zondag 18 april 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 November 2002
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  ACTUEEL  >  NIEUWSARCHIEF  >  2002
 >  NOVEMBER 2002 
NIEUWS OP DATUM - NOVEMBER 2002
Berichten op datum oorspronkelijke publicatie

Nieuws van zaterdag 30 november 2002

 • Margreet Fogteloo: De derde golf (De Groene, 30 november 2002). Vorige week verschenen drie grote onderzoeken naar de emancipatie van de vrouw. De conclusies zijn positief. Maar gaat het wel zo goed met de Nederlandse vrouw (allochtoon/autochtoon) en is al dat gehaast van tweeverdieners wel zo gezond? Het is tijd voor een nieuwe strijd.
 • Kees de Hoog: Geëmancipeerde jonge allochtone vrouw in het voordeel (Gelderlander, 30 november 2002). Dat westerse jonge mannen geen geëmancipeerde, allochtone vrouw als partner zouden willen, is 'apekool'.
 • Marcel van Engelen: In Amsterdam heb je werk en alleenstaande mannen (Het Parool, 30 november 2002). Twee keer per week, als weer zeven Turkssprekende Bulgaren gereed staan, vertrekt het busje. Honderdvijftig euro betalen de inzittenden, voor een non-stop tocht van twee dagen. Vanuit het zuiden van Bulgarije via Oostenrijk en Duitsland voert de reis naar Amsterdam. Een coulante stad met veel Turkse inwoners! Een stad met werk! Een stad met alleenstaande mannen!Nieuws van vrijdag 29 november 2002
 • Daar zit je dan in je goeie goed en je pumps (De Journalist, 29 november 2002). Het moet 'wel heel raar lopen' als Cisca Dresselhuys op het Tijdschriftengala niet tot Hoofdredacteur van het jaar wordt uitgeroepen.
 • Maaike Severijnen en Jacqueline Wesselius: Wij zijn beiden een instituut (De Journalist, 29 november 2002). OPZIJ en VIVA vieren beiden 30-jarig jubileum. Dubbelinterview met de hoofdredactrices Cisca Dresselhuys en Marije de Jong.
 • Duale gemeenteraad vergrijst en is nog steeds overwegend mannelijk (VNG-Magazine, 29 november 2002). Het aandeel vrouwen in de raad is licht gestegen, maar voldoet bij lange na nog niet aan de streefcijfers van het ministerie van BZK. Relatief weinig vrouwen blijken bij de verkiezingen van 2002 te zijn herkozen. Omdat veel mannelijke raadsleden de raad hebben verlaten voor een wethouderspost, kreeg een aantal vrouwen via deze weg alsnog een raadszetel. Zie verder:
 • Antwoorden op Kamervragen inzake Beleidsbrief emancipatie- en familiezaken, brief dd. 29 november 2002 van Staatssecretaris Phoa aan de Tweede Kamer, ten behoeve van het Algemeen Overleg over de Beleidsbrief emancipatie- en familiezaken op 4 december 2002..
 • Maria Hendriks en Yvonne Doorduyn: Tekort aan crèches lijkt voorbij (De Volkskrant, 29 november 2002, tijdelijke link). Het tekort aan plaatsen in de kinderopvang heeft z'n langste tijd gehad. Alleen in Vinex-wijken en in forensenplaatsen moet nog flink worden bijgebouwd.

 
Nieuws van donderdag 28 november 2002

 • Tijd om te scoren ! Reactie E-Quality op de Beleidsbrief Emancipatie en Familiezaken 2003 (E-Quality, 28 november 2002).
 • Kwaliteit hulpverlening na seksueel geweld soms bedroevend (persbericht Rugers NISSO groep, 28 november 2002). De aandacht voor specifieke groepen slachtoffers van seksueel geweld, zoals mannen, allochtone vrouwen, en verstandelijk gehandicapten, blijkt overal bedroevend: in nog geen 8% van de instellingen is er een beleid voor deze  drie groepen. Het stimuleringsbeleid van de overheid, met name gericht op het ontwikkelen van aanbod voor deze specifieke groepen seksueel geweldslachtoffers, heeft op dit punt onvoldoende vruchten afgeworpen.   
 • Kathy Davis: Sekse en 'ras' als life style. Gelijkheid, lichamelijkheid en plastische chirurgie. Vertaling: Roeline Knottnerus. (LOVER 2002, nr. 4, december). Ooit had plastische chirurgie van doen met het normaliseren van 'abnormale' lichaamsdelen. De laatste jaren echter ziet Kathy Davis een ander verhaal rond het snijden in gezonde lichamen ontstaan: het zou een middel zijn om de essentiële gelijkheid tussen mensen vorm te geven, en sekse- en etnische verschillen te overstijgen. In deze bewerkte voorpublicatie uit haar nieuwe boek Dubious equalities and embodied differences, dat in januari 2003 zal verschijnen, legt Davis enkele gevaren van dit nieuwe gelijkheidsdiscours bloot.
 • Toch 550 miljoen voor het spaarloon (Het Parool, 28 november 2002).
 • Monic Slingeland: Veel stellen hebben meer ouders dan kinderen (Trouw, 28 november 2002). Gunhild Hagestad: ,,Tweederde van de oudere mannen is getrouwd, maar tweederde van de oudere vrouwen is ongehuwd''. Met een gemeen lachje: ,,Mannen laten zich graag gebruiken voor recycling''.
 • Annelies de Vries: Pionierswerk op De Born (LOVER 2002, nr 4, rubriek Schatten uit het archief). Van 1933 tot 1994 werkten vrouwen op cursuscentrum De Born aan hun eigen ontwikkeling en aan die van de maatschappij. Ze kwamen in eerste instantie uit de SDAP en de Partij van de Arbeid, maar vanaf de jaren zeventig ook uit andere kringen. Voor duizenden vrouwen heeft De Born veel betekend, zowel op privé- als werkterrein. Ruim 11 meters archief in het IIAV – vol cursusprogramma’s, bouwtekeningen en foto’s – getuigen daarvan.Nieuws van woensdag 27 november 2002

