zaterdag 5 december 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 November 2003
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  ACTUEEL  >  NIEUWSARCHIEF  >  2003
 >  NOVEMBER 2003 
NIEUWS OP DATUM - NOVEMBER 2003
Berichten op datum oorspronkelijke publicatie


nieuws van zondag 23 november 2003

 • Jacqueline Storm: De eeuwige strijd tussen de seksen. Waarom mannen nooit luisteren en vrouwen altijd schoenen kopen (Algemeen Dagblad, 23 november 2003). Dat mannen van Mars en vrouwen van Venus komen, zullen Allan en Barbara Pease niet snel beweren. De auteurs van ''Waarom mannen niet luisteren en vrouwen niet kunnen kaartlezen'' en ''Waarom mannen liegen en vrouwen altijd schoenen kopen'' menen wél dat er veel biologische verschillen tussen man en vrouw bestaan. Hun goede nieuws: je kunt er mee leren leven.nieuws van zaterdag 22 november 2003

 • Sales-dames verleiden klanten met sexy foto's (Rotterdams Dagblad, 22 november 2003). Het Amerikaanse chemiebedrijf Tri-Chem is door vier voormalige werkneemsters van de verkoopafdeling aangeklaagd omdat ze naar eigen zeggen verplicht werden om klanten te werven met verleidelijke namen, onthullende foto's en ,,hun eigen vrouwelijke magie,'' aldus de handleiding voor het salespersoneel. 
 • Een op de vijf IVF-pogingen slaagt (Nederlands Dagblad, 22 november 2003). De helft van de vrouwen die een kind proberen te krijgen door reageerbuisbevruchting raakt na een, twee of drie pogingen zwanger. Dat betekent dat uiteindelijk een op de vijf pogingen tot in-vitrofertilisatie, ofwel IVF, slaagt.
 • Onzekerheid over testen zwangere jonge vrouw (Reformatorisch Dagblad, 22 november 2003). Het is nog onzeker of er een kamermeerderheid is voor het kabinetsbesluit om het testen van zwangere vrouwen niet uit te breiden. Via de test kunnen eventuele afwijkingen bij het kind worden vastgesteld.
 • Emancipatie | De man is nog onvoldoende uitgedaagd (Trouw, Commentaar, 22 november 2003). Minister De Geus (CDA) heeft gezegd dat de emancipatie van de vrouw nagenoeg is voltooid. Daarom wil hij als laatste bewindspersoon van emancipatiezaken de geschiedenis ingaan. In plaats van applaus en gejuich leverde deze uitspraak - op een feestje ter gelegenheid van het 25-jarig jublileum van de departementale afdeling emancipatiebeleid - hem de hoon van zijn overwegend vrouwelijke gehoor op. Die reactie maakt duidelijk dat enige relativering van deze constatering is geboden, maar ook dat de professionals op dit terrein zichzelf tekort doen.
 • Sheila Kamerman: ''Kinderen zijn geen pakjes boter''. Crèches worstelen met hun rol op de vrije markt (NRC-Handelsblad, 22 november 2003). Jarenlang moesten ouders vechten om een crècheplaats. Nu is er voldoende capaciteit en moeten de crèches hun best doen om klanten te trekken. Dat gaat ze nog lang niet altijd goed af.
 • Sheila Kamerman: Kindercrèches kampen met lege plaatsen (NRC-Handelsblad, 22 november 2003). De overheid heeft de uitbreiding van het aantal crècheplaatsen zo sterk gestimuleerd dat nu lokaal een overschot is ontstaan. Dat bevestigt Yvette Vervoort van het Netwerkbureau Uitbreiding Kinderopvang, het bureau dat de toename van het aantal plaatsen volgt op verzoek van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. Het aantal crècheplaatsen is in de afgelopen vier jaar gestegen van 75.000 naar 118.000. Er zijn nu zo'n 1.200 kinderopvangorganisaties, met in totaal 4.000 vestigingen.nieuws van vrijdag 21 november 2003

 • hspace=0  Een mol in Brussel. Zoektocht naar de werkwijze van de pro-life lobby en hun hoofdrolspelers in het Europese Parlement (IKON, Factor, 21 november 2003). M.m.v. Europarlementariër Joke Swiebel.
