zondag 18 april 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Juni 2002
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  ACTUEEL  >  NIEUWSARCHIEF  >  2002
 >  JUNI 2002 
NIEUWS OP DATUM - JUNI 2002
Berichten op datum oorspronkelijke publicatie
 • Sophie Verhagen: Eastbourne Babes (Zijaanzijn, 2002, nummer 6). Het is een fantastisch feest omdat hier zoveel lesbiennes komen.’ Mary, een vijftigjarige pot, beschrijft het Eastbourne vrouwentennistoernooi. En inderdaad: overal vrouwen van allerlei pluimage, in stelletjes, groepen en vrouwen in hun eentje.
 • Joep Dohmen en Guido de Vries: Onderwijs moet seksueel misbruik melden (NRC-Handelsblad, 29 juni 2002). Sinds per 1 juli 199 de meldplicht voor het onderwijs verplicht werd ingevoerd is het aantal meldingen gestegen. A. Dullemond, vertrouwensinspecteur bij de inspectie: ,,In 1998 kregen we 167 klachten, in 1999 waren dat er 244.'' In 2000 waren er 210.
 • Weg vrij voor nieuw Kabinet(Trouw, 29 juni 2002). De wens van het CDA inzake een kinderkorting is gehonoreerd.


 • Discriminatoir onderscheid na legalisering van prostitutie.  Kamervragen dd. 25 juni 2002 van Halsema (Groen Links) aan de minister van Justitie
 • Betuttelend (NRC-Handelsblad, 25 juni 2002, hoofdredactioneel commentaar). 'Levensloopsparen: meer dan alleen een bezuiniging, het is ook een ideologische ommezwaai.'
 • Mariel Croon en Herman Staal: Coalitie verhindert volledige doorbetaling bij ziekte (NRC-Handelsblad, 25 juni 2002). Gedeeltelijk arbeidsongeschikten die geen deeltijdwerk kunnen vinden, belanden niet meer in de WAO, maar in de bijstand. Ze krijgen dan geen uitkering als hun partner werkt of als ze eigen vermogen hebben. Deze partnertoets zou voor arbeidsongeschikten moeten vervallen, vinden de vakbonden.
 • Nieuw Kabinet stopt spaarloon (NRC-Handelsblad, 25 juni 2002). Spaarloon wordt vervangen door regeling waarbij werknemers kunnen sparen voor vrijetijd of zorgverlof.
 • Spaarloon uitgekleed tot levensloopregeling (De Volkskrant, 25 juni 2002). Het spaarloon wordt vervangen door een nieuwe 'levensloopregeling': mensen sparen voor meer vrije tijd, op te nemen als zorgverlof of een sabbatical. Het belastingvoordeel voor spaarders wordt voortaan kleiner. Het komend kabinet zal hieraan hooguit 200 miljoen euro uitgeven.
 • Ontwikkelingshulp blijft overeind (Trouw, 25 juni 2002). De basisaftrek lijfrente verdwijnt. De spaarloonregeling sneuvelt ook, om plaats te maken voor de 'levensloopverzekering' waar het CDA op aandrong. Daarmee kunnen mensen met behulp van de fiscus extra verlofdagen


 • Hester Carvalho: Ultieme girlpower Nelly Furtado (NRC-Handelsblad, 24 juni 2002)
 • Gijs Herderschee: Aanpassing WAO zet FNV voor blok (De Volkskrant, 24 juni 2002). “Over essentiële details onderhandelen de politieke partijen nog. Zo staat nog ter discussie of de uitkering op bijstandsniveau wordt uitbetaald als de partner inkomen heeft. De sociale partners willen geen 'partnertoets'.”
 • De Marokkaanse vrijwilligster Saida el Hantali (29) heeft vrijdag de eerste Islam en Burgerschapprijs voor moslimvrouwen in ontvangst genomen. Zij heeft in Amsterdam het Spiegelbeeld opgezet, een inloophuis voor Marokkaanse meisjes en jonge vrouwen met hardnekkige privé-problemen (De Volkskrant, 24 juni 2002)
  • De prijs was oorspronkelijk vernoemd naar de 19-eeuwse West-Afrikaanse moslimvrouw Nana Asma'u. Toen het dagblad Trouw dinsdag berichtte dat deze voorvechtster van vrouwenrechten ook vrouwen heeft opgeroepen hun man gehoorzaam te zijn en zoveel mogelijk binnenshuis te blijven, besloot de organisatie de naam te veranderen.


