vrijdag 23 oktober 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Februari 2003
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  ACTUEEL  >  NIEUWSARCHIEF  >  2003
 >  FEBRUARI 2003 
NIEUWS OP DATUM - FEBRUARI 2003
Berichten op datum oorspronkelijke publicatie

Nieuws van zaterdag 15 februari 2003
Nieuws van vrijdag 14 februari 2003

 • Kamervragen van Lousewies van der Laan (D66) over bezuinigingen op het homo-emancipatiebeleid (Overheid.nl, 14 februari 2003)
 • De Geus: Toeslag voor niet-werkende ouder (Reformatorisch Dagblad, 14 februari 2003). Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt dat een niet-werkende ouder eenzelfde bedrag van de fiscus moet krijgen als een ouder met een betaalde baan die zijn of haar kind naar de kinderopvang brengt. Dat zegt de demissionaire bewindsman (CDA) vandaag in een interview ''Paars gif moet eruit''met deze krant. Hij wil gezinnen extra ondersteunen. Citaten:
  • ''Je ziet nu dat ouders die gebruikmaken van kinderopvang daar een overheidsbijdrage voor krijgen. Mensen die dat niet doen, krijgen niets. Dat is in mijn ogen niet rechtvaardig''.
  • ''Ik pleit voor een minister van Sociale Zaken met een visie op gezinsbeleid. Een aparte minister van Gezinszaken spreekt mij eerlijk gezegd niet zo aan. Dat zou een verzwakking voor het gezinsbeleid betekenen. Een aparte minister moet namelijk allerlei zaken bevechten bij zijn collega’s. Dat werkt niet. Een aparte staatssecretaris van Familiezaken is voor mij geen must.''
 • ''Van mannen wordt een grote bek wel gepikt''(Brabants Dagblad, 14 februari 2003). Sara Kroos krijgt maandag in het Koningstheater in Den Bosch de Zonta Award. Deze nieuwe prijs voor jong vrouwelijk cabarettalent vindt ze van groot belang. Op seks wordt bij vrouwen altijd de nadruk gelegd. Terwijl ik het ook veel over honden heb, maar daar hoor je nooit iemand over.
 • Strijd tegen vrouwen wordt grimmiger (Trouw, 14 februari 2003). Voorzitter Annego Hogebrink van de Oecumenische Vrouwensynode in Elspeet: De strijd tegen vrouwen en hun toenemende invloed is niet voorbij, maar wordt eerder grimmiger. Op de lijst van ongeveer 80 woorden die volgens het Vaticaan een code zijn voor antikatholieke gevoelens komen onder meer de woorden 'gender' (geslacht) en voortplantingsrechten voor.
 • Europese Unie financiert voortaan abortussen derde wereld (Katholiek Nederland, 14 februari 2003). Het Europees Parlement heeft het zgn Sandbaek-bericht aangenomen. Dit verplicht de Europese Unie om financiële middelen ter beschikking te stellen voor acties in ontwikkelingslanden die betrekking hebben op voortplanting en seksuele gezondheid en de daarmee verbonden rechten.
 • Vrouwelijke ondernemers voeren strakker personeelsbeleid (EIM.nl, persbericht 14 februari 2003). Als het aankomt op personeelsbeleid lijken vrouwelijke ondernemers meer beheersend dan hun mannelijke collega's. Bedrijven die worden geleid door vrouwen worden gekenmerkt door een lagere participatie van werknemers in het besluitvormingsproces, een hogere mate van centralisatie en directe in plaats van indirecte supervisie in vergelijking met bedrijven die worden geleid door mannen. Dit blijkt uit recent onderzoek van EIM.
 • Echtpaar gescheiden bij opname. Gezonde partner mag niet meer mee naar verzorgingshuis (Rotterdams Dagblad, 14 februari 2003, tijdelijke link). Duizenden ouderen dreigen door een wijziging in de AWBZ volgend jaar van hun man of vrouw gescheiden te worden. Vanaf 1 januari 2004 is het niet meer mogelijk als gezonde partner mee te verhuizen naar een verzorgingstehuis.Nieuws van donderdag 13 februari 2003

 • Onvrijwillige abortus. Antwoord van staatssecretaris Ross-van Dorp (VS) dd. 13 februari 2003 op vragen van het TK-lid Ormel (CDA) over een onvrijwillige abortus bij een Marokkaanse vrouw.