 • Leiden | Nieuwe emancipatienota gevierd met forumdiscussie en uitreiking emancipatieprijs (Stadskrant, 21 november 2003). Traditioneel wordt de prijs uitgereikt op 8 maart, Internationale Vrouwendag. Dit jaar wilde de gemeente echter de nieuwe emancipatienota afwachten. De winnares van 2002, Anneke van Aken, droeg de wisseltroffee die bij de prijs hoort desondanks tijdens de viering van Internationale Vrouwendag 2003 over aan Hennie Jansen. Nu de emancipatienota voltooid is, ontvangt Jansen ook het geldbedrag van € 2500,- dat bij het beeldje hoort. De gemeente erkent hiermee formeel de winnares van 2003.
 • Kabinetsstandpunt prenatale screening (Ministerie van VWS, 21 november 2003). De ministerraad heeft besloten eisen te stellen aan prenatale screening, het vaststellen van een erfelijke of aangeboren afwijking in de vroege zwangerschap. Aan uitvoering en uitvoerders zullen kwaliteitseisen worden gesteld.
 • Kabinet trekt miljoenen extra uit voor verbetering maatschappelijke opvang (Ministerie van VWS, MR-persbericht, 21 november 2003). De ministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Ross van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mee ingestemd extra geld uit te trekken voor het verbeteren van de maatschappelijke opvang. Het gaat om een bedrag dat oploopt tot 15 miljoen euro in 2007. [...] Het kabinet trekt tevens extra geld uit om de efficiëntie te vergroten van opvang van vrouwen in ernstig bedreigende situaties. De toegang tot de vrouwenopvang wordt verbeterd. Bovendien wordt een deel van het extra geld ingezet voor advies- en meldpunten huiselijk geweld.
 • Protestactie bij partijbureau SGP (Nederlands Dagblad, 21 november 2003). Voor de deur van het partijbureau van de SGP in Den Haag zijn gisteren aan het begin van de middag diverse leuzen gekalkt. Actie van een individuele vrouw.
 • Peter Louwerse: Secretaressedag: ''We hebben alle vijf gewonnen'' (Rotterdams Dagblad, 21 november 2003). ,,Teleurgesteld? Nee, vandaag hebben wij alle vijf gewonnen.'' Saskia Kruithof, directiesecretaresse bij Nedship Bank in Rotterdam zegt het zonder aarzeling en het lijkt erop dat ze het nog meent ook. Zojuist is Nutricia-secretaresse Wendy Claassens in het World Trade Center in Amsterdam uitgeroepen tot secretaresse van het jaar 2003, maar Saskia Kruithof laat zich niet kennen.
 • ''Een handjevol vrouwen van een uitstervende generatie...''. Verslag van een onderzoek door Sieth Delhaas naar de protesten van oudere vrouwen gericht tegen de centrale overheid gedurende de beide laatste decennia van de vorige eeuw.
 • Prof. mr C. Flinterman en Mr R. Oostland: Rechtstreekse en horizontale werking van het VN-Vrouwenverdrag. In : Nederlands Juristenblad, afl. 42 van 21 november 2003 [Alleen online voor abonnees NJB]. De auteurs tonen aan dat de conclusie van de regering dat het VN-Vrouwenverdrag geen rechtstreekse werking heeft, op onjuiste gronden berust.
 • Vrouw meer ziek dan man (De Volkskrant, 21 november 2003). Voor het eerst zijn er in Nederland meer vrouwen dan mannen arbeidsgehandicapt. Door een aandoening worden 1,6 miljoen mensen belemmerd in hun werk of bij het vinden van werk, en daarvan is ruim 52 procent vrouw. Meer dan de helft is ouder dan 45 jaar.
 • Boze vaders dwingen gesprek met ministerie af (De Volkskrant, 21 november 2003). Vijftien boze vaders en één moeder van de actiegroep Stop OmgangsOnrecht hebben donderdag op de Dag van het Kind het kantoor bezet van de Raad van de Kinderbescherming-Oost in Zutphen. Werknemers mochten het kantoor tijdens de actie niet betreden of verlaten.nieuws van donderdag 20 november 2003
 • Marlies Klooster: ''Slegs vir'' godvrezende Nederlandse mannen ? (Divazine.be, 20 november 2003). Bij de laatste moeizame regeringsvorming in Nederland is er nog een verkennend gesprek gevoerd met de Staatskundig Gereformeerde Partij, oftewel de SGP. Voor het Clara Wichmann Instituut was dit een stap te ver. Het Instituut dagvaardde de partij én de Nederlandse staat die de partij subsidieert.
