woensdag 19 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 229
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  221-230
 >  229 
NIEUWSBRIEF 229

hspace=0

Nieuwsbrief 229 (19 maart t/m 1 april 2007)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.


NIEUWS
 • abortus:
  • Kabinet, luister naar gynaecologen: overtijdbehandeling hoort niet in abortuswet (GroenLinks, 27 maart 2007).  Gynaecologen zijn zeer kritisch over het plan van het kabinet om de overtijdbehandeling brengen onder de abortuswet te brengen: er bestaat geen enkele medische reden voor, de overtijdbehandeling (tot 16 dagen na het uitblijven van de menstruatie) wordt nu door vrouwen als minder belastend ervaren. Wie deze ingreep gelijk stelt aan een abortus spant het paard achter de wagen. Naïma Azough wil dat staatssecretaris Bussemaker in gaat op de kritiek van gynaecologen.
  • 'Overtijdbehandeling hoort niet in de abortuswet' (Trouw 23 maart 2007). Er is sinds 1984 niets veranderd wat een verandering van de abortuswet rechtvaardigt. Vrouwenarts Kleiverda geeft aan wat er tegen wijziging is. De argumenten waarmee de regering overtijdbehandeling onder de abortuswet wil brengen, deugen niet. Er is niets veranderd ten opzichte van 1984 toen de huidige wet tot stand kwam. Gunilla Kleiverda vertolkt met haar artikel de opvatting van de gynaecologenvereniging NVOG, bevestigt voorzitter Nijhuis.
 • abortus > Polen:
  • Ekke Overbeek: 'Ook verkrachte vrouw moet baren' (Trouw, 29 maart 2007). Liberalisering Poolse abortuswet is verder weg dan ooit. De Polen gingen gisteren de straat op. Zij demonstreerden voor én tegen aanscherping van de abortuswet. Die is zo restrictief, dat abortus alleen bij hoge uitzondering is toegestaan.
  • Mensenrechtenhof: Polen moet abortuswet verbeteren (Volkskrant, 20 maart 2007). Polen moet zijn abortuswet helderder maken. De huidige wet, die abortus alleen toestaat op medische gronden, maakt het artsen moeilijk te bepalen wanneer een vrouw een beroep kan doen op de wet, aldus het Europees Hof voor de Mensenrechten. Volgens Wanda Nowicka, voorzitster van de Poolse Federatie voor Vrouwen en Gezinsplanning, wordt jaarlijks aan duizenden vrouwen die er volgens de wet recht op hebben een abortus geweigerd.
  • Hof kritiseert Poolse abortuswet (Trouw, 21 maart 2007). Een Poolse vrouw krijgt een schadevergoeding omdat haar ten onrechte een abortus is geweigerd, zo oordeelde het Europese Hof voor de Mensenrechten gisteren. Het land heeft de elementaire mensenrechten van Tysiac overtreden door haar een abortus te weigeren.
 • arbeid:
  • Nederlander slechts matig tevreden over werk (Emea nieuws, 26 maart 2007). Conclusies uit de Nationale Carrièrecheck, RTL. Hieruit:
   • Assertieve mannen: Dat er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen bevestigen ook de uitslagen van de carrièretest. Zo tonen mannen zich een stuk assertiever dan vrouwen. Mannen zeggen meestal meteen waar het op staat terwijl vrouwen in verschillende situaties te verbijsterd zijn om te reageren. Hierdoor verdienen mannen maar liefst 17% meer salaris. Ook denken vrouwen, wanneer ze plotseling ontslagen worden, nooit meer een nieuwe baan te vinden. Mannen daarentegen, zien plotseling ontslag vaak als een groot avontuur.
 • arbeid > seksuele intimidatie:
  • Omgangsvormen politie (Rutgers Nisso Groep, 21 maart 2007). De politie boekt vooruitgang bij verbetering omgangsvormen. De manier waarop politiemensen op de werkvloer omgaan met elkaar is de afgelopen jaren duidelijk verbeterd, al komen seksuele intimidatie en pesten richting vrouwen gemiddeld nog altijd vaker voor dan in het bedrijfsleven. Dat is de uitkomst van een onderzoek van de Rutgers Nisso Groep naar de omgangsvormen, werkbeleving en diversiteit bij de politie.
  • Agentes intimideren collega's (NRC-Handelsblad, 21 maart 2007). Het aantal vrouwelijke politieagenten dat zich schuldig maakt aan seksuele intimidatie van collega’s is de afgelopen zes jaar gestegen. Dat blijkt uit onderzoek naar omgangsvormen en diversiteitsbeleid bij de Nederlandse politie.
 • arbeidsduur:
