woensdag 27 oktober 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Nr. 06
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  VARIA  >  BERICHTEN  >  2003
 >  MAART  >  NR. 06 

Zie ook onze boekaankondiging met de foto van het omslag

Amsterdam, 16 maart 2003

Tegen de vanzelfsprekendheid van patriarchale broederschappen helpt alleen het maken van feministiese zusterschappen; samenwerkingsverbanden tussen vrouwen om de mannelijke dominantie en privileges te ondermijnen en doorbreken. Op den duur zou zo een brusterlijke samenleving kunnen ontstaan, waarin mannelijkheids- en vrouwelijkheidswaan tot het verleden horen en het werk en de opbrengsten ervan eerlijk verdeeld worden. Dat is, sterk vereenvoudigd, de boodschap van het radikaal-feminisme. Daar hoorde in de jaren zeventig en tachtig ook een internationale beweging bij. Van de Nederlandse variant daarvan was de feministiese uitgeverij en actiegroep De Bonte Was de motor. De belangrijkste teoretica en schrijfster en de onvermoeibaarste inspirator van het radikaal-feminisme was Anneke van Baalen. Van 1969 tot haar dood, op 1 december 1997, wijdde ze zich met al haar kennis, geestkracht, vindingrijkheid, vrolijkheid, humor en vastberadenheid aan de feministiese zaak.


Uitnodiging voor de presentatie van het boek:

Anneke van Baalen, BRUSTERSCHAP
Memoires, Artikelen 1971-1997, De Bonte Was

[in en ter herinnering aan Anneke samengesteld en bezorgd door Marijke Ekelschot]


Muziek: Esther Apituley, Heleen Delis, Laurens Moreno Sanchez-van Baalen en Beitske Verhey
26 april 2003, 14.30 uur
Vrouwenhuis*, Nieuwe Herengracht 95, Amsterdam

stuur ajb een berichtje als je van plan bent te komen: marijke.ekelschot@tiscali.nl
‘Vergeten’
vrouwen** zijn ook van harte welkom, mits ook zij hun komst melden.


Het boek - 376 pagina’s, ingenaaid, geďllustreerd, voorzien van een chronologie en bibliografie – is in eigen beheer uitgegeven. Inmiddels (mei 2003) te koop in de boekhandel voor € 26,50 of door overmaking van hetzelfde bedrag (€ 20,= plus € 6,50 verzendkosten) op postgiro 1595647, tnv M. Ekelschot, Amsterdam, ovv Brusterschap en bezorgadres (***).


*   onlangs herdoopt tot ‘Akantes’
**  de bijeenkomst is uitsluitend voor vrouwen.
*** als je meer exemplaren wilt bestellen, neem dan even contact met mij op


Ze begon in ManVrouwMaatschappij, maar toen berichten uit de VS lieten horen dat het wel wat radikaler en revolutionairer kon, wierp ze zich in 1971 in het niemandsland dat de autonome vrouwenbeweging zou worden. De collectieve Bonte-Wasboeken die vanaf 1974 verschenen, bleken precies te zijn waar talloze vrouwen op zaten te wachten: huwelijk, moederschap, seksualiteit, werk en hulpverlening werden van hun heilige en romantiese waas ontdaan door vrouwen die hun eigen werkelijkheid en ervaringen beschreven. Zij leverden zo de bevrijdende woorden en inzichten waarmee andere vrouwen hun onbehagen te lijf konden gaan. Wie bij de totstandkoming van die boeken betrokken was, weet dat het gemeenschappelijke producten waren, die dankzij de inspanning van veel vrouwen tot stand kwamen. Maar zij weet ook dat die boeken zonder Anneke anders, minder doordacht, samenhangend, vanzelfsprekend en opstandig geweest waren. Net zoals iedereen weet dat de verdere geschiedenis van De Bonte Was, met al haar boeken, acties en coalities, onlosmakelijk verbonden was aan wie Anneke was en wat zij deed. ''Brusterschap'' bevat Anneke haar (onvoltooide) memoires, een chronologies ''wapenfeiten''overzicht, een ruime selectie uit haar artikelen en een bibliografie.