donderdag 20 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 227
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  221-230
 >  227 
NIEUWSBRIEF 227 (5 t/m 11 MAART 2007)

hspace=0

Nieuwsbrief 227 (5 t/m 11 maart 2007
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.


NIEUWS
 • abortus > of afstand doen?
  • Het vragen van bedenktijd bij abortus is niet hetzelfde als nodeloze bedilzucht (Trouw, 5 maart 2007, hoofdredactioneel commentaar). Vrouwen beslissen in Nederland zelf of ze een abortus ondergaan, en dat moet vooral zo blijven. Dat betekent echter niet dat mensen die de praktijk rond zwangerschapsafbreking ter discussie stellen, direct de mond gesnoerd dient te worden met termen als ’bedilzucht’: de kwalificatie waarmee onder andere VVD-leider Rutte het nieuwe kabinet begroette. Wel geeft het kabinet er blijk van abortus niet te beschouwen als een standaardingreep, en terecht.
  • Een kind afstaan tekent je een leven lang (Trouw, 5 maart 2007). Afstand doen van een pasgeboren kind blijft voor het leven traumatisch, zo zeggen vrouwen die het overkwam. Het nieuwe kabinet heeft op aandringen van de ChristenUnie besloten om ongewenst zwangere vrouwen meer informatie te geven over ’alternatieven voor abortus’. Afstand doen ter adoptie is zo’n alternatief. Verschillende afstandsmoeders doen vandaag hun verhaal in deze krant.
   • Iris Pronk : Maakmoeder (Trouw, 5 maart 2007). 'Na de geboorte snel door de zijdeur weggereden.' Interviews met afstandsmoeders.
 • arbeid:
  • Vrouwen willen tijd voor gezin, mannen een lease-auto (Intermediair, 8 maart 2007). Mannen kiezen vaker voor materialistische secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals bonussen en lease auto’s; vrouwen voor flexibiliteit. Bedrijven spelen hierop in door werkende moeders te ondersteunen met flexibele werktijden. Zo blijkt uit onderzoek van Robert Half Finance and Accounting. Verder: Internationaal gezien wordt gemiddeld 6 maanden (29 procent) zwangerschapsverlof opgenomen. Nederlandse vrouwen (51 procent) nemen slechts 3 maanden op.
  • Vrouwendag: kinderopvang en reorganisatie passiekillers op het werk (ABVAKABO, 7 maart 2007). Stress rond de kinderopvang en voortdurende reorganisaties zijn belangrijke passiekillers in het werk. Ruimte en vrijheid (65,4%) om het werk zelf vorm te geven, waardering en aandacht en voldoende uitdaging scoren het hoogst als passiemakers. Dat blijkt een een internet-enquète van ABVAKAVO FNV onder vrouwelijke leden en niet-leden naar aanleiding van vrouwendag.

FNV Vrouwen E-Magazine Special, 7 maart 2007

 • Topbanen en een betere beloning voor vrouwen (FNV, 7 maart 2007). Het nieuwe kabinet belooft in het regeerakkoord werkgevers aan te spreken op hun inspanningen om meer vrouwen in topposities te brengen. Daar is de FNV blij mee.
 • Langer ouderschapsverlof (FNV, 7 maart 2007). Het nieuwe kabinet heeft in het regeerakkoord afspraken gemaakt over het ouderschapsverlof. De regering wil het ouderschapsverlof verlengen van 13 naar 26 weken per ouder.
 • Meer geld voor de kinderopvang (FNV, 7 maart 2007). De nieuwe regering heeft meer geld uitgetrokken voor de kinderopvang. En wel 175 miljoen euro in 2008.
 • 'Mevrouw de commissaris': een tipje van de sluier (FNV, 7 maart 2007). De belangstelling voor 'Mevrouw de Commissaris', de bijeenkomst over topvrouwen en ondernemingsraden, is overweldigend. Er zijn zoveel aanmeldingen voor het congres aanstaande vrijdag dat er tientallen vrouwen op een wachtlijst staan.

