zaterdag 5 december 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Februari 2003
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  ACTUEEL  >  NIEUWSARCHIEF  >  2003
 >  FEBRUARI 2003 
NIEUWS OP DATUM - FEBRUARI 2003
Berichten op datum oorspronkelijke publicatie


Nieuws van vrijdag 7 februari 2003

 • Het Kinderhotel: Uniek model voor kwalitatief goede en flexibele 24-uurs kinderopvang (Tiye, persbericht 7 februari 2003). Kinderopvangvoorzieningen zijn onvoldoende afgestemd op ouders die buiten de reguliere werktijden werkzaam zijn. Juist binnen sectoren waar veel vrouwen werken, zoals de gezondheidszorg en de horeca, zijn onregelmatige werktijden onvermijdelijk. TIYE International, de koepel NGO van de landelijke organisaties van zwarte-, migranten- en vluchtelingenvrouwen (zmv-vrouwen), vindt dat voor deze vrouwen 24-uurs kinderopvangvoorzieningen beschikbaar moeten zijn, zodat ook zij arbeid en zorg kunnen combineren.
 • Dorine Steenbergen: Kinderen en vrouwen eerst bij Uitgeverij DWZ (De Gelderlander, 7 februari 2003). DWZ is een nieuwe literaire uitgeverij, uitsluitend voor (beginnende) vrouwelijke auteurs, die wil inspringen op het gat dat in de uitgeversmarkt is ontstaan na het verdwijnen van (feministische) vrouwenuitgeverijen als Sara, Furie en Vita. Het eerste boek verschijnt op 8 maart, de internationale vrouwendag.
 • Breed draagvlak voor opheffing bordeelverbod (persbericht ministerraad, 7 februari 2003). Het kabinet ziet geen reden om de wet voor de opheffing van het bordeelverbod aan te passen. Uit een evaluatie blijkt dat er een breed draagvlak is voor de opheffing. Knelpunten in de uitvoering zullen worden aangepakt.
 • Ahmet Olgun: Import bruiden even hoog (NRC-Handelsblad, 7 februari 2003). Rechtssociologe Betty de Hart in het proefschrift Vreemdelingenrecht beter afstemmen op internationalisering:  Maatregelen om huwelijken met buitenlanders te bemoeilijken leiden niet tot vermindering van de 'huwelijksmigratie'. De regels treffen bovendien meer autochtone Nederlanders dan wordt gedacht: in 40% van de gevallen gaat het om Nederlanders met een buitenlandse geliefde.
 • COC Nederland vraagt het komende kabinet: Handhaven politieke en ambtelijke coördinatie homo/lesbisch beleid (COC.nl, 7 februari 2003). In een brief aan de kabinetsinformateurs Donner en Leijnse heeft het COC een pleidooi gehouden om ook in de komende kabinetsperiode de politieke en ambtelijke coördinatie van het homo/lesbisch beleid te handhaven.
 • ''Schrap abortus uit Wetboek van Strafrecht'' (Reformatorisch Dagblad, 7 februari 2003). Abortus is een medische handeling. Schrap abortus uit het Wetboek van Strafrecht, net als in Canada. Dat schrijft directeur Margreet de Boer van het Clara Wichmann Instituut namens zestien vrouwen- en gezondheidsorganisaties gisteren in een brief aan de kabinetsinformateurs.
 • Sluier taboe op vrijwel alle scholen (Het Parool, 7 februari 2003).
 • Amsterdamse scholen stellen sluierverbod in (De Telegraaf, 7 februari 2003). Vrijwel alle middelbare scholen in Amsterdam hebben donderdag ingestemd met een verbod op het dragen van een gezichtssluier. Eerder besloot het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) al scholieren met een chador te weren. De scholen vinden dat de sluier een goede communicatie in de klas in de weg staat.
 • Sluierverbod op middelbare scholen in Amsterdam (De Volkskrant, 7 februari 2003). Er komt een sluierverbod op Amsterdamse middelbare scholen Dat zijn de schoolbesturen donderdagmiddag overeengekomen. Volgens secretaris Hettema van het Overlegorgaan Schoolbesturen in het Amsterdamse Voortgezet Onderwijs (Osvo), belemmert een sluier 'de open communicatie en integratie' in het onderwijs. Het besluit van de schoolbesturen heeft betrekking op 33 duizend leerlingen.Nieuws van donderdag 6 februari 2003

 • Zero tolerance voor vrouwenbesnijdenis (Trouw, 6 februari 2003, ANP-bericht, tijdelijke link). 30 Afrikaanse landen hebben donderdag afgesproken dat er een eind moet komen aan vrouwenbesnijdenis. 6 februari zal voortaan de internationale dag zal zijn van 'zero tolerance' voor genitale verminking.