 • Saskia Poldervaart:  ''Voor een beter jeugdbeleid zou mannelijkheid veel meer geproblematiseerd moeten worden'' (bijdrage aan Slotcongres VNG-project Lokaal jeugdbeleid, 27 november 2002).
 • De radicalisering van Neelie (Parool, 27 november 2002, column van John Jansen van Galen). ''Ik ben de laatste jaren geradicaliseerd,'' bekende ze. ''Zo'n vijftig jaar heb ik in een mannenwereld geopereerd en daarbij het stoerebinkengedrag gepropageerd: niet zeuren, meiden, brutaal zijn, dan kom je er wel. Maar nu is het mooi geweest, want zo kan het niet.
 • Margreet de Boer nieuwe directeur Clara Wichmann Instituut (Clara Wichmann Instituut, persbericht 27 november 2002).
 • Antwoorden op Kamervragen bij begrotingsbehandeling VWS, toegezonden aan de Tweede Kamer door minister en staatssecretaris VWS, 27 november 2002. Zie o.m. antwoorden op vragen inzake huiselijk geweld in allochtone kring, vrouwenbesnijdenis en opvang van prostituees.
 • Vrouwen winnen ISOC-awards (Planetmulitmedia, 27 november 2002). De 4 ISOC-awards voor vernieuwende en belangwekkende prestaties met internet gingen dit jaar naar vrouwen: Lousewies van der Laan van het Europarlement, Lombox in Utrecht, kunstenares Rosanne van Klaveren en het tot voor kort door Jacqueline Tammenons Bakker geleide Gigaport.
 • Meer huwelijken, meer partnerschappen (CBS, 27 november 2002). In 2002 naar verwacht 87.000 huwelijken tegen 82.000 in 2001. Het aantal huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht daalt van 2.400 in 2001 naar 1.900 in 2002.
 • De Geus niet blij met weigering zondagswerk (Volkskrant, 27 november 2002). De Eerste Kamer heeft het initiatiefwetsvoorstel Bussemaker-Van Dijke aangenomen. De Geus verwacht dat werkgevers die tegen het voorstel zijn vaak zullen weigeren.
 • Wilco Dekker, Gert-Jan van Teeffelen: Werkgevers snijden in bonussen en pensioenen (Volkskrant, 27 november 2002). Ook in vaste kostenvergoedingen wordt het mes gezet. Zo daalden de vergoedingen voor bijvoorbeeld mobiele telefoons en kinderopvang tussen juli vorig jaar en juli dit jaar al met gemiddeld 2%.
 • Aidsepidemie treft vrouwen evenredig (Volkskrant, 27 november 2002). Wereldwijd zijn onder de ruim 52 miljoen AIDS-patienten evenveel vrouwen als mannen. 'In Afrika is dat al 58 procent. Het aanschijn van aids is het aanschijn van jonge vrouwen aan het worden.'
 • Aids wordt ziekte van vrouwen (AD, 27 november 2002). Voor het eerst in de geschiedenis is de helft van de patienten vrouw.Nieuws van dinsdag 26 november 2002

 • Vrouwenorganisaties verbolgen over toekomstige Europese Grondwet (Vrouwen Alliantie, persbericht 26 november 2002). Vrouwenorganisaties eisen dat gelijke behandeling van mannen en vrouwen als grondrecht wordt opgenomen in het toekomstige Verdrag van de Europese Unie. Zij zijn verontwaardigd dat de leden van de Europese Conventie tot nu toe op geen enkele wijze gereageerd hebben op de adviezen van de Europese Vrouwen Lobby – een coalitie van meer dan 3000 vrouwenorganisaties in Europa – die gericht zijn op een sterk sociaal Europees beleid dat rekening houdt met vrouwen.
  Een Euro-Netwerkbijeenkomst op 22 november 2002 in Utrecht, die georganiseerd werd door de Vrouwen Alliantie in samenwerking met de Nederlandse Vrouwen Raad, mondde uit in een Slotverklaring. Hierin verwijzen de ruim 60 vertegenwoordigde (koepel)organisaties naar eerdere Europese en Internationale Verdragen waarin de landen van Europa zich gecommitteerd hebben aan gelijke rechten van mannen en vrouwen, en eisen zij dat deze verplichtingen ook weer worden overgenomen door de Europese Conventie.
 • Huiselijk geweld onder Surinamers, Antillianen en Arubanen, Turken, Marokkanen (WODC, 26 november 2002). 24% is slachtoffer van huiselijk geweld (tegen 45% in het onderzoek onder autochtonen). De onderzoekers menen dat sprake is van onderrapportage, 24% is ondergrens. Verder: over slachtofferschap van seksueel geweld wordt door allochtonen nauwelijks gesproken. Het huiselijk geweld is intenser dan onder autochtonen. Bij allochtonen worden vrouwen en meisjes iets vaker slachtoffer van huiselijk geweld (54%) dan mannen en jongens (46%). Bij huiselijk geweld met een zeer hoge intensiteit zijn zijn vrouwen echter ver in de meerderheid (net als in het autochtone onderzoek).
 • Emancipatie ... en gelijke kansen (Friesch Dagblad, 26 november 2002, hoofdartikel). Over vooruitgang en zorgen. Curieus is de vraag die de onderzoekers stellen: het is de vraag of de streefdoelen wel aansluiten bij wat vrouwen en mannen wíllen. Dat geldt in het bijzonder de vraag of vrouwen wel zo veel willen werken als ‘het beleid’ beoogt.
 • Wereldvrouwenmars trekt door Drenthe (Dagblad van het Noorden, 26 november 2002). De Wereldvrouwenmars tegen armoede en geweld trekt donderdag door Drenthe met een videodocumentaire over deze wereldwijde solidariteitsbeweging die in 2000 in Quebec begon.
 • De Geus schetst contouren nieuwe levensloopregeling (website regering.nl, 26 november 2002). De regeling moet meer ruimte bieden voor de combinatie van werk en zorg.
 • Nieuwsbrief 098 van emancipatie.nl (12 t/m 26 november 2002)
 • Vrouwen schamen zich voor seksueel geweld (Rotterdams Dagblad, 26 november 2002, tijdelijke link). Een flink aantal vrouwen schaamt zich zelfs en zegt 'van de trap gevallen', als iemand vraagt naar de verwondingen. De politie presenteerde gisteren in Dordrecht het initiatief 'The Stairs' om huiselijk geweld tegen vrouwen onder de aandacht te brengen.
 • Huiselijk geweld begint op de trap (Spitsnet, 26 november 2002, tijdeljke link). Wethouder Kamsteeg (l) en districtschef van de politie Zuid-Holland Zuid Gerda Dijksman geven het startsein voor de actie 'The Stairs'. Een op de vijf vrouwen 'valt van de trap', een veel gehoord excuus dat mishandelde vrouwen gebruiken om hun verwondingen te verklaren
 • Charlotte Huisman: Maak inburgering oudkomer verplicht (Utrechts Nieuwsblad, 26 november 2002). Alleen dan krijg je de groep op les die het moeilijkst te bereiken is en de taal- en maatschappijoriëntatiecursus het hardst nodig heeft, namelijk de Marokkaanse en Turkse vrouwen in de traditionele gezinnen.
 • Koopavond voelt soms grimmig aan (Haagsche Courant, 26 november 2002). Op koopavond winkelen? Liever niet, zegt Lilian Callender van de VVD. Ik begrijp die verkoopsters best. Als vrouw loop je na negenen niet graag door de stad.
 • Positie vrouwen in de WAO, brief van Minister de Geus (SZW) dd. 26 november 2002 aan de Tweede Kamer.Werkgevers moeten meer kennis opdoen over de manier waarop zij zieke vrouwelijke werknemers, m.n. allochtone vrouwen, beter kunnen begeleiden en reïntegreren. De Geus gaat ook de positie van vrouwen in een nieuw WAO-stelsel in kaart brengen.
 • De Geus lanceert plan voor levensloopregeling (Spitsnet, 26 november 2002, tijdelijke link). Werknemers kunnen maximaal 10%t van hun brutojaarloon sparen om op een later tijdstip verlof op te nemen voor bijvoorbeeld ouderschap, zorg, studie of een 'sabbatical'. Maximaal spaarbedrag: 2,5 maal het jaarloon.
 • Vrouw piept politie op na bedreiging (Parool, 26 november 2002). Vrouwen die door hun (ex-)partner worden bedreigd, kunnen in Rotterdam worden uitgerust met een mobiele telefoon waarmee met eén druk op de knop de politie wordt gealarmeerd. Aan de proef Aware, die gisteren in Rotterdam werd gepresenteerd, doen twintig vrouwen een half jaar mee.
 • Britse politici en schrijfsters tegen Miss World (Volkskrant, 26 november 2002). Labour-parlementslid en ex-actrice Glenda Jackson, Muriel Gray en Germaine Greer willen dat de verkiezing, van Nigeria verplaatst naar Londen, niet door gaat.
 • Gedragscode in zwang bij bedrijven (Volkskrant, 26 november 2002). Zeventien van de vierentwintig hoofdfondsen van de Amsterdamse beurs hebben voor hun werknemers inmiddels regels opgesteld over duurzaam ondernemen. Heineken heeft bijvoorbeeld regels opgesteld over het alcohol op het werk, corruptie, mensenrechten en seksuele intimidatie.
 • Taaie opvattingen (Trouw, 26 november 2002, hoofdartikel). Het was geen échte verrassing, de vorige week verschenen Emancipatiemonitor 2002. Overduidelijk bleek wat iedereen kan waarnemen: de emancipatie stagneert.
 • Marlies Klooster: Meisjesschool nieuwe stijl ? (Divazine, 26 november 2002). Toen George Bush einde vorig schooljaar aankondigde de scheiding tussen jongens en meisjes op scholen te zullen gaan aanmoedigen, klonk dat als de zoveelste puriteinse opmerking van een conservatieve republikein. Maar uit een onlangs afgerond onderzoek in België, blijkt inderdaad dat vooral meisjes het beter doen in niet-gemengd onderwijs.Nieuws van maandag 25 november 2002

