zaterdag 5 december 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Juni 2003
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  ACTUEEL  >  NIEUWSARCHIEF  >  2003
 >  JUNI 2003 
NIEUWS OP DATUM - JUNI 2003
Berichten op datum oorspronkelijke publicatie


nieuws van dinsdag 17 juni 2003
 • Niets tegen die mensen, maar ik wil ze niet trouwen (Het Volk, 17 juni 2003).De Berchemse VLD-districtsburgemeester weigert homo- en lesbiennehuwelijken te sluiten, tenzij het écht moet. Als er twee mannen of twee vrouwen in Berchem (België) willen trouwen, draagt hij zijn bevoegdheid als ambtenaar van burgerlijke stand over.
 • Aanpak geweld via project (Zwolsche Courant, 17 juni 2003). Een nieuw provinciaal project ‘Geweld tegen vrouwen, een aanpak voor het platteland‘. Huiselijk geweld moet sneller worden gesignaleerd, en er moet een netwerkstructuur komen om huiselijk geweld op de agenda te krijgen.
 • Prof dr P.Th. van Laar: Zonder vrouwenemancipatie geen inburgering (Rotterdams Dagblad. 17 juni 2003, opinie). Gelet op het maatschappelijk belang van inburgering doet de overheid er verstandig aan om in het integratiebeleid zich in sterkere mate dan voorheen te richten op vrouwen.
 • Sylvia Marmelstein: 40-urige werkweek nadelig voor vrouw (Brabants Dagblad, 17 juni 2003). Nu het economisch minder goed gaat willen werkgevers dat werknemers weer 40 uur per week gaan werken. Ook willen ze minder betalen aan kinderopvang. Dat gaat ten koste van het aantal werkende vrouwen, waarschuwt de FNV.
 • Meerderheid werkgevers hanteert al veertig-urige werkweek. Benchmark van Personeelsnet relativeert discussie over langere werkweek (Personeelsnet, 17 juni 2003). Een meerderheid van 72% van alle werknemers werkt bij organisaties die een werkweek hebben van 38 uur of meer. Daarvan werkt 18% bij organisaties waar de gemiddelde werkduur in de praktijk zelfs meer is dan 40 uur per week.
 • Bart Jungman: Nederland werkt én slaapt meer dan in '95 (De Volkskrant, 17 juni 2003). De Nederlander is tussen 1995 en 2000 meer gaan werken en meer gaan slapen. Vooral vrouwen gingen meer werken: het aantal vrouwen met een baan nam in deze periode fors toe, van 36 procent naar 47 procent. Dit blijkt uit het rapport ''De meerkeuzemaatschappij'' van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat vandaag verschijnt.
 • Maria Hendriks: Kinderopvang dubt niet over dip (De Volkskrant, 17 juni 2003). Nadat de metaal-CAO was afgesloten, haalden twaalf ouders hun kind van de crèche. Dat gaf wel even een schok bij opvangorganisatie Catalpa, maar het bleef bij die twaalf opzeggingen. 'Al vragen we ons wel af wat er na de vakantie gebeurt', aldus directeur Wim Horsthuis.
 • Gezamenlijke aanpak huiselijk geweld in Den Bosch (Reformatorisch Dagblad, 17 juni 2003). Veertien instellingen en organisaties in Den Bosch hebben besloten gezamenlijk het huiselijk geweld te gaan aanpakken. Vrijdag tekenen ze een convenant ’s Hertogenbosch zegt nee tegen huiselijk geweld. Daarin staan afspraken om zowel de slachtoffers als de daders de meest adequate hulp te bieden.
 • Marcel Wiegman: Geen snoeimes in welzijnsclubs (Het Parool, 17 juni 2003). De Amsterdamse gemeenteraad zal volgend jaar niet bezuinigen op de subsidies van maatschappelijke organisaties in de stad. Dat zijn de coalitiepartijen PvdA, VVD en CDA overeengekomen. Zij vinden dat er eerst duidelijke criteria moeten komen waaraan organisaties moeten voldoen om geld van de gemeente te krijgen. Pas daarna willen zij het mes zetten in de subsidies.
