woensdag 21 april 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 April 2003
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  ACTUEEL  >  NIEUWSARCHIEF  >  2003
 >  APRIL 2003 
NIEUWS OP DATUM - APRIL 2003
Berichten op datum oorspronkelijke publicatie

Klik hier voor nieuws in mei 2003
nieuws van woensdag 30 april 2003

 • Emancipatiebeleid | Roelien Wierstra: Nieuwe partners en coalities onmisbaar bij emancipatiebeleid. Interview met de nieuwe Directeur Coördinatie Emancipatiebeleid. In:  E-Quality Matters, april 2003, jaargang 5, nr. 4. Sinds 18 februari dit jaar staat er een man aan het hoofd van de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid (DCE). Arbeids- en organisatiepsycholoog Ferdi Licher (44) is de opvolger van Gabriëlla Bekman die is overgestapt naar de directie Luchtvaart. Licher komt binnen op een mooi moment: DCE bestaat dit jaar 25 jaar, in november is er feest. ''Wat we gaan doen vertel ik niet, dat is nog een verrassing. Zeker is al wel dat het geen feest der herkenning zal worden, maar eerder een feest der verbeelding, een reis in de toekomst van de m/v-maatschappij''.
 • Bezuiniging thuiszorg kost 90.000 banen (persbericht ABVAKABO FNV, 30 april 2003). Het schrappen van de huishoudelijke zorg uit het AWBZ-pakket, zoals aan de orde in de formatieonderhandelingen, is contraproduktief. De hulp wordt verleend door ongeveer 90.000 medewerkers, die meestal in deeltijd werken. Het gaat om werk met een lage drempel naar de arbeidsmarkt en relatief veel doorstroming naar zwaarder gekwalificeerde functies in de zorg.
 • Franse bonus voor ouder die baan opzegt (NRC-Handelsblad, 30 april 2003). Frankrijk maakt zich zoveel zorgen over de vergrijzing en de dreigende pensioentekorten dat een ouder die zijn baan opzegt en voor zijn eerste kind gaat zorgen een bonus krijgt.
 • Fokke Obbema: Geld voor Franse ouder die stopt met werken (Volkskrant, 30 april 2003). Franse regering kondigt maatregelen aan tegen vergrijzing: deouder die met werken stopt om zijn of haar kinderen te verzorgen, krijgt voortaan drie jaar lang een maandelijkse toelage van minimaal 334 euro. Ook keert de Franse staat voortaan een geboortepremie van 800 euro uit.
 • Drie genomineerden voor derde Kartiniprijs (Haagsche Courant, 30 april 2003). Drie Haagse vrouwen zijn genomineerd voor de Raden Adjeng Kartiniprijs, in 2001 ingesteld door de gemeente Den Haag en vernoemd naar de Indonesische voorvechtster van vrouwenemancipatie. Ze hebben zich verdienstelijk gemaakt voor de emancipatie van allochtone meisjes en vrouwen. Uitreiking: 22 mei in De Batterij.nieuws van dinsdag 29 april 2003

 • Lintjesregen 2003 (persbericht ministerie van BZK, 29 april 2003). Bij de lintjesregen t.g.v. Koninginnedag zijn 3182 onderscheidingen toegekend.  Het aantal vrouwen dat werd onderscheiden bedraagt 820, 23 minder ten opzichte van het voorgaande jaar. Redactie: 25,8% vrouwen dus.
 • Carrière en seks: is er een relatie? (Spits!, 29 april 2003). De ambitieuze man en vrouw groeien ten aanzien van hun opvattingen over relaties en seks uit elkaar. De carrièregerichte man is anders dan de carrièregerichte vrouw steeds vaker van mening dat seks uitsluitend thuishoort binnen een vaste relatie.
 • Tolken ingeschakeld bij abortus (persbericht ministerie van VWS, 29 april 2003). Vrouwen die geen Nederlands spreken, moeten in abortusklinieken worden bijgestaan door een tolk. Aldus staatssecretaris Ross  in antwoord op vragen van kamerleden Ormel en Sterk (CDA) over mogelik onvrijwillige abortus.