  • GroenLinks wil twee weken betaald vaderverlof (GroenLinks.nl, 6 maart 2007). Jonge vaders moeten direct na de bevalling recht krijgen op twee weken betaald vaderverlof. Dat staat in een initiatiefwet die Ineke van Gent vandaag presenteert. Nu nog hebben jonge vaders recht op niet meer dan twee dagen: deze gaan al op aan de bevalling zelf en de gang naar het gemeentehuis. GroenLinks vindt het belangrijk dat vaders de tijd krijgen om zich te hechten aan hun baby. Bovendien is er direct na de bevalling genoeg te doen in huis.
 • beeldvorming:
  • Uitbreiding classificatie Kijkwijzer (NICAM, 1 maart 2007). Het NICAM, de organisatie achter Kijkwijzer, introduceert per 1 maart een nieuwe versie van het classificatiesysteem. In de nieuwe versie wordt het bestaande criterium ‘discriminatie’ uitgebreid, waardoor nu ook rekening wordt gehouden met vrouwonvriendelijke elementen in audiovisueel aanbod. 
 • eerwraak:
  • Landelijk expertisecentrum eerwraak(Parool, 6 maart 2007). Er komt een landelijk expertisecentrum op het gebied van eerwraak, zo kondigde minister Hirsch Ballin (Justitie) donderdag aangekondigd in een overleg met de Tweede Kamer. Het is de bedoeling het speciale eerwraakteam van de regionale politie Haaglanden, de unit MEP, uit te bouwen naar zo'n landelijk centrum.
 • emancipatiebeleid:
  • Hilda Bouma: Kabinet scoort nu al goed bij vrouwen (Het Financieele Dagblad, 7 maart 2007). Een mooi moment om te kijken of het huidige kabinet werk maakt van de emancipatie van vrouwen.
  • Lize Alink: Nederland laks tegen vrouwendiscriminatie (Binnenlands Bestuur, 5 maart 2007). De emancipatie is op sterven na dood in Nederland, aldus de VN. Gelukkig staat minister Plasterk te popelen om aan de slag te gaan. En laat hij dan meteen even de media aanpakken. Er valt in ons land op dit terrein wel degelijk nog veel werk te verzetten, zo blijkt ook uit de aanbevelingen van het toezichthoudend Comité van de VN. Nederland leeft het Vrouwenverdrag van de VN onvoldoende na en doet te weinig tegen vrouwendiscriminatie, is de harde conclusie.
  • Regeringsverklaring biedt goede kansen voor emancipatie (E-Quality, maart 2007). E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit, ziet in de regeringsverklaring veel mogelijkheden voor emancipatiebeleid.E-Quality wijst erop dat deze doelstellingen niet verwezenlijkt kunnen worden door specifiek emancipatiebeleid alleen. Veel ‘algemeen’ beleid heeft effecten op de participatiemogelijkheden van vrouwen. E-Quality verwacht daarom veel van de emancipatienota die in het regeerakkoord is aangekondigd.
 • emancipatieproces:
  • Vrouwenemancipatie: de stand van zaken (Het Parool, 8 maart 2007). Stagneert de emancipatie of valt dat wel mee? Nu het beter gaat met de economie, stijgt het aantal vrouwen met een baan snel. Maar in welke branches werken die vrouwen en bereiken ze daar ook de top?
  • Nederlanders positief over gelijkheid man en vrouw (Het Parool, 8 maart 2007). Nederlanders zijn positief over de gelijkheid tussen de seksen. Een grote meerderheid is van mening dat mannen en vrouwen in Nederland gelijke rechten hebben, hoewel vrouwen hier iets kritischer over zijn dan mannen: 82 procent tegen 87 procent.
  • Positie vrouwen in Nederland kan beter (Het Parool, 8 maart 2007). Ook in Nederland valt nog veel te verbeteren aan de leefsituatie van vrouwen. Dat vindt Carien Evenhuis, medewerkster van de website vrouwendag.nl. In heel het land vinden donderdag activiteiten plaats in het kader van de Internationale Vrouwendag.
  • Claudia Kammer: Je eigen leven inrichten is óók emancipatie. Hoogleraar Jan Latten over de arbeidsdeelname van vrouwen (NRC-Handelsblad, 5 maart 2007). Het gaat veel beter met de emancipatie dan blijkt uit de Emancipatiemonitor, zegt hoogleraar Jan Latten. Vijf dagen werken moet volgens hem niet de meetlat zijn voor de emancipatie.
  • Jan Latten en Wieteke van Dijk: Emancipatie ongemerkt op stoom. Nuancering conclusies Emancipatiemonitor (Demos, februari 2007). Volgens de laatste Emancipatiemonitor stagneert de emancipatie. Streefdoelen voor 2010 zouden moeilijk haalbaar zijn. De auteurs plaatsen kanttekeningen bij al te grote somberheid. In de oplevende conjunctuur stijgt het aantal vrouwen met een baan verrassend snel. Jonge generaties vrouwen verwerven voor het eerst in de geschiedenis meer kenniskapitaal dan mannen en jonge vaders geven moeders meer ruimte voor een baan.Vraag is bovendien of de formele streefdoelen niet een te eenzijdig beeld geven.
 • Europese Unie:
