullen afnemen.
 • Vrouwenbesnijdenis (Trouw, Commentaar, 6 februari 2004, tijdelijke link).  Wereldwijd wordt vandaag voor het eerst de Internationale Dag tegen Vrouwenbesnijdenis gehouden. Precies een jaar geleden werd die ingesteld door het Inter African Committee in Addis Abeba. Delegaties uit dertig Afrikaanse landen zegden toe zich in te zetten voor het uitbannen van besnijdenis vóór 2010.nieuws van donderdag 5 februari 2004

 • Hendri Beltman en Jelle Boonstra: ''Dagbladen pikken graantje mee van vrouwenhandel'' (Nederlands Dagblad, 5 februari 2004). Op 1 mei sluiten acht voormalige Oostbloklanden zich aan bij de Europese Unie. Daarmee verdwijnt opnieuw een aantal grenzen. De Oost-Europeanen nemen een nieuwe portie misdaad mee, verwacht menigeen. Korpschef van de politie IJsselland Jan Wilzing laat zijn licht schijnen over twee deelgebieden waarin hij zich heeft verdiept: mensenhandel en prostitutie.
 • Ans Bouwmans: Massachussets krijgt echt homohuwelijk (Nederlands Dagblad, 5 februari 2004). Het hoogste hof in Massachusetts heeft verklaard dat homo's en lesbiennes in die Amerikaanse staat recht hebben op een echt huwelijk. Nadat het hof in november de wetgever in Massachusetts opdracht gaf homoseksuelen gelijk te behandelen, ook op het gebied van huwelijksrecht, wilden parlementariërs weten of ze konden volstaan met een zogenaamde 'burgerlijke verbintenis'. Dit alternatief is echter strijdig met de grondwet van de staat, liet het hooggerechtshof gisteren weten.
 • LPF wil wettelijk verbod van religieuze symbolen (Nederlands Dagblad, 5 februari 2004). De LPF wil een wettelijk verbod van religieuze symbolen voor overheidsdienaren. Kamerlid Joost Eerdmans vindt dat rechters en bijvoorbeeld leraren op een openbare school elke schijn van partijdigheid moeten vermijden. ,,Het uitdragen van een geloof is een privé-kwestie en hoort niet thuis in het publieke domein.''
 • Amerikaans hof wil huwelijk voor homo's (Reformatorisch Dagblad, 5 februari 2004). De hoogste rechtbank in de Amerikaanse staat Massachusetts wil dat een huwelijk ook voor homo’s mogelijk wordt. Uitsluitend een dergelijke regeling druist niet in tegen de grondwet van de staat.
 • Samenhang levensloopregeling en Wet arbeid en zorg (Ministerie van SZW, 5 februari 2004). Brief Minister De Geus aan Tweede Kamer.
 • De dagelijkse praktijk van het vrouwenkorps KNIL (persbericht Universiteit van Tlburg, 5 februari 2004). De vrouwen die dienst namen in het Vrouwenkorps van de KNIL, hebben – onbewust – een bijdrage geleverd aan de emancipatie en aan de integratie van vrouwen in de krijgsmacht. Dat schrijft Sophia Kruyswijk-van Thiel in haar proefschrift waarop zij vrijdag 13 februari promoveert.  Het Vrouwenkorps, opgericht 5 maart 1944 was onderdeel van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger.
 • Rector Frans van Vucht na een jaar Ambassadeursnetwerk: Het effect is blijvend (UT Nieuws, 5 februari 2004). De Adviesraad Diversiteit is er - binnen de UT - gekomen. En daarmee maakte rector magnificus Frans van Vught een van zijn actiepunten waar als lid van het Ambassadeursnetwerk 2003. In het voorjaar kan de UT-gemeenschap zich verheugen op een tweede actiepunt: een symposium met als insteek de noodzaak meer vrouwen aan te stellen in de technische faculteiten.
 • Jean Dohmen en Jaap Jansen: Wilders lust hoofddoekjes rauw. VVD furieus over uitlatingen Kamerlid (Algemeen Dagblad, 5 februari 2004). In de fractievergadering van de VVD zijn gisteravond harde woorden gevallen over Kamerlid Geert Wilders, dat zich in een interview onbarmhartig uitlaat over de islam, imams, Turken en collega-Kamerleden. De VVD-top vindt dat Wilders te ver is gegaan, melden bronnen in de partij.
 • Zorgen om groei seksuele intimidatie in sport (Trouw, 5 februari 2004). Sportkoepel NOCNSF is bezorgd over de omvang van seksuele intimidatie in de sport. Maandelijks komen 4 tot 5 meldingen binnen van minderjarige sporters die door trainers en begeleiders onzedelijk zijn betast, veel meer dan in voorgaande jaren. ,,Seksuele intimidatie is een serieus probleem binnen sportclubs'', zei Petra Moget, projectleider binnen NOCNSF van het preventiebeleid seksuele intimidatie. Dit is het topje van de ijsberg. 
 • Spinozapremie in onderzoek naar vergrijzing gestopt (Rotterdams Dagblad, 5 februari 2004, tijdelijke link).  De Universiteit van Tilburg wordt uitvalsbasis voor een gloednieuw wetenschapsnetwerk rond levensloop, pensioenen en vergrijzing. Initiatiefnemer is algemeen econoom dr. Lans Bovenberg, die zijn gisteren ontvangen ''Spinozapremie'' van anderhalf miljoen euro geheel steekt in het nieuwe instituut Netspar (NETherlands Studies on Pensions Aging and Retirement). Hij hoopt er zo toe bij te dragen dat vergrijzing ''geen ramp maar een feest'' wordt.
 • Bush zint op amendement over homohuwelijk (De Volkskrant, 5 februari 2004). President Bush heeft laten doorschemeren dat hij een amendement op de grondwet wil indienen, waarin het homohuwelijk nadrukkelijk wordt verboden. Bush reageerde woensdagavond (plaatselijke tijd) op het besluit van de hoogste rechtbank in de Amerikaanse staat Massachusetts om een huwelijk ook voor homo's mogelijk te maken.
 • Hoogste rechtbank staat homohuwelijk in VS toe (Rotterdams Dagblad, 5 februari 2004, tijdelijke link). De hoogste rechtbank in de Amerikaanse staat Massachusetts wil dat een huwelijk ook voor homo's mogelijk wordt. Uitsluitend een dergelijke regeling druist niet in tegen de grondwet van de staat.
 • Homohuwelijk in Massachussets (Het Parool, 5 februari 2004). Het hooggerechtshof in Massachusetts heeft gisteren de weg vrijgemaakt voor het homohuwelijk. Op grond van de gelijkberechting van homoseksuelen mag Massachussets volgens het hof niet volstaan met een zogenoemde 'burgerlijke verbintenis' in plaats van het huwelijk.nieuws van woensdag 4 februari 2004 