 • Uitvoering aanbevelingen IBO-onderzoek kinderalimentatie. Vragen dd. 29 april 2003 van TK-leden Bussemaker en Stuurman (PvdA) aan staatssecretaris Rutte (SZW) en minister Donner (Justitie).
 • Jessie van Loon: Mannen horen slechter (AD, 29 april 2003). De afgelopen 4 maanden is massaal gebeld naar de Nationale Hoortest; 60.000 keer. Van de bellers was bijna 60% vrouw. Mannen van 45 jaar en ouder scoorden beduidend slechter dan vrouwen van dezelfde leeftijd.
 • Akkoord over omzetten gesubsidieerde banen in gewone banen in de kinderopvang (Ministerie van SZW, persbericht 29 april 2003).  De branche kinderopvang streeft ernaar om minimaal 720 ID-banen (gesubsidieerde banen) in de kinderopvang om te zetten in een gewone baan. Het gaat om groepshulpen die een zogeheten leerwerktraject aangeboden krijgen om te worden opgeleid tot groepsleidster.
 • Orkun Akinci: One night stand? Vrouwenpraat! (AD, 29 april 2003). Steeds minder vrouwen en steeds meer mannen vinden dat seks uitsluitend in een vaste relatie thuishoort. NFO Trendbox: In 1996 vond 50% van de vrouwen seks buiten een relatie niet horen, tegenwoordig is dat nog 48%. Bij de mannen is dit cijfer juist gestegen, van 40 naar 46%.
 • Man monogamer, vrouw losser (Utrechts Nieuwsblad, 29 april 2003). Mannen kiezen er steeds vaker voor om alleen nog maar seks te hebben binnen een vaste relatie. Vrouwen daarentegen kiezen voor meer vrijheid. Die ‘seksuele inhaalslag’ van vrouwen is een van de opvallende resultaten uit het onderzoek ‘Life & Living’ van NFO Trendbox.
 • Toenadering van D66 is snel en politiek realistisch (Haagsche Courant, 29 april 2003, Hoofdredactioneel commentaar). Hieruit: Anno 2003 zou het voor een zich modern noemende democratie niet uit te leggen zijn dat een partij die een loopje neemt met het gelijkheidsbeginsel voor mannen en vrouwen een regeringscombinatie aan een meerderheid moet helpen. Terecht maken veel liberale VVD-vrouwen hiertegen bezwaar. Het zou ondenkbaar moeten zijn dat een kabinet met daarin de liberale VVD én de SGP tot stand komt.nieuws van maandag 28 april 2003

 • Liberalisering ... (Friesch Dagblad, 28 april 2003, Hoofdartikel). Liberalisering en privatisering zijn geen tovermiddelen. Een rapport van Social Watch: de verkregen vrijheid van openbare dienstverleners werkt verkeerd uit voor specifieke groepen in de samenleving. Er zijn ook veel afgeleide gevolgen die zwakkeren in de samenleving treffen: alleenstaande vrouwen met kinderen hebben geen mogelijkheden de wachtlijsten te omzeilen of specifiek onderwijs voor hun kinderen ‘in te kopen’, ze zijn afhankelijk van het slecht functionerend openbaar vervoer, vooral de trein, omdat ze geen auto hebben.
 • Lichte daling aantal verkeersdoden (persbericht CBS, 28 april 2003). In 2002 kwamen 2% minder mensen in het verkeer om het leven dan in 2001. Het zijn vooral mannen en jongeren. Mannen zijn 3x zo vaak als vrouwen. In de leeftijdsgroep 30-30 jaar zelfs 7x zo vaak.
 • G. Braam: Arme ouderen en de pensioenfondsen (Brabants Dagblad, 28 april 2003, opinie). Om de nood te lenigen dreigen de machtige pensioenfondsen de waardevastheid van de pensioenen nog verder aan te tasten. Veel mensen met een klein pensioen komen nu onder de armoedegrens. Dat zijn zonder meer al honderduizenden ouderen - vooral alleenstaande vrouwen -. Als we onder een klein pensioen verstaan minder dan 3000 euro per jaar, dan betreft dat volgens cijfers van het CBS een kwart miljoen alleenstaanden, onder wie zeer veel vrouwen, en daarboven ook nog eens een kwart miljoen gehuwden.