 • Verlof voor stervensbegeleiding in bouw-CAO (Haagsche Courant, 6 februari 2003). M.n. in de bouw rukken CAO-regelingen op om zorg en arbeid optimaal te kunnen combineren.
 • Oscar van Oorschot: De advocatuur en de cijfertjes (Friesch Dagblad, 6 februari 2003). Het beroep van advocaat is overigens een vrij ‘vrouwelijk’ beroep: 36 procent van de advocaten is vrouw, een percentage dat elk jaar groeit. Ook bij de topkantoren: bij bijvoorbeeld het kantoor Houthoff Buruma werken 132 mannelijke advocaten en 111 vrouwelijke advocaten, bijna de helft.
 • Seksuele gezondheidszorg bedreigd. Gezondheids- en vrouwenorganisaties willen evaluatie abortuswet aangrijpen voor verbeteringen (Clara Wichmann Instituut, 6 februari 2003). Betreft:
  • Brief aan de kabinetsinformateurs over seksuele gezondheidszorg en evaluatie abortuswet. De brief werd ondertekend door het Clara Wichmann Instituut mede namens: Abortuscomité Wij vrouwen Eisen, Amsterdams Centrum voor Seksuele Gezondheid (MR70/Rutgershuis), Coordination Office of Women's Global Network for Reproductive Rights (WGNRR), HealthNet International, Institute of Social Studies, MA Population and Development, Nederlands Genootschap van Abortusartsen (NGvA), Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS), Raad Jongeren en Bevolking (RJB), Rutgers Nisso Groep Utrecht, Stichting Anticonceptie Nederland (SAN), Stichting Projecten Rusland in Ontwikkeling (PRO), Stichting Samenwerkende Abortusklinieken Nederland (StiSan), Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA), Werkgroep Maternal Health and Family Planning van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en Women on Waves.
 • Meisjes die drinken zijn suïcidaler dan jongens (Reformatorisch Dagblad, 6 februari 2003).  Meisjes en jonge vrouwen die alcohol en drugs gebruiken neigen eerder tot zelfmoord dan jongens. Zij kunnen ook eerder aan verdovende middelen verslaafd raken.Nieuws van woensdag 5 februari 2003

 • Kinderen scheiden ook mee (persbericht ministerie van Justitie, 5 februari 2003)
 • Margreet Vermeulen: Kinderen met een lege agenda zijn pas sneu (De Volkskrant, 5 februari 2003, tijdelijke link). Druk, druk, druk is géén probleem. Integendeel. Kinderen met een vol programma in hun vrije tijd zijn tevredener dan kinderen die in hun vrije tijd weinig ondernemen. Niet-ingeburgerde allochtone meisjes zijn het meest ontevreden over hun vrije tijd.
 • Marlies Klooster: ''Niet nogmaals een herenclub'' (Divazine, 5 februari 2003). De verkiezingen van mei 2002 brachten in Nederland een nieuwe partij en populaire thema's aan bod, maar - zoals Divazine eerder meldde - slechts één vrouw in de regering. Het was geleden van de jaren vijftig dat de regering zo weinig vrouwelijke ministers telde. Toen het kabinet Balkenende na 87 dagen viel en bekend werd dat er nieuwe verkiezingen kwamen, riep een aantal landelijke vrouwenorganisaties op tot meer evenwicht in de politiek.
 • Dragen van hoofddoekjes in de klas Antwoord van minister Van der Hoeven (OCW) dd. 5 februari 2003 op vragen het Tk-lid Azough (Groen Links). Zie voor de vragen die Azough op 14 januari 2003 stelde:
 • FNV Vrouwenbond gaat door (FNV Magazine, 5 februari 2003). De FNV Vrouwenbond is niet van plan het bijltje erbij neer te gooien, ook al dreigt de Vakcentrale wegens bezuinigingen haar jaarlijkse bijdrage van 225.000 euro aan de bond te schrappen. De Vrouwenbond heeft de vakcentrale een plan voorgelegd, waarin een derde van dat bedrag wordt bespaard.
