donderdag 22 oktober 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Januari 03
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  ACTUEEL  >  NIEUWSARCHIEF  >  2003
 >  JANUARI 03 
NIEUWS OP DATUM - JANUARI 2003
Berichten op datum oorspronkelijke publicatie


Nieuws van vrijdag 10 januari 2003

 • Michael Amsman: Actie tegen geweld in huis werkt (Zwolsche Courant, 10 januari 2003). Veroorzakers van huiselijk geweld wordt in Zwolle-Zuid het vuur na aan de schenen gelegd. De aangiftebereidheid bij mishandelde gezinsgenoten is er tijdens een proefproject verdubbeld, de vervolging verdrievoudigd. De Regiopolitie IJsselland wil het project in haar hele werkgebied invoeren.
 • Alarmknop geeft vrouw vertrouwen (Zwolsche Courant, 10 januari 2003).Een tweede project tegen huiselijk geweld, Aware, heeft een sterker effect dan vooraf was gedacht. Vrouwen die door hun mannen werden geterroriseerd durven weer terug te keren in de maatschappij.
 • ''Van der Hoeven onverantwoordelijk over homohuwelijk'' (D66.nl, 10 januari 2003). Lousewies van der Laan, tweede op de kandidatenlijst van D66, noemt CDA-Minister Van der Hoeven ‘onverantwoordelijk’. In het televisieprogramma ‘Goedemorgen Nederland’ stelde Van der Hoeven vanochtend dat het homohuwelijk voor haar onacceptabel is.
 • School mag hoofddoek verbieden (Het Parool, 10 januari 2003). Scholen mogen kledingeisen stellen aan hun leerlingen. Dat zegt CDA-minister Maria van der Hoeven van Onderwijs. Ze deed deze uitspraak vandaag nadat de protestants-christelijke basisschool Timotheus in Amsterdam-Geuzenveld de twaalfjarige leerlinge Jasmin Bensid deze week in de klas had geweigerd omdat zij haar hoofddoekje om had. Het meisje weigert de hoofddoek af te doen.
 • Aangepaste werktijden voor OK-ouders (Haagsche Courant, 10 januari 2003). Operatie-assistenten met kinderen kunnen binnenkort op aangepaste werktijden aan de slag in het Haagse MCH/Westeinde Ziekenhuis, d.w.z. alleen tussen 9 uur 's ochtends en 2 uur 's middags, dus tijdens schooltijden. Ze blijven op uitzendbasis werken, omdat ze 'niet interessant' zijn voor een vast dienstverband.Nieuws van donderdag 9 januari 2003

 • IND: in 2002 veel minder asielzoekers (NRC-Handelsblad, 9 januari 2003). Het aantal asielzoekers daalde in 2002 tot 18.667 in 2001: 32.579,  in 2000 bijna 44.000). Het aantal buitenlanders dat in Nederland wil werken, studeren of in aanmerking wil komen voor gezinshereniging: in 2002 bijna 65.000 personen, tegen 2001  50.000 en in 2000 iets meer dan 44.000.
 • Rinskje Koelewijn: Jasmin moet haar hoofddoek afdoen (NRC-Handelsblad, 9 januari 2003). Jasmin Bensid (12) mag niet met een hoofddoek de schoolklas in. Ze weigert toe te geven. ,,De Turkse onderwijsassistenten mogen hem wel ophouden.''
 • E-Quality scan partijprogramma's 2003. E-quality heeft de partijprogramma's van de zittende politieke partijen onderzocht op:
 • Ellen de Visser: Chaos verloskunde in oude wijk (Volkskrant, 9 januari 2003). Beroepsorganisatie KNOV:  problemen dreigen omdat verloskundigen het zware werk in achterstandsbuurten niet langer aankunnen. Dat leidt tot meer ziekenhuisbevallingen en dus hogere kosten.
 • Raoul du Pré: PvdA: het land uit bij onwil tot aanpassen (Volkskrant, 9 januari 2003). PvdA: intrekken van verblijfsvergunning van allochtonen die uit eigen wil naar Nederland komen, maar weigeren hier in te burgeren. Het gaat niet om politieke vluchtelingen, maar bijvoorbeeld om diegenen die vanwege gezinshereniging naar Nederland komen
 • Janny Groen: Nu wordt ons zelfs de vrije liefde afgepakt (Volkskrant, 9 januari 2003). Turkse Nederlanders willen zoals iedereen kunnen trouwen met degene van wie ze houden, en diegene komt niet zelden uit Turkije. 'Sommigen vinden dat je mag trouwen met wie je wil, dat het dus overbodig is over partnerkeuze te praten', zegt Hatice Can-Engin, voorzitter van het Inspraak Orgaan Turken in Nederland (IOT), die de bijeenkomst met de Turkse Arbeiders Vereniging Nederland (HTIB) organiseert.
