zaterdag 27 februari 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 April 2003
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  ACTUEEL  >  NIEUWSARCHIEF  >  2003
 >  APRIL 2003 
NIEUWS OP DATUM - APRIL 2003
Berichten op datum oorspronkelijke publicatie


nieuws van woensdag 23 april 2003

 • Corine van Zuthem: Nederland is moe (Rotterdams Dagblad, 23 april 2003). Nederland is moe. De helft van alle vrouwen tussen de 15 en 64 jaar klaagt over vermoeidheid, bij de mannen is dat een derde. Vooral jonge, hoogopgeleide vrouwen zijn afgemat.
 • Prijzen van kinderdagverblijven met 10 procent gestegen (Ministerie van SZW, persbericht 23 april 2003). De prijzen van de kinderdagverblijven zijn dit jaar met 10 procent gestegen ten opzichte van 2002. De prijs van de buitenschoolse opvang is met 5 procent en de prijs van de opvang door gastouders met 9 procent gestegen. De prijsstijgingen liggen ruim boven de gemiddelde prijsstijging over 2002 van 3 procent. Demissionair staatssecretaris Phoa van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wijst erop dat een aantal kinderopvanginstellingen de prijzen verhoogt om op een marktconform prijsniveau te komen. Vooruitlopend op de Wet basisvoorziening kinderopvang maken deze instellingen in deze fase een omslag van welzijnsinstelling naar marktpartij. Zie ook:
 • Gemengd huwelijk niet populair (AD, 23 april 2003). Het CBS: Huwelijken tussen Nederlanders en Turken of Marokkanen komen nog steeds zelden voor. Bijna driekwart van dergelijke gemengde huwelijken wordt binnen tien jaar ontbonden.
 • Zalm ziet VVD niet goed met SGP regeren (NRC-Handelsblad, 23 april 2003). Zalm: Wens van de kleine christelijke partijen om de huidige euthanasie- en abortuswet terug te draaien is voor de VVD niet haalbaar. ''Hoe kunnen we aan buitenlanders uitleggen dat hier gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen en homo's en hetero's is, terwijl dat geen gemeengoed is bij de SGP?''
 • Remkes wijst SGP als partner af (Parool, 23 april 2003). Remkes, vice-premier voor de VVD, meent dat de visie van de SGP op vrouwen samenwerking onmogelijk maakt. Zo is de partij tegen kiesrecht voor vrouwen. Remkes: ''Daartoe uitgedaagd, zie ik samenwerking in één kabinet niet zitten.''
 • Hirsi Ali wordt niet vervolgd (Parool, 23 april 2003). Het openbaar ministerie in Amsterdam:  VVD-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali heeft geen strafbare feiten gepleegd met haar uitlatingen over de islam in dagblad Trouw in januari. Zij zal dan ook niet worden vervolgd voor die uitspraken (''Mohammed is, gemeten naar onze westerse maatstaven, een perverse man. Een tiran.'').nieuws van dinsdag 22 april 2003

 • Pink Link nummer 7 (22 april 2003) verschenen. Nieuwsbrief voor beleidsmakers en belangenbehartigers rond homo- en lesbisch beleid.
 • Liefde kent geen grenzen (CBS Webmagazine, 22 april 2003). Van de 20.000 personen die hun partner uit het buitenland haalden om te trouwen of samen te wonen waren er bijna 7.000 autochtoon. De meerderheid van de Turken en Marokkanen die hun partner laten overkomen behoort tot de eerste generatie.
 •  De plaats van autochtone vrouwen in een Jemenitisch ontwikkelingsproject.(promotie UvA van 22 april 2003). Marina de Regt onderzocht een bilateraal ontwikkelingsproject in Jemen waar de afgelopen vijftien jaar vrouwen zijn opgeleid tot gezondheidsvoorlichter (murshida). Betaald werk door vrouwen wordt in Jemen negatief gewaardeerd. Toch schiepen opleiding en werk nieuwe mogelijkheden voor zelfontplooiing, wat de vrouwen tot pioniers maakt, en ook tot pionnen.
 • Marjan Agerbeek: Carrière | Deeltijdwijzer helpt mannen bij korter werken (Trouw, 22 april 2003). Om meer vrouwen in leidinggevende functies te kunnen benoemen, moeten mannen met managementbanen vaker in deeltijd werken. Dat doorbreekt de vrouwonvriendelijke bedrijfscultuur van 60 uur per week werken, de carrière boven alles. Bedrijven zien echter meer in een psychologische aanpak van het zogeheten glazen plafond, zo blijkt uit ervaringen van het emancipatie expertisecentrum E-Quality.
 • Edwin Kreulen: Slechts rijke ouder kan straks crèche betalen (Trouw, 22 april 2003). Kinderopvang wordt onbetaalbaar voor mensen die weinig verdienen of van hun werkgever geen bijdrage krijgen in de kinderopvang, zo voorspellen de ouderorganisatie Boink en de grote opvangaanbieder Alcides.
 • Helga Kormos: Echtscheiding door keuze achternaam (AD, 22 april 2003). Sinds 1998 kunnen (aanstaande) ouders kiezen of ze hun eerste kind vaders of moeders achternaam geven. De evaluatie 'De gekozen achternaamvan het WODC is tevreden. Boor (CLWI) vindt dat te makkelijk: ,,Dat de naamskeuze snel en gemakkelijk verloopt, zegt niets over gelijkwaardigheid tussen de ouders bij dat proces.''nieuws van maandag 21 april 2003
nieuws van zaterdag 19 april 2003