 • Cees van der Laan: Gezichtssluiers / Verbod nikaab om kwaliteit onderwijs (Trouw, 5 februari 2003, tijdelijke link). Het CDA wil het dragen van gezichtssluiers -nikaabs, chadors en boerka's- verbieden op scholen. Eerst willen de christen-democraten dit overlaten aan de scholen, maar desnoods komen ze met een wettelijk verbod. Want CDA-kamerlid Mirjam Sterk, woordvoerster integratie, vreest voor de onderwijskwaliteit.Nieuws van dinsdag 4 februari 2003
 • Lidy Nicolasen: Een zaal vol moslima's is ''kippenhok'' vol ergernissen (De Volkskrant, 4 februari 2003, tijdelijke link). Moslima's die een hoofddoek dragen, een gezichtssluier of niets van dat alles verketteren elkaar onderling. 'Waar zijn de imams die alle geweld tegen vrouwen afkeuren', roept de meest kritische. Als een Nederlandse dame van middelbare leeftijd eindelijk de microfoon krijgt en alle moslima's aanraadt hun eigen mannen eerst te emanciperen, barst er iets in de bomvolle zaal van de Rode Hoed in Amsterdam. Het is in één klap gedaan met het gezapige vraag-antwoord op het podium en het geduld van de zaal. Onrust en ergernis krijgen een uitweg.
 • Inspectie van godsdienstlessen. Vragen van het TK-lid van der Laan (D66) dd. 4 februari 2003 aan de minister van OCW.
 • Luciane Opdeweegh:  Françoise Giroud overleden op 86-jarige leeftijd (Divazine, 4 februari 2003). Misschien hebt u ook wel een boek van Françoise Giroud op de plank staan. Ze schreef er een dertigtal waaronder boeiende vrouwenbiografieën. Deze week verschijnt haar laatste boek ''Les taches du léopard''. De schrijfster zal het niet meer meemaken, op 19 januari overleed ze op 86-jarige leeftijd. Ze was een opmerkelijke journaliste en een voorvechtster van vrouwenrechten in Frankrijk.
 • Leden Cap Gemini: wanneer volgt ontslag? (Nieuws website CNV-dienstenbond, 4 februari 2003). Over loonsverlaging bij Cap Gemini: Het lijkt erop dat niet iedereen in een bepaalde functie salaris moet inleveren. Met name vrouwen, parttimers, zwangere vrouwen en medewerkers die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn lijken een aanbod tot salarisverlaging te krijgen.
 • Non-verbale communicatie bij sollicitatie (Managementsupport, 4 februari 2003). Onderzoek van Universiteit van Londen: Interviewers hebben onbewust een bepaald archetype in hun hoofd: een vrouw ‘hoort’ vrouwelijk gedrag te vertonen en een man mannelijk. Een bedeesde vrouw heeft meer kans dan een assertieve.
 • Oprichter Marjan Sax neemt afscheid van Mama Cash (Persbericht Mama Cash, 4 februari 2003). Vanaf de oprichting in 1983 heeft Marjan Sax allerlei functies bekleed binnen Mama Cash. Zij was medeoprichter, directeur, fondsenwerver, bestuurslid, adviesraadslid, drijvende kracht achter ''de Erfdochters'' (netwerk voor vrouwen met geërfd vermogen) en voorzitter van het bestuur.
 • Kinderopvang duurder door personeelskosten (Ministerie van SZW, persbericht 4 februari 2003). De prijsstijging in de kinderopvang in 2003 is volgens de instellingen vooral te wijten aan de gestegen personeelskosten. Dat schrijft staatssecretaris Phoa (Emancipatie) in een  brief aan de Tweede Kamer. Zie ook Oorzaken prijsstijging kinderopvang.
 • Seada Nourhussen en Pieter Klok: Vakbond voor enkel vrouwen worstelt met de tijdgeest (De Volkskrant, 4 februari 2003, tijdelijke link). De FNV moet bezuinigen. De 55 jaar oude Vrouwenbond is waarschijnlijk het eerste slachtoffer. Maar de bond geeft zich niet gewonnen. ''Er is nog veel te veel te doen.''
 • Meeste ouders kiezen voor twee kinderen (De Volkskrant, 4 februari 2003, tijdelijke link). Het Nederlands gezin standaardiseert. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat ouders in verreweg de meeste gevallen de voorkeur geven aan twee kinderen.
 • CDA wil verbod op niqaab (De Volkskrant, 4 februari 2003, tijdelijke link). Het CDA wil scholen in Nederland oproepen om een verbod op een gezichtssluier (niqaab) in hun gedragsregels op te nemen. Als dat niet lukt dan wil de partij het regelen in een wet, aldus CDA-Kamerlid Sterk in Twee Vandaag.