  • Rutger Claassen: Op naar de 30-urige werkweek. Het ideale evenwicht (Trouw, 31 maart 2007). Het zal een zekere cultuuromslag vergen, vergelijkbaar met de invoering van de vrije zaterdag in de jaren zestig. Maar met een werkweek van maximaal 30 uur voor mannen en vrouwen creëren we volgens filosoof Rutger Claassen de ideale omstandigheden om het eeuwige dilemma van kind of carrière nu eindelijk eens op te heffen.
  • Rutger Claassen: Kindertijdwerk. Pleidooi voor een dertigurige werkweek (Socialisme & Democratie, no. 1/2, 2007, gepubliceerd op www.rutgerclaassen.nl). In Nederland heeft het traditionele kostwinnersgezin plaatsgemaakt voor het anderhalfverdienersgezin. Hoe handig en verstandig is dat arrangement eigenlijk? Rutger Claassen constateert problemen op drie terreinen: de economische emancipatie van vrouwen, de bevolkingsaanwas en de combinatie van arbeid en zorg ‘in het spitsuur van het leven’. Hij breekt een lans voor een ander model: verlaging van de norm voor een volledige werkweek van veertig naar dertig uur, voor iedereen.
 • armoede > onder vrouwen:
  • Minstens 101.000 huishoudens hebben betalingsachterstand (SZW, 26 maart 2007). Tussen de 101.000 en 158.000 huishoudens hebben betalingsachterstanden. .. Zo hebben huishoudens met risicovolle schulden vaker meerdere kinderen en een vrouw als hoofdkostwinner. Ook zijn het vaker éénoudergezinnen. ..Zoals aangegeven in het Coalitieakkoord zal de staatssecretaris met de gemeenten spreken over het verruimen van de mogelijkheden voor een gericht armoedebeleid.
 • diversiteit:
  • Politie wint diversiteitsprijs (Parool, 16 maart 2007). Het politiekorps Amsterdam-Amstelland heeft de Diversiteitsprijs 2007 gewonnen. Volgens de jury neemt het Amsterdamse korps de beste maatregelen voor een prettige werkomgeving voor vrouwen, homoseksuelen en allochtonen.
  • Ter Horst: 'Diversiteit maakt politiekorpsen sterker (Regering.nl, 16 maart 2007). De doorstroom van allochtone en vrouwelijke politiemensen moet beter, vindt minister Ter Horst (BZK).  'Een uitsluitend witte en mannelijke politie in een gekleurde man-vrouw-samenleving werkt contraproductief.' Ter Horst noemde in haar toespraak ook een aantal cijfers: zo is 32% van de politie vrouw en 6,2% allochtoon. In leidinggevende functies is 13% vrouw en 3% allochtoon. 
 • demografie:
  • Minder vrouwen, minder kinderen (CBS webmagazine, 19 maart 2007). In 2006 zijn 185 duizend kinderen geboren, ruim 20 duizend minder dan in 2000. Oorzaak: het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd neemt af en zal de komende jaren nog verder dalen. Voorts:
   • het aantal kinderen per vrouw is vrij stabiel: gemiddeld 1,8 , nauwelijks minder dan de generatie vrouwen van na 1950 die door hun vruchtbare periode heen zijn.
   • één op de vijf vrouwen blijft kinderloos, vooral hoogopgeleide vrouwen.
 • echtscheiding:
  • Plan voor eenvoudiger echtscheidingsprocedure (Volkskrant, 28 maart 2007).  Echtparen zonder minderjarige kinderen die uit elkaar willen en het verder over alles eens zijn, moeten op een makkelijkere manier kunnen scheiden, aldus een voorstel waarover de ministers Ernst Hirsch Ballin (Justitie) en André Rouvoet (Jeugd en Gezin) het woensdag eens zijn geworden. De PvdA en onder meer oppositiepartij VVD wilden een alternatief voor de flitsscheiding en drongen aan op een andere vorm van een administratieve scheiding.
  • Tweede Kamer positief tegenover wetsvoorstel Bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding (Tweede Kamer, 21 maart 2007). Blijkens de bijdragen in de eerste termijn van het betreffende debat steunt een meerderheid van de Kamer het wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin (Justitie) en Rouvoet (Jeugd en Gezin) om ouders te verplichten bij een scheiding in een ouderschapsplan afspraken te maken over de invulling van hun ouderschap. In dit wetsvoorstel wordt verder de flitsscheiding afgeschaft.
  • Ruud van Heese: Flitsscheiding weg, verplicht ouderschapsplan (Trouw, 20 maart 2007). De Tweede Kamer praat deze week over een nieuwe echtscheidingsregeling. De flitsscheiding verdwijnt. En mensen met minderjarige kinderen moeten een ouderschapsplan opstellen.
 • emancipatiebeleid:
  • Introductie emancipatie (OCW, eind maart 2007). Nieuwe tekst op de site van OCW inzake emancipatie. Hieruit:
   • Het Nederlandse emancipatiebeleid gaat er vanuit dat een voortdurende inzet nodig is om emancipatie te bevorderen.
