donderdag 20 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 231
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  231-240
 >  231 
NIEUWSBRIEF NR 231

hspace=0

Nieuwsbrief 231 (16 t/m 29 april 2007)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.


NIEUWS
 • abortus:
  • VBOK: onderzoek 'noodsituatie' niet nodig (ND, 21 april 2007). Vervolgonderzoek naar de aard van de noodsituatie bij abortus is niet nodig. Dat stelt de Vereniging tot Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK). ,,Als een vrouw een noodsituatie ervaart, ís het een noodsituatie.’’
  • Jet Bussemaker: Dit kabinet gaat abortus en euthanasie beter regelen (Trouw, 18 april 2007). Van christelijk spruitjeslucht is bij de medische ethiek geen sprake. Pas als er een breed draagvlak is voor veranderingen, komt er nieuwe wetgeving. .... Dat begint bij gerichte seksuele voorlichting en preventie. De keuze aan de vrouw laten, betekent ook niet dat we een ongewenst zwangere vrouw met een vraag om hulp aan haar lot overlaten.
  • Sara Berkeljon: Kabinet blijft af van abortus en euthanasie (Volkskrant, 18 april 2007). PvdA-staatssecretaris Bussemaker (Volksgezondheid) wil duidelijk maken dat er geen reden is voor zorgen over het kabinetsbeleid ten aanzien van medisch-ethische kwesties. Zo zegt Bussemaker dat de overheid zich niet zal bemoeien met de keuze van vrouwen voor abortus. ‘De vrouw neemt het besluit in overleg met de arts, en dat zal zo blijven. Noch de ChristenUnie, noch de minister-president noch ik of welke politicus dan ook zal in de behandelkamer komen.’ En:
   • Artsen worden niet verplicht tot het aandragen van adoptie als alternatief voor abortus.
   • De omstreden beslissing van het kabinet om de overtijdbehandeling onder de abortuswet te laten vallen, heeft in de praktijk minder grote gevolgen dan in het algemeen wordt gedacht. In ruim de helft van de overtijdbehandelingen wordt nu al een bedenktijd van minstens vijf dagen in acht genomen, zegt de staatssecretaris.
  • Bussemaker: Kritiek op coalitieakkoord onterecht (VWS, 18 april 2007). De kritiek op het onderdeel medische ethiek in het coalitieakkoord is onterecht. Aan de mogelijkheid op abortus en euthanasie wordt niet getornd.
 • abortus > Women on Waves:
  • Subsidie abortusboot afgewezen (RefD, 28 april 2007). De subsidieaanvraag van de stichting Women on Waves voor hun kliniek op de abortusboot is afgewezen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er in Nederland genoeg klinieken en zijn ze voldoende verspreid over het land. Women on Waves gaat tegen de beslissing in beroep, liet directeur van de stichting Rebecca Gomperts weten.
  • Petra Noordhuis: Women on Waves mag minder dan ooit (ND, 25 april 2007). De abortusboot mag zwangerschapsafbrekingen tot zeven weken uitvoeren op zee, maar of het er in de praktijk van komt, is de vraag. Toch spraken de christelijke partijen er gisteren schande van dat de abortusboot mag blijven uitvaren om in internationale wateren abortussen uit te voeren en om in landen waar abortus verboden is actie te voeren.
  • Abortusboot geeft heel veel politieke deining om niets (Trouw commentaar, 25 april 2007). In de kwestie over de abortusboot van de organisatie Women on waves riep het CDA-kamerlid Ormel gisteren het beeld op van abortus op volle zee in een container op een kleine, schommelende vissersboot. Dit beeld van een verklaarde tegenstander van de abortusboot staat net zo ver van de werkelijkheid af, als dat van een medestander als het D66-kamerlid Koser Kaya.
  • Vergunning abortusboot maakt werken onmogelijk (NU.nl, 24 april 2007). De vergunning die de stichting Women on Waves heeft gekregen om met een abortusboot in internationale wateren zwangerschappen tot zeven weken af te breken, bevat zo'n sterke beperking dat er niet mee gewerkt kan worden. Aldus woordvooerster Rebecca Gomperts. 
  • Women on Waves teleurgesteld over vergunning (DADA, 23 april 2007). De vergunning die Women on Waves nu heeft gekregen, tot 7 weken en alleen voor medicamenteuze abortus, voldoet niet aan deze verwachtingen en is in vele opzichten een stap terug. De vergunning tot 12 weken, waarover Women on Waves beschikte, is nu beperkt tot een vergunning tot 7 weken, waardoor minder vrouwen geholpen kunnen worden. Aan de nieuwe vergunning zijn opnieuw onterechte nieuwe voorwaarden verbonden.