 • Clara Wichmann Instituut roept op onderhandelingen met SGP te staken (persbericht CLWI, 28 april 2003). Het zogenoemde ‘vrouwenstandpunt’ van de SGP is in strijd met de Nederlandse Grondwet en in strijd met het VN-Vrouwenverdrag en andere internationale mensenrechtenverdragen. Een partij die deze wetten en verdragen niet respecteert, kan op geen enkele wijze deelnemen aan de regering. Over regeringsdeelname zou niet eens gesproken mogen worden.
 • Jean Dohmen en Sandra Donker: Vrouwen in Kamer tegen SGP.  Vrouwonvriendelijke standpunten stuiten op principiële bezwaren (Algemeen Dagblad, 28 april 2003). Vrouwelijke Tweede-Kamerleden van de VVD hebben grote principiële bezwaren tegen een coalitie met de SGP. Zij zijn het volledig oneens met de standpunten van de orthodox-christelijke partij over de positie van de vrouw. Ook bij het CDA heerst weerstand tegen deze opvattingen van de SGP.
 • Eenderde stedelingen slachtoffer criminaliteit (CBS Webmagazine, 28 april 2003). Een van de twaalf inwonerse van zeer sterk stedelijke gebieden is slachtoffer van een geweldsmisdrijf als mishandeling, bedreiging of een seksueel delict.(cijfers 2002).
 • Gesluierd protest (BN/De Stem, foto, 26 april 2003). Een groep moslima's hield gisteren een protestmanifestatie tegen het besluit van een ROC in Amsterdam om islamitische meisjes met een niqab de toegang tot de school te weigeren. De Commissie Gelijke Behandeling oordeelde onlangs dat het ROC de gezichtssluier mag verbieden.nieuws van zaterdag 26 april 2003

 • Kindman is in opmars (MKB-net Nieuwsbericht, 26 april 2003). Steeds meer mannen gedragen en voelen zich jonger dan ze zijn. Deze zogenaamde kindmannen van rond de vijftig hebben over het algemeen genoeg geld en zijn ongebonden, zodat het leven uitbundig geleefd kan worden.Uit demografisch onderzoek blijkt dat de meesten van hen in de jaren tachtig flink zijn binnengelopen, ze doen hun best om fit te blijven, reizen de wereld rond, kopen een sportauto en blijven er jong uit zien.
 • Erik Huisman: Kleilaagcultuur aan top nekt ambitieuze vrouwen (Haagsche Courant, 26 april 2003). Ina Brouwer stootte in 1993 gevoelig haar hoofd toen ze het duo-lijsttrekkerschap in de politiek voorstelde. Sindsdien zijn we weinig opgeschoten, constateert ze in haar boek 'Het geheim van het glazen plafond'. "Aan de top heerst een soort kleilaagcultuur."
 • Actie (Twentsche Courant, 26 april 2003, Hoofdredactioneel commentaar). Hieruit: De partijprogramma’s van CDA en VVD kunnen het best worden uitgevoerd met de LPF. Die deur is echter dichtgeslagen. De SGP, nota bene een partij die volgens een VN-commissie straf verdient vanwege haar opstelling ten opzichte van de vrouw in de politiek, is een ondenkbare optie.
 • Raoul du Pré: Terugdraaien abortuspraktijk is utopie (Volkskrant, 26 april 2003). Burgemeester Joop Alssema van Staphorst (CU): ''We moeten wel reëel blijven. Abortus en euthanasie zijn al heel lang gelegaliseerd. Dat zijn als het ware verworvenheden geworden, al hebben wij ons er dan sterk tegen verzet''.