 • VMC reikt weer Pluim uit (persbericht VMC, 23 juni 2002). Het netwerk Vrouwen in Marketing en Communicatie  zoekt naar kandidaten voor de prijs de Pluim. Nadere informatie en kandidatenformulieren zijn op de VMC-site te vinden.
 • Vrouw zijn en gediscrimineerd worden is lonend (MT.nl, 23 juni 2002). Een vrouwelijke analist van het Britse Schroder Securities heeft 1,4 miljoen pond van haar ex-werkgever gekregen nadat zij deze met succes had aangeklaagd wegens sekse-discriminatie.
 • TU-e: Meer vrouwen als hoofddocent (Eindhovens Dagblad, 21 juni 2002) Het aantal universitaire hoofddocenten (UHD's) aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) wordt binnenkort in één klap verdubbeld, van twee naar vier, dankzij het Anastasia-project van het NWO.
 • Annelieke Dijkstra: Is de crèche nu goed of fout ? (Algemeen Dagblad, 21 juni 2002)


 • Andre Horjus: Baas Donkergroep: talent is onzijdig (Friesch Dagblad, 20 juni 2002). De Balansbarometer 1996-2001 (Research voor Beleid) : alle emancipatiepogingen van de afgelopen dertig jaar ten spijt, domineren mannen nog altijd de top van het Nederlandse bedrijfsleven. De doorstroom van vrouwen naar de top stagneert, terwijl de uitstroom fors groeit.
 • Nieuw zorgstelsel kost 2,5 miljard extra (NRC-Handelsblad, 20 juni 2002). Ieder dezelfde premie, geen kinderkorting maar een speciale instantie die gezinnen die meer dan 5% van het (gezins)inkomen aan premie betalen compenseert. Voor kinderen is geen premie verschuldigd. Zie ook: De patient moet zoeken in een woud van regels (NRC-Handelsblad, 20 juni 2002). 6 vragen over het nieuwe zorgstelsel
 • Kabinet Balkenende vrijwel zeker (De Volkskrant, 20 juni 2002). Elk gezin gaat ca. 200 euro per maand aan premie betalen. In de nieuwe basisverzekering zit ook de anti-conceptiepil. 


 • Marja Rietveld: Broem (Trouw, 14 juni 2002). Ik weet niet of het door de driewielerbuggy komt dat de Moderne Man zijn kindje graag laat zien. Feit is dat Nederlandse mannen zich niet meer schamen voor hun vaderschap.
 • Radicale imams over vrouwen (NOVA, video-opname, 14 juni 2002). In deze uitzending reageren twee Marokkaanse vrouwen, N.Azough (GroenLinks) en F. Ulichki (Marokkaanse vrouwenvereniging) en G. van Driem (advocate) op de NOVA-uitzending van 13 juni , waarin preken te horen waren van imams die zich keren tegen de Nederlandse samenleving en tegen het Westen. Zij verkondigen dat democratische wetten niet gelden, maar alleen de islamitische wetgeving. Dat geldt dus ook voor het stenigen en slaan van vrouwen.
 • Nieuwe leden Raad voor Cultuur (persbericht Ministerie Algemene Zaken dd. 14 juni 2002). Van de negen nieuwe leden zijn er vijf vrouw.
 • Kinderopvang op zoek naar ontbijtouders (Haagsche Courant, 14 juni 2002). SZK Kinderopvang, de organisatie die in Zoetermeer en omgeving de kinderopvang regelt, kwam met het idee om de kinderen 's ochtends te bezorgen bij andere ouders zodat ze daar, in een relatief vertrouwde omgeving, rustig kunnen ontbijten. Een proefproject van een jaar.
 • Aantal vrouwen met uitkering daalt in Nederland minder snel door hoog ziekteverzuim (persbericht SZW 14 juni 2002). In het rapport 'Benefit dependency ratios by gender’ van onderzoekinstituut Ecorys-NEI wordt voor 10 landen het aantal 'sociale zekerheidsuitkeringen vergeleken met het aantal voltijdbanen. Nederland: de verhouding tussen vrouwen met een socialezekerheidsuitkering en werkende vrouwen is verbeterd van 61,3 procent (1994) tot 50,2 procent (1999). De ratio bij mannen zag een vooruitgang van 34,3 naar 22,2 procent. Voor vrouwen bestond ca. 60% van de uitkeringen uit een ziekte- of arbeidsongeschiktheidsuitkering.
 • Radicale imams preken martelaarschap (De Volkskrant, 14 juni 2002). ''Vrouwen mogen naar de moskee en boodschappen doen. Voor de rest moeten ze beseffen dat ze thuis werk te verrichten hebben. Imam Jneid Fawaz van de Haagse As Soenah-moskee is stellig. Vrouwen moeten zo min mogelijk naar buiten. Daar komen alleen maar problemen van.
 • Edwin Kreulen: Kinderopvang/kwaliteit creches gedaald (Trouw, 14 juni 2002). De komst van de particuliere opvang brengt niet veel goeds.