  • CDA en CU ageren tegen abortusboot (Trouw, 23 april 2007). ChristenUnie en CDA protesteren tegen de vergunning die werd verleend aan de abortusboot. De CU wil desnoods de wet aanpassen. De ChristenUnie wil dat PvdA-staatssecretaris Jet Bussemaker alsnog naar wegen zoekt om de internationale abortushulp van de stichting ’Women on Waves’ aan banden te leggen. Ook het CDA is teleurgesteld maar legt zich 'onder protest' neer.
  • Abortusboot mag weer uitvaren (AD, 22 april 2007). De stichting Women on Waves krijgt van staatssecretaris Jet Bussemaker van Volksgezondheid de vrijheid om met haar abortusboot in internationale wateren zwangerschappen tot zeven weken af te breken.
 • abortus > Verenigde Staten:
  • Allison Stevens: Abortion Ban spurs 'Free Choice' move in Congress (Women'sEnews, 20 april 2007). Democrats reintroduced the Freedom of Choice Act in Congress a day after the Supreme Court upheld an abortion-procedure ban. The bill could lead to a reversal of the ban that broke legal precedent by providing no health exception for the woman.
  • Stevens and Bowen: Court's Abortion Ruling Undercuts Roe (Women'sEnews, 19 April 2007). The Supreme Court's ruling Wednesday upholding a federal abortion ban sent a wave of dismay across reproductive health groups Wednesday. The law, barring some abortions after 12 weeks, was held back by successful legal challenges for more than three years because the law includes no exception for protecting the health of the woman. It now may become effective within three weeks.
 • abortus > Mexico:
 • adoptie > seksuele voorkeur:
  • Kees van der Staay: Adoptie door homoparen schaadt kind (ND, 20 april 2007). Binnenkort bespreekt de Tweede Kamer een wetsvoorstel dat het voor homoparen mogelijk maakt buitenlandse kinderen te adopteren. Ter wille van het belang van het kind zou het kabinet, dat jeugd en gezin hoog in het vaandel voert, dit wetsvoorstel moeten intrekken.
 • arbeid > participatie:
  • Arbeidspotentieel 1,5 miljoen vrouwen onbenut (FNV, 20 april 2007). Het is mogelijk om veel meer vrouwen dan nu te interesseren voor een betaalde baan. Dan moet het wel gemakkelijker worden om werk en kinderen te combineren. Met vijf aanbevelingen roept de FNV kabinet en werkgevers op om dat potentieel vrij te spelen en meer vrouwen meer mogelijkheden te bieden deel te nemen aan het arbeidsproces.
  • FNV: 1,5 miljoen vrouwelijke arbeidskrachten onbenut (Parool, 19 april 2007).  In Nederland blijft de arbeidskracht van circa 1,5 miljoen vrouwen onbenut. Ongeveer zes op de tien vrouwen van 15 tot 65 jaar heeft een betaalde baan van gemiddeld 29 uur per week. Van degene die niet werkt, zou 56 procent dat wel graag willen. Bovendien wil een kwart van de werkende vrouwen meer uren aan de slag. Slechts 14 procent denkt aan minder werken. Aldus blijkt uit het FNV-onderzoek Vrouwenparticipatie 2007.
  • Belastingverlaging voor werkende vrouwen (Elsevier, 19 april 2007). In de huidige krappe arbeidsmarkt zou het goed zijn om de belasting voor werkende vrouwen te verlagen en mannen meer te laten betalen. Voor werkgevers wordt het dan goedkoper om vrouwelijk personeel in te huren.  Aldus twee hoogleraren in de Financial Times. 'Het effect is hetzelfde als bij positieve discriminatie of quota's', aldus de hoogleraren.
 • arbeid > participatie > discussie:
  • Carla Rus: Ouders moeten niet beiden fulltime willen werken (Trouw, 27 april 2007). We zijn bezig om moeders te forceren om fulltime te werken. Dat zal niet werken. Maak het liever aantrekkelijk om kinderen te krijgen. Een derde feministische golf zou niet alleen in moeten houden dat vrouwen volledig meegaan in de ’ratrace’ op de arbeidsmarkt, maar ook dat er een herwaardering van van oudsher ’vrouwelijke’ waarden plaatsvindt, zoals het verzorgen van ouderen en kinderen. Niet dat alleen vrouwen die taken voor rekening moeten nemen. Zo’n derde feministische golf kan ook mannen stimuleren verzorgende talenten te ontplooien, zodat zij samen met vrouwen de belangrijke taak op zich nemen om kinderen op te voeden.
  • Andreas Kinneging: Denk eerst aan je kinderen voordat je jezelf wilt ontplooien (NRC-Handelsblad, 21 april 2007). Hieruit onder meer: De conclusie is dat werk, een betaalde baan, haaks staat op het opvoeden van kinderen; laten we daar geen doekjes om winden. Ieder uur op het werk, kan niet besteed worden aan de kinderen. Niet voor niets was de generatie van onze ouders en grootouders blij toen het loonzakje van vader eindelijk zo goed gevuld was dat moeder kon stoppen met werken en zich kon wijden aan de kinderen. We kunnen dat beter niet vergeten. Werk is wel belangrijk, maar er zijn belangrijker dingen in het leven: de kinderen horen daar zeker toe.