 • Jutta Chorus: ''Ontspannen zit niet in mijn systeem''. Werkende vrouwen kampen met onbestemde klachten over gezondheid (NRC-Handelsblad, 17 juni 2003). Zomaar een vrouw met drie kinderen en een baan van drieënhalve dag. Haar efficiënt ingedeelde leven zorgt voor gezondheidsproblemen die zich niet duidelijk laten benoemen. En voor twijfels: 'Ben ik wel fit genoeg om de volgende klap op te vangen?'
 • Dick van Eijk: Land van twee snelheden (NRC-Handelsblad, 17 juni 2003). De meeste Nederlanders kunnen uit de voeten met de huidige openingstijden van winkels en andere diensten, blijkt uit een vandaag verschenen onderzoek. Maar jonge, hard werkende hogeropgeleiden in de grote steden willen nog meer flexibiliteit.
 • Weinig behoefte aan verruiming winkeltijden. Alleen yuppen willen meer (NRC-Handelsblad, 17 juni 2003). Het overgrote deel van de bevolking heeft geen behoefte aan verdere verruiming van openingstijden van winkels en andere voorzieningen. Bij jongeren en hoger opgeleiden bestaat die behoefte wél.
 • CDA'er Timmerman-Buck voorzitter Eerste Kamer (De Volkskrant, 17 juni 2003). De Eerste Kamer heeft dinsdag Yvonne Timmerman-Buck (CDA) tot voorzitter gekozen. Zij versloeg PvdA'er Jurgens in de tweede ronde met klein verschil: 37 tegen 34 stemmen. Timmerman-Buck is de eerste vrouw die tot voorzitter van de Senaat wordt gekozen.
 • Koen Breedveld en Andries van den Broek: De meerkeuzemaatschappij. Facetten van de temporele organisatie van verplichtingen en voorzieningen (SCP-boek 2003-8, verschenen 17 juni 2003).
 • ''Werkgevers bezuinigen beslist niet op kinderopvang'' (Trouw, 17 juni 2003). Werkgevers betalen juist steeds vaker mee aan kinderopvang. Dat stellen bemiddelaar Kintent en de vakbond FNV Bondgenoten in reactie op de alarmberichten dat kinderopvang onbetaalbaar dreigt te worden. Wegens de prijsstijgingen zetten ouders hun kinderen wel minder uren op de crèche.
 • Jacques Schraven: Werknemers hebben teveel vrije tijd (Trouw, 17 juni 2003). Terugkeer naar de veertigurige werkweek is geen aanval op de zorgdag van papa. En het leidt ook niet tot extra werkloosheid. Op termijn levert langer werken juist meer werk op. Veertig uur zal gewoon moeten, gezien de vergrijzing.
 • Claudia Gaspard: Misverstanden over seks, liefde en emancipatie (Divazine, 17 juni 2003). Bespreking van Lisette Thooft - De kikkerkus: misverstanden over seks, liefde en emancipatie. Amsterdam, Balans, 2003. ISBN 90 5018 5886. Prijs: 12,50 euro.nieuws van maandag 16 juni 2003

 • CNV: Kinderopvang desnoods wettelijk regelen (CNV.nl, 16 juni 2003). “Als werkgevers weigeren mee te betalen aan de kinderopvang, moet dit desnoods wettelijk geregeld worden”, aldus CNV-bestuurder Rienk van Splunder.
 • Discussie over 36 uur keert regelmatig terug (Rotterdams Dagblad, 16 juni 2003, tijdelijke link). In de herfst van 1982 boetseerde voorzitter Chris van Veen van werkgeversorganisatie VNO samen met de toenmalige premier Ruud Lubbers en Wim Kok, in die tijd voorzitter van het vakverbond FNV, het befaamde Akkoord van Wassenaar, dat uiteindelijk de aanzet gaf tot de 36-urige werkweek
 • Miranda Megens: ''We moeten méér werken''. Heertje: In ziekenhuizen is het in weekeinde nu een dooie boel (Rotterdams Dagblad, 16 juni 2003, tijdelijke link). Het zou goed zijn voor de Nederlandse economie als Nederlanders weer veertig uur per week gaan werken. De afgelopen jaren is een klimaat ontstaan waarin het aantal gewerkte uren drastisch is gedaald. Het wordt hoog tijd dat er een signaal wordt afgegeven waarin duidelijk wordt dat meer werk moet worden verzet.