 • CDA: verplichte stage voor nieuwkomers (Trouw, 9 januari 2003). Vice-fractievooritter Verburg (CDA): nieuwkomers moeten tijdens hun inburgering verplicht een stage lopen bij bijvoorbeeld een bedrijf of vrijwilligersorganisatie opdat allochtonen sneller kennis hebben van de Nederlandse taal en cultuur.
 • GroenLinks presenteert Actieplan tegen vrouwenmishandeling (GroenLinks, 9 januari 2003).
 • Vrouwenpoëzie in 6 talen (Rotterdams Dagblad, 9 januari 2003, tijdelijke link). Een poëzieprijsvraag voor Rotterdamse vrouwen uit verschillende culturen is zeker in deze tijd een gedurfd project. Temeer als de bedoeling is dat vrouwen door middel van gedichten iets van hun leven laten zien. Voor de tweede editie van de Poëzieprijs voor Vrouwen uit multicultureel Rotterdam werden 26 gedichten ontvangen in zes verschillende talen.Nieuws van woensdag 8 januari 2003

 • Tanya van der Spek en Anna Tijsseling: Stemwijzer. De partijen en homo-emancipatie (Zij aan zij, 2003, nummer 1). Bijna hadden we een homo als premier. Maar het kabinet is gevallen en Nederland telt weer veel zwevende kiezers.Om tegengewicht te bieden, zet Zij aan Zij uiteen welke partijen zich het meest inzetten voor homo-emancipatie.
 • Huismannen.nl: Open brief aan staatssecretaris Phoa (Huismannen.nl, 8 januari 2003). Over een afgewezen subsidie-aanvraag.
 • België | Meer geweldpreventie (Divazine, 8 januari 2003). De Vlaamse parlementsleden Eloi Glorieux en Ria Van Den Heuvel (Agalev) willen dat er een Vlaams Instituut voor Geweldpreventie komt. Ze dienen daarover binnenkort een voorstel van decreet in. Het instituut moet nieuwe geweldvormen vroegtijdig opsporen, uitingen van agressie in kaart brengen en efficiënte preventieve beleidsvoorstellen uitwerken. Het kan daarbij gaan om hooliganisme, verkeersagressie, intimidatie van leerkrachten, pesten op school of mobbing op de werkvloer, partnergeweld, kindermishandeling, openlijk en latent racisme, verwaarlozing van bejaarden, groepsverkrachting, vandalisme, straatterreur door jeugdbendes, agressieve videospelletjes, enz.
 • Met geopend vizier (Trouw, 8 januari 2003, hoofdredactioneel commentaar). Het is vooralsnog te hopen dat het dragen van de nikaab niet aanslaat bij de moslims in Nederland. Maatregelen zoals die van het Amsterdamse roc, moeten ertoe bijdragen dat die dracht geen gewoonte wordt en leerlingen kiezen voor integratie in plaats van isolatie.
 • Sluiers (Volkskrant, 8 januari 2003, hoofdredactioneel commentaar). Terecht heeft het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) in Amsterdam besloten het dragen van gezichtssluiers te verbieden. Wie een chador of niqaab draagt is moeilijk herkenbaar en aanspreekbaar. Dat is onhandig en ongewenst: leerlingen lopen ook niet met een bivakmuts of integraalhelm door school.Nieuws van dinsdag 7 januari 2003

 • Plafonds subsidie emancipatie-ondersteuning 2003 vastgesteld (Staatscourant, 7 januari 2003). Er is dit jaar € 908.000 beschikbaar voor de actuele thema's: ''Integratie, rechten en veiligheid'' en ''Participatie van laagopgeleide vrouwen''. Aanvragen kunnen tot en met 30 april respectievelijk 31 mei 2003 worden ingediend.
 • Luciane Opdeweegh: Mantelzorgers vaak te zwaar belast (Divazine, 7 januari 2003). Zorgen voor je ouders als die ziek en oud zijn, lijkt een vanzelfsprekend iets. En de kans is groot dat u er ook mee te maken krijgt. Ondanks die mooie principes kan het in de praktijk echter aardig tegenvallen om die zorg vol te houden. Ivonne van der Padt schreef een boek over de vele moeilijkheden die u daarbij te wachten staan.