 • Frank Poorthuis: Derde partij moet bovenal loyaal en stabiel zijn (Volkskrant, 26 april 2003). De politieke flexibiliteit van het CDA en de VVD is groot. Een jaar geleden gingen de twee partijen in zee met een partij die even daarvoor nog werd aangevoerd door een vrijzinnig homoseksueel die geen geheim van zijn levensstijl maakte. Nu overwegen ze een regering te vormen met een partij die homoseksualiteit als ziekte beschouwt en vrouwen democratische rechten ontzegt.
 • Peter Giesen en Bart Jungmann: Patatgeneratie verdwijnt, idealisme is terug (Volkskrant, 26 april 2003). De ''mentaliteitsmonitor'' van het Amsterdamse onderzoeksbureau Motivaction: Het maatschappelijk en politiek engagement is sterk toegenomen, met name onder jongere generaties. Het belang van hard werken neemt af. Ook: de wens om de top van de maatschappelijke ladder te bereiken neemt af. Stellingen over carrière en maatschappelijk aanzien werden door 34% positief beoordeeld, tegen 5 jaar eerder 44%. Vergeleken met 1997 is de daling onder mannen zelfs 15%, bij vrouwen 6%.
 • Discussie: Parttime dokter moet kunnen (Trouw, 26 april 2003). Stelling van 3 Leeuwarder internisten in Medisch Contact was: Werken in deeltijd is misschien wel goed voor de dokter, maar niet voor de patiënt.  Inmiddels is een levendige discussie gaande. Veel steunbetuigingen aan de stelling waren er niet.
 • Mayke Calis: ''Geen man mag naar mij kijken'' (Rotterdams Dagblad, 26 april 2003, tijdelijke link). Van Aïcha zijn alleen haar wimpers te zien. Die krullen dwars door de dunne zwarte gezichtssluier heen. Haar zwarte niqaab reikt tot aan de grond. Ze staat met haar vriendin, ook in het zwart gehuld, voor de ingang van het ROC aan het Amsterdamse Frederiksplein. Ze spreekt ongeveer veertig jongeren toe, die gistermiddag protesteerden tegen het besluit van het ROC om Aïcha geen onderwijs te geven zolang ze weigert binnen haar sluier af te doen.
 • Ingrid Weel: Gezichtssluiers / ''Ik ben geen monster of extremist'' (Trouw, 26 april 2003, tijdelijke link). Ouafa gaat gesluierd door het leven. Daardoor is ze niet meer welkom op school. Maar ze is vastbesloten haar nikaab aan te houden. ''Het doet me zo'n pijn dat ik nu anders behandeld wordt, en dat alleen maar vanwege mijn nikaab.''
 • SER-advies Levensloop. Stond voor 25 april op de agenda, maar is uitgesteld tot de SER-vergadering van 21 juni 2003.nieuws van vrijdag 25 april 2003

 • Ingrid van Weel: Leraarschap | 'Een perfecte baan voor meisjes' (Trouw, 25 april 2003). De animo voor het docentschap neemt bij jongens al jaren af. Niet zo gek, vindt de woordvoerder van de Algemene Onderwijsbond (AOb). ,,Het heeft weinig aanzien om voor een groep 4-jarigen te staan. Mannen willen een beroep waar ze trots op kunnen zijn.'' Volgens de AOb zou het flink schelen als het salaris omhoog gaat.
 • ChristenUnie en SGP formeren uiterst serieus mee (Nederlands Dagblad, 25 april 2003). '' [...] Vast staat dat beide fracties hun huiswerk goed hebben gedaan.  Dat betreft niet slechts hun gedachten over abortus, euthanasie, bordeelverbod en homohuwelijk. Dat is het rijtje waarmee veel journalisten zich geen raad weten, behalve dan de voorstelling dat Nederland aan de vooravond staat van een machtsovername door de gereformeerde Taliban''.