  • GroenLinks pleit voor Europese top internationale vrouwenrechten (GL, 8 maart 2007). GroenLinks pleit samen met de groene Europese fractie voor een Europese top over internationale vrouwenrechten. Vrouwenrechten staan in veel landen in de wereld voortdurend onder druk. Nederland en de Europese Unie moeten zich harder inspannen om vrouwen sociaal-economisch, politiek en seksueel zelfstandig te laten worden.
  • European Women's Lobby calls for care policy supporting equality of men and women (EWL, 8 March, 2007). The gaps between men and women need to be closed and women's life experiences need to be integrated if is to deliver its promises in terms of equality and human rights. On International Women's Day 2007, EWL will cloture its Care Campaign focusing on the provision of affordable, accessible and high quality care services for all dependants, available to all women and men whatever their financial situation. '
  • Godelieve van Heteren voorzitter Europese Vrouwenlobby in Nederland (Persbericht European Women's Lobby, 8 maart 2007).Godelieve van Heteren - voormalig PvdA Tweede Kamerlid - wordt de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Coördinatie van de Europese Vrouwenlobby (NCEWL).
 • glazen muur:
  • Vrouwen keren politie sneller de rug toe (NOS Journaal, 8 maart 2007). Vrouwen zijn nog altijd ruim ondervertegenwoordigd bij de Nederlandse politie. Van de agenten die uitvoerend werk doen is 20 procent vrouw en 80 procent man. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de politie.
  • Arbeidsmarkt | Bedrijven willen liever geen vrouwen (Trouw, 6 maart 2007). Bedrijven in typisch mannelijke sectoren als de bouw, ict en metaal hebben weinig oog voor vrouwen. Ondanks tekorten aan personeel onderneemt het merendeel nauwelijks iets om vrouwen te werven en te houden, zo blijkt uit het project De Glazen Muur. Deze uitkomst heeft projectleider Els Veenis niet verbaasd. 'Het toont aan dat er nog veel moet gebeuren.”
 • glazen plafond: 
  • Ondernemers zitten niet te wachten op meer vrouwen aan de top (De Volkskrant, 8 maart 2007). Nederlandse ondernemers zitten niet te wachten op meer vrouwen aan de top. Dat blijkt donderdag, op Internationale Vrouwendag, uit onderzoek van BNR Nieuwsradio en Intomart GfK. Slechts 16 procent van de ondernemers zegt meer vrouwelijke managers in zijn (of haar) bedrijf te willen. Een derde geeft expliciet aan niet meer vrouwen aan de top te willen, en ruim 40 procent maakt het niet uit of mannen of vrouwen op managementposities zitten.
  • Aukje van Roessel: Glazen plafond bij overheid - Naming and shaming helpt (Intermediair, 7 maart 2007). Er waren de laatste tijd alarmerende berichten van het emancipatiefront. Hoe staat het met de vrouwen aan de top bij de rijksoverheid?
  • Universiteit blijft mannenbolwerk (ScienceGuide, 6 maart 2007). Het wil niet echt lukken aan de universiteiten met de emancipatie aan de top. Het aantal vrouwelijke leden van Colleges van Bestuur is gedaald. Het aantal strategische posities is stabiel op 261. Het aantal vrouwen in die functies kroop in 5 jaar omhoog van 10 naar naar 17, oftewel 6,5 %.
 • India:
  • Elma Drayer: Met klachten dienen wij ons te vervoegen bij de Schepper. En niet bij de schoonheidsindustrie (Trouw, 8 maart 2007). In India worden jaarlijks honderdduizenden meisjesfoetussen afgemaakt. In Iran werden dit weekend tientallen vrouwen opgepakt omdat ze demonstreerden voor gelijke rechten. Ook deze week zullen weer duizenden meisjes genadeloos van hun clitoris worden beroofd. Maar in Nederland houden wij ons op Internationale Vrouwendag pas bezig met een écht schrijnend vrouwenprobleem: het verderfelijke westerse schoonheidsideaal. Vanavond zendt de publieke omroep een film over de kwestie uit van Sunny Bergman. Zij stamt, maar dit geheel terzijde, uit de school van VPRO-documentairemakers die hun privébesognes extrapoleren tot kwesties van nationaal belang. Twee jaar geleden bijvoorbeeld wist Bergman niet hoe ze haar zoontje ’s nachts in zijn bedje moest houden. Daar rolde een complete documentaire uit over de onmacht van het moderne ouderschap, waarbij ze ons gul een blik gunde in haar eigen echtelijke slaapkamer.
 • Japan > seksslavinnen:
  • Japan gaat kwestie seksslavinnen WO II heronderzoeken (De Volkskrant, 8 maart 2007). Japan gaat nogmaals de feiten rond het inzetten van seksslavinnen door het Japanse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog onderzoeken. Dat heeft de Japanse premier Shinzo Abe donderdag gezegd. Het onderzoek wordt in principe uitgevoerd door de LDP-partij van Abe, maar de regering is bereid daar medewerking aan te verlenen.
 • Joke Smitprijs:

Meer over:
- Joke Smit
- de Joke Smit prijs

Joke Smit Prijs 2007

 • Joke Smitprijs voor Gronings vrouwencollectief JAMES (De Volkskrant, 8 maart 2007). Het Groningse vrouwencollectief JAMES krijgt dit jaar de Joke Smitprijs, de tweejaarlijkse regeringsprijs voor emancipatie. Minister Ronald Plasterk, verantwoordelijk voor emancipatie, heeft de prijs donderdag op Internationale Vrouwendag aan de groep van vijf vrouwen uitgereikt.
  De naam JAMES bestaat uit de eerste letters van de voornamen van de vrouwen die de ‘ideeëntank’ vormen voor de bevordering van deelname van vrouwen aan de maatschappij. Dat was dit jaar het thema van de Joke Smitprijs. De vrouwen gebruiken hun netwerken om allerlei projecten van de grond te krijgen.
  Zelf vormt JAMES geen georganiseerd verband, maar uit de ideeën van de vrouwen zijn wel een aantal stichtingen voortgekomen, zoals de stichting Thuishuis voor kleinschalige kinderopvang. Inmiddels zijn er dertig thuishuizen.
  De prijs, een kunstwerk en een bedrag van 10.000 euro, is vernoemd naar de in 1981 overleden feministe Joke Smit. Na de uitreiking ondertekende Plasterk samen met collega-bewindslieden Piet Hein Donner (Sociale Zaken), Ella Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) en Jet Bussemaker (Volksgezondheid) het convenant Duizend en één Kracht met wethouders van de vier grote steden en Nijmegen en Breda.
 • Joke Smitprijs voor Gronings vrouwencollectief JAMES (Het Parool, 8 maart 2007). Het Groningse vrouwencollectief JAMES krijgt dit jaar de Joke Smitprijs, de tweejaarlijkse regeringsprijs voor emancipatie. Minister Ronald Plasterk, verantwoordelijk voor emancipatie, heeft de prijs donderdag op Internationale Vrouwendag aan de groep van vijf vrouwen uitgereikt.
  De naam JAMES bestaat uit de eerste letters van de voornamen van de vrouwen die de 'ideeëntank' vormen voor de bevordering van deelname van vrouwen aan de maatschappij. Dat was dit jaar het thema van de Joke Smitprijs. De vrouwen gebruiken hun netwerken om allerlei projecten van de grond te krijgen.
 • JAMES wint Joke Smit prijs (Blik op nieuws - Groningen, 8 maart 2007). De groep JAMES uit Groningen heeft de Joke Smit prijs gewonnen. JAMES is een groep van vijf vrouwen, die de maatschappelijke participatie van vrouwen wil bevorderen. De groep JAMES is voor de Joke Smit prijs voorgedragen door Hans Alders, Commissaris van de Koningin in de provincie Groningen. Aan de Joke Smit prijs zijn een kunstwerk en een bedrag van 10.000 euro verbonden.
 • Joke Smit-prijs voor vrouwencollectief JAMES (Trouw, 8 maart 2007). Het Groningse vrouwencollectief James ontvangt donderdag, op Internationale Vrouwendag, de Joke Smit-prijs. Dat heeft het ministerie van OCW bekendgemaakt. De vijf vrouwen van James bedenken projecten die de deelname van vrouwen aan de maatschappij moeten bevorderen. Minister van OCW Ronald Plasterk (PvdA), die emancipatiezaken in zijn portefeuille heeft, reikt de prijs in Den Haag uit in aanwezigheid van onder anderen prinses Máxima.
 • Uitreiking Joke Smitprijs door Minister Plasterk (Ministerie van OCW, nieuwsbericht 8 maart 2007). Op Internationale Vrouwendag heeft minister Plasterk de Joke Smitprijs uitgereikt aan JAMES, een groep van vijf initiatiefrijke vrouwen uit de regio Groningen.
  De uitreiking vond plaats in een overvolle Paleiskerk in Den Haag. De Joke Smit prijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan een persoon, groep of instantie die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de verbetering van de positie van vrouwen.
  ‘Emancipatie is bij lange na niet af. Dat is ook mijn persoonlijke ervaring’, benadrukte Plasterk in zijn speech.  De minister lichtte dit toe met een voorbeeld uit zijn carrière als bioloog. Van de biologiestudenten, promovendi en postdocs is de man-vrouwverhouding 50 procent. Terwijl van de hoogleraren slechts  5% vrouw is. ‘Daar gaat dus iets niet goed’, aldus Plasterk.
 • James wint Joke Smit prijs (Ministerie van OCW, persbericht 8 maart 2007). Vandaag reikt minister Plasterk de Joke Smit prijs uit aan JAMES, een groep van vijf creatieve en initiatiefrijke vrouwen uit Groningen.
 • Juryrapport Joke Smit-prijs 2007 (Ministerie van OCW, 8 maart 2007).

