donderdag 22 april 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Maart 2003
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  ACTUEEL  >  NIEUWSARCHIEF  >  2003
 >  MAART 2003 
NIEUWS OP DATUM - MAART 2003
Berichten op datum oorspronkelijke publicatie

Klik hier voor nieuws in april 2003
Nieuws van maandag 31 maart 2003:

 • Elsbeth Boor: Blijft vaders wil wet ? Evaluatie van het naamrecht in het licht van het gelijkheidsbeginsel. In: Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, maart 2003. (Publicatie op site Clara Wichmann Instituut). Centraal staat de vraag in hoeverre het naamrecht bijdraagt aan de verwezenlijking van gelijke behandeling tussen ouders bij het bepalen van de achternaam van het kind. Betoogd wordt dat de WODC-evaluatie onvoldoende inzicht geeft in deze vraag. Wijziging van het huidige naamrecht is noodzakelijk om te voldoen aan het gelijkheidsbeginsel.
 • Ministerie van OCW: Vrouwen en allochtonen schaars in schoolbesturen (SBO, persbericht via ANP Pers Support, 31 maart 2003). Vrouwen en allochtonen zijn behoorlijk ondervertegenwoordigd in de schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit een onderzoek van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) naar de samenstelling van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. Van de ruim 15.000 bestuursleden zijn er ongeveer 3500 vrouw en 250 allochtoon.
 • Het resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen 2002 (CBS Webmagazine, 31 maart 2003). Hieruit: 20% van de burgemeesters is vrouw. Het CDA heeft de meeste burgemeesters (40%) maar het laagste percentage vrouwen daarin: 12%. Bij de PvdA en de VVD is het percentage vrouwelijke burgemeesters ca. 24%.
 • Emancipatie en integratie. Brief dd. 31 maart 2003 van staatssecretaris Phoa (SZW) aan de Tweede Kamer ter aanbieding van het rapport:
 • Hulpverlening na seksueel geweld faalt (Nederlands Dagblad, 31 maart 2003). Een op de vijf slachtoffers van seksueel misbruik zegt dat de klachten na hulp zijn verergerd.
 • IkVaderKrant, jaargang 3, nr. 1 verschenen (Ikvader.nl, 31 maart 2003)
 • Robin Blom: Bad Candy trapt mannen tegen de billen (AD, 31 maart 2003). Ze werden bedacht door een man, ze werden uitgekozen en bekendgemaakt door een man. De meidenband Bad Candy wil de overmacht van mannen in de rockwereld terugdringen.
 • Hélene van Beek: Oorlog is mannenzaak (BN De Stem, 31 maart 2003). Ook al kennen we vanuit de historie wel vechtende vrouwen, zoals onze Haarlemse Kenau, oorlog is en blijft een mannenzaak. Het Nederlandse leger bestaat wel voor 8% uit vrouwen, maar die zitten in logistieke functies of de entertainment-industrie; in elk geval nooit in de frontlinie. Interview met Els Kloek en Ruth Oldenziel.Nieuws van zaterdag 29 maart 2003:
 • Hans van Maanen: Oude moeders maken Europa grijs (Het Parool, 29 maart 2003). Wolfgang Lutz van de Oostenrijkse Academie van Wetenschappen: de bevolkingsopbouw van Europa heeft in 2000 een kritisch punt is gepasseerd. Lutz wijst op het weinig flexibele onderwijssysteem, de jeugdwerkloosheid, de woningnood en de traditionele, op mannen gerichte carrièrepatronen als redenen waarom vrouwen het krijgen van kinderen uitstellen en die dus aangepakt zouden kunnen worden.
 • Verbod op erotiek in Brazilië (Rotterdams Dagblad, 29 maart 2003, tijdelijke link). Een vrouwelijk parlementslid van de regerende Arbeiders Partij (PT) wil namelijk paal en perk stellen aan het opvoeren van schaars geklede dames in mediareclames die met het overdadig appelleren aan seks en erotiek allerhande producten aanprijzen.
 • Eveline Brandt: Hoogleraar seksuologie | Liever had ik de fakkel doorgegeven (Trouw, 29 maart 2003, tijdelijke link). Vier decennia werkte hij als seksuoloog en zo'n beetje alles zag hij veranderen. Van ''lustangst'' en ''seksschuld'' naar ''lustplicht''. Jos Frenken en zijn fascinatie voor het rariteitenkabinet van de seksuologie.