  • Heleen Mees: Vrouwen, werk eens wat meer! (NRC-Handelsblad, april 2007). Als we willen concurreren met Azië, dan moeten we profiteren van het arbeidspotentieel van vrouwen. Het is tijd voor een derde feministische golf. Volgens het IMF levert de gender gap, dat wil zeggen de economische en sociale achterstelling van vrouwen ten opzichte van mannen, jaarlijks een verlies van miljarden euro’s aan economische groei op.
 • arbeid > m/v-verdeling politie:
  • Welten: Fiftyfifty mannen en vrouwen heel goed (Volkskrant, 18 april 2007). De Amsterdamse korpschef Bernard Welten is voorstander van een fiftyfiftyverdeling van mannen en vrouwen bij de politie. In de nieuwe Opzij zegt hij dat vrouwen bij rellen en knokpartijen juist rustgevend kunnen werken. 'Ik zou daar bij voorkeur een man en een vrouw samen heen sturen: de man om de klappen op te vangen, de vrouw voor het de-escalerende effect. Proefondervindelijk is bewezen dat vrouwen minder geweld oproepen’.
 • arbeid > zelfstandig ondernemers:
  • FNV komt op voor kleine zelfstandige (Volkskrant, 23 april 2007). De snel groeiende groep van zelfstandigen zonder personeel (zzp) kampt met problemen rond verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid, het verkrijgen van hypotheken en het opbouwen van pensioen, aldus een FNV-rapport.  De FNV wijst op de starre grens van 1225 uren per jaar die besteed moeten worden aan het ondernemer zijn. Wie dat niet haalt, bijvoorbeeld door de zorg voor kinderen, kan fluiten naar de startersaftrek, de zelfstandigenaftrek, de investeringsaftrek en MKB-korting.
 • arbeid > transseksualiteit:
  • Ontslag van transgender na geslachtsveranderende operatie. Antwoord dd. 23 april 2007 van minister Donner (SZW) op vragen van TK-leden Karabulut en De Wit (SP). Hieruit: De minister van Justitie ziet geen aanleiding het OM te verzoeken alsnog tot vervolging over te gaan. De Commissie Gelike Behandeling achtte het ontslag onrechtmatig.  Maar het toetsingskader voor het oordeel van de CGB is de Algemene wet gelijke behandeling. Het toetsingskader voor de beslissing van het Openbaar Ministerie wordt echter gevormd door de bepalingen uit het Wetboek van Strafrecht. Hierbij gelden de algemene bewijsregels van het Wetboek van Strafvordering. Deze zijn strenger dan de bewijsregels in het civiele recht.
 • arbeid > levensloop:
  • Levensloopregeling leeft nog niet (CBS webmagazine, 23 april 2007). In 2006 is de levensloopregeling van start gegaan. Slechts één op de twintig werknemers nam deel, voral hoogopgeleiden. .. Oudere werknemers nemen wat vaker deel dan jongere en mannen wat vaker dan vrouwen. Daarnaast doen fulltimers en werknemers met een vast dienstverband vaker dan gemiddeld mee. Verlof om voor een zieke naaste te zorgen, studieverlof en verlof voor vrijwilligerswerk blijken niet of nauwelijks een reden om deel te nemen aan de levensloopregeling.
 • armoede > bijstand:
 • beeldvorming:
  • Duizenden ondertekenen manifest schoonheidsmoraal (Volkskrant, 20 april 2007). Ruim 2000 mensen hebben op internet een manifest ondertekend waarin de huidige schoonheidsmoraal wordt veroordeeld. ‘Wij willen afrekenen met het idee dat vrouwelijkheid enkel gedefinieërd wordt door schoonheid. Normaal moet weer normaal worden, het extreme is niet de norm’, zo staat in de verklaring die is opgesteld door documentairemaakster Sunny Bergman, filosofe Stine Jensen en een aantal journalistes.
   • Nog niet getekend? Zie ons eerder bericht:
  • Manifest Sex moet weer haute couture worden. Manifest van Beperkt Houdbaar, april 2007. Wij willen afrekenen met het idee dat vrouwelijkheid enkel gedefinieerd wordt door schoonheid. Normaal moet weer normaal worden, het extreme is niet de norm. Seksuele vrijheid staat niet gelijk aan totale grenzeloosheid en platheid. Met mogelijkheid het manifest te ondertekenen.
 • discriminatie(bestrijding):
  • Artikel 1 voor iedereen. Persbericht Art.1 dd. 23 april 2007. Minister van Justitie Hirsch Ballin presenteerde de nieuwe landelijke vereniging tegen discriminatie: Art.1 [spreek uit: artikel 1]. Art.1 voorkomt en bestrijdt alle vormen van discriminatie op welke grond dan ook. Hiermee streeft Art.1 voor iedereen gelijke behandeling na zoals verwoord in de grondwet. Herman Meijer, bestuursvoorzitter van de vereniging, noemde Art.1 dan ook: “de hulptroepen van de grondwet”. De vereniging Art.1 is de opvolger van het LBR, en omvat ook alle anti-discriminatiebureaus.
