woensdag 27 oktober 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 032
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  VARIA  >  BERICHTEN  >  2003
 >  001 - 050  >  031 - 040  >  032 

ACTIE-OPROEP  ACTIE-OPROEP  ACTIE-OPROEP  ACTIE-OPROEP 

 

REPRODUKTIEVE ZORG IS EEN MAATSCHAPPELIJKE ZORG

REPRODUKTIEVE RECHTEN ZIJN MENSENRECHTEN

HOUD DE PIL IN HET ZIEKENFONDS!!!

Kom maandag 15 september naar Den Haag!

Kabinet Balkenende-2 presenteert deze derde dinsdag van de september de begroting voor het komende jaar. Daarin staan een aantal bezuinigingen opgenomen, die grote consequenties kunnen hebben voor de Nederlandse samenleving.  Een van deze bezuinigingen is het schrappen va de anticonceptiepil uit het ziekenfondspakket. Een bezuiniging waardoor de reeds bestaande scheidslijnen, tussen mannen en vrouwen, rijken en minder rijken, religieuzen en niet-religieuzen, verscherpt worden. Een bezuiniging die de gezondheidszorg en haar cliŽntŤle pijnlijke verassingen zou kunnen bezorgen.

Kortom: een misstap die past in het beleid van de afgelopen twee kabinetten, waarbij de ene na de andere voorziening sneuvelt ten koste van de minder fortuinlijken in onze samenleving.

Daarom moet er een tegengeluid komen!!!

De pil is in 1967 in het ziekenfondspakket gekomen na een periode van feministische strijd. Het is een middel dat een doorslaggevende rol heeft gespeeld in de verdere emancipatie van vrouwen in Nederland in de periode daarna. Vrijwel iedereen is het er over eens dat de emancipatiegraad zoals die tegenwoordig bestaat verre de voorkeur verdient boven de situatie in de jaren vijftig. Echter, zo hoort men vaak, die feministische strijd is vandaag de dag overbodig geworden, de emancipatie is (bijna) klaar. In dat klimaat, versterkt door de neoliberale gedachte die zich in belangrijke mate meester heeft gemaakt van het regeringsbeleid, is het plots denkbaar grote stappen achterwaarts te zetten. Wij zijn het hier niet mee eens.

Als men er op wijst dat de pil geen geneesmiddel is, of dat het huidige ziekenfondspakket er niet op gericht is te voorkomen, maar te genezen, dan ziet men een aantal zaken over het hoofd:

-Het aantal abortussen en ongewenste zwangerschappen stijgt in Nederland weer sinds tien jaar. Het aantal abortussen per duizend vrouwen lag in 1990 op 5.2, in 2001 op 8.4. Minister Hoogervorst heeft aangegeven zich in te zetten om dit aantal naar beneden te brengen. Met de voorgenomen maatregelen zal hij het tegendeel bereiken.

-De pil is essentieel voor de zelfstandigheid van vrouwen in Nederland, en daarmee ook voor het geluk van zowel die vrouwen als hun partners, vrienden en kinderen. Het idee dat het voorkomen van ongewenste zwangerschappen de verantwoordelijkheid van de vrouw alleen is, is niet alleen buitengewoon onsympathiek, het is ook een vergissing. Omdat uiteindelijk de kosten van de kinderopvang en eventuele andere zorg ten dele op conto van de gemeenschap komt, maar ook omdat de partners van de vrouwen in kwestie noch gebaat kunnen zijn met zulke ongewenste zwangerschappen, noch met eventueel vluchtgedrag van hun eigen kant ten gevolge hiervan. Van zulke maatregelen is een verharding van de verhouding tussen de seksen te verwachten, en een verharding van de maatschappij als geheel. Anticonceptie biedt de mogelijkheid tot gezinsplanning en maakt daarmee de relatie tussen mannen en vrouwen minder gespannen en gelijkwaardiger. Omdat de pil vrouwen ontslaat van de Ďplichtí kinderen te baren, maakt het dat zij zich vrijer kunnen bewegen op de arbeidsmarkt en in het leven als geheel. Dit heeft weer als indirect gevolg gehad dat mannen zich langzaamaan gaan realiseren dat vaderschap meer kan betekenen dan geld in het laatje moeten brengen.

-Bovendien is de pil een probaat middel tegen een aantal ernstige en minder ernstige klachten van vrouwen tijdens hun menstruatie en in die zin wel degelijk een geneesmiddel.

Dan is er nog het lapmiddel zoals het ministerie zich dat voorstelt: vrouwen onder de eenentwintig zouden de pil nog wel vergoed krijgen. Een beperkte schijnoplossing, die leeftijdsdiscriminatie in het ziekenfonds introduceert en de solidariteit tussen de leeftijdscategorieŽn ondermijnt.

Als het gebruik van de anticonceptiepil voorbehouden blijft aan hen die Ďm zelf kunnen bekostigen en minder draagkrachtigen dus een groter risico lopen ongewenst zwanger te raken; als anticonceptie weer tot een individueel (vrouwen!)probleem wordt, in plaats van een maatschappelijke zorg die we gezamenlijk dragen; wie wordt daar nou werkelijk beter van?

Dus: HANDEN AF VAN DE PIL!!!

Het is tijd voor een tegengeluid. Een tegengeluid dat duidelijk maakt dat de vrouwenbeweging niet dood is, dat solidariteit met anderen nog altijd even belangrijk is, dat politiek meer is dan financiŽle praatjes en dat de pil een zaak is van ons allemaal!

Het is belangrijk dat er een massaal protest komt, wil dit tegengeluid gehoord worden. Daarom verzoeken we iedereen om mee te doen en elkaar op de hoogte te brengen van de protestactie die komen gaat.

Maandagochtend 15 september om 8.00 uur verzamelen we op het Centraal Station in Den Haag voor een optocht naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om daar onze mening kenbaar te maken.

Ons plan is om in babyroze en babyblauwe kleren, met ballon of dikke buik onder de trui, met evt. kinderwagen, maxi-cosi, fopspenen, rammelaars etc.te verzamelen op het station, ons richting het ministerie te bewegen, om aldaar een brief over te dragen met onze eisen en argumentatie, evenals om aan de werknemers en voorbijgangers flyers en beschuit met muisjes uit te delen.

Wij komen a.s. zaterdag in Amsterdam bijeen voor de voorbereidingen en het schilderen van spandoeken.

Wij zoeken voor Amsterdam (voor info GESTRIPT@HOTMAIL.COM):

  • mensen die maandag naar Den Haag komen
  • mensen die op welke wijze ook willen helpen in de organisatie
  • zoveel mogelijk poppen, oude kinderwagens, kinderzitjes, rammelaars, fopspenen etc.
  • materiaal, bijv. lakens, verf, voor spandoeken
  • leuke leuzen

 

Verder zoeken we:

  • mensen en/of clubs die (met een eigen actie) aansluiting zoeken in Den Haag

Laten we met ons allen ons stem horen!!!

Aktiegroep GESTRIPT

ACTIE-OPROEP  ACTIE-OPROEP  ACTIE-OPROEP  ACTIE-OPROEP