 • Eveline Brandt: Seksueel geweld onbesproken in therapie (Trouw, 29 maart 2003, tijdelijke link). Ten minste een kwart van alle mensen die hulp zoeken in de geestelijke gezondheidszorg is slachtoffer van seksueel geweld. Een groot deel van hen krijgt geen goede behandeling, omdat hulpverleners niet naar seksueel geweld vragen of niet deskundig zijn. Daardoor heeft ruim de helft van deze patiënten ook ná behandeling nog ernstige psychische problemen.
 • Uitbreiding kinderopvang pas in 2005 (Algemeen Dagblad, 29 maart 2003). De voorgenomen verbetering en uitbreiding van de kinderopvang zijn uitgesteld. De nieuwe regeling, die meer concurrentie en een betere kwaliteit bij crèches moet brengen, komt er pas in 2005.Nieuws van vrijdag 28 maart 2003:

 • Janneke Wesseling: Dit is het moment. Het moet anders in de Nederlandse musea (NRC-Handelsblad, 28 maart 2003). Drie vooraanstaande Nederlandse musea zijn toe aan een nieuwe directeur. Wie moeten dat worden? Het doorschuiven van de bekende mannetjes naar 'hogere' posities is contraproduktief gebleken. Aandacht voor o.a. Mirjam Westen, Els Barents, en Marie Hélène Cornips.
 • Werken met SGP kan best (Provinciale Zeeuwse Courant, 28 maart 2003). De SGP wordt door de PvdA niet beschouwd als een natuurlijke bondgenoot. Hun standpunten over de actieve deelname van vrouwen aan politiek zijn volledig tegengesteld. Toch waren het juist de dames in de Zeeuwse PvdA die de deur naar de SGP voor deelname aan het college van Gedeputeerde Staten openhielden.
 • Meer vrouwen in binnendienst verzekeringsbranche dan landelijk gemiddelde (Verbond van verzekeraars, 28 maart 2003). In de binnendienst van de verzekeringsbedrijfstak zijn in verhouding meer vrouwen werkzaam dan in Nederland als geheel. In 2001 was maar liefst 44% van de medewerkers in de binnendienst een vrouw tegenover bijna 41% van de Nederlandse beroepsbevolking. In de buitendienst is het een ander verhaal: deze beroepsgroep wordt nog altijd volop gedomineerd door mannen met maar liefst 91% van de medewerkers.
 • Campagne ''Mannen in de hoofdrol''. Antwoord Staatssecretaris Phoa van SZW op Kamervragen SGP-fractievoorzitter Van der Vlies (Ministerie van SZW, 28 maart 2003). Hieruit: ''Voor minder dan 1 € per volwassen burger krijgen alle Nederlandse inwoners via de campagne prikkels tot Bewuster Samen Leven, alsmede om zelf en samen te werken aan een Betere Balans tussen Werk en Thuis''. Totaal 10,5 miljoen euro (23 miljoen gulden) in een periode van 2,5 jaar.
 • Tussenschoolse kinderopvang prioriteit in komende kabinetsperiode (Persbericht Vrouwen Alliantie, mede namens het Landelijk Steunpunt Vrouwen en de Bijstand, de FNV Vrouwenbond en Sjakuus, 28 maart 2003). Aan de emancipatiewoordvoerders Niny van Oerle (CDA), Evelien Tonkens (GroenLinks) en Jet Bussemaker (PvdA) is vandaag de ‘Monitor Zorg Centraal’ aangeboden. Vanaf 8 maart 2002 hebben de emancipatie- en anti-armoedebeweging de inspanningen van de Tweede Kamerleden op de voet gevolgd.
 • De 100 beste werkgevers van Europa (website EU, 28 maart 2003). EU-Commissaris Diamantopolou reikte donderdag 27 maart 2003 de prijzen uit voor het beste diversiteitsbeleid. Onder de top-100 waren drie Nederlandse bedrijven: Pentascope, Viking Direkt en VX Company.
 • John Volkers: Kwart van sportbestuurders moet in 2005 vrouw zijn (De Volkskrant, 28 maart 2003, tijdelijke link).
 • Mannen in de bijrol op de Huishoudbeurs (Rotterdams Dagblad, 28 maart 2003, tijdelijke link). Mannen in de hoofdrol van het huishouden? Nog even niet. Op de Huishoudbeurs is de nieuwe campagne van de rijksoverheid althans nog niet echt in de praktijk gebracht.
