zondag 18 april 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Oktober 2002
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  ACTUEEL  >  NIEUWSARCHIEF  >  2002
 >  OKTOBER 2002 
NIEUWS OP DATUM - OKTOBER 2002
Berichten op datum oorspronkelijke publicatie


Nieuws van donderdag 31 oktober 2002

 

Nieuws:

Ayaan Hirsi Ali

 • VNO-NCW kennen Diversity Award toe aan Delta Lloyd (persbericht VNO-NCW, 31 oktober 2002). Uit het jury-rapport: Uitgangspunt bij Delta Lloyd is mannen én vrouwen op authentieke wijze te laten samenwerken, waardoor het bedrijfsresultaat wordt verbeterd. Met maatregelen als thuiswerken en kinderopvang, bewustwording en werkconferenties, en onderzoek naar belemmeringen in de doorstroom van vrouwen.
 • Kabinet zet spaarloon in als wisselgeld. Hoogervorst waarschuwt voor weer nieuwe tegenvallers (Trouw, 31 oktober 2002, tijdelijke link). Het demissionaire kabinet legt het lot van het spaarloon in handen van werknemers- en werkgeversorganisaties. In de ogen van minister Hoogervorst (VVD, financiën) kan het overeind houden van dit belastingvoordeeltje - al dan niet in afgeslankte vorm - sociale partners mogelijk bewegen de lonen te matigen. Het spaarloon belooft daarmee één van de belangrijkste onderdelen te worden van het komende 'najaarsoverleg', dat mogelijk al volgende week wordt gehouden.
 • VNO-NCW kent Diversity-Award toe (Communicatie-online, 31 oktober 2002). De prijs is bedoeld voor het bedrijf dat het meest werk maakt van diversiteitsbeleid, d.w.z zich richt op meer evenwicht tussen mannen en vrouwen in managemenfuncties.
 • Wijziging Regeling uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang. Brief dd. 31 oktober 2002 van Staatssecretaris Phoa (SZW) aan de Tweede Kamer ter aanbieding van:
  • Circulaire dd. 3 juli 2002 van voormalig VWS-Staatssecretaris Vliegenthart over 2003 (instandhoudingsbijdrage,  extra plaatsen, extra middelen, beperking administratieve lasten)
  • Besluit dd. 8 oktober 2002 tot wijziging Regeling uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang. 
 • Chris Sprangers: Mannen aan de kook (Intermediair, 31 oktober 2002). Over mannen en koken in emancipatoir perspectief.Nieuws van woensdag 30 oktober 2002
Nieuws van dinsdag 29 oktober 2002