 • maatschappelijke participatie:
  • Convenant Duizend en één kracht ondertekend (Ministerie van OCW, 8 maart 2007). Minister Plasterk heeft samen met zijn collega's minister Vogelaar (Wonen, Werken en Integratie) en staatssecretaris Bussemaker (VWS) het convenant 'Duizend en één Kracht' ondertekend. Ook zes wethouders, afkomstig  uit de grote steden, zetten hun handtekening onder het convenant. 
 • moederschap > leeftijd:
  • Marike Stellinga: Overheid, hou op met pamperen van moeders (Elsevier, 9 maart 2007). Gratis crèches in studentenhuizen moeten vrouwen verleiden eerder moeder te worden. Verspilde moeite. .. Kinderen krijgen op latere leeftijd is een gevolg van de pil en toegenomen welvaart. Dat is een trend in alle westerse landen. Tekenend is dat in Denemarken en Zweden, die bekend staan om hun gratis staatscrèches van hoge kwaliteit, vrouwen net zo oud zijn als in Nederland als ze hun eerste kind krijgen. ..Vrouwen beslissen zelf wanneer ze kinderen krijgen. Crèches in studentenhuizen trekken twintigers echt niet over de streep.
  • Zorgraad: verleid vrouwen om eerder kinderen te krijgen (De Volkskrant, 7 maart 2007). Maak het studentes gemakkelijker om tijdens hun studie al kinderen te krijgen. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ), een adviesorgaan van de regering, geeft die suggestie aan de overheid in een rapport over ‘laat ouderschap’ dat woensdag is gepresenteerd.
  • Signalement: Uitstel van zwangerschap. Persbericht Raad voor Gezondheid en Zorg (RVZ) dd. 7 maart 2007. Vrouwen in Nederland staan voor een dilemma: eerder kinderen krijgen levert maatschappelijke schade op, terwijl later kinderen krijgen tot veel medische schade kan leiden. De RVZ adviseert o.m.  Maak het mogelijk om tijdens de studie kinderen te krijgen, creër een voor starters toegankelijker woningmarkt en maak meer ruimte voor mannen en vrouwen om zorg en arbeid te combineren.
 • onderwijs:
  • Jonge vrouwen hoger opgeleid dan mannen (Volkskrant, 87 maart 2007). Vrouwen in de leeftijd van 25 tot 34 jaar zijn tegenwoordig hoger opgeleid dan mannen in dezelfde leeftijdsgroep. Van de vrouwen van 55 tot 64 jaar heeft slechts 17 procent een hoge opleiding, tegen 29 procent bij de mannen.
  • Jonge vrouwen hoger opgeleid dan mannen (CBS webmagazine, 7 maart 2007). Vrouwen van 25–34 jaar hebben tegenwoordig een hoger opleidingsniveau dan mannen van die leeftijd. Ook bij jongere vrouwen stijgt het opleidingspeil. In één generatie hebben vrouwen daarmee hun opleidingsachterstand (meer) dan ingehaald.
   • In het hoger onderwijs studeren nu zelfs meer vrouwen dan mannen.
   • Ook bij de afgestudeerden zijn vrouwen tegenwoordig in de meerderheid: in het studiejaar 2005/’06 56% van de afgestudeerden in het hbo uit vrouwen, in het wo was dat 53%.
   • vrouwen studeren sneller: 75% had na 9 jaar het HBO-diploma, tegen 65% van de mannen. Bij het WO was 71% van de vrouwen na 9 jaar afgestudeerd tegen 60% van de mannen.
   • Vrouwen zijn bij het afstuderen (dus) ook jonger: gemiddeld 24,8 jaar, tegen mannen gemiddeld 25,8 jaar.
 • politiek > vertegenwoordiging/participatie: 
  • Eerste Kamer blijft mannenbolwerk (RTL Nieuws, 6 maart 2007). De kans is klein dat er dit jaar meer vrouwen in de Eerste Kamer worden gekozen.Het aantal vrouwen dat op de conceptkieslijsten staat, ligt ver onder de 50%, het streefcijfer van het emancipatiebeleid. Dat meldt E-Quality, het kenniscentrum van emancipatie, gezin en diversiteit.
