donderdag 22 oktober 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Mei 2003
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  ACTUEEL  >  NIEUWSARCHIEF  >  2003
 >  MEI 2003 
NIEUWS OP DATUM - MEI 2003
Berichten op datum oorspronkelijke publicatie


nieuws van vrijdag 9 mei 2003

 • Reactie E-Quality op kabinetsbrief Evaluatie opheffing bordeelverbod (E-Quality, 9 mei 2003). Op 15 mei a.s. houdt de Tweede Kamer een Algemeen overleg over de brief van de Minister van Justitie inzake de evaluatie van de opheffing van het algemeen bordeelverbod (TK 25 437, nr. 30). E-Quality vraagt in dit verband aandacht voor de positie van prostituees afkomstig van buiten de EU/EER.
 • Yvonne Doorduyn: Werknemers maken meer overuren (De Volkskrant, 9 mei 2003). Nederlandse werknemers zijn de laatste twee jaar veel meer gaan overwerken. De gemiddelde werknemer werkt wekelijks 9,5 uur langer dan zijn contract aangeeft. In 2000 was dat nog 6,5 uur. [...] Mannen werken gemiddeld een kleine drie uur meer over dan vrouwen. Opvallend is ook het verschil in leeftijd waarop mannen en vrouwen pieken. Mannen maken de meeste overuren als ze eind twintig zijn, vrouwen eind veertig.
 • Handen af van de thuiszorg (Vrouwen Alliantie, persbericht 9 mei 2003). De Vrouwen Alliantie is hevig verontrust over de doorgesijpelde plannen van het nieuwe kabinet om de thuiszorg uit het pakket van de AWBZ te halen. Als de financiering van de thuiszorg hierdoor in gevaar zou komen, zullen de wachtlijsten in de zorgsector nog verder oplopen.
 • Vrouwen boos op pikorde van hanen (Vrouwen Alliantie, persbericht 9 mei 2003). ''Met ergernis en verbazing heeft de Vrouwen Alliantie (VA) kennis genomen van de berichten in de pers over de 'poppetjes' van het nieuwe kabinet. In de pikorde van kandidaten die voor ministersposten genoemd worden komen hoofdzakelijk mannen voor. Waar blijven de vrouwen? De heren schijnen het nooit te leren! Met de macht in zicht blijken goede voornemens aangaande een eerlijke man-vrouw verdeling in het toekomstige kabinet een farce''.
 • Gezichtssluiers en hoofddoeken op scholen (Commissie gelijke behandeling, persbericht 9 mei 2003). Betreft:
 • Verschillen in beloning tussen jongens en meisjes. Brief dd. 9 mei 2003 van staatssecretaris Phoa (SZW) aan het CNV. Er is geen aanleiding om onderzoek te doen naar aanleiding van het persbericht van Aromedia dat meisjes gemiddeld 75 cent minder verdienen dan jongens. In een aantal groepen verdienen jonge vrouwen tot 23 jaar juist meer dan mannen.
 • VN-Jaar voor het gezin. Antwoord dd. 9 mei 2003 van staatssecretaris Phoa (SZW) op vragen van TK-lid Ferrier (CDA). Er worden gezien de huidige speerpunten van beleid geen speciale activiteiten ontwikkeld in het VN-Jaar voor het gezin.
 • Schatten uit de bibliotheek online te bewonderen: boeken over rechten van de vrouw en bijzondere boeken uit de historische collectie (IIAV, 9 mei 2003).
 • Bijna 400.000 ingevroren embryo's in klinieken VS (Nederlands Dagblad, 9 mei 2003). Amerikaanse vruchtbaarheidsklinieken bewaren bijna 400.000 ingevroren embryo's. Dat is twee keer zoveel als gedacht.
 • CGB: christelijke school mag sluier weren (Nederlands Dagblad, 9 mei 2003). Christelijke en andere bijzondere scholen mogen leerlingen en docenten verbieden sluiers of hoofddoeken te dragen als die religieuze hoofdbedekking niet strookt met de grondslag van de school.
 • SGP mag debat over vrouw niet sussen (Reformatorisch Dagblad, 9 mei 2003). De SGP mag het debat over de betrokkenheid van de vrouw niet sussen. Die waarschuwing uitte de nieuwe SGP-jongerenvoorzitter, Christan van Bemmel, vrijdag in zijn maidenspeech.
 • Sylvia Marmelstein: Een korte serie over verlof. Een sterfgeval in de familie, een ziek kind, een gesprongen waterleiding. Soms moet een werknemer plotseling van zijn werk naar huis, of kan een tijdje niet werken. Wanneer kost dat vakantiedagen dagen en wanneer niet?
 • Vrouwenbolwerk geslecht (Haarlems Dagblad, 9 mei 2003). De Vrouwen Advies Commissie in Velsen (VAC) heeft met succes mannelijke leden geworven en heet nu Woon Advies Commissie. Voorzitter Jacqueline Hertog: ,,Alleen maar vrouwen in zo'n commissie is uit de tijd. Bovendien zijn mannen veel technischer, die zien dingen die wij niet zien.''nieuws van donderdag 8 mei 2003

