woensdag 27 oktober 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 050
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  VARIA  >  BERICHTEN  >  2003
 >  001 - 050  >  041 - 050  >  050 

VROUWEN BEGELEIDEN OP WEG NAAR WERK
9 december 2003 9:00-13:00
Oceanium Diergaarde Blijdorp te RotterdamDe Stadsregio Rotterdam wil een bijdrage leveren aan de arbeidsparticipatie
van allochtone vrouwen. Om die reden subsidieert zij een project van de
stichting Stimulans, provinciaal instituut voor diversiteitbeleid, gericht
op het verbeteren van de kwaliteit van toeleidingsprojecten. In het kader
daarvan organiseert Stimulans de expertmeeting VROUWEN BEGELEIDEN OP WEG
NAAR WERK. Een expertmeeting voor  beleidsmakers, re´ntegratiebedrijven,
zelforganisaties, instellingen voor sociaal cultureel werk en
scholingsorganisaties.Wat kunnen we verwachten van de verschillende
overheden? Wat is de betekenis van de maatregelen van het kabinet voor de
praktijk van de toeleidingsprojecten? Wat kunnen we leren van elkaars
ervaringen?

Dit zijn de vragen die op de expertmeeting aan de orde worden gesteld. Wat
in de ene situatie wel werkt, leent zich misschien minder voor een andere
combinatie van werkplek, cursist, inkomen, gezinssamenstelling,
studievaardigheid en cumulatie van problemen. Voorbeelden van situaties en
uiteenlopende ervaringen kunnen wel helpen om een idee te krijgen van goede
oplossingen en mogelijkheden. De bevindingen kunnen worden verwerkt in
overzichten van ideale projecttypen, te stellen randvoorwaarden, succes- en
faalfactoren.  Deze informatie wordt gebundeld en achteraf aan alle
participanten van de expertmeeting beschikbaar gesteld.
Het aantal plaatsen is beperkt, mede omdat de kwaliteit van het gesprek
voorop staat.  Een gesprek in acht groepen van maximaal tien personen, nadat
drie interessante inleiders de opzet hebben aangegeven en de nodige
bevindingen hebben samengevat. De gesprekken worden per tafel genotuleerd en
worden verwerkt in een verslag c.q. handboek dat de deelnemers achteraf
wordt toegestuurd. Deelnemers kunnen verslagen, beschrijvingen en ander
materiaal van hun eigen (oude en nieuwe) projecten aanleveren om te promoten
in de Haaienzaal.


ANTWOORDFORMULIER


 • Gelieve ÚÚn deelnemer per antwoordformulier of e-mail aan te melden.  Maak
  desgewenst zoveel kopieŰn als nodig.  Aanmelding kan per fax of e-mail.
  Check in het laatste geval dat u alle hieronder gevraagde informatie levert.
 • Door subsidie van de stadsregio is de deelname gratis.


 Ik kom graag in aanmerking voor deelname aan de expertmeeting
 Ik ben helaas verhinderd, maar hou mij wel op de verzendlijst s.v.p.

ORGANISATIE
NAAM
FUNCTIE
ADRES
POSTCODE EN PLAATS
TELEFOONNUMMER
FAX
WEBSITE
EMAILADRES


 Ik breng graag een aantal projecten van mijn organisatie onder de aandacht
en neem daarover contact met u op.

(Ons adressenbestand houden wij graag up to date. Indien uw naam of adres op
de envelop niet goed zijn vermeld, kunt u dat hieronder aangeven.)

 Mijn naam of adres is niet juist vermeld.
    Zie hierboven voor de juiste vermelding.

(Toezending via: Fax 010 4768235  of e-mail 
info@stimulans-zh.nl)

Uiteraard hebben deelnemers de gelegenheid om het fantastische oceanium van
Diergaarde Blijdorp te bezoeken.PROGRAMMA
09:00 - 09:30 ontvangst

09:30 - 10:35 Eerste blok met inleidingen en video over de volgende onderwerpen:

 • Plannen en mogelijkheden van de verschillende overheden
 • Allochtone vrouwen aan het woord
 • Projecten in vogelvlucht
 • Project Spijkenisse van Stichting Stimulans

De aftrap wordt verricht door Bert Euser, portefeuillehouder Jeugdzorg,
Arbeidsmarkt en Volwasseneneducatie van de Stadsregio Rotterdam.

Dagvoorzitter: Ym de Roos van Radar Advies te Amsterdam

10:35 - 10:50 pauze

10:50 -13:00 Tweede Blok

 • Tafelgesprekken met korte plenaire presentatie
 • Informele afsluiting met aansluitend een lunch in de Haaienzaal