   • Uitgangspunt is dat meer vrouwen meer uren gaan werken en hun talenten en kwaliteiten optimaal benutten.
   • Concrete doelen zijn:
    • Economische zelfstandigheid
    • Veiligheid, door geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan
    • Maatschappelijke participatie, om sociale uitsluiting van vrouwen in kwetsbare posities te voorkomen
    • Een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in besluitvormende posities
    • Mensen ondersteunen om werk en zorgtaken makkelijker te kunnen combineren (dagindeling)
   • Het ministerie van OCW coördineert het Nederlandse emancipatiebeleid. OCW bevordert het emancipatiebeleid dat verschillende ministeries ontwikkelen en uitvoeren. Daarbij onderhoudt OCW contacten met alle ministeries, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Ook geeft het ministerie impulsen aan het beleid en wisselt kennis uit.
  • Marjan Bleeker: Vrouwen wachten honderd dagen (Planet Internet, column, 23 maart 2007). Concrete plannen voor de emancipatie? Nog even wachten, vindt het ministerie. “Tja, de honderd dagen zijn nog niet voorbij hè”, zegt de woordvoerder van minister Ronald Plasterk, die verantwoordelijk is voor emancipatie. Alsof het logisch is dat een minister nog niet met plannen komt in de eerste drie maanden dat ie op zijn plek zit. Ik had Plasterks woordvoerder gebeld omdat ik hoopte dat ze me wat meer kon vertellen over de emancipatieplannen van de minister. Tot dusver ben ik namelijk niet onder de indruk.''  
  • Verschillen in beloning voor werk en in deelname aan bestuursfuncties tussen mannen en vrouwen Vragen van TK-lid Jonker aan minister Plasterk (Emancipatie). Hieruit: Kunt u de termijn aangeven, bijvoorbeeld drie maanden, waarop u denkt uw plannen gereed te hebben en u hierover met de Kamer in debat kunt gaan? Zo niet, kunt u toezeggen op welke termijn dit wel zou kunnen?
 • gelijke behandeling > Verenigde Staten:
  • Women's Leaders put ERA back on the agenda (Women's e-news, 29th March 2007). After a weekend meeting in Washington of key figures in the women's rights movement, federal lawmakers reintroduced the long-dormant Equal Rights Amendment. Supporters of the ERA say its time has finally come.
 • gelijke beloning > België:
  • 50 jaar EU en nog geen loongelijkheid vrouwen en mannen (Femistyle, 27 maart 2007). >Artikel 119 ‘Gelijk loon voor gelijk werk’ van het Verdrag van Rome blijft na 50 jaar nog steeds dode letter. De Vrouwenraad geeft de beleidsmakers alvast wat huiswerk mee via haar aanbevelingen.
  • Belgische loonkloof kleiner dan in andere EU-landen (Trendsbe. 27 maart 2007). De loonkloof tussen voltijds werkende mannen en vrouwen bedraagt gemiddeld 15%. Bij mannen en vrouwen die deeltijds werken neemt de loonkloof zelfs nog toe. Dat blijkt uit een rapport van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid.
  • Instituut voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen: De loonkloof tussen vrouwen en mannen in Belgie 2007 (28 maart 2007)
   • De loonkloof tussen vrouwen en mannen in Belgie. Rapport 2007. (pfd) Hieruit: 
    • Tussen 1999 en 2004 kan er een licht dalende trend worden waargenomen in de loonkloof bij voltijdse werknemers, al is die niet erg uitgesproken. Bovendien is er een stijging van het aandeel deeltijdse werknemers. Bij deeltijdwerkers neemt de loonkloof toe.
    • De totale loonkloof, berekend op basis van de verdeling van de loonkosten, bedraagt voor 2004 3,267 miljard EUR. Dat wil zeggen dat alle vrouwelijke werknemers samen 3,267 miljard EUR te weinig verdienden om gelijk verloond te worden per gepresteerde werkdag. Als er niet gecorrigeerd wordt voor de ongelijke verdeling van deeltijds werk, verdienden vrouwen 5,816 miljard te weinig.
    • Vrouwen situeren zich procentueel gezien vaker in de lagere looncategorieën. 10,3% van de voltijds werkende vrouwen in de industrie en diensten verdient maandelijks minder dan 1.500 EUR bruto.
 • geweld tegen vrouwen > slachtoffers:
 • geweld tegen vrouwen > religie > Duitsland: 