 • Anticonceptie | Nieuw middel tegen zwangerschap. Fabrikant Organon beveelt ring aan voor vrouwen die de pil nogal eens vergeten (Trouw, 4 februari 2003, tijdelijke link). Een flexibele kunststof ring is volgens Organon de oplossing voor vrouwen die de pil nog wel eens vergeten.Nieuws van maandag 3 februari 2003

 • Het verdeelde kind, literatuuronderzoek Omgang na Scheiding door Ed Spruijt, Helga Kormos, Christine Burggraaf en Anneke Steenweg i.o.v. Raad voor de Kinderbescherming (Universiteit Utrecht, 3 februari 2003).
 • Onderzoek Gelijke beloning naar sekse, ras en arbeidsduur op ondernemingsniveau Een methode voor onderzoek naar de naleving van de Nederlandse gelijkebeloningswetgeving. door A.Veldman en S. Schalkwijk, m.m.v. A. van Doorne-Huiskes.
  • Brief dd. 3 februari 2003 van Staatssecretaris Phoa (SZW) ter aanbieding van dit onderzoek aan de Tweede Kamer. Aankondiging van drie vervolgstappen: 1 de (in opdracht van SZW ontwikkelde) Handleiding sekseneutrale functiewaardering, 2. de Checklist Gelijke Beloning Mannen en Vrouwen van de Stichting van de Arbeid,3. het Managementinstrument Gelijke Beloning op ondernemingsniveau.
  •  Zie ook ons dossier Gelijke beloning.
 • FNV Vrouwenbond: klein maar nog springlevend (FNV, 3 februari 2003). In een recent ANP-bericht wordt ten onrechte de suggestie gewekt dat de FNV Vrouwenbond ten gevolge van bezuinigingen bij de FNV wellicht binnenkort zal worden opgeheven. Het budget van de FNV voor de Vrouwenbond staat onder druk, maar van mogelijke opheffing is geen sprake.
 • Nederlands Moslima-netwerk: Wij willen de samenleving laten zien dat we er zijn (Trouw, 3 februari 2003). Zo'n 25 islamitische vrouwen hebben zaterdag in Utrecht een netwerk opgericht, dat zich wil bezighouden met de positie van moslima's in Nederland. Pektas: ,,Wij willen niet alleen reageren op onderwerpen die de media groot maken, wij willen zelf de agenda bepalen en zaken aankaarten waar moslimvrouwen tegenaan lopen.'' Deze zaken konden de leden van het netwerk niet noemen.
 • Eén op de elf kinderen is enig kind (CBS Webmagazine, 3 februari 2003). En: bijna de helft van alle kinderen van 8 t/m 12 jaar heeft één broer of zus. Vier op de tien kinderen hebben zelfs twee of meer broers of zussen. Eenoudergezinnen tellen relatief vaker maar één kind. Eén op de dertig kinderen woont alleen met vader of moeder.
 • Chawla was nieuw soort heldin in India (Volkskrant, 3 februari 2003). Kalpana Chawla was de eerste vrouw van Indiase afkomst in de ruimte en daarmee een nieuw soort heldin voor haar landgenoten. Vol afgrijzen zagen familie en vrienden op televisie hoe de shuttle die Chawla thuis had moeten brengen uit elkaar spatte.Nieuws van zaterdag 1 februari 2003
 • Dick van Eijck en Gretha Pama: Band met partij lucratiever dan band met kiezer (NRC-Handelsblad, 1 februari 2003). Van alle stemmen op niet-lijsttrekkers is bijna tweederde uitgebracht op een vrouw. Als de regel zou zijn: meeste stemmen gelden, zouden er meer vrouwen in de Tweede Kamer zitten, nl. 58 i.p.v. 55.
 • Peter van der Heiden: Vrouwen moeten Catshuis veroveren (NRC-Handelsblad, opiniepagina, 1 februari 2003). Anna de Waal werd 50 jaar geleden als eerste vrouwelijke bewindspersoon aangesteld. Sindsdien zijn vrouwen mondjesmaat uitgenodigd deel uit te maken van het landsbestuur. Maar een kabinet dat zegt het contact met de burgers te willen herstellen moet alle burgers representeren, niet alleen de mannelijke helft.


Klik hier voor nieuws in januari 2003[ Pagina: <<< 1 2 3 4 ]