 • Lizette van Neer: "Eerst glij je de berg af, dan duvel je 't ravijn in" (Eindhovens Dagblad, 13 juni 2002)
 • John Jansen van Galen: Marokkaanse billenknijpertjes (Het Parool, column, 13 juni 2002). Hou  Ayaan Hirsi Ali in de gaten. Ze is politicologe, van Somalische herkomst en werkzaam op het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid. En ze kan - à la Fortuyn - een debat op scherp zetten. Debiteert iemand weer de al plichtmatige loftuitingen voor Marokkaanse 'buurtvaders', dan zegt Hirsi dat hun initiatief prima is mits zij eerst hun taak als gewone vaders goed vervullen. Dus: ''Hun vrouw niet slaan en hun dochters naar school laten gaan.''
 • Afghanen kiezen staatshoofd (NRC-Handelsblad, 13 juni 2002). Er is ook een vrouwelijke kandidaat: de 35-jarige Massaouda Jalal, werkzaam bij de VN-voedselorganisatie WFP in Kabul. Met  188 handtekeningen kon zij zich kandidaat stellen.
 • Ruim half miljoen allochtonen te arm voor bruid (De Volkskrant, 13 juni 2002). Ruim 600.000 allochtonen tussen 18 en 65 jaar verdienen te weinig om te voldoen aan de inkomenseis waartoe CDA, LPF en VVD hebben besloten. Ook een half miljoen autochtone Nederlanders zullen bruid of bruidegom niet uit het buitenland kunnen halen.
 • Joegoslavie-tribunaal bevestigt verkrachting als soort genocide (De Volkskrant, 13 juni 2002). 'Met hun uitspraak bevestigen de beroepsrechters een historische uitspraak van het Rwanda-Tribunaal. Dat heeft vastgesteld dat verkrachtingen kunnen worden geclassificeerd als genocide als ze worden begaan met de bedoeling een etnische, raciale of godsdienstige groep geheel of gedeeltelijk te vernietigen'.
 • Vrijspraak in de zaak van bloedwraak (De Telegraaf, 13 juni 2002). Gerechtshof in Arnhem over doden in Zevenaar: geen bloedwraak maar zelfverdediging.
 • TK-vragen van Mariët Hamer (PvdA) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de discriminatie van vrouwelijke wetenschappers in Europa (Ingezonden 13 juni 2002). Deze vragen hebben betrekking op:
  • het rapport National policies on women and science in Europe (volledige tekst o.a. in het Engels; zie ook Nederlandse samenvatting). De Helsinki-groep voor vrouwen en wetenschap deed voor de Europese Unie in 30 landen onderzoek naar seksediscriminatie in de wetenschap  Nederland staat samen met Ierland en Denemarken in de achterhoede. En ook: hoe dichter bij de top, hoe lager het aandeel vrouwen. ''Gelijke kansen voor mannen en vrouwen moet een belangrijk criterium worden bij de verdeling van de 17,5 miljard aan onderzoeksgelden in het kader van het Zesde Kaderprogramma (2003-2006), zo beveelt de Helsinki-Groep aan, die 6 en 7 juni 2002 in Madrid bijeen kwam.
  • Zie ook: EU-rapport over seksediscriminatie (UT Nieuws, 13 juni 2002).


