woensdag 5 augustus 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Maart 2003
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  ACTUEEL  >  NIEUWSARCHIEF  >  2003
 >  MAART 2003 
NIEUWS OP DATUM - MAART 2003
Berichten op datum oorspronkelijke publicatie

Nieuws van zaterdag 15 maart 2003:
 • Gerard Reijn: Gratis porno op televisie onstuitbaar (De Volkskrant, 15 maart 2003, tijdelijke link). Gratis porno rukt op de Nederlandse tv snel op. Vanavond begint Veronica met zijn programma 7 Lives exposed, een variant op Big Brother waarin de deelnemers vooral seks bedrijven. Dat is nog niets vergeleken met de plannen van Digitenne, een maatschappij van commerciële én publieke omroepen, die midden april komt met een 24-uurs pornokanaal in het standaardpakket.Nieuws van vrijdag 14 maart 2003:

 • Frans Oremus: Haagsche Courant maakt de ''krant van haar'' (De Journalist, 14 maart 2003). De redactie van de Haagsche Courant werd op 8 maart één dag geleid door een driekoppige, vrouwelijke hoofdredactie. ''De krant van hier'' werd zo op Internationale Vrouwendag gewijzigd in ''De krant van haar''. De drie vrouwen die voor één dag de hoofdredactie vormen - Jacquelien Nienhuis, Catherine van der Linden en Trudy van der Wees - maken hun keuzes geroutineerd. ''De reportage over vrouwelijke hooligans vervalt. Het bleek te gevaarlijk''.
 • Onze vrouw in New York, Margit van der Steen, publiceert begin april een uitgebreid verslag van de door haar bijgewoonde vergadering van de Commission on the Status of Women. Voorlopig alleen nog even een updatevan 14 maart
 • Senaat VS draait abortus ten dele terug. Overwinning voor Bush (NRC-Handelsblad, 14 maart 2003). De Amerikaanse Senaat heeft het recht op abortus gedeeltelijk teruggedraaid. Het is aannemelijk dat het Huis van Afgevaardigden akkoord gaat. President Bush heeft zijn steun al toegezegd. De aanneming van het wetsvoorstel is een overwinning voor president Bush en de christelijk-conservatieve coalitie waar hij op steunt. In die kring wordt al jaren geijverd tegen wat men noemt partial birth abortion, een vorm van late abortus (na de derde maand) waarbij een foetus moet worden gedood voor complete afdrijving mogelijk is.
 • EU | Equal opportunities: EU research suggests further progress needs to be made (European Commission, 14 March 2003). Some thirty years since European legislation to secure equal rights for men and women was passed, research presented today by the Commission shows that, despite making strides forward in the workplace, women continue to earn less, occupy less interesting jobs, and shoulder the burden of domestic responsibilities. In order to support the Commission's drive to improve equality between the sexes further research is required. This should help shape gender mainstreaming strategies, which ensure that promoting gender equality is integral to all new policies at EU and national level.Nieuws van donderdag 13 maart 2003:

 • Samenhang Wet Studiefinanciering en Algemene Bijstandswet. Vragen dd. 13 maart 2003 van de TK-leden Bakker en van der Ham (D66) aan minister van der Hoeven (OCW). De partnertoeslag in de WSF is per 2003 vervallen, maar partner of kinderen hebben geen recht op bijstand.
 • Slechte hulp bij zwangerschap na verkrachting (AD, 13 maart 2003). NISSO-onderzoek: Vrouwen die zwanger worden door een verkrachting, krijgen nauwelijks hulp. De hulpverleners weet niet hoe ze met deze slachtoffers moeten omgaan.
 • Kabinet: Hirsi Ali mag zeggen wat ze wil (AD, 13 maart 2003). Het kabinet veroordeelt de actie van 21 ambassadeurs van de Organisatie van Islamitische Landen tegen VVD-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali.
 • Erik de Vos: Apartheid voor topvrouwen (website Intermediair, 13 maart 2003, alleen samenvatting). Een apart managementprogramma voor vrouwelijke topmanagers: het Centre for Creative Leaderschip (CCL), één van de grootste Amerikaanse onderwijsinstituten op het gebied van leiderschap, start dit voorjaar in Brussel met een vijfdaagse opleiding voor vrouwen die nu nog net onder de top zitten.
 • Onze vrouw in New York, Margit van der Steen, stuurde haar updates van 12 maart en 13 maart over de vergadering van de Commission on the Status of Women: over een resolutie over vrouwen en meisjes in Afghanistan en nachtelijke vergaderingen.