  • Diversiteit in de Eerste Kamer (E-Quality.nl, 6 maart 2007). De Eerste Kamer bevat op dit moment 22 vrouwelijke leden (29%). Het streefcijfer van het emancipatiebeleid is 50% in 2010. Of deze doelstelling in 2007 dichterbij zal komen hangt mede af van de Provinciale Statenverkiezingen van 7 maart. De Provinciale Statenleden die op 7 maart worden gekozen, zullen namelijk op 29 mei hun stem uitbrengen voor de nieuwe Eerste Kamer. De invloed van de burger op de samenstelling van deze Kamer is indirect. Toch kan een stem op 7 maart van invloed zijn.
 • Portugal > abortus:
  • Portugal versoepelt abortus (Parool, 9 maart 2007). Het Portugese parlement heeft donderdagavond ingestemd met een liberale abortuswet, waardoor binnen de eerste tien weken van de zwangerschap abortus niet meer strafbaar zal zijn. Op Internationale Vrouwendag stemde een ruime meerderheid van socialisten, communisten, Groenen, andere linkse partijen en een deel van de conservatieve sociaaldemocraten voor de wetswijziging.
 • religieuze symbolen:
  • Werkgroep Ontsluiert: Open Brief (8 maart 2007). Hieruit: Wij, als geëmancipeerde hoofddoekdragende moslima’s – verenigd in Werkgroep Ontsluiert - willen middels deze weg onze krachtige en genuanceerde stem laten horen over een fenomeen dat velen intrigeert en waar inmiddels inktpotten over zijn leeg geschreven. Wij willen een emanciperende blik werpen en positief licht laten schijnen op de meest zichtbare religieuze uiting van een praktiserende moslima. Tevens willen wij, in het kader van de wereldwijd erkende dag; de Internationale Vrouwendag, onze zorgen en verbazing uiten als het gaat om de belemmeringen die moslima's vandaag de dag ontmoeten in hun opleiding en/of carrière. Simpelweg omdat de betreffende moslima's een symbolische lap stof dragen.
  • Vogelaar verbaasd over commotie boerka-uitspraak (AD, 4 maart 2007). Minister Ella Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie is verbaasd over de commotie die is ontstaan over haar uitspraak van een week geleden dat ze tegen een volledig verbod van de boerka is. De Tweede Kamer heeft enige tijd geleden tot twee maal toe een motie aangenomen waarin wordt aangedrongen op een algeheel boerka-verbod. Maar de minister wil die moties niet uitvoeren. ,,Zo'n verbod is juridisch heel ingewikkeld. Bovendien dragen hooguit 150 vrouwen in ons land een boerka'', aldus de minister.
 • vrouwenhandel:
  • Nederland niet naar VN-conferentie vrouwenhandel (AD, 6 maart 2007). Nederland ziet op, breed gesteund, verzoek van D66 af van deelname aan een conferentie van de Verenigde Naties in New York over handel in vrouwen en kinderen. Aanleiding is het feit dat de bijeenkomst mede wordt georganiseerd door de Wit-Rus Vladimir Naumov, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de verdwijning van een aantal oppositieleiders. Nederland zal alleen ambtenaren sturen.
 • zelfstandig onderneemsters >zwangerschapsuitkering:
  • Minister onderzoekt mogelijkheid regeling zwangere onderneemsters (SZW, 8 maart 2007). Minister Donner van SZW gaat snel de mogelijkheden onderzoeken of zelfstandig werkende vrouwen een zwangerschapsregeling kunnen krijgen, zo zei hij toe FNV-voorzitter Agnes Jongerius. De minister wees op de passage in het Coalitieakkoord waarin staat dat het nieuwe kabinet de mogelijkheid van zo'n regeling zal bezien.
  • FNV vraagt Donner om een mooi gebaar voor zwangere zelfstandigen (FNV, 8 maart 2007).  Minister Donner (sociale zaken) zou vandaag op Internationale Vrouwendag een mooi gebaar maken door zwangere zelfstandigen een inkomensregeling in het vooruitzicht te stellen, aldus FNV-voorzitter Agnes Jongerius vanochtend bij de overhandiging van een petitie aan de bewindsman door zwangere zelfstandigen zonder personeel.