  • Advies over Nationaal Mensenrechteninstituut. Persbericht CGB, 18 april 2007. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP), de Commissie Gelijke Behandeling (CGB), de Nationale ombudsman en het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) tot de conclusie dat er in Nederland dringend behoefte bestaat aan een nationaal mensenrechteninstituut. Zij roepen het kabinet op daartoe concrete vervolgstappen te zetten.
 • (echt)scheiding > omgang met kinderen:
  • Gescheiden vader blijft vaker dan vroeger met kind in contact (Trouw, 26 april 2007). Het aantal kinderen dat na een scheiding contact heeft met de vader is toegenomen. Maar hun ouders hebben wel vaker ruzie met elkaar, zo blijkt uit onderzoek van Ed Spruyt in opdracht van de Raad voor de Kinderberscherming. Per jaar krijgen 70.000 thuiswonende kinderen te maken met scheiding van hun ouders. Had voorheen 25% van de kinderen na een scheiding geen contact meer met de uitwonende ouder (meestal de vader), nu is dat zo’n 17%.
 • emancipatiebeleid:
  • Map Oberndorff: Vrouw vertrouwt overheid meer dan man (Volkskrant, 17 april 2007). Als het om hun eigen emancipatie gaat hebben vrouwen meer vertrouwen in de overheid dan in mannen. Het kabinet heeft in het emancipatiebeleid steun van een ruime meerderheid van de bevolking. Dit blijkt uit een onderzoek van de Visitatiecommissie Emancipatie, dat maandag is gepresenteerd. ‘De emancipatie is nog niet af’, zei de verantwoordelijke minister Plasterk (Onderwijs) na de presentatie. Nederland bevindt zich volgens Plasterk in de achterhoede. Het aanbod van de commissie om haar bevindingen te bespreken met andere ministers, heeft hij aangenomen. Plasterk werkt aan een emancipatienota, die hij op Prinsjesdag zal aanbieden.
  • Floor Ligtvoet: Hoop op zorgzame man is vervlogen (BN De Stem, 17 april 2007). De Nederlandse vrouw is een illusie armer. Haar man zal, zo verwacht ze, in de nabije toekomst niet méér voor de kinderen zorgen en ook niet méér in het huishouden doen dan nu. Dat blijkt uit een enquête van de Visitatiecommissie Emancipatie. ' De vrouw lijkt thuis de strijd niet meer aan te gaan', aldus onderzoeker Saskia Keuzenkamp. Voorts:
   • 'Er wordt vaak gezegd dat vrouwen de zorg voor de kinderen niet aan een man toevertrouwen, maar misschien leunen mannen ook graag achterover. Het merendeel van de mannen en vrouwen geeft aan dat het huishouden en de zorg gelijk verdeeld moeten worden. Toch lijkt de vrouw thuis de strijd niet meer aan te gaan. Ze legt zich bij de feiten neer.'
   • 'Er moet een cultuuromslag komen. Kijk naar de kinderopvang. Die kampt met een imagoprobleem. Hierdoor houdt de Nederlandse vrouw de zorg liever in eigen hand. In Denemarken is het net andersom.'
  • Regeltante organiseert uw gezinsleven (RTL nieuws, 16 april 2007). De Visitatiecommissie Emancipatie heeft vastgesteld dat steeds meer vrouwen gaan werken. Derhalve wil een groot deel van de Nederlanders steeds meer huishoudelijke taken uitbesteden. Gouden tijden dus voor de kinderoppas, de tuinman en de interieurverzorger. En voor de 'personal assistants'.
  • Overheid kan meer bijdragen aan emancipatie (Metronieuws, 16 april 2007). Vrouwen hebben meer vertrouwen in de overheid dan in mannen, waar het gaat om het bevorderen van de emancipatie van de vrouw. Dat blijkt uit een onderzoek van de Visitatiecommissie Emancipatie (VCE). Oud-CDA-senator Tineke Lodders-Elfferich leidt de VCE. Eerder dit jaar concludeerde de commissie dat het tot op heden mislukt is om emancipatie in het overheidsbeleid te integreren.
  • Vrouw somber over emancipatie (Telegraaf, 16 april 2007). Vrouwen hebben nauwelijks vertrouwen in de rol die mannen spelen bij emancipatie. Ze hopen wel dat mannen vaker de handen uit de mouwen zullen steken in het huishouden, maar gaan er bij voorbaat al van uit dat dit ijdele hoop is. Dat blijkt uit onderzoek dat de Visitatiecommissie Emancipatie maandag aanbiedt aan minister Plasterk (Emancipatie).
   • Ruim acht op de tien vrouwen vinden dat de rollen thuis gelijk moeten worden verdeeld, maar tweederde verwacht niet dat dit ook werkelijk gebeurt.
   • Mannen zien het heel wat zonniger in: 44 procent vindt dat hij wel degelijk meer doet in het huishouden. Opvallend is dat vrouwen conservatiever zijn dan mannen in hun opvatting over voltijds werken. Maar liefst 66 procent van de vrouwen vindt het een slechte ontwikkeling dat steeds meer ouders een volle werkweek hebben. Bij mannen is dat 57 procent.
  • Vrouwen willen hulp overheid bij emancipatie (Volkskrant, 16 april 2007). Vrouwen hebben meer vertrouwen in de overheid dan in mannen, waar het gaat om het bevorderen van de emancipatie van de vrouw. Dat blijkt uit een onderzoek van de Visitatiecommissie Emancipatie (VCE) .