 • Lisette van der Swaluw: Bosch Computerhuis wint emancipatieprijs (Brabants Dagblad, 19 april 2003). Het Computerhuis, waar ouders hun schoolgaande kinderen tussen 17.00 en 18.00 uur kunnen ophalen, maakt dat zorg en werk makkelijker gecombineerd worden. Het Computerhuis is bovendien een bindende factor in een pluriforme wijk.nieuws van vrijdag 18 april 2003

 • Wet basisvoorziening kinderopvang. Brief dd. 18 april 2003 van minister de Geus en staatssecretaris Phoa (SZW) aan de Tweede Kamer ter aanbieding van de nota naar aanleiding van het (Kamer)verslag en de nota van wijziging op de Wet basisvooziening kinderopvang. De nota's zelf zijn aan de brief gehecht.
 • Scenario's tegemoetkoming onderhouds- en verzorgingskosten kinderen. Brief dd. 18 april 2003 van minister de Geus en staatssecretaris Phoa aan de Tweede Kamer. Zij gaan in op 3 scenario's: het verzorgingsscenario, het arbeidsscenario en het gemengd scenario.
 • Werkloosheid stijgt in tempo rampjaar 1983 (De Volkskrant, 18 april 2003). De stijging van de werkloosheid wordt vooral veroorzaakt door een toename van het arbeidsaanbod. Vergeer (CBS): 'Het arbeidsaanbod stijgt doordat meer mensen van school komen dan met pensioen gaan, meer vrouwen willen werken en jaarlijks meer mensen immigreren dan emigreren'.
 • CDA-Kamerlid: Echte tolken nodig in abortuskliniek (Reformatorisch Dagblad, 18 april 2003). Staatssecretaris Ross van Volksgezondheid moet ervoor zorgen dat allochtone vrouwen die geen Nederlands spreken zich in abortusklinieken ondubbelzinnig verstaanbaar kunnen maken.
 • SGP en CU noemen geen breekpunten (Nederlands Dagblad, 18 april 2003). ChristenUnie en SGP zijn serieus kandidaat in de kabinetsformatie. Beide partijen beseffen dat ze niet ''het onderste uit de kan kunnen halen'', maar ze vinden wel ''dat alles bespreekbaar moet zijn. Ook onze visie op abortus, euthanasie en homohuwelijk''.nieuws van donderdag 17 april 2003

