dinsdag 20 oktober 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 September 2003
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  ACTUEEL  >  NIEUWSARCHIEF  >  2003
 >  SEPTEMBER 2003 
NIEUWS OP DATUM - SEPTEMBER 2003
Berichten op datum oorspronkelijke publicatie


nieuws van maandag 8 september 2003

 • Marc Kruijswijk: Universiteiten verbieden allesbedekkende sluier (Algemeen Dagblad, 8 september 2003). Moslimstudentes mogen ook aan de universiteiten geen gezichtssluiers meer dragen. Extreme sluiers staan goede communicatie tijdens practica en werkgroepen in de weg.
 • Wilma Kieskamp en Mariken Smit: Alleenstaande ouders / Mama dweilt de Gamma (Trouw, 8 september 2003, tijdelijke link). Alleenstaande ouders-moeders, vooral-kunnen best zelf voor hun inkomen zorgen, vindt het kabinet. Per 1 januari moeten daarom alle bijstandsmoeders aan het werk, ook degenen met jonge kinderen. Maar nu al is de praktijk dat de meeste alleenstaande moeders werken. Het is een geregel van jewelste-vooral weggelegd voor hoger opgeleiden.
 • Meer vrouwelijke dan mannelijke Britse miljonairs (Zonnet.nl, 8 september 2003). Groot-Brittannië telt meer vrouwen dan mannen met een vermogen van meer dan 1 miljoen pond. Echtscheidingen, erfenissen en gelijkheid tussen de seksen in het onderwijs blijken daarvoor verantwoordelijk te zijn, zo meldde The Sunday Times.nieuws van zaterdag 6 september 2003

 • Duitsland groeit naar vrouwelijke president (Rotterdams Dagblad, 6 september 2003, tijdelijke link). Is de Duitse samenleving rijp voor een vrouwelijke president? De vraag dringt zich op nu Bondspresident Johannes Rau (72, SPD) heeft aangekondigd zich niet beschikbaar te stellen voor een tweede termijn. [...] SPD en coalitiepartner De Groenen hebben hun voorkeur uitgesproken voor een vrouwelijke kandidaat.
 • ''Zesdaagse schoolweek binnen twee jaar een feit'' (Rotterdams Dagblad, 6 september 2003, tijdelijke link). Juist in de week dat er landelijk discussie is over een vierdaagse schoolweek, voorspelt voorzitter N. Tiemersma van de Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs van de gemeente Almere dat binnen twee jaar diverse scholen een zesdaagse schoolweek aanbieden. Volgens de voorzitter biedt een zesdaagse schoolweek meer structuur en regelmaat aan kinderen dan een vijfdaagse of vierdaagse schoolweek.nieuws van vrijdag 5 september 2003
 • Verslag Netwerkbijeenkomst Integratie in relatie tot Familie- en Gezinsbeleid, d.d. 19 juni 2003 (CDA.nl, verslag online op 5 september 2003). Op 19 juni vond er in de Tweede Kamer een zeer druk bezochte netwerkbijeenkomst (gezamenlijk initiatief CDA-Vrouwenberaad en het Intercultureel Beraad) plaats, waarin wij van gedachten wisselden over de rol die families en gezinnen (kunnen) spelen bij het bevorderen (of niet) van integratie.
 • Henriëtte Lakmaker: Ook zesdaagse schoolweek kan weer (Trouw, 5 september 2003).  Het zal zo'n vaart niet lopen met de vierdaagse schoolweek in het basisonderwijs, is de verwachting. Directeuren zien er de zin niet van in, de macht der gewoonte is groot en in Almere is het lerarentekort al op andere wijze opgelost. Maar Yanthe (10) vindt het een heel goed idee.
 • Enquête Binnenlands Bestuur: Eenderde ambtenaren wil staken (Binnenlandsbestuur.nl, 5 september 2003). Opvallend is het verschil in actiebereidheid tussen mannen en vrouwen. Bij mannelijke ambtenaren ligt die gemiddeld ruim tien procent hoger dan bij hun collega’s van het andere geslacht. De groep ''loyalen'' is bij beide seksen even groot. Gemiddeld geeft een op de drie vrouwen aan niet te weten voor of tegen te zijn.nieuws van donderdag 4 september 2003