   • Uit het onderzoek blijkt ook dat driekwart van de bevolking gelijkheid van man en vrouw belangrijk vindt. De overheid zou een grote taak moeten hebben deze te bewerkstelligen, vonden de ondervraagden.
   • De rol die mannen in het emancipatieproces spelen, zien vrouwen veelal pessimistisch in. ‘Ze hopen wel dat mannen thuis vaker de handen uit de mouwen zullen steken, maar verwachten meestal niet dat dat er van zal komen’, schrijft het rapport over de verdeling van huishoudelijke taken.
  • Saskia Keuzenkamp, Joop Schippers, beiden lid VCE: Meer vertrouwen in overheid dan in mannen (Trouw, 16 april 2007). Mannen en huishouden, dat werkt moeizaam. De overheid moet daarom het uitbesteden van taken steunen.
   • Nederlanders zijn optimistisch over het overheidsbeleid dat het makkelijker moet maken arbeid en zorg te combineren. Ook ten aanzien van wat werkgevers zouden kunnen doen, overheerst optimisme, maar gaan niet alle wensen in vervulling. Somber zijn vooral vrouwen over de rol van mannen bij de voortgang van het emancipatieproces. Dit zijn de voornaamste uitkomsten van een onderzoek van de Visitatiecommissie Emancipatie (VCE) naar de opvattingen van burgers over de toekomst van de emancipatie, dat vandaag wordt gepresenteerd in Den Haag.
 • eergerelateerd geweld:
  • Rob Pietersen: Eergerelateerd geweld | Zelfmoord, onderduiken of dubbelleven (Trouw, 16 april 2007). Er zijn veel meer mannelijke slachtoffers van eergerelateerd geweld dan de enkele gevallen die in het nieuws komen, waarschuwen onderzoekers. De onderzoekers noteren vijf groepen. Mannen die stiekeme relaties hebben, zich onttrekken aan voorbestemde huwelijken, kiezen voor een interetnische relatie of homoseksuele contacten hebben. Of groep vijf: mannen die weigeren eerwraak of eergerelateerd geweld toe te passen. De straf die hen wacht varieert van verstoting tot eerwraak (moord).
  • Rob Pietersen: Eergerelateerd geweld: Allochtone vrouw wil over eigen liefdesleven gaan (Trouw, 16 april 2007).  Jonge allochtone vrouwen willen in toenemende mate vrij zijn en zelf beschikken over hun leven. Maar soms emanciperen ze sneller dan hun omgeving en ligt het gevaar op de loer. Vrouwelijke slachtoffers van eergerelateerd geweld rest dikwijls geen andere weg dan een vlucht in de anonimiteit. De samenleving is daar echter nog niet op toegerust. 
 • genitale verminking:
  • Lodewijk Dros: Islam steunt én verwerpt besnijdenis (Trouw, 25 april 2007). Wat anderen niet lukte, deed Cecile Hendriks: ze bestudeerde besnijdenis van Egyptische vrouwen. Volgens Hendriks heeft het fenomeen dáár een islamitische inslag. De redding moet in Egypte niet van westerse druk, maar van de islamisten komen.
  • Dorien Pels: GGD denkt over controle op genitaliën (Trouw, 20 april 2007). GGD Nederland gaat onderzoeken of verplichte controle van geslachtsdelen van kinderen ook hier leidt tot minder besnijdenissen bij meisjes. Dit in reactie op de oproep van Khady Koita, VN-ambassadeur ter bestrijding van genitale verminking, die vindt dat Nederland strenger kan optreden tegen het besnijden van meisjes.
  • Dorien Pels: Besnijden kan echt niet meer (Trouw, 18 april 2007). Ouders die hun dochters nog steeds laten besnijden, moeten worden bestraft. Niemand kan zich meer verschuilen achter onwetendheid, zegt de Senegalese vrouwenactiviste Khady Koita. In Nederland, waar artsen zijn opgeroepen genitale verminking te melden, is het nog steeds wachten op het eerste proces tegen ouders die hun dochters besnijden. In Frankrijk zijn er al zo'n veertig geweest.
 • geschiedenis:
  • NSB vrouwen uit idealisme (Andere Tijden, 26 april 2007). Niet manlief, maar Mussert deed kameraadskes blozen. De meeste NSB-vrouwen werden toch lid omdat dat van manlief moest. Een hstorisch inzicht dat langzaam maar zeker aan revisie toe schijnt. Vrouwen, ofwel kameraadskes, zoals men ze in de beweging noemden, werden namelijk vooral uit idealisme lid.
 • geweld tegen vrouwen > huiselijk geweld:
  • Peter de Graaf: 'Na het schelden kwamen de klappen' (Volkskrant, 17 april 2007). Hij controleerde de portemonnee, de bonnetjes, waar ze was geweest. Daarna liep het verder uit de hand.
  • 'Effect op kinderen onderschat' (Volkskrant, 17 april 2007). In viervijfde van de geregistreerde gevallen van huiselijk geweld zijn mannen de plegers. ‘Daarvan heeft een groot aantal in zijn jeugd ook geweld meegemaakt. Ze waren getuige van geweld tussen ouders of zijn zelf mishandeld’, zegt Marieke Delfgaauw (GzE in Eindhoven). ‘Mannen willen laten zien dat ze macht hebben en slaan door. Daarnaast speelt natuurlijk mee dat ze in hun jeugd al geen voorbeeld hebben gehad van hoe je moet communiceren om problemen op te lossen.’