INTERNATIONALE VROUWENDAG 2007
 • Evelien Tonkens: Vrouwendag met minister Klink (Volkskrant, 7 maart 2007). Hoe normaal zijn mijn schaamlippen? Vanwege die vraag wil ik Internationale Vrouwendag dit jaar graag helemaal overslaan. Op die dag wordt mijn laatste restje seksuele privacy mij ontnomen, tijdens de VPRO-documentaire Beperkt houdbaar van Sunny Bergmans. Het enige stukje waar de Keuringsdienst van Seksuele Waren nog niet geweest was, wordt morgen gestempeld en onteigend.
 • Internationale Vrouwendag: gelijkheid tussen man en vrouw nog niet over al een feit (TNS-NIPO, 8 maart 2007). Vier op de tien wereldburgers (38%) denken nog steeds dat vrouwen niet dezelfde rechten hebben als mannen in hun land. Dit blijkt uit onderzoek van Gallup International. Daarnaast is een kwart van de wereldpopulatie (26%) van mening dat educatie belangrijker is voor jongens dan voor meisjes. Desalniettemin verwacht een meerderheid (79%) dat zowel de man als de vrouw een bijdrage levert aan het huishoudeninkomen. Dit wereldwijde onderzoek werd verricht in het kader van de Internationale Vrouwendag.
 • Daisy Mohr: Stil verzet door Saoedische vrouwen (Algemeen Dagblad, 8 maart 2007). Internationale Vrouwendag is voor de feministen aanleiding de aandacht te vestigen op gemeenschappelijke strijdpunten. In Nederland is al veel bereikt, maar vooral allochtone vrouwen hebben nog een lange weg te gaan. Ook elders in de wereld zijn de contrasten groot. Dat geldt ook voor Saoedi-Arabië dat te boek staat als een van de meest vrouwonvriendelijke landen.
 • Dorien Pels: Internationale Vrouwendag | 'Stille kracht' geeft moslimvrouwen een stem (Trouw, 7 maart 2007). Nederland heeft een nieuwe groep voorvechtsters voor vrouwenemancipatie. ’Stille Kracht’ wil met name moslimvrouwen een stem geven. „Er wordt altijd over ons gepraat, maar zelden echt geluisterd”, zegt Saida El Hantali (34). Stille Kracht – dat zich morgen op Internationale Vrouwendag officieel presenteert – gaat zich niet bescheiden opstellen, want dat doen allochtone vrouwen al zo vaak. Nee, ze willen een protestmars organiseren naar de Dam in Amsterdam.
 • vrouwendag.nl - het meest complete overzicht van alle activiteiten op en rond 8 maart 2007 (stichting emancipatie online, persbericht 6 maart 2007).
  Ook dit jaar zijn alle activiteiten op en rond Internationale Vrouwendag op een eigen website bijeen gebracht, per gemeente en provincie geordend: vrouwendag.nl.
  Vrouwendag wordt weer uitbundig gevierd, nu zelfs in meer dan 80 gemeenten. Meestal op de dag zelf, donderdag 8 maart. Soms eerder, soms later. In een aantal steden zoals Den Haag, Utrecht, Maastricht en Leeuwarden viert men zelfs Vrouwenweek, met bijna elke dag een keur aan aktiviteiten. Ook Amsterdam – niet alleen in het centrum, maar ook in Zuid-Oost en Geuzenveld – en Den Bosch vallen op met uitgebreide programma’s. Maar buiten de stedelijke regio’s wordt Vrouwendag ook gevierd in kleinere gemeenten, van Oldebroek tot Wezep, van Steenwijk en Emmen tot Middelharnis en Hardenberg.
  Net als in eerdere jaren hebben veel activiteiten een intercultureel karakter. Van buikdansdemonstraties, filmfestivals, exposities en multicultureel eten tot lezingen, symposia, discussies en rondetafelgesprekken. Vrolijkheid overheerst: veel cabaretgroepen, en nog meer dans- en muziekfeesten. Ook worden diverse prijzen uitgereikt, zoals de regeringsprijs voor emancipatie, de Joke Smit-prijs, en de Joke Blom-speld (Alkmaar). 