 • Onvoldoende bewijs in onvrijwillige abortuszaak (Rotterdams Dagblad, 25 april 2003, tijdelijke link). Justitie neemt geen strafrechtelijk stappen in de zaak van een 32-jarige Marokkaanse vrouw uit Leiden die verklaarde tegen haar wil een abortus te hebben ondergaan. De Marokkaanse vrouw deed in januari aangifte tegen een Leidse abortuskliniek, tegen haar man en een schoonzus.nieuws van donderdag 24 april 2003

 • ''Allochtone meisjes gaan de schaamte voorbij'' (Spits!, 24 april 2003). Een groeiende groep allochtone vrouwen gaat zich de komende jaren in snel tempo verzetten tegen onderdrukking door allochtone mannen. Deze emancipatiegolf zal met veel meer conflicten gepaard gaan dan de tweede golf in de jaren zestig. De eerste tekenen zijn al zichtbaar, stelt seksuoloog J. Frenken
 • Lancering Digitaal Kenniscentrum Seksespecifiek Medisch Onderwijs. Op donderdag 24 april gaat de website van het Digitaal Kenniscentrum Seksespecifiek Medisch Onderwijs de lucht in. Via www.vrouwenstudiesgeneeskunde.nl kunnen onderwijsmakers van de medische faculteiten en andere geïnteresseerden onderwijsmateriaal raadplegen of downloaden om daarmee hun eigen onderwijs seksesensitiever te maken.
 • Doek tegen opwaaiende tennisrokjes (Rotterdams Dagblad, 24 april 2003, tijdelijke link). Rijkswaterstaat heeft tennisvereniging De Pelikaan in Zwolle een groot doek aangeboden om de tennisbanen langs de snelweg A28 af te schermen. De vereniging en de Zwolse afdeling van verkeersorganisatie 3VO vrezen gevaarlijke situaties, omdat weggebruikers ruim zicht hebben op de spelers en daarmee ook op opwaaiende tennisrokjes van dames op de baan.
 • Greta Riemersma: Beeld van allochtonen laat Hirsi Ali koud (De Volkskrant, 24 april 2003).  ''Iedereen doet alsof ik een hetze tegen de islam ben begonnen. Dat is niet zo'', zegt Ayaan Hirsi Ali. ''U hebt de islam achterlijk genoemd. Dat is kwetsend'', antwoordt een jongen in de zaal. Hij vervolgt: ''Volgens mij bent u opgegroeid in een land dat heel wreed is tegenover vrouwen. Maar de islam is niet Somalië. Projecteert u niet uw eigen ervaringen op de islam?'' Hirsi Ali: ''Nee.''
 • Ayaan Hirsi Ali niet vervolgd (Volkskrant, 24 april 2003). Volgens de officier van justitie ligt in de kritiek van Hirsi Ali 'geen conclusies besloten ten aanzien van moslims en wordt de waardigheid van hen als groep niet miskend'.
 • Hirsi Ali niet vervolgd voor ''belediging'' Mohammed (Trouw, 24 april 2003). Het Openbaar Ministerie noemt  als overwegingen om Hirsi Al niet te vervolgen:  Mohammed zelf leeft niet meer en er is geen naaste familie van de islamitische profeet die zich namens hem beledigd kan voelen. Omdat Mohammed daarnaast geen god is, mag je over hem zeggen wat je wilt.
 • De SGP mag niet meeregeren (Hoofdredactioneel commentaar van Trouw, 24 april 2003). Deze partij hangt het theocratische ideaal aan: zij wil een natie op orthodox-protestantse grondslag en is dus tegen de vrijheid van godsdienst is.  Daarnaast duldt zij geen vrouwen in het publieke ambt. Vrouwen mogen wel meepraten over politieke zaken, maar niet meebeslissen en geen functies vervullen. De SGP in de regering zou om te beginnen voor de meeste vrouwen een klap in het gezicht zijn.
 • Spelletjesindustrie ontdekt vrouwelijke gamer (MKB-net nieuwsbericht, 24 april 2003). De spelletjesindustrie voor volwassenen richt zich niet enkel meer op mannen. Langzamerhand komen er meer vrouwvriendelijke computergames. Niet uit emancipatie-overwegingen, maar gewoon uit winstbejag, want de markt van vrouwelijke gamers groeit.


[ Pagina: 1 2 3 4  >>>]