 • Regeling voor overblijfhulpen (Het Parool, 7 januari 2003). De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil een financiële regeling voor overblijfkrachten op scholen. De fractie wil hiervoor vijftig miljoen euro uittrekken. Dat is volgens Tweede-Kamerlid Mariëtte Hamer noodzakelijk, omdat veel overblijfkrachten stoppen uit angst voor de belastingdienst.
 • Dittrich: Gezichtssluier af in Nederland (D66, 7 januari 2003). Boris Dittrich heeft in een toespraak tot D66 Den Haag gereageerd op opleidingscentrum ROC-Amsterdam, dat overweegt leerlingen te verbieden een gezichtssluier te dragen. Deze “chador” is een allesverhullend gewaad waarbij alleen de ogen onbedekt zijn.  
 • Gezichtssluier taboe in beroepsonderwijs (Volkskrant, 7 januari 2003). Bestuursvoorzitter Ankie Verlaan (ROC Amsterdam) heeft besloten het dragen van gezichtssluiers te verbieden.
 • CDA spreekt van waarden, niet van bijbelse waarden (Volkskrant, 7 januari 2003). Rouvoet (CU): Samengaan met de SGP is nog erg ver weg. Binnen programma en cultuur van de SGP zijn enkele punten voor ons onoverkomelijk: de vrijheid van godsdienst en de participatie van vrouwen in de politiek.
 • Mannen leven jaar langer (Trouw, 7 januari 2003, tijdelijke link). Mannen zullen de komende jaren gemiddeld op iets hogere leeftijd sterven dan nu. Voor vrouwen blijft die leeftijd hetzelfde.Nieuws van maandag 6 januari 2003
 • Honderden miljoenen extra voor kinderopvang (D66, 6 januari 2003). D66 wil dat het volgende kabinet 200 miljoen euro extra uittrekt voor directe investeringen in kinderopvang. Daarmee kan het aantal opvangplaatsen worden uitgebreid en kan meer personeel worden aangenomen.
 • Bevolkingsteller staat op 16,2 miljoen (CBS-webmagazine, 6 januari 2003). De zwakkere economie remt immigratie en stimuleert emigratie. De levensverwachting zal vooral voor mannen verder toenemen.
 • Verbod op chador zit er niet in (Het Parool, 6 januari 2003). Verschillende politieke partijen steunen de aanpak van de Amsterdamse ROC-directrice Ankie Verlaan, die wil optreden tegen het dragen van een allesverhullende chador door scholieren. Maar een verbod gaat GroenLinks en CDA te ver. Wethouder Rob Oudkerk is ook tegen het dragen van de chador op school en wil gaan praten met de 'meiden'.
 • Een op de twintig kinderen hyperactief (CBS Webmagazine, 6 januari 2003). Hyperactiviteit komt ongeveer in gelijke mate voor bij meisjes en jongens. Wel zijn jongens twee maal zo vaak woordblind (dyslectisch) dan meisjes.
 • Sylvia Marmelstein: Fulltime moederschap wint weer aan populariteit (Haagsche Courant, 6 januari 2003). De komende generatie vrouwen is hoger opgeleid dan de huidige en maakt dus meer kans op een goed betaalde baan. Desondanks willen meer vrouwen (tijdelijk) stoppen met werken om zich fulltime te storten op het moederschap. Uit een enquête op de site thuisblijfmoeders.nl blijkt dat de hoge kosten van kinderopvang of weerzin tegen crèches veel kleinere rollen spelen bij de beslissing.
 • Gewelddadige man moet het huis uit (Haagsche Courant, 6 januari 2003). De CDA-bewindslieden Ross (VWS) en Donner (Justitie) werken werken aan een wetsvoorstel dat de man verplicht het huis te verlaten als hij vrouw en/of kinderen slaat.
 • Zorgen over depressieve vrouwen (Haagsche Courant, 6 januari 2003). Stichting September: Er is te weinig aandacht voor depressieve vrouwen, terwijl depressie bij vrouwen vaker voorkomt dan bij mannen. De stichting heeft een Zorgboek Depressie uitgegeven, waarin een hoofdstuk specifiek over vrouwen staat.