 • Phoa legt uit wanneer gelijke behandeling m/v niet nodig is (Staatscourant, 8 mei 2003, tijdelijke link). Staatssecretaris Phoa SZW) gaat via internet voorlichting geven over de uitzonderingen op de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (WGB m/v). Uit een evaluatie blijkt dat personeelsfunctionarissen en arbeidsbemiddelaars hiervan onvoldoende op de hoogte zijn.
 • Henk Glimmerveen: In Frankrijk is de rechter een vrouw (Haagsche Courant, 8 mei 2003).  Rechter in Frankrijk, het wordt steeds meer een zaak van vrouwen. Van het aantal afgestudeerden was dit jaar 82% van het vrouwelijk geslacht tegen 20% veertig 40 jaar geleden. Minister Perben (Justitie) slaat deze ontwikkeling met zorg gade en zei niet uit te sluiten op termijn quota vast te stellen teneinde per jaar een gegarandeerd aantal mannen aan het rechtersbestand te kunnen toevoegen.
 • Topambtenaar wil individuele aanpak arbeidsmarkt (Spits!, 8 mei 2003). Vrouwen, allochtonen en ouderen kunnen beter aan een baan worden geholpen door hen individueel te ondersteunen in plaats van de huidige doelgroep-gerichte aanpak. Directeur-generaal T. Langejan (SZW): We moeten ons afvragen of beleid gericht op doelgroepen het juiste is.
 • Quinty Danko: Moe zijn is in (Intermediair, 8 mei 2003). Jonge vrouwen, oudere vrouwen en nu ook mannen: iedereen klaagt over vermoeidheid. Voor we het weten zit half Nederland op de bank te zuchten: ''Ik kan niet meer''.
 • ''Vaders'' moet discussie opleveren (Zwolsche Courant, 8 mei 2003). Echt nieuwe inzichten leverde de eerste aflevering van het Avro-programma ''Vaders'', gepresenteerd door Angela Groothuizen, vorige week niet op. Het ministerie heeft naar aanleiding van de eerste uitzending nauwelijks reacties ontvangen. Ook op het digitaal discussieplatform van Vaders zelf is het sinds afgelopen donderdag angstvallig stil gebleven.
 • Vrouwenhandel vaak door vrouw gerund (Eindhovens Dagblad, 8 mei 2003)  Rapport ''Vrouwenhandel in Nederland'' van jurist Ruth Hopkins (in opdracht van de Rode Draad):  één op de vijf vrouwenhandelaren is vrouw. De meeste vrouwelijke ronselaars belanden als slachtoffer in een crimineel netwerk en klimmen vervolgens op tot handelaar.
 • Vrouwen in Finland zetten de toon (Brabants Dagblad, 8 mei 2003). Rapport van Unifem, het ontwikkelingsfonds voor vrouwen van de Verenigde Naties: vrouwen hebben de afgelopen 2 jaar nauwelijks vooruitgang geboekt op terreinen als alfabetisering, onderwijs en werkgelegenheid. Wel is progressie in hun vertegenwoordiging in parlementen en regeringen. In Finland lijken vrouwen de macht gegrepen te hebben: de helft van het nieuwe kabinet bestaat uit vrouwen.
 • ''Oorlog treft moeder het zwaarst'' (NRC-Handelsblad, 8 mei 2003). Oorlog treft moeders en kinderen het zwaarst. In de ruim veertig oorlogsgebieden die de wereld telt is een meerderheid van de slachtoffers moeder of kind. Zij zijn het die de meeste gevaar lopen te worden gedood, gewond, getraumatiseerd en verdreven.
  • De hulporganisatie Save the Children kwam voor het vierde achtereenvolgende jaar met een ''Moeders Ranglijst'' die aangeeft waar de omstandigheden voor moeders het gunstigst zijn.
 • SGP-jongeren: geen bezwaar tegen vrouwelijk Kamerlid (Nederlands Dagblad, 8 mei 2003). Drie op de vier jongeren uit de reformatorische gezindte hebben geen bezwaar tegen vrouwelijke Kamerleden namens de SGP.
 • Sylvia Marmelstein: Een korte serie over verlof. Een sterfgeval in de familie, een ziek kind, een gesprongen waterleiding. Soms moet een werknemer plotseling van zijn werk naar huis, of kan een tijdje niet werken. Wanneer kost dat vakantiedagen dagen en wanneer niet?nieuws van woensdag 7 mei 2003
nieuws van dinsdag 6 mei 2003