 • Lut Verstappen: Genderprofiel van nieuwe EU-partners en -buren (Divazine, 29 oktober 2002). De uitbreiding van de Europese Unie doet vragen rijzen naar de situatie van vrouwen in Oost-Europa en Centraal-Azië. Zijn vrouwen er sinds de ineenstorting van de Sovjetunie op vooruitgegaan? Welk effect hebben de dramatische omwentelingen gehad op vrouwen en mannen? De Wereldbank schetst een genuanceerd genderprofiel van de landen in deze regio.
 • Accent breekt vluchtelingenvrouw op (Telegraaf, 29 oktober 2002). Het accent van hoogopgeleide vluchtelingenvrouwen weerhoudt werkgevers er vaak van om de vrouwen een baan te geven. Dit hoewel dat zij goede kennis hebben van de Nederlandse taal.
 • Onderzoeken naar (on)gelijke beloning ,brief dd. 29 oktober 2002 van Staatssecretaris K.L. Phoa (SZW) aan de Tweede Kamer ter aanbieding een tweetal rapporten over (o.m.) beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen, autochtonen en allochtonen, voltijders en deeltijders. Phoa: ''Het is te vroeg voor aanvullende maatregelen.
 • Spaarloon voorlopig nog niet afgeschaft (Rotterdams Dagblad, 29 oktober 2002). Het spaarloon blijft ook in 2003 bestaan. Er komt voorlopig geen nieuwe regeling voor verlofsparen. Zo'n regeling was voor de coalitie voorwaarde om het spaarloon op te geven.
 • Kamer redt spaarloon en melketier (Volkskrant, 29 oktober 2002). Steun voor oppositieplan om Melkertbanen minstens een jaar te behouden. Het spaarloon ook, in ieder geval voor modaal of minder. Een levensloopregeling lukt niet meer voor 1 januari 2003.
 • Basisschool kan volgend jaar warme lunch serveren (Volkskrant, 29 oktober 2002). Scholen kunnen zich abonneren op een warme lunch. De ouders betalen 3,25 euro per kind per maaltijd.
 • Ongewenst gedrag op de werkvloer (Managementsupport, 29 oktober 2002). Onderzoek van Soethout & Sloep: 40% van de werknemers is op het werk wel eens in aanraking geweest met agressie, 23% is slachtoffer geweest van pesten, en 14% van seksuele intimidatie.
 • Marieke Jansz: Mannen verdienen beter (AD, 29 oktober 2002). Het verschil is gemiddeld 2,32 euro per uur, per jaar bij een 38-urige werkweek dus 4584 euro. De variabele beloning meegerekend, lopen de verdiensten nog meer uit elkaar.Nieuws van maandag 28 oktober 2002

 • Gemeentelijk ontheffingenbeleid. Onderzoek van de inspectie werk en inkomen (IWI). 51% van de bijstandsgerechtigden had in 2001 een ontheffing van werkverplichting. De harde kern daarin bestaat uit o.m. ouderen, vrouwen en laaggeschoolden.
  • Aanbiedingsbrief dd. 28 oktober 2002 van Staatssecretaris Rutte (SZW) aan de Tweede Kamer: in 2006 moet het aantal bijstandsgerechtigden met ontheffing gehalveerd zijn. Uurloon vrouwen stijgt sneller dan dat van mannen (MKB-net, 28 oktober 2002). Het netto-uurloon van vrouwen steeg in de periode 1998-2000 met 13,2%, dat van mannen met 9,4%. Desondanks verdienen vrouwen nog steeds minder dan mannen.
 • Detailhandel vervult vacatures dankzij krimp in andere sectoren (Personeelsnet, 28 oktober 2002). Rapport ’Arbeidsmarkt in de Detailhandel 2002’ (Hoofdbedrijfschap Detailhandel HBD): 64% van de werknemers is vrouw, tegen 36% in de rest van het bedrijfsleven.Nieuws van zaterdag 26 oktober
Nieuws van vrijdag 25 oktoberNieuws van donderdag 24 oktober 2002

 • Broer steekt zusje neer (AD, 24 oktober 2002). De 18-jarige Afghaan stak zijn zus (15) omdat zij zich volgens hem niet gedroeg volgens de normen en waarden van hun cultuur.Nieuws van woensdag 23 oktober 2002Nieuws van dinsdag 22 oktober 2002

