zondag 6 december 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 November 2003
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  ACTUEEL  >  NIEUWSARCHIEF  >  2003
 >  NOVEMBER 2003 
NIEUWS OP DATUM - NOVEMBER 2003
Berichten op datum oorspronkelijke publicatie


nieuws van zondag 16 november 2003

 • Gaby Hinsliff: Women's crime linked to abuse in the home (The Guardian, November 16, 2003). Women are increasingly turning to serious and violent crimes because they have been brutalised by violence against them, according to a controversial report to be published this week.nieuws van zaterdag 15 november 2003

 • Toespraak van minister de Geus ter gelegenheid van de installatie van de taskforce Vrouwen, Veiligheid en Conflict op 15 november 2003.
 • hspace=0 Annemarie Jorritsma aanvaardt het voorzitterschap van de Taskforce Vrouwen, Veiligheid en Conflict(Emancipatieweb.nl, foto Arenda Oomen, 15 november 2003).
 • Toespraak van minister De Geus op de manifestatie ter gelegenheid van 25 jaar emancipatiebeleid, 15 november 2003.
 • De Geus wil portefeuille emancipatie opheffen (De Volkskrant, 15 november 2003). Minister De Geus van Sociale Zaken vindt dat de portefeuille emancipatiebeleid bij de volgende kabinetsformatie kan sneuvelen. Het opkomen voor achtergebleven groepen moet worden verankerd in alle beleidsterreinen.
 • Jacqueline Storm: Blondjes zijn niet dom. Van dom blondje tot sexy blondine (Algemeen Dagblad, 15 november 2003). In haar boek Blond: de geschiedenis van de blondine van Afrodite tot Madonna, ontrafelt de Britse Joanna Pitman (donkerblond) het mysterie van de blondine door de eeuwen heen.
 • ''De portefeuille emancipatiebeleid kan door het volgende kabinet worden opgeheven, vindt Minister De Geus van Sociale Zaken en emancipatie''. Aldus opende het NOS-Journaal zaterdagavond 15 november 2003 de berichtgeving over de bijeenkomst over 25 jaar emancipatiebeleid (zie t/m vrijdag 21 november nog de archiefpagina met video-opnames: journaals van zaterdag 18:-00 en 20:00). 
 •  Transseksueel moet ontharing zelf betalen (Rotterdams Dagblad, 15 november 2003). De ontharingsbehandeling van transseksuelen is geen noodzakelijke zorg, vindt minister Hoogervorst (Volksgezondheid). Daarom wil hij de vergoeding voor deze behandeling schrappen uit zijn subsidieuitgaven. Dat staat in de brief met een uitleg over de bezuinigingen op subsidies die de minister gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hoogervorst moet volgend voor jaar 59 miljoen, oplopend tot 127 miljoen in 2007, snijden in de rijksbijdragen aan maatschappelijke, volksgezondheids-, welzijns- en sportorganisaties en kennisinstellingen. Hierdoor verliezen honderden organisaties hun subsidie.
 • Op de stoep bij zwangere Máxima (Trouw, 15 november 2003, tijdelijke link). Ze is een allochtone zwangere, goedbeschouwd, en daarom is ze misschien wel solidair met andere allochtone zwangeren die het minder goed getroffen hebben. Dit hoopt een groep Amsterdamse verloskundigen, die maandag om 11.00 uur met een petitie bij prinses Máxima op de stoep zal staan.
nieuws van vrijdag 14 november 2003

 • Wetenschappers: Organon regisseerde studie naar pil (Trouw, 14 november 2003). Geneesmiddelfabrikant Organon heeft als hoofdsponsor van een wetenschappelijk onderzoek naar de risico's van anticonceptiepillen, ontoelaatbare invloed uitgeoefend op de uitkomst van de studie.