 • Gelderland | Discussieer met politici over emancipatie. Tot 11 maart kunt u met Gelderse politici discussieren over emancipatie op www.enzovoort.org/verkiezingen. Enzovoort - innovatie in emancipatie heeft de lijsttrekkers gevraagd om in de aanloop van de provinciale statenverkiezingen stellingen te leveren over emancipatie. En dat hebben ze gedaan! De politici zijn Gelders, maar de issues zijn landelijk interessant. Is emancipatie nog wel een issue, vraagt bijvoorbeeld de VVD zich af. Enzovoort denkt van wel, maar wat zijn uw argumenten? Of heeft emancipatie alleen zin als mannen er even hard aan trekken, zoals de PvdA stelt? Enzovoort wil met dit initiatief een brede emancipatiediscussie ontketenen, waarbij de provinciale statenverkiezingen een belangrijk uitgangspunt zijn. Doe mee! U hebt nù de gelegenheid politici te overtuigen van uw standpunten. Het gaat om stellingen van CDA, VVD, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, D'66, SGP, SP en Leefbaar Gelderland.
 • Roos Kuiper: Werk kost teveel vrije tijd (Intermediair, 13 februari 2003). Flexibele werktijden, meer thuiswerken en begripvolle collega's. Dat is nodig voor een betere balans tussen werk en privé, blijkt uit de levensloopenquête van de FNV.
 • Onder de titel Hitting Home besteedt de BBC tussen 15 en 23 februari 2003 op TV, radio en internet bijzondere aandacht aan huiselijk geweld. Zie de speciale website. Voor de Nederlandse situatie is relevant dat er ook uitdrukkelijk  aandacht is voor huiselijk geweld tegen mannen:
 • Vragen van TK-lid Evelien Tonkens  over de hulpverlening voor mishandelde allochtone meisjes (GroenLinks, 13 februari 2003). Naar aanleiding van:
  • Hein Hansen en Monique Wijnans: Mishandelde allochtone meisjes (Novatv.nl, 11 februari 2003). Het komt voor bij alle gezindten en onder alle lagen van de bevolking, huiselijk geweld. Maar er is een groep slachtoffers die het extra zwaar heeft. Dat zijn allochtone tienermeiden. Ze worden door vader, broers neven en ooms met de riem of de harde hand in het huiselijk gareel gehouden, en ze melden zich massaal voor hulp, maar die bereikt ze niet. Video-opnamen blijven ca. 1 week online.Nieuws van woensdag 12 februari 2003
 • Willem Nijeboer: Corporaties en opvang zijn natuurlijke partners (Aedesnet, 12 februari 2003). Ineke Smidt, directeur Federatie Opvang en de Stichting tegen Vrouwenhandel: '''Van de vrouwen die zich melden bij Blijf van m'n lijfhuizen en FIOM moeten we ruim 10.000 vrouwen en kinderen afwijzen wegens plaatsgebrek, in de algemene crisisopvang en de dak- en thuislozenzorg is de situatie veel slechter.''
 • Deurne | Emancipatieraad heft zichzelf op (Eindhovens Dagblad, 12 februari 2003). De Emancipatieraad van Deurne houdt op te bestaan. Enerzijds is het steeds moeilijker openvallende plaatsen in te vullen. Anderzijds is gebleken dat de Emancipatieraad lang niet altijd om advies gevraagd wordt door de gemeente. Na beraadslaging over de kansen en bedreigingen van het voortbestaan hebben de zeven overgebleven leden besloten hun ontslag aan te bieden aan het college van B en W.
 • Centrale Raad van Beroep, 12 februari 2003 : Maatregel om verzoeken van mannelijke medewerkers voor plaatsing kinderopvang af te wijzen is passend (Rechtspraak.nl). Het Ministerie van LNV mocht kinderopvang bij voorrang aan vrouwen aanbieden, omdat die maatregel deel uitmaakte van een beleid tot verbetering van de positie van vrouwelijke werknemers.
 • Rita Veen: Oud-komers/Na jaren toch nog naar Nederlandse les (Trouw, 12 februari 2003). Waarom zijn ze niet jaren geleden aan een goede taalcursus begonnen? ,,Druk, druk, druk'', roepen de vrouwen bijna in koor. ,,Kinderen, werken, schoonmaken'', probeert Malika uit te leggen. Sommige vrouwen houden de werkelijke reden voor zichzelf. ,,Toen ik in Nederland kwam, mocht ik vijf jaar niet naar buiten. Ik kon helemaal niet naar taalles.''