 • Aantal banen daalt verder (PWnet.nl, 4 september 2003). [..] Mannen worden harder getroffen door de teruglopende werkgelegenheid dan vrouwen. Het aantal banen van mannen is in het tweede kwartaal met 1,3 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Vrouwen hebben 0,9 procent meer banen verworven. Deze groei is toe te schrijven aan de nog altijd groeiende arbeidsparticipatie van vrouwen. Daarnaast profiteren zij het meest van de sterke banengroei in de zorg, omdat daar relatief veel vrouwen werken.
 • Zonder kinderen beter af (Algemeen Dagblad, 4 september 2003).  Paren zonder kinderen zijn in ons land beter af dan ooit. Op het gebied van vakantie, maatschappelijke participatie, mobiliteit en het bezit van consumptiegoederen scoren ze voor het eerst hoger dan gemiddeld. Ook is een groeiend percentage van hen gelukkig tot zeer gelukkig.
 • Europees Parlement spreekt zich uit voor huwelijk en adoptie door paren van gelijk geslacht ! (persbericht Joke Swiebel, 4 september 2003). Op donderdag 4 september heeft het EP gestemd over de situatie van de mensenrechten in de Europese Unie in 2002, een rapport dat een vervolg is op mijn verslag over 2001. Tot mijn grote verrassing heeft het EP met een meerderheid de volgende paragraaf aangenomen: (het EP) verzoekt aan de lidstaten een eind te maken aan elke vorm van wettelijke of feitelijke discriminatie van homoseksuelen, met name ten aanzien van hun recht te trouwen en kinderen te adopteren.nieuws van woensdag 3 september 2003nieuws van dinsdag 2 september 2003

 • Topvrouwen in de media: een kwestie van tijd of deeltijd ? (Mixed-Equal.nl) Verslag van een debat op 2 september 2003.
 • Jantine Oldersma: Van Hedy d'Ancona tot Khee Liang Phoa. Requiem voor een staatssecretaris (LOVER 2003/3, september 2003). Met de komst van Balkenende II is voor het eerst in 25 jaar geen staatssecretaris voor emancipatie aangesteld. Een symbolische onthoofding van het emancipatiebeleid, zoiets. Daarom: een in memoriam voor de staatssecretaris.
 • Karin Kuijpers: Hippe jongens in een rok (Algemeen Dagblad, 2 september 2003). Dé verrassing in de trends voor het komende schooljaar: de Schotse kilt gedragen door jongens. Rink Bergsma (14) en Arnout Maat (15) uit Rotterdam vertellen over hun ervaringen.
 • Meer vrijheid voor primair onderwijs om schooltijd zelf in te vullen (Ministerie van OCW, persbericht 2 september 2003). Scholen in het primair onderwijs krijgen in samenspraak met ouders meer vrijheid om de schooltijd zelf in te vullen. De huidige urenverdeling onder- en bovenbouw (3520 uur voor groep 1 t/m 4 en 4000 uur voor groep 5 t/m8) wordt aangepast. De maximale onderwijstijd per dag van 5,5 uur wordt afgeschaft. Dit staat in een brief van minister Van der Hoeven die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.
 • De pil uit het ziekenfondspakket ? Stop met leeftijdgrenzen in het ziekenfondspakket (Leeftijd.nl, persbericht 2 september 2003). Minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil dat voor vrouwen vanaf 21 jaar de anticonceptiepil uit het ziekenfondspakket gaat. Een maatregel om te bezuinigen. De leeftijdsgrens van 21 jaar is een compromis en bedoeld om een toename van het aantal ongewenste tienerzwangerschappen te voorkomen. Maar andere kwetsbare groepen worden niet ontzien. Het LBL vindt het onaanvaardbaar dat de pil op basis van leeftijd wordt vergoed en niet op basis van behoefte of medische noodzaak. Wat wordt volgende leeftijdsgrens om de kosten te drukken? Leeftijdsdiscriminatie in de zorg?
 • Lidy Nicolasen: Máxima helpt migrantenvrouw (De Volkskrant, 2 september 2003). In niets lijkt Máxima op de Marokkaanse en Turkse vrouwen waarvoor de ''commissie-Máxima'' zich inzet. Die vrouwen leven geïsoleerd in de samenleving. Dat moet veranderen.
 • Job van de Sande: Republikein en prinses in bres voor allochtone vrouw (Algemeen Dagblad, 2 september 2003). De republikein en de prinses zitten gemoedelijk naast elkaar in een zaaltje op het Binnenhof. Paul Rosenmöller, oud-GroenLinks-leider, en prinses Máxima zitten samen in een commissie die de deelname van allochtone vrouwen aan de maatschappij wil bevorderen. Rosenmöller treedt op als voorzitter, Máxima is ervaringsdeskundige.
 • Babydonors.com mag zijn gang gaan (Algemeen Dagblad, 2 september 2003). Babydonors.com mag zijn gang gaan. De Inspectie voor de Gezondheidszorg treedt niet op tegen het omstreden bedrijf, dat op commerciële basis bemiddelt bij donaties van sperma en eicellen. De onderneming heeft geen plannen die tegen de wet gaan.nieuws van maandag 1 september 2003