 • Overheid niet in actie na melding kloonbaby (Het Parool, 6 januari 2003). Het ministerie van Volksgezondheid onderneemt voorlopig niets. ''De minister wil eerst weten of het echt waar is. Het heeft geen zin spookverhalen na te jagen. De minister vindt het, als het zo zou zijn, wel een ongewenste situatie. In de Embryowet staat dat het verboden is mensen te klonen. Daar staat een gevangenisstraf van maximaal een jaar op.'' [...] ''Tegen de geboorte van een gekloonde baby kunnen we weinig doen. Dat kun je moeilijk stoppen. Maar we zullen in zo'n geval zeker kijken of we de ouders kunnen aanpakken,'' aldus de woordvoerder van Volksgezondheid.
 • Voortplantingstechniek | Bewijs voor kloonbaby ontbreekt (Trouw, 6 januari 2003, tijdelijke link). Een Nederlandse vrouw zou zijn bevallen van een gekloonde baby. Bewijs ontbreekt, wetenschappers achten het onwaarschijnlijk. Het omstreden bedrijf Clonaid zegt dat in februari nog drie baby's volgen. Het ministerie van volksgezondheid bekijkt wat te doen.
 • Rik Nijland: ''Kloonbaby's zijn publiciteitsstunt'' (De Volkskrant, 6 januari 2003, tijdelijke link). Wetenschappers hebben met scepsis gereageerd op de aankondiging van de geboorte van een tweede kloonbaby. Dr. Harry Griffin, directeur van het Roslin-instituut in Schotland, waar in 1996 het gekloonde schaap Dolly is geboren, beschouwt de aankondiging van de twee kloonkinderen als een publiciteitsstunt.
 • Katja Meertens: ''Het is een en al kermis met die kloonbaby's'' (Algemeen Dagblad, 6 januari 2003). Deskundigen geloven niet dat vrijdagavond ergens in Europa een Nederlandse gekloonde baby is geboren. Ze twijfelen sterk aan de bewering van het Canadese kloonbedrijf Clonaid dat al twee vrouwen zijn bevallen van gekloonde meisjes.
 • ''Nederlands lesbisch stel krijgt gekloonde baby''. Minister De Geus spreekt van volstrekt onwenselijke situatie (Reformatorisch Dagblad, 6 januari 2003).  Een stel Nederlandse lesbiennes zou vrijdagavond een gekloonde baby hebben gekregen. Het is een meisje. Dit heeft de voorzitster van Clonaid, Brigitte Boisselier, zaterdag tegen het Franse persbureau AFP gezegd.
 • Verenigde Staten | ''Nonnen op grote schaal seksueel misbruikt'' (De Telegraaf, 6 januari 2003). Zeker 40 procent van de katholieke nonnen die nu in de Verenigde Staten leven is ooit seksueel misbruikt. Dat meldt de krant Saint Louis Post Dispatch zondag.Nieuws van zaterdag 4 januari 2003

 • Jean-Pierre Geelen: Mannenbladen verliezen eenderde van inkomsten (Volkskrant, 4 januari 2003). Mannenbladen zijn de grootste verliezers door het verbod op tabaksreclame.
 • Vaker abortus bij Indiase meisjes (Reformatorisch Dagblad, 4 januari 2003). Echoscopie om het geslacht van een ongeboren kind vast te stellen is in India sinds 1996 verboden, maar toch worden vrouwelijke foetussen steeds vaker geaborteerd. Dat heeft vice-premier Lal Krishna Advani vrijdag gezegd. „Dit is niet alleen illegaal, het is ook en vooral een misdaad tegen de menselijkheid”, zei Advani. Indiërs geven de voorkeur aan zoons, en dus worden pasgeboren meisjes geregeld vermoord, hoewel dat al meer dan honderd jaar verboden is.
 • 'Tweede gekloonde baby wordt in Nederland geboren'' (De Telegraaf, 4 januari 2003). De tweede gekloonde baby die met de hulp van het bedrijf Clonaid van de Raeliaanse beweging ter wereld zal komen, wordt dit weekeinde in Nederland geboren. Dat heeft de directrice van Clonaid, Brigitte Boisselier, vrijdagavond gezegd tegen een journalist van de Vlaamse commerciële televisiezender VTM. Het gaat om een meisje dat bij een lesbisch paar geboren zal worden.
