woensdag 27 oktober 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Nr. 04
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  VARIA  >  BERICHTEN  >  2002
 >  SEPTEMBER  >  NR. 04 

hspace=0

hspace=0

hspace=0

Werkconferentie Emancipatie en internet: hoe gaan we verder ?


Het is lang stil geweest rond emancipatie en internet. Daarom organiseren IIAV, E-Quality en Steo een werkconferentie om te praten over : hoe gaan we verder? wat gaan we concreet doen? wat zijn onze prioriteiten?

De conferentie vindt plaats op donderdag 30 januari 2003, in het gebouw van het IIAV (Amsterdam).
Tijden: 10.00 - 15.45 uur, waarna napraten met borrel en hapjes.

Dagvoorzitter is Lilianne Ploumen. Medewerking wordt verleend door o.a. het FNV , Z.O.R.R.A., DIVA-zine. 


Programma
10.00u Opening door Lillianne Ploumen
10.05u Waar staan we met emancipatie en Internet? Welke kant willen we op?
 • Inleiding door Carien Evenhuis, voorzitter Stichting emancipatie online (Steo).
10.30u Aanvang van de ochtendworkshops:
1. Digitale informatievoorziening: wat heb je nodig, hoe zet je het op en wat kun je van anderen leren?
 • Paulien Osse, maakster van onder meer de Vrouwenloonwijzer, geeft uitleg, beantwoordt vragen en legt een aantal kwaliteitscriteria voor.
2. Beeldvorming en internet.
 • Corine van Hellemont (ZORRA) vertelt over internetacties over vrouwen in de reclame. [Lees ook het interview met haar in E-Quality Matters van januari 2003]
3. Vrouwenlobbies met internet: waarom heb je welke informatie voor lobbyen nodig en waar vind je die?
 • Willemien Ruygrok, E(U)-Quality en eerder directeur van Arachne, laat de belangrijkste informatie­bronnen emancipatie op internet de revue passeren, mede aan de hand van een case-study.
 • Marlies Klooster en Lut Verstappen (DIVA-zine) vertellen over de digitale informatievoorziening emancipatie in Belgie.
12.00u Lunch
13.00u Aanvang van de middagworkshops:
1. Samenwerking met digitale informatievoorziening.
 • Margriet Ensing (Enova) licht de plannen toe voor het Drentse Vrouwenplein. Zijn er andere plannen voor of ervaringen met regionale / plaatselijke vrouwenpleinen? Wat kunnen we van elkaar leren? Hoe kunnen we elkaar stimuleren en met elkaar samenwerken?
2. Vrouwenlobbies met internet.
 • Marjolein Bulk, FNV-bureau Brussel, vertelt de tricks of the trade, en inventariseert en bespreekt succes- en faalfactoren in de ervaringen van de deelnemers.
14.30u  Theepauze
14.45u  Presentatie van actiepunten
 • onder leiding van  Joke Blom, directeur IIAV
 • waarna discussie: Hoe gaan we verder?
15.40u  Afsluiting door de conferentievoorzitter, Lillianne Ploumen
15.45u Napraten met borrel en hapjes

Deze werkconferentie is bedoeld voor een breed scala van mensen, groepen en organisaties:

 • in het vrouwen- en emancipatieveld,
 • in de webwereld,
 • in de mediawereld (kranten, tijdschriften, tele­visie),
 • in de wereld van wetenschap en maatschappij en
 • in de wereld van beleid en overheid.
  Althans:  voor zover die zich (mede) richten op informatie, beeldvorming en actie rond emancipatievraagstukken.

hspace=0 Ter gelegenheid van deze werkconferentie is de website van het project Emancipatie op Internet (1997) gerestaureerd. Verder schreef E-Quality een speciale webgids en stelde emancipatie.nl een dossier samen.

U kunt zich opgeven bij Marion Hartlieb:  marion@daadkracht.nl met vermelding van: naam, functie, organisatie/bedrijf , emailadres en interessesfeer. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Deze werkconferentie wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van SZW/DCE.