zaterdag 26 september 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 019
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  VARIA  >  BERICHTEN  >  2003
 >  001 - 050  >  011 - 020  >  019 

Op Gelijke Voet, juni 2003. In dit nummer o.a.:

ARTIKELEN
Hanske Evenhuis-van Essen: Emancipatiemaffia. De eerste jaren van het emancipatiebeleid | Nooit te oud om te leren. Participatie van ouderen in de nieuwe informatiemaatschappij - In de virtuele vriendinnenclub sta je er niet alleen voor / Contact hebben in het vrouwencafé / Dagelijks mailen met de familie | Wat kleine voorbeelden teweeg kunnen brengen. Terugblik op vier jaar projecten "dagindeling" | Emancipatie op het platteland: OGV bezocht twee experimenten : "Kinderen groeien hier op in rust, ruimte en groen". Kinderopvang op de boerderij. En: 't Komp veur mekaar. "Vrouwen zijn veel zichtbaarder geworden in de dorpen" | Voor allochtone vrouwen is het emancipatiebeleid vaak te seksegericht. Beleid allochtone vrouwen | Glazen plafon het dikst bij advocaten | Paul Schnabel: "Het gaat niet goed met mannen" | "Het persoonlijke is politiek". Over een tentoonstelling, gemaakt door Hedy d'Ancona | Visie op emancipatie noodzakelijk voor nieuw kabinet. Interview met de nieuwe DCE-directeur Ferdi Licher | Gender Mainstreaming: een EU-strategie |

KIJKEN & LEZEN
Techniek voor jonge takken -
"Techniek in mijn vingers", een uitgave van Technica 10 | Thuisblijfouders - Tijd voor de kinderen. Eigentijdse verhalen over de keuze tussen werk en zorg | Jongste cijfers vrouwenwerk - "Vrouwenwerk anno 2002", uitgave van de FNV | Documentaire over zelfbeschikkingsrecht - "Het grote geluk", over het zelfbeschikkingsrecht  van vrouwen in Spanje, Marokko, Mali, Zuid-Afrika en Nederland. | Het gezin als bedrijf - "Het gezin als onderneming". Over het delen van lasten en lusten | Emancipatie-effecten van de Cultuurnota 2001-2004 | Een veilig land ... - De beleidsreactie "Een veilig land waar vrouwen willen wonen" | ICT en diversiteit | Zicht op vrouwen in hoge functies | Niet voor mutsen

NIEUWS
Nieuwe conservatieven beperken kansen vrouwen | Onze vrouw in New York | Slottoespraak diversiteit | Hete hangijzers

ACHTERKANT 
Niet voor mutsen - www.beroepsbrandweervrouw.nl |

(Gratis) abonnement via Informatietelefoon Ministerie van SZW, telefoon 0800 - 9051 of via Postbus 90801, 2509 LV Den Haag