 • Kosten werkgever voor bemiddelingsorganisaties kinderopvang tijdelijk nog geheel belastingvrij (Ministerie van SZW, persbericht 4 februari 2004). De kosten die werkgevers voor hun werknemers maken voor bemiddelingsorganisaties voor kinderopvang blijven voorlopig belastingvrij. Dit staat in de derde nota van wijziging bij het Wetsvoorstel basisvoorziening kinderopvang, die zojuist naar de Tweede Kamer is gestuurd.
 • Jelleke Veenendaal: slachtoffers huiselijk geweld bijeen brengen in COA-huisvesting (VVD.nl, 4 februari 2004). Jelleke Veenendaal van de VVD Tweede-Kamerfractie wil dat allochtone vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld tijdelijk worden opgevangen in huisvesting van het COA. Uitbreiding van opvang is nodig vanwege het verstopt raken van opvangcentra en blijf-van-mijn-lijfhuizen.
 • Hoofddoekjeswet nu ook voor ziekenhuizen (Spi!ts, 4 februari 2004). Premier Raffarin (Frankrijk) heft aangekondigd dat het wetsontwerp dat het dragen van ,,opvallende religieuze symbolen'' op Franse openbare scholen verbiedt binnenkort wordt gevolgd door eenzelfde voorstel voor publieke ziekenhuizen.
 • Opvang voor drugsprostituees (Parool, 4 februari 2004). Nog dit jaar moet er een nieuw opvanghuis komen voor dakloze vrouwen uit het tippel- en drugscircuit. Zorgkantoor Agis heeft gistermiddag per brief diverse zorginstellingen gevraagd een offerte te maken voor een opvangcentrum met 25 plaatsen, alsmede medische en psychiatrische hulp. In Utrecht is een vergelijkbaar centrum volgens Agis een succes.nieuws van dinsdag 3 februari 2004

 • Jacques Kraaijeveld: Vrouw en kerk | Mannen zijn op zoek naar andere arena's (Trouw, 3 februari 2004). Ze studeren vaker theologie, het aantal vrouwelijke dominees stijgt, al houdt die groei geen gelijke tred met de opmars van vrouwen in de kerk. Binnen bepaalde orthodoxe stromingen blijft de kansel voor haar verboden gebied, al zit er wat rek in. Theo Scheepens, godsdienstsocioloog: 'Vrouwen krijgen toegang tot functies als die maatschappelijk minder in aanzien komen te staan.'
 • 86% allochtone jongeren vindt gemengde scholen beter (persbericht Generation Now! Magazine, 3 februari 2004). Opvallend zijn de verschillen tussen jongens en meisjes. Bijna 50% van de autochtone jongens heeft voorkeur voor een witte school, van de autochtone meisjes slechts 22%. Van de allochtone meisjes wil 75% het liefst op een gemengde school zitten, onder allochtone jongens is dit 62%. Zie ook:
 • Vrouwelijke bouwvakkers (De Telegraaf, 3 februari 2004). De meeste bouwvrouwen schijnen er absoluut geen hekel aan te hebben om in een mannencultuur te werken. Waar ze soms wel genoeg van hebben, is om steeds maar uit te leggen waarom ze voor de bouw gekozen hebben.
 • Nieuwe stichting voor zelfhulp mishandelde vrouwen (Nederlands Dagblad, 3 februari 2004). Stichting Petra, die zich inzet voor seksueel misbruikte vrouwen, start deze maand met zelfhulpgroepen. Het betreft een nieuwe vorm van hulp, die uitgaat van de stichting Wil, die 'Petra' apart voor dit doel heeft opgericht.


[ Pagina: 1 2  >>>]