 • Meer meldingen van geweld in huis (Parool 25 november 2002). Het aantal aangiften van huiselijk geweld is in Amsterdam gestegen van 386 vorig jaar tot 511 in de eerste drie kwartalen van 2002. Vorig jaar werden 263 daders aangehouden, tegenover 421 tot en met september dit jaar.
 • Monique van Oostrum: Homo nog steeds meest gebruikte scheldwoord (Haagsche Courant, 25 november 2002). Homo-jongeren demonstreren tegen het niet vervolgen van de imam die homoseksualiteit een ziekte noemt. Vandaag is het 'Oh-wat-zijn-we-ziekdag'.
 • Miss en sharia (Volkskrant, 25 november 2002, hoofdartikel)
 • Nienke Ledegang: Vrouwen in de politiek: kan ik dit wel? (Trouw, 25 november 2002). Politiek is het afgelopen jaar weer vooral een mannenzaak geworden. De enige vrouwelijke lijstrekker Femke Halsema verandert daar maar weinig aan. Er blijft veel tactiek nodig om vrouwen naar het Binnenhof te krijgen
 • Meer vrouwen in het management (Webmagazine CBS, 25 november 2002). In 2001 was 26% van alle managers vrouw, 2x zoveel als in 1992. In het bedrijfsleven zijn weinig vrouwelijke managers te vinden. Hun aandeel in de non-profitsector en de gezondheidssector is juist relatief hoog.
 • Slechte werksfeer hangt samen met RSI (Webmaganzine CBS, 25 november 2002). Hoe jonger, hoe meer klachten. Daarnaast melden vrouwen vaker RSI-klachten dan mannen.Nieuws van zondag 24 november 2002

