woensdag 27 oktober 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Nr. 10
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  VARIA  >  BERICHTEN  >  2003
 >  JANUARI  >  NR. 10 

14 FEBRUARI 2003 - UNIVERSITEIT VAN MAASTRICHT

  • Oratie Dr. Marli Huijer
  • Conferentie ''Het Genderdemocratisch Labyrint''

Dr. Marli Huijer (1955) bekleedt sinds 1 september 2002 de bijzondere OPZIJ-wisselleerstoel gender en biomedisch/gezondheidswetenschappelijk onderzoek. Tevens is zij als onderzoeker verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek richt zich op de vraag hoe vrouwen (en burgers in het algemeen) betrokken kunnen zijn bij, en een een stem kunnen hebben in het ontwerp van nieuwe richtingen in de geneeskunde en de biologie.

Huijer was tijdens haar geneeskundestudie aan de VU Amsterdam (1973-1980) mede- initiator van een Vrouw en Gezondheidgroep. Voor en na haar huisartsenopleiding werkte zij als arts bij de Amsterdamse junkiebond en in de verslavingszorg. Vervolgens studeerde zij sociale filosofie aan de Universiteit van Amsterdam (1991, cum laude). Aan de KUN te Nijmegen verzorgde zij daarna colleges Filosofie en Praktijk. In 1996 promoveerde zij aan de VU Amsterdam op een onderzoek naar de relevantie van Foucault's bestaansesthethiek voor mensen met aids (De kunst gewoon te leven. Aids en de bestaansesthetiek van Foucault. Boom, Meppel, Amsterdam 1996) Na haar promotie bleef zij als universitair docent Filosofie en Medische Ethiek aan de VU werken. Vanaf 2000 is zij werkzaam aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij publiceert en doceert over een breed scala aan filosofische onderwerpen gerelateerd aan medische en biologische technieken, gender en gezondheidszorg.

Op 14 februari 2003 zal Marli Huijer haar oratie houden getiteld ''Vrijmoedig spreken. Publieke gesprekken over gender en biotechnologie''. Zij zal hiermee het startschot geven voor een lezingencyclus die uit nog vier andere lezingen bestaat rond het thema Genderdemocratie en biotechnologie.

Tijd: 16.30 uur
Plaats: Aula Universiteit Maastricht Minderbroedersberg 4-6 Maastricht

Zie voor meer informatie omtrent de oratie en de conferentie ''Het Genderdemocratisch Labyrint'' die ook op 14 februari wordt gehouden: http://www.genderdiversiteit.unimaas.nl/labyrinth.htm