  • Sander van Walsum: 'Tuchtigen mag van Koran' (Volkskrant, 23 maart 2007). Een kantonrechter in Frankfurt heeft onder verwijzing naar de Koran geweigerd het huwelijk van een Marokkaans echtpaar versneld te ontbinden. De mishandeling waarvan de vrouw het slachtoffer is, rechtvaardigt volgens de (vrouwelijke) rechter geen echtscheiding, omdat het in de ‘cultuurkring’ van de betrokkenen ‘niet ongebruikelijk is dat de man tegenover de vrouw het recht op tuchtiging uitoefent’. ‘Het vonnis is een vernietigend signaal voor islamitische vrouwen’, oordeelt Bondsdaglid Kristina Köhler (CDU). Het is ‘onverdraaglijk en weerzinwekkend’ dat een Duitse rechter zich door niet-westerse rechtsopvattingen laat leiden. De rechter heeft de zaak inmiddels aan een ander moeten overdragen.
 • glazen muur:
  • Nieuwsbrief De Glazen Muur, 16 maart 2007. Dit is de eerste Nieuwsbrief van de Glazen Muur. Het project De Glazen Muur wil de talenten van meisjes en vrouwen beter benutten. Op dit moment zijn er in verschillende delen van het land pilots gaande waarin meisjes en vrouwen (scholieren, werkneemster, herintreedsters), kennis kunnen maken met opleidingen en banen in ‘mannelijke’ sectoren.
 • glazen plafond:
  • 'Meer vrouwen aan de top, meer mannen voor de klas' (BredeSchool, 30 maart 2007).  Het is positief en uitdagend dat Sharon Dijksma van het primair onderwijs hét paradepaardje van het onderwijs wil maken. Maar dan is twintig miljard euro extra echt te weinig, concludeert de Besturenraad na een gesprek met de staatssecretaris. Om het dreigende lerarentekort op te lossen heeft de Besturenraad (christelijk onderwijs)gesuggereerd: meer vrouwen aan de top en meer mannen voor de klas.
  • Weinig groei aantal vrouwen in top ABN-AMRO (Telegraaf, 30 maart 2007). ABN Amro heeft nog steeds weinig vrouwen in leidinggevende posities: het schommelt de afgelopen drie jaar rond 18%. Het totaal aantal vrouwen bij het bankconcern was vorig jaar 52%.
  • Derk Walters: Een professor is niet per se hoogleraar (NRC-Handelsblad, 24 maart 2007). Steeds meer Nederlandse universiteiten voeren het Amerikaanse systeem van ‘tenure track’ in. Goede onderzoekers worden sneller hoogleraar. [...] In de Verenigde Staten, waaraan het systeem is ontleend, wordt geconstateerd dat de tenure track niet altijd gunstig is voor vrouwen. Doordat vrouwen vaak aan het traject beginnen op een leeftijd waarop ze doorgaans ook kinderen zouden willen krijgen, zouden ze meer moeite hebben dan mannen om zich staande te houden in het systeem. Daarbij speelt een rol dat in het systeem het motto ‘up or out’ geldt: wie niet voldoende progressie boekt, kan vertrekken.
  • Vrouwen zijn niet noodzakelijk betere bazen (MKBnet, 16 maart 2007). Vrouwen zijn niet noodzakelijk betere leiders dan mannen. Er zijn meer mythes die rondom carrièrevrouwen bestaan die bij nadere bestudering niet juist blijken te zijn. Rudi Plettinx, directeur van het Center for Creative Leadership, concludeert uit onderzoek naar verschillen in leiderschapsstijl tussen 30.000 mannelijke en vrouwelijke leidinggevenden dat vrouwen over net zulke goede leiderschapskwaliteiten beschikken als mannen, maar niet over meer kwaliteiten.
 • homohuwelijk > weigerambtenaren:
  • Homo's tegen weigerambtenaren (AD, 29 maart 2007). Homo's houden zondag bij het homomonument in Amsterdam een protest tegen ambtenaren die weigeren homohuwelijken af te sluiten. Zondag is het precies zes jaar geleden dat het huwelijk werd opengesteld voor paren van gelijk geslacht. Tijdens de 'Ja, ik wil'-actie presenteert de homobelangenorganisatie de definitieve resultaten van een landelijke inventarisatie van weigerambtenaren.
  • Gerard Beverdam: Homo mag niet tegen 'nee' aanlopen (ND, 24 maart 2007). De Commissie Gelijke Behandeling wordt strenger waar het gaat om trouwambtenaren met gewetensbezwaren tegen het homohuwelijk. ,,De acceptatie van homoseksualiteit is een duidelijke maatschappelijke ontwikkeling. Daar moet je je op een gegeven moment naar voegen'', zegt voorzitter Castermans.
  • Bezwaarde ambtenaar kan blijven (ND, 17 maart 2007). De huidige Nederlandse wetgeving stelt de positie van ambtenaren met bezwaren tegen homohuwelijken veilig. Als er genoeg ambtenaren zijn, mag een gemeente een trouwambtenaar niet weigeren of ontslaan vanwege gewetensbezwaren, aldus Ben Vermeulen, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam, die een proefschrift schreef over de vrijheid van geweten. ,,Het is nu al de lijn van de Commissie Gelijke Behandeling om gewetensbezwaren tegen het sluiten van een homohuwelijk te honoreren. Om die reden mag een gemeente een ambtenaar niet ontslaan of een sollicitant afwijzen.''