 • Password ''Women'' - Documentaire over het belang van vrouweninformatie wereldwijd (IIAV.nl, persbericht 14 november 2003). Wat is de invloed van informatie op het persoonlijke leven van vrouwen en hoe kunnen vrouwen informatie gebruiken om invloed op de samenleving uit te oefenen en zo hun positie te verbeteren? Welke rol spelen vrouweninformatiecentra en nieuwe technologische mogelijkheden daarbij? De documentaire ''Password: Women' toont aan de hand van concrete projecten:
  • hoe informatie het leven van vrouwen wereldwijd beïnvloedt;
  • welke rol het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV) en andere vrouwenorganisaties hierin spelen;
  • hoe informatie over vrouwen regionale, nationale en internationale beleidsmakers bereikt;
  • en stelt de invloed van het digitale tijdperk op de positie van vrouwen in verschillende werelddelen ter discussie.
 • Geen positieve discriminatie in personeelsadvertenties (Rotterdams Dagblad, 14 november 2003, tijdelijke link). De gemeente Rotterdam gaat in personeelsadvertenties niet meer 'positief discrimineren'. De frase dat 'bij gelijke geschiktheid' vrouwen en, of allochtonen de voorkeur genieten, gaat er definitief uit. Dat gebeurt op voorstel van Leefbaar Rotterdam.
 • Minister de Geus: Allochtonen centraal in nieuwe fase emancipatiebeleid (Ministerie van SZW, persbericht 14 november 2003 op Emancipatieweb, integrale tekst daarvan hierna). Naast zelfbewuste allochtone vrouwen die niet onderdoen voor autochtone vrouwen, zijn er te veel allochtone vrouwen met een grote afstand van de Nederlandse samenleving. Dat stelde minister De Geus van Emancipatiebeleid vast in een toespraak op de manifestatie M/V @ DE TOEKOMST ter gelegenheid van 25 jaar emancipatiebeleid op 15 november 2003 in Rotterdam. We zullen ons extra in moeten spannen om ook deze mensen bij de samenleving te betrekken. Dat kunnen we doen door eisen te stellen, bijvoorbeeld wat betreft basiskennis van de Nederlandse taal. Maar we willen dat vooral doen door hen te stimuleren zelf initiatieven te nemen om het isolement te doorbreken, aldus De Geus. Hij wees erop dat het bij de emancipatie van achtergebleven groepen allochtonen niet alleen gaat om vrouwen. Versterking van de emancipatie van mannen is een voorwaarde om allochtone vrouwen meer te laten participeren in de Nederlandse samenleving.
 • Mannen vaker in schuld dan vrouwen (Het Parool, 14 november 2003). Op steeds jongere leeftijd raken mensen in de schulden. Vooral vorderingen op jongeren vanaf 15 jaar nemen snel type. Mannen, van jong tot oud, zijn grotere wanbetalers dan vrouwen, maar oudere vrouwen blijken de mannen op de hielen te zitten met het aangaan van schulden.
 • Motie over behoud expertise Clara Wichmann Instituut. Bij de voortzetting van de behandeling van de Justitiebegroting 2003 heeft D66-Kamerlid Boris van der Ham een motie ingediend, gericht op het behoud van de expertise van het Clara Wichmann Instituut. Voor meer informatie, zie onze aparte pagina
 • Arendo Joustra: Onzinnige dagvaarding (Elsevier, Dagelijks commentaar, 14 november 2003). Vrouwenorganisaties dagen de SGP voor de rechter omdat de partij vrouwen het lidmaatschap ontzegt. Ze kunnen hun subsidiegeld beter besteden.
 • ''Nederlanders hebben te veel vrije dagen'' (Rotterdams Dagblad, 14 november 2003). Het aantal dagen dat werknemers per jaar vrij zijn, moet hoe dan ook omlaag, vinden MKB-Nederland en de werkgeversorganisatie VNO- NCW. Bedrijven hebben te veel problemen met de optelsom van vakantie, arbeidstijdverkorting en zorgverlof. De arbeidskosten zijn daardoor te hoog en het geregel loopt de spuigaten uit.