 • Onvolledige AOW-opbouw vrouwen van grensarbeiders gecompenseerd (persbericht SZW, 12 juni 2002).Staatssecretaris Hoogervorst heeft een daartoe strekkend wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. De regeling zal gelden - met terugwerkende kracht - vanaf 1 januari 2002.
 • Instantie voor vaststelling en inning van kinderalimentatie en vereenvoudiging berekening kinderalimentatie (persbericht SZW, 12 juni 2002). Staatssecretaris Verstand heeft het rapport van de interdepartementale commissie alimentatiebeleid aan de TK aangeboden. Aanbeveling: er moet één instantie komen die op verzoek van (een van) de ouders kinderalimentatie kan vaststellen en innen, en zonodig ook beslag kan leggen. Het volgend Kabinet zal hierover een standpunt formuleren.
 • Herman Rosenberg: PvdA: Haagse VVD maakt stemming tegen islam (Haagsche Courant, 12 juni 2002). Kool (PvdA): De VVD voert campagne tegen de islam en verpakt dat in een pleidooi voor emancipatie van allochtone vrouwen. In feite stemmingsmakerij.  Bozbey (GroenLinks): Een onzin-verhaal. Kijk maar eens hoe veel allochtone vrouwen gebruik maken van de Haagse parken.
 • Dat mannen hun  vrouwen thuis houden slaat echt nergens op (Haagsche Courant, 12 juni 2002). Maddoe, voorzitter van de Moslimraad: Als je door de Schilderswijk loopt zie je overal vrouwen buiten. Te breien, te handwerken, te kijken naar spelende kinderen.
 • Steven Adolf: Complimenten voor intimidatie (NRC-Handelsblad, 12 juni 2002). In Spanje is voor het eerst een politicus veroordeeld wegens seksuele intimiteiten. Niet het slachtoffer maar de politicus krijgt steun.
 • Uitzetprocedures scherper (Trouw, 12 juni 2002.) Wie een partner uit het buitenland haalt moet 21 jaar zijn (nu 18) en zo'n 1500 euro per maand bruto verdienen, oftewel 130 procent van het minimumloon verdienen (nu 100 procent) en ook diens verplichte inburgeringscursus betalen. Als die met succes wordt afgerond, krijgt de overkomende partner een verblijfsvergunning en wordt de helft van het cursusgeld (6600 euro) terugbetaald. Verder: ,,Hoe ouder de kinderen, hoe scherper de toelatingseisen''.
 • Immigratie wordt fors moeilijker (De Volkskrant, 12 juni 2002). CDA, LPF en VVD hebben dinsdag een akkoord bereikt over een strenger immigratie- en asielbeleid. Voor minder vermogenden wordt het onmogelijk een partner te laten overkomen uit een niet-westers land. Er komt een speciale organisatie die uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten. Illegaliteit wordt een strafbaar feit.
 • Houding VVD bij embryowet verdriet CDA (De Volkskrant, 12 juni 2002). De Eerste Kamer stemde bij meerderheid in met de nieuwe Embryowet: bij eenvoudig Koninklijk Besluit kan het verbod om embryo's te kweken voor medische doeleinden worden opgeheven.
 • Bloot zonder functie slipte er bij OPZIJ even tussendoor (De Volkskrant, 12 juni 2002).
 • OPZIJ krijgt klachten over naakt in advertentie (De Volkskrant, 12 juni 2002)


 • Sybilla Claus: Ethiopië | Eén groot bordeel vol besneden vrouwen (Trouw, 8 juni 2002)
 • Implanon-fabrikant moet gebruiksters bijstaan (Trouw, 8 juni 2002)
 • CDA en VVD strijden over toekomst WAO (Trouw, 8 juni 2002). VVD wil WAO beperken tot mensen die 4 tot 5 jaar hebben gewerkt. CDA is tegen. 
 • Lidy Nicolasen en Frank Poorthuis: Tijd om aandacht van Balkenende te trekken (De Volkskrant, 8 juni 2002). Voor posten in het nieuwe kabinet worden genoemd: Maria van der Hoeven (Economische Zaken of Binnenlandse Zaken, of als CDA-fractievoorzitter), Gerda Verburg (staatssecretaris Sociale Zaken). En voor de VVD: Bibi de Vries (staatssecretaris fiscale zaken), Hella Voûte (Economische Zaken). Voor het LPF: Mat Herben zou een lijstje van 7 mannelijke en 3 vrouwelijke kandidaten hebben, onder wie Catharine Keyl (Media).