 • Japan > 'troostmeisjes':
  • Excuses Abe voor ontkennen van 'seksslaven' (NRC-Handelsblad, 26 maart 2007). Geconfronteerd met zware buitenlandse kritiek heeft de Japanse premier Shinzo Abe vandaag zijn excuses gemaakt voor zijn recente ontkenning van de ‘troostmeisjes’.
   • Renate van der Zee: 'Altijd weer die klop op de deur' (NRC-Handelsblad, 24 maart 2007). Het verhaal van Betsy Nuhoff (85) over haar tijd als troostmeisje op Semarang.
   • Dick Stegewerns: Voor troostmeisjes is geen tijd meer (NRC-Handelsblad, 23 maart 2007). De dubbelzinnige uitspraken van de Japanse regering over de kwestie van de ‘troostmeisjes’ hebben grote beroering gewekt. Alleen niet in Japan zelf. Daar wordt gezwegen.
 • mobiliteit:
  • Opmars rijbewijsbezit voor vrouwen en ouderen (CBS webmagazine, 27 maart 2007). In 2005 was zo’n 46% van de totaal 10 miloen rijbewijsbezitters is vrouw, tegen 41% in 1985. De toename ligt vooral onder 45-64-jarige vrouwen. Onder de 65-plussers: 81% van de mannen en 40% van de vrouwen heeft een rijbewijs, tegen resp. 53% van de mannen en 13% van de vrouwen in 1985.
 • onderwijs > seksuele intimidatie > Nigeria:
  • Seks in ruil voor hoog schoolcijfer in Nigeria (ND, 19 maart 2007). Veel Nigeriaanse leraren vinden het normaal dat zij seksuele diensten krijgen voor het geven van een goed cijfer. Voor meisjes is het een drempel om hun studie te voltooien.
 • openbaar bestuur:
 • religieuze symbolen > Pakistan:
  • Boerkastudentes 'reinigen' Pakistan (Trouw, 30 maart 2007). Radicale studentes in Pakistan hebben een berouwvolle bordeelhoudster vrijgelaten. Critici zijn bang dat Pakistan een Talibanstaat wordt.
 • seksuele voorkeur > Groot-Brittannië:
  • Hogerhuis steunt omstreden homowet (ND, 23 maart 2007). Op 30 april wordt in Groot-Brittannië een wet van kracht die het bedrijven en instellingen verbiedt, onderscheid te maken tussen homoseksuele relaties en het huwelijk van een man en een vrouw. Het Hogerhuis heeft woensdagavond ingestemd met de wet, de Equality Act.
 • seksuele voorkeur > Polen:
  • Open brief hekelt Poolse homofobie (ND, 20 maart 2007). De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch waarschuwt in een open brief aan de Poolse premier Jaroslaw Kaczynski dat een nieuwe wet, die 'homo-propaganda'  op scholen moet verbieden, aanzet tot discriminatie.
 • sport > (vrouwen)voetbal:
  • Mirjam Streefkerk: Eindelijk komt er een eredivisie vrouwenvoetbal (Volkskrant, 21 maart 2007). ‘Hier droom ik al 25 jaar van.’ Vera Pauw, bondscoach van het Nederlands voetbalelftal, is blij met de eredivisie voor vrouwen die na de zomer van start gaat. ‘De kwaliteit van het vrouwenvoetbal zal verbeteren, zodat Nederland niet achterblijft bij de rest van Europa. En we hopen dat hierdoor ook veel meer vrouwen en meisjes lid zullen worden van een voetbalvereniging.’
 • steniging >Soedan:
  • Sybilla Klaus: Twee vrouwen veroordeeld tot steniging (Trouw, 23 maart 2007). Twee vrouwen in Soedan zijn veroordeeld tot de dood door steniging vanwege overspel. Een tolk Arabisch was bij het proces niet aanwezig. Organisatie Soat (Sudan Organisation Against Torture) bracht het nieuws onlangs naar buiten, maar heeft zelf ook grote moeite om met de advocaten van de vrouwen in contact te komen, zegt woordvoerder Faisal el Bagir vanuit Khartoem.
 • wetenschap:
  • 'Zonder vrouwen lijdt de wetenschap' (ND, 24 maart 2007). Onderbenutting van vrouwelijke wetenschappers kan de kwaliteit van de universiteit ondermijnen. Dat zei dr.ir. Marion de Jong in de oratie waarmee zij gisteren het ambt van bijzonder hoogleraar nucleaire biologie aan de Erasmus Universiteit aanvaardde.
 • ziektekostenverzekering:
  • Advies: rollator voortaan zelf betalen (Volkskrant, 27 maart 2007). Hieruit: Advies COTG: . Ook penisinjecties om erectiestoornissen te verhelpen, dienen dan voor eigen rekening te komen. Volgens het CVZ is een erectiestoornis ‘een aandoening met een lage ziektelast’ en zijn de kosten per persoon laag. Daarentegen zou de behandeling tegen ongewenst urineverlies (via bekkenfysiotherapie) wel vergoed moeten worden.


