woensdag 27 oktober 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 042
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  VARIA  >  BERICHTEN  >  2003
 >  001 - 050  >  041 - 050  >  042 

Op Gelijke Voet, oktober 2003, 24e jaargang, nummer 3.


In dit nummer o.a.:

ARTIKELEN

 • Joep Zander: Ongelijke voeten (zie ook een toelichting op http://Joep.nl.nu/ogv ) |
 • Op Gelijke Voet wordt E-magazine www.opgelijkevoet.nl. Via internet gaan we nieuwe doelgroepen aanboren |
 • Elsbeth Vernout: Schilderen voor een beter emancipatiebeleid. De Slotbijeenkomst van de interactieve discussie ''Mannen worden er beter van. En vrouwen ook !'' was dit keer anders dan anders. Genoeg gepraat over nieuwe ideeën voor het emancipatiebeleid: het was tijd om de aanbevelingen uit te beelden in metershoge kunstwerken. ''Dit wordt een vrij somber schilderij'' |
 • Chris Korsten: Tijdbureau in opmars. Vaste patronen zijn in onze samenleving heilig. De tijden in onze samenleving zijn nog onvoldoende op elkaar afgestemd, zo is inmiddels bekend. Wie werkt én kinderen heeft, moet zich soms in bochten wringen om werk en privé te combineren. Kan het anders ? Jazeker, laten diverse experimenten zien. Tijd voor tijdbeleid |
 • Annemies Gort: Ziekenhuis zet 45+ vrouwen op de ladder. ''Oudere dames vertonen minder haantjesgedrag''. Vijf nieuwe afdelingshoofden heeft Fred Kremer, hoofd zorg en lid van het managementteam, afgelopen tijd aangenomen in het St. Lucas in Winschoten. Eén man en vier vrouwen, waaronder drie 45-plussers met weinig of geen leidinggevende ervaring. Voor het ziekenhuis was dit een ommezwaai. Kremer telt inmiddels zijn zegeningen.
 • Nicole van Ladesteijn: Aandacht voor het vrouwenpensioen. ''Weet hoe je er straks voor staat''. De pensioensituatie van veel vrouwen is allesbehalve rooskleurig. De nieuwe levensloopregeling van het kabinet lijkt daar weinig aan te verbeteren. Het Platform Vrouwenpensioen, opgericht door de FNV Vrouwenbond, Vrouwen Alliante en E-Quality, wil dit tij keren. Met subsidie van de DCE voert zij een voorlichtingscampagne om vrouwen te waarschuwen voor een eventueel pensioengat.
  • Meer informatie op vrouwenpensioen.nl | De brochure ''Vrouw & Pensioen - Hoe sta jij er straks voor ?'' is op te vragen bij FNV Vrouwenbond, 020 - 58 16 398.
 • Karin Anema: Vrouwenopvang moet klantvriendelijker worden. Veel meldingen worden dubbel geteld. Aan de voordeur van de vrouwenopvang kan nog veel verbeterd worden, zo bleek uit een onlangs verschenen onderzoek van het Trimbos-instituut, dat in opdracht van het Ministerie van VWS is gemaakt. Wat moet er gebeuren ?
 • Mariëtte de Bruijn: Eén-op-één taalles helpt allochtone vrouwen uit isolement. Beide vrouwen profiteren van het leskoppel. In Rotterdam slaagt een bescheiden vrijwilligersorganisatie op een terrein waar andere doorgaans falen: de sociale bevrijding van aan huis gekluisterde, allochtone vrouwen. Een groep die door de meeste instanties ''onbereikbaar'' wordt geacht ...
 • Caroline Steilberg: Twee succesvolle projecten dagindeling. Steuntje in de rug voor laaggeschoolde moeders. Laaggeschoolde vrouwen met zorgtaken, vaak afhankelijk van een uitkering, hebben moeite om aan het werk te komen. Geen kwestie van onwil, maar eerder van onwetendheid over de mogelijkheden die er bestaan om werk en zorg handig te combineren. Dat dit toch kan lukken, bewijzen twee succesvolle methodieken.
 • Chris Korsten: Mantelzorgers onder druk. Mantelzorg combineren met werk ? Loodzwaar ! De huidige verlofregelingen voor mantelzorgers zijn aan de magere kant. Ook lopen mantelzorgers tegen onbegrip en onvoldoende financiële ondersteuning aan. ''De mantel is niet langer rekbaar. En dat terwijl de mantelzorgers het cement van de gezondheidszorg vormen'', aldus Annelies Scheepens van de landelijke vereniging van mantelzorgers LOT.
 • Annemies Gort: Barrièremeter voor mannelijke ingenieurs. Te vinden op www.breakingbarriers.nl . Stel, u bent een man, u werkt als ingenieur en u heeft kinderen. Hoe groot is de kans dat u fulltime werkt ? Heel groot, stelt Marga Henderson van de VHTO, de landelijke organisatie voor vrouwen in hogere technische opleidingen en functies. In de wereld van de ingenieurs zijn de mannen die naast hun werk voor kinderen zorgen, nog ver in de minderheid. Toch zou een derde van hen in deeltijd willen werken. Maar hoe ?
 • Mariëtte de Bruijn: De eerste bewindsvrouw. Jeltijd Kraaijeveld-Wouters was in de jaren zeventig de eerste staatssecretaris voor emancipatiezaken. Haar eigen partijgenoten, de gereformeerden van de ARP, vonden haar toewijding soms een beetje té. Voor de feministische avant-garde ging het juist lang niet ver genoeg. ''Ik denk dat ik voor vrouwen veel heb kunnen bereiken, juist omdat ik gematigd was''.
 • Karin Anema: Pluralistische Surinaamse samenleving. Suriname werd door cultureel antropologen ooit ''het raciale paradijs'' genoemd. Is hier echt sprake van een pluralistische samenleving ? En hoe mengen de Surinames zich in Nederland ? Twee keer eerder kon u in Op Gelijke Voet lezen over de emancipatie in Suriname.

KIJKEN & LEZEN
  

Zmv-vrouwen kiezen voor kinderhotel -
''En ik dan - modellen voor 24-uurs kinderopvang'' | Marokkaanse moeders worden miskend -  ''Een miskende revolutie: het moederschap van Marokkaanse vrouwen'' | Diversiteit in de kunstwereld - ''Ach, dat doe ik wel even: de verborgen werking van sekse in de kunstwereld'' | Gelijke behandeling, Europa en Nederland - ''Gelijke behandeling komt uit Europa, Nederland aan zet'' | Handleiding Gender Mainstreaming | Werken emancipatie-effectrapportages ? - SZW-werkdocument | Collectie terug bij IIAV - ''Moet terug. Privaat eigendom'' | Kabinet en allochtone vrouwen - ''Inventarisatie van het Kabinetsbeleidd voor Allochtone Vrouen in Nederland | Vrouweninfo.nl -
online |

NIEUWS
  
Drie meiden naar Athene | Feest: 25 jaar emancipatiebeleid | Lezersenquête i.v.m. de overstap die Op Gelijke Voet gaat maken: van gedrukt blad naar e-magazine online | Boodschappenlijst wint prijs | Hoe onthaan je de maatschappij ?

(Gratis) abonnement via Informatietelefoon Ministerie van SZW, telefoon 0800 - 9051 of via Postbus 90801, 2509 LV Den Haag