 • SGP voor de rechter vanwege uitsluiting vrouwen (Nederlands Dagblad, 14 november 2003). De SGP en de Staat zijn gisteren voor de rechter gedaagd. De partij discrimineert vrouwen, luidt de klacht van het Clara Wichmanninstituut en een negental vrouwen-en mensenrechtenorganisaties. Het gaat om een proefproces gericht tegen het uitsluiten van vrouwen in de SGP.
 • Evert Kooij: De chef treitert vaak net zo hard mee. Er iets van zeggen kan averechts werken (Algemeen Dagblad, 14 november 2003). 13 Procent van de Nederlanders wordt op het werk gepest. Soms zijn de treiteraars zich niet van hun gedrag bewust. ,,'Hé Kale!' gaat op den duur aan je vreten.'' Het werd de 28-jarige werkneemster van een familiebedrijf vorige week te veel: ze nam ontslag nadat ze zeven maanden lang was getreiterd en geïntimideerd. Niet zozeer door collega's, maar door de directeur-eigenaar, die haar voortdurend als sexobject aansprak.
 • Janny Groen: Clara Wichmann dagvaardt SGP en Staat (De Volkskrant, 14 november 2003). Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann en negen andere vrouwen- en mensenrechtenorganisaties hebben donderdag de SGP en de Nederlandse staat gedagvaard wegens discriminatie van vrouwen. Die kunnen geen volwaardig en stemgerechtigd lid worden en evenmin worden gekozen in gemeenteraad en Tweede Kamer.
 • Omvang van ongewenste omgangsvormen op het werk is al jaren ongewijzigd (MKBnet Nieuws, 14 november 2003). De bepaling dat de werkgever verantwoordelijk is voor de sociale veiligheid van de werknemers, die in 1994 in de Arbowet is opgenomen, heeft in de omvang van de ongewenste omgangsvormen (verbale agressie, fysieke agressie, psychische agressie/intimidatie, seksuele discriminatie en discriminatie) geen verandering teweeg gebracht.nieuws van donderdag 13 november 2003

 • Sander Rooijakkers: ''Op CS verboden vrouwen na te fluiten'' (Rotterdams Dagblad, 13 december 2003). Mannen die op het Centraal Station in Rotterdam vrouwen nafluiten of naroepen, lopen het risico daarvoor op de bon te worden geslingerd. Veel vrouwen blijken zo veel last te hebben van zich intimiderend gedragende mannen, dat er afspraken zijn gemaakt over het beboeten van fluitende mannen. Wie op het CS nog iemand nafluit, riskeert een boete van 40 euro.
 • Toelichting subsidiebeleid VWS (Ministerie van VWS, 13 november 2003). De herziening van het subsidiebeleid is een ingrijpende operatie. Jaarlijks verstrekt VWS bijna 300 min of meer vaste instellingssubsidies en vele honderden projectsubsidies. De betrokken organisaties worden geconfronteerd met een ingrijpende opschoning en koerswijziging; er is niet eerder bij VWS zo fundamenteel naar subsidiebeleid gekeken. In deze Kamerbrief verduidelijken de minister en staatssecretaris de gemaakte keuzes te. Ze geven aan welke subsidies afvallen en waarom; welke overblijven, en hoe er de komende jaren met subsidies zal worden omgegaan.
 • Staatssecretaris Rutte stelt doelgroepenbeleid ter discussie (Ministerie van SZW, persbericht 13 november 2003). Staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil een discussie over nut en noodzaak van het arbeidsmarktbeleid dat is gericht op speciale doelgroepen, zoals ouderen, jongeren, vrouwen en etnische minderheden. Op de Najaarsconferentie van de Raad voor Werk en Inkomen in Den Haag zei de staatssecretaris te ''worstelen met de vraag of je je als overheid nog wel moet richten op doelgroepen''.