  • Dana Holzer: Huisverbod werkt boven verwachting (AD, 15 april 2007). De proef met een huisverbod voor daders van huiselijk geweld verloopt voorspoedig. Alle mannen die gevraagd zijn hun huis voor ten minste 10 dagen te verlaten, hebben met het huisverbod ingestemd. Bovendien zijn ze bereid mee te werken aan een hulpverleningstraject, zoals een agressietraining.
   • Vandaag start een landelijke campagne om slachtoffers, daders en omstanders op te roepen huiselijk geweld te melden via het nieuwe nummer 0900-126 2626. Naar schatting vinden er in ons land jaarlijks 500.000 incidenten van huiselijk geweld plaats. Ongeveer 100.000 kinderen zijn daar getuige van.
 • kerkgenootschappen:
  • Mediapastor bij afscheid: Wij vrouwen hebben verloren ( 15 april 2007). Joke Litjens van het KRO/RKK-Mediapastoraat keert niet meer terug op televisie. Litjens: 'Vrouwen mogen van de bisschoppen niet meer preken. De KRO besloot daarop dat het beter is om ermee op te houden, omdat de beperkte rol die ik de laatste tijd in de diensten speelde, niet meer in overeenstemming is met wat ik als pastor en theoloog kan. Wij hebben het als vrouwen dus eigenlijk verloren.' Ze voegt eraan toe dat ze achter het KRO-besluit staat.
 • kindermishandeling:
  • Harriët Salm: Cijfers kindermishandeling vallen nog hoger uit (Trouw, 25 april 2007). Ruim een derde van alle jongeren tussen de 12 en de 18 jaar meldt ooit mishandeld te zijn. Bij het Amsterdamse onderzoek meldt 8% ooit seksueel misbruikt te zijn, bij 4% gebeurde dat in 2005
  • Kindermishandeling ernstig onderschat (NRC-Handelsblad, 24 april 2007). Meer kinderen worden mishandeld, verwaarloosd en seksueel misbruikt dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit twee onderzoeken van de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit in Amsterdam. Naar schatting 47.000 kinderen worden seksueel misbruikt, 19.000 worden fysiek mishandeld.
 • lintjesregen Koninginnedag:
  • Vrouwen slepen meer lintjes binnen (Trouw, 28 april 2007). De jongste gedecoreerde is 36 jaar, de oudste 96. Ter gelegenheid van Koninginnedag kregen gisteren 3575 mensen een lintje, 78 meer dan vorig jaar. Het aantal vrouwen blijft stijgen: dit jaar met 106 naar 1178.
 • m/v:
 • ontwikkelingssamenwerking:
  • Gelijkheid in 2015? persbericht dd. 19 april van WO=MEN. Op uitnodiging van minister Bert Koenders een consultatie ronde plaats met NGO's en vrouwenorganisaties over het bereiken van gelijkheid tussen mannen en vrouwen in relatie met de Millennium Doelen. Centrale vraagstelling: We zijn halverwege 2015, wat is de balans en waar liggen uitdagingen? Vanuit de zaal werd breed benadrukt dat gendergelijkheid benaderd moet worden als integraal onderdeel van alle millenniumdoelen, en dat mainstreaming gepaard moet gaan met specifieke maatregelen om de positie van vrouwen te verbeteren.
 • politieke deelname:
  • Lokale SGP zet statuut traag om (ND, 26 april 2007). Het hoofdbestuur van de SGP gaat de lokale kiesverenigingen nog eens wijzen op de procedure rond het regelen van het lidmaatschap voor vrouwen. Slechts een klein aantal partijafdelingen heeft tot op heden gemeld dat de lokale statuten zijn gewijzigd. Niet duidelijk is hoeveel vrouwen zich hebben gemeld als lid. De voornaamste reden is dat in de administratie geen geslachtsaanduiding is opgenomen.
 • politieke besluitvorming > Finland:
  • Meerderheid vrouwen in Finse regering (VRTNieuws, 19 april 2007). De Finse presidente Tarja Halonen heeft vandaag een nieuwe vierpartijenregering aangesteld waarin de vrouwen in de meerderheid zijn:  twaalf vrouwen, onder wie vijf van de eigen Centrumpartij van premier Matti Vanhanen. De mannelijke regeringsleden kregen wel belangrijke portefeuilles als Financiën, Defensie en Buitenlandse Zaken.
 • prostitutie:
  • 'Prostitutie is nog altijd geen normale bedrijfstak' (NRC-Handelsblad, 25 april 2007). Illegale prostitutie is de afgelopen jaren gedaald. Dat blijkt uit een gisteren verschenen rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie. Het aantal prostituees dat omringd is door bijvoorbeeld pooiers, nam echter niet af.
  • Hélène Butijn: Seksbedrijven nog steeds geen gewone bedrijfstak (Trouw, 25 april 2007). Zo’n zestig procent van de prostituees in legale clubs betaalt nog steeds geen belasting. Ze blijven zwart werken, en nemen een slechtere rechtspositie op de koop toe. „Dwang en slechte omstandigheden komen voor in de prostitutie. Maar het is niet altijd zo slecht als sommigen willen doen geloven”, zegt senior-onderzoeker Helga Dekker.