 • D66 wil uithuwelijken bemoeilijken (Volkskrant, 24 november 2002). D66 in uitwerking Verkiezingsmanifest: de minimumleeftijd waarop in Nederland wonende Turken en Marokkanen huwelijkspartners uit hun land mogen laten overkomen, moet omhoog van 18 naar 21 jaar. Verder: actief bestrijden van besnijdenis van migrantenvrouwen actief en verplichting inburgering van imams die voor 2002 naar Nederland zijn gekomen.Nieuws van zaterdag 23 november 2002
 • Emancipatie (NRC-Handelsblad, 23 november 2002, hoofdartikel). Een kwart eeuw emancipatie heeft zijn vruchten afgeworpen. Dit is eerder te danken aan maatschappelijke ontwikkelingen dan aan actief overheidsbeleid via voorkeursbehandeling of subsidies. De rol van de overheid is voorwaardenscheppend en op dat punt kan er nog wel wat verbeteren.
 • Jacqueline Storm: Ik vind mezelf helemaal geen bitch (AD, 23 november 2002). Jenny Kaagman, van directie- secretaresse via sexy zangeres tot directeur van Conamus: Het is, de goeden daargelaten, nu eenmaal nog altijd zo dat een vrouw met een mening door mannen wordt gezien als een wijf met haar op de tanden. Terwijl een man die zich profileert, goed bezig is.''
 • Jan Hoedeman: Groen Linksers hopen op de bonuspunten van Femke (Volkskrant, 23 november 2002).  Eerste-Kamerlid Jos van der Lans. 'Halsema is intellectueler dan Rosenmöller, maar dat is vandaag de dag ook geen pre meer. Wat wel goed werkt, is dat ze vrouw is.'
 • Janny Groen: Bijbel is niet concreet over vrouw in de politiek (Volkskrant, 23 november 2002). 'Daar gaan we weer', verzuchten de SGP-jongeren. Hanneke: 'Kennelijk vindt heel Nederland dit van eminent belang, maar bij SGP-jongeren, bij familie en vrienden leeft het thema niet.' Meta: 'Door al die aandacht, ga je je natuurlijk afvragen wat je zelf van het SGP-standpunt vindt. Voor mij is het van secundair belang. Als vrouw heb ik in de partij genoeg inbreng. Op mijn manier, meer op de achtergrond, kan ik meepraten en meedenken.'
 • Kees Broere: Miss-verkiezing stuit op ramadan (Volkskrant, 23 november 2002). De dames in badpak zijn gestuit op tradities en de ramadan. Na de verkiezing van Obosanjo (1999) voerde de een na de andere noordelijke deelstaat een vergaande sharia in. Dat leidde onder meer tot de veroordeling van dood-door-steniging van Amina Lawal, de 31-jarige vrouw met een buitenechtelijk kind. Die zaak zelf leidde weer tot protesten en oproepen om de miss-verkiezingen te boycotten.
 • Armoede onder huishoudens in Nederland neemt nog steeds af (Volkskrant, 23 november 2002). Vooral onder allochtone huishoudens is de armoede de laatste jaren afgenomen.Nieuws van vrijdag 22 november 2002
 • Kindersekstoerisme. Brief van Minister Donner dd. 20 november 2002 aan de TK ter aanbieding van een rapport Kindersekstoerisme (vanuit Nederland): onderzoek naar bestaande en (mogelijk) nieuwe reisbestemmingen.
 • Moslimprotest tegen miss World in Nigeria (NRC-Handelsblad, 22 november 2002). Volgens moslimgroepen bevordert de schoonheidswedstrijd seksuele ontrouw en onbetamelijkheid. Al eerder zorgden de miss-verkiezingen voor heibel. Missen uit ondermeer Kenia, Zuid-Afrika en Denemarken boycotten het evenement omdat de 31-jarige Nigeriaanse Amina Lawal door een islamitische rechtbank tot de dood door steniging is veroordeeld wegens overspel.
 • Edwin Feldmann: Vrouwen verslaan mannen bij online games (Webwereld, 22 november 2002). Spelletjes op internet worden vooral gespeeld door werkende vrouwen van een jaar of 34 die RTL 4 kijken en de Libelle lezen.
 • Mannenpil laat nog tijd op zich wachten (Spitsnet, 22 november 2002). Het duurt nog zeker vijf tot zeven jaar voor een anticonceptiepil voor mannen beschikbaar komt.
 • Vrouwen zitten in de val (Brabants Dagblad, 22 november 2002). Petra Verdonk, onderzoekster vrouwenstudies geneeskunde: Vrouwen zitten in de val. Als ze de mannelijke gedragingen niet overnemen, zijn ze voor zichzelf en hun omgeving sukkels. Gaan ze er wel in mee, dan gaat het ten koste van hun gezondheid.
 • Subsidie vrouwenvakscholen stopgezet , brief van minister de Geus (SZW) dd. 22 november 2002 aan de Tweede Kamer over de actuele situatie bij vrouwenvakscholen. Zij hebben niet voldaan aan de eisen die SZW had gesteld aan financiering. Ook hebben ze niet aannemelijk kunnen maken dat ze na 1 januari 2003 niet op eigen benen kunnen staan. De bevoorschotting wordt stopgezet en eerdere voorschotten worden teruggvorderd. 
Nieuws van donderdag 21 november 2002
 • Armoedebericht 2002 (SCP, 21 november 2002). Vrouwen hebben vaker een laag inkomen dan mannen, onafhankelijk van het huishoudentype waartoe zij behoren. Dit verschijnsel doet zich vooral voor in de leeftijdsgroepen 25-44 jaar en 65 jaar en ouder. Het aandeel alleenstaande vrouwen ouder dan 65 jaar met een laag inkomen daalde in de periode 1990-2000.
 • Roos Kuiper: Bye bye baby-burnout (Intermediair, 21 november 2002). Slaap- en tijdgebrek, grijze haren, laf eten én een schuldgevoel. Dat is het lot van tweeverdieners die hun kind als een project beschouwen. Ontaarde'ouders hebben daar geen last van: de baby kijkt mee naar Power Rangers en als de oppas ziek is, droppen ze hun kroost in de dierentuin.
 • Angelique Mulders: Meer weerstand tegen werkende vrouwen (Haagsche Courant, 21 november 2002). De schwung lijkt er een beetje uit voor wat betreft de emancipatie van vrouwen. De overheid roept al jaren dat vrouwen economisch op eigen benen moeten staan. Daar slaagt maar een bescheiden percentage in. Ook zouden mannen meer voor de kinderen moeten zorgen. Al te veel schot zit daar ook niet in.
 • Huidig naamrecht nog steeds in strijd met VN-Vrouwenverdrag (Clara Wichmann Instituut, persbericht 21 november 2002)
 • Hans Marijnissen: Na 40 jaar toch een woongroep (Trouw, 21 november 2002). Het groepswonen door ouderen is al iets dat twintig jaar bestaat, maar er dient zich nu een geheel nieuwe groep aan, aldus K. van Rossum van de LVGO. Opvallend is dat het juist vrouwen zijn die de kar trekken.. Carine Neefjes: Overblijfmoeders moeten zelf weer naar school (Rotterdams Dagblad, 21 november 2002, tijdelijke link). 500 vrouwen volgen een opleiding voor 'overblijfmoeder', die overblijvende kinderen op school professioneel begeleiden. Wat moet een overblijfmoeder leren? Wat vinden de ouders ervan? ,,Ze kijken op je neer, maar intussen eisen ze van alles.''
 • Vaccin tegen baarmoederhalskanker effectief (Telegraaf, 21 november 2002). Inenting heeft alleen zin bij meisjes en vrouwen die nog niet seksueel actief zijn. HPV wordt namelijk overgedragen door geslachtsgemeenschap.
 • Vaccin tegen baarmoederhalskanker (Haagsche Courant, 21 november 2002). Uit de eerste testen blijkt dat het vaccin tegen baarmoederhalskanker honderd procent effectief is.
 • Vaccin tegen baarmoederhalskanker over vijf jaar (Gezondheidsnieuws, 21 november 2002)
 • Antwoorden op Kamervragen over de Sociale Nota 2003. Zie o.a. vraag 5 (werkloosheidscijfers), 12 ( herintreedsters), 18-19 (arbeid en zorg).
 • Antwoorden op Kamervragen over de SZW-begroting 2003. Coordinatie Emancipatiebeleid: vragen 142-149. Zie voorts o.a.: vraag 23-25 (levensloop) ,39 (alimentatie),62 (streefcijfers per doelgroep), 108 (herintreders) en 132 (Ouderschapsverlof
 • Huidskleur is nooit een issue geweest, vrouw-zijn wel (Haagsche Courant, 21 november 2002). Een zwarte vrouw die succes heeft als ondernemer is een witte raaf. Een Surinaamse dame die met haar ingenieursbureau een plek verovert in de mannenwereld van de technische dienstverlening, moet wel iets extra's hebben. Grace Boldewijn, directrice van BoCari Engineering in Breda, is Zwarte Zakenvrouw 2002.
 • Forse groei van vrouwen in de opvang (Twentse Courant, 21 november 2002). Seksuele delicten bij vrouwen gebeurden in een kwart van de gevallen net zo vaak op het werk en school als in een horecagelegeheid. Mishandeling van vrouwen gebeurt vaker op straat (33 procent) of binnen huiselijke kring (24 procent).
 • Vrouwen leven steeds ongezonder (NRC-Handelsblad, 21 november 2002). Reden: vrouwen zijn in de afgelopen decennia de leefstijl van mannen (roken en alcoholgebruik) gaan overnemen. Daardoor sterven nu meer vrouwen aan ziekten die het gevolg zijn van roken, zoals longkanker, borstkanker, dikkedarm- en endeldarmkanker.
 • Burger leeft niet gezond (AD, 21 november 2002). Vrouwen hebben de laatste decennia massaal ongzond gedrag van mannen overgenomen.
 • Noël van Bemmel: Gemiddelde levensverwachting stagneert (De Volkskrant, 21 november 2002, tijdelijke link). De levensverwachting van Nederlandse mannen stijgt minder snel dan elders in Europa, terwijl die van vrouwen stagneert en inmiddels onder het Europese gemiddelde is gezakt. Dat komt voornamelijk door ongezond gedrag.
 • Gezondheid op koers? Volksgezondheid Toekomstverkenning 2002, rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 21 november 2002. Sinds 1980 is de levensverwachting in Nederland voor mannen met 3,1 en voor vrouwen met 1,4 jaar toe genomen. Deze toename is vooral te danken aan een afname van de sterfte aan coronaire hartziekten en beroerte. De bijkomende levensjaren worden hoofdzakelijk in goede gezondheid doorgebracht.
 • Helene van Beek: Nederlandse vrouw zweert vaker de pil af (Gelderlander, 21 november 2002). Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK): In de eerste helft van 2002 is het gebruik van de anticonceptiepil ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met 2 procent gedaald. Derde-generatiepillen worden het meest gemeden.Nieuws van woensdag 20 november 2002