 • Subsidie voor projecten om ongelijkheid op de arbeidsmarkt te bestrijden (Ministerie van SZW, persbericht 13 november 2003). Het wordt opnieuw mogelijk om subsidie aan te vragen voor projecten om discriminatie en ongelijkheid op de arbeidsmarkt te bestrijden. Voor de projecten is op basis van het Europese ‘EQUAL’-programma in de periode 2004 en met 2006 in totaal 100 miljoen euro beschikbaar. Om voor de subsidie in aanmerking te komen moeten deelnemende organisaties bereid zijn de helft van de kosten zelf te dragen. Aanvragen om voor subsidie in aanmerking te komen moeten voor 1 juli 2004 zijn ingediend.
 • Tom Kreling: SGP en Staat voor de rechter gedaagd (NRC-Handelsblad, 13 november 2003). Het Clara Wichmann Instituut heeft vandaag de SGP en de Nederlandse staat gedagvaard voor de rechtbank in Den Haag wegens het discrimineren van vrouwen. Het instituut wil met de rechtszaak een principiële uitspraak krijgen over het uitsluiten van vrouwen als volwaardig lid door de SGP.
 • SGP en de Nederlandse Staat gedagvaard wegens vrouwendiscriminatie (Persbericht Clara Wichmann Instituut, mede namens negen andere mensenrechten- en vrouwenorganisaties, 13 november 2003). Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann en negen andere maatschappelijke organisaties* hebben vandaag de Staatkundig Gereformeerde Partij gedagvaard voor de Haagse Rechtbank wegens discriminatie van vrouwen: vrouwen kunnen geen volwaardig en stemgerechtigd lid worden van de SGP en evenmin worden gekozen in gemeenteraad of Tweede Kamer.
  Ook de Nederlandse Staat is gedagvaard: die gedoogt deze uitsluiting van vrouwen en werkt er zelfs actief aan mee door partijsubsidies te verstrekken. 
  Volgens het fonds en de mede-procespartijen is de handelwijze van de SGP in strijd met de Nederlandse grondwet en met internationale verdragen, zoals het VN-Vrouwenverdrag: artikel 7 van dit verdrag bepaalt bijvoorbeeld dat vrouwen en mannen gelijke rechten hebben om deel te nemen aan het politieke en openbare leven. De VN verzocht de Nederlandse Staat in 2001 dringend maatregelen tegen de SGP te nemen, maar dat leidde tot niets. Daarop stuurden het Proefprocessenfonds en de andere betrokken organisaties in juni jongstleden sommatiebrieven aan de SGP en de Nederlandse Staat met het verzoek de discriminatie van vrouwen te stoppen. Omdat hier niet op werd ingegaan, wordt nu de stap naar de rechter gemaakt.
 • Aart Jan de Geus: Kinderopvang blijft gewaarborgd (De Volkskrant, 13 november 2003, ingezonden brief).
 • Peter de Graaf: Twee op een cel vinden vrouwen juist gezellig (De Volkskrant, 13 november 2003). Vrouwelijke gedetineerden in de gevangenis van Breda staan in de rij om een cel te delen. De penitentiaire inrichting heeft al vrouwen op de wachtlijst moeten zetten voor deelname aan de proef 'twee op een cel'. Het animo onder mannelijke gedetineerden is veel minder groot.nieuws van woensdag 12 november 2003

 • Foto's van vrouwenmanifestaties tijdens het Europees Sociaal Forum (Indymedia.nl, 12 november 2003). Vijf- tot tienduizend personen manifesteerden in een Parijse voorstad aan de vooravond van het Europees Sociaal Forum. Na een dag van discussie en debat, betoogde een kleurrijke groep vrouwen en mannen voor vrounrechten en solidariteit wereldwijd.