 • Clara Wichmann Instituut: Reactie op de Kabinetsnota Een land waar vrouwen veilig willen wonen (brief dd. 28 maart 2003 aan de Tweede Kamer).
 • Clara Wichmann Instituut: Reactie op het wetsvoorstel Spreekrecht voor slachtoffers (brief dd. 28 maart 2003 aan de Eerste Kamer)
 • Mensje Melchior: Waarom heb ik zo'n pijn? (Medisch Contact, 28 maart 2003). Over hulp aan slachtoffers van loverboys. Met behulp van medische en psychologische hulpverlening proberen de meisjes hun leven weer op te pakken. Om problemen voor te zijn zouden huisartsen de alarmerende signalen moeten kennen.Nieuws van donderdag 27 maart 2003:
 • Maarten Huygen: De haat tegen de huisvader (NRC-Handelsblad, 27 maart 2003). Kritische bespreking van de SZW-voorlichtingscampagna ''Mannen in de hoofdrol''. 
 • Leo Bankersen: Films over vrouwen in opstand (Gelderlander, 27 maart 2003). De twee films die de mensenrechtenprijs van Amnesty en de Stichting DOEN kregen, gaan allebei over vrouwen. Vrouwenbesnijdenis is het onderwerp van de documentaire The day I will never forget van Kim Longinotto. De speelfilm Women's prison van Manijeh Hekmat bestrijkt een periode van twintig jaar in een vrouwengevangenis in Iran.
 • Xander van Uffelen: Philips wil meer vrouwen in de top (De Volkskrant, 27 maart 2003, tijdelijke link). Philips gaat het aantal vrouwen in topfuncties sterk opvoeren. Het elektronicaconcern wil het percentage vrouwen de komende vijf jaar verhogen van 4 naar 10 procent. Dit blijkt uit het jaarlijkse duurzaamheidsverslag dat Philips vandaag publiceert.
 • TK-vragen Kees Vendrik (GroenLinks) aan Minister van Onderwijs over witte en mannelijke schoolbesturen (GroenLinks, 27 maart 2003).
 • Malika el Ayadi: Meppende man niet langer relatieprobleem (Trouw, 27 maart 2003). Per jaar rukt de Utrechtse politie 2500 keer uit voor vrouwenmishandeling.  Nieuw in Utrecht, en vanaf volgende week in heel Nederland, is dat de politie huiselijk geweld niet meer doorschuift naar de hulpverlening. Het korps pakt nu het probleem zelf aan. Daarvoor moet de opstelling van de politieagenten veranderen.
 • Katja Meertens: Crèches niet klaar voor de markt (AD, 27 maart 2003). Nog niet gepubliceerd branche-onderzoek van PricewaterhouseCoopers: Driekwart van de kinderdagverblijven staat er financieel beroerd voor. ,,Eigenaren van kinderdagverblijven zijn goede pedagogen, maar slechte ondernemers'', zegt Anja Berkelaar. De bedrijfsvoering is vaak slecht.Nieuws van woensdag 26 maart 2003:
 • Notitie Stand van zaken mbt uitvoering van de aanbevelingen Veiligheidsraad 1325 Vrouwen vrede en veiligheid. Brief dd. 26 maart 2003 van minister de Hoop Scheffer (BZ) aan de Tweede Kamer. Over voornemens om de gendergelijkheid te bevorderen bij bv. conflictpreventie, vredesoperaties en programma’s van wederopbouw en reconstructie
 • Hans Krikke: Hatifa | Tussen vader en vriend (Trouw, 26 maart 2003, tijdelijke link). Journalist Hans Krikke volgde een jaar lang vertrouwenspersoon Sacha Noordervliet op een 'zwarte' school voor havo/vwo. En hij tekende de verhalen op van allochtone meisjes die Noordervliets hulp inriepen. Het resultaat verschijnt deze week onder de titel 'Als niemand luistert'. Uit dat boek het verhaal van Hatifa.
 • In vitro fertilisatie bij lesbische echtparen. Vragen van TK-lid van der Laan (D66) aan minister Donner (Justitie) dd. 26 maart 2003. Over de juridische problemen die lesbische echtparen ondervinden als ze gebruik maken van IVF.