Emancipatiemonitor 2002

 • Emancipatie van de vrouw op schema (NRC-Handelsblad, 20 november 2002). Mannen, en instituties als scholen, banken en overheden, kunnen het tempo waarin vrouwen emanciperen echter niet bijbenen. Dit blijkt uit de Emancipatiemonitor 2002 van het SCP.
 • Aantal werkende vrouwen stagneert (Volkskrant, 20 november 2002). De grote groei van het aantal vrouwen met betaald werk is voorbij. 'Het is de vraag of de Nederlandse vrouw wel zoveel meer wil werken dan ze nu doet', schrijven de onderzoekers in de SCP-publicatie Emancipatiemonitor 2002.
 • Marjan Agerbeek: Emancipatie blijft achter. Jonge moeders willen niet meer van huis na negatieve verhalen over kinderopvang (Trouw, 20 november 2002, tijdelijke link). De emancipatie van de Nederlandse vrouw gaat minder snel dan het vorige kabinet voor ogen had. Op sommige terreinen is zelfs sprake van teruggang: werkende moeders met jonge kinderen in de kinderopvang kunnen op minder instemming rekenen. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau.
 • Emancipatieproces vordert gestaag. SCP publiceert Emancipatiemonitor 2002 (SCP.nl, persbericht 20 november 2002). Zie ook beschrijving en hele publicatie. U kunt het rapport ook meteen bestellen.