 • Women need widescreen for virtual navigation (New Scientist.com, 17 april 2003). Microsoft has found that women tend to be about 20 per cent slower than men when working out where they are in a computer-generated world. They found that women were just as good as men at virtual navigation when they had a large computer display. The gender difference simply disappeared, says Czerwinski.
 • Ontslagstatistiek Jaarrapportage 2002 (CWI, april 2003). Hieruit o.m.: Jarenlang was het aantal ontslagaanvragen bij vrouwen hoger dan bij mannen. In 2001 was voor het eerst het aantal ontslagaanvragen voor beiden gelijk. Het jaar 2002 echter laat een beduidend hoger aantal ontslagaanvragen voor mannen zien: 39.579 t.o.v. 30.585 voor vrouwen. Net als in voorgaande jaren blijken grote m-v-verschillen bij de reden van uitstroom.
 • Thema: Secretaressedag (Haagsche Courant, 17 april 2003). Met:
  • Geert Dekker: Man is meer secretaresse dan hij denkt. Het secretariaat is bijna altijd in handen van vrouwen. Een kwestie van vooroordelen, of past het zorgzame karakter van het werk niet bij mannen? 'Eigenlijk verdient de secretaris - generaal van elk ministerie vandaag een bloemetje.' De secretaressedag nader beschouwd
  • Cathérine van der Linden: Mannen kunnen wel degelijk perfectionist én regelaar zijn. Vrouwen hebben géén monopolie in het leger van witteboordenwerkvoorbereiders. Honderden mannen verschuilen zich achter andere functies met vrijwel dezelfde inhoud.
  • Kantoorarbeid groeit nog steeds. Directeur Ria van 't Klooster van Schoevers Bedrijfsopleidingen: Grofweg 150.000 mensen in Nederland doen secretarieel werk. Op topniveau werken ongeveer 800 secretaresses.
 • Patrick Meershoek: Bijlhouts nieuwe job: meditatief reisleider (Het Parool, 17 april 2003, artikel alleen tegen betaling beschikbaar). Philomena Bijlhout , de LPF- staatssecretaris van één dag, heeft een nieuwe bestemming gevonden. A Spiritual Odyssee heet haar reisorganisatie, die spirituele groepsreizen naar Suriname organiseert.
 • Korter werken in trek bij veel ambtenaren (Haagsche Courant, 17 april 2003). In de gemeente Den Haag werkte in 2001 27,5% van de ambtenaren in deeltijd. Bij vrouwelijke ambtenaren was dat 54,6 %, bij mannen 10,6%.
 • Evert de Vos: De kick van een 80-urige werkweek (Intermediair, 17 april 2003). Intermediair Loopbaanenquete: Bij de mannen is het percentage workaholics veel groter dan bij de vrouwen. En workaholics werken vooral in de profitsector en dan vooral in de industrie en handel.
 • Begin van de week is beste studietijd (Spits!, 17 april 2003). Onderzoek LOI: maandag, dinsdag en woendag zijn de beste dagen om te studeren. Vrouwen hebben een hogere concentratie en discipline tijdens het studeren dan mannen. Zij studeren gemiddeld twee uur achter elkaar. Mannen laten zich sneller afleiden en houden het studeren niet langer dan een half uur tot een uur vol.
 • Werkloosheid stijgt sterk (persbericht CBS, 17 april 2003). De werkloosheid is in het 1e kwartaal van 2003 gestegen tot 377.000 mensen. De toename is nu ook ingezet voor vrouwen. Het percentage mannen steegt van 3 naar 4,6%, dat van vrouwen van 5 naar 5,7%. De stijging geldt voor alle leeftijdsgroepen.
 • Edwin Kreulen: Opvang | Een nachtje op de crèche (Trouw, 17 april 2003, tijdelijke link). Ouders met nachtdiensten mogen hun kinderen binnenkort naar een kinderhotel brengen. En wie zijn kind de volgende ochtend van de nachtcrèche afhaalt, kan ook zijn gestoomde kleding en een ingevulde belastingaangifte meenemen.nieuws van woensdag 16 april 2003

 • Homoseksuele consument wil niet als aparte groep benaderd worden (MKBNet, 16 april 2003). Homofielen en lesbiennes steunen wel bedrijven waarvan bekend is dat ze een homovriendelijk beleid hebben en werken bedrijven tegen die zich vijandig opstellen tegenover homoseksuelen.
 • Gerard Beverdam: Seks en geweld op tv: de maat is vol (Nederlands Dagblad, 16 april 2003). De Hensbroekse Coby van der Gragt bood gisteren in de Tweede Kamer in Den Haag ruim 2800 handtekeningen aan tegen seks en geweld op televisie. Niet dat ze wil dat dit helemaal verdwijnt, maar het Nederlandse tv-aanbod zit volgens de 49-jarige moeder totaal verkeerd in elkaar.


[ Pagina: <<< 1 2 3 4  >>>]