 • Ministerraad stemt in met nadere regels voor advies- en meldpunten kindermishandeling (persbericht Algemene Zaken, 7 juin 2002). Zie ook: Nadere regels aanpak kindermishandeling (persbericht ministerie van VWS, 7 juni 2002). De nieuwe regels (over samenwerking met de Raad voor de Kinderbescherming en de identiteit van melders) komen voort uit een wetsvoorstel dat de aanpak van kindermishandeling moet verbeteren en dat nu ter behandeling bij de Eerste Kamer ligt.
 • Lerarentekort (De Volkskrant 7 juni 2002). Zij-instromers en deeltijdstudenten op de PABO die niet in aanmerking komen voor de reguliere studiefinanciering krijgen sinds 2002 alleen  een tegemoetkoming in de kosten als het gezinsinkomen lager is dan 24.000 euro per jaar. 90% van de omscholers is vrouw. Het aantal inschriivingen van deeltijdstudenten loopt inmiddels fors terug.
 • Eerste rapport Nationaal Rapporteur Mensenhandel - aanbiedingsbrief (Parlando, brief Minister van Justitie van 5 juni 2002)
 • Joris Luyendijk: De man dicteert en de vrouw beslist (NRC-Handelsblad, 5 juni 2002). Vrouw-zijn in Saoedi-Arabië dat is lastig, en helemaal om zakenvrouw te zijn. Vrouwen mogen van alles niet in dit puriteins-islamitische land, maar met een beetje charme valt toch van alles te regelen.
 • Esther Rosenberg: De postbode is voortaan vrouw of student (NRC-Handelsblad, 5 juni 2002). Een woordvoerder van TPG: ,,Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld een huisvrouw, zodra de kinderen 's ochtends de deur uit zijn, zo de tijd heeft de post binnen enkele uren in een kleine wijk rond te brengen.''
 • Friederike de Raat: Met de laptop in het kraambed (NRC-Handelsblad, 5 juni 2002). 'Vrouwen die hun vaste baan vaarwel zeggen en een bedrijf aan huis beginnen in de hoop zorg en werk beter te kunnen combineren. Brengt het 'moederbedrijf' inderdaad uitkomst? Of is er sprake van een modieuze mythe? En waar blijven de vaderbedrijven?
 • Zekere banden. Sociale cohesie, leefbaarheid en veiligheid (persbericht Sociaal en Cultureel Planbureau, 5 juni 2002). Sociale cohesie in de buurt bevordert veiligheid. Uit de conclusies: ''Kinderopvang, onderwijs, informele zorg en vrijetijdsbesteding vervullen belangrijke functies binnen de sociale infrastructuur die mensen in staat stelt maatschappelijk te functioneren.
 • Zwanger ondanks voorbehoedmiddel (Trouw, 5 juni 2002). Zeker 20 vrouwen zijn zwanger geraakt ondanks implantatie met het voorbehoedmiddel Implanon. Zij hebben Organon aangeklaagd.
 • Joop Bouma en Eveline Brandt: Voorbehoedmiddel Implanon. Niet altijd even veilig (Trouw, 5 juni 2002)
 • Topondernemers zetten zich persoonlijk in voor doorstroom van vrouwen (persbericht Opportunity inzake Slotmanifestatie Ambassadeursnetwerk, 5 juni 2002 in Scheveningen). E.Kist, voorzitter van het Ambassadeursnetwerk, presenteert de resultaten van het netwerk.
 • Marjolein Hurkmans: Moordende opoffering. Over het Moeder Teresasyndroom (De Telegraaf, 1 juni 2002)
 • Philip de Wit: Porno als lifestyle. Private Media Group doet het netjes (NRC-Handelsblad, 1 juni 2002). De beursgenoteerde Private Media Group was vorige week tijdens het filmfestival in Cannes. De producent van porno wil zich graag profileren als een heuse lifestyle onderneming, en is ook op zoek naar institutionele beleggers. Porno wordt steeds meer mainstream.