 • Intimidatie | Vittoria di Martino, Helge Hoel and Cary L. Cooper: Preventing violence and harassment in the workplace (korte aankondiging). European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2003. Of zie het volledige rapport.
 • Demografie | Helft moeders ouder dan 50 (CBS, 6 mei 2003). Van de 4,2 miljoen moeders in Nederland is de helft ouder dan vijftig jaar. Velen van hen zijn inmiddels ook grootmoeder of overgrootmoeder. Er zijn relatief weinig jonge moeders: niet meer dan 5 % van alle moeders in Nederland is jonger dan 30 jaar, 45 procent is tussen de 30 en 50.  De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen een eerste kind krijgen is 29 jaar. In Europa is dat gemiddeld 27 jaar.
 • Religie| Feministen willen multireligieus door (Trouw, 6 mei 2003). Feministen uit diverse kerken die jaren hebben geijverd voor gelijkberechtiging van vrouwen in de kerk, gaan hun activiteiten verbreden naar andere godsdiensten. Ze willen de Werkplaats voor feminisme en levensbeschouwing oprichten.
 • Etniciteit | Marc Kruyswijk: Jonge Marokkaanse crimineel valt vaker terug (AD, 6 mei 2003). Marokkaanse jongeren vallen na een taakstraf sneller terug in misdadig gedrag dan autochtone jongeren. De kans op recidive is het grootst bij jongens die een geweldsmisdrijf hebben begaan. Oorzaak: de ouders van deze jongeren zijn doorgaans niet genoeg betrokken zijn bij de alternatieve straffen van Bureau Halt.
 • Kinderopvang | Convenanten omzetten ID-banen in kinderopvang. Brief dd. 6 mei 2003 van staatssecretaris Phoa (SZW) aan de Tweede Kamer ter aanbieding van:
 • Steniging Amina Lawal. Vragen d.d. 6 mei 2003  van de Tweede-Kamerleden Verburg en Eurlings (CDA), Arib, Van Heteren, Bussemaker en Koenders (PvdA), Herben (LPF), Giskes (D66), Rouvoet (ChristenUnie), Terpstra (VVD), Kant (SP), Tonkens (GroenLinks) en Van der Staaij (SGP).
  • Noot redactie: in de vragen wordt ervan uitgegaan, dat het Nigeriaanse Hooggerechtshof het vonnis tegen Amina Lawal (steniging wegens overspel) al zou hebben bekrachtigd. Maar zover is het godzijdank nog niet. Zie ons dossier terzake.nieuws van maandag 5 mei 2003

 • Karel van Delft: Betaald werk vrouwen versnipperd (Deventer Dagblad, 5 mei 2003). Deventer mannen werken ruim tweemaal zo vaak fulltime als vrouwen. De werkuren van vrouwen zijn vaak versnipperd over de week.
 • Groninger museum scoort met Fatale Vrouwen (Haarlems Dagblad, 5 mei 2003). De tentoonstelling trok in 3 maanden 115.000 bezoekers, vooral vrouwelijke.
 • Anja Kruise: Collega's en soms een beetje meer (Twentsche Courant, 5 mei 2003). Samenvatting van reacties op de internet-enquête van deze krant naar o.m verschillen tussen mannen en vrouwen ‘Werk en privé gescheiden houden. Of niet?’. Reformatie en emancipatie | Positie reformatorische vrouw verschuift (Nederlands Dagblad, 5 mei 2003). Enquéte Reformatorisch Dagblad: Betaald werken als er jonge kinderen zijn is voor de helft van de reformatorische vrouwen al praktijk. 63% van de jonge SGP-stemmers is voor het partijlidmaatschap van vrouwen.nieuws van zaterdag 3 mei 2003

 • Slachtofferhulp | Kustaw Bessems: Buitenlandse cliënten | Slachtofferhulp ontoegankelijk (Trouw, 3 mei 2003). Slachtofferhulp houdt er geen rekening mee dat cultuur beïnvloedt hoe iemand een schokkende gebeurtenis ervaart en verwerkt. En is erook niet op berekend dat etnische groepen uiteenlopend denken over slachtofferschap. Bv: een Iraanse man provoceerde een vrouw, hopend dat haar zoon hem zou doden en hem zo van zonden zou verlossen.
 • Hirsi Ali | Dirk Verhofstadt: Je hoeft geen secularist zijn om feminist te zijn - Karen Vintges (FemiStyle.be, mei 2003). Karen Vintges is universitair docente Politieke en Sociale Filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze schreef een boeiend essay onder de titel De terugkeer van het engagement waarin ze pleit voor een ethisch individualisme.
 • Hirsi Ali | Dirk Verhofstadt: Ayaan Hirsi Ali: “Miljoenen vrouwen worden onderdrukt” (Femistyle.be, portretten, mei 2003). Sinds een jaar is Ayaan Hirsi Ali niet meer weg te branden uit de politieke actualiteit. De 33-jarige Somalische vrouw durfde het immers aan om de wantoestanden binnen de moslimwereld aan te klagen. Hierover schreef ze het ophefmakende boek De zoontjesfabriek waarin ze het opnam voor de moslimvrouwen of moslima’s zoals Ayaan ze noemt.