 • Kees de Vré: 40-urige werkweek | Tornen aan papa-dag is een gepasseerd station (Trouw, 16 juni 2003).  Met de culturele omslag die eind jaren tachtig in Nederland vorm krijgt gaan mannen korter werken - de papadag - om ook de zorgtaken thuis op zich te nemen. Vele partners stemmen voortaan aan het begin van de week de agenda's af.
 • VNO eist langere werkweek (Het Parool, 16 juni 2003). De werkgevers hebben dit weekeinde het voorjaarsoverleg op scherp gezet door te eisen dat werknemers weer veertig uur moeten werken. Ook de fiscale stimulering van vut en pre-pensioen moet verdwijnen. De vakbonden reageren scherp afwijzend op de voorstellen. Ook VVD-minister Gerrit Zalm van Financiën heeft bezwaren.
 • Wachttijd kinderopvang verdwijnt (Het Parool, 16 juni 2003). De wachtlijsten voor bedrijfsplaatsen in de kinderopvang zijn volledig opgelost. Ook in Amsterdam is voldoende plaats. Volgens Anja Hol, directeur van Humanitas, de grootste aanbieder van kinderopvang, houden steeds meer ouders hun kinderen thuis omdat ze de opvang niet meer kunnen betalen.
 • Dafna Holtzer en Katja Meertens: Bedrijven minder royaal met kinderopvang (AD, 16 juni 2003). Bedrijven bezuinigen steeds vaker op hun bijdrage voor de kinderopvang. Voor veel ouders wordt de professionele kinderopvang daardoor te duur. Volgens de vakbond FNV Bondgenoten hebben zeker 600.000 werknemers te maken met een verslechtering van hun kinderopvangregeling.
 • Frank Renout: Moeder zat bont en blauw op de bank (AD, 16 juni 2003). De aanpak in Rotterdan bij huiselijk geweld is rigoureus veranderd. ,,Een verdachte van huiselijk geweld wordt tegenwoordig standaard meegenomen naar het bureau en daar voorgeleid aan de hulpofficier van justitie. De veiligheid van de vrouw - die in 95% het slachtoffer is - heeft prioriteit''.
 • Einde banengroei in zicht (CBS-Webmagazine, 16 juni 2003). De groei van banen van mannen is ten einde. Sinds 1998 is er voor vrouwen een hogere banengroei, al zwakt dat sinds 2001 weer wat af. Per saldo zijn er nog steeds meer banen voor mannen dan voor vrouwen: in het 1e kwartaal 2003 waren er 4,1 miljoen banen voor mannen en 3,4 miljoen banen voor vrouwen. Daarmee hebben mannen 55% van de beschikbare banen.
 • Rapport financiële positie kinderopvang. Brief dd. 16 juni 2003 van minister de Geus (SZW) aan de Tweede Kamer. Hieruit: bijna 90% van de instellingen voldoet niet aan de streefwaarden van solvabiliteit en rendement.
 • Ouders doen minder beroep op crèches (NRC-Handelsblad, 16 juni 2003). Kinderopvang wordt te duur. Humanitas en de branche-organisatie MO-Groep stellen dat de wachtlijsten vrijwel verdwenen zijn, al blijft de druk in bv. VINEX-wijken groot. FNV-Bondgenoten: Budgetten blijven vaak gelijk bij bedrijven, terwijl de kosten van kinderopvang de laatste jaren juist fors gestegen zijn. Die stijging komt voor rekening van de ouders.