 • Kim van Keken: Vrouwendisco tussen de moordenaars (De Volkskrant, 13 maart 2003, tijdelijke link). Bijna vijftig illegale vrouwen verblijven in een partytent op de binnenplaats van de gevangenis in Scheveningen. Ze maken vaasjes voor 64 eurocent per uur. Met uitzicht op Milosevic en ''andere' moordenaars. En hun toekomst is onzeker.
 • Ca. 20.000 vrouwen zwanger door seksueel geweld (Reformatorisch Dagblad, 13 maart 2003).
 • Onmacht hulpverlening bij zwangerschap na seksueel misbruik (Rutgers Nisso Groep, persbericht via ANP Perssupport, 13 maart 2003). Naar schatting 20.000 vrouwen tussen de 15 en 45 jaar in Nederland zijn zwanger (geweest) of zullen het nog worden als gevolg van gedwongen seksueel contact. Uit onderzoek van de Rutgers Nisso Groep, landelijk kenniscentrum seksualiteit, blijkt dat hulpverleners onvoldoende in staat zijn om hen te helpen het aangedane, ernstige en langdurige leed te verwerken.
 • Hans van Maanen: Dubieus: Darwins wespentaille (Het Parool, 13 maart, dossier wetenschap). Waarom zijn meisjes zo mooi? Om ze aantrekkelijk te maken voor mannen, natuurlijk. Maar waar letten mannen op, en waarom letten ze daarop?
 • Martin van der Laan: Menselijk: kinderen uit niemandsland (Trouw, 13 maart 2003). Antropologen ontdekten in de 19de eeuw een bizarre geslachtsverhouding onder jonge Inuit (eskimo's): rond hun twaalfde waren er ongeveer 170 jongens op 100 meisjes, terwijl de balans bij de geboorte nog in evenwicht was. En tegen de huwbare leeftijd liepen mannen en vrouwen in aantal ook weer met elkaar in de pas. Werden hier jonge meisjes vermoord?
 • Brochure moet taboe voor homo-moslims doorbreken (Trouw, 13 maart 2003). De brochure 'Jij en Jongens' is bedoeld voor moslimmannen die tussen twee culturen worstelen met hun homoseksualiteit.Nieuws van woensdag 12 maart 2003:

 • Canadees Kirsch president Strafhof (Volkskrant, 12 maart 2003). Met twee vrouwen als vice-president: Akua Kuenyehia uit Ghana en Elizabeth Odio Benito uit Costa Rica.
 • Verenigd Koninkrijk | Verplicht stropdas dragen is discriminerend. Ambtenaar mag van rechter dasloos werken (Zibb.nl, 12 maart 2003). Een Britse ambtenaar hoeft onder werktijd geen stropdas meer te dragen. Een rechtbank in het Noord-Engelse Manchester was het eens met de klacht van de 32-jarige Matthew Thompson over discriminatie. De ambtenaar vond het niet eerlijk dat hij met pak en stropdas op zijn werk bij een arbeidsbureau moest verschijnen, terwijl zijn vrouwelijke collega's zelfs in T-shirt mochten komen.
 • De nieuwe editie van IIAV International News - maart 2003 - is online te lezen.
 • News We Can Use, update March 12, 2003.
 • Stewardessen ongelijk beloond (Algemeen Dagblad, 12 maart 2003). Dertien oudere cabinemedewerksters van de KLM proberen hun salarisachterstand terug te vorderen bij huhn werkgever. De luchtvaartmaatschappij heeft hun te weinig ervaringsjaren gegeven, vindt ook de Commissie gelijke behandeling.
 • Veel CAO`s bevatten levensloopbestendige afspraken (Ministerie van SZW, persbericht 12 maart 2003). In veel CAO’s staan één of meerdere afspraken waardoor werknemers hun werk makkelijker kunnen combineren met zorgtaken, scholing en vrije tijd, zogenaamde ‘levensloopbestendige’ afspraken. Zo staan in 85 procent van de CAO’s afspraken die het combineren van werken en zorg makkelijker maken, bijvoorbeeld over ouderschapsverlof, zorgverlof of kinderopvang. In 96 procent van de CAO’s zijn afspraken gemaakt over scholing en 98 procent kent afspraken over leeftijdsbewust personeelsbeleid.