 • Jan Tromp: Uitspraak over homo's zet VS op zijn kop (De Volkskrant, 20 november 2003). Het homohuwelijk vernietigt de beschaving, zei een dominee en velen in de VS zeiden het hem na. Een nieuw verkiezingsthema is geboren nu dat volgens een hooggerechtshof wel meevalt.
 • Zwangere vrouw boven 36 krijgt test (Algemeen Dagblad, 20 november 2003). Alle zwangere vrouwen boven de 36 jaar krijgen voortaan een test aangeboden om te zien of hun ongeboren kind het Down-syndroom of een open ruggetje heeft. Jongere vrouwen krijgen de test alleen op advies van de arts.
 • Alexander von Schmid: SGP heeft reden om vrouwen te weren (Trouw, 20 november 2003). Het is niet terecht dat de SGP wordt aangeklaagd wegens seksediscriminatie. De opvatting dat mannen boven de vrouw staan, hoort nu eenmaal bij de identiteit van de partij. En vrouwen die dat onacceptabel vinden, kunnen de partij gewoon links laten liggen.
 • Video tegen Antilliaanse tienerzwangerschappen (Rotterdams Dagblad, 20 november 2003). Hoogvliet gaat met een confronterende videofilm het stijgend aantal tienerzwangerschappen onder Antillianen te lijf. Daar is alle reden toe vinden de initiatiefnemers, de Stichting Maatschappelijk Werk Hoogvliet en Stichting Kibra-Barera. Het aantal tienermoeders in Rotterdam stijgt, vooral binnen de Antilliaanse gemeenschap.
 • Barsten in glazen plafond (De Telegraaf, 20 november 2003). Het duurt nog even, maar vrouwen komen eraan in de top van het bankwezen.
 • Marc Peeperkorn en Ellen de Visser: Pret-echo van foetus aan banden (De Volkskrant, 20 november 2003).  Het kabinet wil commerciële pret-echobureaus aan banden leggen. Kwaliteitseisen moeten de wildgroei beteugelen. De bureaus geven zwangere vrouwen steeds vaker gevraagd en ongevraagd informatie over afwijkingen van de foetus. Daarna worden zij soms onnodig doorverwezen voor onderzoek dat niet zonder risico is.
 • Marc Peeperkorn en Ellen de Visser: Prenatale test niet standaard voor alle zwangeren (De Volkskrant, 20 november 2003). Zwangere vrouwen krijgen niet standaard een test aangeboden waarmee kan worden vastgesteld of hun ongeboren kind een ernstige afwijking heeft. De huidige praktijk, waarbij alleen vrouwen van 36 jaar of ouder prenataal onderzoek krijgen aangeboden, moet worden gehandhaafd. Dat is het voorstel van staatssecretaris Ross van Volksgezondheid, waarmee het kabinet vrijdag waarschijnlijk akkoord gaat.
 • Presentatie GroenLinks Plan Geweld tegen vrouwen: De vergeten groepen (GroenLinks, 20 november 2003). Op maandag 24 november presenteert Evelien Tonkens, samen met de Federatie Opvang,Vrouwenopvang Pepita van Rijn, Importante  (centrum voor emancipatie), Transact en Stichting Kezban een plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen. Met dit plan geeft zij aandacht aan de VN-dag inzake uitbanning van geweld tegen vrouwen, dinsdag 25 november. Evelien Tonkens zal deze voorstellen inbrengen in de begroting VWS, die in deze week zal plaatsvinden. Het plan wordt aangeboden aan Saida el Hantali, initiatiefnemer van Stichting het Spiegelbeeld, een inloophuis voor Marokkaanse meiden. Saida won vanwege haar werk eerder de Islam en Burgerschapprijs en de Joke Smitprijs.