 • België | Twee weken ''Witte Lintjescampagne'' tegen geweld tegen vrouwen (FemiStyle, 12 november 2003). 11 november is het Nationale Vrouwendag en 25 november is het de internationale dag van de strijd tegen alle vormen van geweld tegenover vrouwen. Brussel houdt het niet bij deze twee dagen maar start een veertiendaagse ''Witte Lintjescampagne''. Daarmee volgt ze het voorbeeld van Canada (The White Ribbon campaign) en de provincie Limburg waar deze actie jaarlijks plaatsvindt. Maar voor het eerst in Europa besteedt een stad zo lang en uitgebreid aandacht aan dit onderwerp.
 • Opheffen bordeelverbod geen succes (Rotterdams Dagblad, 12 november 2003, tijdelijke link). De Tweede Kamer is ontevreden over de effecten van de opheffing van het bordeelverbod, nu drie jaar geleden. De positie van de prostituee is niet verbeterd en er zijn randverschijnselen ontstaan zoals illegaliteit onder prostituees, jeugdprostitutie en tippelzones. Ook tussen de gemeenten zijn grote verschillen in het beleid voor sekshuizen.
 • Conny Taheij: ''Onthaning haalt zeker Dikke van Dale'' (Rotterdams Dagblad, 12 november 2003, tijdelijke link). Ze is er zeker van dat het woord de Dikke Van Dale zal halen: onthaning. Jeltje van Nieuwenhoven introduceerde het op 5 oktober 2002 en heeft er sindsdien vele debatten over gehouden. Gisteravond lag in De Unie in Rotterdam de vraag op tafel: is het tijd voor een derde feministische golf of hebben de zachte krachten definitief gewonnen?
 • Vrouwen in Nederland willen een gevulde schoen ! (Persbericht 12 november 2003 van de Vrouwen Alliantie, de Nederlandse Vrouwen Raad en Tiye). Tijdens de viering van 25 jaar DCE op 15 november 2003 om 10.45 krijgt minister de Geus in het Nieuwe Luxor theater in Rotterdam een schoen met verlanglijst aangeboden uit handen van Mirjam de Rijk, voorzitter van de Vrouwen Alliantie, mede namens de Nederlandse Vrouwen Raad en TIYE International. Samen vertegenwoordigen zij 97 organisaties en ruim 2 miljoen vrouwen.
 • Monique Kremers: Klasse-crèche stuurt moeders terug naar huis (De Volkskrant, 12 november 2003). Minister De Geus betaalt niet langer bij aan kinderopvang als werkgevers het ook niet doen. Monique Kremers acht kinderopvang primair een overheidstaak.
  • Minister De Geus reageerde op dit artikel met een ingezonden brief, die de volgende dag onder de titel Kinderopvang blijft gewaarborgd werd afgedrukt in de Volkskrant (13 november 2003).
 • Verruiming aanpak mensensmokkel en mensenhandel (Ministerie van Justitie, persbericht 12 november 2003). Tegen mensensmokkel en mensenhandel komen meer wettelijke mogelijkheden. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Donner van Justitie dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Nederland voert met het wetsvoorstel internationale regelgeving uit. De wijziging actualiseert de strafwetgeving en legt een basis voor een effectievere strafrechtelijke nationale en internationale aanpak van deze ernstige vormen van grensoverschrijdende en georganiseerde criminaliteit.
 • Donner kan bordeelbeleid nog niet wijzigen (Nederlands Dagblad, 12 november 2003).  Minister Donner (Justitie) weet nog steeds niet hoe gemeenten de mogelijkheid kunnen krijgen een bordeel te weren. In het hoofdlijnenakkoord van het kabinet-Balkenende II is opgenomen dat gemeenten meer vrijheid moeten krijgen hun beleid af te stemmem met omliggende gemeenten.