 • Onze vrouw in New York, Margit van der Steen, stuurde haar update van 10 maart over de vergadering van de Commission on the Status of Women: moet er weer een Wereldvrouwenconferentie komen ?   
 • Vrouwenbond start actie voor behoud vrouwenwerk in FNV (FNV, bericht 10 maart 2003). De FNV moet bezuinigen en één van de posten die daarbij in beeld komt, is de jaarlijkse subsidie van € 225.000 aan de Vrouwenbond. Het is op zich logisch dat ook de Vrouwenbond een bijdrage moet leveren aan de bezuinigingsoperatie. De Vrouwenbond heeft daarom een levensvatbaar plan gepresenteerd aan de vakcentrale, waarmee een derde van het subsidiebedrag wordt bespaard.
 • Vrouwen verder in de armoede door uitvoeringspraktijk Sociale Diensten (Persbericht Landelijk Steunpunt Vrouwen en de Bijstand en de FNV Vrouwenbond, 10 maart 2003). Ten geleide van het 8-maart-pamflet ''Bijstand Bijvoorbeeld''.Nieuws van dinsdag 11  maart 2003:

 • Tijd voor vrouwelijke Commissaris (BNDeStem, 11 maart 2003). Het is de hoogste tijd dat er weer een vrouwelijke Commissaris van de Koningin komt, vinden de commissarissen van de Koningin, allemaal mannen. Ze willen vrouwen niet voortrekken, maar vinden dat er bij gelijke geschiktheid voor een vrouw moet worden gekozen. In de provincie Noord-Brabant komt dit jaar een plaats vrij.
 • Ongelijke beloning bij luchtvaartmaatschappij (Commissie gelijke behandeling, persbericht 11 maart 2003). Stand-by stewardessen zijn in het verleden ongelijk beloond, zo oordeelde  de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) op 7 maart 2003. Werkneemsters van een luchtvaartmaatschappij verzochten de Commissie te onderzoeken of zij in de jaren 70 en 80 te laag zijn beloond in vergelijking met vaste krachten. Tijdens het onderzoek van de Commissie kwam vast te staan dat vrouwen voor 1 januari 1977 geen vast dienstverband konden krijgen bij deze luchtvaartmaatschappij. Werkneemsters kregen zogenaamde stand-by contracten. Toen vrouwen vanaf de jaren 80 wel een vast contract konden krijgen, werden de jaren als stand-by niet of nauwelijks meegeteld als ervaringsjaren voor de hoogte van de beloning.
  • De oordelen van de Commissie gelijke behandeling in de gelijk-loonzaken van de KLM-stewardessen staan inmiddels online. Zie de jurisprudentie-database van de Commissie, zoek op de zaken 2003-23 tot en met 2003-35 of haal die bijeen met de zoektermen 2003 / geslacht / functiewaardering.Nieuws van maandag 10 maart 2003:

 • Studiebijeenkomst Jij eruit of ik eruit? over de juridische aspecten van huiselijk geweld (Clara Wichmann Instituut). Op 10 maart 2003 organiseerde het Clara Wichmann Instituut bovengenoemde studiebijeenkomst. Er werd onder meer aandacht besteed aan toekomstige wetgeving die het mogelijk moet maken de plegers van huiselijk geweld uit huis te plaatsen. Inmiddels staan online de inleidingen van Annemarie Wolf (advocaat te Haarlem) en Katinka Lünnemann (senior-onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut, en projectleider van de onderzoeken naar wetgeving tot uithuisplaatsing van plegers).
 • Fleur van Schaik:  ''De emancipatie van de man begint in het eigen huis'' (Haagsche Courant, 10 maart 2003). Reclamespotjes laten mannen niet meehelpen in het huishouden. De strijd moet binnenshuis worden uitgevochten, concluderen de deelnemers aan de Internationale Vrouwendag in Zoetermeer. Om mannen meer te betrekken bij de zorgtaken, zou je moeten beginnen met het laten blijken hoe blij je bent dat zij dingen doen.
 • Christl Visser: Emancipatie en Turkish Delight (Haagsche Courant, 10 maart 2003). Tegenwoordig mag er worden gelachen op emancipatiebijeenkomsten. Een roze tuinbroek draagt niemand meer, maar de ferme taal van vroeger is gebleven. ''Strijdbaar zijn! Samen sterk!''.
 • Onderzoek naar en actie tegen huiselijk geweld (persbericht Provincie Groningen, 10 maart 2003). Door Thuisfront is in samenwerking met vele andere partijen een nieuwe werkwijze gestart waarin politie en hulpverlening samen een probleemoplossende aanpak realiseren. Deze aanpak is vandaag gestart in Noord-West Groningen.