 • Vrouwen reageren anders op reclame dan mannen (MKB-Net Nieuwsbericht, 20 november 2002). Overal in de wereld is uit onderzoek gebleken dat vrouwen informatie anders interpreteren dan mannen. Dat geldt ook voor informatie die zij uit reclame halen. Vrouwen zijn gevoeliger voor details van relevante informatie en hebben de neiging objectieve claims te prefereren boven subjectieve.
 • Rinskje Koelewijn: Een wasdroger en een mann in huis kosten tijd (NRC-Handelsblad, 20 november 2002). Vrouwen kunnen het minder druk krijgen als ze meer huishuishoudelijke apparatuur gebruiken, zegt het kabinet. Maar een wasdroger kost juist tijd.
 • Dick van Eijk: Van huisvrouwenland naar deeltijdbaantjesland (NRC-Handelsblad, 20 november 2002). Vrouwen gaan steeds meer werken. Daarmee voldoen ze aan de emancipatiedoelstellingen van het kabinet. Maar ze besteden nog altijd veel te veel tijd aan het huishouden.
 • Allochtonen in Nederland 2002 (persbericht CBS, 20 november 2002). De situatie van de niet-westerse allochtonen in Nederland verschilt op een aantal punten met die van de autochtonen. Jongens gaan vaker dan meisjes zonder diploma of startkwalificatie van school. Bij niet-westerse scholieren is dit verschil tussen jongens en meisjes groter dan bij autochtone.
 • 30 jaar hart voor vrouwen (Spitsnet, 20 november 2002). Drie decennia lang neemt het feministisch maandblad Opzij het op voor vrouwen.
 • Karel Bagijn: Tippelzone heeft toekomst (AD, 20 novemer 2002). De Amsterdamse gemeenteraad wil de tippelzone aan de Theemsweg in het westelijk havengebied sluiten. Fout, vindt gemeenteambtenaar Thijs van den Berg: We zijn hier helemaal gefocust op de veiligheid van de meisjes.Nieuws van dinsdag 19 november 2002
 • Stijging aantal vrouwen in opvangcentra (Trouw, 19 november 2002, tijdelijke link). Ruim 32.000 vrouwen hebben zich in 2001 gemeld bij vrouwenopvangcentra. Dat zijn er 5000 meer dan het jaar daarvoor. Het aantal bij de politie geregistreerde mishandelingen is de laatste tien jaar verdubbeld tot 44.000.
 • Traumabehandeling kinderen (Haarlems Dagblad, 19 november 2002). Hulp voor vergeten groep in Blijf-huizen: de kinderen die getuige waren van seksueel geweld.
 • Aanval CU en SGP op koopzondagen (Reformatorisch Dagblad, 19 november 2002).
 • Claudia Gaspard: Moeder aan de haard of Frauenministerium? (Divazine, 19 november 2002). Een klap in het gezicht: die kreeg een sociaal-democratische SPÖ-kandidate toen ze een zestigjarig rechtsradicaal heethoofd had aangemaand om niet langer de vrouwen lastig te vallen aan haar verkiezingsstandje op het marktplein van Klagenfurt. Maar elke stem telt, zelfs die van een vrouw, liet een christen-democratisch ÖVP-kandidaat zich vorige maand ontvallen aan een worstenkraam in Wenen.
 • Verkommerden en verloederden, onderzoek van het Trimbosinstituut en het het Research voor Beleid, in opdracht van VWS, 19 november 2002. In Nederland leven tussen de 23.000 en 43.000 verkommerde en verloederde mensen. Dak- en thuisloosheid is meest voorkomende kenmerk, vooral bij mannen. Ruim 1/3 heeft psychische of psychiatrische stoornissen, het gaat hier vooral om vrouwen en mensen ouder dan 56 jaar. Zie ook:
 • Gelijke beloning, antwoorden Staatssecretaris Phoa (SZW) dd. 19 november 2002 op vragen gesteld tijdens het Algemeen Overleg gelijke beloning van 6 november 2002. Huiselijk geweld schaadt kinderen zeer (De Volkskrant, 19 november 2002). Enkele tienduizenden kinderen zijn getuige van geweld tegen (meestal) hun moeder, zo wordt geschat. Zij ondervinden daarvan vaak veel meer schade dan tot nu toe is aangenomen.
 • Phoa danst bij uitreiking emancipatieprijs (Spitsnet, 19 november 2002)
 • Mark Langeslag: Viswijven en vrouwengekakel (AD, 19 november 2002). Vrouwen dringen mannenbolwerk radiodeejays binnen. Isabelle Brinkman: Ik weet dat de programmaleiding zich heeft afgevraagd of dat wel kon: vier uur lang vrouwengekakel op de zender''.
 • Martin Boelsma: Bij OPZIJ denk ik aan klagende vrouwen (AD, 19 november 2002). Feministisch maandblad Opzij bestaat 30 jaar en viert dat met een themanummer over dertigers. ,,Een moeilijke leeftijd'', zegt hoofdredactrice Ciska Dresselhuys. Een rondgang langs een leeftijdsgroep.
 • OPZIJ viert dertigste verjaardag (Utrechts Nieuwsblad, 19 november 2002) 30 jaar: ,,Vooral voor vrouwen is het een moeilijke leeftijd: de keuze voor wel of geen kinderen dringt zich op, voor een carrière of geen carrière, voor een fulltime baan of deeltijdwerk.'' Adus de 'bijna dubbel zo oude hoofdredacteur'.
 • VMC-pluim voor Klootsema (Adformatie, 18 november 2002). Het netwerk Vrouwen in Marketing en Communicatie (VMC) kent de VMC Pluim, tweejaarlijkse aanmoedigingsprijs voor aanstormend talent in marketing en/of communicatie, voor de vierde keer toe, en wel aan fotografe Natasche Klootsema.Nieuws van maandag 18 november 2002Nieuws van zaterdag 16 november 2002

 • Raoul du Pré: Ik heb grote lust tot debat (De Volkskrant, 16 november 2002, tijdelijke link). In vijf jaar groeide Femke Halsema uit van 'dat leuke meisje' tot gerespecteerd politica. Als fractieleider van GroenLinks wil ze vechten tegen de verharding.
 • Halsema in vier jaar naar de top (Rotterdams Dagblad, 16 november 2002, tijdelijke link).  Vijf jaar geleden zei toenmalig PvdA-voorzitter Felix Rottenberg tegen haar dat ze een historische fout maakte door van de PvdA over te stappen naar GroenLinks. Nu is de 36-jarige Femke Halsema daar de beoogd lijsttrekker.Nieuws van vrijdag 15 november 2002
Nieuws van donderdag 14 november 2002

 • Werken onder hoge tijdsdruk opnieuw iets verminderd (persbericht SZW, 14 november 2002). Inzake onder meer:
  •  Signaleringsrapport beroepsziekten 2002. Het aantal vrouwen met beroepsgerelateerde aandoeningen tussen 25 en 45 jaar is beduidend hoger dan het aantal mannen. Verder: Het meldingssysteem geeft geen zicht op beroepsgebonden rproductiestoornissen. Over prostitutie: Omdat veel prostituees als zelfstandige werken blijven hun arbeidsomstandigheden en beroepsziekten buiten beeld. 
  • Arbo-balans 2002. Werkdruk: nauwelijks verschil tussen mannen en vrouwen Opvallend is dat mannen meer regelmogelijkheden in hun werk hebben dan vrouwen. En: mannen lopen een veel grotere kans op een arbeidsongeval dan vrouwen (3,1% tegen 1,5%. De bouw en industrie blijven de voornaamste risicofactoren.
 • Eveline Brandt: Jongeren slecht voorgelicht over seks (Trouw, 14 november 2002)
 • Meer abortus bij jonge vrouwen (Reformatorisch Dagblad, 14 november 2002). Het aantal jonge vrouwen dat voor abortus provocatus kiest, laat sinds 1995 een stijgende lijn zien. Dat is deels het gevolg van het toenemend aantal zwangerschappen in die leeftijdsgroep. Ook het aantal geboorten onder tienermoeders neemt toe. Dat blijkt uit een onderzoek naar de seksuele gezondheid van jongeren, uitgevoerd door TNO Preventie en Gezondheid .
 • Nederlandse vrouw verdient ondermaats (Accountingweb, 14 november 2002). Nederlandse vrouwen verdienen over het algemeen slechts 71 procent van het loon van mannen. Binnen Europa zijn alleen Griekse vrouwen er nog slechter aan toe. Voornaamste oorzaak: de meeste vrouwen werken nog in vrouwenberoepen. Dit blijkt uit het onderzoek waarop Judith de Ruiter deze week promoveert.
 • Bos leidt PvdA volgende week (Rotterdams Dagblad, 14 november 2002, tijdelijke link). Als het PvdA-congres zaterdag Wouter Bos officieel uitroept tot lijsttrekker, dan zal hij volgende week het fractievoorzitterschap van Jeltje van Nieuwenhoven overnemen.
 • Spaarloon blijft deels behouden (Rotterdams Dagblad, 14 november 2002, tijdelijke link). Een ruime Kamermeerderheid steunt een voorstel daartoe van het kabinet. De maximale inleg per werknemer gaat wel omlaag van 788 naar 470 euro per jaar. Verder verdwijnen het premiespaarloon en de premiewinstdelingsregeling. 
 • Beleidsbrief Emancipatie en Familiezaken 2003 op 15 november in de ministerraad. Brief Staatssecretaris Phoa (SZW) dd. 14 november 2002 aan de Tweede Kamer. Na akkoord zal de brief direct aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Zie ook zijn eerdere brief hierover van 8 november 2002.
 • Groen licht voor twee onderzoeken naar kwaliteit van kinderopvang. Brief Staatssecretaris Phoa (SZW) dd. 14 november 2002. N.a..v de discussie eerder dit jaar over sociaal-emotionele risico's bij langdurige kinderopvang bij met name jonge kinderen worden twee onderzoeken gedaan: Kwaliteit Babyopvang (NIZW) en Nationale Studie Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang (consortium van verschillende instituten).
 • Arlette Dwarkasing: Internet / Juf is online, ze is zwanger (Trouw, 14 november, tijdelijke link).
 • Louis Cornelisse: Steunfonds Hirsi Ali wil doorstart maken (Trouw, 14 november, tijdelijke link).
 • COC: meer roze in het parlement (Haarlems Dagblad, 14 november 2002). Politieke partijen moeten ervoor zorgen dat 10 procent van hun Kamerzetels bezet wordt door homoseksuele mannen en vrouwen, aldus de homo-organisatie COC.Nieuws van woensdag 13 november 2002
Nieuws van dinsdag 12 november 2002