 
nieuws van vrijdag 2 mei 2003

 • Kabinetsformatie | Zalm wilde nooit regeren met de SGP (NRC-Handelsblad, 2 mei 2003). VVD-leider Zalm heeft zich vanaf het begin van de formatieonderhandelingen met de klein-christelijke partijen op het standpunt gesteld dat de SGP niet in het kabinet vertegenwoordigd zou kunnen zijn.
  • ''Zalm vond het opnemen van SGP-bewindslieden in een kabinet niet aanvaardbaar, gezien het door de VVD voorgestane integratiebeleid, dat onder andere gericht is op aanvaarding van de scheiding van kerk en staat, en gelijke rechten ongeacht geslacht of seksuele geaardheid. [...] Dat desondanks met de SGP bijna twee weken verder is gesproken, komt omdat de informateurs een formule hadden bedacht, die voor de VVD ,,niet onaanvaardbaar'' was, schrijven ze. De SGP zou daarin ''volwaardig'' aan het regeerakkoord worden gebonden, maar zonder personele vertegenwoordiging in de ploeg van ministers en staatssecretarissen. Dat zou dus verder gaan dan gedoogsteun.''
 • België | ''Vrouwen in de regering''. Divazine presenteert een regering van vrouwen ! (Divazine, persbericht 2 mei 2003). De Belgische feministische site Divazine stelde over dit thema het D-file Vrouwen in de regering samen vol achtergrondartikelen, standpunten en praktische informatie.
 • Sharia | Via mailinglijsten circuleert momenteel het bericht dat het Nigeriaanse Hooggerechtshof het doodvonnis van Amina Lawal, onder de sharia-wetgeving schuldig bevonden aan ''overspel'', zou hebben bekrachtigd en dat zij op 3 juni 2003 zal worden gedood door steniging. Deze informatie is onjuist. Op genoemde dag dient haar zaak bij een sharia-rechtbank. Daarna is er nog in twee instanties hoger beroep mogelijk. Voor meer informatie ons dossier Amina Lawal.
 • Abortus | Meer abortussen bij allochtonen (Trouw, 2 mei 2003). Zo'n 60 % van de abortussen wordt door allochtonen ondergaan. Van Hall, voorzitter Stisan (koepel abortusklinieken) denkt dat ook de seksuele voorlichting zou beter moeten worden toegespitst op allochtone doelgroepen.
 • Abortus | Tolken te druk voor abortushulp (Volkskrant, 2 mei 2003). De bewering van staatssecretaris Ross van Volksgezondheid dat tolken binnen één minuut telefonisch beschikbaar zijn voor taalhulp bij abortus, klopt niet. Yvonne Hazeveld (vice-voorzitter Stisan): 'De tolkencentra zijn zeer druk bezet, er is hooguit een half uur om een afspraak te maken.
 • Internetgebruik m/v | Internetgebruik groeit vooral onder mannen (Haagsche Courant, 2 mei 2003). Ongeveer 57 % van de Nederlanders ouder dan zestien surft wekelijks op het internet, tegen 51% eind vorig jaar. De groei zit voornamelijk in een toename van het aantal mannen. Nederland behoort met het aantal internetters tot de top in Europa.
 • Reformatie en emancipatie | Emancipatie rukt op in reformatorische kring (Reformatorisch Dagblad, 2 mei 2003). 41% van de vrouwen in reformatorische kring heeft een betaalde (deeltijd)baan. SGP-voorzitter Kolijn is bezorgd: De ontwikkelingen gaan wel bijzonder snel. Hij ziet geen aanleiding om de discussie over het partijlidmaatschap over te doen.
 • Reformatie en emancipatie | Vrouwen meer mans (Reformatorisch Dagblad, 2 mei 2003). Emancipatie heeft duidelijk invloed op gereformeerde gezindte. Resultaten van een enquete naar opvattingen in reformatorische kring over o.m. creches, betaalde werkende vrouwen,  vrouwelijke pastoraal werkenden.


[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5  >>>]