 • Delft | Uitreiking Delftse Roos 2003: Waardering voor inzet vanuit solidariteit en betrokkenheid (PvdA Delft, 10 maart 2003). Zaterdag 8 maart vond in Filmhuis Lumen de eerste uitreiking van de Delftse Roos plaats. Na een nominatie- en stemronde werden alle tien genomineerde vrouwen in het zonnetje gezet.
 • Giti Entezami winnares eerste Aurora Award (Persbericht VON, 10 maart 2003). Zaterdag 8 maart werd tijdens een feestelijk programma in Tivoli te Utrecht de winnaar bekend gemaakt van de Aurora-Award, een prijs waarmee Vluchtelingen-Organisaties Nederland de aandacht wil vestigen op initiatieven die de participatiekansen van vluchtelingenvrouwen vergroten. De jury, onder voorzitterschap van Farah Karimi, kende de prijs toe aan fotograaf Giti Entezami, als blijk van waardering voor haar werk, waaruit een engagement spreekt met het lot van vluchtelingen en allochtonen in Nederland, maar ook vanwege haar ''voorbeeldfunctie''.
 • In Netwerkstad behoefte aan power-feminisme (Twentse Courant, 10 maart 2003). Hengelo telt geen enkele vrouwelijke wethouder, de Netwerkstad heeft er welgeteld één. Ook met het aantal leidinggevende vrouwen binnen de gemeentelijke diensten is het bedroevend gesteld, bleek bij de viering van Internationale Vrouwendag in Hengelo.
 • Brandweer gaat vrouwelijke spuitgasten werven (Communicatieonline, 10 maart 2003). De brandweer begint half maart met een landelijke campagne om meer vrouwelijke werknemers te krijgen. De initiatiefnemers willen dat de brandweerkorpsen op de lange termijn voor een kwart tot eenderde bestaan uit vrouwen. Op dit moment is slechts 3,3 procent van de brandweermensen vrouw.
 • 108 Paleizen voor de Koninginnen van de nacht (Archimed, 10 maart 2003). In een bomvolle Kunsthal zijn op de internationale vrouwendag (zaterdag 8 maart) de prijswinnaars van de prijsvraag 'Paleis voor de Koninginnen van de Nacht' bekend gemaakt. De opgave voor een Eroscentrum of Rosse buurt in Rotterdam waarin ook ruimte was voor straatprostitutie leek moeilijk, maar leverde desondanks 108 inzendingen op
 • Aandacht voor vrouwendag (Apeldoornse Courant, 10 maart 2003). Voor de Ommer Vrouwen Raad (OVR) was de viering van de Internationale Vrouwendag tevens een afsluiting van de activiteiten. Door gebrek aan bestuursleden houdt de OVR op te bestaan.
 • Vrouwen willen zichzelf kunnen zijn (Apeldoornse Courant, 10 maart 2003). ‘Als vrouw mogen zijn wie je bent‘ was het thema van de internationale vrouwendag, die zaterdag in buurthuis Maasstraat centraal stond. Kennelijk sprak het thema vrouwen uit verschillende culturen aan.
 • OudersOnline maakt doorstart (Adformatie, 10 maart 2003).  Het ministerie van VWS vond de boekhouding onvoldoende transparant en noemde het bedrijf ‘niet levensvatbaar’. De Stichting Kinderpostzegels deed een gift van 16.000 euro om de site tot 1 juli 2003 in de lucht te houden.. Deskundigen die betaald worden door de internetsite, geven in de vraagbaak antwoord op opvoedkundige vragen van ouders.
 • Winnend paleis voor prostitutie is warm, intiem en discoachtig (Rotterdams Dagblad, 10 maart 2003, tijdelijke link). De vrouwen zitten er achter de ramen, tippelen er op straat of ontvangen hun klanten in een club. Alle vormen van prostitutie hebben er hun eigen plek en zijn niet door dikke muren en streng bewaakte deuren van elkaar gescheiden. De klant kan ontspannen het hele circuit afleggen en op z'n gemak zijn keuze bepalen. Het is er gezellig, warm en intiem. ,,Het straalt entertainment uit. Het is een beetje discoachtig,'' zegt Ronald Hoogeveen, samen met collega-architect Jasper Jeagers ontwerper van het Red Light Platform.