 • Werkgever haakt af bij opvang kind (Haagsche Courant, 16 juni 2003). Voor een toenemend aantal ouders wordt kinderopvang te duur, omdat de werkgever minder meebetaalt aan de kosten. Directeur R. Vergeer van Triodus: Humanitas opereert vooral op het platteland. De situatie in grotere steden is anders. Bij ons trekt de belangstelling voor opvang sinds een half jaar enorm aan. Hij denkt dat dit juist komt door de recessie: om het gezinsinkomen veilig te stellen gaan vrouwen, die eerst thuis zaten, nu ook de arbeidsmarkt op.
 • Bonden: geen werkweek van veertig uur. Reacties op voorstel Schraven (NRC-Handelsblad, 16 juni 2003). De vakbeweging voelt niets voor een herinvoering van de 40-urige werkweek, zoals de grote ondernemingen in Nederland willen. FNV en CNV vinden een verlenging van de werkweek niet passen in een tijd, waarin steeds meer mensen flexibel werken.nieuws van zondag 15 juni 2003

 • Kamer en bonden wijzen 40-urige werkweek af (Volkskrant, 15 juni 2003). Een meerderheid van de Tweede Kamer en de werknemersbonden FNV en CNV voelen niets voor het voorstel van werkgeversvoorzitter J. Schraven om de werkweek tot veertig uur te verlengen. FNV en CNV kwalificeerden zijn opmerkingen als niet van deze tijd. PvdA-Kamerlid Bussemaker wijst het plan categorisch af. ''Dat is niet meer van deze eeuw.''
 • Kinderopvang te duur voor ouders (Trouw, 15 juni 2003). Humanitas-directeur A. Hol:  De ellenlange wachtlijsten voor kinderopvang, waarvan tot voor kort sprake was, zijn volledig opgelost. Veel ouders halen hun kroost van de centra omdat ze de hoge kosten voor de opvang niet kunnen dragen.nieuws van zaterdag 14 juni 2003

 • Bestrijding vrouwenhandel: VS willen dat Nederland strenger straft (NRC-Handelsblad, 14 juni 2003). De maximumstraf voor vrouwenhandel in Nederland is te laag in vergelijking met andere ernstige seksuele misdrijven. Tegen andere vormen van mensenhandel, zoals gedwongen arbeid, bestaan bovendien onvoldoende wetgeving en strafmaatregelen.
 • Mick Salet: De Geus strijkt geen wasjes (De Gelderlander, 14 juni 2003). Hoe geëmancipeerd is minister Aart Jan de Geus, die nu ook emancipatie- en familiezaken op SZW beheert? ''Ik heb van alles gedaan in het huishouden. Van de afwas tot het schoonmaken van de wc. Alleen strijken deed ik niet.'' Eerlijk delen van de taken thuis? Wel eerlijk, maar niet gelijk. Mijn vrouw heeft, zeker toen de kinderen klein waren, thuis veel meer gedaan dan ik. Zij is ook bewust met werken gestopt om er helemaal voor de kinderen te zijn. Ik had een baan buitenshuis.
 • Frank Renout: Geweld thuis ''schrikbarend'' (AD, 14 juni 2003). In en rond Rotterdam worden dagelijks zeker 16 mensen thuis mishandeld door hun echtgenoot of partner. De politie krijgt elke maand gemiddeld 500 meldingen binnen. Vooral vrouwen worden thuis slachtoffer van fysieke mishandeling, aanranding of verkrachting.
 • Coos Versteeg: Vrouwen domineren het Voorhout (Haagsche Courant, 14 juni 2003). Deze zomer opnieuw een beeldententoonstelling, voor de zesde keer alweer en dit keer met ‘Modelvrouwen/Role-Models’ als thema. Langs de route: Burgemeester en hun poldermodellen. Vrouwelijke burgemeesters en bestuurders uit Zuid-Holland poseerden samen met een andere vrouw uit hun directe zakelijke of privé-omgeving.