 • Kamer ontevreden over effecten bordeelbeleid (Reformatorisch Dagblad, 12 november 2003). De Tweede Kamer is ontevreden over de effecten van de opheffing van het bordeelverbod, nu drie jaar geleden. De positie van de prostituee is niet verbeterd en er zijn randverschijnselen ontstaan zoals illegaliteit onder prostituees, jeugdprostitutie en tippelzones. Ook tussen de gemeenten zijn grote verschillen in het beleid voor sekshuizen.nieuws van dinsdag 11 november 2003

 • PvdA en SP willen verblijfsvergunning voor slachtoffers van mensenhandel (Sp!ts, 11 november 2003). De PvdA en SP willen dat slachtoffers van mensenhandel een definitieve verblijfsvergunning krijgen als zij hebben meegeholpen aan de veroordeling van de daders. Nu kunnen zij alleen in Nederland blijven zolang het opsporingsonderzoek loopt. Daarna moeten zij terug.  
 • CDA: Gemeente mag bordeel weigeren (Nederlands Dagblad, 11 november 2003). Als het aan het CDA ligt, kunnen gemeenten bordelen voortaan gewoon weigeren als zij die niet binnen hun grenzen willen. Zij moeten daarvoor wel goede argumenten aanvoeren. Het CDA vindt dat gemeenten in de regio met elkaar afspraken kunnen maken over de vraag wie een bordeel toelaat.
 • Turkse vader die dochter doodde voor rechter (De Telegraaf, 11 november 2003). De Turk Ozkan G. die op 12 augustus zijn dochter met een jachtgeweer doodschoot, moet zich dinsdag verantwoorden voor de rechtbank in Ankara. De man zou tot zijn daad gekomen zijn na oplopende spanningen tussen hem en zijn dochter over de traditionele opvoeding. G. vond dat Zarife, die met haar gezinsleden in Almelo woonde, de familie ten schande maakte.nieuws van maandag 10 november 2003

 • Peter van Ammelrooy: Vrouw rukt op in computerspel (De Volkskrant, 10 november 2003). Ruim een kwart van de gamers bestaat uit vrouwen van boven de 18. Daarmee verslaan ze de traditionele doelgroep: de jochies van 6 tot 17 jaar. Die zijn nog maar goed voor 21 procent van de games-verkopen.
 • Kunsthistorische prijzen | Studie naar poppenhuizen onderscheiden (NRC-Handelsblad, 10 november 2003). Jet Pijzel-Domisse heeft zaterdag de Mr. J.W. Frederiksprijs ontvangen voor haar Leidse proefschrift Het Hollandse pronkpoppenhuis; interieur en huishouden in de 17de en 18de eeuw.
 • Henk Glimmerveen: Warenhuis ''stunt'' met stripteaselessen (Rotterdams Dagblad, 10 november 2003, tijdelijke link). Er kon geen vrouw meer bij, zaterdag op de zevende verdieping van het chique warenhuis Galeries Lafayette aan de Parijse boulevard Haussmann. Vierhonderd vrouwen, jong en oud, volgden ademloos de tips die twee professionele stripdanseressen gaven. Hoe je moet voorkomen dat de rok in de knoop raakt met de naaldhakken, dat je de blouse tijdens het strippen van onder af moet losknopen, dat glimlachen een absolute voorwaarde is, dat een knipoog vaak wonderen doet en dat lange sokken taboe zijn.
 • Meer ouders helpen minder uren op school (Nederlands Dagblad, 10 november 2003). In vergelijking met tien jaar geleden zijn meer ouders betrokken op de basisschool van hun kind. Maar samen zijn zij minder uren actief. Dat blijkt uit zaterdag gepresenteerd onderzoek onder directeuren en ouders van 879 openbare basisscholen.
 • Amsterdam | Projectbureau MCE (MultiCulturalisatie Emancipatie) opgeheven. Vrouweninfo.nl bericht op 10 november 2003: ''Begin november is bekend geworden dat het MCE per direct alle werkzaamheden heeft beëindigd. Het projectbureau was gericht op maatschappelijke verandering met een emancipatoir en multi-cultureel perspectief''. 


[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5  >>>]