  • Prostituee niet beter van legalisering (Staatscourant, 24 april 2007). De opheffing van het bordeelverbod heeft nauwelijks geleid tot betere arbeidsomstandigheden voor prostituees. De arbeidsverhoudingen in de prostitutiebedrijven zijn de afgelopen jaren vrijwel gelijk gebleven. 'In de huidige praktijk hebben prostituees nog steeds vooral plichten en geen rechten'. Het WODC kan niet aangeven op welke schaal gedwongen prostitutie voorkomt, of wat de ontwikkelingen daarin zijn. .. Het aantal illegale prostituees dat in Nederland werkt, toont een dalende lijn. Van minderjarige prositituees zou zelfs 'nauwelijks sprake' zijn.
 • religieuze symbolen:
  • Protestants-Christelijke school mag hoofddoek verbieden (Volkskrant, 24 april 2007). Vijf protestants-christelijke scholen in Epe en Vaassen mogen leerlingen en personeelsleden het dragen van een hoofddoekje of een keppeltje verbieden. De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft vastgesteld dat het kledingprotocol dat het bestuur van de scholen op de Veluwe heeft opgesteld, geen ontoelaatbaar onderscheid op grond van de godsdienst maakt. redactie: het Commissie-oordeel zelf is nog niet gepubliceerd.
 • religieuze symbolen > Iran:
  • Iraans 'lenteoffensief' tegen haarlokken (Nederlands Dagblad, 26 april 2007). De conservatieve Iraanse autoriteiten hebben er een vijand bij: de lente. Tijd dus voor een lenteoffensief; sinds afgelopen zondag treedt de politie streng op tegen overtredingen van de islamitische kledingvoorschriften.
 • seksualiteit > koran:
  • Rob Pietersen: Debat over seks en de Koran (Trouw, 26 april 2007). Allochtone scholieren discussiëren in de Haage Schilderswijk over seks en de islam. „Jongens vergeten dat Allah wel alles ziet.”
 • seksuele voorkeur > Polen:
  •  Brussel pikt kritiek Polen op homo niet (Nederlands Dagblad, 26 april 2007). De Europese Commissie zal Polen aanpakken als het wetten invoert die leiden tot discriminatie of stigmatisering van homoseksuelen. ,,De Europese Commissie zal alle instrumenten inzetten om de gelijke rechten van burgers in de Europese Unie te beschermen.''
 • sport > discriminatie en intimidatie:
  • Staatssecretaris gaat agressie in de sport aanpakken (Volkskrant, 24 april 2007). Staatssecretaris Jet Bussemaker (VWS) gaat agressie, discriminatie en bovenmatig alcoholgebruik in de sport aanpakken. Ze wil met sportbonden en verenigingen afspraken maken over een ‘zero-tolerancebeleid’ tegen onwenselijk gedrag op het sportveld. Discriminerende opmerkingen komen volgens het onderzoek ook veelvuldig voor. Van de sporters hoorde 14% de afgelopen drie jaar negatieve opmerkingen over homoseksualiteit, 20% ving negatieve geluiden op over andere culturen en religies en 17% werd geconfronteerd met vrouwonvriendelijke grappen.
   • Een gele kaart voor de sport. persbericht SCP, 23 april 2007. Hieruit: 14% van de sporters is de afgelopen drie jaar getuige geweest van negatieve opmerkingen of grappen over homoseksualiteit, 20% van (negatieve) opmerkingen over andere culturen/religies en 17% van vrouwonvriendelijke grappen. Onwenselijke praktijken doen zich vooral voor bij teamcontactsporten die beoefend worden door mannen.
 • Verenigde Naties:
  • The Global Gender Gap 2006. The Global Gender Gap Report 2006 includes an innovative new methodology including detailed profiles of each economy that provide insight into the economic, legal and social aspects of the gender gap. The Report measures the size of the gender gap in four critical areas of inequality between men and women:
   • 1. Economic participation and opportunity – outcomes on salaries, participation levels and access to high-skilled employment
   • 2. Educational attainment – outcomes on access to basic and higher level education
   • 3. Political empowerment – outcomes on representation in decision-making structures
   • 4. Health and survival – outcomes on life expectancy and sex ratio
    The Nordic countries, Sweden (1), Norway (2), Finland (3) and Iceland (4), top the latest Gender Gap Index. Germany (5), the Philippines (6), New Zealand (7), Denmark (8), the United Kingdom (9) and Ireland (10) complete the top 10 countries with the smallest 'gender gap'.
  • Hilkka Pietilä: The unfinished story of women and the United Nations. January 2007. Veertiende Development Dossier van het UN Non-Governmental Liaison Service NGLS.
 • zwangerschap > geslacht kind:


emancipatiebeleid: Visitatiecommissie Emancipatie

MIDDAGCONFERENTIE VISITATIECOMMISSIE EMANCIPATIE (VCE) - 16 APRIL 2007

Op maandagmiddag 16 april 2007 organiseerde de Visitatiecommissie Emancipatie (VCE) een conferentie ter afronding van haar visitaties in 2005-2006 (zie programma).

Organisatie, coördinatie en toekomst van emancipatiebeleid kwamen aan de orde in drie bijdragen:

 • VCE-lid Joyce Outshoorn, hoogleraar vrouwenstudies in Leiden, gaf een presentatie over haar rapport 'Instituties voor emancipatiebeleid: Nederland in een internationale context'. Haar conclusie: wat de institutionele kant van het emancipatiebeleid betreft, is Nederland internationaal gezien een negatieve uitzondering geworden.
 • VCE-voorzitter Tineke Lodders-Elfferich besteedde in haar toespraak veel aandacht aan de noodzaak, de coördinatie binnen de rijksoverheid te hervatten. Met voorbeelden: de misplaatste tevredenheid van de regering over het aandeel van vrouwen in adviescolleges, de voorbereiding van een kabinetsreactie op de zware kritiek van het VN-comité voor het VN-Vrouwenverdrag, de reductie van de vierjaarlijkse rapportage aan de Staten-Generaal over dit Verdrag tot een onderzoek over ... stereotype rolpatronen in het onderwijs.
 • Minister Plasterk van OCW reageerde in een toespraak (zie zijn speaking notes) op de VCE-eindrapportages en de toespraak van Tineke Lodders. Over de onheldere signalen m.b.t. zijn rol als coördinerend bewindspersoon emancipatiebeleid grapte hij dat op het ministerie een bordje hangt 'Is dit beleid ? Of is erover nagedacht ?' - en dat over dit onderwerp kennelijk nog niet voldoende was nagedacht. Voorts bevestigde hij, dat hij de VCE heeft gevraagd voor de zomer bij al zijn collega's in het kabinet langs te gaan om met hen te spreken over emancipatiebeleid en gender mainstreaming op hun departement.

Presentatie resultaten onderzoek 'Emancipatie in de toekomst; wensen en verwachtingen'

  hspace=0

  zoekt

  hspace=0

  Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


  SERVICEPAGINA

  Vrouwen in en uit het nieuws:


  AKTUEEL

  Agenda > Toegevoegd:

  • Discussie  Women are the most wasted resource in the world. Debat op donderdag 26 april 2007 in de Rode Hoed, met Naema Tahir, Heleen Mees, Thessa Sambou en Nick Isles. Organisatie: The Economist i.s.m. Huijskens & Istha . Aanvang: 20.00 uur. Toegang gratis. Plaats: Rode Hoed, Keizersgracht 102, 1015 CV , Amsterdam.
  • dinsdag 15 mei 2007: Balanceren en Jongleren. Voorjaarsbijeenkomst van E-Quality. Plaats: Sociëteit De Witte te Den Haag. Tijd: 14.00 - 18.30 uur (inloop vanaf 13.30 uur). Gemeentelijke en landelijke politici bespreken hoe bij concrete beleidsthema's in de gemeente aandacht kan worden besteed aan zowel gezinsbeleid als emancipatiedoelen. Ook presenteert E-Quality het essay 'Nederland werkt, en moeder ook', geschreven door prof. dr. Janneke Plantenga en drs. Lucy Kok.
  • dinsdag 15 mei 2007:  Seks, macht en geld. WO=MEN organiseert een debat tussen politici en experts uit het veld. Centraal staan de rechten van vrouwen wereldwijd. Met: Chantal Gi'llard (PvdA), Esmé Wiegman (Christen Unie), Ewoud Irrgang (SP), Fatma Koser Kaya (D66), Ineke van Gent (Groen Links) en Corien Jonker (CDA). Plaats: Studio Dudok, Hofweg 1D, Den Haag. Tijd: 19.30 uur.
  • zaterdag 19 mei 2007: Heksennacht Utrecht. Locatie: wordt nog bekend gemaakt. Tijd: v.a. 16.00 uur. Om 23.00 uur Fakkeloptocht Vrouwen eisen de straat terug! 
  • woensdag 23 t/m zondag 27 mei 2007: Vierde Transgenderfestival.  This festival edition offers about 20 film screenings and features two remarkable photo exhibitions of XXBoys by Kael T. Block (Paris) and Hijra's of Mumbai by Anita Khemka (New Delhi). Programma

  Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


  ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF 

  Begin november 2006 is de verzending van de nieuwsbrief gelijkebehandeling.nl en de nieuwsbrief emancipatienl hervat. Vul uw e-mailadres in om een of beide nieuwsbrieven te ontvangen.
    

  e-mailadres: 

    

  Selecteer uw interesses:

  Nieuwsbrief emancipatie.nl [*]:

  Nieuwsbrief gelijkebehandeling.nl:

  Perslijst stichting emancipatie online:

  Inschrijven      Uitschrijven

   

  [*] NB: De nieuwsbrief emancipatie.nl wordt ook toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.