 • Orkun Akinci: Een leven lang last van opdringerige vader (AD, 14 juni 2003). In AD-Misdaadmeter: Incest in een klein dorp bijvoorbeeld. Slachtoffers hebben vaak aan een mensenleven niet genoeg om te herstellen.
 • Marc Laan: Duizenden van school zonder examen af te leggen (Parool, 14 juni 2003). 9300 Amsterdamse scholieren verlieten vorig jaar hun school zonder enige vorm van diploma. Van de 5100 allochtonen die voortijdig afhaakten ging het voor het overgrote deel, ruim 4700, om meisjes boven de 16 jaar.
 • Cohen bezuinigt op emancipatie (De Socialist, nr. 148, juni 2003)nieuws van vrijdag 13 juni 2003
nieuws van donderdag 12 juni 2003
nieuws van woensdag 11 juni 2003

 • Vrouwen hebben meer gezondheidsklachten ondanks gezondere leefstijl (CBS, 11 juni 2003). Vrouwen zijn minder positief over de eigen gezondheid, hebben meer malaiseklachten, meer infectiezekten en meer depressieve klachten dan mannen. Ze hebben een gezondere leefstijl: roken en drinken minder, en bewegen meer.
 • Wilco Boom: Minister regelt schoolkleding (Algemeen Dagblad, 11 juni 2003). Katholieke en protestants-christelijke scholen hebben de vrijheid hoofddoekjes en andere religieuze kledingstukken te verbieden. Openbare scholen mogen dat in beginsel niet.
 • Astrid Feiter: Eerlijk zullen we de kinderopvang delen (Opzij, juni 2003, online op kinderopvang.net). De kosten voor kinderopvang worden veel te hoog. Even leek er licht aan de horizon te gloren met een nieuwe regeling waarin ouders, overheid en werkgevers ieder hun deel betalen. Maar de wet is uitgesteld. En misschien komt hij er wel nooit. De overheid laat vrouwen stikken.
 • Deel Canada legaliseert homohuwelijk (Nederlands Dagblad, 11 juni 2003). In Canada's grootste provincie Ontario hebben homo's en lesbiennes het recht om te trouwen. Dat heeft de hoogste rechtbank van de provincie bepaald, zo meldde de BBC woensdag.
 • Eerste homohuwelijk in Ontario, Canada (Gaysite, 11 juni 2003). Vanaf 10 juni hebben homo's en lesbiennes het recht om te trouwen. Dat heeft de hoogste rechtbank van de provincie bepaald. Het Hof van Beroep bevestigt daarmee een uitspraak van een lagere rechtbank. Het hof bepaalde verder dat homoseksuele paren die zich wettelijk willen verbinden onmiddellijk een huwelijksakte moeten krijgen.
 • ESF-EQUAL-projectenbundel. Aanbiedingsbrief dd. 11 juni 2003 van staatssecretaris Rutte (SZW) aan de Tweede Kamer. Deze bundel werd begin 2002 gepubliceerd en is nu geactualiseerd en uitgebreid.
 • Vrouwenbond gaat verder zonder steun van FNV vakcentrale (persbericht FNV-Vrouwenbond, 11 juni 2003). Vrouwenbondsvoorzitter Tineke van der Kraan: 'Vrouwen laten zich niet monddood maken.rouwen hebben nog wel degelijk apart aandacht nodig als het gaat om arbeid, zorg en inkomen. Ze hebben nog altijd een achtergestelde positie op de arbeidsmarkt, ze draaien meestal in hun eentje op voor de zorgtaken en hun inkomen is stukken lager dan dat van mannen. En ik vrees dat dat in deze kabinetsperiode eerder slechter dan beter zal worden.’ 
 • Marcel Wiegman: Bezuinigen op kunst de helft minder (Parool, 11 juni 2003). Het lijkt erop dat ook een groot aantal organisaties waarvan het college van b. en w. de subsidie wil opheffen, gespaard wordt. Zo is de PvdA tegen bezuinigingen op o.m. het COC en de Turkse, Hindoestaanse en Marokkaanse vrouwenorganisaties.


[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5  >>>]