 
Nieuws van maandag 21 oktober 2002Nieuws van zondag 20 oktober 2002

 • Gebrek 'levensuitdaging' baart ouderenclub zorgen (Trouw, 20 oktober 2002). Onderzoek van Unie KBO en TNO: 10% van de ouderen voelt zich niet thuis in de wereld van vandaag. Vooral vrouwen hebben hier last van, 17 procent onderschrijft dit gevoel.Nieuws van zaterdag 19 oktober 2002
 • Merel Thie en Jos Verlaan: Spijt van het prostitutiebeleid (NRC-Handelsblad, 19 oktober 2002)
 • Spaarloon blijft (Telegraaf, 19 oktober 2002). Zalm: „Wij willen echter niet af van het levensloopbeleid en onderdelen daarvan in de spaarloonregeling verwerken”.
 • Daphne van Dijk: Gevangen in de illegaliteit (Telegraaf, 19 oktober 2002). Een op de vijf prostituees in ons land is slachtoffer van mensenhandel. Vooral voor de Nigeriaanse meisjes wordt de situatie steeds nijpender. Het Nigeriaans Platform Nederland wordt door het gebrek aan subsidie binnenkort opgeheven.
 • Trage groei vrouwen in topfuncties (AD, 19 oktober 2002). Man in huidig tempo over 350 jaar ingehaald.
 • SER: geen recht op zondagsrust (Trouw, 19 oktober 2002). De SER voelt niets voor een recht van elke werknemer om werken op zondag te weigeren, zoals vervat in het wetsvoorstel Bussemaker/van Dijke.
 • Nederland verleert het koken razendsnel (Volkskrant, 19 oktober 2002). Oorzaken: stijgend aantal tweeverdieners, alleenstaanden, gebroken gezinnen, verhoogde mobiliteit en het 'gevoel van tijdgebrek' bij veel koopkrachtige mensen. Vrouwen kopen vaker kant-en-klare maaltijden dan mannen.
 • Rome wijst aanpak seksueel misbruik af (Volkskrant, 19 oktober 2002).De Amerikaanse voorstellen zijn volgens het Vaticaan op een aantal punten in strijd met het kerkrecht.Nieuws van vrijdag 18 oktober 2002Nieuws van donderdag 17 oktober 2002Nieuws van woensdag 16 oktober 2002
 • Aantal WW-uitkeringen stijgt (CBS, 16 oktober 2002). De stijging deed zich vooral bij mannen voor, bij vrouwen bleef het aantal uitkeringen in het afgelopen aar vrijwel gelijk. Groei aantal arbeidsongeschikten neemt af, maar niet bij vrouwen ouder dan 35 jaar.
 • De ministers van het Schroder-II (NRC-Handelsblad, 16 oktober 2002). Vijf vrouwen van de totaal 14 Kabinetsleden.
 • Michel Kerres: Duitsland moet kindvriendelijker (NRC-Handelsblad, 16 oktober 2002). Nieuwe Kabinet-Schroder: Eén van de belangrijkste is dat Duitsland moet uitgroeien tot een land waarin de combinatie kind en carrière eenvoudiger te verwezenlijken is dan tot nu toe.
 • Aletta van Doggenaar: Draaiouders redden de doe-het-zelfcrèche (Trouw, 16 oktober 2002). Een nieuw wetsvoorstel erkent 'ouderparticipatiecrèches' - waar ouders op elkaars kinderen passen -,  maar veroorzaakt ook geldproblemen.
 • Opnieuw celstraf geëist na eerwraak-dochtermoord (Rotterdams Dagblad, 16 oktober 2002, tijdelijke link)Nieuws van dinsdag 15 oktober 2002
 • Mariel Croon: Bordeelbaas verstrikt in een woud van regels (NRC-Handelsblad, 15 oktober 2002). Sinds de opheffing van het bordeelverbod moeten seksclubs een vergunning aanvragen. Maar wie dat niet doet, krijgt ook geen lastige controles.
 • Vrouw altijd in de knel bij valse aangifte verkrachting (Rotterdams Dagblad. 15 oktober 2002). Seksuoloog Jos Granken (NISSO): Vrouwen en tieners die een valse aangifte van verkrachting doen, zitten of belanden bijna altijd in de knel. De zedenpolitie moet daarom ook altijd doorverwijzen naar de hulpverlening.
 • Annelies Dijkstra: Justitie houdt jonge zedendelinquenten in het oog (AD, 15 oktober 2002). Justitie wil bij minderjarige zedendelinquenten  in de gaten houden of die in de toekomst ernstiger seksuele delicten kan plegen.