NIEUWSARCHIEF (berichten van vóór 19 maart 2007)
 • beeldvorming > Spanje:
  • hspace=0  Madrid introduceert 'vrouwelijke' stoplichten (De Volkskrant, 7 maart 2007). De Spaanse stad Madrid is begonnen met een vrouwvriendelijk plan waarbij stoplichten met vrouwelijke poppetjes niet mogen ontbreken. De helft van de stoplichten wordt vervangen door nieuwe lichten met lichtgevende vrouwtjes, inclusief rok en paardenstaart. De meningen onder de inwoners van Madrid zijn verdeeld.
 • Europese Unie > arbeid > gelijke rechten:
 • geweld tegen vrouwen:
  • Sheila Kamerman en Claudia Kammer: 'Huiselijk geweld is nooit normaal' (NRC-next, 22 februari 2007). Huiselijk geweld komt in alle lagen van de bevolking voor, en vaker dan gedacht. Op een Europees seminar bespraken deskundigen wat er tegen te doen is. „Vrouwen schamen zich.”
 • participatie/ondervertegenwoordiging:
  • Nog te weinig allochtonen in raden(Trouw, 21 februari 2007). Allochtonen en vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in adviescolleges. Dat schrijft demissionair minister voor Integratie Rita Verdonk (VVD) woensdag aan de Tweede Kamer. Zij baseert zich op een rapport over de vertegenwoordiging van vrouwen en allochtonen in adviescolleges als de Raad voor de Zorg, de Raad voor Cultuur en de Energieraad.
 • rechten van vrouwen > Kirgistan:
  • hspace=0  Vrouwenontvoering doodnormaal in Kirgizstan (De Volkskrant, 9 maart 2007). In Kirgizstan worden nog steeds dagelijks vrouwen ontvoerd om uitgehuwd te worden aan een man die zij niet kennen. In dit land is het een algemeen geaccepteerd fenomeen, waardoor de vrouwen niets anders kunnen doen dan zich overgeven aan hun lot.
 • religie:
  • Emiel Hakkenes: De dilemma's van de christen-zakenvrouw (Trouw, 10 maart 2007). Christenzakenvrouwen hoorden in Barneveld hoe geld en principes kunnen botsen. Maar dat je soms kunt vertellen over je geloof. „Hoe het écht zit.” De vrouwen leren dat wat economisch aantrekkelijk is, strijdig kan zijn met je principes – zoals al te bevallige modellen.
  • Henrieke Korten: Interview | Synode voor vrouwen wil mannen (Trouw, 9 maart maart 2007). De Oecumenische Vrouwensynode bestaat twintig jaar. Het belang blijft, want vrouwen dringen nauwelijks door tot de top van de kerken. Volgens Hogebrink zijn vrouwen en mannen in de kerken gaan nadenken over machtsposities in kerk en maatschappij. Maar dat heeft nog niet tot een keer ten goede geleid.

