woensdag 27 oktober 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Nr. 10
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  VARIA  >  BERICHTEN  >  2003
 >  MAART  >  NR. 10 

Op Gelijke Voet, maart 2003. In dit nummer o.a.:

ARTIKELEN
Job Cohen: Gezonde mensen - 2003 is het Europese jaar van gehandicapten | Gelijke kansen bevorderen via Investors in People - Gesprek met directeur Jaap Strating | Project Mixed van start - Die strikte scheiding tussen thuis en werk moeten we leren loslaten | www.wiedoetwat.nl | Prijs voor brandweervrouwen | Deeltijders denken vooruit - E-Quality ontwikkelt deeltijd-diagnose-instrument | Door het glazen plafond van IBM - ''We kunnen het ons niet verooorloven om vrouwelijk talent te negeren''| Als de kippen erbij - In de aanbieding: 100 ministeriabele vrouwen | Europa neemt seksediscriminatie niet serieus - Lousewies van der Laan dreigt Europa's nieuwe Grondwet niet te tekenen | Digitaal emancipatiedebat als uitgangspunt voor beleid - www.mannenwordenerbetervan.nl | Kabinetsnota vrouwengeld waardering én kritiek - Geweld tegen vrouwen in kaart gebracht | EER over ''Donner'' nog steeds actueel - De zuigende werking van de WAO moet stoppen | ''Het woord emancipatie is hier taboe'' - Defensie buigt zich over gender mainstreaming | Weerbaarheidstraining voor Hindoestaanse vrouwen - Mishandeling is een publiek geheim (Suriname) |

KIJKEN & LEZEN
Werk aan de winkel voor Balkenende - 
Tiende rapportage Vrouwen in politiek en openbaar bestuur | Tweede rapportage Mensenhandel | In het spitsuur van het leven - Even pauze in de levensloop (NYFER) | Combinatie werk en privé krijgt dikke onvoldoende - De levensloopenquête van de FNV |

NIEUWS
Nieuwe directeur DCE | Vrouwenvakscholen starten door | Beleidsbrief Emancipatie en Familiezaken  2003 | Diversiteit bij Delta Lloyd | Nieuw ambassadeursnetwerk |

ACHTERKANT 
Subsidies emancipatieprojecten

(Gratis) abonnement via Informatietelefoon Ministerie van SZW, telefoon 0800 - 9051 of via Postbus 90801, 2509 LV Den Haag