 • Parttimer in Philips-top (AD, 12 februari 2003). Arthur van der Poel, verantwoordelijk voor de chipdivisie, gaat vanaf 1 mei nog maar anderhalve dag per week werken. Een unicum in de top van het bedrijfsleven.
 • Vrouwenorganisaties komen met prioriteiten voor het regeerakkoord (Persbericht, Nederlandse Vrouwenraad, Tiye en de Vrouwen Alliantie, 12 februari 2003). Gaat over:
 • Gebreken in de opsporing van zedenmisdrijven. Vragen dd. 12 februari 2003 van de TK-leden van der Staay (SGP) en van Heemst (PvdA) aan de ministers van BZK en Justitie.Nieuws van dinsdag 11 februari 2003
 • Claudia Gaspard: Bedrijven verdragen geen milieukritiek (Divazine, 11 februari 2003). Kleverige zeekoeten en kernafval in de Kempen: door de oorlogsdreiging zijn ze van de voorpagina’s verdrongen. Maar laat u dat niet ervan weerhouden om het erg informatieve Schone Schijn te lezen. ''Smerige streken tussen burgers en bedrijven'': uit de pathetische ondertitel schuimt verontwaardiging. Als een pitbull bijt de Nederlandse Eveline Lubbers (41) zich al meer dan vijftien jaar vast in het thema. Zes bijdragen schreef ze zelf, de andere komen van vooraanstaande medestrijders, waaronder opvallend veel vrouwen. Niemand minder dan Naomi Klein leverde het voorwoord voor dit boek, dat ook onder de Engelse titel Battling Business verscheen.
 • Anne Adé: Uit de kleren voor de vrede (Divazine, 11 februari 2003). Het begon in Californië, in november vorig jaar. Dan volgden Zuid-Afrika, Australië, Groot-Brittannië en ondertussen zijn wereldwijd gelijkaardige ludieke protestacties op til. Overal kleden groepjes vrouwen (en hier en daar ook mannen) zich uit en vormen daarna het woord ‘vrede’ met hun lichamen. Op die manier willen ze wijzen op de kwetsbaarheid van de Iraakse bevolking, die het voornaamste slachtoffer van de nakende oorlog dreigt te worden.
 • Kleurrijk rechterscollege Strafhof (Volkskrant, 11 februari 2003). Eenderde van de rechters is vrouw. Dat is te danken aan de stemprocedure die de 85 stemgerechtigde landen verplichtten op een vastgesteld aantal vrouwelijke kandidaten te stemmen.
 • Vierde oecumenische vrouwensynode over geweld (Trouw, 11 februari 2003). Er komen verschillende aspecten van geweld aan de orde: opvoeding van kinderen in een gewelddadige wereld, de 'oorlog' tussen de seksen, geweld in de multiculturele dialoog en geweldstructuren in de kerken.
 • Zus en Zo genomineerd voor een Oscar (NRC-Handelsblad, 11 februari 2003). De Nederlandse komedie Zus en Zo, geschreven en geregisseerd door Paula van der Oest, is genomineerd voor een Oscar in de categorie 'beste buitenlandse film'.
 • Partnerschap en homohuwelijk erkend in hele EU (Reformatorisch Dagblad, 11 februari 2003). Geregistreerde partnerschappen, samenlevingscontracten en ook homohuwelijken moeten in heel de EU erkenning krijgen. Dat vindt een kleine meerderheid van het Europees Parlement, dat op dit terrein volledige inspraak heeft. Daardoor zou een getrouwd homopaar bij verhuizing naar bijvoorbeeld Italië of Griekenland gewoon een verblijfsvergunning moeten krijgen, ook als een van de partners geen vaste baan heeft.
 • Seada Nourhussen en Merijn Rengers: Afgestudeerden worden nu maar huisvrouw (Volkskrant, 11 februari 2003). Door de stijgende werkloosheid hebben afgestudeerden een deeltijdbaantje onder hun niveau, of gaan helemaal niet aan het werk. 'In een recessie is het beroep huisvrouw opeens veel populairder.' En anders maar vrijwilligerswerk
 • Sybilla Klaus: Kindersekstoerisme: 45-plusser gunt zichzelf zwak moment (Trouw, 11 februari 2003). Ongestraft en spotgoedkoop: seks met kinderen. Gambia is in Afrika nu wat ooit Thailand was in Azië.Nieuws van maandag 10 februari 2003

 • Alles wat vrouwen doen, moeten ze twee keer zo goed doen als mannen. Gelukkig is dat niet zo moeilijk…, speech dd. 10 februari 2003 door minister-president Balkenende ter gelegenheid van de prijsuitreiking aan de Zakenvrouw van het Jaar 2003.