 • Máxima helpt allochtone vrouwen uit isolement (Nederlands Dagblad, 1 september 2003). Marokkaanse en Turkse vrouwen moet uit de slaapkamer en de keuken vandaan, de straat op en aan het werk. ,,Het is tijd voor een nieuwe feministische golf'', verklaarde minister Verdonk (Integratiebeleid) gisteren bij de presentatie van een commissie die de deelname van niet-Nederlandse vrouwen aan de samenleving moet helpen verbeteren.
 • Toespraak minister Verdonk bij startconferentie Commissie Rosenmöller (Den Haag, maandag 1 september). ''Er moeten meer allochtone vrouwen aan het werk'', aldus minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie in haar toespraak die ze 1 september hield bij de installatie van de Commissie Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen. Minister Verdonk spreekt verder uit dat ze meent dat Nederland aan het begin staat van een nieuwe feministische golf. De commissie die de deelname van allochtone vrouwen aan de maatschappij wil bevorderen, wil gemeenten helpen bij het maken van beleid voor allochtone vrouwen. De leden gaan ervaringen en goede ideeën van afzonderlijke gemeenten verzamelen en doorgeven aan andere bestuurders. Ook kijkt de commissie wat er terechtkomt van alle kabinetsplannen voor allochtone vrouwen. De commissie bestaat onder andere uit prinses Maxima en voormalig GroenLinks-leider Paul Rosenmöller.
 • Bescherming slachtoffers mensenhandel schiet tekort (Clara Wichmann Instituut, persbericht 1 september 2003). De bescherming van slachtoffers van mensenhandel door de Nederlandse overheid schiet tekort. Dat schrijft het Clara Wichmann Instituut (landelijk expertisecentrum voor vrouw en recht) in een commentaar op het kabinetsstandpunt over mensenhandel. In het commentaar wordt onder meer bepleit dat de bescherming van slachtoffers van mensenhandel een zelfstandig belang is, naast het belang van opsporing en vervolging.
 • ''Pleisterpil veiliger dan pil'' (Nederlands Dagblad, 1 september 2003). Vrouwen die de pil slikken, hebben een nieuw alternatief: de anticonceptiepleister. Farmaceutisch bedrijf Janssen-Cilag heeft de pleister, die eenmaal per week op de huid moet worden geplakt, gisteren op de markt gebracht.
 • Wim Verseput: Deense leeftijdsregel succes in strijd tegen dwanghuwelijk (Nederlands Dagblad, 1 september 2003). De liberaal-conservatieve Deense regering heeft, vanuit Europees perspectief bezien, zwaar geschut ingezet om gedwongen huwelijken in allochtonenkringen tegen te gaan.  Ze krijgt daarvoor nu bijval uit onverdachte hoek. Een links-liberale politicus, zelf afkomstig uit het immigrantenmilieu, heeft er een boek over geschreven en meent daarin dat het regeringsbeleid zonder meer een positief effect heeft.
 • Nederlander werkt minste aantal uren (Het Parool, 1 september 2003). Nederlanders zijn niet het ijverigste volk ter wereld. In Nederland wordt zelfs minder gewerkt dan waar ook ter wereld. Althans, gemeten naar het aantal uren dat hier per jaar gewerkt wordt. Dat blijkt uit een diepgravende studie die de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) heeft verricht naar werkgelegenheid, arbeidsproductiviteit en inkomenverdeling in alle landen die lid zijn van van de Verenigde Naties. [...] Op het terrein van deeltijdbanen blijkt Nederland kampioen: 33 procent van Nederlands werkende bevolking heeft een deeltijdbaan. Dat is uniek in de wereld. Het grote aandeel deeltijdbanen komt grotendeels voor rekening van de vrouwelijke werknemers. Zo wordt bijvoorbeeld driekwart van de parttime banen in Nederland door vrouwen ingenomen.
 • Gerard Beverdam: Samenleven gaat niet zonder groepsvorming (Nederlands Dagblad, 1 september 2003). Een beetje ruimte geven aan elkaar. Dat is alles wat prof. mr. Jenny Goldschmidt vraagt van de Nederlandse samenleving. Negen jaar was ze voorzitter van de Commissie Gelijke Behandeling; vanaf de installatie. Nu stopt ze. ,,Het is nooit het goede moment om weg te gaan. Spanningen over gelijke behandeling blijven er en zullen de komende jaren waarschijnlijk verder toenemen.''
 • Mensen gaan in de zorg veel meer zelf betalen (Trouw, 1 september 2003, tijdelijke link). Echtparen die een reageerbuisbevruchting (in vitro fertilisatie) wensen, moeten de eerste behandeling voortaan zelf betalen. De tweede en derde behandeling zullen via het ziekenfonds worden vergoed.


[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5  >>>]