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


ONZE ANDERE SITES

Onze andere sites > vrouwendag.nl


AKTUEEL

Agenda > Toegevoegd:

vrijdag 23 maart 2007: publieksbijeenkomst Netwerk VN-Vrouwenverdrag ter presentatie van de uitkomsten van het oordeel dat het toezichthoudend comité voor het VN-Vrouwenverdrag dan inmiddels heeft gegeven over de Nederlandse naleving van dat verdrag. Utrecht, De Kargadoor, 14.00 - 16.00 uur.

 • Op maandagmiddag 16 april 2007 (13.00 - 17.30 uur) organiseert de Visitatiecommissie Emancipatie een openbare conferentie ter afsluiting van de visitatierondes 2005-2006. Het programma voorziet o.a. in:
  • een toespraak van Minister Ronald Plasterk van OCW, de nieuwe coördinerend bewindspersoon emancipatiebeleid.
  • Onder leiding van Astrid Feiter debatteert een panel (Secil Arda, Christien Brinkgreve, Agnes Jongerius, Trude Maas en Joop Schippers) over het thema 'Betaald werk: vrije keuze of dure plicht ?'
  • Saskia Keuzenkamp presenteert de resultaten van een enquête onder de Nederlandse bevolking naar toekomstverwachtingen ten aanzien van emancipatie(beleid); Joyce Outshoorn zet deze resultaten in internationaal perspectief.
  • VCE-voorzitter Tineke Lodders leidt de conferentie in en sluit deze af.
 • Belangstelling ? Lees de uitnodiging en meld u aan.

Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


CSW VERGADERING NEW  YORK, 26 februari - 9 MAART 2007


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF 

Begin november 2006 is de verzending van de nieuwsbrief gelijkebehandeling.nl en de nieuwsbrief emancipatienl hervat. Vul uw e-mailadres in om een of beide nieuwsbrieven te ontvangen.
  

e-mailadres: 

  

Selecteer uw interesses:

Nieuwsbrief emancipatie.nl [*]:

Nieuwsbrief gelijkebehandeling.nl:

Perslijst stichting emancipatie online:

Inschrijven      Uitschrijven

 

[*] NB: De nieuwsbrief emancipatie.nl wordt ook toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.