 • Ook vrouwencentrum komt in de knel. Directeur vooral bezig met het ''verzamelen van subsidiepotjes'' (Rotterdams Dagblad, 20 november 2003). Voor veel maatschappelijke- en welzijnsorganisaties wordt het scharrelen en schrapen, de komende jaren. Ze krijgen met allerlei tegenslagen te maken. De verdwijning van de gesubsidieerde banen. De rijks- en gemeentebezuinigingen. En, het gegeven dat dit college niet veel op heeft met de 'softe' sector. Het Arabisch Cultureel Vrouwencentrum in Rotterdam probeert de moed erin te houden. Directeur Gerda Nijssen: ''Maar het is wel zo dat ik bijna al mijn tijd kwijt ben aan het verzamelen van subsidiepotjes''.nieuws van woensdag 19 november 2003

 • Clara Wichmann Instituut: Informatie voor de woordvoerders mensenhandel van de Tweede Kamer inzake regelingen m.b.t. bedreigde getuigen en voorstellen ter verbetering van de bescherming van slachtoffers van vrouwenhandel (CLWI, 19 november 2003, Word-document).
 • Frank Kools: Hof in VS geeft homo's het recht om te trouwen (Trouw, 19 november 2003). Het Hooggerechtshof van de Amerikaanse staat Massachusetts heeft gisteren bepaald dat homo's en lesbiennes het recht hebben om te trouwen. Met die uitspraak, die algemeen verwacht werd, lijkt het homohuwelijk een belangrijk thema in de verkiezingen van 2004 te worden.
 • Meldpunt kinderopvang als reactie op uitspraak De Geus (Trouw, 19 november 2003). De Vrouwen Alliantie, FNV, PvdA en GroenLinks hebben gisteren een meldpunt geopend waar ouders die problemen hebben met kinderopvang terecht kunnen. Het meldpunt is een reactie op de stelling van minister De Geus van Sociale Zaken dat er in Nederland geen problemen meer zijn met kinderopvang. In een gesprek met deze krant zei hij dit weekeinde ervan overtuigd te zijn dat er voldoende kinderopvang beschikbaar is.
 • Peter Leijten: ''Lafheid beheerst het bordeelbeleid'' (NRC-Handelsblad, 19 november 2003). Het gemeentelijk bordeelbeleid is niet goed van de grond gekomen, constateerde de Tweede Kamer vorige week. Erosondernemer Beusenberg kan erover meepraten.
 • Gemengde huwelijken vaak kapot (Het Parool, 19 november 2003). Gemengde huwelijken lopen vaker op een echtscheiding uit dan huwelijken tussen autochtone Nederlanders. Dat blijkt uit het gisteren verschenen rapport Allochtonen in Nederland van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het minst gelukkige huwelijk is dat tussen een Nederlandse vrouw en een Turkse of Marokkaanse man van de eerste generatie. Dergelijke stellen lopen bijna vier keer meer kans op echtscheiding dan alle andere.
 • ''Kabinet doet te weinig tegen vrouwenhandel'' (Het Parool, 19 november 2003). De PvdA, SP en GroenLinks in de Tweede Kamer hekelen de 'zwakke en weinig bevlogen' aanpak van het kabinet van mensenhandel. Ze vinden dat slachtoffers daarvan, vaak vrouwen, ter bescherming tegen de daders een definitieve verblijfsvergunning moeten krijgen. De VVD dringt ook aan op een goede bescherming, maar ziet niets in een permanente status. Het CDA vindt evenmin dat de vrouwen in Nederland mogen blijven.
 • Zorgmannen (De Volkskrant, Haagse mores, 19 november 2003). ''De emancipatie van blanke vrouwen is af. De portefeuille emancipatie kan de volgende kabinetsperiode worden opgeheven''. Het waren stevige woorden waarmee minister Aart Jan De Geus van Sociale Zaken bij de viering van 25 jaar emancipatiebeleid afgelopen weekeinde alle feministen de gordijnen injoeg. Maar bedoelde de minister ook wat hij zei?
 • Marcel van Veelen: De minister zegt het zelf (Huismannen.nl, 19 november 2003). Zelf was ik afgelopen zaterdag aanwezig bij de openingstoespraak van minister De Geus bij de viering van 25 jaar emancipatiebeleid door de overheid. Tijdens deze toespraak liet hij zich ontvallen dat wat hem betreft de emancipatie vanuit overheidsperspectief wel af was. Immers voor de overheid zijn man en vrouw gelijk. Naar zijn mening kon de portefeuille emancipatiebeleid in de volgende kabinetsperiode wel komen te vervallen. Groot gejoel was zijn deel. Dinsdag bleek deze uitspraak nog een staartje voor hem te hebben. Op initiatief van PvdA-kamerlid Jet Bussemaker moest de minister zijn uitspraken maar eens toelichten in de Tweede Kamer.