 • Eén op de tien niet-westerse allochtonen werkloos (CBS Webmagazine, 10 maart 2003). Net als in 2001 zijn niet-westerse allochtonen drie maal zo vaak werkloos als autochtonen. Anders dan bij autochtonen zijn niet-westerse mannen en vrouwen even vaak werkloos.
 • Hirsi Ali: ''Moslima's zijn dupe van overdreven tolerantie'' (Rotterdams Dagblad, 10 maart 2003, tijdelijke link).  ,,Mishandelde moslimvrouwen zijn de dupe geworden van overdreven tolerantie in Nederland. Gebrek aan vrijheid werd gebagatelliseerd. Er wordt te gemakkelijk gezegd: ach, dat slaan is onderdeel van hun cultuur.''
 • Hirsi Ali roept op tot een derde feministische golf (Trouw, 10 maart 2003, tijdelijke link). ,,Ik heb een droom. Het is 8 maart, internationale vrouwendag. De Dam in Amsterdam stroomt vol gesluierde vrouwen. Dan luidt burgemeester Cohen een bel. En al die vrouwen doen tegelijk hun hoofddoek af.'' Het VVD-kamerlid Ayaan Hirsi Ali opende zaterdag het traditionele Opzij-debat. Dit debat, zaterdag in Amsterdam, moet het begin worden van de derde feministische golf, stelde Hirsi Ali. Moslimvrouwen zijn aan de beurt hun vrijheid te bevechten.
 • Lidy Nicolasen: Hirsi Ali wil derde feministische golf binnen het gezin (Volkskrant,10 maart 2003). Zij riep hiertoe op tijdens een Opzij-lezing ter gelegenheid van internationale vrouwendag. Huiselijk geweld en beknotting van vrouwen door religies moeten centraal staan. Het publiek, vooral vrouwen van de tweede feministische golf, omarmde haar plan.
 • Janny Groen en Iñaki Oñorbe Genovesi: Jahjah legt intens onbehagen Marokkaanse jongeren bloot (Volkskrant, 10 maart 2003). Hieruit: Veel moslima's twijfelen aan het emancipatoire karakter van de AEL. Vrijdagavond in De Balie vroeg een jonge Marokkaanse hem hoe hij emancipatie rijmt met het gegeven dat de sharia bepaalt dat de getuigenissen van vrouwen maar voor de helft tellen en dat vrouwen ook maar half zoveel kunnen erven als hun broers. Jahjah: 'Mannen zijn verplicht hun gezin te onderhouden. Als een vrouw werkt mag ze alles zelf houden. In dat opzicht discrimineert de sharia de man.'
 • Frankrijk | Pieter van de Blink: Vrouwen marcheren tegen anarchie in voorsteden (Trouw 10 maart 2003). 'Geen hoeren, geen slavinnen', aan duidelijkheid liet de leuze niets te wensen over. Zaterdag, internationale vrouwendag, arriveerde de protestmars in Parijs tegen de terreur van de 'grote broers', de jongens die hen terroriseren.
 • Els Jacobs: Spiritueel huishouden: opgewekt poetsen tegen het kwaad (Trouw, 10 maart 2003). Het huishouden als goddelijke missie. 'Ter zegening van het gezin', want rommel in huis is 'het krachtigste wapen van het Kwaad'. Ontelbare vrouwen leggen zich dankzij internet - www.flylady.net - toe op religieus geïnspireerd huishouden. Hun mannen juichen. ,,Ons aanrecht blinkt.''
 • Leuk ? | Kantoorhumor in NRC-Handelsblad: Wat als de wijzen uit het Oosten vrouwen waren geweest? (10 maart 2003) Beeldpresentatie, nu pas online.Nieuws van zondag 9 maart 2003:

 • Leiden | De gekaapte emancipatieprijs, vernoemd naar Pieternel Rol, is zaterdag 8 maart uitgereikt aan vakbondsvrouw Hennie Jansen.
 • Mala Kishoendajal: Het idee dat je niets waard bent. Zelfmoordpogingen onder Hindostaanse meijes (Bijeen, maart 2003, korte samenvatting). Bij het opgroeien in twee culturen blijken het vooral allochtone meisjes en vrouwen te zijn die psychisch in de knel komen te zitten. Dat blijkt onder meer uit de cijfers over zelfmoord en pogingen daartoe onder deze groep. Met name bij Hindostaanse meisjes is de emotionele nood hoog.


[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5  >>>]