 • Miriam Kannak: CBS: nog steeds duidelijke scheiding tussen mannen- en vrouwenberoepen (Spits!, 12 november 2002). Verpleegster, secretaresse en doktersassistente versus metselaar, automonteur en heftruckchauffeur. Nog steeds bestaat er in Nederland een duidelijke scheidingslijn tussen vrouwen- en mannenberoepen. (red.: zie ook ons bericht van 11 november 2002)Nieuws van maandag 11 november 2002
Nieuws van zondag 10 november 2002
Nieuws van zaterdag 9 november 2002

 • Marjet Brolsma en Margreet Fogteloo: Feministe van het eerste uur (De Groene, 9 november 2002). Over de Amerikaanse feministe en politicologe Susan Moller Okin, aan wie Ayaan Hirsi Ali de uitgesproken stelling ontleent dat feminisme en multiculturalisme per definitie niet samengaan.
 • België | Suzanne Cautaert: Het is tijd voor een ernstig preventiebeleid (Divazine, D-files, november 2002). Er komt weer een Vrouwendag aan en die gaat nog maar eens over geweld. Vrouwen en kinderen zijn immers nog altijd op grote schaal het slachtoffer van fysiek en seksueel geweld, verkrachting en misbruik. Dat gebeurt in verre, oorlogvoerende landen, maar net zo goed in onze Vlaamse achtertuin.
 • Freek Staps: Vrouwen flirten met knuffelmerk (NRC-Handelsblad. 9 november 2002). Meisjesspeelgoed 'Hello Kitty' kreeg last van de economische dip. De oplossing? De fabrikant besloot zich te richten op volwassen vrouwen. Zij hebben geld en maken van het kindericoon weer een trend. Zie ook:
 • Ruud van Heese/Esther Lammers: Grondwet aanpassen mag van PvdA-kandidaten (Trouw, 9 november 2002). Wouter Bos: Vraag is of de overheid niet meer bemoeienis moet hebben met de inhoud van lesprogramma's. ,,Bijvoorbeeld bij vaderlandse geschiedenis, of waar het gaat om lesstof die de emancipatie van de vrouw en de verhouding tussen man en vrouw betreft.
 • Dorien Pels: Zedenzaken: Verzinsel bedekt ander probleem (Trouw, 9 november 2002).Staps, o.m. lid van de Landelijke expertisegroep bijzondere zedenzaken:,,Het is een extreme roep om aandacht''. Mensen verzinnen verhalen, terwijl er wél echt iets aan de hand is. ,,Een meisje dat haar leraar ten onrechte aanwijst als verkrachter. Na verder vragen blijkt dat ze jarenlang wordt misbruikt door haar eigen vader. In eerste instantie is dat te dichtbij en te beangstigend om tegen ons zeggen, maar ze wil wel hulp.''Nieuws van vrijdag 8 november 2002

 • Beleidsbrief emancipatie 2003 voor eind november naar de Tweede Kamer. Brief dd. 8 november 2002 van Staatssecretaris Phoa (SZW).
 • Paul-Kleis Jager: Al-Iman houdt vrouwen juist uit isolement (Trouw, 8 november 2002). Over het gescheiden onderwijs voor meisjes en jongens, de hoofddoekplicht voor niet-moslimjuffen en incest als niet-bespreekbaar thema: 'dat is  islamitisch niet verantwoord'.
 • Ellen de Visser: Misbruik wordt niet meer steevast geloofd (Volkskrant, 8 november 2002). Over verkrachting kan een slachtoffer niet liegen. Dat was lange tijd de houding van politie en justitie. Nu zijn ze alert op de kenmerken van een valse aangifte.
 • Janny Groen: Vrouw haakt af na druk SGP (De Volkskrant, 8 november 2002, tijdelijke link). Het Clara Wichmann Instituut kan geen gereformeerde vrouwen vinden die bereid zijn mee te werken aan een proefproces om het mannenbolwerk van de SGP open te breken. Een bij de SGP-jongeren actieve vrouw die had gereageerd op een oproep van het instituutis door het bestuur van de politieke partij zo onder druk gezet dat ze is afgehaakt.Nieuws van donderdag 7 november 2002
Nieuws van woensdag 6 november 2002

 • Verslag Algemeen Overleg op 6 november 2002 van Vaste TK-Commissie SZW met staatssecretaris Phoa over kabinetsreactie op advies commissie AVEM en over de convenanten herintredende vrouwen (TK 27223, nr. 30, vastgesteld op 3 december 2002)
 • SP: sluit sommige islamitische scholen (Zwolse Courant, 6 november 2002). Lazrak (SP) noemde bij de Justitiebegroting in dit verband een Amsterdamse basisschool die volgens recent onderzoek van de onderwijsinspectie niet volgens de regels te werk gaat. Jongens en meisjes krijgen er gescheiden onderwijs. Mannen en vrouwen mogen elkaar geen hand geven. ,,Het is de Taliban in Amsterdam.''
 • Vrouwen vaker een vaste baan dan mannen (FNV, 6 november 2002). Vrouwen lopen inzake vast dienstverband hun achterstand op mannen in en gaan hen zelfs voorbij: 82,4% van de vrouwen heeft een vaste baan tegenover 81,5% van de mannen. Vrouwen verlaten sneller en vaker het onderwijs met een diploma. Werkende vrouwen zijn over het algemeen hoger opgeleid dan hun manlijke collega's. Het aandeel vrouwen in middelbare, hogere en wetenschappelijke beroepen - in 1987 nog 18 procent - ligt nu op 34 procent. In 2001 was 5% van de vrouwelijke beroepsbevolking werkloos, van de mannen 2,5 procent. De werkloosheid van allochtone vrouwen is eveneens gedaald en ligt nu op 7 procent. Voor de allochtone mannen is dit 6 procent.
 • Erkenning voor opvang jonge gedwongen prostituees (Friesch Dagblad, 6 november 2002). Asja, de opvang voor jonge prostituees in Leeuwarden, heeft de Tegen haar Wil-trofee gewonnen.
 • Harmen v.d. Werf en Hans van Soest: Eerste Kamer steunt wet weigeren werk op zondag (Provinciale Zeeuwse Courant, 6 november 2002). Het CDA zal het initiatief-wetsvoorstel Bussemaker-Van Dijke eind deze maand aan een meerderheid helpen in de Eerste Kamer.Nieuws van dinsdag 5 november 2002
Nieuws van maandag 4 november 2002