 • Stress op werkplek neemt toe (Telegraaf, 15 oktober 2002). Brits onderzoek: Thuiswerkers zijn productiever, minder vaak ziek en bovendien veel gelukkiger dan werknemers die dagelijks aan hun kantoor gebonden zijn. Het gemakkelijk combineren van privé en werk dragen in hoge mate bij aan dit geluk.
 • Ex-kolonel eerste homo in Knesset (Telegraaf, 15 oktober 2002)Nieuws van maandag 14 oktober 2002Nieuws van zondag 13 oktober 2002Nieuws van zaterdag 12 oktober 2002
 • Maarten Molenaar: Relatie met leraar altijd ongeoorloofd (Haagsche Courant, 12 oktober 2002). Scholen grijpen veel te weinig in als een leerling en een docent een liefdesrelatie met elkaar krijgen, ook als de leerling minderjarig is. Anke Visser van het project preventie seksuele intimidatie: zo'n relatie is altijd ongeoorloofd.
 • Mariël Croon: Overheid wil slaatje slaan uit prostitutie (NRC-Handelsblad, 12 oktober 2002). Na de opheffing van het bordeelverbod zijn veel vrouwen in de illegaliteit gevlucht. Ze willen hun anonimiteit behouden en het legale bestaan heeft ze weinig te bieden. Zie ook:
 • Vrouwennummer Le Figaro:
  • Dominique Savidan: L'actualité telle qu'elles la vivent (Le Figaro, 12 october 2002). «Le Figaro» publiait mardi, en plus de son édition traditionnelle, un numéro exceptionnel entièrement rédigé et dirigé par des femmes. Un «Figaro» au féminin qui offre les colonnes de ses rubriques habituelles à des regards différents sur l'actualité. Quelques extraits.
  • Do women have a different news agenda ? (BBC-News, World Edition, 10 October, 2002).
  • Figaro for women hits France (BBC-News, World Edition, 8 October, 2002). France's usually staid daily newspaper Le Figaro has broken new ground with the publication on Tuesday of a woman-only edition.Nieuws van vrijdag 11 oktober 2002
 • VN-Vrouwenverdrag en migrantenvrouwen. Antwoord dd. 11 oktober 2002 van staatssecretaris Phoa (Emancipatie- en Familiezaken) op vragen van het TK-lid Bussemaker.
 • Kabinet vindt definitie mensenhandel te beperkt (Trouw, 11 oktober 2002). Sociaal-economische uitbuiting van mensen die in die positie zijn gebracht door dwang, misleiding of geweld moet ook onder mensenhandel vallen.
 • Kabinetsstandpunt rapport Nationaal Rapporteur Mensenhandel (persbericht ministerie van Justitie, 11 oktober 2002).
 • Fonds bekostigt verblijf Hirsi Ali in buitenland (Volkskrant, 11 oktober 2002). De Wiardi Beckmanstichting heeft daartoe het fonds 'Ayaan' in het leven geroepen.
 • Vrouw tevreden over taakverdeling (AD, 11 oktober 2002). Het combineren van werk en privé is lastig en kan tot conflicten thuis leiden, zo spiegelt het kabinet ons voor. Het blijkt allemaal reuze mee te vallen: verreweg de meeste werkende vrouwen in Nederland (zo'n 90 procent) zijn tevreden over de combinatie van werk en huishoudelijke taken.
 • Man weigert te strijken (Telegraaf, 11 oktober 2002). Naarmate de vrouw meer werkt, neemt de man vaker huishoudelijke klussen over. Hij kookt regelmatig en doet de boodschappen. Strijken en wassen laat hij echter aan zijn echtgenote over.Ook de zorg voor de kinderen blijft de verantwoordelijkheid van de vrouw.
 • Fiscus helpt zwangere onderneemster (Telegraaf, 11 oktober 2002). Staatssecretaris Van Eijck (Financiën) gaat de fiscale regels zodanig versoepelen dat vrouwelijke ondernemers die zwanger worden, recht blijven houden op belastingvoordelen als de zelfstandigenaftrek.
 • Sonje Dikkers krijgt emancipatieprijs OPZIJ (Trouw, 11 oktober 2002). De prijs - een ring en 1.250 euro - wordt uitgereikt op vrijdag 25 oktober in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.Nieuws van donderdag 10 oktober 2002Nieuws van woensdag 9 oktober 2002Nieuws van dinsdag 8 oktober 2002 
Nieuws van maandag 7 oktober 2002Nieuws van zondag 6 oktober 2002