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


ONZE ANDERE SITES

emancipatie.startpagina.nl:

 • glazenmuur.nl - zie hierboven
 • lesbo-encyclopedie.nl - Nederlands eerst en enige Lesbo-Encyclopedie is in de maak! Het wordt hét boek over de lesbische cultuur en geschiedenis in Nederland. De Lesbo-Encyclopedie zal worden uitgegeven door Ambo|Anthos en is een initiatief van Mirjam Hemker en Linda Huijsmans. Maar we kunnen het niet alleen. Om een mooi en zo volledig mogelijk naslagwerk te maken hebben we jouw hulp nodig!

Onze andere sites > vrouwenverdrag.nl:


SERVICEPAGINA

Tijdschriftenrek:

Opzij, april 2007 verschenen

 • Het aprilnummer van Opzij is verschenen. Klik hier voor een overzicht van de inhoud.

Inmiddels online op opzij.nl:


AKTUEEL

Agenda > Toegevoegd:

maandag 2 april 2007: Presentatie ‘Zwartboek – de positie van vrouwen wereldwijd’ (Amsterdam, Pakhuis De Zwijger, 20.00 - 21.30 uur). Uitgeverij Artemis & Co presenteert de Nederlandse versie van ‘Zwartboek – de positie van vrouwen wereldwijd’. In vijftig bijdragen worden in dit boek de vijf fundamentele rechten van de mens - veiligheid, integriteit, vrijheid, respect en gelijkheid – getoetst aan die van vrouwen. Een aantal Nederlandse auteurs, waaronder Femke van Zeijl, Hedy d’Ancona, Liddie Austin, Hanneke Kamphuis en Karina Schaapman vertelt waarom en hoe zij vorm geven aan internationale solidariteit; Lenneke Hoedemaker modereert de avond, die wordt georganiseerd door WomenInc.
Een accuraat en veelomvattend naslagwerk over de positie van vrouwen
Zwartboek is een aangrijpend boek over de wanhopige en vernederende situatie waarin vrouwen zich vaak bevinden. Met indrukwekkende voorbeelden van dat lijden uit alle delen van de wereld, waarbij je echter niet door apathie maar door strijdlust bevangen wordt.’  Hedy d’Ancona
'Om de zaak van gelijkheid te bevoreren moeten we in de eerste plaats nagaan hoeveel ongelijkheid er is, zichtbaar maken wat daarvan de oorzaken en gevolgen zijn en begrijpen hoe diep deze zijn geworteld en wat dat impliceert (...) daar is is Zwartboek geslaagd. En daarom zou iedereen - vrouwen én mannen- het moeten lezen.' - vijf sterren in Opzij

Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF 

Vul uw e-mailadres in voor een abonnement op onze nieuwsbrieven :
  

e-mailadres: 

  

Selecteer uw interesses:

Nieuwsbrief emancipatie.nl [*]:

Nieuwsbrief gelijkebehandeling.nl:

Perslijst stichting emancipatie online:

Inschrijven      Uitschrijven

 

[*] NB: De nieuwsbrief emancipatie.nl wordt ook toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.