 • Positieve discriminatie in de baarmoeder (Algemeen Dagblad, 26 maart 2003). De mensheid geeft vaak de voorkeur aan zonen boven dochters, maar de natuur weet beter. De man is het zwakke geslacht. Vandaar dat er altijd iets meer jongens geboren worden dan meisjes. Na de afvalrace van de jeugd, blijven er dan gelijke hoeveelheden mannen en vrouwen over.
 • MKB tegen levensloopregeling (Sp!ts, 26 maart 2003). De organisatie voor middelgrote en kleine ondernemers MKB-Nederland keert zich tegen ideeën voor een levensloopregeling. De regeling, waarbij werknemers er een tijdje tussenuit kunnen, is te lastig voor ondernemers. Dat heeft voorzitter H. de Boer van MKB-Nederland gisteren gezegd. Het bemoeilijkt een werkgever als de werknemer zomaar een half jaar of een jaar vrijaf neemt. Werknemers hebben al zoveel regelingen voor verlof.
 • Tweeduizend herintredende vrouwen aan de slag in de regio rond Amsterdam (Ministerie van szw, 26 maart 2003). Circa 2000 herintredende vrouwen gaan in de periode tot en met 2005 aan de slag in de regio zuidelijk Noord-Holland. Dit blijkt uit een convenant dat staatssecretaris Phoa van SZW sloot met  vertegenwoordigers van Centra voor Werk en Inkomen en werkgevers (met name zorginstellingen) in de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer, Purmerend en Zaanstad.Nieuws van dinsdag 25 maart 2003:

 • Lut Verstappen: Manvrij zwemmen en surfen: voor of tegen? (Divazine, 25 maart 2003). Zijn aparte openingsuren voor mannen en vrouwen een opstap naar emancipatie of naar apartheid?
 • Conjunctuurbericht 2003 (CBS, 25 maart 2003). Vierde kwartaal 2002: Vrouwen nemen de gehele banengroei van 43.000 banen voor hun rekening. Het aantal banen van mannen is zelfs 7.000 lager.
 • Nederlander heeft zes uur vrije tijd per dag (Rotterdams Dagblad, 25 maart 2003, tijdelijke link). Nederlanders van twaalf jaar en ouder hebben gemiddeld bijna zes uur vrije tijd per dag, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS baseert zich op zijn onderzoek naar de leefsituatie van 5700 Nederlanders in 2001. Mannen hebben overigens een kwartiertje meer vrij dan vrouwen.
 • Verenigd Koninkrijk | New Regulations for Parental Leave and Flexible Work (Flexibility.co.uk). The Employment Act 2002 introduced new employment legislation designed to help working parents. From 6 April 2003 parents with young and disabled children will have more new options for leave - including paid paternity leave and leave for adoptive parents - new arrangements for financial support, and a right to request flexible work to facilitate childcare.
 • Preventie ongewenste zwangerschap. Brief van staatssecretaris Ross van Dorp (VWS) dd. 25 maart 2003 aan de Tweede Kamer. Het toegezegde plan van aanpak zal eerst 1 juni 2003 verschijnen.
 • Martine Kamsma: Huiselijk geweld meer vervolgd (Het Parool, 25 maart 2003). Huiselijk geweld wordt vanaf april consequenter aangepakt. Elk arrondissement krijgt een speciale officier van justitie en vervolging wordt ook vaker doorgezet als een aangifte is ingetrokken, zegt hoofdofficier van justitie Van Rossem-Broos.
 • Hardere aanpak huiselijk geweld (Trouw, 25 maart 2003). Op 1 april treedt de Aanwijzing Huiselijk Geweld van het Openbaar Ministerie (OM) in werking. Justitie en politie gaan huiselijk geweld harder en intensiever aanpakken, met het doel het geweld te stoppen en herhaling te voorkomen.
 • OM-aanpak moet bijdrage leveren aan acuut stoppen huiselijk geweld (persbericht Openbaar Ministerie, 25 maart 2003). Per 1 april 2003 treedt daartoe een nieuwe Aanwijzing in werking. Zie:
 • Geen gesleutel aan het lijf van de Nederlandse vrouw (De Telegraaf, 25 maart 2003). De Nederlandse vrouw laat niet aan zich sleutelen. Botoxinjecties, liposuctie, facelifting, borstvergrotingen en andere mogelijkheden op plastisch chirurgisch gebied zijn vooralsnog niet aan de dames besteed.


[ Pagina: 1 2 3 4 5  >>>]