 • Amerikaans homohuwelijk in zicht (GaySite.nl, 19 november 2003). Het hoogste gerechtshof in de Amerikaanse staat Massachusetts heeft bepaald dat homoparen niet het recht ontzegd mag worden om te trouwen. Volgens het rechtscollege is een verbod op het open stellen van het huwelijk voor trouwlustige homoseksuelen in strijd met de grondwet van Massachusetts.
 • Minister De Geus ontfermt zich over ''kleintjes'' (FNV, 19 november 2003). De FNV, Vrouwenalliantie en de fracties van PvdA en GroenLinks hebben een meldpunt geopend voor mensen die problemen hebben met het regelen van kinderopvang. Het initiatief is een reactie op uitlatingen van minister De Geus van Sociale Zaken. Hij beweerde afgelopen weekend dat geen enkele vrouw niet kan werken doordat ze geen kinderopvang heeft.
nieuws van dinsdag 18 november 2003
 • De Geus: Allochtonen centraal in nieuwe fase emancipatiebeleid (CDA.nl, 18 november 2003). Naast zelfbewuste allochtone vrouwen die niet onderdoen voor autochtone vrouwen, zijn er te veel allochtone vrouwen met een grote afstand van de Nederlandse samenleving.
  • Met downloadlinks naar speech De Geus 15 november 2003: PDF en Word.
 • Hirsi Ali doet het wéér (Algemeen Dagblad, 18 november 2003). Ayaan Hirsi Ali heeft het weer voor elkaar. Het obstinate liberale Kamerlid joeg met haar krasse taal gisteren de volledige Tweede Kamer voor de zoveelste keer in de gordijnen, ditmaal over de ontwikkelingssamenwerking.
  • Goedkope kritiek (Algemeen Dagblad, Commentaar, 18 november 2003). Met haar boutade tegen het Nederlandse ontwikkelingsbeleid, dat 30 jaar niets dan mislukking zou hebben opgeleverd, schildert het VVD-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali een al te zwartgallig beeld.
 • Máxima, help ons alstublieft (Algemeen Dagblad, 18 november 2003). Hoogzwangere allochtone vrouwen hebben prinses Máxima steun gevraagd. Ze meldden zich met Amsterdamse verloskundigen gisteren bij de poort van landgoed de Horsten om een petitie aan te bieden tegen de bezuinigingen op verloskundige zorg in achterstandswijken.
 • Petra Huijser en Marloes de Koning: ''Mannen verdienen nog steeds meer dan vrouwen'' (Haagsche Courant, 18 november 2003). In 1978 kende Nederland voor het eerst een staatssecretaris voor Emancipatiezaken: Kraayeveld-Wouters. Na 25 jaar is de emancipatie van de blanke vrouw voltooid, zegt de huidige bewindsman, minister De Geus. Tijd voor een feestje of moeten vrouwen de mouwen opstropen voor een nieuwe ronde?
 • B&W over ''De emancipatie in Nederland is voltooid'' (VARA-tv, uitzending 18 november). De uitzending is een week lang te bekijken op de archiefpagina van dit programma (zodra het bestand online wordt gezet, en dat was dinsdagavond 18 om 23:10 nog niet het geval).
 • Voltooide emancipatie (NRC-Handelsblad, Commentaar, 18 november 2003).
 • Jorritsma voorzitter Taskforce-vrouwen (Het Financieele Dagblad, 18 november 2003). Burgemeester Annemarie Jorritsma (VVD) van Almere wordt voorzitter van de Taskforce Vrouwen, Veiligheid en Conflict. Onder leiding van de oud-minister van Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken moet de taskforce ervoor zorgen dat vrouwen een grotere rol krijgen in gebieden waar Nederlanders actief zijn binnen een internationale vredesmissie.nieuws van maandag 17 november 2003

 • De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen schreef op 17 november 2003 een brief aan de voorziter van de Vaste TK-Commissie voor Buitenlandse Zaken over de Nederlandse bijdrage aan UNIFEM.