 • Kleuter blijft half jaar langer in de luiers (Trouw, 4 januari 2003, tijdelijke link). Wat consultatiebureau-artsen, crècheleiders en jonge ouders allang vermoedden, is nu ook wetenschappelijk hard gemaakt: kinderen zijn tegenwoordig aanmerkelijk minder snel uit de luiers dan dertig jaar geleden.
 • ''Gewelddadige man moet huis uit'' (De Telegraaf, 4 januari 2003). Vrouwen die het slachtoffer zijn van (seksueel) geweld van de man hebben recht op een betere bescherming, vinden de CDA-bewindslieden Ross (VWS) en Donner (Justitie). Zij werken aan een wetsvoorstel dat de man verplicht het huis te verlaten als hij vrouw en/of kinderen in elkaar slaat. Nu is het vaak de vrouw die op de vlucht slaat.Nieuws van vrijdag 3 januari 2003

 • Women in Power Reveal What It Takes (BBC World Service, semi-permanente pagina). What does it take for a woman to succeed in world politics? Despite the progress made in the last century, there are still few women leaders. Hear eleven women talk about how they achieved success. Find out what motivates them and how they overcame the barriers they faced. Can women have it all? Using exclusive material from recent interviews and the BBC archive, follow these profiles to discover what it takes.
 • Geraldine Coughlan: Somali woman heads for Dutch parliament (BBC News, 3 January, 2003). A Somali refugee and former Muslim is a sure bet to become a Netherlands MP for a conservative party in the 22 January general elections. Ayaan Hirsi Ali recently came out of a seclusion prompted by death threats made against her after she campaigned against what she called the oppression of women under Islam.
 • ''Geen hype om Viagra vrouwen'' (NRC-Handelsblad, 3 januari 2003). Farmaceutische bedrijven ontkennen in reactie op een publicatie dat zij een nieuwe stoornis hebben ontwikkeld bij vrouwen met seksuele problemen, door medicijnen als Viagra te promoten voor vrouwen. Zij zouden zo ook een markt van Viagra voor vrouwen willen opzetten. Dat hebben de farmaceutische bedrijven vandaag laten weten.
 • Margreet Vermeulen: Ik voel me beter met een sluier om (De Volkskrant, 3 januari 2003, tijdelijke link). De profeet Mohammed was ook omringd door gesluierde vrouwen, zegt een van de leerlingen van het ROC Amsterdam die met gezichtssluier op school komt. Ze wil iets voelen van wat die vrouwen hebben gevoeld.
 • Juridische actie tegen kloonbaby (NRC-Handelsblad, 3 januari 2003). De Amerikaanse ouders van de baby Eve, de veronderstelde eerste gekloonde mens, aarzelen of ze wel mee zullen werken aan DNA-onderzoek waarmee kan worden bewezen dat Eve een kloon van haar moeder is. [...} Het DNA-onderzoek gaat misschien niet door, zei Boisselier, omdat een rechtbank in Florida inmiddels zowel de nog onbekende ouders als Boisselier heeft opgeroepen voor een voorbereidende zitting op 22 januari. Ook Claude Vorilhon, leider van de Raeliansekte, waar Boisselier 'bisschop' van is en waar het bedrijf Clonaid uit is voortgekomen, moet verschijnen.
 • Clonaid kondigt tweede gekloonde baby aan (De Telegraaf, 3 januari 2003). Binnen enkele dagen wordt ergens in Europa een tweede gekloonde baby geboren. Dat heeft de Franse wetenschapster en voorzitster Brigitte Boisselier van de onderneming Clonaid donderdag voor de Franse televisiezender France 2 en de Britse omroep BBC gezegd.
 • Levensstijl | Moe, moe, moe komt door druk, druk, druk (Trouw, 3 januari 2003, tijdelijke link). Niks voorjaars- of najaarsmoeheid: we zijn het hele jaar door moe. Het Centraal Bureau voor de Statistiek vroeg het de Nederlanders en 42 procent van hen verzuchtte: ja, ik had in de afgelopen twee weken last van moeheid. Moeheid is de meest voorkomende klacht, na spier-, hoofd-, rugpijn en slapeloosheid. Vrouwen klagen er meer over: 48 procent van hen heeft last van moeheid, tegen 35 procent van de mannen. Ben je een vrouw van rond de 30, dan klaag je veel of ben je écht heel vaak moe, want moeheid komt het meest voor bij mensen tussen de 12 en 44 jaar. Juist zij hebben het volgens het CBS druk met opleiding, werk en gezin.


[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5  >>>]