 • Neelie's Plan m/v. Oud-minister Neelie Kroes deed in het tv-programma Buitenhof (zondag 6 oktober) een nationale oproep: de vrouw moet terug in de top van de politiek ! Zij deed dat in - zeer eensgezind - debat met Gerda Verburg, TK-lid voor het CDA, en Margreeth de Boer (PvdA), burgemeester van Leeuwarden (Buitenhof, Nederland 3, zondag 6 oktober, herhaling maandag 7 oktober ca. 13.40 uur).


Nieuws van zaterdag 5 oktober 2002
Nieuws van vrijdag 4 oktober 2002

 • Verhouding vrouwelijke en mannelijke ministers. Antwoord Staatssecretaris Phoa (4 oktober 2002) op vragen van TK-lid Bussemaker.
 • Getrouwde mensen zijn toch gelukkiger (12move.nl, 4 oktober 2002). Dat geldt inmiddels ook voor vrouwen. 'Vrouwen hadden 30 jaar geleden meer aanleiding om 'gek' te worden binnen een huwelijk. Nu is het rolpatroon in de samenleving en het huwelijk zo veranderd dat vrouwen gelijkwaardig zijn binnen een relatie. Per saldo hebben ze daarom minder redenen om ontevreden te zijn.'
 • Groeiende thuiszorg (CBS, 4 oktober 2002, Index thuiszorg) 2002). In de thuiszorg is bijna 65 miljoen uren verzorging gerealiseerd, bijna 5 miljoen meer dan in 1998.
 • Opvang kinderen (CBS, 4 oktober 2002, Index Thuiszorg 2002). Meer dan de helft van de kinderen t.m 12 jaar heeft op de een of andere manier te maken met opvang.
 • Ministerraad: aanpak waarden- en normendebat (persbericht minister-president Balkenende, 4 oktober 2002). 'Het debat over waarden en normen moet zoveel mogelijk aansluiten bij de ervaringen en de ergernissen van burgers. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid wordt advies gevraagd over de reatie tussen cultuur en waarden.'
 • WHO: geweld eist elk jaar 1,6 miljoen mensenlevens (Zwolsche Courant, 4 oktober 2002).'In 48 landen waar het geweld tegen vrouwen is onderzocht, gaf 10 tot 69 procent van hen aan dat hun mannelijk partner zich ten minste eenmaal aan hen heeft vergrepen.'
 • Hirsi Ali: PvdA onderschat het lijden van moslimvrouwen (NRC-Handelsblad, 4 oktober 2002)
 • Hirsi Ali laakt houding PvdA (NRC-Handelsblad, 4 oktober 2002). Hirsi Ali: 'De PvdA heeft nog steeds te weinig oog voor de achtergestelde positie van moslimvrouwen en hun kinderen. Te vaak wordt gezegd: 'Ach, dertig jaar geleden was het bij ons ook zo.'
 • Edwin Kreulen: Als ik niets kreeg zou ik het ook doen (Trouw, 4 oktober 2002).Waar vind je iemand die 50 minuten lang oplet of 25 kinderen hun brood wel opeten, onderlinge ruzies beëindigt en na afloop alle troep weer opruimt, zodat leerkrachten van hun pauze kunnen genieten en ouders niet tussen de middag van hun werk naar school hoeven te komen? Die in 5 kwartier 5 euro verdient en dan nog zegt: ,,Als ik niets zou krijgen, zou ik het ook doen.''
Nieuws van donderdag 3 oktober 2002
Nieuws van woensdag 2 oktober 2002
Nieuws van dinsdag 1 oktober 2002


Klik hier voor nieuws uit september 2002