 
Nieuws van zondag 3 november 2002

 • Niet meer vrouwen in de raad door dualisme (Binnenlands Bestuur, 3 november 2002). Het aantreden van zeventienhonderd extra lokale bestuurders door de invoering van het dualisme heeft niet geleid tot een wezenlijk andere samenstelling van de gemeenteraad. Zo blijkt uit een onderzoek van SGBO, het onderzoeksbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).Nieuws van zaterdag 2 november 2002

 • Hélène van Beek: Allochtone jongeren vaak depressief (Haagsche Courant, 2 november 2002). Allochtone jongeren, vooral meisjes, zijn dikwijls depressief of angstig, hebben suïcidale neigingen of ernstige gedragsproblemen. Al deze problemen worden versterkt door jarenlange discriminatie waaraan ze worden blootgesteld.
 • Lucinda Sterk: Gratis pakjes voor bijstandsvrouwen (Haagsche Courant, 2 november 2002). Bijstandsvrouwen die naar een sollicitatiegesprek gaan, hebben vaak geen geld voor nette kleding. Twee vrouwen in Rotterdam hebben daar wat op gevonden. Een winkel die kleding weggeeft. Wie in een trainingspak verschijnt, maakt geen goede eerste indruk.
 • Weerstand in VVD tegen komst Hirsi (NRC-Handelsblad, 2 november 2002). Twee oudere Kamerleden van de VVD zijn in woede ontstoken toen ze hoorden dat PvdA'er Ayaan Hirsi Ali een hoge plaats op de VVD-kandidatenlijst voor de Tweede-Kamerverkiezingen is beloofd. Volgens bronnen in de VVD-top trokken deze critici een vergelijking met het voormalige Kamerlid De Milliano die in 1998 als Haagse outsider hoog binnenkwam in de CDA-fractie en reeds na enkele maanden met ruzie vertrok.
 • Cees Banning en Margriet Oostveen: Jong, fris en vrij (NRC-Handelsblad, 2 november 2002).  De eerste buit is binnen: Ayaan Hirsi Ali gaat van de PvdA naar de VVD. Na de verkiezingsnederlaag van mei proberen beide partijen om het hardst hun fractie te vernieuwen. Hoe doen zij dat? En wat is nieuw? Hoe de liberalen en sociaal-democraten weer naar elkaar toegroeien.
 • Kustaw Bessems: Hirsi Ali: alle Kamerleden passen in één partij (Trouw, 2 november 2002). PvdA'ers reageren te gevoelig op haar overstap naar de VVD, vindt kandidaat-kamerlid Ayaan Hirsi Ali. Haar gaat het om het algemeen belang: de opkomst voor zijn van een sterk extreem-rechts. ,,Nu ik Nederland op afstand zie, passen alle 150 kamerleden in één partij.''
 • Onvrede in VVD over Hirsi Ali (Trouw, 2 november 2002). In de VVD-fractie is gisteren zuinig gereageerd op het bericht dat partijleider Zalm de overstap van PvdA'er Hirsi Ali heeft beloond met de belofte van een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst.Nieuws van vrijdag 1 november 2002

 • Thea van Beek: Gelauwerde El Hantali zit even zonder inloophuis(Haagsche Courant, 1 november 2002). Saïda el Hantali, zelf ooit seksueel misbruikt, richtte enkele jaren geleden een inloophuis voor Marokkaanse meiden op. Die konden daar praten over dingen die thuis taboe zijn. Voor haar werk kreeg ze dit jaar al twee prijzen. Maar het inloophuis zit zonder huisvesting.
 • Politieke transfer (NRC-Handelsblad, hoofdredactioneel commentaar 1 november 2002)
 • Ayaan Hirsi Ali laat PvdA in verwarring achter (NRC-Handelsblad, 1 november 2002)
 • Ruud van Heese: Geschokte PvdA: Wij wilden Hirsi Ali niet aan gevaar blootstellen (Trouw, 1 november 2002, tijdelijke link).
 • Binnenhalen Hirsi Ali is meesterzet van Zalm (Het Parool, 1 november 2002, tijdelijke link).
 • Patrick Meershoek: Cisca Dresselhuys van Opzij koppelde Hirsi Ali aan VVD (Het Parool, 1 november 2002, tijdelijke link). De overstap van Ayaan Hirsi Ali van de PvdA naar de VVD is de politieke transfer van het jaar en de naam van de spelersmakelaar is Cisca Dresselhuys. Het was de hoofdredactrice van Opzij die de Somalische politicologe een maand geleden in contact bracht met Gerrit Zalm, met wie zij een vriendschappelijke relatie onderhoudt sinds de VVD-leider langs haar Feministische Meetlat een voldoende scoorde.
 • Voormalig medewerkster geselt PvdA (Het Parool, 1 november 2002, tijdelijke link). De PvdA bevindt zich in een 'wurggreep waarin multiculti's en moslimconservatieven haar vasthouden'. Pas wanneer de partij slaagt zich daaruit te bevrijden, kan de PvdA 'een zinnige bijdrage' leveren aan het integratievraagstuk.
 • PvdA schrikt van overstap Hirsi Ali naar VVD (De Volkskrant, 1 november 2002, tijdelijke link). In de Partij van de Arbeid wordt verbijsterd en met ongeloof gereageerd op de overstap van de bedreigde Somalische politicologe Ayaan Hirsi Ali naar de VVD. Donderdag maakte Hirsi Ali vanuit haar schuiladres in de Verenigde Staten bekend dat ze zich voor de VVD kandidaat stelt voor de komende Tweede-Kamerverkiezingen.
 • Hirsi Ali kandidaat voor VVD (Algemeen Dagblad, 1 november 2002, tijdelijke link).


Klik hier voor nieuwsarchief oktober 2002