 • Looptijd WW gestegen (CBS-webmagazine, 10 februari 2003). In de periode 1992-2001 is de gemiddelde looptijd van een WW-uitkering gestegen van negen naar dertien maanden. Verder: Hoe ouder, hoe langer in de WW. En: de looptijd voor mannen en vrouwen is vrijwel gelijk.
 • Kabinetsstandpunt alimentatiebeleid. Brief van minister de Geus (SZW) dd. 10 februari 2003 aan de Tweede Kamer. Een nieuw kinderalimentatiestel zal wettelijk worden geregeld. Een voorstel daartoe zal in de loop van 2003 worden ingediend.
 • Delft | Maria Scali geëerd met Delftse Roos (Haagsche Courant, 10 februari 2003). Behalve directeur van de Stichting Vrouwenopvang Ricardis is de 43-jarige Scali onder meer ook voorzitter van Vrouwen Organisatie en Coördinatie Delft, vice-voorzitter van het multi-etnische vrouwennetwerk en bestuurslid van het Landelijk Politiek Vrouwenoverleg. Voor deze indrukwekkende lijst van, veelal vrijwillige, werkzaamheden heeft de Delftse PvdA Scali onderscheiden met de Delftse Roos. De prijs is bedoeld voor vrouwen die zich inzetten voor de Delftse gemeenschap.
 • Annelies Vlaanderen: Reuzinnen in de kunst (BN/De Stem, 10 februari 2003). Het wemelt van de vrouwen in de kunst, met name omdat mannen hen zo graag afbeelden; kijk maar naar de tentoonstelling 'Fatale Vrouwen' in het Groninger Museum. Dat ze zelf niet in staat waren of zijn om kunst te bedrijven, is bezijden de realiteit. In de cursus 'Kunst is vrouwelijk', die gehouden wordt in het Centrum voor de Kunsten in Roosendaal en vanaf morgen in museum Van Lien in Fijnaart, stelt Marian Mennes uit Bergen op Zoom het algemene beeld bij.Nieuws van zaterdag 8 februari 2003

 • Onderzoek naar handel in vrouwen (Haagsche Courant, 8 februari 2003). Politie Haaglanden en het Openbaar Ministerie (OM) voeren in het circuit van de Haagse raamprostitutie een groot onderzoek uit naar vrouwenhandel. Een speciaal team zal de slachtoffers horen.
 • Grote gezinnen meer in problemen (NRC-Handelsblad, 8 februari 2003). Zestig procent van de gezinnen met vier of meer kinderen kan niet rondkomen van het inkomen. Bij grote gezinnen met hogere inkomens is dat veertig procent. Dat heeft het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) gisteren bekendgemaakt. Het Nibud hield het onderzoek onder 262 'grote' gezinnen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft 6 procent van de Nederlandse gezinnen vier of meer kinderen.
 • Grote gezinnen komen nauwelijks rond. Extra kinderbijslag is onvoldoende om de kosten te compenseren (Rotterdams Dagblad, 8 februari 2003, tijdelijke link).
 • Wim Bossema: Besnijden moet worden bestraft (Volkskrant, 8 februari 2003, tijdelijke link). Zero tolerance' voor vrouwenbesnijdenis, eisten vertegenwoordigers van 30 Afrikaanse landen deze week in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. In het gastland vordert de strijd tegen de verminking van meisjes traag. Vaak is het al een hele vooruitgang als alleen de clitoris wordt verwijderd, zegt Abebech Alemneh, directrice van de Nationale Commissie voor Traditionele Gebruiken van Ethiopië.
 • Bart Dirks: Vrouwen zijn soms té voorzichtig met geld (Volkskrant, 8 februari 2003, tijdelijke link). Interview met Marjan Sax. Ze richtte met haar erfenis in 1983 Mama Cash op, en neemt nu afscheid. Twintig jaar geleden was het ondenkbaar, maar nu geven ontwikkelingsorganisaties hun geld bij voorkeur aan vrouwen. Dan heb je veel meer kans dat het goed wordt besteed.
 • CDA vernieuwt kandidatenlijst Eerste Kamerfractie (Trouw, 8 februari 2003, ANP-bericht, link vervalt snel). Yvonne Timmerman-Buck wordt lijsttrekster. Tineke Lodders vertrekt.


[ Pagina: <<< 1 2 3 4  >>>]