 • Annemarie Jorritsma voorzitter Taskforce Vrouwen, Veiligheid en Conflict (persbericht dd. 17 november 2003, minister van SZW). Minister de Geus stelt samen met zijn collega's van Defensie, Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken deze taskforce in. De taskforce richt zich onder op de vergroting van de rol van vrouwen in conflictgebieden waar Nederlanders worden ingezet bij internationale vredesmissies.
 • De Geus: post emancipatie is overbodig (NRC-Handelsblad, 17 november 2003).  Een aparte portefeuille voor vrouwenemancipatie is overbodig en hoeft in een nieuw kabinet niet terug te keren. Dit heeft minister De Geus (Sociale zaken en Emancipatie) gezegd op een congres in Rotterdam.
 • De Geus wil portefeuille emancipatie opheffen (NRC-Handelsblad, 17 november 2003). Minister De Geus van Sociale Zaken vindt dat de portefeuille emancipatiebeleid bij de volgende kabinetsformatie kan sneuvelen. Het opkomen voor achtergebleven groepen moet worden verankerd in alle beleidsterreinen.
 • ''Emancipatie blanke vrouwen is af'' (Algemeen Dagblad, 17 november 2003). De emancipatie van blanke vrouwen is af. Dat is de stellige overtuiging van minister Aart Jan de Geus (Sociale Zaken), die nu verantwoordelijk is voor het emancipatiebeleid. Hij vindt het niet nodig dat een volgend kabinet weer een bewindspersoon op de portefeuille zet.
 • Minister de Geus: Allochtonen centraal in nieuwe fase in emancipatiebeleid  (persbericht dd. 17 november 2003, ministerie van SZW) Naast zelfbewuste allochtone vrouwen die niet onderdoen voor autochtone vrouwen, zijn er te veel allochtone vrouwen met een grote afstand van de Nederlandse samenleving. De Geus: We zullen ons extra in moeten spannen om ook deze mensen bij de samenleving te betrekken. Dat kunnen we doen door eisen te stellen, bijvoorbeeld wat betreft basiskennis van de Nederlandse taal. Maar we willen dat vooral doen door hen te stimuleren zelf initiatieven te nemen om het isolement te doorbreken. En: Versterking van de emancipatie van mannen is een voorwaarde om de participatie van allochtone vrouwen in de Nederlandse maatschappij te bevorderen.
 • Verloskundigen zoeken steun bij Màxima (Noordhollands Dagblad, 17 november 2003). Amsterdamse verloskundigen en een aantal hoogzwangere allochtone vrouwen hebben om steun gevraagd bij prinses Máxima. De verloskundigen meldden zich maandagochtend bij de poort van landgoed de Horsten om een petitie aan te bieden.
 • Maandag 17 november: SGP en Nederlandse Staat voor de rechter gedaagd (Nederland 2, Tweevandaag, 17:58 - 19:25)
 • Roodharige vrouw met uitsterven bedreigd (Nu.nl, 17 november 2003). Of je er nu van houdt of niet, roodharige vrouwen nemen een speciale plaats in binnen het schoonheidsideaal in de westerse wereld. Niet de hennavrouwen, maar de echte rosse zoals Nicole Kidman of Sarah Ferguson. Maar, zo schrijft de Sunday Times, de roodharigen worden met uitsterven bedreigd. En dat is allemaal het gevolg van de natuurlijke selectie.
 • Deeltijdwerk blijft toenemen (CBS Webmagazine, 17 november 2003). In 2002 had 35% van de werkzame beroepsbevolking een deeltijdbaan. Dat is anderhalf keer zoveel als in 1992. Vooral vrouwen werken vaker in deeltijd. In 2002 had 50% van alle werkende vrouwen boven de 35 jaar een grote deeltijdbaan. 90% van de werkende mannen heeft een fulltime baan.
 • Van der Staaij wil campagne ''Wees trouw'' (Reformatorisch Dagblad, 17 november 2003).SGP-kamerlid Van der Staaij vindt dat bij aids-bestrijding in ontwikkelingslanden het accent moet liggen op trouw binnen het huwelijk.


[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5  >>>]